You are on page 1of 1

Strana 1 od 1

e-medIT
70

74

Ukupno usluga
4

SAVJETOVANJE OD STRANE MEDICINSKE
17
17

0

SESTRE
PRIMARNA OBRADA POVRŠINSKE RANE BEZ
8
8

0

ŠIVANJA
1

PREGLED STOPALA
1

0

6

OBRADA DIJABETIČNOG STOPALA
6

0

1

MJERENJE TEMPERATURE
0

1

15
13

MJERENJE TA
2

8
IZRAČUNAVANJE BMI
7

1

3
INHALACIJE
3

0
Izvještaj o broju pruženih usluga po timu

3
GLUKOZA U KRVI - POJEDINAČNO
3

0

1
Edukacija penom

1

0

2
Edukacija o ishrani

2

0

2
Edukacija o dijabetičnom stopalu

2

0
DAVANJE SUBKUTANE ILI INTRAMUSKULARNE

2
2

0
INJEKCIJE ODRASLOJ OSOBI U ORDINACIJI
- 24/11/2015

DAVANJE SREDSTVA ZA IMUNIZACIJU PO

1
1

0
JEDNOJ DOZI
DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

2
DAVANJE INFUZIJE

2

0

2
DAVANJE IM, SC INJEKCIJE

2

0
DZ Bihać - TPM Gata -

DZ Bihać - TPM Gata -
Datum: 16/11/201

Ukupno usluga
Pružena
usluga

Intervencija

TOM XII

24/11/2015
TOM