You are on page 1of 11

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

SEMINARSKI RAD

Elektronsko poslovanje

TEMA

eTrgovina

Student: Mentor:
NIKO ĐURIĆ Prof. Dr. Branko Latinović
46-14/vpi Asist. Dalibor Drljača
FIT

1
SADRŽAJ

1. UVOD ..........................................................................................................................................................3
2. POJAM eTRGOVINE ....................................................................................................................................4
2.1 Istorija eTrgovine ................................................................................................................................6
2.2. Sigurnost eTrgovine ............................................................................................................................6
2.3. Razlika digitalnih i tradicionalnih kanala distribucije .........................................................................7
3. PREDNOSTI I NEDOSTACI eTRGOVINE ........................................................................................................8
4. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................................10
5. LITERATURA ..............................................................................................................................................11

2
1. UVOD
Za seminarski rad iz predmeta elektronsko poslovanje sam odabrao temu koja po imenu
„eTrgovina“. Sam naziv teme se čini veoma zanimljiv i odlučio sam da je istražim malo više. Sa
nazivom eTrgovina se u današnje vrijeme svi susrećemo upotrebom internet mreže. Kroz
seminarski rad pokušaću da što opširnije i detaljnije pojasnim i opišem navedenu temu, kako bi na
kraju sve bilo jasno. Nadam se da će na kraju ovo biti jedan solidan seminarski rad. S početka ću se
posvetiti tome kako je eTrgovina nastala, od kojih riječi i šta ona označava. Navešću osnovne
elemente eTrgovine i koje novosti nam je ona donijela. U vremenu u kojem trenutno živimo,
internet je postao standardni dio svakodnevnice i ova mreža nam pruža mogućnost da unaprijedimo
svoje poslovanje. Tako ovaj metod predstavlja sve metode poslovanja putem interneta, a tu spada:

1. Kupovina
2. Prodaja
3. Finansijski transferi elektronskim putem
4. Reklama
5. Aktivnosti marketinga i tako dalje

Trgovinom putem interneta ostvarujemo najisplativiji oblik trgovine. Razlog tome su jednostavnost
i veoma mali troškovi. Trgovina na internetu nema radnog vremena, trgovanje je moguće u bilo
koje doba dana ili noći, a dostupnost proizvoda je na raspolaganju i najudaljenijim korisnicima
mreže.

3
2. POJAM eTRGOVINE
Elektronska trgovina ili eTrgovina se sastoji od distribuisanja, kupovine, prodaje, servisiranja
proizvoda i marketinga putem elektronskih sistema, a tu spadaju internet i druge mreže. Pored toga,
ovaj metod uključuje i elektronske transfere novca, upravljanje lancima snabdijevanja, emarketing,
razmjenu podataka (elektronsku) i na kraju automatizovane sisteme za skupljanje podataka. Da bi
ispunio svoje zadatke, ovaj metod koristi komunikacione tehnologije kao što su internet, e-pošta, e-
knjige, baza podataka i mobilne telefone.

Znači, elektronska trgovina kao dio elektronskog poslovanja omogućuje kupcima na e-tržištu da
naručuju proizvode putem interneta. Kupovanje preko interneta je najčešće najjeftiniji i najbrži
metod kupovanja jednog proizvoda. eTrgovina koja se nalazi između 2 poduzetnika se zove B2B
(business to business), a pored toga ona može biti i otvorena prema svima koji su zainteresovani ili
čak ograničena na određene sudionike kao što je neko privatno tržište.

Sa druge strane, elektronska trgovina koja se nalazi između potrošača i poduzetnika se naziva B2C
(business to client). Ovde je kupac najčešće spojen elektronski putem interneta na sastav prodavača
i ovde se transakcija vrši direktnim elektronskim putem u realno vrijeme. Pored ove dvije metode
iznad navedene, postoji i treća koja je model eTrgovine i zove se B2B2C (business to business to
client) koji miksa dva prethodna metoda na način da se posrednik nađe između kupca i trgovca.

Kod modela elektronske trgovine između subjekata i potrošača, postoje navedene prednosti ovog
oblika trgovine, a to su:

- Grupne prodaje
- Tržište bez granice
- Poslovanje od 0-24
- Niži troškovi
- Veliki komfor
- Sigurnost kupovine
- Informacije o trenutnim cijenama
- Kupovanje proizvoda kojih trenutno nema na domaćem tržištu
- Iskustvo drugih kupaca
- Smanjenje sive ekonomije

U zadnjih deset godina javljaju se razne interpretacije i značenja pojma elektronska trgovina i s toga
se pod elektronskom trgovinom podrazumijeva operacija kupovine i prodaje proizvoda putem
internet mreže, ali elektronska trgovina je mnogo šira i ona se ne odnosi samo na internet. Ovaj
metod trgovine utiče na načine na koje se prave interakcije i razgovori sa klijentima, načine
plaćanja i zbog toga zahtijevaju novi pravi okvir. Elektronska trgovina je metod neopipljivih veza
koje drže agenti ekonomije. Ova definicija se odnosi na sve transakcije koje su nastale putem
interneta, telefona i tako dalje.

4
S obzirom na učesnike elektronske trgovine, razlikujemo naredne modele:

1. B2B
2. B2C
3. C2B
4. C2C
5. B2G
6. G2B

Opis modela eTrgovine, preuzeto sa http://www.mingo.hr/page/kategorija/e-trgovina

Elektronska trgovina se može gledati i sa šireg i sa užeg stanovništva, s toga što se tiče šire
definicije ona obuhvata razmjenu poslovnih informacija i vođenje transakcija, a pored toga i
održavanje poslovnih odnosa i sve to sredstvima telekomunikacionih mreža. Kod uže definicije
nalaze se kupovina i prodaja robe, informacija i usluga korišćenjem mreže.

5
2.1 Istorija eTrgovine

Značenje riječi eTrgovina se mijenjalo s vremenom. S početka, ono je opisivalo olakšavanje
poslovnih transakcija upotrebom tehnologije kao što je EDI (elektronsa razmjena podataka) koji se
javlja pred kraj sedamdesetih godina. Sve ovo je bilo u cilju slanja poslovnih dokumenata kao
faktura elektronskim putem. Nakon toga, aktiviraju se i zajedničke aktivnosti koje su se zvale
mrežna trgovina, razmjena robe i usluga putem „World Wide Web“ mreže preko servera kao što je
HTTPS i sve ovo putem elektronskih servisa za plaćanje, a ovde spadaju kreditne kartice.

1994. Godine, navedena mreža je postala mnogo poznatija i mnogi naučnici su govorili da će
elektronska trgovina veoma brzo postati vodeći ekonomski sektor. Trebalo je nekoliko godina da
protokoli kao što su https postanu razvijeni, to jest, rasprostranjeni po čitavom prostoru. 2005.
Godine, elektronska trgovina se „odomaćila“ u svim malo većim gradovima Amerike i Evrope, a
pored toga i nekih azijskih zemalja. Elektronska trgovina se i dalje baš sporo razvija u nekim
državama. Ova trgovina ima beskonačan potencijal bez obzira da li su to razvijene ili nerazvijene
zemlje, nudeći veliki broj koristi u okruženju.

2.2.Sigurnost eTrgovine

Ono što zanima veliki broj kupaca je sigurnost internet mreže, to jest, da li mogu bez ikakvog straha
da šalju brojeve kreditnih kartica putem interneta. Internet trgovina bi trebalo da korisnicima pruži
osjećaj sigurnosti da kupac može dati svoje lične podatke i novac i da ne strahuje da li će određeni
proizvod dobiti ili neće. Protokoli kao što je SSL omogućuju sigurno slanje raznovrsnih podataka
korišćenjem interneta i to bez ikakve mogućnosti da neko ko ne treba pročita sadržaj, to jest,
podatke kupca. Ovde se radi o šifrovanju i skoro je nemoguće razotkriti u vremenu od deset i više
godina. Korišćenjem ovog protokola, kreditne kartice, brojevi i razni tajni podaci su potpuno
sigurni. Web preglednici (browseri) dozvoljavaju šifrovano slanje sadržaja preko interneta. Ovaj
metod radi u dva moda, a to su normalan i sigurni mod (prikazan je ključem na desnom dijelu
stranice). Ako se desi da je ključ pukao, to jest, otvoren, onda znači da browser radi u normalnom
modu, a kada je stranica sigurno, ključ ovde postaje cijeli, to jest, lokot je zatvoren. Sigurnost
stranice se gleda i preko web adrese. Standardne web stranice počinju sa http://, dok sigurne
stranice počinju sa https:// gdje slovo „s“ gpvpro da trgovac upotrebljava siguran server za dobijanje
podataka.

Elektronsa trgovina i elektronsko bankarstvo se suočavaju sa najvećim protivnikom do sada, a to je
potencijalni gubitak korisnika. Baš zbog sigurnosti, polovina građana u Americi ne želi da koristi
ovake usluge bilo kakvog vida trgovanja i finansijskih transakcija preko interneta zbog doze straha.
Svaki korisnik bi trebalo da bude naučen na koji tačno način treba koristiti online kupovinu i
poštovati određene propise firme koja daje ovakvu vrstu usluge. Osnovno pravilo je to da se šifre,
pin kodovi i svi ostali podaci koji služe za pristup servisu čuvaju od hakera. Ove podatke bi trebalo
da zna samo vlasnik i niko više. Treba obratiti pažnju i na to sa kojih računara se vrši prijava na
servis jer bi računari mogli biti zaraženi nekim virusom ili keylogger-om koji bi nam pokupio
podatke, a važno je i to da ima instaliran antivirusni softver. Potrebno je voditi računa i o tome sa
kojih mreža se uspostavlja konekcija prema servisu.

Kada je sigurnost u pitanju, cijeli ovaj proces odgovornosti se može podijeliti na dva dijela:

1. Sigurnost na klijentskoj strani
2. Sigurnost na strani firme

6
2.3.Razlika digitalnih i tradicionalnih kanala distribucije

Oba kanala distribucije imaju isti cilj, a to je da dostave tačan proizvod pravom kupcu i u određeno
vrijeme. Oba kanala poslovanje odrađuju iz istih skladišta. Poznavajući razlike može prekinuti
gubitak velikog broja potrošača firmama koje probavaju da pokrenu online biznis. Što se tiče
razlika, ovde imamo sledeće:

1. Veći obim narudžbe, manja pojedinačna porudžbina.

- Mnogi broj prodavača je naučen da radi sa velikim porudžbenim opcijama, kao na primjer,
sanduci i slično. Oni su u mogućnosti da rade sa hiljadu narudžbi na dan (koje su obično baš
velike) i skoro sve se poručuju putem kamiona. Za razliku od njih, eTrgovci mogu da obrade
nekoliko desetina hiljada narudžbi dnevno koje mogu biti samo stoti dio veličine. S toga,
umjesto da se šalje sto kutija jednoj prodavnici, on pošalje proizvode stotinama potrošača u
malim isporukama i ova automatizacija nije jeftina.

2. Veći broj proizvoda

- Virtualne prodavnice mogu ponuditi veći izbor proizvoda, ali ujedno, ovo je veliki izazov za
online centre koji bi trebalo da imaju veći broj mjesta za skladištenje, veći broj pokretnih
traka i veći broj ljudi da upravlja povećanim izborom.

3. Veći broj ljudi

- Kapaciteti koji raspoređuju radnu snagu obično rasporede trećinu ili četvrtinu svoje radne
snage na ovu aktivnost. Za razliku od njih, 75-90% radnika je raspoređeno na istom ovom
zadatku kod eTrgovine. Kod eTrgovine, funkcija ljudi je izuzetno važna jer će ovakav centar
morati da upravlja mnogo bolje kako bi zadovoljili dobre rezultate. Sa dodatnim
zapošljavanjem dolazi i veći prostor za odmor, parking prostor i slično.

4. Isporuka zapakovanih proizvoda

- Upotrebom riječi „pakovanje“ najobičnije se odnosi na zatvaranje jedne palete u nekakav
plastični omot radi bolje zaštite, ali kod eTrgovine ovo označava aktivnost koja ima paket
sličan onom koji se nalazi ispod jelke. Centri eTrgovine moraju biti odlični za male pakete,
što znači da bi trebali imati posebno odjeljenje koje se bavi pakovanjem.

5. Distributivni centri su zaduženi za rasprodaju

- Najvažnija razlika je uloga centara elektronske trgovine u prodaji. Nezadovoljstvo online
potrošača opada, a najveća njihova ljutnja usmjerena je na dostavu proizvoda.

