You are on page 1of 6

BAB 1: NOMBOR

1. Membaca dan menyebut nombor

4 13 703

2 442 46 756

200 043 176 792 47 011

Empat ratus ribu tujuh belas. Menulis nombor dalam perkataan 1. . Lapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu. Dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus. 4. 200043 3.2. 46756 6. 4 2. Menulis perkataan dalam nombor 1. 703 4. 2442 5. Dua ratus dua ribu dua puluh. 13 3. 2. 3.

4. Nilai tempat dan nilai digit Ratus Puluh Ribu Ratus Puluh Sa ribu ribu 312 908 Digit 3 1 2 9 0 8 Nilai Ratus Puluh Ribu Ratus Puluh Sa tempat ribu ribu Nilai 300 000 10 000 2 000 900 0 8 digit 5. Mencerakin nombor bermaksud menulis nombor mengikut nilai tempat atau nilai digit. Cerakin 3 ratus ribu + 1 puluh ribu + 2 ribu + 9 312 908 = nilai tempat ratus + 8 sa Cerakin 312 908 = 300 000 + 10 00 + 2 000 + 900 + 8 nilai digit Cerakinkan mengikut: Nilai tempat. Nilai digit 23 210 3420 10250 514190 . Cerakinkan nombor Kita boleh menulis suatu nombor dalam bentuk cerakinan. Ini dikenali sebagai mencerakinkan nombor itu.

3103 atau 313? Ribu Ratus Puluh Sa Susunkan nombor berikut dalam urutan menaik. Banding dan susun nombor Kita boleh membandingkan nilai dua nombor dengan menggunakan carta nilai tempat. 2957 atau 3132? Ribu Ratus Puluh Sa 2 9 5 7 3 1 3 2 Maka. 2 100 .. 10 334 . 310 . 5 900 . 5 616 .6. 2. 11 008 . Nombor yang manakah lebih besar. Contoh : 1. Nombor yang manakah lebih kecil. 4 862 . ____________ lebih besar daripada ________________. 8 700 2. 503 . 2350 . 1. Kita membandingkan digit-digit satu demi dari kiri ke kanan.

914 . ____. Bundarkan nombor Contoh: 1. Bundarkan 14 kepada puluh terdekat: =14 ----> 10 2. 211. ____. 214. ____ . 4 280 . 1045 . ____ . ____ . 918 2. 1041 . ____.7. 1047 Melengkapkan pola nombor. Pola nombor Mengelas pola bagi urutan nombor. ____. 916 . 1043 . 2. 4 281. Bundarkan 27 kepada puluh terdekat: =27 -----> 30 . 8. 912 . ____ . Turutan nombor Pola nombor 1. 1. ____.

Nombor Puluh terdekat Ratus terdekat Ribu terdekat Puluh ribu 314 728 48 519 209 509 111 925 .