You are on page 1of 2

2

OPERA "LAISVASIS SALLYS"


"DER FREISCHUTZ;

KARLAS MARIJA VEBFRIS Opera. " L a i s v a s i s saulys" k o t n p o z i t o n u s rase k c l e t n m e t i j ir 1820 - aisiais ja.
C A R L M A R I A von WEBER uzbaige. J o s premjera, kuri j v y k o 1 8 2 1 - ais metais B e r i y n e , t a p o i s t o r i n i u i v y k i u . tai
r1786 - 1826) buvo Veberio triumfas. Kiausytojams operos muzika asucijavosi su valslieciii
d a i n o m i s ir s o k i a i s , aitiir.i ir s u p r a u t a m i b u v o j o s pcisonazai. N e t r u k u s v i e n a s po k i l o
1 I I OpP M r i Is opera. im8 stafvii visi Vokictijos teat rat, o M otitis tampa populiariausiu Dalies
t Ji<- i i no Kompoziioriumi
t i r II l 11 k K T > 1 I 11 l U K I l l i ^
i- I ! I \i 1- 1 1 I 11 IS I
< I 111 Ifti /ll!'.'..Si>VIIUS.
lktl 1 (Hi, i! til 1 I I |l 1 I
i>ko l u n n i o . i: U I | I \ 1 J ' 11 " 1 1 1 \

I | l k I 1 1 I
1 I. It I- I ! 1 1 I I
/ ( * 1 I 1 > I- 1
1 |
h H ) -I *' n ( I 1 I

i n i i i i c i i U ' : ! ! ! : , . M I I ^ S H , i.n :>:":,::;. j; iiinn-


DiamMuiLMskai .liiiis yr;i ir .okaiini'- paiiijo-. I K - H ri-Ci:_> H.O.IOJ

.Siskda;;>,\-: i i i d i v M K i i i / . r :; s. i - L v ^:nr> tnkej.i i,.:;/ik!i, v vhai at u - i : H. <


I i i p:i.-:iori'js naudoia iv_- ' i - !C-:.,:'IH:-., K- ; H ieii'eivii!A--. iv^T 'vi'ii.i
)'.' j."i ^;. r iiis:ri:t!h S'ti;f\:"!i!;!. xv,
, 1 I ll l | I 01 i
"ii k \ I II I ' I I V 1 Ll I i t ^ u n 1 i M !i i 1 i
1 <l A ijl < v 1 ^U> i li titt vu iai i l 1 i I n s
i / mi is i i i i i / u ix t
i \ 1 u t in l 4 > iK'iu K ^ I T I J 1 ll i pei'eln u i iti ti i r n I m ^ \. il
i ' i I in p i s . n ti a I ^ 1 t \ ill i i So ; L I i 1 tit
li' fO;'lC:-,!l>!l:l! f i a IL i t i> < 7 *
I I 11 ' t 1\ H K M ' n z n o i a M a k s a ir Au;;i,"i
** s u u n j n il \ I It
it H I d' '1 I l l i " Mill* ) l | 1 I n l Qop i in V<> ic ' in i i'i
c ii ii i i in 1 = l n \_ n r i
\ i 1 i 1 id
Sodrionis li.mdit'i "uiti.-:, p^v^iams pi ie:;p<; ,fali. .:-a : : i , A ' ; - - :
ul<: kill"; :har-:Tk!o:i/.i:-,' I v ' e i l : (irk. . >. ' : :
CARL MARIA VON WEBER
KARLAS MARIJA FON V E B E R I S

KURINIU SARASAS
Kurinio Btrauka Ploksteles Takelis Laikas Klavyro
pavadinimas numeris puslapis
Opera
"Laisvasis
saulys"
1 veiksmas Uvertiura CD 44 1 10.16
Chores "Pergale"( 0 '< h -u^ ) 2 1.26
"Pazvelk, pone, [ mane" (- 3 2.18
Makso arija "Ne, ilgiau a 4 7.37 46
neik?siu"
Kasparo arija 5 2.05
2 veiksmas , Agatos ir Anchen duetas 6 5.04
Anchen arijete "Lieknas 7 3.46 76
jaunuolis praejo"
Agatos scena ir arija 8 9.08
Finalas. Vilkij slenis. Maksas, 9 5.50 115
Kasparas, Samiuelis.
3 veiksmas Agatos kavatina "Danguje 10 6.00 141
debesys"
Anchen pasakojimas ir arija 11 3.12
Medziiotojit choras 12 2.38 160
Finalas 13 11.13
"Kvietimas P L 331
sokiui"
Operos PI 481
"Oberonas"
uvertiUra

TEMOS

Uvertiura: 168, 169a, 171, 172a, 172b.


Chorai: 175, 178v.
Arijos: 180a, 182, 183, 184.
"Vilkt| slenis" 187.
LITERATURA

1. Trumpa Vakanj muzikos istorija


Vokieciq romantine opera - 492 psl