Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKABENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL PUSAT KO KURIKULUM Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : 2 2009/ 2010 OLAHRAGA UKS 1051 Kokurikulum Berkredit 1 TIADA

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JAFFRY ZAKARIA jaffry@fss.upsi.edu.my 05-4505535 T3-01 RUSHDAN AINUDDIN rushdan@fss.upsi.edu.my 05-4506546 Pusat P&P FSS MOHD SUHAIMI ZAHARI suhaimi@fss.upsi.edu.my 05-4506546 Pusat P&P FSS YUSRI YUSOFF yusri_diamond@yahoo.co.uk 017-4670867 d/a Pusat P&P FSS KAMARUDDIN DAUD kudinMes@yahoo.com 019-2600920 d/a Pusat P&P FSS

Cekap mengurus dan mengelola kejohanan sukan olahraga dengan penubuhan dan perlaksanaan pelbagai jawatankuasa penganjuran. RUJUKAN UTAMA Pengarang/ Badan MAAU/NSC Bowerman J.Nama E. 3. nilai. Mempamerkan profesionalisme. HASIL PEMBELAJARAN 1. memahami dan mengikuti undang-undang permainan serta pertandingan. KL Penerbit NSC Leisure Press. Menunjukkan kemahiran dan pengetahuan asas dalam acara balapan dan padang. 2. 5.W and Freeman H. 6. 4. Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat tentang permainan dan asas kepegawaian sukan olahraga.com 014-2502274 d/a Pusat P&P FSS Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas dalam acara olahraga secara teori dan praktikal bagi menimbulkan minat. Memiliki sijil asas kepegawaian / kejurulatihan. mengaplikasikan kepegawaian dan pengurusan serta dapat melaksanakan sesuatu kejohanan olahraga dengan jayanya. Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti dan pengelolaan sukan olahraga.mail Nombor telefon No bilik SINOPSIS KURSUS : : : : AZIZUL M. BAHARI jijeoiupsi@yahoo. MAAU / KOAM Tahun 2001 1991 2006 Judul National Coaches Education Certification Programme Level 1 High Perfomance Training for Track and Field. sikap dan tingkah laku beretika semasa mengelolakan pertandingan sukan olahraga.W. KOAM . Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Lokasi Penerbit KL Champaign. Illinois.

& P’Toole Tahun 1997 1998 Judul Mechanics of Sport Overtraining in Sport Lokasi Penerbit Champaign.. TUGASAN (MANUAL / PENGELOLAAN KEJOHANAN) KOM √ √ √ √ √ KBPM PSK PBPM PIM ETIK √ KU Petunjuk: KOMKPBMPSKPBPMPIMETIKKUKemahiran berkomunikasi Kemahiran berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan . Fry. G.C.RUJUKAN TAMBAHAN Pengarang/ Badan Carr. SESI AMALI 2. latihan dan perbincangan) Catatan 2 jam KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH Aktiviti / KI 1. Blandford KAEDAH PENGAJARAN Bil 1 Aktiviti Sesi Amali (demonstrasi. Kreider. Penerbit Human Kinetics. R. Champaign. Illinois.B. A. Illinois.

00 A- 75 – 79 3.75 B+ 70 – 74 3.00 C- 45 – 49 1.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR Kerja Kursus Sahsiah / Disiplin Diri Kepegawaian / Kejurulatihan Pengurusan Organisasi / Kerja Kursus Ujian Kemahiran Jumlah 100 % 20% 20% 20% 40% 100% PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A Julat Markah 80 – 100 Nilai Gred 4.75 C+ 55 – 59 2.00 F 0 – 34 0 .50 B 65 – 69 3.75 D+ 40 – 44 1.50 D 35 – 39 1.50 C 50 – 54 2.00 B- 60 – 64 2.

PENGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH Skala 5 4 3 2 1 Kriteria Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu dibaiki .

• MAAU/NSC (2001). National Coaches Education Certification Programme . Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. 1 2 Kemudahan. Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. Ukuran balapan dan padang Acara-acara balapan dan padang Sejarah acara olahraga Tayangan video Memahami dan mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam acara olahraga.JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Min Jam Tajuk Kuliah • Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran &Pembelajaran Soal jawab Perbincangan Amali KOM Kemahir an Insaniah Rujukan Pengenalan kursus Menerangkan RI Perbincangan tajuk tugasan Pembahagian kumpulan Pengenalan kepada olahraga:Alatan. Pakaian. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • • ETIK • 2 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lompat jauh melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001).

Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. National Coaches Education Certification Programme Level 1 . ETIK KOM Level 1 MAAU / KOAM (2006). Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Lompat jauh Undang-undang • • • • Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang 3 2 Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan Ulangkaji kemahiran acara • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lompat kijang melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga.Ulangkaji kemahiran acara balingan • Acara lompatan • • • badan dengan teknik yang betul.

balingan Acara lompatan • • • badan dengan teknik yang betul. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • • • • Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang 4 2 Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan Ulangkaji kemahiran acara • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lompat tinggi melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. ETIK KOM Lompat kijang Undang-undang • MAAU / KOAM (2006). Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. National Coaches Education Certification Programme Level 1 . Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum.

National Coaches Education Certification Programme Level 1 . Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • • • • Ulangkaji acara lompatan Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara balapan. ETIK KOM • Lompat tinggi Undang-undang • MAAU / KOAM (2006). Acara balapan • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran larian dan pertukaran baton melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan Soal jawab Perbincangan Amali 5 2 • Larian 100m. 200m. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. MAAU/NSC (2001).balingan Acara lompatan • badan dengan teknik yang betul. Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga.

4x 400 badan dengan teknik yang betul. High Perfomance Training for Track and Field • • ETIK • • .W and Freeman H.• 400 Lari berganti-ganti 4x100. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Bowerman J. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. KOM • MAAU / KOAM (2006). Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. (1991).W.

W and Freeman H. High Perfomance Training for Track and Field • KOM Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Bowerman J. Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). • • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lari berpagar melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul. Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum.W. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). Acara balapan • Lari berpagar. (1991). ETIK 6 2 • • • • .Ulangkaji acara lompatan Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara balapan.

• Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di . Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 KOM Undang-undang. • • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lontar peluru melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul.Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • • Lontar peluru. 7 2 • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga.

• Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga.sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). 8 2 • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu . National Coaches Education Certification Programme Level 1 Undang-undang. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli KOM MAAU / KOAM (2006). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran lempar cakera melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul. • • Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • • Lempar cakera.

• Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran . Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • • 9 2 Rejam lembing. Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 KOM Undang-undang. • • • • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Menguasai kemahiran merejam lembing melalui aktiviti ansur maju Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul.pengetahuan tentang olahraga. • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006).

Buku . • Ujian kemahiran – 11 2 • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab KOM MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 10 2 • Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian.• Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran ETIK MAAU / KOAM (2006). Ujian kemahiran – • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab Perbincangan Amali KOM • • • • Lompat Jauh.

Perbincangan • • • • Lompat Jauh. • Ujian kemahiran – • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli Soal jawab Perbincangan Amali KOM • • • • 12 2 Lompat Jauh. Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran ETIK MAAU / KOAM (2006). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum . Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran Amali Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • ETIK Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian.

• Menyempurnakan segala persiapan untuk pengelolaan kejohanan olahraga Menyiapkan semua ukuran atas padang dan balapan yang diperlukan untuk penganjuran kejohanan. KOM • 13 2 Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. Pengurusan pengelolaan temasya olahraga • Memperolehi dan memahami undang-undang dan peraturan dalam olaharaga serta kepegawaian.• Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian. Soal jawab Perbincangan Amali • Pengukuran sektor/ kawasan acara padang dan balapan. PBPM • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti . Teori kepegawaian acara balapan dan padang. KBPM PSK • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam persiapan penganjuran kejohanan.

Berinteraksi dengan peserta. Menunjukkan kemampuan mengenalpasti peluang perniagaan semasa penganjuran kejohanan. PSK KOM . KBPM • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum seperti menyempurnakan segala tugasan dan tanggungjawab yang diberikan Mempamerkan kemampuan menyumbang idea.kemahiran ETIK • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. KU • • Pengelolaan temasya olahraga kokurikulum atau yang setaraf dengannya. berfikiran kreatif dan inovatif dalam persediaan menagnjurkan kejohanan. Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan semua peserta serta pegawai pasukan dan ibubapa. Rekaptulasi kursus 14 2 • Menganjur dan mengelolakan kejohanan olahraga sekolah dengan jayanya. • • Menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan. pegawai serta ibubapa.

PSK • • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam pengelolaan kejohanan. ETIK • • Mempamerkan etika professional di sepanjang kejohanan Menunjukkan kemampuan mengenalpasti peluang perniagaan semasa penganjuran kejohanan. KBPM Berfikiran secara kritis dan kreatif serta berani buat keputusan semasa kejohanan. KU .• Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa perjalanan kejohanan olahraga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful