You are on page 1of 1

Frå Odda Måndag – fredag

Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Odda busstasjon............  6.15  7.05  7.35  8.25   ···  9.10 10.25   ··· 11.20 12.15   ··· 13.15
Skogly snuplass.............  6.27  7.17  7.47   ···   ···  9.22 10.37   ··· 11.32 12.27   ··· 13.27
Tyssedal rutebilstasjon..  6.34  7.24  7.55a  8.35 8.55a  9.29 10.44 11.10a 11.39 12.34 13.15a 13.34
Odda busstasjon............  6.45  7.35  8.05  8.45 9.05a  9.40 10.55 11.20a 11.50 12.45 13.25a 13.45

Turnr. 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Odda busstasjon............ 14.20b 15.20 16.20 17.20 18.15   ··· 19.25 20.35a   ···
Skogly snuplass............. 14.32 15.32 16.32 17.32 18.27   ··· 19.37   ···   ···
Tyssedal rutebilstasjon.. 14.39 15.39 16.39 17.39 18.34 19.35a 19.44 20.40a 23.50a
Odda busstasjon............ 14.50 15.50 16.50 17.50 18.45 19.45a 19.55   ···  0.00a

Frå Odda Laurdag
Turnr. 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Odda busstasjon............  8.20  9.15 10.15   ··· 11.15 12.15 13.15 14.20 17.00a
Skogly snuplass.............   ···  9.27 10.27   ··· 11.27 12.27 13.27 14.32   ···
Tyssedal rutebilstasjon..  8.30  9.34 10.34 11.10a 11.34 12.34 13.34 14.39 17.05a
Odda busstasjon............  8.40  9.45 10.45 11.20a 11.45 12.45 13.45 14.50   ···
Odda › Tyssedal › Odda

a Utført av linje 990 Linja blir køyrt av Tide Buss AS
995

Hittegods og gruppebestilling. Telefon 53 65 18 23
b Køyrer frå Odda ungdomsskole kl. 14.10 på skuledagar

75
Ruteopplysning Skyss. Telefon 177