You are on page 1of 4

TAJUK TAJUK FOKUS SEJARAH 2017

TINGKATAN 4
BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA
BIL TAJUK CATATAN
1 TAMADUN HWANG HO LATAR BELAKANG/SUMBANGAN
- PERKEMBANGAN PERTANIAN
2. TAMADUN MESIR LATAR BELAKANG/SUMBANGAN
- SENI BINA/PIRAMID
3. TAMADUN MESOPOTAMIA LATAR BELAKANG/SUMBANGAN
- PERUNDANGAN

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN
BIL TAJUK CATATAN
1 SIANS/TEKNOLOGI PERUBATAN
2. FALSAFAH KENALI TOKOH FALSAFAH/KEPENTINGAN ILMU FALSAFAH

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
BIL TAJUK CATATAN
1 KERAJAAN MARITIM - CIRI-CIRI KERAJAAN MARITIM
- PERKEMBANGAN SRIVIJAYA/KEDAH TUA
- KELEBIHAN ASIA TENGGARA SEBAGAI PUSAT
MARITIM UNGGUL
2. PENGARUH HINDU-BUDDHA - DALAM BIDANG PEMERINTAHAN
/KESENIAN KERAJAAN ASIA
TENGGARA
- PENGARUH KESUSASTERAAN/BAHASA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DI MAKKAH
BIL TAJUK CATATAN
1 ZAMAN JAHILIAH - MAKSUD
- CIRI-CIRI ZAMAN JAHILIAH
2. KEPERIBADIAN NABI - BIODATA NABI
- NILAI KEPERIBADIAN BAGINDA SEBAGAI
RASUL/ANGGOTA MASYARAKAT/PEMIMPIN/KETUA
KELUARGA
-
3. PENYEBARAN ISLAM - CARA-CARA PENYEBARAN
- REKASI POSITIF/REAKSI NEGATIF
- CARA MENGHADAPI PENENTANGAN
-

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DIMADINAH
BIL TAJUK CATATAN
1 PERJANJIAN HUDAIBIYAH -KRONOLOGI PERISTIWA
-ISI KANDUNGAN PERJANJIAN
-KESAN DRP PERJANJIAN HUDAIBIYAH
2. PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH -FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN
-KEPENTINGAN PEMBUKAAN KOTA MAKKAH

CIKGU MURU SMK AIR MERAH,KULIM,KEDAH
BAB 6 : KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA
BIL TAJUK CATATAN
1 KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN -SUMBANGAN KAHLIFAH ABU BAKAR
-SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB
2. BANI ABBASIYAH -LATAR BELAKANG PENUBUHAN
-BAITULHIKMAH
-KESAN KE ATAS BENUA EROPAH

3. PERTEMBUNGAN ISLAM DENGAN DUNIA LUAR - CARA-CARA PERTEMBUNGAN
- KESAN PERTEMBUNGAN

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

BIL TAJUK CATATAN

1. CARA-CARA PENYEBARAN ISLAM - PERDAGANGAN
- PERANAN KERAJAAN ISLAM
- PERANAN MUBALIGH
- PERANAN PUSAT KEBUDAYAAN

-PENERIMAAN ISLAM OLEH MASYARAKAT ASIA
TENGGARA

BAB 8: PENGARUH ISLAM DI MALAYTSIA
BIL TAJUK CATATAN
1 KESAN POLITIK - PENGARUH DALAM
PENTADBIRAN/PEMERINTAHAN
- PERUNDANGAN BERTULIS/LISAN *ADAT
2. KESAN EKONOMI - PERDAGANGAN DI MELAKA
- PERCUKAIAN
- MATAWANG

3 KESAN SOSIAL - PENDIDIKAN MADRASAH/PONDOK
- KESENIAN
- BAHASA DAN SASTERA
- GAYA HIDUP
*SOALAN SEMUA ASPEK

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
BIL TAJUK CATATAN
1 KESAN DASAR EKONOMI BRITISH - KEMUNCULAN BANDAR BARU
- SISTEM PENGANGKUTAN
- PERKHIDMATAN KESIHATAN
- PERANAN INSTITUSI KEWANGAN
2. KEMAJUAN SEKTOR PERUSAHAAN GETAH - FAKTOR-FAKTOR
- KESAN SECARA LANGSUNG
3. KEMAJUAN SEKTOR PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH - FAKTOR-FAKTOR
- PERANAN PEMBESAR MELAYU

CIKGU MURU SMK AIR MERAH,KULIM,KEDAH
TAJUK TAJUK FOKUS SEJARAH 2017
TINGKATAN 5

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
BIL TAJUK CATATAN
1 BIROKRASI - DI THAILAND/RAJA MONGKUT DAN RAJA
CHULALONGKORN
- USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
2. IMPERIALISME - MAKSUD/SEBAB/IMPERIALISME ALAF BARU

