You are on page 1of 8

SMK LIMBANG

CARTA GANTT : PPPM TINGKATAN 3 MATEMATIK [201
PENGGAL PERTAMA
NO. TOPIK PEMBELAJARAN JAN FEB MAC APRIL MAY JUN JUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 SUDUT DAN GARIS 2
1.1 Ciri-ciri Sudut yang Berkaitan dengan Garis x
Rentas Lintang dan Garis Selari

2 POLIGON
2.1 Poligon Sekata x
2.2 Sudut Peluaran dan Sudut Pedalaman Poligon x

3 BULATAN 2
3.1 Ciri-ciri Bulatan x
3.2 Ciri-ciri Sudut dalam Bulatan x
3.3 Sisi Empat Kitaran x

4 STATISTIK 2
4.1 Carta Pai x
4.2 Mod, Median dan Min x

5 INDEKS
5.1 Indeks x
5.2 Pendaraban Nombor dalam Tatatanda Indeks x
5.3 Pembahagian Nombor dalam Tatatanda Indeks x
5.4 Nombor dan Sebutan Algebra dalam Tatatanda x
Indeks yang Dikuasakan
5.5 Pengiraan yang Melibatkan Indeks Negatif x
5.6 Pengiraan yang Melibatkan Indeks Pecahan x
5.7 Pengiraan yang Melibatkan Hukum Indeks x

6 UNGKAPAN ALGEBRA 3
6.1 Kembangan x
6.2 Pemfaktoran Ungkapan Algebra x
6.3 Penambahan dan Penolakan Pecahan Algebra x
6.4 Pendaraban dan Pembahagian Pecahan Algebra x

7 RUMUS ALGEBRA
T A H U N
T A H U N

7.1 Pemboleh Ubah dan Pemalar x
1

7.2 Rumus x
P E N G G A L

U N
U N

8 PEPEJAL GEOMETRI 3
T A H
T A H
H A N
H A N

8.1 Isi padu Prisma Tegak dan Silinder Membulat x
Tegak
P E R T E N G A
P E R T E N G A

8.2 Isi padu Piramid Tegak dan Kon Membulat x
T E N G A H A N
T E N G A H A N

Tegak
P E R T E N G A H A N
U J I A N 1

8.3 Isi padu Sfera x
8.4 Isi padu Pepejal Gubahan x

9 LUKISAN BERSKALA
P E R
P E R
A A N
A A N

9.1 Lukisan Berskala x

10 PENJELMAAN 2
I K S
I K S
U T I
U T I

10.1 Keserupaan x
I

4 Nilai Tangen.3 Kosinus bagi Sudut Tirus 15. KADAR DAN KADARAN 2 14.1 Kadar 14.2 Graf Fungsi 14 NISBAH. T E N G A H A N T E N G A H A N P P E R T E N G P E R T E N G P E R T E N G A H A N U J I A N 1 P E R P E R A A N A A N P E P E R I K S P E P E R I K S C U T I C U T I C U T I 10.2 Sinus bagi Sudut Tirus 15.3 Laju Purata 14.2 Laju 14.2 Pembesaran x 11 PERSAMAAN LINEAR 2 11.1 Fungsi 13.4 Penyelesaian Ketaksamaan dalam Satu Pemboleh Ubah 12.4 Pecutan 15 TRIGONOMETRI 15.1 Tangen bagi Sudut Tirus 15.3 Pengiraan ke atas Ketaksamaan Linear x 12.2 Persamaan Linear Serentak dalam Dua x Pemboleh Ubah 12 KETAKSAMAAN LINEAR 12.1 Ketaksamaan x 12. Sinus dan Kosinus Latih Tubi Disediakan Oleh : Phey S.5 Ketaksamaan Linear Serentak dalam Satu Pemboleh Ubah 13 GRAF FUNGSI 13.2 Ketaksamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah x 12.1 Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah x 11. Ling SMK Limbang .

MBANG JULAI KATAN 3 MATEMATIK [2017] OGOS I P E R T E N G A H A N P E N G G A L 2 SEPT PENGGAL KEDUA U J I A N B E R T U L I S P T 3 OCT P R O G R A M P A S C A P T 3 P R O G R A M P A S C A P T 3 P E R I K S A A N A K H I R T A H U N P E R I K S A A N A K H I R T A H U N U J I A N B E R T U L I S S P M NOV U J I A N B E R T U L I S S P M 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 C U T I A K H I R T A H U N .

x x x x x x x x x x C U T I P E R T E N G A H A N P x x x x x x U J I A N B E R T U L I S P R O G R A M P A S C A P R O G R A M P A S C A P E P E R I K S A A N A K H I P E P E R I K S A A N A K H I U J I A N B E R T U L I S U J I A N B E R T U L I S C U T I A K H I R T A .

