You are on page 1of 40

ERZİNCAN KÜLTÜR MERKEZİ

TERAS PERGOLE

ÇELİK KONSTRÜKSİYON
STATİK HESAP RAPORU

Hazırlayan : Serkan AYDOĞDU

Tarih : 20.07.2017

İçindekiler
1 KAPSAM ........................................................................................................................................... 3
2 YAPI ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................................. 3
3 KULLANILAN STANDARTLAR ............................................................................................................ 3
4 MALZEME ........................................................................................................................................ 4
5 YÜKLER............................................................................................................................................. 4
5.1 SABİT YÜKLER .......................................................................................................................... 4
5.2 KAR YÜKÜ ................................................................................................................................ 4
5.3 DEPREM YÜKÜ ......................................................................................................................... 4
6 YÜK KOBİNASYONLARI..................................................................................................................... 5
7 MODEL ............................................................................................................................................. 6
7.1 GENEL GÖRÜNÜM ................................................................................................................... 6
7.2 ELEMAN NUMARALARI ............................................................................................................ 6
7.3 DÜĞÜM NOKTASI NUMARALARI ............................................................................................. 7
7.4 YÜKLER..................................................................................................................................... 7
7.4.1 SABİT YÜK ........................................................................................................................ 7
7.4.2 KAR YÜKÜ ........................................................................................................................ 8
7.5 ELEMAN TASARIMI .................................................................................................................. 8
8 ELEMAN KUVVETLERİ .................................................................................................................... 10

2

1 KAPSAM

Bu raporda Erzincan da yapılacak olan kültür mekezi binasının teras katı çelik pergole konstrüksiyon
hesabı yapılmıştır.

2 YAPI ÖZELLİKLERİ

Pergole tek tarafı betonarme kolonlar üzerine oturan ve yaklaşık olarak 24x9.4 metre ölçülerinde bir
yapıdır.

Şekil 1

3 KULLANILAN STANDARTLAR

Yapının analizi ve tasarımı için aşağıda listelenen standartlar kullanılmıştır.

• TS498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri)
• DBYBHY 2007 (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik)
• AISC 360-05

3

4 MALZEME

Yapı çeliği olarak ST44 kalite profil kullanılmıştır. Malzeme özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLE: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 Fy Fu
Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C KN/m2 KN/m2
ST37 76.97 7.85 205939654.2 79207559.3 0.3 0.0000117 235359.6 362846.1
St44 76.97 7.85 205939654.2 79207559.3 0.3 0.0000117 274586.2 441299.3

5 YÜKLER

5.1 SABİT YÜKLER

Yapı üzerinde sabit yük olarak aşağıda listelenen yükler alınmıştır.

• Çelik konstrüksiyon ağırlığı SAP2000 programı tarafından hesaplanmaktadır.
• Çatı döşeme yükü olarak 50 kg/m2 alınmıştır. Çatı kaplaması bu yük içerisinde düşünülmüştür.

5.2 KAR YÜKÜ

Kar yükü yayılı olarak 130 kg/m2 alınmıştır.

5.3 DEPREM YÜKÜ

Deprem yükleri SAP2000 programında kullanıcı tanımlı katsayı kullanılarak etki ettirilmiştir. Bina
süneklik düzeyi normal olarak düşünülmüştür. Yapı 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır.
Zemin sınıfı Z2 ve önem katsayısı 1.0 alınmıştır. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı her iki yönde R = 5
kabul edilmiştir.

TABLE: Auto Seismic - User Coefficient
LoadPat Dir PercentEcc C K WeightUsed BaseShear
Text Text Unitless Unitless Unitless KN KN
EQX X 0.05 0.2 1 357.577 71.515
EQY Y 0.05 0.2 1 357.577 71.515
Tablo 1

4

6 YÜK KOBİNASYONLARI TABLE: Combination Definitions ComboName ComboType CaseType CaseName ScaleFactor Text Text Text Text Unitless S Linear Add Linear Static CELIK 1.2 S+K+EQX Linear Static SABIT 1.2 S+K+EQY Linear Static KAR 0.2 S+K+EQY Linear Static EQY 1 S+K_DEPS Linear Add Linear Static CELIK 1 S+K_DEPS Linear Static SABIT 1 S+K_DEPS Linear Static KAR 1 ENV Envelope Response Combo S 1 ENV Response Combo S+K 1 ENV Response Combo S+K+EQX 1 ENV Response Combo S+K+EQY 1 Tablo 2 5 .2 S+K Linear Static SABIT 1.6 S+K+EQX Linear Add Linear Static CELIK 1.2 S+K+EQY Linear Static SABIT 1.4 S Linear Static SABIT 1.2 S+K+EQX Linear Static EQX 1 S+K+EQY Linear Add Linear Static CELIK 1.2 S+K Linear Static KAR 1.4 S+K Linear Add Linear Static CELIK 1.2 S+K+EQX Linear Static KAR 0.

1 GENEL GÖRÜNÜM Şekil 2 7.2 ELEMAN NUMARALARI SAP2000 programında elemanlar için aşağıdaki numaralar atanmıştır.7 MODEL 7. Şekil 3 6 .

4 YÜKLER 7.7.1 SABİT YÜK Şekil 5 7 . Şekil 4 7.3 DÜĞÜM NOKTASI NUMARALARI SAP2000 programında düğüm noktaları için aşağıdaki numaralar atanmıştır.4.

118095 PMM S+K+EQX 8.593348 PMM S+K 4.110083 PMM S+K+EQX 8.099009 PMM S+K+EQX 0 10 HE300B Column 0.16667 3 HE300B Beam 0.7.329824 PMM S+K 5 7 HE300B Beam 0.087585 PMM S+K+EQX 8.62668 PMM S+K 5 9 HE300B Column 0.84314 15 IPE240 Beam 0. TABLE: Steel Design 1 .164537 PMM S+K+EQX 0 12 HE300B Column 0.16667 5 HE300B Beam 0. Eleman PMM oranları aşağıda listelenmiştir.16667 4 HE300B Beam 0.593348 PMM S+K 3.126713 PMM S+K+EQX 0 11 HE300B Column 0.2 KAR YÜKÜ Şekil 6 7.5 ELEMAN TASARIMI Eleman tasarımı SAP2000 programı kullanılarak AISC360-05 göre yapılmıştır.593519 PMM S+K 3.159098 PMM S+K+EQX 0 13 IPE240 Beam 0.84314 8 .Summary Data .AISC360-05-IBC2006 Frame DesignSect DesignType Ratio RatioType Combo Location Text Text Text Unitless Text Text m 2 HE300B Beam 0.4.329824 PMM S+K 5 6 HE300B Beam 0.62668 PMM S+K 5 8 HE300B Beam 0.32353 14 IPE240 Beam 0.

769532 PMM S+K 3.769531 PMM S+K 3.84314 21 IPE240 Beam 0.84314 31 IPE240 Beam 0.769491 PMM S+K 4.59218 PMM S+K 3.32353 26 IPE240 Beam 0.592188 PMM S+K 4.84314 19 IPE240 Beam 0.769532 PMM S+K 3.84314 30 IPE240 Beam 0.769532 PMM S+K 4.32353 23 IPE240 Beam 0.769475 PMM S+K 3.84314 27 IPE240 Beam 0.76953 PMM S+K 3.769491 PMM S+K 3.59218 PMM S+K 3.84314 25 IPE240 Beam 0.769458 PMM S+K 3.84314 18 IPE240 Beam 0.769475 PMM S+K 4.592188 PMM S+K 3.84314 37 IPE240 Beam 0.84314 33 IPE240 Beam 0.32353 35 IPE240 Beam 0.84314 28 IPE240 Beam 0.76951 PMM S+K 3.592184 PMM S+K 3.84314 22 IPE240 Beam 0.32353 32 IPE240 Beam 0.592186 PMM S+K 3.84314 34 IPE240 Beam 0.16 IPE240 Beam 0.769502 PMM S+K 3.84314 24 IPE240 Beam 0.84314 36 IPE240 Beam 0.769531 PMM S+K 4.59218 PMM S+K 4.84314 39 IPE240 Beam 0.32353 38 IPE240 Beam 0.32353 29 IPE240 Beam 0.32353 20 IPE240 Beam 0.32353 17 IPE240 Beam 0.84314 Tablo 3 Şekil 7 9 .592184 PMM S+K 4.769512 PMM S+K 3.592192 PMM S+K 3.769512 PMM S+K 4.

70 3 0 ENV Max -0.72549 ENV Max -0.00 0.01 -11.30 2 4.83 2.36275 ENV Min -1.00 0.48039 ENV Max -0.83 2.00 -3.00 0.28 2 7.87 2 1.79 0.16 2 3.83 6.60 0.09 0.00 35.00 32.70 0.87 12.96078 ENV Max -0.00 0.78 2 0.83 -3.00 0.00 0.26 0.39 0.49 2 7.73 2 4.00 0.76471 ENV Max -0.00 0.44118 ENV Min -1.30 0.20588 ENV Min -1.98 2 2.00 1.87 10.01 19.00 -8.28 2 6.00 0.96078 ENV Min -1.87 16.92157 ENV Min -1.62 2 5.20 0.83 -2.80392 ENV Min -1.00 -50.44118 ENV Max -0.00 0.28431 ENV Max -0.40196 ENV Min -1.65 2 6.71 -0.94 0.42 2 6.16667 ENV Max -0.34 0.00 0.77 0.00 6.16667 ENV Min -1.00 0.25 2 6.87 14.77 2 8.60 2 4.00 0.91 0.68627 ENV Max -0.83 -8.48039 ENV Min -1.80392 ENV Max -0.87 6.Frames Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 M2 M3 Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m 2 0 ENV Max -0.00 0.00 0.32353 ENV Min -1.67 2 3.40196 ENV Max -0.83 -10.87 11.47 0.34 2 7.00 0.00 0.88235 ENV Max -0.25 2 1.20588 ENV Max -0.83 3.68627 ENV Min -1.2451 ENV Max -0.83 8.87 18.64 0.84314 ENV Min -1.00 -4.51 2 0.00 6.00 14.76471 ENV Min -1.00 2.00 -10.66 0.46 2 2.00 0.24 0.68 2 5.05 0.38 0.00 0.83 -4.00 6.00 0.00 43.92157 ENV Max -0.01 0.8 ELEMAN KUVVETLERİ TABLE: Element Forces .00 0.00 28.00 9.83 0.40 0.83 -7.00 -41.32353 ENV Max -0.00 38.87 17.00 0.87 15.44 2 3.00 0.00 0.27 2 0.00 -7.09 2 1.51 0.17 0.00 0.2451 ENV Min -1.84314 ENV Max -0.00 24.82 2 1.53 0.92 0.19 0.87 0.87 9.79 0.00 -17.77 2 5.73 2 0.88235 ENV Min -1.00 0.36275 ENV Max -0.00 -3.87 0.00 2.83 1.00 0.42 10 .00 19.06 0.83 -0.87 4.81 2 8.00 5.73 0.87 13.00 4.87 18.00 3.83 5.00 0.00 0.13 0.19 2 3.83 -6.11 0.87 5.48 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28431 ENV Min -1.38 2 4.83 7.87 12.00 0.18 0.00 -25.87 7.83 4.87 8.72549 ENV Min -1.45 2 5.45 2 0 ENV Min -1.00 6.04 0.29 2 2.07 0.00 -33.64 2 7.87 5.00 0.00 8.00 0.00 0.00 6.00 0.35 2 2.

00 10.84314 ENV Min -1.08 10.08 5.01 17.09 2.76471 ENV Max -0.91 0.96078 ENV Max -0.09 3.00 0.00 0.44118 ENV Min -1.08 8.00 9.08 4.09 0.36275 ENV Max 0.01 12.37 3 1.16667 ENV Min -1.88235 ENV Max 0.71 6.06 4 2.71 6.36275 ENV Min -1.00 -5.44118 ENV Max 0.01 -7.97 0.44118 ENV Max -0.96078 ENV Min -1.00 0.00 0.09 5.64 0.01 0.01 9.10 0.38 0.00 0.76 0.09 -5.61 3 1.00 0.96 0.66 0.48 0.08 3 3.00 0.00 0.00 12.50 3 4.00 26.00 0.00 0.01 -4.26 0.46 4 3.00 0.09 -0.76471 ENV Min -1.30 0.80392 ENV Max -0.23 0.71 11.79 0.00 -6.71 12.09 -1.09 4.25 3 3.00 16.45 0.58 3 8.09 -11.00 4 1.19 0.09 1.37 0.08 3.00 0.40196 ENV Max -0.00 0.17 3 5.00 0.33 3 2.58 0.00 0.28431 ENV Max -0.00 4.00 8.91 3 5.00 -1.79 4 0.00 0.92157 ENV Max -0.00 -15.04 0.2451 ENV Min -1.79 0.32 0.77 3 0.00 0.71 0.20 3 5.84 0.32 3 6.09 -3.00 -27.00 0.60 4 4.00 0.74 3 4.68627 ENV Min -1.51 3 0 ENV Min -1.17 3 2.84314 ENV Max -0.00 0.00 0.77 0.01 4.05 3 3.48039 ENV Max -0.00 -33.00 0.75 3 7.29 0.09 7.71 10.89 0.65 0.16 0.00 0.36 3 3.71 5.32353 ENV Min -1.14 3 7.01 27.87 0.00 0.00 4.25 3 7.71 2.20588 ENV Max -0.08 7.00 2.09 3.50 0.80 3 4.69 0.56 0.01 6.09 -8.00 0.08 7.00 22.2451 ENV Max -0.09 -4.00 0.24 4 2.71 7.61 3 1.13 11 .00 0.43 0.51 0.92157 ENV Max 0.43 4 0 ENV Max 0.01 -1.76 3 0.48039 ENV Min -1.00 -15.09 6.72 0.12 3 7.71 8.18 0.00 0.63 3 1.71 1.32353 ENV Max 0.03 3 6.55 3 5.23 3 0.32353 ENV Max -0.00 0.01 18.53 3 6.00 19.00 0.72549 ENV Min -1.00 -10.45 4 3.70 0.84314 ENV Max 0.09 -7.71 9.40196 ENV Min -1.48039 ENV Max 0.00 0.00 0.71 14.00 2.72549 ENV Max -0.00 0.08 2.00 0.00 0.17 3 8.71 3.00 -10.00 0.00 0.71 13.71 4.57 0.36275 ENV Max -0.63 0.00 0.92 0.01 6.00 0.35 4 1.03 0.00 -2.01 19.17 0.40196 ENV Max 0.42 0.28431 ENV Min -1.92157 ENV Min -1.08 6.3 0.00 0.80392 ENV Min -1.96078 ENV Max 0.09 0.00 3.01 14.32 3 2.01 6.28 4 0.00 0.06 0.53 0.82 0.88235 ENV Max -0.88235 ENV Min -1.00 24.71 12.00 0.20588 ENV Min -1.08 9.09 -9.16667 ENV Max -0.80 3 4.00 -21.00 0.01 16.01 3.00 -40.00 0.01 -10.68627 ENV Max -0.00 0.00 0.51 3 6.00 3 2.

33 5.00 0.30 0.00 -11.12 4 7.72549 ENV Max 0.00 7.68 2.76 0.00 0.20588 ENV Min -1.00 5.00 0.175 ENV Max 0.57 0.00 -17.2451 ENV Max 0.00 141.84 7.17 0.2451 ENV Min -1.61 4 3.08 14.80392 ENV Min -1.08 15.00 -5.00 0.00 0.00 2.28431 ENV Max 0.00 143.00 0.32353 ENV Min -1.00 0.76471 ENV Min -1.16667 ENV Min -1.00 0.11 5 1.03 0.02 0.76471 ENV Max 0.00 132.02 113.00 141.33 -9.00 -0.00 0.00 -2.00 151.00 149.33 4 7.19 0.84314 ENV Min -1.01 12 .00 0.80 4 2.00 -6.33 6.87 0.02 102.64 0.36 0.33 -0.14 4 0.00 4.00 0.00 0.80392 ENV Max 0.00 5 1 ENV Max 0.00 0.42 4 3.00 -13.76 0.56 0.42 5 2.00 -7.00 -12.44 4 8.41 5 2 ENV Max 0.28 2.96078 ENV Min -1.88235 ENV Min -1.68 5 7 ENV Max 0.44 2.04 0.00 0.00 -25.00 11.00 0.00 -0.00 0.86 0.00 4.37 5.96 5 2 ENV Max 0.73 0.49 0.04 0.00 0.83 4 4.67 4 7.05 58.49 0.00 0.00 0.93 5 3.00 -31.23 7.57 0.33 -10.00 9.45 4 0 ENV Min -1.13 0.00 0.10 4 5.00 0.08 13.36 0.00 10.68627 ENV Min -1.00 -14.33 4 7.08 16.00 25.10 5 1 ENV Max 0.47 3.525 ENV Max 0.00 -11.94 4 6.00 -19.36 0.00 -46.00 -6.08 12.05 0.48039 ENV Min -1.00 3.33 2.33 1.875 ENV Max 0.00 0.05 0.00 -0.00 0.00 152.33 -3.86 3.08 17.96 0.76 0.25 5 3 ENV Max 0.41 4 1.00 -6.00 -24.00 117.16667 ENV Max 0.33 -12.05 5.92157 ENV Min -1.33 0.60 0.57 5 5 ENV Max 0.00 0.02 102.98 0.18 0.33 -4.65 5.46 4 8.00 149.00 -20.7 ENV Max 0.60 4 0.65 5 4 ENV Max 0.77 0.84 5 5 ENV Max 0.05 58.44118 ENV Min -1.26 0.72549 ENV Min -1.00 0.35 0.28431 ENV Min -1.00 -2.4 4.00 0.00 0.02 0.33 -1.00 -54.00 -8.33 -8.40196 ENV Min -1.39 4 6.43 0.33 -6.00 -20.00 0.08 14.78 4 5.47 0.33 -5.02 4 5.00 -17.00 11.00 0.08 11.69 4 1.00 -2.00 132.00 0.74 0.05 0.91 3.20588 ENV Max 0.00 0.12 5 6 ENV Max 0.00 10.88 4 6.39 0.82 4 2.00 23.00 0.02 4 4.00 0.93 5 3 ENV Max 0.98 0.49 0.00 0.62 5 0 ENV Max 0.35 ENV Max 0.49 0.43 0.29 4 5.69 5 6 ENV Max 0.39 0.90 0.00 141.00 -26.33 4.68627 ENV Max 0.93 4 6.00 0.33 3.00 5.88 5 4 ENV Max 0.00 152.57 5 5.26 0.36275 ENV Min -1.33 4.05 65.65 0.00 -38.65 5 4.36 0.

00 -18.11 5 5 ENV Min -6.14 5 6 ENV Min -8.54 5 8 ENV Max 0.85 29.525 ENV Min -5.10 6 1 ENV Max 0.85 0.00 51.00 -18.08 0.37 5.175 ENV Max 0.09 -1.40 0.56 5 3 ENV Min -5.04 0.72 23.72 24.31 52.00 -26.00 5 7.31 -44.53 5 8.00 37.02 -14.73 -0.95 0.72 22.37 5 7.78 -0.59 35.00 78.11 5.00 39.31 67.00 0.52 16.47 3.03 5 1 ENV Min -3.00 -19.91 -2.32 10.51 45.91 -2.67 68.45 -9.91 -3.33 -18.27 -3.26 5 9.00 37.85 -3.69 -1.00 -20.00 0.37 5 7 ENV Min -10.06 -4.37 0.86 3.41 -0.88 13 .45 -0.00 78.00 -20.34 63.33 -17.91 3.15 0.61 0.51 -31.67 68.00 0.00 0.63 5 2 ENV Min -3.78 0.20 0.525 ENV Max 0.00 -14.04 5 1.51 -29.93 6 3 ENV Max 0.31 52.59 35.11 5.49 -1.00 0.23 7.00 0.44 5 7 ENV Min -9.82 -7.02 -12.47 -7.03 58.45 -8.05 5.05 ENV Max 0.00 6 1 ENV Max 0.02 -17.28 2.01 102.61 0.69 5 4 ENV Min -5.27 5 9 ENV Max 0.88 -3.33 63.00 65.93 6 3.875 ENV Min -8.31 -43.00 -8.02 -7.41 6 2 ENV Max 0.66 5 9 ENV Min -12.00 -12.00 65.00 26.42 6 2.05 -7.00 132.71 0.00 0.54 5 8 ENV Min -10.85 0.00 -18.00 0.88 0.7 ENV Min -6.31 -44.64 -6.73 -14.01 -16.02 26.71 -16.35 ENV Min -4.08 51.52 16.46 -4.225 ENV Min -11.56 68.54 -4.00 -6.10 -58.01 113.225 ENV Max 0.26 59.11 5 8 ENV Min -11.02 26.82 50.25 6 3 ENV Max 0.00 132.85 28.11 5 8.51 -30.00 -7.02 -7.82 0.33 63.14 11.98 29.02 0.00 -25.71 -16.03 65.86 5 3 ENV Min -4.57 0.04 5 4 ENV Min -6.04 5 4.45 -0.96 6 2 ENV Max 0.52 18.00 0.05 ENV Min -10.33 -17.00 -16.13 29.66 5 9.00 26.26 59.71 -17.01 -13.50 64.00 5 1 ENV Min -2.65 5.35 ENV Max 0.45 5 6 ENV Min -9.84 7.73 0.10 -57.56 5 3.34 5 5 ENV Min -8.00 6 0 ENV Max 0.11 5 8 ENV Max 0.89 5 9 ENV Max 0.08 -0.11 4.5 7 ENV Max 0.01 102.00 -17.44 2.25 -6.68 0.00 141.73 -14.4 ENV Max 0.73 -9.99 0.00 0.11 6 1.64 0.05 0.97 5 9 ENV Min -11.00 0.33 5 5.73 -0.00 51.01 -12.00 0.00 115.4 ENV Min -12.00 5 0 ENV Min -2.51 45.23 0.04 0.75 0.175 ENV Min -3.89 5 2.89 5 2 ENV Min -4.14 11.92 0.03 58.00 -18.00 117.45 -3.31 67.32 11.00 -13.45 -0.00 66.00 52.

33 6 5.26 6 9.00 78.73 -9.00 -18.54 6 8 ENV Min -10.56 68.00 0.03 0.00 11.11 6 8 ENV Max 0.59 35.57 6 5.56 6 3 ENV Min -5.69 6 6 ENV Max 0.08 51.00 37.00 10.54 -4.33 -17.69 6 4 ENV Min -5.33 -17.00 -6.89 6 2 ENV Min -4.00 26.02 -14.00 25.71 -16.66 68.91 -2.00 0.98 0.51 -29.11 6 5 ENV Min -6.10 -58.00 -18.00 65.64 -6.02 -17.02 -13.00 0.37 6 7.00 0.63 6 2 ENV Min -3.47 -7.03 -7.04 0.00 -46.41 0.00 51.4 ENV Min -12.12 6 6 ENV Max 0.68 0.00 7 0 ENV Max 0.54 6 8 ENV Max 0.57 6 5 ENV Max 0.34 63.00 0.39 0.66 6 9.04 29.98 0.00 11.25 -6.33 -18.00 -0.89 6 2.89 6 9 ENV Max 0.00 39.00 -17.00 37.65 6 4 ENV Max 0.37 0.00 65.45 -3.51 -30.4 ENV Max 0.15 0.73 -14.32 11.71 -0.50 64.31 -43.88 0.66 68.97 6 9 ENV Min -11.73 -14.51 -31.00 0.00 0.13 29.00 23.78 0.56 0.04 6 1.00 149.03 -7.85 0.11 5.00 149.45 6 6 ENV Min -9.00 152.36 0.00 51.71 -17.03 0.16 0.88 -3.52 16.66 6 9 ENV Min -12.32 10.00 0.85 29.71 -16.7 ENV Max 0.10 -57.00 0.00 141.00 0.00 66.13 7.00 0.23 0.00 6 0 ENV Min -2.11 6 8.49 0.35 ENV Min -4.49 -1.33 63.00 115.14 11.52 18.7 ENV Min -6.82 -7.11 6 8 ENV Min -11.06 -4.525 ENV Min -5.875 ENV Min -8.78 0.46 -4.00 0.6 4 ENV Max 0.45 -9.64 0.92 0.31 67.27 59.00 6 7.00 141.61 -0.00 152.11 5.31 -44.99 -0.00 -0.14 11.85 -3.00 52.20 -0.02 -12.00 0.68 2.59 35.05 ENV Max 0.01 6 7 ENV Max 0.72 23.52 16.08 26.61 0.36 0.82 -0.85 28.57 0.31 52.27 59.11 4.69 -1.02 0.09 -1.72 22.04 6 4 ENV Min -6.95 0.37 6 7 ENV Min -10.00 0.72 24.85 0.54 45.00 0.05 ENV Min -10.45 -8.03 6 1 ENV Min -3.75 -0.19 0.175 ENV Min -3.08 26.36 0.65 6 4.00 -6.14 6 6 ENV Min -8.03 -12.00 117.27 -3.56 6 3.91 -3.00 -18.00 117.27 6 9 ENV Max 0.00 151.875 ENV Max 0.53 6 8.00 -18.02 -16.225 ENV Min -11.00 26.00 0.68 6 7 ENV Max 0.00 14 .44 6 7 ENV Min -9.04 6 4.33 63.91 -2.54 45.00 0.00 6 1 ENV Min -2.31 -44.40 0.36 0.84 50.03 -8.31 52.00 -2.225 ENV Max 0.00 78.00 143.86 6 3 ENV Min -4.84 6 5 ENV Max 0.00 -16.31 67.34 6 5 ENV Min -8.

33 7 4.18 0.00 -12.64 0.58 -84.00 127.00 7 1 ENV Min -3.31 116.58 7 2.36 0.28 9.02 -14.32 7 1 ENV Min -5.00 21.89 7 5.35 ENV Min -7.23 7 6 ENV Max 0.00 7 0 ENV Min -3.00 -3.00 -16.00 288.48 7 7 ENV Min -16.00 -18.03 7 3 ENV Max 0.525 ENV Max 0.10 -5.56 7 3.89 7 5 ENV Max 0.04 3.00 0.7 1 ENV Max 0.00 73.01 125.00 -33.58 -83.00 0.22 15 .00 0.40 7 1.05 0.00 21.33 7 4 ENV Max 0.74 0.00 -35.97 0.00 -17.88 0.00 -7.02 7 9 ENV Max 0.00 125.175 ENV Max 0.10 -0.00 252.05 ENV Max 0.48 7 2 ENV Min -5.07 0.97 7 5.00 0.45 18.76 5.00 124.05 0.34 0.10 -4.46 0.46 7 5 ENV Min -12.33 -18.50 111.00 289.08 0.10 -1.33 -17.16 45.00 -1.99 2.00 -22.98 0.00 -18.00 0.00 271.00 222.00 0.32 7 1.53 79.00 284.09 7 9 ENV Max 0.16 45.84 88.00 -24.00 -1.67 7 3.00 269.99 3.87 0.00 0.00 -13.38 7 7.67 0.00 222.00 47.47 0.31 116.28 9.93 -31.00 -18.08 5.58 -84.75 -58.75 -57.00 269.525 ENV Min -9.39 7 3 ENV Min -7.00 289.97 7 5 ENV Min -14.01 110.7 ENV Max 0.76 7 8 ENV Max 0.01 -7.25 0.71 7 4 ENV Min -9.37 0.45 20.47 7 6 ENV Min -16.05 0.41 7 1 ENV Max 0.00 46.02 -17.19 0.01 194.57 7 3 ENV Max 0.00 218.7 ENV Min -12.59 7 2 ENV Max 0.84 2.01 0.36 5.875 ENV Max 0.75 -58.62 7 6 ENV Min -14.24 7 7 ENV Max 0.00 99.35 ENV Max 0.00 -13.10 -6.55 0.41 7 4 ENV Max 0.01 194.00 98.00 0.37 0.70 7 4 ENV Min -12.00 -18.46 -3.17 0.225 ENV Max 0.00 72.33 110.00 0.37 0.46 0.39 0.73 0.28 7.88 7 2 ENV Min -7.40 -111.175 ENV Min -5.00 149.95 0.00 252.36 0.00 -24.89 7 6 ENV Max 0.52 7.16 0.67 7 3 ENV Min -9.66 118.01 215.00 -44.51 0.28 0.60 3.00 72.00 -12.00 0.00 149.69 -1.70 7 4.00 0.4 ENV Max 0.33 110.53 79.91 0.00 0.93 -31.06 -3.00 19.56 118.26 103.00 -35.00 -12.82 0.66 118.40 -109.73 0.33 -17.00 -8.77 0.72 -0.01 110.87 7 2.00 269.23 2.37 7 7 ENV Max 0.00 0.31 7 8.30 7 8 ENV Max 0.93 -32.36 0.00 50.10 51.31 91.04 7 9.875 ENV Min -14.73 0.30 -1.00 284.30 0.00 0.23 7 2 ENV Max 0.37 0.00 -16.60 0.00 -12.00 0.36 7 5 ENV Max 0.33 110.00 98.26 103.00 50.

00 288.02 8 9 ENV Max 0.00 0.00 -24.175 ENV Min -5.00 50.51 0.19 52.60 0.07 0.18 45.59 8 2 ENV Max 0.00 269.39 0.05 ENV Max 0.04 8 9.00 -16.27 20.03 8 3 ENV Max 0.00 -44.225 ENV Max 0.76 5.00 0.08 5.69 -14.18 -0.75 -57.80 39.00 0.17 0.38 8 7.75 -58.41 8 4 ENV Max 0.91 0.69 -9.58 -84.18 -3.00 8 0 ENV Max 0.67 -0.30 -0.18 0.63 30.89 8 6 ENV Max 0.00 -24.00 46.56 8 3.08 89.01 125.18 0.75 -58.72 -0.01 -13.89 8 5.82 0.72 0.82 -4.33 8 4 ENV Max 0.91 51.18 45.39 -8.4 ENV Max 0.00 21.93 -32.91 50.00 222.00 0.31 91.46 0.97 0.64 0.00 19.525 ENV Min -9.43 7 9.21 7 8.00 -12.13 7.01 0.19 -0.72 0.01 -16.00 21.00 289.00 72.00 0.62 61.87 8 2.00 0.42 7 9 ENV Min -22.24 8 7 ENV Max 0.05 0.01 -7.00 -22.88 8 2 ENV Min -7.00 -35.00 -35.00 0.00 -33.00 269.32 8 1 ENV Min -5.58 -83.55 79.26 103.00 -12.00 -13.76 7 8 ENV Min -18.88 0.00 215.00 8 0 ENV Min -3.55 0.35 ENV Min -7.00 -1.36 8 5 ENV Max 0.63 29.18 0.62 61.00 8 1 ENV Max 0.00 252.37 0.01 194.22 7 7.59 -6.35 -9.00 149.00 218.00 0.72 0.26 103.00 127.35 -3.00 0.75 -8.30 -4.00 149.23 2.7 7 ENV Min -18.99 2.01 -12.00 99.00 222.36 0.98 -6.00 271.57 8 3 ENV Max 0.36 0.875 ENV Max 0.00 98.34 0.34 -6.71 16 .40 -109.58 8 2.00 284.30 8 8 ENV Max 0.00 -3.00 0.00 125.35 ENV Max 0.39 8 3 ENV Min -7.00 98.00 124.04 3.00 -8.80 41.46 0.00 47.89 8 5 ENV Max 0.01 110.09 8 9 ENV Max 0.00 0.80 40.00 252.40 8 1.225 ENV Min -20.00 50.67 8 3 ENV Min -9.84 2.37 -0.40 -111.33 8 4.23 8 2 ENV Max 0.48 8 2 ENV Min -5.00 0.00 0.00 -7.00 73.95 0.00 -1.47 0.52 7.37 8 7 ENV Max 0.05 0.34 110.05 ENV Min -18.76 8 8 ENV Max 0.00 8 1 ENV Min -3.60 3.7 ENV Max 0.98 0.36 0.00 -17.01 194.69 -14.55 79.37 -0.22 -4.99 3.00 0.00 289.00 0.31 8 8.12 51.36 5.67 8 3.58 -84.41 8 1 ENV Max 0.32 8 1.175 ENV Max 0.35 -8.525 ENV Max 0.00 284.77 0.85 88.00 72.00 0.23 8 6 ENV Max 0.00 0.93 -31.63 29.4 ENV Min -22.74 0.17 7 9 ENV Min -20.00 269.01 110.00 -12.37 -0.10 0.20 7 8 ENV Min -20.05 0.27 20.00 -46.

00 0.03 9 6 ENV Max -31.00 -0.08 89.75 -8.00 0.00 -2.34 -6.93 -31.00 0.91 51.00 0.00 7.06 -3.56 118.00 -10.76 8 8 ENV Min -18.91 0.80 39.75 ENV Max -35.91 50.33 110.29 0.91 0.66 118.62 17 .95 -7.45 18.33 -18.38 0.00 0.97 8 5.91 0.28 -0.00 0.00 0.42 1.00 -16.62 61.29 0.91 0.07 9 5.00 0.89 -7.22 8 7.85 -7.5 ENV Min -70.00 0.29 0.30 -1.29 0.00 0.00 -4.80 40.00 0.91 0.38 0.10 0.10 -1.17 8 9 ENV Min -20.75 ENV Min -73.72 10 3.5 ENV Max -25.29 0.33 110.31 116.91 0.82 -7.00 5.48 8 7 ENV Min -16.25 0.69 -14.20 9 2.5 ENV Max -40.00 -18.47 8 6 ENV Min -16.38 0.27 20.38 0.00 -32.25 ENV Min -71.33 9 3 ENV Min -72.23 9 1.02 -7.46 8 5 ENV Min -12.36 10 5.00 3.80 9 2.75 ENV Max -24.00 0.00 -38.26 9 1.38 1.50 111.02 -0.25 ENV Max -26.29 0.00 0.00 -54.22 -4.00 0.00 0.8 4 ENV Min -9.13 9 3.91 0.00 0.00 -27.45 20.35 1.47 9 6 ENV Min -77.28 9.00 4.28 0.20 8 8 ENV Min -20.08 0.69 -9.00 -43.00 0.42 8 9 ENV Min -22.93 9 5.29 0.29 0.25 ENV Max -30.27 20.43 8 9.25 ENV Min -76.00 0.17 9 3 ENV Max -27.38 0.00 0.00 -18.21 8 8.38 0.00 0.51 1.22 8 7 ENV Min -18.15 -0.37 -0.79 -7.00 0.00 -5.7 ENV Min -12.00 8.00 9 0 ENV Max -23.28 9.55 1.00 2.63 29.00 10 0 ENV Max -34.31 116.32 1.35 -8.39 -8.05 ENV Min -18.45 10 0.10 -4.00 0.48 1.75 ENV Max -39.00 0.00 -1.70 8 4 ENV Min -12.00 0.31 91.40 9 4.18 0.45 1.82 -4.91 0.18 -3.75 ENV Min -69.05 -7.02 -14.31 91.4 ENV Min -22.00 -4.87 0.10 -6.92 -7.68 10 6 ENV Max -42.38 0.00 0.25 ENV Max -37.69 -14.63 30.46 -3.62 61.98 -7.87 9 3.63 29.77 10 1.28 7.10 9 4.00 -5.30 -4.875 ENV Min -14.00 0.40 10 3 ENV Max -38.34 -0.00 -21.59 -6.35 -3.62 8 6 ENV Min -14.00 0.19 52.00 6.27 9 0.00 1.00 9 0 ENV Min -68.73 9 0.97 8 5 ENV Min -14.35 -9.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.04 10 4.21 -0.00 -2.75 ENV Max -28.5 ENV Max -29.79 -9.00 10 0 ENV Min -68.66 118.00 -3.91 0.29 1.70 8 4.38 0.00 0.69 -1.31 -0.08 10 2.5 ENV Max -36.5 ENV Min -74.00 0.02 -17.24 -0.80 41.00 -18.10 -5.18 -0.98 -6.33 -17.38 0.25 ENV Max -41.33 -17.225 ENV Min -20.

00 -17.23 0.00 0.82 -9.48 10 4.36 11 4.10 0.00 -8.80 10 1.10 0.00 0.00 0.00 -0.82 11 3 ENV Min -138.00 13 0 ENV Max 0.00 0.71 11 2.00 -47.00 0.00 0.10 0.00 -0.37 0.00 12 0 ENV Min -134.25 ENV Min -76.11 12 3.25 ENV Max -71.75 ENV Min -139.06 11 3.35 11 1.70 12 1.00 0.00 1.69 0.5 ENV Max -70.75 ENV Min -135.00 0.00 -0.10 0.69 0.00 11 0 ENV Min -134.10 0.00 0.00 0.69 0.16 0.00 -13.57 0.16 0.53 -11.00 0.66 0.00 0.16 0.00 0.00 0.23 0.02 12 2.00 -0.00 -42.47 11 3.37 0.75 ENV Min -73.00 -0.00 0.32 -4.59 11 3 ENV Max -67.00 0.69 0.23 0.69 0.00 0.16 0.12 11 6 ENV Max -72.10 0.00 0.75 ENV Min -69.25 ENV Min -141.00 -34.59 -11.00 0.00 -35.00 0.16 0.89 -9.00 -26.95 -9.00 0.16 0.90 -0.37 0.25 ENV Max -63.02 -9.25 ENV Min -71.00 0.10 -0.25 ENV Max -66.73 0.00 -27.58 12 4.43 -11.75 ENV Max -65.29 11 4.00 -34.58 0.06 12 5.53 12 6 ENV Min -142.69 0.12 -0.00 1.59 11 2.00 1.00 -70.37 0.19 12 1.60 0.00 0.56 -11.63 0.25 ENV Min -141.00 0.00 0.23 0.00 0.34 12 5.00 -68.00 -0.10 0.00 18 .00 0.69 0.62 -11.37 -11.85 12 3 ENV Max -64.00 0.5 ENV Min -136.92 -9.50 0.5 ENV Max -65.5 ENV Min -140.00 0.49 -11.00 0.00 0.37 0.00 0.23 -0.16 0.22 12 0.25 ENV Max -67.00 0.00 0.5 ENV Min -74.00 0.76 11 6 ENV Min -142.00 0.00 -43.53 -11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.31 -0.37 0.37 0.85 -9.75 ENV Min -135.5 ENV Min -140.83 10 6 ENV Min -77.37 -11.00 -59.00 0.95 11 0.49 -11.83 11 1.24 11 5.00 -40.00 0.00 0.16 0.53 11 5.23 0.5 ENV Min -136.37 12 0.64 12 3 ENV Min -138.53 0.00 0.75 ENV Max -64.00 0.5 ENV Min -70.43 -11.00 11 0 ENV Max -62.46 -11.00 -6.00 0.40 -11.5 ENV Max -66.25 ENV Min -137.00 0.97 10 2.5 ENV Max -62.66 10 5.00 0.00 -0.40 -11.14 10 3 ENV Min -72.10 0.47 0.71 -0.37 0.00 0.56 -11.69 0.12 11 0.00 -8.17 12 6 ENV Max -68.23 0.00 -0.00 0.98 -9.31 10 3.23 0.00 0.62 -11.69 0.51 12 4.92 -0.75 ENV Max -61.10 0.00 -51.59 -11.00 -25.16 0.00 0.00 0.17 12 2.00 12 0 ENV Max -60.00 0.19 -0.00 -20.75 ENV Max -68.00 -61.25 ENV Min -137.75 ENV Min -139.05 -9.00 0.23 0.68 12 3.00 -17.51 -0.23 0.46 -11.00 -52.00 0.

07 13 8.00 0.16 14 3.08 0.53 13 1.00 7.73 0.00 8.00 2.13 0.96 0.06 -0.00 14.00 0.72549 ENV Min -0.00 5.61 14 0.53 14 1.84314 ENV Min -0.42 0.2451 ENV Min -0.32353 ENV Max -0.06 0.00 0.36275 ENV Max -0.56 13 3.48039 ENV Max 0.74 13 7.32 -0.32 8.08 1.00 9.68627 ENV Max 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 23.00 0.00 6.73 0.00 25.00 0.00 18.27 14 4.00 10.28431 ENV Min -0.00 5.00 0.32 3.00 5.00 0.32 -3.00 0.00 0.32 13 4.00 10.54 13 3.25 14 2.06 -4.88235 ENV Min -0.32 0.00 14.50 0.08 -0.00 0.19 0.32 -2.48039 ENV Max -0.00 0.68627 ENV Min -0.81 0.32 -1.00 0.00 18.00 0.00 0.88235 ENV Max 0.00 13 0 ENV Min -0.00 14 0 ENV Max -0.19 0.54 13 5.00 14.00 0.32 6.20588 ENV Min -0.61 13 8.00 0.32 -0.43 13 7.16 13 5.00 21.92157 ENV Min -0.08 0.08 -3.40196 ENV Max 0.00 0.81 0.61 13 0.84314 ENV Max -0.08 -5.08 -2.50 0.00 0.35 0.00 0.00 6.76471 ENV Max 0.50 0.08 -6.27 19 .35 0.00 0.04 0.25 13 2.36275 ENV Max 0.05 14 2.32353 ENV Min -0.05 13 2.27 13 4.08 -8.96078 ENV Max -0.06 13 5.42 0.73 13 2.06 -2.00 5.32 9.08 1.84314 ENV Max 0.28431 ENV Max 0.07 13 0.65 0.27 0.16 13 3.00 0.25 13 6.00 0.00 0.06 -1.08 -12.65 0.50 0.00 24.32 2.57 0.00 24.32 -1.50 0.57 0.76471 ENV Min -0.96078 ENV Min -0.58 0.00 9.06 -0.96 0.44118 ENV Max 0.08 -9.53 13 7.00 0.89 0.44118 ENV Min -0.00 21.00 0.80392 ENV Min -0.89 0.00 25.81 0.88235 ENV Max -0.08 2.27 13 4.00 0.06 -3.06 -1.32 13 4.11 0.88 13 1.74 14 1.35 0.00 0.44118 ENV Max -0.48039 ENV Min -0.96 0.96 0.74 13 1.00 0.00 23.2451 ENV Max 0.58 0.00 5.04 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 21.27 0.72549 ENV Max 0.08 2.00 0.00 0.04 0.00 0.32 10.00 0.32353 ENV Max 0.00 0.06 -2.00 18.96078 ENV Max 0.00 3.05 13 6.32 -2.00 0.42 0.00 0.92157 ENV Max 0.00 25.00 0.32 12.00 0.73 0.00 0.40196 ENV Max -0.73 13 6.27 0.16667 ENV Min -0.00 24.00 0.56 13 5.11 0.36275 ENV Min -0.92157 ENV Max -0.00 0.04 0.00 7.00 0.89 0.08 3.32 5.76 13 6.56 14 3.40196 ENV Min -0.06 -4.08 -10.00 0.00 2.00 25.00 0.00 13 0.00 0.16667 ENV Max 0.08 4.00 23.00 3.96 0.43 13 1.04 0.00 14 0.08 4.88 13 7.20588 ENV Max 0.42 0.06 13 3.42 0.32 -4.80392 ENV Max 0.00 10.76 13 2.

00 14.09 3.65 0.96 0.00 8.00 9.61 14 8.00 0.35 0.00 21.00 3.27 15 4.00 0.05 -2.00 0.06 14 5.00 0.88235 ENV Max -0.74 15 1.00 0.09 -0.73 0.09 -5.35 0.00 0.06 10.72549 ENV Min -0.76 14 2.00 0.00 0.09 0.25 15 6.09 -6.73 14 2.65 0.00 10.00 0.00 0.00 0.28431 ENV Max -0.05 8.89 0.80392 ENV Max -0.73 14 6.74 15 7.42 0.27 0.00 7.57 0.80392 ENV Max -0.00 3.20588 ENV Max -0.68627 ENV Max -0.53 15 7.32 14 4.05 15 2.00 5.74 14 7.00 0.00 25.00 24.00 0.32 14 4.00 0.16667 ENV Max -0.76471 ENV Min -0.05 -0.00 6.00 20 .56 15 5.00 0.68627 ENV Max -0.89 0.00 0.00 0.00 0.32353 ENV Min -0.00 14 0.06 6.00 9.00 0.96 0.81 0.05 3.00 0.54 14 5.16 15 3.19 0.44118 ENV Min -0.00 23.92157 ENV Min -0.65 0.09 4.05 6.05 15 6.00 0.16667 ENV Min -0.00 5.00 0.36275 ENV Max -0.00 7.92157 ENV Max -0.88 14 7.00 0.09 -8.43 14 7.14 4.00 6.00 0.54 14 3.00 2.28431 ENV Min -0.00 0.06 14 3.76471 ENV Max -0.53 15 1.00 0.96078 ENV Max -0.00 0.25 14 6.42 0.00 0.00 15 0.00 0.43 14 1.16 15 5.00 0.00 5.00 14.05 2.09 0.00 0.58 0.05 -3.2451 ENV Min -0.00 0.81 0.27 0.00 0.00 0.11 0.2451 ENV Max -0.2451 ENV Max -0.20588 ENV Min -0.00 0.00 9.00 0.27 15 4.07 14 0.04 0.50 0.84314 ENV Max -0.06 2.05 0.36275 ENV Min -0.05 -4.00 10.32353 ENV Max -0.05 9.43 -12.88 14 1.42 0.00 0.80392 ENV Min -0.05 -4.00 0.09 -10.00 0.72549 ENV Max -0.00 8.96 0.00 18.76 14 6.09 2.53 14 7.00 25.06 12.48039 ENV Min -0.50 0.05 -1.20588 ENV Max -0.00 21.04 0.00 0.96078 ENV Min -0.04 0.06 9.28431 ENV Max -0.50 0.05 12.58 0.44118 ENV Max -0.00 18.40196 ENV Min -0.00 0.76471 ENV Max -0.50 0.00 0.00 0.57 0.05 -0.00 0.06 8.00 15 0 ENV Min -0.09 1.00 24.00 15 0 ENV Max -0.09 2.42 0.00 5.06 3.04 0.50 0.09 -12.11 0.42 0.40196 ENV Max -0.72549 ENV Max -0.00 18.04 0.09 -3.56 14 5.09 4.00 10.05 14 6.05 -1.00 0.00 0.19 0.00 23.09 -9.25 15 2.05 5.00 14 0 ENV Min -0.00 9.00 23.11 0.00 0.00 0.00 0.61 15 0.56 15 3.96 0.42 0.00 24.88235 ENV Min -0.00 2.00 0.00 21.73 0.06 5.07 14 8.00 0.48039 ENV Max -0.00 14.61 15 8.16667 ENV Max -0.09 1.16 14 5.19 0.96 0.05 -2.00 5.05 10.84314 ENV Min -0.57 0.09 -2.68627 ENV Min -0.

00 0.81 0.00 0.00 0.00 24.74 16 7.74 16 1.57 0.00 18.16667 ENV Max 0.54 15 5.53 10.00 3.11 0.56 16 3.00 0.00 2.2451 ENV Max 0.61 16 8.00 0.50 0.76471 ENV Min -0.92157 ENV Max 0.00 24.73 15 6.50 0.53 3.54 15 3.00 16 0.00 0.54 16 3.00 8.96078 ENV Min -0.00 10.00 0.00 3.00 3.00 0.07 15 0.00 0.19 0.50 0.00 5.42 0.00 16 0 ENV Max 0.27 16 4.00 8.43 2.00 0.00 23.43 0.00 0.76 15 2.00 0.00 0.73 0.43 15 1.43 15 7.76471 ENV Max 0.42 0.57 0.65 0.27 0.92157 ENV Min 0.01 0.00 0.53 -3.35 0.00 9.00 0.00 7.00 6.40196 ENV Min -0.53 -0.05 16 2.00 9.96078 ENV Max 0.43 -5.58 0.00 0.50 0.88235 ENV Min -0.00 0.00 0.36275 ENV Min -0.00 0.19 0.44118 ENV Min 0.27 16 4.53 9.43 -2.96 0.00 16 0.00 10.43 -10.43 1.00 0.44118 ENV Min -0.53 12.00 0.53 -2.00 0.53 -1.50 0.00 7.40196 ENV Max 0.04 0.01 -3.43 3.07 16 0.00 0.00 0.80392 ENV Min -0.00 16 0 ENV Min 0.00 0.01 -2.43 -9.36275 ENV Min 0.53 5.00 0.00 9.00 8.53 -0.53 6.32 15 4.00 0.06 16 3.00 0.20588 ENV Max 0.43 -0.43 -6.96 0.88 16 1.25 16 6.28431 ENV Max 0.2451 ENV Min -0.53 0.76 15 6.00 0.11 0.00 14.00 0.96 0.00 5.25 16 2.65 0.16 16 5.73 0.00 9.00 0.00 2.89 0.00 0.43 16 1.44118 ENV Max 0.53 16 1.00 0.53 -2.01 -0.61 16 0.96 0.00 23.53 8.00 0.00 14.00 0.36275 ENV Max 0.43 -3.06 15 3.84314 ENV Max 0.88 15 1.00 0.73 0.48039 ENV Min 0.01 -5.16 16 3.00 9.48039 ENV Max 0.20588 ENV Min -0.00 0.27 0.00 0.00 21.43 1.84314 ENV Min -0.81 0.53 -4.43 4.73 15 2.00 21.00 0.01 -12.53 2.88235 ENV Min 0.35 0.00 5.32353 ENV Min 0.05 16 6.00 0.00 2.15 0.28431 ENV Min -0.01 -8.00 7.00 6.73 16 2.00 0.57 0.06 15 5.00 0.00 6.32 16 4.92157 ENV Min -0.48039 ENV Min -0.84314 ENV Min 0.53 -4.72549 ENV Max 0.72549 ENV Min -0.96078 ENV Min 0.40196 ENV Min 0.01 -6.00 0.00 9.00 0.53 -1.56 16 5.00 0.76 16 2.04 0.32 15 4.43 0.00 18.00 0.43 4.27 0.43 -8.04 0.01 -10.80392 ENV Max 0.32 21 .88235 ENV Max 0.04 0.00 9.68627 ENV Max 0.89 0.04 0.58 0.07 15 8.01 -9.43 2.96 0.00 0.00 5.00 0.42 0.16667 ENV Min -0.53 16 7.00 0.65 0.00 25.32353 ENV Max 0.19 0.88 15 7.32353 ENV Min -0.00 5.00 25.42 0.68627 ENV Min -0.11 0.

00 0.57 0.01 2.00 0.00 0.04 0.53 17 1.01 -1.00 7.00 3.00 4.48039 ENV Min 0.28431 ENV Min 0.81 0.28431 ENV Min 0.04 0.00 3.00 9.00 0.00 0.00 0.00 4.00 18.00 0.50 0.96 0.00 0.00 2.42 0.01 1.76471 ENV Min 0.01 -2.68627 ENV Max 0.27 17 4.00 0.00 0.96 0.07 17 0.01 0.00 0.01 3.00 -5.58 0.73 16 6.80392 ENV Min 0.01 1.00 6.00 10.84314 ENV Max 0.00 9.16 17 3.32 17 4.43 17 7.00 0.89 0.92157 ENV Max 0.35 0.00 0.76 17 6.00 0.54 17 5.07 16 8.00 8.00 0.07 17 8.2451 ENV Max 0.76 17 2.00 0.00 0.40196 ENV Max 0.76 16 6.88 17 1.01 2.01 3.00 0.04 0.96 0.53 17 7.00 24.2451 ENV Min 0.00 7.01 9.56 17 3.92157 ENV Min 0.72549 ENV Min 0.20588 ENV Max 0.00 0.73 0.00 0.00 0.05 17 6.50 0.00 0.2451 ENV Min 0.01 4.27 0.01 -0.00 9.42 0.00 0.25 17 6.58 0.00 7.00 17 0.00 8.32353 ENV Min 0.88 16 7.00 25.00 10.01 0.00 23.00 0.42 0.00 23.00 -6.35 0.01 -1.00 0.01 -0.00 0.00 14.00 0.06 17 5.81 0.68627 ENV Min 0.80392 ENV Min 0.00 1.00 0.04 0.54 17 3.00 9.42 0.84314 ENV Min 0.00 14.44118 ENV Min 0.72549 ENV Max 0.20588 ENV Min 0.00 17 0.00 5.00 0.58 0.01 -4.00 0.43 16 7.65 0.00 9.19 0.05 17 2.00 0.00 2.32353 ENV Max 0.50 0.16 17 5.68627 ENV Min 0.50 0.16667 ENV Min 0.35 0.00 -3.42 0.00 -8.50 0.00 6.19 0.00 0.56 17 5.00 2.01 12.00 0.06 16 5.65 0.00 0.27 0.00 3.00 -12.73 0.96 0.01 4.76471 ENV Min 0.16 4.00 0.00 -0.01 10.01 5.00 0.88 17 7.00 1.01 8.43 17 1.48039 ENV Max 0.06 17 3.57 0.01 -4.00 0.76471 ENV Max 0.61 17 0.73 17 6.00 0.00 0.00 6.96078 ENV Min 0.00 17 0 ENV Max 0.00 0.32 17 4.00 5.74 17 7.54 16 5.11 0.01 2.27 17 4.74 17 1.00 0.96078 ENV Max 0.00 0.00 2.00 0.00 25.20588 ENV Min 0.00 2.00 18.73 17 2.36275 ENV Max 0.00 0.00 5.01 -4.25 17 2.16667 ENV Min 0.89 0.00 0.00 -10.00 22 .72549 ENV Min 0.00 24.00 0.00 5.01 -2.00 0.28431 ENV Max 0.00 17 0 ENV Min 0.00 5.00 0.44118 ENV Max 0.58 0.00 0.40196 ENV Min 0.04 0.00 3.16667 ENV Max 0.96 0.89 0.00 0.11 0.00 -9.36275 ENV Min 0.00 -2.81 0.00 18 0 ENV Max 0.88235 ENV Min 0.00 21.01 -3.00 21.80392 ENV Max 0.00 0.01 6.00 8.61 17 8.88235 ENV Max 0.00 0.00 0.

43 18 7.00 9.00 2.00 24.00 0.96078 ENV Max 0.00 0.19 0.42 0.07 18 8.00 0.92157 ENV Max 0.00 0.2451 ENV Min -0.00 7.00 9.73 18 2.51 -2.06 18 5.73 18 6.89 0.00 18 0 ENV Min -0.00 0.00 9.44118 ENV Max 0.01 0.81 0.80392 ENV Min -0.00 0.01 -0.27 19 4.32 18 4.72549 ENV Max 0.00 5.00 0.00 24.32353 ENV Max 0.96 0.00 21.01 -2.01 -1.88235 ENV Max 0.00 0.16667 ENV Min -0.36275 ENV Min -0.51 -0.00 0.89 0.05 18 2.00 0.54 18 3.00 0.00 14.51 -1.52 -2.00 0.00 25.58 0.25 18 2.27 18 4.48039 ENV Max 0.00 0.00 0.32353 ENV Min -0.00 14.65 0.04 0.01 -1.27 0.05 18 6.00 0.00 0.65 0.52 -12.00 10.20588 ENV Min -0.00 2.50 0.52 -5.84314 ENV Min -0.61 18 0.48039 ENV Max 0.01 -2.96 0.96078 ENV Min -0.56 18 3.00 7.84314 ENV Max 0.36275 ENV Max 0.00 0.68627 ENV Min -0.00 19 0 ENV Max 0.51 -2.56 18 5.51 -4.51 -0.16 18 5.52 3.50 0.04 0.16667 ENV Max 0.20588 ENV Max 0.04 0.00 0.72549 ENV Min -0.00 8.53 18 7.00 0.00 25.74 18 1.00 23.00 0.01 -3.00 0.40196 ENV Max 0.76 18 2.28431 ENV Max 0.00 6.00 0.52 -0.00 3.32353 ENV Max 0.57 0.89 0.01 6.00 0.52 -8.00 25.56 19 3.50 0.00 0.96 0.76471 ENV Min -0.00 0.50 0.76471 ENV Max 0.44118 ENV Max 0.54 18 5.00 0.52 -9.00 0.35 0.35 0.57 0.52 4.00 5.00 0.01 -0.00 21.00 24.52 0.81 0.04 0.16 18 3.73 0.06 18 3.25 18 6.11 0.52 2.00 14.00 18 0.92157 ENV Max 0.00 3.00 0.50 0.00 0.96 0.74 19 1.00 5.88235 ENV Min -0.61 18 8.2451 ENV Max 0.51 -1.01 10.01 -4.00 0.35 0.00 0.00 5.11 0.51 -4.53 19 1.51 0.43 18 1.01 9.27 23 .52 -10.27 0.27 0.76 18 6.00 9.53 18 1.51 -3.84314 ENV Max 0.00 8.42 0.00 19 0.00 0.32 18 4.00 0.00 18.01 12.58 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42 0.27 18 4.01 5.73 0.16 19 3.68627 ENV Max 0.48039 ENV Min -0.88 18 7.52 1.96078 ENV Max 0.00 10.00 0.28431 ENV Min -0.74 18 7.52 2.19 0.36275 ENV Max 0.40196 ENV Min -0.81 0.00 0.00 23.52 -6.04 0.73 0.42 0.00 0.00 0.01 2.18 0.00 0.00 6.52 4.00 0.00 0.96 0.92157 ENV Min -0.80392 ENV Max 0.61 19 0.00 10.00 25.00 0.05 19 2.88235 ENV Max 0.52 -3.00 0.00 0.88 18 1.44118 ENV Min -0.42 0.07 18 0.01 8.00 21.00 18.00 23.00 0.25 19 2.00 5.52 1.01 3.40196 ENV Max 0.

