You are on page 1of 1

Izvještaj o ukupnom broju primljenih pacijenata na kabinetu sa uputnicama navedenih odjela

/
institucija
Kabinet DZ Bihać - TOM I
Period: 01/12/201 - 31/12/2015

Upućen sa:
Ukupno
Ostalo

Vrsta prijema

Kontrolni pregled 168 168

Prvi pregled 330 330

Ukupno pacijenata 498 498

12/01/2016 Strana 1 od 1

e-medIT