You are on page 1of 67

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Apakah maksud wawasan diri? A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang
A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara kuat
B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang B melahirkan insan yang bersifat individualistik
diingini C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan
C Pandangan masa hadapan bagi mencapai bertamadun
matlamat diri D melahirkan pemimpin yang baik dan
D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan berwibawa

2 Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu 7 Insan yang berilmu merupakan insan yang
memiliki wawasan diri, kecuali A mempunyai pelbagai ilmu
A panduan bagi mendisiplinkan diri B bijak menggunakan ilmu
B panduan untuk berbangga diri C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan
C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari
D membantu merealisasikan wawasan negara

3 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk • Merupakan pemain skuasy nombor satu
mencapai wawasan diri? dunia
I Melakukan perancangan • Mendapat gelaran “Datuk” daripada
II Mengharapkan bantuan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang
III Menetapkan matlamat
IV Melaksanakan tindakan dan usaha 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
A I, II, dan III C I, III, dan IV A Datuk Lee Chong Wei
B I, II, dan IV D II, III, dan IV B Datuk Abdul Malik Mydin
C Datuk Nicol Ann David
4 Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan D Datuk Dr. Jemilah Mahmood
dengan wawasan diri?
A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke 9 Antara berikut, pihak manakah yang bertanggung-
semasa jawab untuk melahirkan insan yang seimbang
B Kekuatan dan kelemahan diri mesti dan bersepadu dalam
dipertimbangkan dalam pelbagai aspek?
membina wawasan diri I Sekolah III Diri sendiri
C Keupayaan mencapai wawasan diri akan II Keluarga IV Masyarakat
memberi kebahagiaan A I, II, dan III C II, III, dan IV
D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
semasa terhadap tindakan dalam mencapai
wawasan diri 10 Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk
mencapai kejayaan, kecuali
5 Perkembangan individu yang seimbang A setiap individu haruslah berani mencuba
merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali B setiap individu haruslah lari daripada masalah
A jasmani C intelek C setiap individu haruslah mempunyai
B nilai D emosi perancangan masa depan
D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha
6 Antara berikut merupakan kepentingan perkem- yang gigih pasti membuahkan kejayaan
bangan diri individu yang seimbang, kecuali

1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka
Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik).
Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin
Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat
golongan dewasa dan kanak­kanak di Malaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita.
Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari
Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah
melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada
pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang
Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang.
Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila
berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat
restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi
benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi
Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di
Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya
menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22
hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu
selama 24 hari.
Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk
menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar
daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi
tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan
sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu
Malaysia.
Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya.
Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia.

(a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri?
Jelaskan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha
menjayakan misinya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(d) Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

. (8 markah) 2 Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktor- faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang. Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (f) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah) 3 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (6 markah) 4 Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi. Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada tahun hadapan.

Rohani Jasmani Intelek Emos Aspek Ciri-ciri Pelajar (a) • Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan • Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang • Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh (b) • Bersikap rendah diri • Boleh memahami perasaan orang lain • Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar (c) • Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab • Menjalankan tanggungjawab dengan baik • Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan (d) • Sentiasa sihat dan cergas • Mewakili sekolah dalam acara sukan • Mengambil makanan yang berkhasiat (8 markah) 5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan tandakan () pada pernyataan yang SALAH. (d) Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan. (e) Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. (a) Sentiasa mengerjakan sembahyang. (c) Sentiasa gagal dalam peperiksaan. (b) Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah. (f) Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas. (6 markah) .

perkara manakah yang perlu ada C Datuk Abdul Malik Mydin dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? D Datuk Azhar Mansor I Berangan-angan II Mempunyai perancangan masa depan 8 Antara berikut merupakan kepentingan insan yang III Mempunyai wawasan seimbang kepada negara. mempunyai perasaan kasih melahirkan insan yang berilmu. bermaruah. kecuali B intelek D jasmani A sentiasa berfikiran positif B tahu menguruskan diri 6 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik mempunyai aspek rohani yang teguh.1 Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri A emosi C rohani yang sesuai bagi seorang pelajar. kecuali D mengambil kesempatan untuk mengaut A berakhlak mulia keuntungan B terlalu berserah kepada nasib C percaya kepada kewujudan Tuhan 2 Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan panjang? tanggungjawab A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa yang lama B Hala tuju yang mengambil masa yang lama Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam untuk dicapai masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003 C Hala tuju yang sukar dicapai D Arah matlamat seseorang individu untuk 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan mencapai sesuatu yang dihajatkan A Daniel Bego B Jeffry Ong 3 Antara berikut. kecuali IV Mudah berputus asa A mewujudkan masyarakat yang bermaruah A I dan II C II dan III B mewujudkan kumpulan pemimpin yang B I dan III D III dan IV berketrampilan C melahirkan masyarakat yang berilmu D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya • Hala tuju diri saing • Usaha yang cemerlang • Sikap yang berwawasan 9 Insan yang bermaruah merupakan insan yang A bijak menjaga kehormatan diri 4 Maklumat di atas berkaitan dengan B mementingkan diri sendiri A disiplin diri C prinsip hidup C sanggup menggadaikan maruah negara B wawasan diri D falsafah hidup D membiarkan negara diancam oleh musuh 10 Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi Sentiasa tenang. sayang dan semangat kekitaan mempunyai jati diri yang kuat dan A bertamadun 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan B berkeluarga diri dari aspek C angkuh D beremosi .

1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering
mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar
bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji
pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh
perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain.
Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM.

(a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti
Haziq.
(i) ___________________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________________

(d) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang
diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah)
4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)

1 Keluarga penting bagi masyarakat dan negara IV Hubungan kekeluargaan yang erat
dalam aspek A I, II, dan III C I, III, dan IV
A ekonomi, sosial, dan politik B I, II, dan IV D II, III, dan IV
B agama, ekonomi, dan sosial
C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan 7 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam
D pembangunan, kesihatan, dan kewangan menangani isu dan masalah sosial di negara kita?
I PEMADAM
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS )
sihat, kecuali III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
A mengamalkan nilai agama dan moral IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga,
B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat dan Masyarakat
C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga A I, II, dan III C I, III, dan IV
D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna B I, II, dan IV D II, III, dan IV

3 Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga
dari segi ekonomi, kecuali Memusnahkan data yang disimpan di
A menyediakan tenaga kerja dalam komputer atau merosakkan
B menjadi sumber pendapatan komputer
C melahirkan pemimpin yang berkaliber
D menyediakan pasaran pengguna barangan 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber
dalam kategori
4 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri A pencerobohan siber
sebuah keluarga yang cemerlang? B vandalisme siber
A Keluarga yang hanya mengutamakan C cetak rompak siber
pendidikan akademik sahaja D undang-undang siber
B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang
bertanggungjawab 9 Salah satu punca utama berlakunya penderaan
C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga
mementingkan diri pada masa kini terdiri daripada
sendiri A keluarga asas
D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di B keluarga besar
antara satu sama lain C keluarga nukleus
D keluarga kembangan
5 Antara berikut, yang manakah merupakan gejala
sosial yang paling berbahaya?
A Vandalisme Kerajaan menanggung kerugian kerana
B Penderaan kanak-kanak terpaksa menyelenggara dan membaiki
C Penyalahgunaan dadah kemudahan yang disediakan.
D Penyalahgunaan teknologi
10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan
6 Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat A penyalahgunaan teknologi
dalam gejala sosial? B penyalahgunaan dadah
I Kurang didikan agama C gengsterisme
II Pengaruh rakan sebaya D vandalisme
III Faktor persekitaran

Suraya sudah pandai mengambil dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya. Hanim yang merupakan pelajar yang bermasalah di sekolahnya. adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah) 2 Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Dia merupakan pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Suraya akan menghabiskan masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja hari ini. Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya. Suraya berasa dirinya disisihkan. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) Jika anda adalah Suraya. Setiap malam. Dia merasakan kehidupannya semakin bahagia. (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ (c) Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (8 markah) 3 Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua belah pihak. Nyatakan empat faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya pula merupakan seorang doktor. Kini. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda awam di sekitar tempat tinggal mereka. iaitu sepupu Hanim. Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Di sekolah. apakah gejala sosial yang dipaparkan? (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ (b) Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah. Suraya sudah mula mengabaikan pelajaran dan sering ponteng sekolah. . Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid. Suraya sudah semakin hanyut. Oleh itu. (a) Berdasarkan petikan di atas. Namun disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja. Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah.1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

(a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (h) Menurut kajian yang telah dijalankan. (f) Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap orang lain. (j) Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________ terhadap negara. dan vandalisme siber. pencerobohan siber. (d) Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________ dalam kalangan remaja. (e) Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak. (i) Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan budaya hidup yang __________________. (c) _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber. (b) ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam. (10 markah) . Jenayah negatif pergaulan ancaman kerajaan siber bebas jenayah tanggungjawab dadah pendera Vandalisme kekerasan (a) Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh merosakkan sistem organ dalaman badan. kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. (g) Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak.

II. dan IV jenis A emosi C fizikal B seksual D pengabaian . B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan anak keselamatan diri dan orang lain C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan mengikut adat resam kaumnya diri daripada samseng jalan raya D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada berserta saudara-maranya kemalangan jalan raya 2 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk • Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah A menempatkan orang tua yang tiada rumah juvenil B merancang ekonomi negara • Terletak di Telok Mas. Melaka C membantu keluarga yang daif • Ditubuhkan pada tahun 1949 D membangunkan penduduk yang berkualiti 7 Pusat pemulihan di atas merujuk kepada A Sekolah Henry Gurney ‘Keluarga bahagia bermula di rumah’ B Rumah Amal Cheshire C Pusat Tunas Harapan 3 Slogan di atas menunjukkan D Sekolah Pemulihan Akhlak A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk berehat 8 Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet B masyarakat perlu membeli rumah sebelum dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi? mempunyai keluarga A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi C asas pembinaan keluarga yang mantap penting kepada penyebar dan ketika bersama keluarga orang lain D pembinaan keluarga bahagia amat penting B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah kepada negara syarikat C Maklumat itu berbentuk pandangan secara 4 Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? umum tentang sesuatu isu A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi D Maklumat itu merupakan pendapat yang kebiasaan dalam sesuatu masyarakat menjatuhkan maruah seseorang B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi oleh anggota masyarakat C Peraturan yang menjadi asas undang-undang Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah negara D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek 9 Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam moyang kategori A vandalisme siber 5 Antara berikut. 1 Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? 6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami diwujudkan? dan isteri A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri kadar kemalangan di jalan raya daripada suami dan isteri berserta dengan anak. III. dan IV 10 Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan B I. dan III C I. III. B cetak rompak norma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat C mengubah suai maklumat di Malaysia? D menceroboh sistem maklumat dalam komputer I Menghormati orang tua II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika menghadiri sesuatu • Parut akibat sebatan majlis • Kesan cucuhan puntung rokok III Menziarahi orang yang sakit • Tangan terseliuh IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran A I. dan IV D II. II. yang manakah merupakan norma.

(a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) 2 Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak. Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . Nyatakan gejala-gejala yang biasa dipamerkan oleh seorang penagih dadah. Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang. Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit.1 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita.

Nyatakan kesan negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) . (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja).

perlakuan manakah yang berkaitan capai pada tahun 2020? dengan penyalahgunaan teknologi? A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang I Menggunakan perisian yang tidak asli B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara II Membuat aduan kepada pihak polis melalui yang maju. 5 Antara berikut. kecuali C perancangan jangka panjang yang teratur A Kementerian Pertahanan D perancangan jangka pendek dan jangka panjang B Kementerian Kesihatan C Kementerian Dalam Negeri 3 Berikut merupakan kepentingan perkembangan D Kementerian Pembangunan Wanita. II. kecuali dan Masyarakat A melahirkan insan yang bermaruah. A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul dengan rakan sebaya agar anak-anak . III. III. berilmu dan bertamadun 7 Apakah punca utama berlakunya masalah B melahirkan insan yang mempunyai jati diri pergaulan bebas dalam kalangan remaja? yang kuat A Tahu memilih kawan C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa B Kurang mendapat didikan agama dan baik C Aktif dalam kegiatan kokurikulum D melahirkan insan yang bersifat individualistik D Ibu bapa yang mementingkan disiplin 4 Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah 8 Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi negara dari aspek ekonomi? masalah penderaan kanak-kanak masih gagal? I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa harmoni II Kursus keibubapaan yang kurang meluas II Ekonomi akan berkembang kerana banyak III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang pembeli dalam negara positif dalam III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi kalangan ibu bapa dalam pasaran buruh IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang A I. dan IV A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 9 Pilih pernyataan yang betul. dan IV tanpa izin B I. dan III C I. II. dan IV D II. Keluarga individu yang seimbang.1 Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin di. makmur dan internet bersatu padu III Menyebarkan fitnah melalui internet C Memajukan dasar perindustrian negara IV Melayari laman web lucah D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 2 Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan oleh 6 Berikut merupakan agensi kerajaan yang A perancangan yang tepat dan teliti memainkan peranan penting dalam menangani B perancangan jangka pendek yang tepat masalah penagihan dadah.

dan bertatasusila D Seseorang yang boleh menanggung tanggung- D dapat membezakan identiti sesuatu kaum jawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah 13 Antara berikut merupakan langkah yang perlu umur 18 tahun. B Seseorang yang boleh menanggung tanggung- 12 Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat jawab jenayah yang ditetapkan di bawah penting kerana seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi umur 21 tahun. III. II Mengembangkan zuriat III Patuh kepada tuntutan agama 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti. beretika. III. dan IV B adab menghormati orang tua C adab dalam majlis rasmi D adab di meja makan Peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat 15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana? yang berkenaan. kecuali yang lebih tinggi. IV Mengelakkan maksiat iaitu A I. diambil untuk menyedarkan masyarakat agar B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak mematuhi peraturan dan undang-undang untuk mengembangkan potensi diri ke tahap keselamatan jalan raya. II. A Seseorang yang boleh menanggung tanggung- jawab jenayah yang 11 Pernyataan di atas merujuk kepada maksud ditetapkan di bawah A undang-undang C tatacara seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah B peraturan D prosedur umur 22 tahun. dan IV D II. dan III C I. 10 Antara berikut. . II. undang-undang negara C Seseorang yang boleh menanggung tanggung- B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang jawab jenayah yang ditetapkan di bawah disegani oleh dunia luar seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah C dapat membentuk anggota masyarakat yang umur 18 tahun. mempunyai banyak masa di rumah. dan IV A adab menziarahi orang sakit B I. yang manakah merupakan keperluan berkeluarga dari aspek sosial? Tidak mencelah atau menyampuk ketika I Menyediakan tenaga kerja bercakap dengan orang yang lebih tua. C mengesan pemandu berbahaya secara D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa berterusan anak-anak berjaya dan D memberikan surat amaran kepada pemandu memarahi mereka jika berisiko tidak berjaya. beradab. A menambahkan kadar kompaun C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu B mengadakan kempen secara menyeluruh kesalahan agar mereka lebih berdisiplin.

Masalah Kesan terhadap individu yang terlibat 1 Penyalahgunaan dadah 2 Penderaan 3 Penyalahgunaan teknologi 4 Kemalangan jalan raya 5 Jenayah juvana (10 markah) 2 Jawab soalan yang berikut. 1 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap pengguna jalan raya itu sendiri.1 Lengkapkan jadual di bawah. Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah.

(a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga? (b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang? (10 markah) 2 Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah pihak keluarga. 2 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (15 markah) 1 Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang. sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini? (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR) Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. Agensi yang dimaksudkan ialah bapa A Majlis Amanah Rakyat (MARA) D ibu bapa membuat perancangan yang baik . dan III C I. III. kecuali A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan agama masyarakat penyayang. yang manakah merupakan seseorang itu mengawal perasaan marahnya? tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi? A Bertindak agresif apabila ditegur I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan B Mengeluarkan kata-kata kesat II Menghantar anak-anak ke sekolah C Melepaskan kemarahan dengan membaling III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak barang IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara A I. penduduk berkualiti. dan IV D II. B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak dari aspek emosi dan fizikal 4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan yang terlibat secara langsung dalam membentuk peranan masing-masing selain menghormati ibu institusi keluarga. dan IV 6 Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu • Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan masalah yang timbul dalam keluarga? • Sentiasa berusaha ke arah pembentukan akhlak A Bertengkar sesama ahli keluarga yang mulia B Membuat keputusan berdasarkan undian majoriti 3 Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah untuk C Berbincang dengan ahli keluarga A memastikan jasmani sihat D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga B meningkatkan daya intelek C mendapatkan kekuatan rohani 7 Antara berikut merupakan cara untuk membina D mengendalikan emosi dengan baik sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti. II. yang manakah merupakan cara bagi 5 Antara berikut. II. III. dan kemahiran sosial tentang keluarga dan Malaysia yang progresif. C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS) 1 Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh dilakukan dengan cara A berdoa kepada Tuhan B menonton rancangan kecergasan C membaca pelbagai bahan bacaan D Lembaga Penduduk dan Pembangunan D menjaga pemakanan dan bersenam Keluarga Negara (LPPKN) 2 Antara berikut. dan IV yang berlaku B I.

kecuali A aktiviti kokurikulum di sekolah B berkelah bersama rakan-rakan di tempat percutian C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu 8 Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan berkeluarga dari aspek tempat tinggal A sosial C politik B sahsiah D ekonomi 13 Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme? A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara 9 Antara berikut merupakan nilai yang perlu kemudahan awam diamalkan untuk membina institusi keluarga yang B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka kukuh. kecuali C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang A curiga C toleransi banyak untuk membaiki B peka D bertanggungjawab kerosakan kemudahan awam D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan 10 Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga awam dengan sempurna boleh diatasi dengan cara I berhenti sekolah 14 Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan II berbelanja dengan berjimat cermat walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama III mencari alternatif untuk mengurangkan kerana perbelanjaan keluarga A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu berubah rehat B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan A I dan II C II dan III C orang dewasa melakukan jenayah dengan B I dan IV D III dan IV sengaja D remaja mudah bertaubat dan mengakui kesalahan 15 Apakah kelemahan diri individu yang menjadi faktor dia tidak mencapai wawasan diri? A Tidak menghargai pemberian orang lain B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali 11 Akta X yang dimaksudkan ialah D Kurang beradab ketika berhadapan dengan A Akta Racun 1952 orang tua . dalam pengurusan kewangan keluarga B Akta Dadah 1990 C Akta Penagih Dadah D Akta Dadah Berbahaya 1952 • Mempunyai bakal pemimpin negara yang mencukupi 12 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat • Mempunyai rakyat yang berilmu mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala pengetahuan dan berguna kepada negara sosial.

Adab ketika bertutur dengan guru 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________________________________ . Wawasan Diri Khayalan Diri 1 Ada hala tuju 2 Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu 3 Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah 4 Pendorong untuk mencapai cita-cita 5 Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah (15 markah) 2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah.1 Lengkapkan rajah perbandingan di bawah.

5 ______________________________________________________________________________________ Adab ketika dalam majlis rasmi 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________________________________ 5 ______________________________________________________________________________________ (10 markah) .

Terangkan tanggungjawab ahli keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia.1 Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak. (a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (10 markah) 2 Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ .

yang manakah merupakan konflik dan salah faham antara ahli keluarga kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan D berbincang sesama ahli keluarga sebelum manusia? membuat keputusan yang melibatkan ahli A Dapat melakukan aktiviti riadah keluarga B Dapat mengawal perasaan gemuruh C Dapat membentuk individu yang berakhlak 8 Antara berikut merupakan masalah sosial yang mulia sering berlaku dalam masyarakat hari ini. C tingkat usaha D petunjuk sebenar 5 Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab menganjurkan kempen ini? 2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai A Kementerian Penerangan. Komunikasi dan I angan-angan yang banyak Kebudayaan II perancangan masa depan B Kementerian Belia dan Sukan III sikap yang berwawasan C Kementerian Pelancongan IV sijil kursus keusahawanan D Kementerian Pembangunan Wanita. Alif merupakan pelajar yang cemerlang dalam aspek 7 Antara berikut merupakan tindakan yang dapat A emosi mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Keluarga A I dan II dan Masyarakat B I dan IV C II dan III 6 Antara berikut. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. • "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin A petunjuk diri Sayang". B matlamat hidup • "Rumahku Syurgaku". B rohani kecuali C intelek A setiap ahli keluarga saling membantu D jasmani B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul 4 Antara berikut. 1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. C Menambahkan ilmu keibubapaan D Membentuk masyarakat yang bersatu padu 3 Berdasarkan pernyataan di atas. yang manakah merupakan D III dan IV kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga dari aspek sosial? A Memenuhi hasrat keluarga Alif seorang yang dapat mengawal tingkah laku B Mengelakkan perlakuan sumbang dan berdisiplin. kecuali D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran A lumba haram .

kabur penglihatan. B menconteng dinding 12 Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi C penagihan najis dadah emosi? D penciptaan mesin berteknologi tinggi A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul dengan orang lain • Lahir anak luar nikah C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan • Maruah keluarga tercemar yang dialami D Kesan parut. kecuali III pergaulan bebas antara lelaki dengan A bersalam-salaman ketika bertemu perempuan tanpa batas B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut yang lebih moden adab ketimuran A I. III dan IV D II. kecuali pemandu kerana tidak takut disaman A mengancam akan memukul anak-anak B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan lupa akan keselamatan jalan raya keluarga C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama pemandu mabuk di jalan raya dengan anak-anak dalam perkara yang baik D Semakin banyak kenderaan. II dan IV majlis C I. kemungkinan C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada berlaku kemalangan amat besar anak-anak D menghalang anak-anak daripada bergaul dengan orang lain . A Mendiamkan diri B Melaporkan kepada guru 14 Penyataan di atas merupakan kepentingan C Melaporkan kepada ibu bapanya berkeluarga dalam aspek D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu A ekonomi yang lain B keselamatan C politik 11 Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu D sosial dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di negara kita? 15 Antara berikut merupakan amalan tingkah laku A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga. III dan IV Pertambahan penduduk di sesebuah negara 10 Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan dapat membantu memenuhi keperluan tenaga kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah? kerja. patah tangan 9 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh atau terseliuh I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi II terlalu mengikut budaya barat tanpa 13 Antara berikut merupakan norma komuniti yang memikirkan kesannya dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia. II dan III D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu B I.

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul. Sosial Politik Ekonomi Peranan Ibu Bapa Aspek 1 Merancang perbelanjaan berhemah dan mengamalkan jimat cermat.1 Lengkapkan rajah di bawah ini. .

5 Membiayai yuran persekolahan anak-anak.2 Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli keluarga daripada sebarang ancaman di dalam dan luar rumah. 3 Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan pemimpin yang dapat membimbing keluarga pada masa depan. (15 markah) . 4 Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi yang boleh.

Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah dicapai oleh mereka. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ . Keadaan ini amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman kepada negara.1 Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. (10 markah) 2 Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak Malaysia. (a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini? (b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara.

III dan IV C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa D Menjadi insan yang berguna kepada agama. pernyataan manakah yang berkaitan 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan diri dari aspek Keluarga Negara (LPPKN)? A rohani I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk B intelek pasangan suami isteri yang ingin bercerai C jasmani II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan D emosi pembangunan institusi keluarga III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada 3 Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang pasangan suami isteri untuk membina keluarga mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam yang bahagia aspek emosi? IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas Wanita. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. dan Masyarakat seperti membaca. III dan IV 4 Antara berikut. II dan IV C Perasaan kasih sayang yang tinggi C I. dan negara Berfikir secara kreatif dan kritis 6 Antara berikut. II dan III B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi B I. 1 Antara berikut. II dan IV A Terlibat dalam gejala buli di sekolah C I. III dan IV D Tubuh badan yang sihat D II. menulis dan mengira A I. yang manakah merupakan perkara. III Mudah putus asa IV Mempunyai hala tuju 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada A I. III dan IV B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral D II. II dan III anak-anak? B I. Keluarga. yang manakah bukan keperluan 7 Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial berkeluarga dari aspek sosial? dalam kalangan A Menyediakan pasaran pengguna barang masyarakat hari ini? B Memenuhi keperluan agama I Terpengaruh dengan ajakan rakan C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang II Ingin melepaskan tekanan perasaan D Melahirkan ramai anak untuk menambah III Ketidakstabilan politik . bangsa. jumlah anggota keluarga perkara yang diperlukan untuk mencapai wawasan diri? Ibu bapa bertanggungjawab memberikan I Usaha yang cemerlang pendidikan yang sempurna kepada anak-anak II Sikap yang berwawasan sama ada secara formal atau tidak formal.

III dan IV harus dihapuskan . II dan III berkuasa B I. II dan III A I dan II B I. B menjadi wakil anggota masyarakat D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan C menjadi pelajar contoh wanita sahaja. III dan IV D III dan IV D II. yang manakah bukan masalah 12 Antara contoh jenayah juvana ialah gejala sosial? I peras ugut A Gengsterisme II lumba haram B Penderaan III mengintai C Pembangunan IV jenayah seksual D Vandalisme A I. D II. II dan IV B I dan IV C II dan III C I. III dan IV penderaan. III dan IV A Penderaan merupakan salah satu cara ibu bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anak- anak. IV Ingin mengejar kemewahan A I. II dan IV 9 Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah C I. III dan IV 8 Antara berikut. II dan IV III perubahan sikap pengguna jalan raya C I. D menjadi anak yang berguna 10 Norma komuniti bermaksud 14 Hala tuju bermaksud A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan A wawasan yang telah dicapai untuk meninggikan martabat seseorang B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek kejayaan moyang agar kita menjadi insan yang sopan C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu dan beradab destinasi C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi D arah matlamat seseorang individu untuk men- kebiasaan dalam sesuatu masyarakat capai sesuatu yang diinginkan D peraturan yang menjadi asas kepada undang- undang negara 15 Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam gejala sosial? 11 Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan I Hubungan kekeluargaan yang erat dengan cara II Ketidakprihatinan masyarakat I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor III Kurangnya didikan agama harus dikurangkan IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak A I. • Beragama dan berakhlak B Penderaan akan menyebabkan mangsa • Mampu menyara keluarga mengalami kecederaan fizikal dan tekanan emosi. 13 Maklumat di atas penting untuk C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik A memilih pasangan hidup untuk mendidik anak-anak. III dan IV IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun D II. II dan III B I.

. Tingkah laku penolakanTingkah laku pengasingan Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli Situasi Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat 1 Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan kata-kata yang kesat dan kasar. Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti. 1 ________________________________________________________________________________________ 2 ________________________________________________________________________________________ 3 ________________________________________________________________________________________ 4 ________________________________________________________________________________________ 5 ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.1 Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

2 Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya bergaul dengan anak jirannya. (15 markah) . 4 Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya kepada bapanya. namun bapanya tidak mempedulikan perbuatan Khairul itu. David masuk ke dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain di halaman rumahnya. 3 Encik Azwan mengancam akan menghukum anak-anaknya jika mereka membuat bising ketika dia sedang tidur. 5 Encik Siva mengarahkan anaknya.

1 Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara. (a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini? (b) Sebagai pelajar. apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini? (10 markah) 2 Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam masyarakat dan negara. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ . Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial.

II dan III C I. II dan IV D II. kecuali negara lain A mengekalkan cara hidup diskriminasi C negara lain boleh menguasai ekonomi dan B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam campur tangan dalam urusan pentadbiran kalangan seluruh masyarakat negara C membentuk masyarakat yang adil dengan D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara agihan daripada sebarang bentuk penjajahan kekayaan negara saksama D membina masyarakat yang progresif melalui sains dan teknologi • Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu • Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada dikekalkan kerana kuasa undang-undang A negara akan dipandang mulia oleh negara- negara lain 4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun B negara kita menjadi negara yang paling dikenali oleh orang ramai . III dan IV C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh Majlis Raja-raja 3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara kerana rakyat A kebebasan menjajah negara yang lemah dan mundur 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan Rukun Negara. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Negara yang ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara. A kedua C keempat kecuali B ketiga D kelima A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara B kepelbagaian budaya dan seni warisan C pemerintahan yang mantap D rakyat yang bersatu padu Malaysia merupakan negara yang mengamalkan 5 Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja 2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran Berperlembagaan globalisasi? Berdasarkan pernyataan di atas. III dan IV oleh raja yang memerintah B I. apakah yang I Pertambahan pelaburan asing dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? II Menyalahgunakan teknologi maklumat A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan III Pembentukan sahsiah generasi muda Perlembagaan Malaysia IV Kesepakatan antara negara-negara kecil B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri A I.

C warisan kesenian membentuk sebuah A Istana Negara masyarakat yang kuat dan bersatu padu B Tugu Negara D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi C Bunga Raya negara kita D Carcosa Sri Negara 10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh 8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya Awang dalam kesenian? Malaysia. Rukun Negara Kepentingan (a) Kepercayaan kepada Tuhan (b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara (c) Keluhuran Perlembagaan (d) Kedaulatan Undang­undang (e) Kesopanan dan kesusilaan (10 markah) . kecuali A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia A membina laman web mengenai warisan budaya Malaysia B mengadakan pameran kesenian untuk orang B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air ramai C Merupakan pengarah filem yang terkenal di C menganjurkan pertandingan bertemakan Malaysia kesenian budaya Malaysia D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit D memaksa rakan dari luar negara menonton tarian kebudayaan Malaysia 9 Antara berikut. yang manakah bukan warisan budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? 1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif dalam menghadapi cabaran. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem- punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia. Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) .

(a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) . Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan Malaysia.4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan budaya.

1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara. II dan III C I. apakah yang A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? B kepelbagaian budaya dan seni warisan A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan C pemerintahan yang mantap Perlembagaan Malaysia D rakyat yang bersatu padu B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri oleh raja yang memerintah 2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh globalisasi? Majlis Raja-raja I Pertambahan pelaburan asing D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara II Menyalahgunakan teknologi maklumat rakyat III Pembentukan sahsiah generasi muda IV Kesepakatan antara negara-negara kecil 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan A I. Berperlembagaan kecuali 5 Berdasarkan pernyataan di sebelah. III dan IV Rukun Negara. III dan IV A mengekalkan cara hidup diskriminasi B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam 3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting kalangan seluruh masyarakat kerana C membentuk masyarakat yang adil dengan A kebebasan menjajah negara yang lemah dan agihan mundur kekayaan negara saksama B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan D membina masyarakat yang progresif melalui negara lain sains dan teknologi C negara lain boleh menguasai ekonomi dan campur tangan dalam urusan pentadbiran 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu negara dikekalkan kerana D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara A negara akan dipandang mulia oleh negara- daripada sebarang bentuk penjajahan negara lain B negara kita menjadi negara yang paling dikenali • Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi oleh orang ramai undang-undang C warisan kesenian membentuk sebuah • Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada masyarakat yang kuat dan bersatu padu kuasa undang-undang D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi negara kita 4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang 8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti A kedua C keempat Awang dalam kesenian? B ketiga D kelima A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air Malaysia merupakan negara yang mengamalkan C Merupakan pengarah filem yang terkenal di . kecuali B I. II dan IV D II.

yang manakah bukan warisan A membina laman web mengenai warisan budaya budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Malaysia Warisan Kebangsaan? B mengadakan pameran kesenian untuk orang A Istana Negara ramai B Tugu Negara C menganjurkan pertandingan bertemakan C Bunga Raya kesenian budaya Malaysia D Carcosa Sri Negara D memaksa rakan dari luar negara menonton tarian kebudayaan Malaysia . kecuali 9 Antara berikut. Malaysia 10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia.

1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah. Pusat Pengajian Nama Universiti (a) Kepercayaan kepada Tuhan (b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara (c) Keluhuran Perlembagaan (d) Kedaulatan Undang­undang (e) Kesopanan dan kesusilaan (10 markah) 2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem- punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ .

Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan Malaysia. (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif dalam menghadapi cabaran. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ .

(c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) .

II dan IV D II. III dan IV bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di Malaysia 3 Antara berikut merupakan cara untuk memelihara dan mengekalkan warisan kesenian budaya. 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun kecuali Negara yang A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian A pertama B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat B kedua sekolah rendah C ketiga  C menganjurkan pameran kesenian dan D keempat kebudayaan D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti kesenian Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia. III dan IV masyarakat dan negara. kecuali B I. A I.1 Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan diri. 8 Pernyataan di atas adalah maksud bagi dan tarian singa A jati diri B tempat mempelajari seni wayang kulit B ilmu C tempat mempelajari kebudayaan. D menjana pembangunan diri dan negara A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan 2 Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu B Menjadikan “Negaraku” sebagai lagu bapa yang cemerlang? kebangsaan I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak C Memartabatkan maruah Malaysia II Memahami tingkah laku anak-anak D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu perjumpaan rakan-rakan lama bapa IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan A I. tarian naga. kecuali persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu? A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang I Caklempong III Bharathanatyam B tidak mengikut hawa nafsu II Ghazal IV Zapin C mempunyai sahsiah yang sihat D sentiasa mematuhi ajaran agama . yang manakah merupakan seni mengamalkan unsur kerohanian. III dan IV Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan B I. zahir dan batin 4 Temple of Fine Art berfungsi sebagai A tempat mempelajari tradisi Shaolin. II dan III C I. III dan IV A melahirkan modal insan kelas pertama B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat 6 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha C membentuk masyarakat bersifat bestari pengekalan kedaulatan Malaysia. II dan III C I. II dan IV D II. akhirat. muzik dan C kemahiran tarian klasik India D kerohanian D tempat mempelajari tarian dan muzik moden 9 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang 5 Antara berikut.

kecuali 12 Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain melahirkan modal insan kelas pertama? B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu dokumen perjalanan pengetahuan dan kemahiran C menggalakkan pembangunan dan kemajuan II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi ekonomi negara III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang D membantu melindungi kedaulatan negara sains dan teknologi . III dan IV A Dasar Ekonomi Baru B Dasar Pembangunan Nasional 13 Apakah kesan daripada kestabilan dalam C Dasar Wawasan Negara pentadbiran negara? D Dasar Sosial Negara A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum B Masalah sosial semakin meningkat 11 Antara berikut merupakan kepentingan faktor C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik ekonomi bagi menjana pembangunan negara. II dan IV D II. ekonomi dan teknologi bidang kerja sektor swasta sahaja A I. perkara manakah yang tidak perindustrian berkaitan dengan cabaran globalisasi? B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar A Kesihatan negara B Alam Sekitar C meningkatkan nilai tambah dalam sektor C Sosial pertanian D Perpaduan D menjana sumber kekayaan baru melalui bioteknologi 15 Antara berikut merupakan kepentingan hubungan serantau dan dunia. II dan III C I. III dan IV 10 Pernyataan di atas merupakan matlamat B I. D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran kecuali A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang 14 Antara berikut. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam dari aspek sosial.

Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat pengajian yang diberi. Pusat Pengajian Nama Universiti (a) Pendidikan Jarak Jauh (b) Institut Perkembangan Pendidikan (c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (d) Pusat Pendidikan Luar (e) Pusat Pendidikan Berterusan (10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.1 Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat melalui pusat pengajian mereka. .

Menghargai Bermaruah Empati Cinta akan nyawa negara Perkara Sifat Kemanusiaan (a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan (b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain (c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum (d) Sentiasa mematuhi nilai. budaya dan norma masyarakat (e) Sentiasa menjaga kehormatan diri (15 markah) .

(10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ . (a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik. (b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental? (10 markah) 2 Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.1 Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan rumahtangga.

II dan III C I.1 Antara berikut. pelakon. Rais Yatim IV Radio A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Dibina pada tahun 1926 2 Antara berikut. II dan IV D II. Pulau Pinang daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar • Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang negara? mencerminkan kehidupan beliau sebagai A Menaikkan imej negara di mata dunia penyanyi. kecuali D Candi Lembah Bujang A memperkenalkan warisan budaya Malaysia kepada pelancong asing 6 Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang berlaku dalam negara? dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya I Keamanan negara tergugat Malaysia II Kehilangan nyawa C mencampuradukkan budaya asing ke dalam III Kerosakan harta benda warisan budaya Malaysia untuk menampakkan IV Keyakinan rakyat bertambah teguh kelainan A I. yang manakah bukan manfaat • Terletak di Jalan P. setiap rakyat Malaysia kerana boria dan ronggeng A dapat memperjuangkan hak antara kaum B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat 4 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang dalam kalangan masyarakat telah banyak menyumbang terhadap pengekalan C dapat membantu negara daripada krisis mata warisan budaya negara. III dan IV generasi akan datang 7 Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri Aktif dalam pengembangan seni bangsawan. III dan IV D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan B I. iaitu wang A Profesor Madya Dr. yang manakah merupakan bahan media cetak? I Televisyen B Datuk Ahmad Nawab II Brosur C Mohd Bahroodin Ahmad III Risalah D Datuk Seri Utama Dr. Ramlee. pencipta lagu dan pengarah B Memajukan sektor pelancongan negara filem C Meningkatkan pendapatan negara D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan Timur budaya Malaysia iaitu A Bangunan Sultan Abdul Samad 3 Antara berikut merupakan perkara yang boleh B Rumah P. A. Ramlee dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu C Kota A Famosa mengekalkan warisan budaya Malaysia. Ghafar Ahmad D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar menerima pembaharuan 8 Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap warganegara yang bertanggungjawab sebagai .

III dan IV 12 Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam B I. III dan IV kerana B I. III dan IV bidang sains. II dan III C I. kecuali 11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan A empati di atas? B bermaruah A Hubungan pelbagai hala C mementingkan diri D cinta akan negara . manakah dasar yang menjadi faktor B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) utama ke arah mencapai status negara maju pada C Institut Jantung Negara (IJN) tahun 2020? D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia I Dasar Ekonomi Baru (MIMOS) II Dasar Pembangunan Nasional III Dasar Robotik Negara 13 Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu IV Dasar Wawasan Negara mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga A I. pewaris negara? B Hubungan serantau I Ilmu III Ketampanan C Hubungan dua hala II Jati diri IV Kemahiran D Hubungan satu hala A I. II dan IV D II. kecuali D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada A penyalahgunaan ruang siber masalah rumah tangga B aktiviti jenayah merentas sempadan C memudahkan pergerakan pekerja asing 14 Pendidikan sepanjang hayat berkait secara D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni langsung dengan pembangunan A keluarga B politik negara • Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) C penjawat awam • Pertubuhan Negara-Negara Komanwel D modal insan (KOMANWEL) 15 Antara berikut adalah sifat kemanusiaan. III dan IV A untuk mendapat kebahagiaan hidup B untuk mengharumkan nama keluarga 10 Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga paling ketara berlaku. II dan III C I. kecuali A Planetarium Negara 9 Antara berikut. II dan IV D II.

1 Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia. Perkara Nama pertubuhan (a) ASEAN (b) KOMANWEL (c) OIC (d) NAM (e) PBB (10 markah) .

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan berfikiran matang. (d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya dan bakal isteri. (c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu bapanya untuk mendapatkan persetujuan daripada mereka. Mendapat restu Memiliki kesihatan Memiliki kewangan ibu bapa fizikal dan mental yang stabil Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum Pernyataan mendirikan rumah tangga (a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang penyakit. (b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat tabungan untuk dirinya dan keluarga. (15 markah) .2 Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang betul.

(a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ . (b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan? (10 markah) 2 Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara. Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik.1 Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun.

yang manakah merupakan contoh 5 Antara berikut. II dan IV D II. yang manakah merupakan tugas pendidikan sepanjang hayat? dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam I Pembelajaran kendiri sesebuah keluarga? II Pendidikan untuk kesamarataan A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil III Pendidikan mengikut masa dan usia pembantu rumah untuk menjaga anak-anak IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial B Memastikan keperluan asas keluarga A I.1 Antara berikut. II dan III C I. III dan IV C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu berbincang dengan suami 2 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang D Segala keperluan asas perlu mengharapkan mengamalkan pendidikan sepanjang hayat. C Memelihara keselamatan dan keamanan A Empati perlu dilatih dan disemai dalam setempat kalangan kanak-kanak sahaja D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah B Individu yang mempunyai maruah diri akan melakukan sesuatu yang melanggar norma masyarakat • Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan • Menjalankan operasi menangkap pendatang sejak dari kecil lagi asing tanpa izin D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan imej 8 Pernyataan di atas merujuk kepada dan martabat manusia A Polis Diraja Malaysia B Jabatan Pertahanan Awam C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia D Rakan Cop . kecuali suami membelinya A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan kemahiran B berdisplin dan bijak mengurus masa Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi C berpuas hati dengan kedudukan sekarang ibu bapa yang cemerlang D mampu bersaing dengan orang asing untuk mengejar kemajuan 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu A ekonomi B keluarga Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh C keibubapaan Tuhan kepada setiap manusia D komunikasi 3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat 7 Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam A menghargai nyawa Malaysia? B menjaga maruah diri A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan C menghargai masa kerja menyelamat D empati B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandar- bandar lain 4 Pilih pernyataan yang betul. III dan IV mencukupi B I.

Ghafar Ahmad C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan D Samuel J Dass cekap kerana adanya ilmu pengetahuan D Sukar menghadapi persaingan daripada orang 10 Antara berikut. yang manakah merupakan warisan lain budaya tak ketara? I Lagu Negaraku II Wayang Kulit • Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai III Hukum Kanun Melaka lebih tinggi IV Makyung • Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan A I. A. mrithangam dan ganjeera berkemahiran? A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk 9 Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh menindas orang lain A Mendiang Tan Hooi Song B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat lain C Profesor Madya Dr. • Beliau merupakan ketua kumpulan Prana 13 Antara berikut. II dan III C I. kecuali B membina masyarakat yang berilmu A bilangan kenderaan di jalan raya semakin Pengetahuan bertambah C mewujudkan persaingan ekonomi antara B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan pelbagai kaum bersama D mewujudkan perpaduan dalam kalangan C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan penduduk D generasi muda semakin bebas dengan cara hidup yang bertentangan dengan budaya . kecuali 15 Antara berikut merupakan kesan negatif daripada A mengamalkan cara hidup demokratik globalisasi terhadap sesetengah negara. tabla. yang manakah merupakan • Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti kelebihan individu yang berilmu dan sifar. II dan IV D II. III dan IV pertama • Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti 11 Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam hidup konsep negara berdaulat? A Imam Negara 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan B Perdana Menteri A Wawasan 2020 C Ketua Polis Negara B Misi Nasional D Yang di-Pertuan Agong C Dasar Pembangunan Nasional D Dasar Sosial Negara 12 Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara. III dan IV inovasi negara serta memupuk minda kelas B I.

Pertanian Sains Sosial Bahasa Perubatan . Sumbangan Individu (a) Mengetengahkan kesenian makyung (b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air (PAPITA) (c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan kertas “wax” (d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit Kelantan (e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan seperti Kota Cornwallis (10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.1 Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi.

Pusat Kecemerlangan Bidang (a) Institut Integriti Nasional (b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) (c) Dewan Bahasa dan Pustaka (d) Institut Jantung Negara (IJN) (e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) (15 markah) .

(a) Jelaskan maksud negara berdaulat.1 Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ . (b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia? (10 markah) 2 Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia.

__________________________________________________________________________________________ 1 Antara berikut. yang manakah menunjukkan sikap menghargai nyawa? A Sentiasa bertolak ansur Melindungi. II dan III C I. II dan IV D II. menguruskan dan mengekalkan B Berpakaian kemas dan sopan biodiversiti terutamanya hidupan liar C Mengamalkan pemakanan yang seimbang D Sentiasa bertutur dengan sopan 5 Pernyataan di atas merupakan peranan A Persatuan Pencinta Alam Malaysia B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Melahirkan perasaan simpati dan memahami Negara perasaan mangsa bencana alam C Yayasan Amal Malaysia D Pusat Prihatin Orang Asli 2 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat A bermaruah 6 Antara berikut. IV Yayasan Salam Malaysia kecuali A I. C PBSM winan yang sesuai D MERCY Malaysia B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk bercuti C bakal pengantin dapat membuat persediaan Membangunkan dan mempromosikan industri untuk majlis pernikahan kraf negara D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan sebagai suami dan isteri tentang peranan dan 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing A Jabatan Muzium Negara B Arkib Negara Malaysia . III dan IV A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan B I. III dan IV B membuat belanjawan supaya kewangan lebih tersusun C membuat tabungan untuk waktu kecemasan Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak pendekatan pendidikan dan menyedarkan boros masyarakat supaya menjauhi najis dadah 4 Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan A PEMADAM mengikut undang-undang negara supaya B PERHILITAN A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkah. agensi manakah yang mempunyai B empati kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat C menghargai nyawa Malaysia? D cinta akan keamanan I MAKNA Malaysia II Pertubuhan Pertolongan Wanita 3 Antara berikut merupakan langkah pengurusan III Persatuan Puteri Islam kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga.

kecuali B I. kecuali A Kepercayaan kepada Tuhan 9 Antara berikut. II dan IV D II. III dan IV A tidak menyokong program pembangunan negara 10 Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? B sentiasa bersatu padu A Pulau Pinang C taat dan patuh kepada pemerintah B Perak D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan C Kedah kemahiran D Melaka 11 Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk • Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara generasi pewaris negara? (ASEAN) A Menjadikan individu yang berkemahiran • Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia B Supaya dapat membentuk peribadi lemah – Singapura (IMS – GT) C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti D Identiti diri kekal terpelihara walaupun menerima perubahan kerana adanya kekuatan 15 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan dalaman di atas? A Hubungan satu hala 12 Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada B Hubungan dua hala A Pendudukan Jepun 1945 C Hubungan serantau B Kemerdekaan 1957 D Hubungan pelbagai hala C Peristiwa 13 Mei 1969 . III dan IV negara. yang manakah merupakan objek B Kesetiaan kepada rakan-rakan yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan C Keluhuran Perlembagaan Kebangsaan? D Kedaulatan Undang-Undang I Tugu Negara II Jata Negara 14 Antara berikut merupakan peranan yang perlu III Perak Man dimainkan oleh warganegara agar negara dapat IV Bunga Raya menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan A I. II dan III C I. C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia D Undang-undang Darurat D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 13 Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara.

Jenis Tarian Kaum (a) Tarian Singa (b) Tarian Bharathanatyam (c) Tarian Zapin (d) Tarian Shaolin (e) Tarian Joget .1 Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian.

           Bangunan                          Warisan budaya tak ketara                               Objek Warisan Kebangsaan Perkara (a) Manuskrip Hikayat Hang Tuah (b) Carcosa Sri Negara (c) Lagu Negaraku (d) Cokmar Dewan Rakyat (e) Istana Negara (15 markah) . (10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Nyatakan kesan baik dan kesan buruk globalisasi terhadap Malaysia. (a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal? (b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang bahagia? (10 markah) 2 Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.1 Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan datang. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ .

1 (a) Ya. (a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia untuk mencapai sesuatu yang dihajati. Kerana beliau mempunyai hala tuju. dan majalah Malaysia 2007 berfaedah (c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar (ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang dirancang dengan teratur 4 (a) Intelek (c) Rohani (iii) Dapat mendisiplinkan diri UJIAN BULANAN KEDUA – SET 1 (b) Emosi (d) Jasmani (iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang 5 (a)  (b)  (c)  (d)  ditetapkan (e)  BAHAGIAN A . kerana dia berusaha bersungguh-sungguh . Kejayaan (e) Sentiasa berfikiran positif (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific 3 (a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar Rally Championship for Drivers (b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah.Tentangan daripada keluarga (b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam 1988 / 1989 . 3 (a) (i) Mengisi masa dengan perkara yang (b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM akhbar. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 1 (f)  (b) (i) Mengelakkan pembaziran masa (ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan lancar dan tersusun BAHAGIAN A (iii) Dapat menanam sikap UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 2 bertanggungjawab 1 C 2 B 3 C 4 dalam melaksanakan sesuatu tugas A (iv) Dapat melahirkan pelajar yang 5 B 6 B 7 A 8 BAHAGIAN A berkeyakinan diri dan berkualiti C 1 D 2 B 3 C 4 9 D 10 B B 4 Dr . Pengalaman (b) Matlamat tidak jelas 2 (a) Mempunyai matlamat yang jelas Berpengalaman selama 20 tahun dalam (c) Tidak tahu menguruskan masa (b) Tidak mudah terpengaruh dengan perkara sukan lumba kereta tempatan dan (d) Malas belajar negatif antarabangsa (e) Mudah terpengaruh (c) Tahu mengurus masa dengan bijak (f) Berfikiran negatif (d) Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri .Keadaan cuaca yang tidak menentu peperiksaan SPM (b) Penerima S. Lim Swee Tin 5 A 6 B 7 C 8 . (b) .E. Pengalaman BAHAGIAN B D Berpengalaman menghasilkan cerpen dan 9 A 10 A puisi BAHAGIAN B serta mendeklamasikan sajak di peringkat BAHAGIAN B antarabangsa 1 (a) Ya. Kejayaan usaha yang gigih dan sikap yang positif untuk mencapai kecemer. 1982/ 1983.A Write Award 2000 (c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan (c) (i) Belajar bersungguh-sungguh (Penghargaan tertinggi bidang (d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan (ii) Menumpukan perhatian semasa guru kesusasteraan di Asia Tenggara latihan ketahanan fizikal dan mengajar di dalam kelas oleh kerajaan Diraja Thailand) mental untuk melaksanakan misinya (d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan sekelasnya Karamjit Singh 2 (a) Tidak mempunyai cita-cita . langan dalam pelajaran. 1986/ 1987.

Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi . baik kepada anak-anak 13 B 14 A 15 B .Menyediakan keperluan keluarga 5 C 6 B 7 A 8 BAHAGIAN C • Anak-anak D 1 (a) . Mungkin akan dijangkiti HIV Adab ketika dalam majlis rasmi (b) Peranan ibu bapa – mengadakan aktiviti yang 2 . 2 1 Sentiasa memakai tali pinggang keledar UJIAN BULANAN KEDUA – SET 2 2 Berhenti ketika lampu isyarat merah 2 • Ibu bapa 3 Tidak mencelah ketika menunggang motosikal . Masyarakat – Bekerjasama membanteras dan (d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anak.Menunjukkan contoh yang baik kepada ilmu ahli keluarga yang lain BAHAGIAN B kehidupan dan ilmu 1 (a) Bercakap menggunakan tutur kata dan agama bahasa yang lembut (b) . Akan didakwa dan dihukum oleh pihak 5 Tidak pulang sehingga majlis tamat (e) Penguatkuasaan undang-undang pengadilan 4 . Menyebabkan ketagihan 3 (a) Memberikan didikan agama yang secukupnya . Pendera akan didakwa dan dihukum oleh 2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata (c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak pihak pengadilan 3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu beroperasi selepas tengah malam 3 . Keluarga – Mendekati anak-anak. Diri sendiri akan malu kerana dituduh majlis (d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk menyalahgunakan teknologi 4 Mengelakkan percakapan yang kuat remaja .Memberi kasih sayang yang secukupnya 2 (a) Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan 1 B 2 C 3 A 4 tentang pengurusan keluarga C 5 D 2 . Sekolah – Mengadakan program yang praktikal (c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang 10 B 11 D 12 C dan berkaitan dengan isu setempat. Mengakibatkan trauma dan fobia untuk memandu BAHAGIAN C 4 (a) dadah (f) jenayah kekerasan . Kerana sikap sebegini akan BAHAGIAN A 5 Berfikir pada bila-bila masa (e) memusnahkan masa depan dan 1 B 2 D 3 D 4 harapan ibu bapa saya C 2 Adab ketika bertutur dengan guru 5 D 6 A 7 B 8 1 Bertutur dengan sopan 2 (a) Kurang yakin pada diri sendiri B 2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru (b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan 9 B 10 D 11 A 12 3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar gengsterisme sama ada di dalam atau luar C dengan guru sekolah 13 D 14 B 15 D 4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru (c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap dengan (d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau kawalan baik daripada ahli keluarga BAHAGIAN B 5 Memberi senyuman ketika bertemu guru 1 1 .Membantu anak-anak apabila mereka BAHAGIAN A 5 Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki 1 B 2 D 3 C 4 menghadapi masalah A .Memberi didikan yang sempurna kepada (e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh anak-anak BAHAGIAN A .Menghormati ibu bapa 9 B 10 C kegembiraan dan masalah . memberi (b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab 6 B 7 C 8 D 9 tumpuan dan kasih sayang masing-masing A . Mungkin akan mengalami kecacatan seumur 1 (a) .sungguh (c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering 3 Mengaku kalah sebelum berjuang ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran 4 Tiada cita-cita (d) Tidak. peka akan kejadian di sekeliling anak BAHAGIAN B (e) Memupuk perasaan kasih sayang antara ahli 1 1 Bersikap hormat kepada ahli keluarga keluarga 2 Bersikap taat kepada ibu bapa PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 3 Sentiasa menjaga nama baik keluarga 3 (a) Hilang selera makan TAHUN – SET 2 4 Membantu menyelesaikan masalah keluarga (b) Tidak dapat mengawal diri 5 Peka dengan keadaan hidup keluarga (c) Kerap menggosok hidung/ hidung berair (d) Tidak dapat tidur (insomnia) BAHAGIAN A 2 1 Ekonomi 2 Sosial 3 (e) Susut berat badan 1 D 2 D 3 C 4 Politik 4 Sosial D 5 A 5 Ekonomi .Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan .Tekanan perasaan (c) Jenayah siber (h) pendera 5 .Mengikut nasihat ibu bapa .1 A 2 B 3 C 4 4 (a) Terdedah untuk melakukan jenayah yang 6 C 7 B 8 C 9 B lebih berat A 5 C 6 A 7 C 8 (b) Digantung persekolahan 10 C 11 D 12 B B (c) Kerap terlibat dengan kesalahan undang. Pendera akan dibenci oleh mangsa 1 Memakai pakaian yang sopan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan . Lebih terdedah untuk melakukan jenayah .Memberi nasihat kepada anak-anak 4 Memandu mengikut lorong yang betul . 13 C 9 C 10 D undang dengan pihak berkuasa 14 A 15 C (d) Disisih oleh masyarakat BAHAGIAN B (e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental BAHAGIAN B 1 (a) (i) Penyalahgunaan dadah 1 1 Tidak ada hala tuju (ii) Vandalisme 2 Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan (b) (i) Penurunan berat badan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN sesuatu (ii) Tidak dapat mengawal diri TAHUN – SET 1 kerja dengan bersungguh.Mungkin akan digantung persekolahan berlaku – melihat orang mencurigakan – dalam keadaan membimbangkan.Menjadi contoh dan teladan yang baik PEPERIKSAAN PERTENGAHAN (b) Membawa buah tangan untuk pesakit kepada (c) Memberi semangat kepada pesakit anak-anak TAHUN – SET 3 (d) Menunjukkan rasa simpati .Kurang didikan agama (b) Vandalisme (g) tanggungjawab hidup .Menghadapi masalah hidup (d) pergaulan bebas (i) negatif yang (b) Segera melaporkan kepada pihak yang (e) kerajaan (j) ancaman lebih berat berkenaan – ada kes .

3 (a) Membeli barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. 2 1 Tingkah laku penolakan • Gabungan prinsip-prinsip ini akan 2 Tingkah laku pengasingan menerbitkan prinsip-prinsip kerja 3 Tingkah laku pengancaman yang baik dan mewujudkan satu budaya organisasi BAHAGIAN A 4 Tingkah laku tidak peduli yang baik secara 1 C 2 D 3 D 4 5 Tingkah laku pengasingan berkumpulan. Angkasawan Malaysia yang pertama (b) Perkara 3 (5) (e) Perkara 5 (3) Hal Ehwal Pengguna. Pemain skuasy nombor satu dunia 10 A perkhidmatan tidak memuaskan. 1 (a)  (b)  (c)  BAHAGIAN B (b) Tidak. . Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia A 5 D (d) • Berhak membuat tuntutan ganti rugi . Setiap individu yang mahukan kejayaan (d)  1 1 Membuka kasut sebelum memasuki rumah mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk (e)  (f)  (g)  (h) 2 Menziarahi jiran yang sakit mencapainya. Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa 1 (a)  (b)  (c)  (d)  4 (a) Tidak wajar. (e) • Berhak untuk mendapat alam sekitar yang Datin Paduka Sharifah Mazlina bersih daripada ancaman . tempoh 6 C 7 A 8 A 9 A 5 D jaminan. dan negara (d) Hak asasi • Penting bagi meningkatkan kecekapan . (b) Membeli barang yang perlu sahaja. Datuk Dr. Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan pencemaran alam. kemahiran dan 1 (a) Faktor penyumbang .Melalui penguatkuasaan undang-undang 9 D 10 A • Kualiti kerja bergantung kepada etika . (c) Kewarganegaraan kira bidang akademik atau teknikal. B 5 C 6 A 7 B 8 (b) • Kualiti kerja wujud apabila adanya BAHAGIAN C D kecemerlangan dalam tugas. C 5 B 1 B 2 B 3 C 4 (e) Mengenal pasti label. Datin Paduka Sharifah Mazlina hati . barah dan pengkristalan protein. . Melakukan penyelidikan mikrob dan sel (c) Perkara 153 (1) (iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan .Menambah jumlah anggota keluarga kecekapan .Kurang didikan agama - • Memenuhi tuntutan agama (d) Meningkatkan mutu kerja Pengaruh rakan sebaya . dan sama ada barang itu tulen atau C 6 D 7 A 8 C 9 B palsu. tarikh luput.Elak bergaul dengan pelajar nakal (e) Hak keistimewaan orang Melayu dan dalam bidang kerja masing- .Perbelanjaan negara meningkat – bina pusat agama juga akan meningkat kerana umatnya semakin 3 (a) • Berhak memilih barangan dan pemulihan ramai.Perkahwinan – tuntutan agama (e) Mengambil berat tentang kerja .Melalui perkahwinan rakyat sesebuah (f) Mengamalkan budaya rasuah sifar (b) Kesan-kesan buruk negara bertambah dan perkembangan . 10 A 10 C 11 D 12 B 13 A 14 D 15 D 4 (a) Ya. masyarakat. keluarga. (2007) dan Kutub Utara (2004) BAHAGIAN B .  3 Amalan bergotong-royong ketika (c) (i) Tidak mudah putus asa (i)  (j)  mengadakan sesuatu majlis (ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri 4 Menghulurkan bantuan kepada mangsa (d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk 2 (a) • Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip bencana melihat kejayaan pelajarnya. yang 5 Bertukar-tukar juadah terutama pada musim terbentuk daripada perayaan gabungan unsur nilai. .Perkahwinan – melahirkan zuriat (c) Meningkatkan ilmu. Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit Pengguna Malaysia. perkara yang berfaedah – menyertai program Rakan Muda Sabah dan Sarawak (d) • Penyelidikan dan pembangunan penting . 1 (a) . . Kerana mereka juga mempunyai daya pemikiran yang sama seperti orang yang BAHAGIAN B normal. Sheikh Muszaphar Shukor terhadap barangan dan BAHAGIAN A perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh Datuk Nicol Ann David 1 B 2 B 3 C 4 pengeluar. Kerana tindakan jurujual itu sahaja yang dilakukan (e)  (f)  (g)  (h)  melanggar hak pengguna oleh lelaki.Menegur dan memberi nasihat kepada kerja individu yang terbabit yang dirancang dalam BAHAGIAN B sesebuah organisasi. norma dan sikap yang dikongsi UJIAN BULANAN KETIGA – SET 2 bersama dalam kumpulan. Datuk Nicol Ann David UJIAN BULANAN KETIGA – SET 1 (c) • Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas . 2 (a) Etika kerja yang baik BAHAGIAN C 2 • Menambahkan zuriat (b) Meningkatkan kualiti kerja .Memberi nasihat mengenai kesan-kesan (b) Agama pembangunan negara tidak perbuatan ini terhadap diri.Mengenakan hukuman yang setimpal 1 (a) Bahasa (c) • Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam (b) . (i)  (j)  (b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna (ii) Melaporkan kepada Kementerian Dalam Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor 2 (a) Perkara 10 (1) (d) Perkara 11 (3) Negeri dan . (d) Membuat perbandingan harga di beberapa BAHAGIAN A 1 B 2 C 3 C 4 BAHAGIAN A buah pasar raya.Negara hilang pewaris – ketiadaan • Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan tanpa unsur paksaan pemimpin generasi akan datang sumbang (b) • Berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan apabila meng- 2 Tokoh gunakan barangan. perkhidmatan .Mengisi masa lapang dengan perkara- bumiputera masing. Mengharumkan nama negara dalam sukan 6 A 7 C 8 C 9 apabila skuasy B mendapati barangan dan .Pengaruh media massa . PEPERIKSAAN PERTENGAHAN (c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang UJIAN BULANAN KETIGA – SET 3 dan kesan penggunaan TAHUN – SET 4 terhadap diri.

Keselamatan dalam negara terancam bahagian dalam negara ini. cuti 2 Punca kecuaian pemandu 2 Adab menghormati orang yang lebih tua tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting .Perpaduan kaum akan tergugat pendidikan dan sebagainya. diutamakan tanpa mengambil BAHAGIAN B . untuk menyuarakan pendapat .Mencuri . mening. Memandu dalam keadaan mabuk 4 Adab menziarah orang sakit berlaku penindasan terhadap pekerja. 1 B 2 C 3 A 4 . . Memandu dalam keadaan mengantuk 3 Adab ketika bertemu dengan guru dan perlu dijaga oleh majikan supaya tidak . 6 D 7 C 8 B 9 D 2 Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial 4 (a) • Perbuatan menyogok atau memberikan 10 C 11 B 12 D 13 A dengan cara sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau 14 C 15 D .Hidup aman dan damai membangunkannya PEPERIKSAAN AKHIR . bantuan kebajikan.Membuli D 5 B . Merancang pembelian atau perbelanjaan sama 1 (a) 1 Didakwa dan dihukum oleh pihak ada mingguan atau bulanan pengadilan .banyak 2 Mewujudkan undang-undang membaca penyalahgunaan teknologi 3 Mewajibkan setiap pengguna telefon bimbit mendaftar nombor dan data periba PEPERIKSAAN AKHIR 2 1 Hak untuk mendapatkan ganti rugi TAHUN – SET 3 2 Hak untuk mendapatkan keperluan asas 3 Hak untuk bersuara 4 Hak untuk membuat pilihan BAHAGIAN A 5 Hak untuk mendapatkan maklumat 1 A 2 C 3 C 4 D 5 A BAHAGIAN C 6 B 7 D 8 C 9 C 1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka 10 B 11 A 12 D 13 A . Berbelanja dengan cermat – beli barangan (b) 1 Mengenakan hukuman terhadap penghantar yang perlu sahaja maklumat palsu . tanggungjawab mereka terhadap anak- (b) • Akibat kepentingan diri sendiri lebih anak. kaum 3 Jasmani 4 Emosi • Melahirkan produk yang berkualiti dari . Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin 2 Menjatuhkan maruah diri – dibeli – harga dan kualiti menyalahgunakan teknologi . membanteras masalah ini hingga ke akar kira kesan terhadap orang lain.Menggalakkan semangat muhibah antara 1 1 Rohani 2 Intelek dalam bidang pengeluaran dan perkhidmatan. Kesuntukan masa . . Meningkatkan ilmu kepenggunaan . BAHAGIAN A . menggubal rang undang-undang baru Rasuah di sekolah.Memupuk perpaduan antara kaum (b) Kebaikan mengadakan rumah terbuka BAHAGIAN B .Dapat mengenali budaya kaum lain 5 Rohani semasa ke semasa. Dicabar untuk berlumba di jalan raya BAHAGIAN C 3 (a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya 1 (a) Kepentingan (b) Hak untuk memiliki harta dan . . undang-undang.Mengukuhkan perpaduan (e) • Kebajikan pekerja seperti menyediakan 2 1 Adab di meja makan kemudahan istirahat.Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak 14 A 15 C sehingga berusia 21 tahun 2 Cara untuk menjadi pengguna berhemat BAHAGIAN B . mengenakan tindakan undang-undang katkan ilmu agama dan pengetahuan masyarakat tentang 3 Merapatkan hubungan kekeluargaan terhadap pesalah yang terbabit dalam gejala rasuah. 2 Mengelakkan berlakunya salah faham . 1 1 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau umbi dengan memperkenalkan (c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan masalah dengan segera sistem yang baru. (d) Dengan cara mewujudkan Persatuan Anti. melaksanakan sesuatu tugas. untuk bersaing terutama . 5 Menenangkan hati dan fikiran yang (e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam berkaitan masalah sosial.Kedudukan ekonomi tidak stabil (e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana C 5 B . Memandu sambil memegang sesuatu 5 Adab berjiran • Pekerja akan menunjukkan komitmen yang Punca memandu secara terburu-buru tinggi dalam tugas . Ingin menunjuk-nunjuk mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga. 2 1 Peraturan 2 Masyarakat 3 Norma komuniti PEPERIKSAAN AKHIR 4 Undang-undang 5 Jenayah juvana TAHUN – SET 1 BAHAGIAN C BAHAGIAN A 1 (a) Jenis jenayah juvana 1 C 2 A 3 B 4 . mengingatkan ibu bapa tentang barang.Menjamin kesejahteraan sosial (c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik TAHUN – SET 2 masyarakat seperti menjadi wakil rakyat.Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat 14 D 15 B . (b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan (d) Hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan Malaysia seperti perubatan.Diberi amaran agar tidak mengulangi 10 A 11 C 12 C 13 kesalahan yang sama B .Gengsterisme 6 C 7 A 8 D 9 (b) Bentuk hukuman B . 4 Memberi kebebasan kepada ahli keluarga masalah sosial.

Membayar tepat mengikut masa yang BAHAGIAN B ditetapkan 1 1 Hubungan kekeluargaan yang semakin longgar 2 Kurangnya didikan agama 2 Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama 3 Faktor persekitaran masing-masing 4 Pengaruh rakan sebaya .Membeli secara bijak dan rasional C (b) Etika pengguna 10 C 11 A 12 D 13 .Merancang belanjawan diri 6 C 7 A 8 B 9 . Bangga akan keunikan perayaan kaum sendiri 2 1 Hari Raya Aidilfitri . dan jiran tetangga 4 Hari Krismas 5 Tahun Baru Cina .Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat .Tidak menawarkan harga sehingga B merugikan penjual 14 B 15 C . Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum 5 Sikap masyarakat sekeliling yang kurang prihatin . Merapatkan hubungan antara ahli keluarga. Patuh akan ajaran agama 2 Hari Deepavali . 3 Hari Gawai rakan-rakan. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN – SET 4 BAHAGIAN C BAHAGIAN A 1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri 1 A 2 D 3 A 4 sendiri C 5 A .