You are on page 1of 1

LOURDES COLLEGE

Cagayan de Oro City

BACHELOR OF ARTS (A.B.)


in FILIPINO LANGUAGE
Effective School Year 2010-2011

Name: ____________________________________________________ Date of Admission: ______________________

FIRST YEAR
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER
Pre-req Lec Lab Units Pre-req Lec Lab Units
RS 1 Scriptures & OT Salv. Hist. 3 0 3 RS 2 Christology Theo1 3 0 3
Eng 1 Study & Thinking Skills 6 0 6 Eng 2 Writing in the Discipline Engl 1 3 0 3
SocSc 1 Intro to Socio w/emph on Fil&Fam 3 0 3 Fil 2 Pagbasa at Pagsulat
Psych 1 General Psychology 3 0 3 Tungo sa Pananaliksik Fil 1 3 0 3
Hist 1 Philippine History 3 0 3 Hist 2 Phil.Gov't.& the Const. Hist 1 3 0 3
Fil 1 Komunikasyon sa Akademikong Filipino 3 0 3 Psych 2 Human Growth, Lrng & Dev. Psych 1 3 0 3
Comp 1 Intro to Comp.& WP 3 0 3 Philo 1 Logic - 3 0 3
PE 1 Physical Fitness 2 0 2 Comp 2 Data Process.&Spreadsheet Comp1 3 0 3
NSTP 1 CWTS/LTS/ROTC 3 0 3 PE 2 Rhythmic Activities PE 1 2 0 2
29 NSTP 2 CWTS/LTS/ROTC NSTP1 3 0 3
LPF Lourdesian Program for Formation 1.5
27.5

SECOND YEAR
RS 3 Church & Sacraments Theo1,2 3 0 3 RS 4 Christian Morality Theo1,2,3 3 0 3
Educ 3 Principles of Teaching 1 - 3 0 3 SocSc 7 Rizal's Life, Works & Wrg - 3 0 3
Engl 3 Speech Communication Eng1,2 3 0 3 Fil 4 Literaturang Rehiyonal Fil 1-3 3 0 3
PhySc 1 Physical Science/Earth Sci - 3 0 3 Fil 6 Ang Kurikilum ng Filipino sa
Econ 1 Economics w/ TLR - 3 0 3 Batayang Antas ng Edukasyon 3 0 3
Fil 3 Masining na Pagpapahayag Fil 1&2 3 0 3 Fil 10 Etika ng Pagpapahayag 3 0 3
Fil 5 Introduksyon sa Pag-aaral Math 2 College Algebra Math1 3 0 3
ng Wika Fil 1&2 3 0 3 Bio 1 General Biology - 3 2 5
Math 1 Basic Mathematics - 3 0 3 SocSc 4 Contemporary Nat'l Dev't. - 3 0 3
Art 1/Human 2 Intro to Humanities/Art Educ. - 3 0 3 PE 4 Team Sports/Games PE 1-3 2 0 2
PE 3 Ind./Dual Sports/Games PE1&2 2 0 2 28
29

THIRD YEAR
Comp 3 Comp.App.&Pres.Design Comp1 3 0 3 Comp 4 Intro to Information System Comp1-3 3 0 3
Fil 7 Maikling Kuwentong Filipino Fil 1-4 3 0 3 Philo 4 Professional Ethics Philo1 3 0 3
Fil 8 Panimulang Linggwistika Fil 1-4 3 0 3 Fil 9 Sanaysay at Talumpati 3 0 3
Fil 11 Pagsulat na Teknikal 3 0 3 Fil 12 Introduksyon sa Prinsipyo at
Fil 13 Malikhaing Pagsulat 3 0 3 Pamamaraan ng Riserts 3 0 3
Fil 18 Introduksyon sa Pamamahayag 3 0 3 Fil 19 Kayarian ng Wika 3 0 3
Bio 2 Human Anatomy/Physiology 3 2 5 Fil 20 Kritikang Pampanitikan 3 0 3
23 Math 6 Statistics & Probability 3 0 3
21

FOURTH YEAR
Educ 9 Educational Technology 1 3 0 3 Fil 21 Kasaysayan at Pag-unlad ng
Fil 14 Pagsasaling Wika 3 0 3 Filipino Bilang Wikang Pambansa 3 0 3
Fil 15 Sekswalidad at Wika 3 0 3 Fil 23 Introduksyon sa Pagsusuri ng
Fil 16 Wika at Lipunan 3 0 3 Diskors 3 0 3
Fil 17 Pulitika ng Wika 3 0 3 Fil 24 Practicum (Internship) 3 0 5
Fil 22 Kulturang Popular 3 0 3 11
18

Evaluated by: Date: