You are on page 1of 2

ANALISA MARKAH MERIT (MERITOKRASI) KEMASUKAN KE IPTA / ILKA / IPGM / MATRIKULASI, BERDASARKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PERCUBAAN

AN SPM UNJURAN / SASARAN SPM

NAMA: NAMA & ALAMAT SEKOLAH : SPM TAHUN: ALIRAN: .

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN(SPM) A. MERIT KEMASUKAN KE IPTA B. MERIT KEMASUKAN KE ILKA D. MERIT KE PROGRAM MATRIKULASI
MATA PELAJARAN GRED 5 MATA PELAJARAN UTAMA 5 MATA PELAJARAN SPM (rujuk panduan untuk mata pelajaran bagi pengiraan merit)
1. MATA PELAJARAN GRED MM MATA PELAJARAN GRED MM
JURUSAN SAINS
2. 1. 1. Bahasa Melayu
MATA PELAJARAN GRED MM
3. 2. 2. Matematik/Mat Tambahan
1.
4. 3. 3.
2.
5. 4. 4.
3.
6. 5. 5.
4.
7. JUMLAH JUMLAH
8. JUMLAH
3 MATA PELAJARAN TERBAIK LAIN PANDUAN
9. 3. Satu (1) mata pelajaran SPM terbaik dari Jumlah dijadikan 90%
MATA PELAJARAN GRED MM
10. kumpulan Sains/Vokasional/ Teknologi Markah Ko-kurikulum (10%)
1.
11. 2. 4. & 5. Dua (2) mata pelajaran terbaik lain JUMLAH MARKAH MERIT
12 yang belum diambil kira
3. ALIRAN TEKNIKAL
Markah Ko-kurikulum PENGIRAAN
JUMLAH MATA PELAJARAN GRED MM
I(A). MARKAH AKADEMIK (SPM) (75%)
PILIHAN PERMOHONAN KE IPTA (UPU) PENGIRAAN Jumlah markah merit (5 MP) x 75 1.
1. 50 2.
A. Nilai 5 Subjek Utama
2. = Jumlah markah 5 MP utama x 90
ATAU(untuk calon kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) 3.
3. 90 I(B). MARKAH AKADEMIK (SKM) (75%) 4.
4. Markah Akademik SKM (JPK) JUMLAH
5. = ___ x 90 (A)
90 II. MARKAH SOSIO EKONOMI @SES (15%) Jumlah dijadikan 90%
6.
(RUJUK JADUAL MARKAH SES) Markah Ko-kurikulum (10%)
7.
8.
B. Nilai 3 subjek terbaik lain = Markah SES x 15 JUMLAH MARKAH MERIT
= Jumlah markah 3 MP terbaik x 30 100
9.
54 III. MARKAH KO-KURIKULUM (10%) JURUSAN PERAKAUNAN
10.
MATA PELAJARAN GRED MM
11. JUMLAH
= ___ x 30 (B) 1.
12. 54
2.
PILIHAN PERMOHONAN KE ILKA (UPU) C. SYARAT KELAYAKAN KE IPGM 3.
C. Jumlah Nilai Markah Merit (akademik)
1. 1. Memperolehi gred cemerlang (A-,A, A+)
=[ (A) + (B) ] x 90 (C) 4.
di dalam 5 mata pelajaran peringkat SPM
2. 120 2. Kepujian di dalam mata pelajaran GRED JUMLAH
3. - Bahasa Melayu Jumlah dijadikan 90%
4. D. Markah Ko-kurikulum (10%) (D) - Sejarah
Markah Ko-kurikulum (10%)
5. 3. Lulus Bahasa Inggeris
4. Memperolehi gred mengikut syarat pengkhususan JUMLAH MARKAH MERIT
PILIHAN BIDANG PERMOHONAN KE IPGM JUMLAH MARKAH MERIT (C+D)
I.
BIDANG________________________________ II.
III.
PILIHAN PERMOHONAN KE MATRIKULASI 5. Aktif Ko-kurikulum (minima 7.5)
SAINS TEKNIKAL PERAKAUNAN
MAKLUMAT SYARAT KEMASUKAN JADUAL MARKAH SOSIO EKONOMI (SES) Bil Bidang Aliran Pencapaian di Peringkat SPM
Bil Bidang Aliran Pencapaian di Peringkat SPM
Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran SPM Gred Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran SPM Gred
IPTA: https://online.mohe.gov.my/upu/emas/index_epanduan.php
PENDAPATAN (RM)

TANGGUNGAN
ILKA: https://online.mohe.gov.my/upu/vteilka/fepanduan/index.php Bahasa Tamil B Matematik A-

BILANGAN
LOKALITI
SJKT Mana-mana 2 matapelajaran berikut: Bahasa Tamil B
SJKT
1,001 -
PANDUAN GRED & MATA MERIT < 1,000
3,000
3,001 >
Fizik/Kimia/Biologi A-
Mana-mana 2 matapelajaran berikut:
Mana-mana 1 mata pelajaran berikut:
Fizik/Kimia/Biologi/Sains A-
UNTUK PENGIRAAN MERIT <3 85 70 60
SK
Fizik/Kimia/Biologi A-

KEMASUKAN KE IPTA Bahasa Cina B PANDUAN PENGIRAAN MERIT

BANDAR
36 90 75 65 SJKC Mana-mana 2 matapelajaran berikut:
GRED MATA MERIT GRED MATA MERIT 79 95 80 70
11 Sains
Fizik/Kimia/Biologi A-
UNTUK KE PROGRAM MATRIKULASI
Bahasa Tamil B SYARAT KELAYAKAN UNTUK MEMOHON
A+ 18 C+ 8 10 > 100 100 100
SJKT Mana-mana 2 matapelajaran berikut: Mendaftar mengambil mata pelajaran berikut
A 16 C 6 <3 85 60 55 di dalam peperiksaan SPM (mengikut aliran/jurusan)
Fizik/Kimia/Biologi A-

BANDAR
A- 14 D 4 36 90 65 60 SAINS TEKNIKAL PERAKAUNAN

LUAR
Lukisan Kejuruteraan A-
Teknologi Kejuruteraan
B+ 12 E 2 79 95 70 65 Peng. Kej. Awam B. Melayu B. Inggeris Matematik Matematik Tambahan
SK Kimia Kimia Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
Peng. Kej. Mekanikal
B 10 G 0 10 > 100 100 100 Peng. Kej. Elektrikal Biologi Fizik Matematik Tambahan/ Prinsip Perakaunan/
<3 85 80 75 RekaBentuk &Teknologi / Fizik PKA/ Ekonomi Asas/ Perdagangan/ Pengajian

PENDALAMAN
MATA PELAJARAN UTAMA UNTUK Bahasa Cina B PKE/ Keusahawanan/ Fizik/Kimia/ Biologi/
36 90 85 80 PKM/ Sains/Sains Tambahan.
PENGIRAAN MERIT MENGIKUT ALIRAN Mana-mana 2 matapelajaran berikut:
TK/ LK SATU(1)Mata Pelajaran Teknik
79 95 90 85 Lukisan Kejuruteraan A- (PKA/PKE/ PKM/TK/LK)
ALIRAN SAINS ALIRAN SASTERA 10 > 100 100 100 SJKC Teknologi Kejuruteraan
Reka Bentuk dan Peng. Kej. Awam
1. Matematik 1. Bahasa Melayu 12 Teknologi Peng. Kej. Mekanikal Pencapaian di dalam SPM (mengikut aliran/jurusan)
2. Matematik Tambahan 2. Matematik Peng. Kej. Elektrikal SAINS TEKNIKAL PERAKAUNAN
3. Fizik 3. Sains KEMASUKAN KE IPGM RekaBentuk &Teknologi
C B. Melayu C B. Inggeris E Sejarah
Bahasa Tamil B
4. Kimia 4. Sejarah KELAYAKAN MENGIKUT PENGKHUSUSAN Mana-mana 2 matapelajaran berikut:
B Matematik C Matematik Tambahan;
C Fizik C di dalam DUA(2) mata pelajaran berikut:
5. Biologi atau salah satu mata 5. Pendidikan Islam Pencapaian di Peringkat SPM C Matematik Tambahan; Prinsip Perakaunan/Ekonomi Asas/
Bidang Aliran Lukisan Kejuruteraan A-
pelajaran berikut: atau salah satu Bil Pengkhususan Sekolah SJKT Teknologi Kejuruteraan C Fizik / C PKA/ PKE/ Perdagangan/ Pengajian Keusahawanan/ Fizik/
Mata Pelajaran SPM Gred Peng. Kej. Awam
Pengajian Kejuruteraan mata pelajaran Peng. Kej. Mekanikal
Biologi PKM/ TK Kimia/ Biologi/ Sains/Sains Tambahan
SK Bahasa Melayu A- B LK Satu(1)Mata Pelajaran Teknik (PKA/PKE/
Awam/Elektrik/Mekanikal, berikut: 1 Pendidikan Awal Peng. Kej. Elektrikal PKM/TK/LK)
SJKC Bahasa Cina B RekaBentuk &Teknologi E Kimia
Reka Cipta, Lukisan Pengetahuan Moral Kanak-Kanak
Kejuruteraan, Teknologi Pend. Al-Quran & SJKT Bahasa Tamil B Bahasa Arab B
SK Bahasa Melayu A- 13 Pendidikan Islam SK/ SJKC/ Pend. Syariah Islamiah A- SENARAI MATA PELAJARAN UNTUK PENGIRAAN
Maklumat, Prinsip Akaun, As-Sunnah; Pend. SJKT
Perdagangan, Ekonomi Asas, Syariah Islamiah
2 Bimbingan dan
Kaunseling SJKC Bahasa Cina B Pen Al-Quran & Al-Sunnah A- MERIT MENGIKUT JURUSAN / ALIRAN
Pengetahuan Sains Sukan SJKT Bahasa Tamil B Bahasa Arab B JURUSAN SAINS ALIRAN TEKNIKAL
1. Matematik 1. Matematik
SK Bahasa Melayu A- 14 Bahasa Arab SK Pend. Syariah Islamiah A-
3 Pendidikan 2. Matematik Tambahan 2. Matematik Tambahan
SJKC Bahasa Cina B Pen Al-Quran & Al-Sunnah A- 3. Dua (2) daripada mata pelajaran 3. Fizik/Kimia
Pemulihan
PANDUAN GRED & MATA MERIT SJKT
SK
Bahasa Tamil
Bahasa Melayu
B
A-
SK Pend. Seni Visual
Pend. Seni Visual
A-
A-
berikut:
Fizik/Kimia/Biologi
4. PKA/PKE/ PKM/TK/LK

UNTUK PENGIRAAN MERIT Bahasa Melayu A- 15 Pendidikan


Seni Visual
SJKC
Bahasa Cina B JURUSAN PERAKAUNAN
SJKC
KEMASUKAN KE ILKA 4 Bahasa Melayu Bahasa Cina B
SJKT
Pend. Seni Visual A- 1. Matematik
2. Tiga(3) daripada mata pelajaran berikut:
Bahasa Melayu A- Bahasa Tamil B
SJKT Matematik Tambahan/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/
GRED MATA MERIT GRED MATA MERIT Bahasa Tamil B SK Sejarah A- Perdagangan/ Pengajian Keusahawanan/ Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/
SK Bahasa Inggeris A Sejarah A- Sains Tambahan Satu(1)Mata Pelajaran Teknik (PKA/PKE/ PKM/TK/LK)
A+ 10 C+ 5 SJKC
Bahasa Inggeris A 16 Sejarah Bahasa Cina B
A 9 C 4 SJKC
5 Bahasa Inggeris Bahasa Cina B Sejarah A- NILAI MATA MERIT MENGIKUT GRED SPM
SJKT
A- 8 D 3 SJKT Bahasa Inggeris A Bahasa Tamil B
GRED MATA MERIT GRED MATA MERIT
B+ 7 E 2 Bahasa Tamil B SK Bahasa Melayu A-
6 SK A- 17 Pendidikan Muzik SJKC Bahasa Cina B A+ 25 C+ 20
B 6 G 1 Bahasa Cina Bahasa Cina
SJKC A- SJKT Bahasa Tamil B A 24 C 19
5 MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL KIRA 7 Bahasa Tamil SK
Bahasa Tamil
A- SK Bahasa Melayu A- A- 23 D 18
Pendidikan
UNTUK PENGIRAAN MERIT SJKT A- 18 Jasmani SJKC Bahasa Cina B
B+ 22 E 17
1. Bahasa Melayu; 8 Bahasa Iban SK Bahasa Iban C SJKT Bahasa Tamil B
9 Bahasa
B 21 G 0
2. Matematik / Matematik Tambahan; Kadazandusun SK Bahasa Kadazandusun C Matematik A-
3. Satu (1) mata pelajaran SPM terbaik dari kumpulan SK Mana-mana 1 mata pelajaran berikut:
Mana-mana 2 matapelajaran berikut:
Sains/Vokasional/ Teknologi; SK Fizik/Kimia/Biologi/Sains A-
Fizik/Kimia/Biologi A-
4. Dua (2) mata pelajaran terbaik yang belum diambil kira 19 Pendidikan Khas Matematik A-
10 Matematik Bahasa Cina B
Bahasa Cina B
SJKC Mana-mana 2 matapelajaran berikut: SJKC
Mana-mana 1 mata pelajaran berikut:
Fizik/Kimia/Biologi A-
Fizik/Kimia/Biologi/Sains A-