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA
BIL TAJUK CATATAN
1 PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN - SEBAB-SEBAB PENENTANGAN
- TOK JANGGUT
- DATO MAHARAJA LELA
- DATO BAHAMAN
- RENTAP *SARAWAK
- TN HJ ABDUL RAHMAN LIMBONG
2. PERSATUAN - PEMIMPIN/ISU PERJUANGAN/KEAJAYAAN
- SEJAUHMAKANAH PERSATUAN BERJAYA
PUPUK SEMANGAT NASIONALISME ?
3. PEMANGKIN NASIONALISME - SEMUA FAKTOR

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
BIL TAJUK CATATAN
1 PEMAHAMAN KONSEP - NEGARA
- BANGSA
- PERLEMBAGAAN
- KERAJAAN
2. CIRI-CIRI NEGARA BANGSA DALAM KESULTANAN - PERINCIKAN 6 CIRI
MELAYU MELAKA
3. PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSEP PERSEKUTUAN - HIERAKI PEMERINTAHAN MENGIKUT ADAT
NEGERI SEMBILAN PERPATIH
4. UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI - JOHOR @ TERENGGANU

BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
BIL TAJUK CATATAN
1 MALAYAN UNION 1946 - SEBAB-SEBAB PENGENALAN
- KESAN KE ATAS KETAMADUNAN MELAYU
- PERJUANGAN UMNO/PEMIMPIN MELAYU
2. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 - CIRI-CIRI PTM 1948
- SEBAB-SEBAB ORANG MELAYU
MENERIMA/KESAN PERJANJIAN PERSEKUTUAN
1948

BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
BIL TAJUK CATATAN
1 SISTEM AHLI - TUJUAN
- KEPENTINGAN
- CIRI-CIRI
2. PERJANJIAN PERSEKUTUAN 1957 - ISI KANDUNGAN
- PERANAN TOKOH TOKOH TEMPATAN DALAM
TUNTUTAN KEMERDEKAAN

BAB 6: PENGKUKUHAN NEGARA & BANGSA MALAYSIA

CIKGU MURU SMK AIR MERAH,KULIM,KEDAH
TIADA
BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
BIL TAJUK CATATAN
1 PERLEMBAGAAN - KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
- KELUHURAN PERLEMBAGAAN
2. PILIHANRAYA - KEDUDUKAN SPR/CALON/PENGUNDI
- PROSES PILIHANRAYA
3. RAJA BERLEMBAGAAN - MAKSUD RAJA BERPERLEMBAGAAN
- BIDANG KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG
4. DEMOKRASI BERPARLIMEN - MAKSUD
- CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN
IBAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

BIL TAJUK CATATAN
1 DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI - DASAR PENSYARIKATAN
- DASAR PENSWASTAAN
- DASAR HALA TUJU BARU
- DASAR KEPENDUDUKAN
2. DASAR PENDIDIKAN BAHASA - KEPENTINGAN DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
3. WAWASAN 2020 - MATLAMAT DAN CABARAN

BAB 9: MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARABANGSA
BIL TAJUK CATATAN
1 PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM - KOMANWEL
PERTUBUHAN ANTARABNGSA - PBB
- OIC
- NEGARA-NEGARA SELATAN
2. ASAS-ASAS PENGGUBALAN DASAR LUAR - PERINCIKAN LIMA FAKTOR
3. CABARAN MASA DEPAN - LANGKAH-LANGKAH MALAYSIA MENGHADAPI
CABARAN GLOBALISASI
TAJUK RAMALAN

BA TAJUK TINGKATAN 4 BAB TAJUK TINGKATAN 5
B
1 TAMADUN HWANG HO 1 BIROKRASI THAILAND
3 PENGARUH AGAMA HINDU BUDDHA DI ASIA 2 PERSATUAN MELAYU
TENGGARA
4 PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH 3 ADAT PEPATIH/PEMERINTAHAN N9
6 SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL- 4 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
KHATTAB/KERAJAAN BANI ABBASIYAH

7 CARA-CARA PENYEBARAN ISLAM 4 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

8 PENGARUH ISLAM EKONOMI 8 DASAR DASAR PEMBANGUNAN NEGARA-
PERSYARIKATAN/PENSWASTAAN

10 PERKEMBANGAN GETAH 7 PILIHANRAYA@RAJA BERPERLEMBAGAAN
9 PERTUBUHAN ANTARABANGSA-OIC-PBB

CIKGU MURU SMK AIR MERAH,KULIM,KEDAH