You are on page 1of 2

Ante Vrankovi Opinski sud u Sesvetama Stalna sluba u Sv.

Ivanu Zelini
Domjanieva 15 Posl. Broj: 171 R1-278/15- Vatrogasna 1
10380 Sveti Ivan Zelina 10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, 22. veljae 2017.

PODNESAK
2X
I.
Ostajem pri primjedbi na nalaz vjetaka od 26. kolovoza 2016. - primljenoj u
ovom sudu dana 30. kolovoza 2016., a iz razloga kako je ve navedeno to protustranka u
ovom predmetu - odvjetnica Dijana Zorii - nije izvrila svoj dio pravne obaveze iz ovog
postupka kojeg je sama traila/pokrenula, a u smislu izvoenja dokaza i dokaznih sredstava,
tj. PODNOENJA TERETA DOKAZIVANJA, jer vjetaku uope nije omoguila vjetaenje
unutranjosti niti kue u Vinogradskoj 7, niti stana u Domjanievoj 15. Nakon toga vjetaku
je dostavila radikalno neistinite tj. posve lane podatke o vjetaenim nekretninama, to je
nepobitno dokazano preslicima iz sadraja od strane moje pok. majke Anice Vrankovi
rukopisno voenoga Dnevnika gradnje kue u Vinogradskoj 7 (priloeni Dokazi 7-23).
Obzirom da je naoigled utemeljeno na pogrjenim podacima, (zlo)namjerno
dostavljenim od predlagateljice - odvjetnica Dijane Zorii, navedeno vjetaenje Tihomira
Oreia od 25 4. 2016. ne moe od strane ovoga suda biti prihvaeno, jer bi to bilo
NEZAKONITO!
II.
Prilaem u spis pravomonu presuda od 7. 11. 2016. (Prilog 1) od kojom je
odvjetnica Dijana Zorii izgubila tubu protiv moje svjedokinje Marice Gagi, a koja
presuda pravomono dokazuje da je ista odvjetnica izravno odgovorna za samoubojstvo
nae majke Anice Vrankovi - ba kao to je to podrobno obrazloeno u Zahtjevu za
odgodom roita ovome sudu od 4. rujna 2015. (link: https://www.scribd.com/doc/283410638/4-dopis-
sudu-u-Zelini-zahtjev-za-odgodom-ro%C4%8Di%C5%A1ta ) to potvruje da je svrha pokretanja ovog
postupka od strane iste odvjetnice da mene psihikim pritiskom tj. na isti nain kao i pok.
majku navede na samoubojstvo, to je uostalom bilo jasno jo iz dokazne dokumentacije
mojeg podneska ovome sudu od 28. travnja 2015. (link: https://www.scribd.com/document/263500646/2-
Dopis-sudu-u-Zelini-2nd-official-letter-to-the-court-in-Zelina) kao i onog od 23. sijenja 2015. (link:
https://www.scribd.com/doc/261924978/Dopis-sudu-u-Zelini-Delo%C5%BEacija-23-1-2015 ).

III.
Prilaem u spis preslik mog teksta iz knjige PRAVOSUDNA MAFIJA, Zagreb,
2016., (Prilog 2), u kojem se spominje sutkinja Jadranka Jelii (na koju se odnose jo 2 teksta
u istoj knjizi) koja mi je kolegijalno sudei u korist kolegice odvjetnice Dijane Zorii -
NEZAKONITO osporila pravo na ivot, to je potvrdio i HHO (knjiga, str. 60, 62, 64).
Preslik tog teksta izalog pred tono 2 mjeseca, 22. 12. 2016. pokazuje da odvjetnica
Dijana Zorii ima vrlo nisko miljenje o naim sucima kada smatra da su svi oni glupi jer se
ba eto jedva ekaju javno sramotiti u strunim knjigama (sebe i svoju obitelj) u nakladi 2000
komada, kako bi ona zahvaljujui njihovim nezakonitim postupcima lanove svoje porodice
navodila na samoubojstvo, jednog po jednog, kao to je to uinila u sluaju nae majke Anice,
kako to dokazuje presuda od 7. 11. 2016. po tubi koju je odvjetnica Zorii time od strane
medicinske sestre Gagi, pravomono izgubila (Prilog 1).

____________________________
(Ante Vrankovi)
PRILOG 1