You are on page 1of 1

Ante Vrankovi Opinski graanski sud u Zagrebu Stalna sluba u Sv.

Ivanu Zelini
Domjanideva 15 Predmet: 171 R 1 -278 /15
10380 Sveti Ivan Zelina
18. svibnja 2017.

PODNESAK
Potovani,
kada je na prolom roitu u ovom predmetu, odranom dana 22. veljae 2017. ovaj sud
naveo kako od mene oekuje da se ja nagodim s ovdje predlagateljicom, odvjetnicom Dijanom Zoriid
koja je:
- nau majku Anicu navela na samoubojstvo (pravomodno potvrdila 4 suda), i to u maminoj
43. godini (ja sam tada imao 9 godina)
- ocu iz razloga koristoljublja odbila pruiti nunu pomod (umro u 57. godini, ja sam tada
imao 23 godine)
- iz majine i oeve smrti, za koje je obije na naveden nain izravno odgovorna, izvukla
veliku materijalnu korist (pravomodno potvrdila 2 suda)
- meni prijetila unitenjem i smrdu, i to pred svjedocima (na sudu potvrdio svjedok prof.
Branimir Besak)
- osporila mi pravo na ivot (slubeno potvrdio Hrvatski helsinki odbor) i svojim
nezakonitim i zvjerskim postupanjem me kao i nau majku pokuava navesti na
samoubojstvo (u ovom predmetu na posve identian nain koji je najavila 2002. emu sam pisao u
Zelinskom glasniku u prosincu, str. 16), to niti ne negira i to joj ovaj sud itavo vrijeme
svjesno tolerira
- sama za sebe na sudu pismeno tvrdi da je psihiki bolesna (potvrdili njezini lijenici), to
je uostalom stanje jo od 1980-tih, kako mi je tada to sama kazala
- 1994. tono predvidjela da de joj pravosue u njenom postupanju s ciljem da me uniti
kolegijalno svjesno potpomagati (npr. hvarska prekrajna sutkinja Maja Matkovid mi je 2011.
indirektno kazala da ona predlagateljici svjesno pomae da me navede na samoubojstvo, i da
takvo svoje postupanje smatra moralnim, dobrim i ispravnim, i to je prestala initi /predlagateljici
svojim nezakonitim postupanjem svjesno pomagati da me navede na samoubojstvo/ tek kada je
Veernji list dana 10. lipnja 2012. nju i njezine kolegice Branku igante ivkovid, Goranku
Ratkovid i Anu orluka tj. njihovu nakaradnu presudu na 45 dana zatvora za nemogudi i u zakonu
nepostojedi prekraj verbalni napad preko tiska javno medijski ismijao kao oitu presudu po
vezi, potvrdivi time predlagateljiino predvianje iz 1994. kao tono, ali ga i raskrinkavi) a to
sam ja znanstveno elaborirao u knjizi Pravosudna mafija u kojoj sam 7 pravosudnih
dunosnika i djelatnika poimence prozvao za kriminal (str. 84, 70) uz navoenje linkova
na dokaze o njihovu na prvi pogled oitom kriminalu u fusnotama, te me niti 1 od njih za
moje navode nije u zakonskome roku tuio, premda je svima tekst preporueno poslan
na uvid odmah po izlasku
a to je djelatnicima ovog suda, kako se to lako moe provjeriti, uglavnom sve bilo poznato
iz mojih prethodnih podnesaka (i doslovno sve je vrlo lako provjeriti iz detaljne, u navedenim podnescima
citirane i svima dostupne dokazne dokumentacije na internetu) tim je svojim svakom normalnome ovjeku
zaprepadujudim, a meni osobno i degutantnim i neasnim oekivanjem, ovaj sud sam o sebi rekao
uistinu sve, i vjerujem da de se i sam ovaj sud s time sloiti.

___________________________________________________
(Ante Vrankovi)