You are on page 1of 6

07-30-2017

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 08-06-2017


Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 248 224-8936
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Bg odkupi mnie, sprzedajc wszystko, Nakoni ucho, by si nakarmi? Brzmi
nawet samego siebie, w cenie bardzo z pozoru jak poemat. Tymczasem duch KSIA CHRYSTUSOWCY
niskiej, bo wynoszcej 30 srebrnych czowieka syci si suchaniem, tak jak ks. Andrzej Malejak
monet. Czowiek to istota, ktra po ciao pokarmem. Sucha, tak jakby si proboszcz
pierwotnym grzechu zacza sobie smakowao przysmaki! Bg daje za darmo ks. Zygmunt Ostrowski
wmawia, e ma wadz jedynie do nieskoczenie wicej, ni my moemy
wikariusz
odnoszenia zwycistw, gdy tymczasem ma kupi, pacc skoczenie mniej. Kto
niezaprzeczalny, lecz rzadko rozwijany zazna, jak sodki jest Pan, tego nie Ks. Robert Wojsaw
talent do wykorzystywania poraek! oderw od Chrystusa ani problemy, ani wikariusz
Prawdziwe ycie staje si moliwe dopiero deficyty, ani ubstwo, ani nawet pieko. Ks. Siarhei Anhur
wtedy, gdy ogarnie go mga Uczniowie mieli jedynie 5 chlebw wikariusz
niemoliwoci. Wikszo ludzi cofa si i 2 ryby. Jezus ma pokarm na gd
instynktownie przed ciemnym mioci! Miejsce byo puste, ale z kad SIOSTRY MISJONARKI
pomieszczeniem. Boimy si mroku, pustk Bg potrafi sobie poradzi, CHRYSTUSA KRLA DLA
poniewa w nim odkrywamy w sobie wypeniajc j cudownie obfitoci. Pora POLONII ZAGRANICZNEJ
wiato, dungl uczu, suchamy, jak bije bya spniona, ale dla Jezusa nigdy nie s. Wioletta Kotun
serce, syszymy, swj oddech i wreszcie jest za pno! Nie sd, e wszystko przeoona
wyczuwamy Bo obecno. Przypomina stracone. Nasta wieczr, ale gdzie jest s. Beata Kotun
si mit o Pigmalionie, wydobywajcym wiato wiata, wida to, co
z amorficznego kamienia rzeb, ktra najwaniejsze, a znika to, co odciga NIEDZIELNE MSZE W.
oya. Posugujc si twardym dutem nasz uwag od Boga. Mwimy, e jest ju sobota - 4:00pm
i ranic go ciosami mota, wydoby za pno, ogarnia nas rezygnacja, czujemy Saturday - 5:30pm
ksztaty tak pikne i ciepe, e stay si si zawiedzeni. Tymczasem wanie taki in English
yciem. Sztuk jest nie tyle odtworzy czas dla Jezusa to jedyna okazja, by niedziela - 8:00, 9:30,
natur, ile oywi j. A na taki gest sta w caej obfitoci okaza sw askawo. 11:15 (z udziaem dzieci),
przede wszystkim jednego artyst: Boga. Chodzi tylko o to, by w takim momencie
1:00, 7:00
Jestem ziemi, ciaem, prochem, rol nie opuci Boga! Tumy mogy przecie
gruntownie przeoran cierpieniem, odej, widzc, e nie ma co je i nie ma (z udziaem modziey)
ziemi zranion, okaleczon pugiem nikogo, kto by mg temu zaradzi. Nie
nieszcz, ale spojrzenie Boga dostrzega opuszczaj Boga nawet wtedy, gdy trwanie CODZIENNE MSZE W.
we mnie, najcenniejsze ksztaty przy Nim wydaje si oczywist strat W CZASIE WAKACJI
podobiestwa do Niego samego! Bg i absurdem. Nie wierz faktom, tylko Bogu! od poniedziaku do soboty
odkupi mnie sprzedajc wszystko, nawet Nie poaujesz! Pustka z Bogiem jest o 9:00am;
samego siebie, w cenie bardzo niskiej, bo zawsze pozorna. Czasem dobrze jest si w pitek o 7:00pm,
wynoszcej 30 srebrnych monet. spni! w sobot bez zmian
Transakcja kosztowaa Go sen w mierci,
w ciemnym grobie zamknitym BIURO PARAFIALNE W
ogromnym kamieniem. Kiedy wic zasn CZASIE WAKACJI CZYNNE:
w mierci, czu si bardziej szczliwy ni
Salomon, bo zdoby jeszcze wiksze od poniedziaku do pitku
bogactwo ni on zdoby czowieka! 10:00am - 2:00pm
w soboty
O. Augustyn Pelanowski OSPPE
10:00am - 12:00am
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

5:30 - O Boe b. i dary Ducha w. dla Michael Rymar


PRZEMIENIENIE JEZUSANIEDZIELA - 6 SIERPNIA
8:00 + Stanisawa Mierzwiska - Z. Dupart
SOBOTA - 29 LIPCA 2017 9:30 - O Boe b. dla Anny i Michaa Krzak w 10 rocz
9:00 + Jzef Krlczyk w 11 rocz. mierci lubu
4:00 + Janina Oksztol (28) 11:15 - O Boe miosierdzie dla Polski i dla rodz. Berent
5:30 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Barbary 1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
Grudka z okazji urodzin ywego Raca
1:00 - O uzdrowienie dla Marcina
XVII NIEDZIELA ZWYKA - 30 LIPCA 2017 1:00 + Monika, Tomasz Pelak
8:00 - O Boe b. dla Marty i Andrzeja Czaczkowskich w 1:00 + Tadeusz Sznitka
25 rocz. lubu 1:00 + Helena Dulemba
9:30 + Bernard Kalinowski 1:00 + Janina Nikonowicz
1:00 + Miechael Pietraszko
11:15 + Janina Oksztol (29)
1:00 + Kazimierz Godek w 1 rocz. mierci
1:00 - O zdrowie dla Elbiety 7:00 - O Boe b i zdrowie dla Barbary z rodzin
1:00 - O Boe b. dla ks. Tomasza Ludwickiego z okazji
urodzin PONIEDZIAEK - 7 SIERPNIA 2017
1:00 - O uzdrowienie dla Marcina 9:00 + Jolanta, Jzef Modliski
1:00 - O potrzebne aski i Boe b. dla Magdy Hondo 9:00 + Lodzia, Jzef
1:00 - O ask zdrowia dla Wiktorii Olchawa z okazji 9:00 + Ryszard Basior i zmarli z rodziny
urodzin
1:00 - O Boe b. dla Natalki z okazji 2 urodzin WTOREK - 8 SIERPNIA 2017
1:00 + Ryszard Pindera w 5 rocz. mierci, Maria, Julian 9:00 - Za Parafian
Pindera 9:00 + Lodzia, Jzef
1:00 + Wadysaw, Anna Depa, Jzefa, Emil Zurek RODA - 9 SIERPNIA 2017
1:00 + Za dusze w czycu cierpice
1:00 + Genowefa Grys w 17 rocz. mierci 9:00 + ks. Stanisaw Drza - M.A. Lorentz
1:00 + Rudolf Patkolo w 5 rocz. mierci 9:00 + Lodzia, Jzef
1:00 + Michael Pietraszko
7:00 + Danuta Zielonka - I. K. Nowakowski CZWARTEK - 10 SIERPNIA 2017

PONIEDZIAEK - 31 LIPCA 2017 9:00 + Maria Pawlow - przyjaciolka Marianna


9:00 + Lodzia, Jzef
9:00 + Janina Oksztol (30)
9:00 + Ks. Stanisaw Drza - Renata PITEK - 11 SIERPNIA 2017

WTOREK - 1 SIERPNIA 2017 9:00 - O Boe b. dla Karoliny, Julii i Darka


9:00 + Lodzia, Jzef
9:00 - Za Parafian
7:00 + Kazimiera Ochwanowska - Marta z rodzin
9:00 - O Boe b. dla ks. Waldemara
SOBOTA - 12 SIERPNIA 2017
RODA - 2 SIERPNIA 2017
9:00 + ks. Stanisaw Drza - N. S. Orzo 9:00 + Lodzia, Jzef
9:00 + Janina Chryczyk 12:00 - LUB Nina Tabaka & Andriy Marynovskyy
4:00 + Jadwiga Kalinowski
CZWARTEK - 3 SIERPNIA 2017 5:30 + Wodzimierz Rzepka, Janusz Kaprowicz
9:00 - O Boe b. zdrowie i potrzebne aski dla Krzysztofa XIX NIEDZIELA ZWYKA - 13 SIERPNIA 2017
i Jolanty Gos
7:00 - O nowe powoania kapaskie i zakonne 8:00 + Stanisaw, Jzefa - Teresa Parciak
9:30 + Regina, Tadeusz Jackiewicz
PITEK - 4 SIERPNIA 2017
11:15 + Jan, Teresa Goa
9:00 + John, Teodora Popiel 1:00 - O Boe b. dla Marii opatka z okzji urodzin
7:00 - O Boe b. i rozwj duchowy dla grupy modlitewnej 7:00 + Anna, Wadysaw Szaflarski
7:00 -Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i o Boe b
7:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Anny i SKADKA CSA NA DZIE 23 LIPCA 2017
Krzysztofa z okazji 33 rocz. lubu DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 - O uzdrowienie dla Marcina
7:00 + Danuta, Kazimierz Choma CSA $52,534.00 $23,304.00 $29,230.00
7:00 + Jan, Edward Hakiewicz
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
SOBOTA - 5 SIERPNIA 2017 Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

9:00 + Barbara Winiewski


4:00 + Tadeusz Gabriel
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby artyci naszych czasw poprzez


LEKTORZY dziea swojego geniuszu pomagali
Sobota/Niedziela 08-06-2017 wszystkim odkrywa pikno wiata
4:00 - Anna Marchel stworzonego.
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Renata Lisiak
9:30 - Agnieszka Bryczkowska, Maria Grot, Weronika
Kraska
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski CZYTANIA MSZALNE OD
1:00 - Stanisaw Bis, Olga Oko, Zofia Duniec- NIEDZIELI 30 LIPCA 2017
Dmuchowska
7:00 - Daniel Myzia PONIEDZIAEK -Wj 32,15-24.30-34 Ps 106 Mt 13,31-35
WTOREK - Wj 33,7-11;34,5-9.28 Ps 103 Mt 13,36-43
Sobota/Niedziela 08-13-2017
4:00 - Barbara Tyra RODA - Wj 34,29-35 Ps 99 Mt 13,44-46
5:30 - Art Mirek CZWARTEK-Wj 40,16-21.34-38 Ps 84 Mt 13,47-53
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Anna Szklarska PITEK -Kp 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 81 Mt 13,54-58
9:30 - Renata Lisiak, Magorzata & Zbigniew Purzyccy SOBOTA -Kp 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 67 Mt 14,1-12
11:15 - Jolanta Gmurowska NIEDZIELA -Dn 7,9-10.13-14 Ps 97 2 P 1,16-19 Mt 17,1-9
1:00 - Mariola Vanderest, Zofia Duniec-
Dmuchowska, Jzef Majcher CZYTANIA MSZALNE OD
7:00 - Darek Konopka, Paula Skwarek NIEDZIELI 6 SIERPNIA 2017
PONIEDZIAEK - Lb 11,4b-15 Ps 81 Mt 14,22-36
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 08-06-2017 WTOREK - Lb 12,1-13 Ps 51 Mt 15,1-2.10-14
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii RODA - Lb 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35 Ps 106
8:00 - J. Szklarski, Z. Sznitka Mt 15,21-28
9:30 - M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski CZWARTEK - Lb 20,1-13 Ps 95 Mt 16,13-23
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki, PITEK - Pwt 4,32-40 Ps 77 Mt 16,24-28
J. Sokoowski
SOBOTA - Pwt 6,4-13 Ps 18 Mt 17,14-20
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii NIEDZIELA - Krl 19,9a.1113a Ps 85 Rz 9,15
Sobota/Niedziela 08-13-2017 Mt 14,2233
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski W rod, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli,
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner, Z. Skorupa zwizany z postaci w. Franciszka z Asyu. Warunkiem
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrony jego uzyskania jest wzbudzenie waciwej intencji, stan
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz aski uwicajcej, modlitwa w intencjach wyznaczonych
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii przez papiea oraz nawiedzenie parafialnego kocioa.
Dokadnie odpust ten mona uzyska w czasie od
poudnia 1 sierpnia do pnocy 2 sierpnia. Skorzystajmy
GO W PARAFII
z tej nadzwyczajnej aski darowania kar doczesnych za
5 i 6 sierpnia bdziemy goci w naszej parafii
grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania,
ks. Arcybiskupa Mieczysawa Mokrzyckiego z Lwowa.
a jeszcze przez nas nienaprawione.
9 sierpnia, oddamy cze w. Teresie Benedykcie od
MIESIC TRZEWOCI Krzya, dziewicy i mczennicy Edycie Stein. Urodzia
Wraz z pocztkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy si we Wrocawiu, w rodzinie ydowskiej. Przyja
sierpie. Wczmy si w wielk modlitw chrzest a w 1933 roku wstpia do karmelitanek
o trzewo naszego narodu. Moe dla wyrwania w Kolonii. Zostaa aresztowana, a nastpnie wywieziona
z naogu pijastwa czy narkomanii kogo bliskiego, do obozu w Owicimiu, gdzie zgina 9 sierpnia 1942
znajomego warto ofiarowa Panu Bogu czasow lub roku. Kanonizowa j w. Jan Pawe II w 1998 roku,
cakowit abstynencj. Naszym ordownikiem a rok pniej ogosi wsppatronk Europy.
w modlitwie o trzewo jest w. Maksymilian Kolbe. W czwartek, 10 sierpnia, przypada wito
w. Wawrzyca, diakona Kocioa rzymskiego,
W najbliszy wtorek, 1 sierpnia, przypada 73 rocznica mczennika (258). Przypuszcza si, e zgin za wiar
wybuchu powstania warszawskiego. W poowie miesica w Chrystusa razem z papieem Sykstusem II. Zwaszcza
przedmiotem refleksji stan si sierpniowe dni dzisiaj warto wpatrywa si w jego ycie, aby dostrzec,
narodowego przebudzenia na przeomie lat jak wiele dla Chrystusa i Kocioa warto wycierpie,
osiemdziesitych na polskim Wybrzeu. Wspomnijmy a z czego pniej rodz si bogosawione owoce. Ofiara,
te Cud nad Wis z 1920 roku. Niech to bogactwo zwaszcza krew mczeska tych, ktrzy poszli za
sierpniowych rocznic i wielkich wit utwierdzi nasz Chrystusem, ich przykad, rodzi nastpne pokolenia
wiar i ufno w moc i potg Pana wiekw. wyznawcw gotowych odda wszystko za Ewangeli.
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
Dorota Kuniec, Jzefa Chrzan, Halina Konwiak, Roma
Muszyska, Izabella, Pawe Kuniec, ks. Sawek,
ks. Jzef, Maria, Elbieta, Urszula Derecka, Sawomir
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

ZMIANY PERSONALNE SISTR MISJONAREK


S. Wioletta i s. Beata Kotun zostay posane do pracy
w parafii w. Alberta Wielkiego w Burbank, IL a na ich
miejsce przybd do pracy w naszej parafii nowe siostry
s. Aleksandra Antonik i s. Maria Niwa.
W sobot 26 sierpnia o godz. 7:00pm zapraszamy na
poegnalne ognisko sistr Wioletty i Beaty na naszym
szkolnym boisku. Natomiast w niedziel 27 sierpnia
o godz. 1:00pm na zakoczenie pielgrzymki bdzie Msza
w. poegnalna Sistr Wioletty i Beaty a jednoczenie
powitalna dla nowych Sistr, ktre rozpoczn swoj
posug w naszej parafii.

IX PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA


Trwaj zapisy na IX Polonijn Pielgrzymk Maryjn
pod hasem POSUSZNI SOWU JAK MARYJA
w dniach 25-27 SIERPNIA 2017. Zapisu mona
dokona w zakrystii lub w biurze parafialnym. Koszt od
osoby dorosej $30.00, a od dziecka $20.00. Dotakowo
koszulka $8:00. Konieczny jest wczeniejszy zapis. ycpdetroit.org/kickoff
ZAPRASZAMY

DUCHOWA PIELGRZYMKA W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osb 31 VII w. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog,
starszych, chorych i tych, ktre z rnych wzgldw nie dla ktrego najwaniejszy by radykalizm chrzecijaski, wielki
mog uczestniczy w Pielgrzymce fizycznie. zaoyciel zakonu jezuitw
Przeznaczona jest take dla osb, ktre w sposb 1 VIII w. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor
duchowy chc czy si z pielgrzymami na trasie. Kocioa, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden
W Duchowej Pielgrzymce moe uczestniczy kady, z najwikszych pisarzy chrzecijaskich, zaoyciel
kto w dniach pielgrzymki: zgromadzenie ojcw redemptorystw
1. Bdzie w miar moliwoci codziennie 4 VIII w. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz,
uczestniczy we Mszy w. i przystpi do Komunii w.
gorliwy spowiednik, ktry mioci, surow pokut i wytrwa
2. Codziennie odmwi cz Raca witego,
modlitw poudniow Anio Paski i Apel Jasnogrski. modlitw dokona cudu nawrcenia swojej parafii w Ars koo
3. Kady dzie przeyje z konkretn intencj Lyonu.
wynagradzajc, pokutn lub bagaln. 8 VIII w. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, zaoyciel Zakonu
4. Przekae swoj intencj wkadajc do skrzynki Kaznodziejskiego dominikanw, ktry do dzi szerzy Ewangeli
w holu Kocioa przez goszenie sowa i wiadectwo ycia
WYRUSZMY RAZEM NA PIELGRZYMI SZLAK 11 VIII w. Klara (1194-1253), dziewica; idc za wzorem w.
W 100 ROCZNIC OBJAWIE MATKI Franciszka, wybraa ycie w ubstwie i zaoya zakon sistr
BOEJ FATIMSKIEJ. zwanych od jej imienia klaryskami.
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

PIERWSZY CZWARTEK
MIESICA WAKACYJNE ZMIANY
3 sierpnia przypada pierwszy MSZE W. od poniedziaku
czwartek miesica dzie, w do czwartku
ktrym modlimy si o powoania godz. 9:00 rano,
kapaskie i zakonne. pitek - godz. 9:00am; 7:00pm
Zapraszamy na Msz w. o godz. 7:00pm i adoracj soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
Najwitszego Sakramentu BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do
pitku
I PITEK ORAZ I SOBOTA MIESICA od 10:00 rano do 2:00 po
4 sierpnia bdziemy obchodzi I pitek poudniu,
miesica. Wystawienie Najwitszego w soboty od 10:00 do 12:00
Sakramentu podczas wakacji w pierwszy
pitek miesica od godz. 5:00 pm- 7:00 pm
Litania do Najw. Serca Pana Jezusa
6:40pm MSZE POGRZEBOWE
Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm W minionym czasie z naszej wsplnoty
odeszli do wiecznoci: p. Jadwiga
Protasewicz Helena Kimler i Helena
I SOBOTA MIESICA Pikula. Polemy ich miosierdziu Boemu:
5 sierpnia z okazji pierwszej soboty miesica Wieczny odpoczynek racz im da Panie,
powiconej Niepokalanemu Sercu NMP a wiato wiekuista niechaj im wieci..
zapraszamy na piewanie godzinek o godz.
8:30am, a po Mszy witej na raniec. WAKACYJNE KAWIARENKI
Dzikujemy za zorganizowanie wakacyjnych kawiarenek
WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH 21 maja Siostry Misjonarki ($732.00)
Wymiana tajemnic Racowych odbdzie si 28 maja - Re Racowe ($620.00)
w niedziel 6 sierpnia po Mszy w. o godz. 1:00pm. 4 czerwca - Koo Biblijne ($386.00)
18 czerwca - Siostry Misjonarki ($688.00)
25 czerwca - Rycerze Kolumba ($208)
ZAPISY NA KATECHEZ 2017/2018 2 lipca - Re Rancowe ($657.00)
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu 9 lipca - Lektorzy ($700.00)
dzieci na lekcje religii na nastpny rok. 23 lipca - Siostry Misjonarki ($877.00)
Przypominamy rodzicom, e kadego roku na
nowo naley wypeni kwestionariusz. Bg zapa za wszelk pomoc.
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja: CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
do soboty(9:00am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN
formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
W rod o godz. 6:40pm przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am dzieci w klasach II i III
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek W I pitek miesica od godz. 6:00pm
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
NABOESTWA FATIMSKIE nagych o kadej porze
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu i przygotowa potrzebne papiery.
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm
CHRYSTUSOWCW
RORATY
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.