You are on page 1of 2

Què és Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la
impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500,
quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per
crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó
que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent
essencialment sense canvis. Es va popularitzar l'any 1960 amb el llançament de
fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb
programari d'autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.
Per què el fem servir?

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut
llegible d'una pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem
Ipsum és perquè conté una distribució més o menys normal de lletres, de forma
oposada a quan es fa servir "Contingut aquí, contingut aquí", aconseguint així que
sembli català llegible. Molts paquets d'autoedició fan servir Lorem Ipsum com el
seu model de text, i una cerca per "Lorem Ipsum" descobrirà molts llocs web encara
a les baceroles. Diverses versions han anat evolucionant al llarg dels anys, a
vegades per acident, a vegades a propòsit (inserint humor i coses per l'estil).

D'on ve?

Contràriament a la creença popular, Lorem Ipsum no és només text aleatori. Té les
seves arrels en una peça clàssica de la literatura llatina del 45 aC, és a dir, de
fa 2000 anys. Richard McClintock, un professor de llatí al Hampden-Sydney College a
Virgínia, va buscar una de les paraules més estranyes del llatí, "consectetur",
procedent d'un dels paràgrafs de Lorem Ipsum, i anant de citació en citació
d'aquesta paraula a la literatura clàssica, en va descobrir l'orígen veritable.
Lorem ipsum procedeix de les seccions 1.10.32 i 1.10.33 de "De Finibus Bonorum et
Malorum" (Sobre el Bé i el Mal) de Ciceró, escrit l'any 45 aC. Aquest llibre és un
tractat sobre la teoria de l'ètica, molt popular durant el Renaixement. La primera
línia de Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", prové d'una línia a la secció
1.10.32.

El fragment estàndard de Lorem Ipsum fet servir des del 1500 es reprodueix a
continuació per tots aquells interessats. Les seccions 1.10.32 i 1.10.33 de "De
Finibus Bonorum et Malorum" de Ciceró es reprodueixen en la seva forma original,
acompanyades de les versions angleses de la traducció de 1914 feta per H. Rackham.
On puc aconseguir-ne una mica?

Hi ha moltes variacions dels passatges de Lorem Ipsum disponibles, però la majoria
han sofert alteracions d'alguna manera, ja sigui per humor infiltrat, ja sigui per
paraules aleatòries que no semblen gaire creïbles. Si vols fer servir un passatge
de Lorem Ipsum, has d'estar segur que no hi haurà res comprometedor amagat en el
text. Tots els generadors de Lorem ipsum a Internet tendeixen a repetir un tros
determinat tantes vegades com calgui, i això fa que aquest sigui el primer
generador real a Internet. Fa servir un diccionari d'unes 200 paraules llatines,
combinades amb un grapat de models de frases per generar un Lorem Ipsum que sembli
raonable. Així doncs, el Lorem Ipsum generat està lliure de repeticions, humor
injectat, o paraules no característiques.

The Toyota Ipsum, Picnic, SportsVan or Avensis Verso is a seven-seater multi-
purpose vehicle produced by Japanese automaker Toyota from 1995 to 2009. It has
never been sold in North America. The Ipsum, like many Toyota products, was shared
as a trio of the Toyota Gaia, and sold only at Japanese Toyota dealerships called
Toyota Store, next to the Toyota Carina. The Gaia was unique to Toyopet Store
locations, and the Toyota Nadia was sold at Toyota Corolla Store.

3 in) Width 1. It had a choice of two inline-four petrol engines.8. A commercial version was sold as the Toyota SportsVan in Denmark.7 in) Length 4.7 in) Height 1.2 L 3C-TE diesel Dimensions Wheelbase 2.to 2. named Ipsum in Japan and Picnic in export markets.620 mm (63.0-litres.530 mm (178.jpg Overview Also called Toyota Picnic Toyota SportsVan Production 1995-2001 Body and chassis Class Compact MPV Layout FF layout Related Toyota Gaia Toyota Nadia Powertrain Engine 2. ranging from 1. .2-litre diesel engine.First generation (1995–2001) First generation Toyota Picnic front 20080318. as well as a 2.735 mm (107.695 mm (66. was built from 1995–2001. the 3C-TE.8 in) The first generation. with export versions arriving in 1996.0 L 3S-FE 2.