00 23.00 7.28431 ENV Max 0.20588 ENV Min 0.54 19 5.02 -3.2451 ENV Max 0.19 0.51 9.96078 ENV Max 0.01 3.05 20 6.00 0.02 -4.06 19 5.65 0.80392 ENV Min 0.48039 ENV Max 0.81 0.43 19 7.92157 ENV Min 0.00 0.61 20 8.44118 ENV Max 0.65 0.00 6.25 20 6.00 0.11 0.00 0.00 10.00 21.00 0.00 0.20588 ENV Max 0.50 0.00 18.11 0.06 19 3.00 0.00 0.25 19 6.00 2.00 0.96 0.00 0.04 0.16667 ENV Min 0.00 0.02 -0.2451 ENV Max 0.16 19 5.01 1.05 20 2.02 -2.88235 ENV Max 0.76 19 2.00 0.58 0.00 8.96 0.00 3.00 0.00 20 0.28431 ENV Max 0.00 0.51 3.00 10.32 19 4.74 20 1.01 -9.27 20 4.00 0.16667 ENV Max 0.02 6.50 0.42 0.48039 ENV Min 0.32353 ENV Min 0.27 0.76471 ENV Min 0.00 0.00 6.00 0.89 0.89 0.02 8.00 0.76471 ENV Max 0.02 10.00 0.00 5.00 9.96 0.72549 ENV Max 0.00 21.00 14.96 0.42 0.02 2.00 9.50 0.00 24.00 0.44118 ENV Min 0.19 0.50 0.01 -12.35 0.02 9.00 24.00 0.00 0.02 -1.01 -10.72549 ENV Max 0.00 0.04 0.00 5.68627 ENV Min 0.58 0.16667 ENV Max 0.01 -3.40196 ENV Min 0.00 0.00 24 .54 19 3.02 12.00 3.01 -5.00 0.01 2.27 20 4.51 10.00 19 0 ENV Min 0.00 0.00 0.51 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 5.01 -2.01 -6.00 5.00 0.01 1.00 0.00 14.02 -2.72549 ENV Min 0.04 0.00 14.40196 ENV Max 0.27 0.32353 ENV Max 0.00 9.42 0.00 0.16 20 3.00 0.00 0.00 18.32 19 4.51 6.00 20 0 ENV Max 0.00 21.65 0.73 0.00 23.00 0.00 0.28431 ENV Min 0.04 0.00 0.07 19 8.88 19 7.19 0.01 -8.56 20 3.96078 ENV Min 0.00 0.00 25.02 0.02 5.51 5.02 3.00 10.00 0.81 0.00 23.73 19 2.84314 ENV Min 0.92157 ENV Max 0.42 0.96 0.00 25.16 20 5.61 19 8.00 0.74 20 7.00 2.05 19 6.00 0.76 19 6.73 19 6.01 -12.01 4.01 0.74 19 7.01 2.56 20 5.20588 ENV Max 0.50 0.84314 ENV Max 0.07 19 0.61 20 0.36275 ENV Min 0.88 19 1.53 19 7.02 -1.51 12.36275 ENV Max 0.42 0.68627 ENV Max 0.57 0.57 0.35 0.02 -0.19 4.00 5.68627 ENV Max 0.00 0.57 0.2451 ENV Min 0.00 0.00 18.42 0.56 19 5.00 19 0.80392 ENV Max 0.76471 ENV Max 0.11 0.00 0.53 20 7.01 0.00 0.01 -0.51 2.02 -4.80392 ENV Max 0.01 4.00 20 0 ENV Min 0.53 20 1.00 9.88235 ENV Min 0.00 7.25 20 2.00 0.00 24.00 0.00 0.00 8.00 0.43 19 1.

01 -3.02 -1.00 18.96078 ENV Min -0.01 -10.02 -2.88 20 1.00 0.54 20 3.00 0.73 20 6.00 21.00 0.00 0.32 20 4.00 0.00 0.16667 ENV Min 0.00 0.01 4.06 21 3.50 0.02 5.00 5.00 0.92157 ENV Max 0.00 0.02 8.00 0.48039 ENV Min 0.00 25.04 0.68627 ENV Min 0.27 0.76 21 2.00 3.28431 ENV Min 0.00 0.20588 ENV Max 0.00 9.27 21 4.00 0.72549 ENV Min 0.36275 ENV Min -0.48039 ENV Min -0.01 0.25 21 6.65 0.00 0.81 0.00 0.49 -9.84314 ENV Max 0.00 0.53 21 1.61 21 0.35 0.02 9.00 18.00 0.00 0.32353 ENV Max 0.49 0.01 1.19 0.07 20 0.00 5.57 0.53 21 7.00 5.65 0.88235 ENV Min 0.00 21 0.74 21 7.01 0.27 0.73 0.00 6.35 0.16 21 5.73 0.44118 ENV Max 0.00 0.65 0.28431 ENV Max 0.07 21 0.56 21 5.00 14.01 2.00 8.05 21 6.54 20 5.02 -4.81 0.92157 ENV Min -0.00 0.00 2.19 0.96 0.00 9.00 0.88 21 1.02 -3.00 0.49 -0.54 21 3.00 0.49 -2.43 21 1.00 21 0 ENV Min -0.88235 ENV Max 0.00 24.36275 ENV Max 0.96078 ENV Min 0.00 0.76 20 2.76 20 6.76471 ENV Min 0.00 0.00 0.49 -3.32 21 4.92157 ENV Min 0.16 21 3.61 21 8.00 8.49 -8.01 4.02 -2.49 -12.06 20 5.76471 ENV Max 0.02 10.02 -0.01 -5.50 0.00 7.00 0.50 0.48039 ENV Max 0.00 2.04 0.00 0.49 -5.27 0.00 0.00 0.00 0.57 0.19 0.42 0.32 25 .01 -9.88235 ENV Min -0.42 0.00 0.56 21 3.49 -6.80392 ENV Min 0.00 0.00 24.89 0.40196 ENV Min 0.57 0.04 0.02 -1.50 0.00 3.20588 ENV Min 0.00 10.00 21 0 ENV Max 0.00 14.01 1.05 21 2.96 0.11 0.00 0.02 -0.25 21 2.00 0.84314 ENV Min -0.00 21 0.32353 ENV Min 0.96 0.58 0.44118 ENV Min -0.00 3.01 3.80392 ENV Max 0.00 0.04 0.00 0.00 7.01 -0.06 20 3.43 20 1.40196 ENV Min -0.00 0.89 0.07 20 8.96 0.84314 ENV Min 0.00 0.43 20 7.00 10.02 0.58 0.00 9.02 3.68627 ENV Max 0.27 21 4.73 0.00 5.00 0.00 6.04 0.00 9.00 9.72549 ENV Max 0.00 21.2451 ENV Max 0.32 20 4.00 0.74 21 1.02 2.01 2.00 0.49 -10.00 0.00 23.01 -2.96 0.44118 ENV Min 0.00 0.00 0.02 -4.00 2.00 0.00 25.00 9.00 7.02 6.00 0.88 20 7.50 0.00 8.40196 ENV Max 0.36275 ENV Min 0.73 21 2.96078 ENV Max 0.32353 ENV Min -0.00 9.02 12.00 23.01 -8.11 0.01 -6.11 0.00 6.42 0.00 5.00 0.73 20 2.2451 ENV Min 0.20 0.16667 ENV Max 0.00 0.42 0.00 0.

00 3.36275 ENV Min 0.96 0.50 0.96078 ENV Min 0.00 0.43 21 7.00 0.00 -6.49 -4.49 0.00 0.00 0.00 0.88 22 7.58 0.49 12.00 0.00 1.58 0.49 -2.00 9.00 0.00 0.00 0.72549 ENV Min 0.92157 ENV Max 0.49 2.00 9.49 9.00 0.00 -8.00 -3.81 0.65 0.00 2.00 3.32 22 4.74 22 1.16667 ENV Max 0.00 0.42 0.96 0.00 0.84314 ENV Max 0.49 10.00 7.00 0.21 4.54 22 3.88235 ENV Max 0.89 0.49 4.49 -4.00 22 0.53 22 1.00 0.00 0.49 2.00 25.00 6.00 2.73 0.76 22 2.54 22 5.25 22 2.89 0.19 0.00 5.49 3.00 5.35 0.80392 ENV Max 0.72549 ENV Min -0.04 0.56 22 3.65 0.00 0.00 26 .00 1.42 0.00 4.04 0.49 -3.81 0.07 21 8.49 -1.50 0.00 8.44118 ENV Max 0.00 0.16 22 5.84314 ENV Min 0.11 0.49 8.50 0.00 22 0 ENV Min 0.00 0.76471 ENV Max 0.61 22 8.01 -4.00 18.00 0.49 4.61 22 0.19 0.00 23.00 0.28431 ENV Min 0.2451 ENV Min -0.25 22 6.00 0.58 0.2451 ENV Min 0.00 0.11 0.00 9.00 21.00 0.88 22 1.00 0.00 0.76 21 6.58 0.88235 ENV Min 0.00 0.2451 ENV Max 0.07 22 0.00 0.28431 ENV Max 0.00 0.00 2.00 0.49 0.00 0.00 23.40196 ENV Min 0.00 25.00 0.00 0.57 0.00 23 0 ENV Max 0.00 0.35 0.00 22 0.00 0.53 22 7.73 21 6.27 22 4.76471 ENV Min 0.88 21 7.00 8.80392 ENV Min -0.32 22 4.00 5.00 8.96078 ENV Max 0.00 0.43 22 1.07 22 8.68627 ENV Min -0.00 0.49 5.00 0.00 6.48039 ENV Min 0.00 24.00 0.00 4.00 7.73 22 6.27 0.00 -0.42 0.00 0.80392 ENV Min 0.49 3.35 0.00 2.27 0.00 5.00 0.20588 ENV Min -0.00 3.04 0.00 0.00 0.36275 ENV Max 0.44118 ENV Min 0.00 0.20588 ENV Min 0.00 0.16667 ENV Min -0.06 22 5.56 22 5.06 21 5.00 2.57 0.00 0.81 0.00 -10.00 7.00 6.00 10.00 3.16667 ENV Min 0.49 -0.42 0.68627 ENV Min 0.50 0.68627 ENV Max 0.00 10.89 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 14.20588 ENV Max 0.73 0.50 0.96 0.49 1.00 9.00 -5.76 22 6.76471 ENV Min -0.49 2.00 22 0 ENV Max 0.00 0.00 0.74 22 7.32353 ENV Min 0.04 0.40196 ENV Max 0.73 22 2.06 22 3.54 21 5.28431 ENV Min -0.49 -1.05 22 6.92157 ENV Min 0.72549 ENV Max 0.49 1.04 0.00 0.96 0.00 -9.00 -2.00 0.00 5.00 24.32353 ENV Max 0.42 0.16 22 3.48039 ENV Max 0.05 22 2.43 22 7.00 0.00 14.49 -0.00 21.49 6.27 22 4.49 -2.00 18.00 9.00 -12.

01 10.84314 ENV Max 0.00 7.00 0.01 -4.00 0.92157 ENV Min 0.01 3.96 0.50 0.00 5.00 0.01 -8.04 0.89 0.27 23 4.00 2.00 0.32353 ENV Max 0.58 0.00 14.72549 ENV Max 0.61 23 0.07 23 8.01 -0.32353 ENV Max 0.00 24.40196 ENV Max 0.00 0.35 0.00 9.01 -1.58 0.56 23 5.27 0.00 0.05 24 2.00 24.01 -2.01 8.57 0.00 23 0 ENV Min 0.19 0.2451 ENV Min 0.42 0.28431 ENV Max 0.00 23.00 0.00 0.76 23 6.01 12.32 23 4.56 24 3.00 23 0.00 0.96078 ENV Max 0.88235 ENV Max 0.27 0.00 5.00 0.72549 ENV Min 0.28431 ENV Min 0.00 24.01 -1.96 0.25 23 6.07 23 0.48039 ENV Max 0.73 0.01 1.20588 ENV Min 0.65 0.01 2.74 24 1.01 -0.96078 ENV Max 0.01 4.00 14.00 8.01 -3.04 0.00 18.01 0.00 14.06 23 3.16667 ENV Min 0.88235 ENV Min 0.40196 ENV Max 0.01 -5.04 0.35 0.04 0.74 23 7.01 2.01 -1.48039 ENV Max 0.00 0.25 24 2.00 18.36275 ENV Max 0.00 0.01 9.00 0.00 5.96 0.81 0.36275 ENV Min 0.00 0.81 0.00 0.96 0.01 -10.53 23 7.00 10.01 3.20588 ENV Max 0.01 -9.61 23 8.53 24 1.00 5.00 6.00 0.16 24 3.00 0.00 0.01 -2.50 0.00 9.00 7.00 3.05 23 6.00 21.01 5.61 24 0.01 -0.04 0.80392 ENV Max 0.00 0.54 23 3.84314 ENV Min 0.43 23 1.01 -4.00 24 0 ENV Max 0.01 -3.01 6.00 23.73 23 6.01 -4.27 24 4.27 0.42 0.00 0.00 2.01 -1.00 0.00 0.00 0.00 10.01 -2.00 0.76471 ENV Max 0.01 -12.00 0.40196 ENV Min 0.42 0.96 0.01 -2.00 0.00 25.88 23 1.01 -0.01 0.00 9.00 0.01 -6.00 0.74 23 1.27 23 4.00 0.43 23 7.00 0.23 0.00 23.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 25.73 0.65 0.16667 ENV Max 0.01 -0.06 23 5.00 21.05 23 2.00 21.76 23 2.00 0.16 23 3.00 8.00 3.92157 ENV Max 0.44118 ENV Max 0.68627 ENV Max 0.76471 ENV Min 0.44118 ENV Min 0.35 0.56 23 3.00 0.50 0.96078 ENV Min 0.84314 ENV Max 0.42 0.00 9.00 0.00 0.54 23 5.00 0.11 0.36275 ENV Max 0.50 0.81 0.01 2.16 23 5.00 5.00 0.01 1.01 0.00 25.48039 ENV Min 0.00 0.32353 ENV Min 0.00 6.00 24 0.73 23 2.11 0.00 18.44118 ENV Max 0.00 0.00 0.00 0.25 23 2.32 23 4.68627 ENV Min 0.42 0.50 0.01 0.00 0.88235 ENV Max 0.00 0.53 23 1.01 -3.89 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 -2.80392 ENV Min 0.89 0.00 25.27 27 .2451 ENV Max 0.19 0.00 10.01 4.92157 ENV Max 0.88 23 7.

00 24.48 5.11 0.48 -0.00 21.96 0.48 -9.48 0.19 0.65 0.04 0.00 25.48 9.61 24 8.76471 ENV Max 0.00 0.24 4.01 8.00 -12.00 3.00 0.53 24 7.00 0.50 0.32 24 4.01 3.00 0.00 0.40196 ENV Min -0.00 24 0 ENV Min -0.00 28 .00 0.00 0.00 21.88 24 1.48039 ENV Min -0.00 7.42 0.00 24.01 10.25 24 6.48 4.48 10.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.96078 ENV Max 0.27 0.48 -6.01 6.48 -2.00 0.56 25 5.00 9.01 12.00 0.00 8.48 -4.57 0.48 -0.80392 ENV Max 0.44118 ENV Min -0.96078 ENV Min -0.48 -8.40196 ENV Max 0.01 9.00 0.00 5.48 -4.48039 ENV Max 0.19 0.89 0.00 8.72549 ENV Max 0.96 0.48 8.48 1.36275 ENV Min -0.00 0.05 25 2.43 24 7.48 -10.01 5.81 0.00 24 0.61 25 0.00 14.20588 ENV Max 0.06 24 5.58 0.96 0.73 24 6.00 9.48 -3.20588 ENV Max 0.00 25 0 ENV Max 0.00 0.00 0.84314 ENV Min -0.27 0.00 0.00 0.27 25 4.00 0.00 3.80392 ENV Max 0.50 0.27 25 4.11 0.00 2.48 -1.00 21.54 24 3.00 0.25 25 6.28431 ENV Min -0.74 24 7.65 0.48 1.57 0.00 18.00 18.00 0.16667 ENV Max 0.48 -1.07 24 0.05 25 6.00 0.48 6.88235 ENV Max 0.00 25.42 0.00 0.81 0.50 0.16 25 3.00 0.48 -2.00 23.01 2.00 6.48 2.48 -0.00 5.96 0.00 0.48 2.00 0.76 24 2.00 0.00 0.00 0.73 24 2.00 10.00 0.92157 ENV Min -0.00 0.2451 ENV Min -0.54 24 5.00 0.68627 ENV Max 0.74 25 7.68627 ENV Min -0.88 24 7.35 0.74 25 1.00 0.68627 ENV Max 0.00 0.89 0.72549 ENV Min -0.56 24 5.00 24.00 0.48 -5.00 0.43 24 1.00 6.88235 ENV Min -0.00 25 0.00 10.00 0.76471 ENV Max 0.36275 ENV Max 0.48 0.00 9.00 25 0 ENV Min 0.42 0.53 25 7.48 -12.16667 ENV Min -0.2451 ENV Max 0.00 10.07 24 8.2451 ENV Max 0.48 0.28431 ENV Max 0.00 0.19 0.16 24 5.05 24 6.00 0.73 0.92157 ENV Max 0.00 0.42 0.00 14.48 2.50 0.48 4.00 0.00 0.00 18.00 0.00 14.48 3.58 0.06 24 3.00 2.04 0.44118 ENV Max 0.42 0.76 24 6.00 5.00 9.00 0.35 0.00 5.32353 ENV Max 0.61 25 8.28431 ENV Max 0.04 0.04 0.00 0.16667 ENV Max 0.50 0.72549 ENV Max 0.16 25 5.48 12.00 23.76471 ENV Min -0.00 23.42 0.53 25 1.80392 ENV Min -0.20588 ENV Min -0.00 0.25 25 2.11 0.73 0.96 0.56 25 3.32353 ENV Min -0.00 5.32 24 4.48 3.00 0.00 0.00 0.48 -3.84314 ENV Max 0.48 -2.00 7.57 0.00 0.65 0.

2451 ENV Min 0.80392 ENV Max 0.20588 ENV Max 0.42 0.58 0.36275 ENV Min 0.00 3.27 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00 -2.00 26 0.56 26 3.50 0.27 0.00 23.06 26 3.57 0.00 10.65 0.00 24.00 18.05 26 6.36275 ENV Min 0.00 25.16667 ENV Max 0.25 26 6.00 -0.05 26 2.96 0.20588 ENV Min 0.25 26 2.61 26 0.58 0.00 0.00 0.00 6.96078 ENV Min 0.57 0.00 0.76471 ENV Max 0.68627 ENV Max 0.42 0.00 0.84314 ENV Max 0.73 25 6.00 9.76 26 2.00 9.00 0.32353 ENV Min 0.00 0.00 12.54 25 5.40196 ENV Min 0.00 3.07 25 8.74 26 1.00 0.27 26 4.88235 ENV Min 0.00 5.00 5.72549 ENV Min 0.48039 ENV Min 0.00 -3.00 -4.53 26 1.00 1.00 2.00 8.92157 ENV Max 0.00 -3.43 26 1.80392 ENV Min 0.42 0.44118 ENV Min 0.00 9.00 21.00 -0.00 -8.00 -0.00 0.00 6.00 0.00 5.92157 ENV Min 0.42 0.88 26 1.88 25 7.65 0.00 0.00 0.00 0.32 26 4.00 0.00 2.04 0.19 0.44118 ENV Min 0.36275 ENV Max 0.43 25 7.04 0.57 0.00 -1.89 0.04 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -0.00 -10.00 9.00 5.00 8.88235 ENV Min 0.43 25 1.00 0.81 0.00 0.50 0.00 0.00 24.68627 ENV Min 0.00 -4.00 0.00 -3.00 21.00 0.81 0.00 9.32353 ENV Min 0.32 29 .00 3.76 25 6.07 26 0.00 -5.16667 ENV Min 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 10.00 7.00 0.27 26 4.00 0.54 26 3.00 -1.04 0.35 0.00 0.00 18.00 1.00 2.50 0.00 0.04 0.56 26 5.00 9.76471 ENV Min 0.32 25 4.50 0.73 26 2.19 0.16 26 5.00 23.06 25 3.89 0.50 0.2451 ENV Max 0.00 5.11 0.00 -9.00 0.00 -2.32 25 4.00 0.73 25 2.00 -8.00 10.00 9.00 6.00 0.48039 ENV Max 0.00 2.00 -2.53 26 7.00 0.00 -9.00 -12.00 7.00 0.73 0.00 8.00 0.00 0.28431 ENV Max 0.48039 ENV Min 0.54 25 3.00 0.96 0.00 0.00 26 0 ENV Max 0.28431 ENV Min 0.11 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 14.92157 ENV Min 0.65 0.00 8.27 0.00 25.00 -6.40196 ENV Max 0.74 26 7.00 -5.00 26 0 ENV Min 0.72549 ENV Max 0.35 0.00 0.00 9.00 0.25 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.06 25 5.88235 ENV Max 0.61 26 8.00 0.32353 ENV Max 0.11 0.96078 ENV Min 0.40196 ENV Min 0.73 0.84314 ENV Min 0.00 26 0.76 25 2.00 5.00 2.00 0.19 0.00 0.00 3.73 0.00 -10.44118 ENV Max 0.00 0.96078 ENV Max 0.00 4.00 0.16 26 3.00 14.07 25 0.00 0.88 25 1.00 2.00 7.84314 ENV Min 0.96 0.

00 10.00 0.06 27 5.00 2.00 14.06 27 3.20588 ENV Min 0.48 1.00 2.73 0.00 0.00 25.25 27 2.00 2.00 0.96 0.00 9.00 27 0 ENV Min -0.73 27 2.00 9.43 27 7.00 25.00 0.48 -9.00 14.00 0.35 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 -0.48 -8.00 3.00 5.36275 ENV Max 0.35 0.07 26 8.96078 ENV Min -0.00 -1.00 0.00 7.00 0.81 0.44118 ENV Max 0.96 0.73 27 6.00 0.68627 ENV Min 0.48 -2.00 0.00 7.74 27 1.57 0.49 -4.84314 ENV Max 0.19 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 10.72549 ENV Min 0.00 6.00 -2.96 0.42 0.61 27 8.88 26 7.00 3.07 27 0.00 2.88 27 1.58 0.04 0.57 0.00 -3.00 3.81 0.19 0.27 0.32353 ENV Max 0.74 27 7.48 -10.00 0.00 23.00 8.48 -5.00 -2.20588 ENV Max 0.16 27 5.00 0.76471 ENV Max 0.00 4.04 0.88235 ENV Max 0.48 -6.28431 ENV Min -0.00 0.00 9.00 0.00 0.25 27 6.16667 ENV Min -0.73 0.2451 ENV Max 0.32 27 4.00 0.48 3.00 0.54 26 5.05 27 2.48 -0.43 26 7.58 0.00 0.72549 ENV Min -0.00 2.00 0.00 12.00 5.2451 ENV Min 0.54 27 3.42 0.00 0.06 26 5.84314 ENV Min -0.00 -0.00 0.76 27 6.00 6.42 0.76471 ENV Min -0.00 24.61 27 0.00 28 0 ENV Max 0.89 0.76 26 6.00 -4.26 4.48 -3.00 0.48 4.00 24.00 21.00 9.00 0.42 0.00 8.80392 ENV Min -0.00 0.56 27 3.50 0.16 27 3.00 1.00 9.04 0.00 0.76 27 2.27 27 4.54 27 5.73 26 6.96 0.35 0.00 3.2451 ENV Min -0.00 27 0.00 18.40196 ENV Min -0.89 0.50 0.05 27 6.00 0.07 27 8.48 2.53 27 7.00 5.00 0.00 0.20588 ENV Min -0.89 0.80392 ENV Min 0.40196 ENV Max 0.00 2.68627 ENV Max 0.32353 ENV Min -0.48 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.28431 ENV Max 0.96 0.27 0.00 0.00 1.16667 ENV Min 0.00 6.00 30 .04 0.00 -4.00 0.00 0.32 27 4.00 0.00 27 0 ENV Max 0.88235 ENV Min -0.00 0.72549 ENV Max 0.00 18.00 0.00 27 0.16667 ENV Max 0.48 0.80392 ENV Max 0.48 2.04 0.27 27 4.44118 ENV Min -0.36275 ENV Min -0.56 27 5.43 27 1.58 0.00 0.76471 ENV Min 0.00 21.48039 ENV Min -0.88 27 7.00 0.00 10.48 0.00 9.48 -12.58 0.00 8.00 0.00 6.00 0.28431 ENV Min 0.65 0.00 5.11 0.00 0.42 0.48 4.00 7.00 23.53 27 1.48039 ENV Max 0.68627 ENV Min -0.65 0.00 0.00 -1.96078 ENV Max 0.00 0.50 0.11 0.92157 ENV Min -0.92157 ENV Max 0.81 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 0.

92157 ENV Min 0.00 14.00 0.00 18.00 3.54 28 3.00 0.65 0.00 -10.00 4.00 9.36275 ENV Min 0.27 28 4.00 0.00 2.00 0.57 0.49 12.00 5.16 28 3.00 -0.00 0.00 0.49 -2.89 0.88 28 7.00 5.04 0.61 28 0.49 -0.96078 ENV Max 0.00 0.00 0.00 0.32353 ENV Max 0.00 7.00 29 0 ENV Max 0.00 2.74 28 1.04 0.20588 ENV Min 0.44118 ENV Max 0.81 0.76 28 6.00 6.00 -5.00 0.35 0.27 0.00 0.88235 ENV Max 0.53 29 1.06 28 3.96 0.00 5.04 0.00 -0.00 1.76471 ENV Max 0.00 21.80392 ENV Min 0.00 -3.42 0.16667 ENV Max 0.49 0.00 3.00 0.54 28 5.19 0.00 9.53 28 7.25 28 6.16 29 3.32 28 4.00 10.68627 ENV Min 0.88235 ENV Min 0.00 0.00 0.00 14.76471 ENV Min 0.00 -2.61 28 8.28431 ENV Max 0.00 25.27 31 .00 -6.36275 ENV Max 0.11 0.05 28 2.00 10.49 3.49 8.44118 ENV Min 0.92157 ENV Max 0.49 -0.00 -12.00 28 0 ENV Min 0.36275 ENV Max 0.25 29 2.27 29 4.00 0.84314 ENV Min 0.00 -8.49 -1.42 0.57 0.00 0.49 -1.50 0.00 23.00 0.40196 ENV Max 0.73 0.2451 ENV Max 0.72549 ENV Min 0.50 0.73 0.73 28 2.07 28 8.00 0.00 0.35 0.35 0.72549 ENV Max 0.00 29 0.00 -2.50 0.00 -4.49 -2.89 0.16667 ENV Min 0.00 -1.73 28 6.00 25.20588 ENV Max 0.00 0.00 6.2451 ENV Min 0.40196 ENV Max 0.27 0.00 4.68627 ENV Max 0.48039 ENV Max 0.49 5.00 0.00 0.88 28 1.00 5.81 0.00 25.43 28 7.49 -4.25 28 2.00 0.32353 ENV Min 0.00 0.49 6.96 0.92157 ENV Max 0.88235 ENV Max 0.96 0.00 10.00 21.00 0.00 0.48039 ENV Max 0.84314 ENV Max 0.00 21.00 0.00 24.56 28 3.00 -0.00 0.00 0.00 2.00 0.76 28 2.58 0.00 0.00 0.00 5.00 -3.00 0.58 0.00 28 0.00 -2.00 0.43 28 1.06 28 5.00 23.00 2.00 3.00 0.89 0.00 25.00 0.16 28 5.42 0.00 8.04 0.00 0.00 0.56 29 3.48039 ENV Min 0.40196 ENV Min 0.32353 ENV Max 0.28 0.96 0.00 9.05 28 6.74 28 7.00 -9.00 18.00 0.50 0.96078 ENV Max 0.84314 ENV Max 0.53 28 1.00 0.00 0.00 24.00 0.42 0.96078 ENV Min 0.00 0.00 0.50 0.00 0.19 0.00 0.00 -1.00 18.32 28 4.04 0.00 0.00 0.00 0.74 29 1.00 0.00 23.00 7.80392 ENV Max 0.49 2.00 8.00 0.00 0.11 0.00 14.28431 ENV Min 0.61 29 0.42 0.27 0.73 0.00 9.81 0.49 10.00 24.44118 ENV Max 0.27 28 4.00 1.49 9.49 -3.00 -4.65 0.56 28 5.96 0.07 28 0.05 29 2.

88 29 7.2451 ENV Max 0.53 30 7.16667 ENV Max 0.50 0.00 0.00 0.04 0.56 29 5.36275 ENV Min 0.19 0.00 5.65 0.00 23.61 30 0.00 18.04 0.00 0.57 0.00 0.05 30 2.00 8.00 0.50 0.07 29 0.72549 ENV Max 0.58 0.00 -3.00 0.00 -9.11 0.00 0.35 0.00 -0.00 0.16 29 5.73 29 2.00 3.00 2.16667 ENV Max 0.00 29 0 ENV Min 0.16 30 3.00 0.00 0.28431 ENV Max 0.00 -3.72549 ENV Max 0.25 29 6.00 0.53 29 7.00 6.00 0.00 0.00 9.81 0.00 8.00 -4.73 0.96 0.50 0.73 0.76471 ENV Min 0.00 25.00 -10.00 6.00 32 .00 14.00 0.20588 ENV Min 0.96078 ENV Max 0.00 0.05 30 6.72549 ENV Min 0.00 -2.16 30 5.48039 ENV Max 0.00 0.43 29 1.00 3.00 0.00 9.44118 ENV Min 0.00 -1.00 0.00 3.43 29 7.00 0.19 0.00 9.07 29 8.00 0.76 29 2.20588 ENV Max 0.68627 ENV Max 0.00 18.57 0.16667 ENV Min 0.00 -2.49 -12.00 0.00 0.35 0.00 5.27 0.89 0.00 10.00 10.00 0.25 30 2.00 0.00 0.27 0.96 0.74 30 7.00 0.92157 ENV Min 0.76 29 6.00 24.00 0.00 -4.00 0.48039 ENV Min 0.76471 ENV Max 0.00 0.00 0.00 9.27 30 4.00 14.76471 ENV Max 0.29 4.65 0.00 5.00 23.00 0.28431 ENV Min 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 7.00 4.00 -6.00 3.00 21.00 3.00 21.42 0.40196 ENV Max 0.92157 ENV Max 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 30 0 ENV Min -0.00 30 0 ENV Max 0.42 0.00 0.84314 ENV Min 0.80392 ENV Min 0.65 0.00 25.54 29 3.06 29 3.56 30 5.42 0.00 2.88235 ENV Min 0.00 1.42 0.00 6.96 0.00 12.36275 ENV Max 0.00 -0.00 12.00 8.40196 ENV Min 0.04 0.00 30 0.00 -12.00 0.96078 ENV Min 0.19 0.57 0.74 29 7.20588 ENV Max 0.68627 ENV Min 0.00 0.00 9.00 21.80392 ENV Max 0.27 30 4.58 0.00 0.42 0.89 0.00 18.32353 ENV Min 0.00 0.00 -2.00 24.00 0.00 -1.32353 ENV Max 0.00 24.00 2.00 10.56 30 3.00 6.00 10.96 0.88 29 1.00 2.00 -5.61 30 8.00 -0.00 5.11 0.28431 ENV Max 0.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.53 30 1.11 0.68627 ENV Max 0.96 0.00 10.00 0.73 29 6.25 30 6.32 29 4.04 0.00 0.00 -8.00 0.84314 ENV Max 0.44118 ENV Max 0.00 1.00 14.00 8.61 29 8.00 7.04 0.50 0.74 30 1.00 0.00 5.54 29 5.00 29 0.00 2.00 0.80392 ENV Max 0.32 29 4.88235 ENV Max 0.00 2.2451 ENV Min 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 9.05 29 6.06 29 5.2451 ENV Max 0.00 23.

00 18.49 0.00 0.11 0.43 30 1.50 0.49 0.25 31 6.2451 ENV Max 0.00 9.00 0.36275 ENV Min 0.76 30 6.48039 ENV Min -0.28431 ENV Max 0.00 -9.54 30 5.88235 ENV Min -0.96 0.76 31 2.00 -3.00 2.73 0.00 9.00 -6.00 5.00 -8.05 31 6.27 31 4.00 0.80392 ENV Max 0.00 0.00 3.42 0.84314 ENV Min -0.36275 ENV Min -0.96078 ENV Max 0.00 0.00 10.00 8.76471 ENV Min -0.00 0.32 31 4.65 0.76471 ENV Max 0.51 -4.43 30 7.36275 ENV Max 0.96078 ENV Min -0.27 0.49 -3.00 0.51 6.96078 ENV Min 0.51 -2.88 30 7.00 0.00 0.00 0.51 -2.00 -10.73 31 2.16 31 3.00 31 0 ENV Max 0.96 0.00 31 0 ENV Min 0.56 31 3.20588 ENV Max 0.00 14.00 9.57 0.80392 ENV Min -0.40196 ENV Min 0.50 0.11 0.00 0.53 31 7.32 33 .00 -2.00 9.51 12.32353 ENV Min -0.00 0.61 31 0.48039 ENV Min 0.04 0.16667 ENV Min -0.96 0.73 0.42 0.65 0.00 0.25 31 2.84314 ENV Min 0.00 9.00 0.00 7.07 31 0.49 4.00 -12.00 0.49 -5.00 0.00 10.00 6.49 4.00 0.49 1.00 0.07 30 8.92157 ENV Min 0.49 2.00 0.92157 ENV Min -0.51 0.00 25.00 25.00 0.58 0.51 -0.74 31 1.49 -9.74 31 7.00 8.76 30 2.00 2.35 0.00 6.28431 ENV Min -0.96 0.51 2.49 -10.16 31 5.73 30 6.04 0.73 0.00 0.92157 ENV Max 0.68627 ENV Max 0.35 0.00 0.00 0.49 -6.88 30 1.16667 ENV Max 0.54 31 3.65 0.04 0.57 0.00 -5.00 0.04 0.00 24.27 0.00 24.00 9.88235 ENV Max 0.30 0.04 0.19 0.11 0.00 3.88235 ENV Min 0.72549 ENV Max 0.00 7.51 -1.00 5.00 2.00 23.00 18.61 31 8.00 6.07 30 0.49 -2.00 0.51 8.00 0.73 30 2.58 0.51 9.32 30 4.27 31 4.51 3.81 0.00 0.40196 ENV Min -0.27 0.43 31 1.89 0.00 0.51 -1.00 0.00 14.00 9.72549 ENV Min -0.06 30 5.00 0.00 0.00 0.88 31 1.00 21.00 8.44118 ENV Max 0.00 5.48039 ENV Max 0.00 21.00 0.00 0.44118 ENV Min 0.00 3.00 0.06 30 3.42 0.2451 ENV Min -0.00 -0.19 0.00 0.42 0.00 31 0.19 0.54 30 3.00 0.00 0.51 -3.51 -4.00 7.53 31 1.51 -0.00 31 0.06 31 3.00 0.89 0.00 0.57 0.44118 ENV Min -0.96 0.00 0.49 -8.32 30 4.00 0.00 0.81 0.32353 ENV Min 0.05 31 2.49 3.84314 ENV Max 0.56 31 5.49 -0.00 5.50 0.32353 ENV Max 0.00 0.00 0.00 0.49 2.50 0.00 23.00 0.40196 ENV Max 0.20588 ENV Min -0.51 10.51 5.00 0.49 1.00 5.00 0.68627 ENV Min -0.50 0.00 0.

89 0.00 5.00 0.73 0.92157 ENV Max 0.06 31 5.00 0.00 9.32353 ENV Max 0.00 5.80392 ENV Max 0.00 10.50 0.76 31 6.58 0.35 0.42 0.27 0.00 -1.11 0.40196 ENV Min 0.57 0.96078 ENV Max 0.16 32 5.84314 ENV Max 0.00 2.20588 ENV Min 0.28431 ENV Min 0.57 0.00 4.53 32 1.44118 ENV Max 0.00 -6.58 0.31 4.00 9.00 0.00 -4.68627 ENV Min 0.00 9.00 33 0 ENV Max 0.25 32 6.76 32 2.00 10.00 0.00 8.00 4.20588 ENV Max 0.88235 ENV Min 0.00 0.76 32 6.27 32 4.96 0.50 0.00 9.00 0.27 32 4.65 0.05 32 2.28431 ENV Max 0.43 32 7.00 18.96 0.00 1.00 0.43 31 7.00 0.28431 ENV Min 0.00 0.56 32 3.00 0.16667 ENV Max 0.35 0.73 32 6.80392 ENV Min 0.25 32 2.00 0.07 32 0.50 0.00 21.88 32 1.61 32 0.00 24.00 7.00 12.00 21.76471 ENV Max 0.00 6.68627 ENV Max 0.00 0.32353 ENV Min 0.96 0.00 -3.00 25.40196 ENV Max 0.35 0.00 14.00 32 0.00 0.73 32 2.00 0.20588 ENV Min 0.04 0.00 6.00 2.00 0.74 32 1.00 3.00 5.68627 ENV Min 0.00 0.04 0.00 -0.00 0.56 32 5.00 0.00 6.89 0.00 0.42 0.00 -2.16667 ENV Min 0.00 0.73 31 6.00 10.00 0.2451 ENV Max 0.00 0.96 0.00 -9.00 5.00 32 0 ENV Min 0.53 32 7.00 0.44118 ENV Min 0.04 0.76471 ENV Min 0.00 -12.19 0.72549 ENV Min 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -0.27 0.00 0.96078 ENV Min 0.36275 ENV Max 0.00 6.00 0.00 -2.00 4.43 32 1.54 32 5.73 0.76471 ENV Min 0.00 0.00 0.72549 ENV Min 0.81 0.00 1.00 0.00 34 .88 32 7.00 -8.00 0.84314 ENV Min 0.00 3.00 0.00 0.00 -4.00 8.00 4.04 0.00 1.88 31 7.58 0.00 2.00 0.04 0.89 0.72549 ENV Max 0.80392 ENV Min 0.07 32 8.00 0.00 8.42 0.81 0.81 0.00 -3.00 -1.00 2.88235 ENV Max 0.06 32 5.00 3.50 0.00 24.54 31 5.00 3.92157 ENV Min 0.00 0.00 -2.00 2.00 2.00 0.58 0.16 32 3.00 0.48039 ENV Max 0.48039 ENV Min 0.00 32 0 ENV Max 0.00 23.00 0.61 32 8.00 0.42 0.00 -5.36275 ENV Min 0.07 31 8.96 0.42 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.74 32 7.32 32 4.00 8.00 7.00 7.50 0.00 0.00 2.00 32 0.00 25.00 0.00 5.11 0.00 3.00 1.2451 ENV Min 0.06 32 3.00 -4.00 0.00 9.00 0.00 0.00 18.00 0.65 0.00 0.00 -0.00 0.32 32 4.54 32 3.00 5.00 9.00 0.00 23.00 3.05 32 6.00 14.16667 ENV Min 0.2451 ENV Min 0.00 0.

51 4.20588 ENV Min -0.00 5.00 0.51 4.00 0.72549 ENV Min -0.00 0.16 33 3.48039 ENV Min -0.00 0.80392 ENV Max 0.81 0.07 33 8.42 0.00 2.51 2.00 0.96 0.00 -1.27 35 .00 0.74 33 1.56 34 3.00 34 0.50 0.05 33 2.00 2.96 0.42 0.72549 ENV Max 0.00 0.76 33 2.05 33 6.04 0.35 0.25 34 2.00 0.00 0.00 0.36275 ENV Max 0.00 0.32 33 4.35 0.00 21.00 0.00 5.58 0.00 0.00 25.44118 ENV Min -0.00 9.54 33 3.43 33 7.73 0.51 1.52 -1.04 0.27 0.00 33 0 ENV Min -0.00 0.51 3.51 -10.00 5.16 33 5.00 33 0.00 0.35 0.00 0.2451 ENV Min -0.52 -2.52 -0.2451 ENV Max 0.27 0.00 0.00 9.88235 ENV Min -0.28431 ENV Max 0.00 0.00 0.00 -4.76 33 6.00 14.00 8.92157 ENV Min -0.57 0.40196 ENV Max 0.00 0.96078 ENV Max 0.00 0.00 0.27 33 4.52 -4.16667 ENV Min -0.00 0.00 7.50 0.00 5.88235 ENV Max 0.56 33 5.00 10.00 21.96078 ENV Min -0.00 3.92157 ENV Max 0.52 -4.00 0.04 0.00 0.00 0.51 -0.89 0.00 7.53 33 1.00 5.65 0.11 0.73 0.00 9.25 33 6.07 33 0.52 -3.05 34 2.06 33 5.00 0.53 33 7.00 24.52 -0.28431 ENV Min -0.00 9.89 0.04 0.00 9.51 -9.00 0.32353 ENV Min -0.27 0.00 25.00 0.00 10.00 14.32353 ENV Max 0.00 10.51 -2.96 0.00 3.00 0.42 0.20588 ENV Max 0.88 33 7.73 33 6.65 0.00 0.00 10.40196 ENV Max 0.00 0.25 33 2.51 0.00 0.00 24.32 33 4.00 23.00 -2.00 0.88 33 1.56 33 3.50 0.00 6.00 0.44118 ENV Max 0.52 -2.40196 ENV Min -0.00 6.74 34 1.00 21.00 -2.00 25.81 0.36275 ENV Max 0.19 0.00 0.51 -6.51 -5.84314 ENV Max 0.33 0.00 0.36275 ENV Min -0.00 0.00 -3.96 0.00 0.00 0.51 -12.42 0.00 18.80392 ENV Min -0.92157 ENV Max 0.68627 ENV Max 0.61 33 8.00 23.51 -8.50 0.50 0.52 -1.00 3.74 33 7.00 34 0 ENV Max 0.48039 ENV Max 0.61 34 0.48039 ENV Max 0.51 0.00 12.89 0.00 0.88235 ENV Max 0.06 33 3.00 -0.00 2.00 18.27 33 4.00 0.51 2.84314 ENV Min -0.51 1.52 0.00 8.76471 ENV Max 0.96078 ENV Max 0.76471 ENV Min -0.00 0.00 0.11 0.58 0.00 0.96 0.57 0.84314 ENV Max 0.61 33 0.54 33 5.00 18.00 24.53 34 1.44118 ENV Max 0.43 33 1.19 0.00 14.42 0.00 8.16 34 3.16667 ENV Max 0.00 5.00 0.81 0.00 -1.00 25.51 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.68627 ENV Min -0.73 33 2.73 0.00 -0.27 34 4.00 6.04 0.00 23.32353 ENV Max 0.

73 0.00 0.00 -2.00 25.00 2.53 34 7.92157 ENV Min 0.00 14.11 0.40196 ENV Min 0.76 34 6.11 0.00 2.96 0.92157 ENV Max 0.00 35 0 ENV Max 0.00 24.74 34 7.00 0.80392 ENV Min 0.00 3.00 8.53 35 1.28431 ENV Max 0.00 8.32 34 4.72549 ENV Max 0.56 35 5.00 2.00 0.00 -9.00 0.27 0.72549 ENV Min 0.20588 ENV Min 0.00 24.74 35 1.00 0.00 10.48039 ENV Max 0.68627 ENV Min 0.00 0.00 0.32353 ENV Min 0.00 -1.00 2.68627 ENV Max 0.04 0.00 0.88 34 1.36275 ENV Max 0.00 0.73 0.96 0.00 3.11 0.00 -0.00 0.81 0.00 0.89 0.00 -8.00 0.00 7.00 5.80392 ENV Max 0.58 0.00 5.00 5.06 34 5.00 0.42 0.00 6.27 0.00 35 0.00 21.00 8.00 3.00 34 0 ENV Min 0.00 9.00 14.00 4.00 0.00 3.00 0.00 -0.00 0.00 0.52 9.00 6.74 35 7.84314 ENV Max 0.00 0.25 35 2.44118 ENV Max 0.00 -12.32353 ENV Max 0.00 0.52 10.80392 ENV Max 0.00 10.00 10.35 0.00 1.76 34 2.00 23.05 35 2.20588 ENV Max 0.00 9.00 5.84314 ENV Min 0.00 0.54 34 3.00 -2.00 6.35 0.73 34 6.00 0.50 0.00 18.28431 ENV Max 0.52 12.00 34 0.00 0.42 0.00 5.00 12.00 21.00 0.61 35 0.96 0.04 0.25 35 6.00 0.50 0.00 35 0 ENV Min 0.00 0.00 0.00 2.40196 ENV Max 0.81 0.48039 ENV Min 0.61 34 8.00 9.06 34 3.00 23.00 9.76471 ENV Max 0.58 0.16 35 5.04 0.34 4.00 -4.00 0.65 0.73 34 2.00 0.50 0.28431 ENV Min 0.00 0.00 -10.00 -6.00 0.07 34 0.27 35 4.52 8.56 35 3.65 0.00 0.96078 ENV Max 0.42 0.43 34 7.56 34 5.00 -5.19 0.88235 ENV Max 0.53 35 7.72549 ENV Max 0.07 34 8.00 21.00 -3.00 0.52 6.96078 ENV Min 0.00 0.00 0.00 7.19 0.00 9.00 -3.00 0.88 34 7.00 0.00 36 .00 0.19 0.00 18.61 35 8.52 2.42 0.54 34 5.00 0.52 5.44118 ENV Min 0.96 0.00 0.00 24.04 0.50 0.00 0.57 0.05 35 6.42 0.00 0.00 0.27 35 4.00 0.00 0.57 0.16 35 3.00 25.04 0.52 3.57 0.16 34 5.43 34 1.2451 ENV Max 0.00 1.00 0.00 -2.00 5.65 0.42 0.2451 ENV Max 0.32 34 4.25 34 6.00 -0.50 0.05 34 6.00 18.00 0.20588 ENV Max 0.00 0.96 0.00 -1.00 0.00 4.2451 ENV Min 0.00 23.36275 ENV Min 0.00 10.00 0.00 0.76471 ENV Min 0.88235 ENV Min 0.00 0.89 0.16667 ENV Max 0.00 0.16667 ENV Max 0.00 -12.76471 ENV Max 0.00 0.00 -4.00 0.68627 ENV Max 0.00 14.16667 ENV Min 0.

25 36 2.27 0.00 0.88235 ENV Min 0.00 0.50 0.57 0.68627 ENV Min 0.00 0.58 0.00 10.00 4.48039 ENV Max 0.00 0.27 0.00 0.72549 ENV Min 0.52 -9.42 0.72549 ENV Max 0.76 35 6.00 0.00 5.84314 ENV Min 0.00 0.00 0.80392 ENV Min 0.50 0.00 7.56 36 3.00 4.84314 ENV Min -0.42 0.00 0.11 0.56 36 5.04 0.00 0.81 0.00 -3.73 0.42 0.73 0.00 8.2451 ENV Min 0.65 0.00 2.00 25.00 0.00 0.28431 ENV Min 0.00 0.88 35 1.52 -0.00 7.04 0.06 35 5.00 6.00 0.92157 ENV Min 0.00 0.00 0.00 3.19 0.05 36 2.00 0.00 0.00 -1.73 36 2.00 0.00 -8.58 0.73 0.00 0.00 0.00 -0.92157 ENV Max 0.00 6.32353 ENV Min 0.00 36 0.00 0.00 24.00 24.76 35 2.00 -0.65 0.36275 ENV Min -0.00 -4.00 0.04 0.48039 ENV Min -0.27 0.35 0.00 14.40196 ENV Min 0.50 0.54 35 5.50 0.44118 ENV Min -0.00 9.00 9.00 -3.81 0.00 0.06 35 3.96 0.32 37 .89 0.48039 ENV Min 0.00 5.32353 ENV Max 0.00 0.20588 ENV Min 0.00 10.52 -2.16667 ENV Max 0.00 21.27 36 4.00 18.00 3.00 0.00 8.00 23.53 36 7.00 0.00 0.04 0.20588 ENV Max 0.00 0.00 -5.00 0.07 36 0.40196 ENV Min -0.00 2.96 0.42 0.92157 ENV Min -0.00 8.25 36 6.11 0.53 36 1.00 21.96078 ENV Min 0.32 35 4.00 23.19 0.00 9.88 35 7.00 0.00 0.16667 ENV Min 0.84314 ENV Max 0.16 36 3.40196 ENV Max 0.00 -2.04 0.00 3.00 8.11 0.00 0.61 36 8.36275 ENV Max 0.96 0.96078 ENV Max 0.00 5.2451 ENV Max 0.00 36 0 ENV Min -0.76471 ENV Min 0.88235 ENV Max 0.52 -6.52 -3.43 35 7.00 9.00 2.00 3.52 0.44118 ENV Min 0.00 -2.00 10.00 0.54 36 3.07 35 0.00 3.00 2.32 36 4.00 -2.28431 ENV Max 0.00 -4.00 7.65 0.80392 ENV Max 0.27 36 4.00 9.00 9.16 36 5.00 0.00 0.74 36 1.68627 ENV Max 0.00 0.57 0.00 -9.00 0.52 -8.35 0.88235 ENV Min -0.32353 ENV Min -0.00 2.00 0.52 -12.73 35 6.32 35 4.06 36 3.52 -10.57 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.43 35 1.05 36 6.00 5.00 5.07 35 8.00 -6.00 -0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 6.00 36 0 ENV Max 0.00 0.88 36 1.96078 ENV Min -0.00 36 0.00 0.00 18.19 0.44118 ENV Max 0.00 0.00 9.43 36 1.89 0.00 6.00 0.00 9.74 36 7.96 0.35 0.96 0.76 36 2.61 36 0.00 14.00 -1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 -10.00 12.73 35 2.76471 ENV Max 0.50 0.52 -5.54 35 3.36275 ENV Min 0.

58 0.00 -2.27 12.19 0.40196 ENV Min 0.28431 ENV Max 0.27 3.00 0.00 18.53 37 7.00 10.57 0.00 5.35 0.00 37 0 ENV Max 0.96 0.00 0.00 4.43 36 7.27 -2.50 0.00 6.06 37 5.40196 ENV Max 0.00 25.00 0.00 0.00 37 0.00 37 0.00 0.53 37 1.76 37 6.84314 ENV Min 0.00 3.65 0.27 0.00 0.61 37 8.35 0.72549 ENV Max 0.89 0.35 0.00 1.16 37 3.96 0.76471 ENV Min -0.00 -9.00 0.2451 ENV Max 0.00 0.00 14.89 0.48039 ENV Max 0.81 0.27 6.00 0.00 0.07 36 8.00 0.96078 ENV Max 0.00 0.00 0.73 36 6.05 37 6.52 4.00 7.27 0.76471 ENV Min 0.80392 ENV Min -0.96 0.88 37 1.11 0.88 37 7.88235 ENV Max 0.84314 ENV Max 0.00 0.00 0.27 -3.00 10.00 0.00 7.00 6.28431 ENV Min 0.32 37 4.00 9.00 25.73 0.00 2.07 37 8.00 1.00 0.72549 ENV Min 0.00 0.42 0.27 0.76471 ENV Max 0.00 -5.2451 ENV Min 0.00 14.58 0.25 37 6.00 0.04 0.20588 ENV Min -0.52 4.00 -0.43 37 1.00 0.00 0.32 37 4.2451 ENV Min -0.73 37 6.25 37 2.65 0.68627 ENV Max 0.92157 ENV Min 0.00 0.06 36 5.00 24.00 38 0 ENV Max 0.61 37 0.00 0.07 37 0.00 0.27 -1.16 37 5.05 37 2.20588 ENV Max 0.52 2.16667 ENV Min -0.52 2.50 0.27 10.27 5.00 37 0 ENV Min 0.00 0.76 36 6.32353 ENV Min 0.00 0.80392 ENV Min 0.00 4.42 0.00 0.00 9.00 18.88235 ENV Min 0.72549 ENV Min -0.16667 ENV Max 0.00 0.42 0.89 0.00 0.56 37 5.80392 ENV Max 0.27 2.00 0.00 23.27 -0.00 5.76 37 2.56 37 3.27 -0.00 -10.52 0.19 0.00 5.00 0.00 23.00 0.50 0.00 0.00 2.96 0.58 0.00 3.00 -3.00 2.00 -4.68627 ENV Min -0.00 6.16667 ENV Min 0.06 37 3.27 -4.11 0.00 0.00 0.00 5.73 0.54 37 5.00 5.00 21.00 0.52 1.00 0.00 0.00 0.52 1.50 0.36275 ENV Min 0.57 0.92157 ENV Max 0.74 37 1.88 36 7.00 0.58 0.52 3.00 0.73 37 2.43 37 7.00 9.00 0.00 0.00 -6.36 4.00 8.54 37 3.04 0.42 0.27 37 4.00 9.00 0.42 0.27 8.00 2.27 -2.44118 ENV Min 0.27 -1.54 36 5.81 0.28431 ENV Min -0.00 8.00 0.27 9.00 2.00 -12.32353 ENV Max 0.00 3.00 0.96 0.00 9.00 0.00 38 .00 0.20588 ENV Min 0.44118 ENV Max 0.00 0.36275 ENV Max 0.00 0.00 0.96078 ENV Min 0.74 37 7.00 0.48039 ENV Min 0.81 0.04 0.68627 ENV Min 0.04 0.00 21.00 7.00 -8.00 24.27 -4.27 37 4.00 0.50 0.04 0.00 8.00 3.

00 0.76 38 2.88 38 1.00 0.2451 ENV Min 0.68627 ENV Min 0.00 -0.00 0.65 0.88 38 7.36275 ENV Max 0.50 0.00 0.65 0.88235 ENV Min 0.00 0.00 0.28431 ENV Min 0.00 0.00 5.00 -4.89 0.40196 ENV Max 0.00 23.68627 ENV Max 0.00 -4.00 2.00 0.00 -0.56 38 3.00 21.00 3.16 39 3.96078 ENV Min 0.72549 ENV Max 0.44118 ENV Max 0.04 0.00 -1.27 0.19 0.00 0.00 25.00 0.00 9.00 18.00 -3.11 0.00 -2.80392 ENV Max 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 25.40196 ENV Max 0.57 0.27 0.00 8.92157 ENV Min 0.81 0.92157 ENV Max 0.05 38 6.00 14.73 38 6.00 10.74 38 7.00 0.81 0.00 2.00 -1.42 0.04 0.00 -1.84314 ENV Min 0.42 0.00 10.16667 ENV Min 0.96 0.04 0.00 5.00 0.00 6.00 8.92157 ENV Max 0.00 -1.00 -2.11 0.73 0.00 0.81 0.00 0.73 0.32 38 4.00 6.00 5.00 -12.27 39 4.50 0.00 8.38 0.00 -0.80392 ENV Min 0.00 5.25 38 6.00 0.00 25.00 0.00 12.04 0.00 -3.54 38 5.96 0.00 0.00 -0.00 0.00 18.04 0.35 0.40196 ENV Min 0.00 -0.00 24.00 7.76471 ENV Max 0.61 38 8.61 39 0.00 0.88235 ENV Max 0.73 0.00 -2.00 10.00 39 0.96 0.00 9.00 2.00 38 0 ENV Min 0.00 0.00 1.00 0.00 25.00 -2.58 0.00 5.42 0.35 0.48039 ENV Max 0.25 39 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 9.48039 ENV Max 0.00 0.00 0.42 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 9.00 0.00 24.28431 ENV Max 0.00 0.00 0.53 39 1.00 0.00 -6.00 1.00 7.74 39 1.73 38 2.27 39 .00 21.57 0.72549 ENV Min 0.96 0.00 0.00 0.00 0.50 0.76 38 6.96078 ENV Max 0.44118 ENV Min 0.00 0.53 38 1.61 38 0.00 0.36275 ENV Min 0.50 0.00 3.2451 ENV Max 0.27 38 4.32 38 4.00 14.88235 ENV Max 0.27 38 4.16 38 3.00 6.44118 ENV Max 0.00 18.06 38 5.00 23.06 38 3.89 0.48039 ENV Min 0.84314 ENV Max 0.50 0.25 38 2.00 21.54 38 3.00 -10.20588 ENV Min 0.27 0.74 38 1.58 0.00 9.00 0.16667 ENV Max 0.00 -9.00 4.00 0.00 0.56 38 5.00 -2.00 0.00 38 0.96 0.00 0.00 -8.53 38 7.00 0.00 10.20588 ENV Max 0.89 0.32353 ENV Min 0.16 38 5.00 24.84314 ENV Max 0.43 38 7.00 0.05 39 2.07 38 0.96078 ENV Max 0.00 0.32353 ENV Max 0.00 -4.76471 ENV Min 0.42 0.05 38 2.00 14.07 38 8.43 38 1.56 39 3.36275 ENV Max 0.00 -5.00 2.00 -3.00 23.00 0.00 3.00 5.00 0.00 4.00 39 0 ENV Max 0.32353 ENV Max 0.

27 -10.88 39 1.20588 ENV Min -0.96 0.00 9.48039 ENV Min -0.00 24.00 8.27 -9.58 0.76471 ENV Max 0.16667 ENV Max 0.00 2.20588 ENV Max 0.06 39 5.00 3.25 39 6.32 39 4.00 8.54 39 5.74 39 7.35 0.50 0.44118 ENV Min -0.00 0.04 0.89 0.27 -12.00 39 0.76 39 6.00 0.00 0.42 0.00 7.72549 ENV Min -0.00 0.00 21.80392 ENV Max 0.00 18.27 -8.00 0.56 39 5.88235 ENV Min -0.00 0.88 39 7.32 39 4.28431 ENV Max 0.07 39 8.06 39 3.00 0.39 4.92157 ENV Min -0.27 3.00 5.05 39 6.57 0.27 -5.96 0.42 0.00 0.00 39 0 ENV Min -0.96078 ENV Min -0.65 0.19 0.42 0.00 0.27 -3.19 0.00 5.65 0.40196 ENV Min -0.50 0.07 39 0.27 4.68627 ENV Max 0.68627 ENV Min -0.81 0.72549 ENV Max 0.2451 ENV Max 0.00 3.27 0.00 6.73 39 6.00 0.00 0.00 5.00 40 .32353 ENV Min -0.00 6.00 7.36275 ENV Min -0.00 8.00 14.50 0.16 39 5.11 0.00 0.00 0.04 0.27 0.76 39 2.27 2.11 0.00 0.84314 ENV Min -0.00 0.00 2.00 9.27 1.00 0.27 2.00 10.00 9.00 9.54 39 3.00 0.00 0.27 -0.43 39 7.76471 ENV Min -0.00 0.00 3.57 0.27 0.00 0.00 9.27 1.00 0.00 5.43 39 1.96 0.27 -6.00 0.00 23.27 4.00 0.80392 ENV Min -0.00 0.00 6.73 0.28431 ENV Min -0.00 2.00 0.61 39 8.53 39 7.00 12.00 10.00 0.73 39 2.04 0.00 0.2451 ENV Min -0.16667 ENV Min -0.27 -2.00 0.00 0.