4 Pemantauan Dan Penyelarasan) Merekod Pentaksiran Dalam Borang Kelompok 5 PPPM Merekod Pentaksiran Dalam Pelaporan Gabungan 6 M/P PPPM 7 Penyerahan Pelaporan Kepada Pelajar . SMK LIMBANG CARTA GANTT : PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH [2017] BULAN BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MAY JUN JULAI OGOS SEPT OCT 1 Mesyuarat Jawatankuasa Ps 2 Memuat Turun Borang Perekodan PPPM Tempoh Pelaksanaan Ps (Pentaksiran Dan 3 Penskoran) Aktiviti Penjaminan Kualiti (Pementoran.

NOV .

ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1. ujian topikal (buku kerja) 7. ujian topikal (buku kerja) terkecil (GSTK) 3 Kuasa Dua.1 Integer Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) Perkaitan antara nisbah.1 Nisbah 4. pembentangan 4 Nisbah.1 Poligon Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1. kadar dan kadaran dengan Pemerhatian.5 peratusan. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 2 Faktor dan Gandaan Faktor. TOPIK PEMBELAJARAN TEKNIK PENTAKSIRAN 1 Nombor Nisbah 1. kadar dan kadaran Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) Gandaan.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer Pemerhatian.3 Pemerhatian.4 Nisbah. Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga 3. ujian topikal (buku kerja) ubah 7 Ketaksamaan Linear 7. pecahan dan perpuluhan 5 Ungkapan Algebra 5.3 Pecahan positif dan pecahan negatif Pemerhatian.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua aktiviti berkumpulan. Punca Kuasa Dua. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 4. lisan Sifat segi tiga dan sudut pedalaman serta sudut 9. ujian topikal (buku kerja) Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh 6.2 ujian topikal (buku kerja) peluaran segi tiga Sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut 9. ujian topikal (buku kerja) 6. lisan 1.3 Pemerhatian.2 kuiz. pembentangan 4.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif Pemerhatian.2 Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas 5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra Pemerhatian.1 Garis dan sudut Pemerhatian 8. pembentangan 3.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang Pemerhatian.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga aktiviti berkumpulan. ujian topikal (buku kerja) 8 Garis dan Sudut 8.2 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah Pemerhatian.1 (FSTB) kuiz.1 Perimeter Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) rentas lintang 9 Poligon Asas 9.2 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah Pemerhatian.1 Ketaksamaan Pemerhatian. faktor perdana dan faktor sepunya terbesar 2. Kadar dan Kadaran 4. ujian topikal (buku kerja) aritmetik 6 Persamaan Linear 6. SMK LIMBANG TEKNIK PENTAKSIRAN MATEMATIK TINGKATAN 1 NO.2 Kadar aktiviti berkumpulan.3 ujian topikal (buku kerja) peluaran sisi empat 10 Perimeter dan Luas 10. ujian topikal (buku kerja) Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis 8. lisan .3 Kadaran Pemerhatian.1 Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah Pemerhatian.5 Nombor nisbah Pemerhatian. gandaan sepunya dan gandaan sepunya 2. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 4.

serta pentafsiran perwakilan data 13 Teorem Pythagoras 13. pembentangan suatu set dan subset 12 Pengendalian Data Proses pengumpulan.2 aktiviti berkumpulan.1 Set Pemerhatian. pembentangan Disediakan Oleh : Phey S.3 Perkaitan antara perimeter dan luas Pemerhatian. Ling SMK Limbang . lelayang dan 10.1 aktiviti berkumpulan. pengorganisasian dan 12. pembentangan trapezium 10. pembentangan perwakilan data. lisan 11 Pengenalan Set 11. pelengkap bagi 11. set semesta. lisan Gambar rajah Venn.1 Teorem Pythagoras Pemerhatian. segiempat selari. Luas segitiga.2 aktiviti berkumpulan. lisan 13.2 Akas Teorem Pythagoras aktiviti berkumpulan.