You are on page 1of 5

Hazırlayan: Tankut Yıldız

KISMİ MUAFİYETLER
1.1.3.6 Taşıma Kategorisi Muafiyeti

 Ambalajlı taşımacılık olmalıdır.
 Taşıma ünitesi başına düşen en büyük toplam miktar (Tablo A, Sütun 15 ve 1.1.3.6.3 tablosu)

3.4 Sınırlı Miktar Muafiyeti

 Kombine ambalajlı taşımacılık olmalıdır.
 İç ambalaj başına net miktar (Tablo A, Sütun 7a)
 Dış ambalajın brüt kütlesi 30 kg (bazı durumlarda 20 kg) (3.4.2 ve 3.4.3)

3.5 İstisnai Miktar Muafiyeti

 Kombine ambalajlı taşımacılık olmalıdır.
 İç ambalaj ve dış ambalaj başına net miktar (Tablo A, Sütun 7b ve 3.5.1.2)
 Araçtaki ambalaj sayısı 1000 adedi geçemez

Taşıma Kategorisi Sınırlı Miktar İstisnai Miktar
Muafiyeti Muafiyeti Muafiyeti

1.3 Personel Eğitimi Uygulanır Uygulanır Uygulanır
Uygulanmaz (Bazı
1.10 Güvenlik Planı Uygulanmaz Uygulanmaz
UN no’lar hariç)
3.3 Özel Hükümler Uygulanır Uygulanır Uygulanmaz
5.2.1 Ambalajların
Uygulanır Uygulanmaz Uygulanmaz
İşaretlenmesi
5.2.1.9 Yön Düzeni Okları Uygulanır Uygulanır Uygulanmaz
5.2.2 Ambalajların
Uygulanır Uygulanmaz Uygulanmaz
Etiketlenmesi
5.3 Araçlara Levha Takılması Uygulanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz
5.4.1 Taşıma Belgesi Uygulanır Uygulanmaz Uygulanmaz
5.4.2 Büyük Kont. Araç Amb.
Uygulanır Uygulanır Uygulanmaz
Sertifikası
5.4.3 Yazılı Talimatlar Uygulanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz
8.1.5 Araçtaki Teçhizatlar Uygulanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz
8.2.2.8 Sürücü Eğitim
Uygulanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz
Sertifikası (SRC5)
Uygulanmaz
8.6 Tünel Kısıtlamaları Uygulanmaz (8 tonu aşıyorsa Uygulanmaz
E’den geçemez)
Ambalajlara
etiket (3.4.7)
1 adet 2 kg’lık
Amb. brüt kütlesi Ambalajlara
Ayrıca: yangın söndürme
8 tonu aştığında etiket (3.5.4.2)
cihazı yeterli
taşıma ünitesine
levha

KONTEYNER – ÇEGK – TANK KONTEYNER – PORTATİF TANKLAR Dört tarafına tehlike ikaz levhası – Öne ve arkaya turuncu plaka Konteyner – ÇEGK – Tank Konteyner – Portatif Tank TAŞIYAN ARAÇLAR Tehlike ikaz levhaları aracın dışından gözükmüyor ise aracın iki yanına ve arkasına da takılır. Öne ve arkaya düz turuncu – yana yazılı turuncu Öne arkaya yana yazılı turuncu plaka Öne arkaya yazılı turuncu plaka . Hazırlayan: Tankut Yıldız AMBALAJ TAŞIYAN ARAÇLAR Öne ve arkaya düz turuncu plaka Sınıf 1 ve Sınıf 7 taşıyorsa iki yanına ve arkasına tehlike ikaz levhası.

en tehlikeli olanın levhası takılır. Hazırlayan: Tankut Yıldız SABİT TANK (TANKER) – TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ – SÖKÜLEBİLİR TANKLAR İki yana ve arkaya tehlike ikaz levhası. Öne ve arkaya düz turuncu – yana yazılı turuncu Öne arkaya yana yazılı turuncu plaka Öne arkaya yazılı turuncu plaka Birden fazla bölme varsa İSTİSNALAR *5.4 Ambalajlanmamış katılar veya münhasır kullanım kapsamında ambalajlanmış radyoaktif madde taşıyan araçlara ve konteynerlere yazılı turuncu plaka takılır 1.2 maddeleri beraber taşınıyorsa 1. Mazot Benzin Kerosin 1.1 levhası takılır + = *5.4 S için levhaya gerek yoktur .1.6 1.3 Birden fazla alt gruba ait patlayıcı taşınıyorsa aşağıdaki sıraya göre 1202-1203-1223 veya 1268-1863 taşınıyorsa en tehlikeli olanın turuncu plakası takılır.1 1.3.2 1.3.3.1.4 (1202) (1203) (1223) Be Ker 1.1.5 1.5 D ile 1.3 1.1.2 *5.2.2.

8.7.7.20: İşaretleme 6.7.3 Soğutulmadan Sıvılaştırılmış Gazlar için portatif tanklar 6. 5.3.3.2.7.19: Muayene ve test 6.15: İşaretleme Bölüm 6.7.5: İşaretleme 6.4: Muayene ve test 6.15: Muayene ve test 6.2.7.8.8 ADR Tankların Üretim ve Test Zorunlulukları [Sabit Tank.7 Portatif Tankların ve UN MEGC’lerin Üretim ve Test Zorunlulukları 6. 31 ile başlayan kodlar] Bölüm 6.1 Ambalajlar [0.3.10: Tüplü Gaz Tankerinin ve MEGC İşaretlemesi .4.4. 3.2 Kategori A maddelerini içeren ambalajlar Bölüm 6.7.5: İşaretleme 6.3.4 Soğutularak sıvılaştırılmış Gazların için portatif tanklar 6.8. MEGC] 6.3 Sınıf 2 için Özel Hükümler 6.8.6 Büyük Ambalajlar [50.5.3 Sınıf 6.4 Sınıf 7 maddelerini içeren ambalajlar Bölüm 6.2 Tüm Sınıflar için ADR Tanklar 6. Tank Takas Gövdesi.16: İşaretleme 6.14: Muayene ve test 6. Tüplü Gaz Tankeri|Tank-Konteyner. 4. 51 ile başlayan kodlar] Bölüm 6.5 OHK (IBC) [11. 6 ile başlayan kodlar] Bölüm 6.2. 13.8.4: Muayene ve test 6.8.3. Sökülebilir Tank.7.7.7. 21.2. 1.2 Sınıf 1 ve 3 ila9 maddeleri için portatif tanklar 6.2 Sınıf 2 maddelerini içeren basınçlı kaplar Bölüm 6. Hazırlayan: Tankut Yıldız KISIM 6 Bölüm 6.

7.13 (Soğutulmadan Sıvılaştırılmış gazlar için) yapılacaktır Tanker – Sökülebilir tank – Tüplü Gaz Tankeri 6 yıl 3 yıl Sınıflar Tüm 6.15 BM Sertifikalı ÇEGK Gerek görüldüğünde 6.10 .3.5 yıl 6.3.20 6.2 Sınıf 1 ve 3 ila 9 maddeleri için Portatif Tank 5 yıl 2.5 yıl 6.7.7.5 ADR TANKI Tank konteyner – Tank takas gövdesi – ÇEGK 5 yıl 2. Hazırlayan: Tankut Yıldız Alt.5 5 yıl 6.3.3 Tank konteyner – Tank takas gövdesi – ÇEGK 8 yıl iki periyodik test arasında tank.7.4 Soğutularak Sıvılaştırılmış gazlar için Portatif Tank 5 yıl 2.8.2 6.3 Soğutulmadan Sıvılaştırılmış gazlar için Portatif Tank 5 yıl 2.5.5 sonraki 6 yıl içerisinde Sınıf 2 Otoritenin talebi üzerine Tüplü gaz 6.8.7.2.5 yıl 6.7.16 6.8.4. ÇEGK: Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için 12 yıl 6.7. Periyodik İşaretleme Tank Ara Muayene Bölüm Muayene PORTATİF TANK 6.8.7.5.5 yıl Tanker – Sökülebilir tank – Tüplü Gaz Tankeri 6 yıl Periyodik muayeneden 6.2.8.