7
3. PREDNOSTI I NEDOSTACI eTRGOVINE
Postoje razni nedostaci i prednosti od strane prodavca, ali isto tako i od strane kupca. Prednosti koje
se tiču prodavaca su:

1. Mali troškovi poslovanja
2. Snižavanje troškova isporuke i prodaje
3. Skraćenje vremena tokom naplate robe
4. Brža reakcija na zahtjev kupca
5. Odbacivanje skladišta
6. Manja papirna dokumentacija
7. Povećana konkurentnost prodavača
8. Skraćivanje prometa
9. Potvrđivanje kupovine

Sada su na redu nedostaci koje se tiču prodavca kojih ima izrazito malo, a to su:

1. Veća cijena opreme
2. Malo stručnih kadrova za upravljanje

Prednosti sa stanovišta potrošača su:

1. Kupovina od kuće
2. Brža isporuka
3. Niža cijena robe
4. Izbjegavanje pritiska osoblja
5. Veći izbor proizvoda
6. Lakši pristup podacima
7. Manji troškovi nabavke
8. Brz odgovor prodavca
9. Nabavka novih proizvoda
10. Lakša uporedba cijena

Što se tiče nedostataka, ovde spadaju:

1. Malan nivo privatnosti podataka
2. Moguća je pogrešna isporuka
3. Moguće je lažno predstavljanje
4. Nesigurnost transakcija

8
Jedni od najpoznatijih eTrgovina na svijetu su amazon, ebay, ali express, dok je kod nas u Bosni i
Hercegovini najpoznatija web stranica www.pik.ba (prodaja i kupovina). Prvi proizvod ikad koji je
počeo sa prodajom preko internet mreže je bila knjiga, a firma koja se prva počela baviti takvom
vrstom prodaje je bila amazon.com. Danas ova firma spada u najuspješnije IT firme na svijetu.
Amazon uključuje knjige, dvd, cd, softvere, odjeću elektroniku i sve što možete da zamislite jer je
tu sve dostupno. 2007. Godine amazon je izdao čitač elektronskih knjiga koji se zove „Kindle“.
2011. Godine je izdan tablet koji je imao android operativni sistem. Veoma niska cijena ovih
proizvoda je bila taktika ove kompanije da više zarađuje na prodaji sadržaja za određene uređaje.
Amazon godišnje ima posjetu od oko 600 miliona korisnika, s tim da su ovi podaci stari oko 10
godina. Kompanije je baš zbog toga morala da uloži dosta novca u svoje servere kako bi mogli da
podnesu preveliko opterećenje.

Preuzeto sa http://www.amazon.com

eBay je, kao što smo već rekli, eTrgovinska firma koja okreće potrošače prema potrošačima i
prodaje usluga putem internet mreže. Sjedište ove kompanije je u Kaliforniji u gradu San Jose.
Osnovao ga je Pierre Omidiar 1995. Godine i takođe napravio veoma uspješnu web stranicu. Ova
firma je privukla veliko interesovanje ekonomista koji su ga upotrebljavali za analizu aspekata
kupovine i prodaje ponašanja, aukcije i još mnogo toga, i sve to uporedili sa prethodnim nalazima.

9
4. ZAKLJUČAK
Došli smo do kraja seminarskog rada i pokušao sam da najvažnije detalje objasnim na što
jednostavniji način i pojasnim šta to eTrgovina označava u današnje vrijeme. Na početku sam se
malo više posvetio samom pojmu elektronske trgovine. Nakon toga sam pisao o tome koje su to
prednosti ove trgovine i koji su to modeli eTrgovine. Posvetio sam se ukratko i istoriji, o značenju
riječi eTrgovina, o tome kada je ovaj metod postao popularan i prostranjen. Poslije sam dao pažnju i
sigurnosti eTrgovine, da li je dovoljno sigurno za poslovanje, ko su to najveći protivnici
elektronskoj trgovini i bankarstvu. Pred sam kraj pojasnio sam koja je to razlika između digitalnih i
tradicionalnih kanala distribucije i o prednostima i nedostacima sa stanovišta kupca i prodavca. Za
kraj sam ukratko opisao koje su to najpoznatije svjetske etrgovine (ebay i amazon) i ukratko opisao
njihov nastanak i sve ostalo vezano za njih. Na najprostiji mogući način, eTrgovina označava
razmjenu robe i usluga putem interneta.

10
5. LITERATURA
1. Elektronska trgovina, Panevropski Univerzitet Apeiron, Lukić Desanka, BanjaLuka, 2015.
2. Elektronska trgovina, Milan Milosavljević, Beograd, 2011.
3. http://www.bankar.me/2015/03/01/online-kupovina-da-ili-ne/
4. http://ticm.hr/seminar-e-trgovina-prodaja-putem-interneta/
5. http://www.e-trgovina.net/about/predstavitev/
6. https://sr.wikipedia.org/sr-el/Електронска_трговина
7. https://hr.wikipedia.org/wiki/E-trgovina
8. www.gvozden.info/elektronsko-poslovanje-e-trgovina/
9. https://www.slideshare.net/mirachellic/elektronska-trgovina-31428849

11