‫دشهرزا دوم فصل ‪ 15‬قسمت دانلود‬

‫دانلود رایگان شهرزاد‪ ,‬دانلود رسیال جدید شهرزاد ایر یان دانلود رسیال شهرزاد با لینک ‪ 2,‬شهرزاد دوم فصل پانزده ‪ 15‬قسمت دانلود‬
‫مستقیم‪ ,‬دانلود فیلم های جدید و برتر‪ ,‬دانلود رایگان فیلم و رسیال با لینک مستقیم‬
‫دانلود رایگان فصل ‪ ۲‬دوم سریال شهرزاد قسمت ‪ ۱۵‬پانزدهم‪ ,‬دانلود کامل قسمت پانزدهم از فصل دوم سریال‬
‫شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی‪ ,‬دانلود قانونی سریال شهرزاد قسمت ‪ ۱۵‬پانزده فصل ‪ ۲‬دو با بازی ترانه‬
‫علیدوستی مصطفی زمانی شهاب حسینی پریناز ایزدیار‬

‫قسمت پانزدهم فصل دوم شهرزاد‬

‫شمار بخش ها ‪ | ۲۰ :‬سرمایه گذار ‪ :‬محمد امامی‬

‫سال ساخت‪ | ۱۳۹۵ :‬پخش‪ | ۹۶ :‬پخش کننده‪ :‬کول دانلود‬

‫کارگردان ‪ :‬حسن فتحی | نویسنده ‪ :‬حسن فتحی و نغمه ثمینی‬

‫‪ :‬بازیگران سریال شهرزاد ‪۲‬‬

‫ترانه علیدوستی ‪ ،‬مصطفا زمانی ‪ ،‬شهاب حسینی ‪ ،‬پریناز ایزدیار‪ ،‬مهدی سلطانی‪ ،‬فریبا متخصص ‪ ،‬گالره عباسی ‪ ،‬سام نوری ‪،‬‬
‫‪ :‬امیر جعفری ‪ ،‬رویا نونهالی ‪ ،‬رضا کیانیان ‪ ،‬آتنه فقیه نصیری و…خالصه داستان شهرزاد ‪۲‬‬

‫ماجرای فصل دوم از جایی شروع میشود که پس از مرگ بزرگ آقا اداره همه چیز به قباد می رسد و او همه کاره دم و دستگاه‬
‫دیوان ساالر می شود‪ ،‬اما شرایط جدید و قدرت گرفتن قباد به مذاق عمه بلقیس که در کرمان زندگی میکند خوش نمی آید و او‬
‫…برای گرفتن قدرت از قباد به تهران می آید و‬

‫زمان پخش در شبکه نمایش خانگی‬

‫‪Visit :‬‬

‫‪http://zerodownload.zohosites.eu/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-15-‬‬
‫‪%D9%81%D8%B5%D9%84-2-%D8%AF%D9%88%D9%85-‬‬
‫‪%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-‬‬
‫‪%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html‬‬
‫شهرزاد دوم فصل ‪ 15‬قسمت دانلود‬
‫دانلود رایگان شهرزاد‪ ,‬دانلود رسیال جدید شهرزاد ایر یان دانلود رسیال شهرزاد با لینک ‪ 2,‬شهرزاد دوم فصل پانزده ‪ 15‬قسمت دانلود‬
‫مستقیم‪ ,‬دانلود فیلم های جدید و برتر‪ ,‬دانلود رایگان فیلم و رسیال با لینک مستقیم‬

‫شهرزاد رسیال دوم ‪ 2‬فصل ‪ 15‬قسمت دانلود‬
‫دانلود قسمت پانزدهم از فصل دوم رسیال شهرزاد‪ ,‬دانلود فصل ‪ 2‬رسیال شهرزاد قسمت ‪ ,15‬دانلود رسیال شهرزاد قسمت ‪ 15‬پانزدهم‬
‫مصطف ی‬
‫زمان پریناز ایزدیار‬ ‫ی‬ ‫ی‬
‫حسیت‬ ‫فصل ‪ 2‬دو به کار ی‬
‫گردان حسن فتیح با بازی ترانه علید ی‬
‫وست شهاب‬

‫‪Shahrzad is an Iranian romantic and historical series. The series is written by Hassan Fathi and Naghmeh‬‬
‫‪Samini and directed by Hassan Fathi The storyline is set around and after the 1953 Iranian coup d'état.‬‬

‫‪ :‬خالصه داستان شهرزاد ‪2‬‬
‫ماجرای فصل دوم از جان ررسوع یمشود که پس از مرگ بزرگ آقا اداره همه ی‬
‫چی به قباد یم رسد و او همه کاره دم و دستگاه دیوان ساالر یم‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫گرفت قباد به مذاق عمه بلقیس که در کرمان زندگ یمکند خوش نیم آید و او برای گرفت قدرت از قباد به‬ ‫شود‪ ،‬اما ررسایط جدید و قدرت ی ی‬
‫‪...‬تهران یم آید و‬
‫ی‬ ‫نمایش محصول سال ‪ ۱۳۹۳–۱۳۹۴‬در ‪ ۲۸‬قسمت ‪ ۶۰‬دقیقهای به کار ی‬ ‫ر‬
‫گردان حسن فتیح و تهیهکنندگ محمد امایم‬ ‫شهرزاد مجموعهای‬
‫ی‬
‫است‪ .‬پخش این رسیال به صورت هفتگ از طریق مراکز عرصه فیلم رسارس کشورانجام شد رسیال شهرزاد را یمتوان پر فروشترین و‬
‫‪.‬‬
‫مصطف ی‬
‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬
‫زمان و پریناز ایزدیار بازیگران‬ ‫حسیت‪،‬‬ ‫علیدوست‪ ،‬شهاب‬ ‫پرمخاطبترین رسیال نمایش خانگ ایران دانست‪ ]۱[.‬عیل نصییان‪ ،‬ترانه‬
‫نقشهای اصیل این مجموعه هستند‪ .‬جشن رسیال شهرزاد در تاری خ ‪ ۲۶‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۵‬در مرکز همایشهای برج میالد برگزار شد‪ ،‬بلیت‬
‫اینی ینت فروخته شد‪ ،‬این جشن باحضور عوامل و بازیگران و مردم برگزار شد و از این رسیال تقدیر به عمل‬ ‫این جشن در مدت ‪ ۴۵‬دقیقه ی‬
‫ی‬
‫آمد‪ ]۵[]۴[]۳[]۲[.‬پخش فصل دوم رسیال شهرزاد از روز دوشنبه ‪ ۲۹‬خرداد ‪ ۱۹( ۱۳۹۶‬ژوئن ‪ )۲۰۱۷‬به صورت هفتگ آغاز شد‪.‬‬

‫شهرزاد ‪ 2‬فصل ‪ 15‬قسمت دانلود‬

‫‪Visit : http://tendownalod.blogsazan.com/post31.php‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful