ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α

Σελίδες 1 - 105

Ο Θεός αποκαλύπτει ένσοφα τον Εαυτό Του μέσα στον άνθρωπο, ως
παλμοδονούμενη κυτταρική παντοδυναμία. Καθοδηγητής ο Θείος Λόγος - η
Αλήθεια - η Ύπαρξη - η Συνειδητότητα - το Κάλλος και η Αρμονία.
Μέρος Β

Σελίδες 106 - 126

Η πολυμορφία και η παντεπόπτρια Αρχή Του Θεού.
Μέρος Γ

Σελίδες 127 -154

Η Χριστοποίηση και μεταμόρφωση του Ανθρώπου.
Μέρος Α

Σελίδες 155 -191

Δημιουργικός οραματισμός, ο τα πάντα ορών οφθαλμός.
Μέρος Ε Σελίδες 192 - έως το τέλος
Η Ιατρική του μέλλοντος = Η αυτοθεραπεία δια του λόγου - Ήχου - φωτός
-Πνεύματος. Το μη και έτι αμάρτανε, είναι η θεραπευτική συνταγή για όλες τις
ασθένειες, χωρίς φάρμακα, δαπάνες και τρεχάματα. Οδηγός η συνεχής διόρθωση
του εαυτού μας. Ενδυόμενοι και επισκιαζόμενοι το Θείο Φως είμαστε στον οίκο
του Θεού.
Όταν κάθε αδελφός αφιερώνει τον εαυτό του για το γενικό καλό, συντάσσεται
Συν Θεώ - εν Θεώ - εκ Θεού - για τον Θεό και προς το Θεό. Τότε του
συγχωρούνται παραβάσεις και παρεκτροπές, τότε θεραπεύονται πληγές και
ασθένειες, τότε αυξάνονται τα χριστά και ανώδυνα έτη της ζωής του, αφού είναι
άξιος για το έργο του Θεού. Το βιβλίο προσφέρεται δωρεάν, πληρώνεται
συγχωρώντας τους αδελφούς μας και υπηρετώντας κατάκοιτους συνανθρώπους
μας.

Σκεπτόμενοι

το

καλό

της

ΟΑΟΤΗΤΑΣ

θεραπευόμαστε

καθοδηγούμενοι από τις θείες Δυνάμεις επί του ασφαλούς.
1

πρώτοι,

Το χρέος αφιλοκερδούς συμπαράστασης στο συνάνθρωπο μας ,μας καλεί:
ΟΝΗΣΙΜΟΣ = Σύλλογος συμπαράστασης φυλακισμένων Τηλ. 210 3622017 Οι
οικογένειες φυλακισμένων έχουν ανάγκη ενδυμάτων, εφοδίων, οικοσκευών,
φαρμάκων, ενοικίων, νοσηλίων, χρημάτων.
Οι σκέψεις Αγάπης εκφράζουν Αλήθεια. Οι Πράξεις Αγάπης είναι δικαιοσύνη. Η
Ανιδιοτελής πράξη Αγάπης είναι Θεϊκή Ιδιότητα
ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΑΕΙΑ = ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ = Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ.
Γνώρισε αδελφέ τον Εντός σου Θεό και πρόβαλλε Τις
Ιδιότητες Του ως υπηρεσία ζωής.
« Οι πνευματικοί οδοδείκτες είναι εδώ »
Στρέψε την άλλη παρειά σημαίνει, δείξε ανωτερότητα = τον Άγιο -Χριστό - Θεϊκό
σου Εαυτό. Ανέβα στον Υψηλό πνευματικό Τόπο του άφες αυτοίς και αγάπα.
Αποδέξου το Δημιουργό όπως εκδηλώνεται και εκφράζεται. Εκείνος γνωρίζει,
εμείς υπακούμε, στο Αγάπα και μη σπρώχνεις.
Ο γαλήνιος αρρύπαντος νους επικεντρωμένος στο ΤΩΡΑ, γνωρίζει ατενίζει,
βιώνει, αναδύει το Θεό. Η συμπεριφορά μας προς την Ολότητα - Ενότητα
-Αιωνιότητα - Μοναδικότητα, προκαθορίζει γεγονότα, συνέπειες και πορεία στο
Φως, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΖΩΗ, ΘΕΟ = Νόμος ανταπόδοσης.
Ότι δεν είναι αγνό, ωραίο, Ιερό και Όσιο, είναι άρνηση προς το Θεό, την
Ολότητα και τον εαυτό μας. Οι αρνητικές μας νοητικές κατασκευές, η αντιδικία,
η επίκριση, η αποστροφή και απόρριψη, δισταγμοί και αμφιβολίες, γίνονται
διαχωριστικά εμπόδια του εαυτού μας προς το Θεό.
Αγκαλιάστε νοητικά και αισθαντικά την Ολότητα Θεό, το αιώνιο ΤΩΡΑ,
αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα την Απόλυτο Τάξη Ζωής. Εναρμονισμένοι με την
Ολότητα, συγχωρούμεθα και Θεραπευόμαστε, λαμβάνουμε Θεϊκές Δωρεές,
χειριζόμαστε θεϊκές ευλογίες, απολαμβάνουμε ανώδυνη παράταση ζωής, για να
2

συνοικοδομήσουμε Συν Θεώ - εν Θεώ - εκ Θεού - για το Θεό και προς το Θεό.
Κάθε ανάγκη μας, κάθε μας υποχρέωση, κάθε αίτημα και κάθε απάντηση
ευρίσκονται και ικανοποιούνται από εντός μας, εκ Θεϊκής δυνατότητας,
πανσοφίας και διακοσμητικής εκ Θεού παραχώρησης. Κατ' εικόνα και Ομοίωση
Θεού Εσμέν. Ναοί Θεού - όργανα Θεού, βάθρα Θεού, Δισκοπότηρα Θεού,
καταυγαστήρες και εκτοξευτήρες Θεού, Θεοί εκ Θεού Αδελφοί εστέ. Τιμήστε το
Θεό, στον εαυτό και σε κάθε αδελφό.
Αναγνωρίζοντας και τιμώντας το Θεό, οι εργασίες μας, οι οικογένειες μας, η
διατροφή μας, η υγεία και κάθε πρόβλημα, αναλαμβάνονται και διευθετούνται
από την Ίδια Αρχή Θεό, αυτό που χρειάζεται είναι κόκκος πίστης, διάκρισης και
αναζήτησης ορθού τρόπου ζωής για το γενικό καλό.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Είμαι Η εντός σας Ύπαρξη, όπως το βούτυρο στο γάλα - το μέλι στα γλυκά - το
λάδι στην ελιά - ο ήλιος στην απειροσύνη, το νερό στο σφουγγάρι, στα δέντρα, ο
ηλεκτρισμός στην μπαταρία. Η εντός σας ζωή. Είμαι αγνότητα, Ειρήνη, Το
Έλεος, η Αρμονία, η Αφθονία, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια. Κάθε έκφραση ζωής
είναι παντοδύναμη Ιδιότητα Μου. Γίνεστε αυτές οι Ιδιότητες- ποιότητες &
εκφράσεις, ενεργοποιήστετες, πραγματοποιήστετες, γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο
ΘΕΟΣ που αναζητάτε. Σας αγαπώ.

Ιερές και ευλογημένες οι Άγιες Γραφές ως Διδάσκαλοι και
Πνευματικοί Οδοόείκτες.
Πολύ χρήσιμη η μελέτη, Αξιόλογη η προσευχή, ωραία τα ανιδιοτελή Σεμινάρια,
άριστη η ανώνυμη αθόρυβη Υπηρεσία, εποικοδομητικός ο διαλογισμός και Άγιο
Επίτευγμα ο νοητικός οραματισμός, αλλά ο Δρόμος που μας πάει γρήγορα στο
Θεό, είναι να γινόμαστε συνεχώς τα Θεία τάλαντα, οι Θείες Ιδιότητες, οι Θεϊκές
Αρχές - Αλήθειες και Δυνάμεις = Αγνότητα - Αγάπη - Δικαιοσύνη - Έλεος και
Αλήθεια, στοργικότητα και τρυφερότητα, πραότητα και γλυκύτητα , Αισιοδοξία
και καλοσύνη και όλα τα Θεία ρήματα, διότι είναι τροφή - δύναμη - θεραπεία
-λύτρωση ζωής - Θεϊκές συνειδήσεις και Παντοδύναμες Παρουσίες.

3

Είναι δοσμένο ότι, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με την
εφαρμογή και αφομοίωση εντός του, κάθε Θείας εντολής που θα εκπέμπεται για
την Συνειδητή Ανύψωση στο θεϊκό φως πάσης πνοής. Θα γνωρίσω το Θεό και θα
Τον εκφράσω, όταν γίνω εγώ ο ίδιος οι Θεϊκές Αρχές, νόμοι,ιδιότητες, δυνάμεις,
συνειδήσεις. Ο φυσικός μας ήλιος εκδηλώνει σε έργο, θεϊκές Αρχές, ας είναι ο
Διδάσκαλος μας.

Ευλογήστε και καλωσορίστε τον Μυριόμορφο
και Πολυδιάστατο εντός σας Θεό.
Κάθε συμβάν στη Ζωή μας είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μας - είναι ο
εκπαιδευτής μας, ο δείκτης ωρίμανσης και πνευματικής διεύρυνσης, το ακριβές
ανελικτικό μας σημείο και το σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα προς ορθότερες
επιλογές, για τελειότερη πορεία στο Φως & τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ.
Εκείνος γνωρίζει, ευλογεί, κατευθύνει τη ζωή, βλέπει το μόχθο, τη συγκομιδή και
τα λάθη. Δεν επεμβαίνει - παρέχεται διάχυτος τροφοδότης, διακοσμητής,
επισκιαστής, ήρεμος Γνώστης. Η Αγαθή Του Σοφία, εκπαιδεύει αθόρυβα κάθε
πλάσμα, ώστε να δοκιμαστεί άριστα, ως ο ταπεινός υπηρέτης Του θείου Σχεδίου
και να μη Τον απαρνηθεί ποτέ πια. Κάθε αδελφός βρίσκεται στο ευλογημένο
εξελικτικό του στάδιο και χρειάζεται σεβασμό, αγάπη και τίμια, ανιδιοτελή
συμπεριφορά, για να αναδυθεί ο εντός του Θείος Εαυτός. Προσευχόμενοι
-διαλογιζόμενοι - ευλογούντες - επικαλούμενοι - δοξολογούντες -ευγνωμονούντες,
εναγκαλιζόμενοι

και

περιπτυσσόμενοι

την

ΟΑΟΤΗΤΑ

ΘΕΟΤΗΤΑ,

σφραγίζουμε την πύλη του κακού, τις άπρεπες ακροβασίες του Νου, γινόμενοι
Άτρωτοι εν Θεώ και συν Θεώ, εκ Θεού , για το Θεό & προς το Θεό. Ο
πνευματικός οδοδείκτης « Αγρυπνείτε και προσεύχεστε » εννοεί ότι, η ανά πάσα
στιγμή επίγνωση της άγρυπνης Συνείδησης μας (εγρήγορση) καθηλώνει- το Νου
μας σε απόλυτη ειρηνική Σιγή και η ΕΓΩ ΕΙΜΙ προβάλλει, Κυριαρχεί και
οδεύει προς τον Πατέρα και την Αιωνιότητα.

4

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ - ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ
ΕΔΩ

Ο

ΘΕΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΤΟΝ

ΕΑΥΤΟ

ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ - ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ.
Υιέ Μου αγαπημένε, ξεπέρασε, διάσπασε, ( με υπέρβαση ) τις φυσικές
αντιλήψεις,

είσελθε

στην

ενορατική,

αιθερική,

ηλεκτρονική

ΔΙΑΣΤΑΣΗ και θα βεβαιωθείς, ότι « Εγώ Ειμί ο Θεός » που αναζητάς.
Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί πλην Εμού. Εγώ σας ορίζω και σας εκπαιδεύω
με Πατρική στοργή «Μείνετε ακίνητοι να Με ακούσετε» Γίνεστε
τέλειοι ως ο Ουράνιος Πατέρας σας. Εξαγιασθείτε να λάβετε πάσα
Δωρεά Μου. Ζητάτε με καθαρή καρδιά σκέψη και λόγο για να λάβετε.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΛΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟ
Θ EΟ - ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Ευγνώμονες

-

Ευχαριστούντες

-

Εξαγιαζόμενοι

προσέλθετε στο Θεϊκό Συμπόσιο.
ΓΝΩΡΙΣΤΕ - ΒΙΩΣΤΕ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΓΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΚΤΗΜΑ ΟΠΟΥ ΔΕΙ.
Μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου και πάσης Ζωής, Ενυπάρχει και
Εδρεύει Η Κραταιά Νοήμων Ύπαρξη - Συνειδητότητα -Ευδαιμονία - Η
Ενιαία Υπερπροσωπική, Υπερβατική –
ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΕΟΣ - ΕΓΩ ΕΙΜΙ - Ο ΥΠΑΡΧΩΝ - Ο
ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ - ΕΝΔΥΘΕΙΤΕ - ΔΙΕΙΣΔΥΣΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ - ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ.

Τα πάντα έγιναν εκ Θεού
Τα πάντα υπάρχουν εν Θεώ
Τα πάντα πορεύονται συν Θεώ
Τα πάντα έλκονται και σπεύδουν προς το Θεό
Τα πάντα γαλουχούνται και διευρύνονται για το Θεό
5

Τα πάντα ζωοδοτούνται, διοικούνται και κατευθύνονται από

το

Θεό.
Τα πάντα επιτάσσονται - υπακούουν, πειθαρχούν και υπηρετούν το Θεό
ως Ολότητα, Ενότητα, Ενιαιότητα. Επικεντρωθήτε στην Ιερότητα της
ΖΩΗΣ.
Ο Θείος Νους ανταποκρίνεται στην πίστη και Δύναμη του λόγου μας.

Υπόσχεση και προσευχή από τη φλεγόμενη
καρδιά των παιδιών Σου Κύριε.
Αγαπημένε Θεέ:
Συ που για όλα προνοείς, Συ που είσαι τα Ανεξάντλητα Εφόδια μου, η
πληρότητα μου σε όλα:
Συμβόλαιο κάνω με Σε, με τούτη την υπόσχεση, να αφιερώσω τη ζωή
μου κι οτιδήποτε Συ μου παρέχεις,, στην Υπηρεσία Σου και να
εργάζομαι από τώρα και στο εξής μόνο για Σε, αφήνοντας να με οδηγείς
και να με κατευθύνεις στα πάντα.
Και για ανταμοιβή Σου ζητώ μόνο Σοφία και Αντίληψη ώστε να μπορώ
να γνωρίζω το Θέλημα Σου και την Έννοια που δίνεις όταν Συ μιλάς,
καθώς και Δύναμη για να μην αμφιβάλλω για την σωστή Σου Παροχή
και Υποστήριξη.
Η Ανωθεν και Έσωθεν Οδηγία ορίζει έργο και υπηρεσία.
ΑΔΕΛΦΕ - Η : ΜΕΤΑΔΩΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
Πώς θα βιώσουμε τον εντός μας θεό
Στο βιβλίο αυτό ο Θεός μας αποκαλύπτει έναν απλό τρόπο « Σύστημα » Να Τον
βιώσουμε, να Τον κατανοήσουμε και να Τον ενδυθούμε, ως υψηλή Δόνηση
Ηλεκτρονικής υφής = ενεργειακό κύμα σε όλο μας το σώμα. Αυτό το λεπτοφυές
ενεργειακό δονούμενο κύμα θα το βιώνουμε κάθε στιγμή που, η συνείδηση μας
6

αναπόσπαστη θα επικεντρώνεται ( κατ' αρχήν ) στο κάτω μέρος του στήθους μας =
υπογάστριο, εκφωνώντας δια ζώσης ( φωνής ) το πανίσχυρο Μυητικό Μάντραμ, «
Ηρέμησε και μάθε ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ » ενώ ταυτόχρονα θα βλέπουμε με
δημιουργικό οραματισμό τα λόγια να γράφονται φωτεινά στο σημείο αυτό. Η
επαναλαμβανόμενη ιερή φράση (Ηρέμησε και μάθε ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ )
ενσυνείδητα πάντοτε, αφυπνίζει τα κύτταρα μας - τα μεταλλάσσει και εγείρει τον
εντός μας Θεό, ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ως Παντοδύναμη Ζωοδότρια Υψήσυχνη Δόνηση. Το
σώμα πάλλεται, ομοουσιοποιείται θεϊκά. Θεία Υψηλή παλμοδόνηση θα επισκιάζει
αμέσως όλο μας το σώμα, διευρύνει τις διαισθητικές μας αντιλήψεις, υψώνει τα
κύτταρα μας μέσα σε Θεία Αγαλλίαση, σε λεπτοφυείς πνευματικές Σφαίρες,
Δράσης και έκφρασης Θείων επιτεύξεων.
Τότε θα εκφωνείτε την Ιερή Φράση επικεντρωμένοι όπου θέλετε, στο κέντρο
μετώπου - επίφυση - στην απειροσύνη των Ουρανών - στα Έγκατα της γης -στην
Ηλιακή σφαίρα - στους αδελφούς μας, σε κέντρα έντασης του πλανήτη μας. Έτσι
επηρεάζουμε διανοιακά κάθε πλάσμα με τη Θεία Δόνηση, εμπλουτισμένη με τις
Ιερές Προθέσεις Αγάπης & Ελέους της ψυχής μας = Του Χριστού μας ΕΑΥΤΟΥ
και μεταλλάσσουμε την κυτταρική συνείδηση και δομή του παντός, επί παντί και
συν Θεώ. Στο βιβλίο αυτό, ο Πάνσεπτος Αόγος του Θεού θα κατανοείται με συνεχή
διαλογιστική μελέτη - ενεργοποίηση και επιβεβαίωση κάθε εμπειρίας, διαισθητικής
- εμπνευστικής - διορατικής — ενορατικής -Αογοϊκής ακόμη και αιθερο τηλεφωνικής, αφού ο Θεός είναι εντός μας – εμείς _ εντός Του, Μία Ενότητα -· Μία
οντότητα - Μία ομοουσιότητα. Έτσι η Λαμπρότητα του Θεού ακτινοβολεί εντός
μας ως κυτταρική Ενεργός Νοημοσύνη και γινόμαστε Συμπαντική θεϊκή
ακτινοβολία, θείο Ρεύμα Ζωής, Πηγή Ενέργειας στην Απειρότητα και Αιωνιότητα.
Έτσι υπηρετούμε το θεϊκό Σχέδιο ως Αυτόνομοι Καταυγαστήρες και Συνοικοδόμοι
Θεοί εν Θεώ. Η Υψήσυχνη Δόνηση είναι το γνώρισμα της Ενότητας και
επικοινωνίας των Κόσμων, Περικλείει Ανθρωπότητα, Κόσμους και Σύμπαντα σε
μία Ενότητα, Συνύπαρξη και Ενδοεπικοινωνία. Όταν, με τις συνεχείς εκφωνήσεις
της αφυπνιστικής φράσης « Ηρέμησε και μάθε ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ » αρχίσει η
συνεχής δόνηση σε όλο μας το σώμα, έχουμε εισχωρήσει στη θεϊκή Ουσία Αιώνιας
και Άφθαρτης Ζωής, στο θείο Ρεύμα που συνέχει
7

όλη τη Δημιουργία και αυτόματα επικοινωνούμε με κάθε Πνοή, αφού η θεϊκή
Δονούμενη παρουσία διαπερνά - υπερβαίνει και γαλουχεί κάθε εκδήλωση θεατή ή
αθέατη, επικρατεί και βιώνεται ως Δημιουργικό Γίγνεσθαι. Η Συντονιστική Εξαγνιστική - Ανακαινιστική - Θεραπευτική -Λυτρωτική Αυτή Δόνηση εξαλείφει
κάθε πλάνη και γινόμαστε κοινωνοί της ροής του Λόγου και της Τελειότητας του
Θεού. Και Ούτω πάσα πνοή συλλειτουργεί με το Δημιουργό της, στο ρυθμό του
ΑΕΙ ΠΑΡΟΝ.
ΘΕΟΣ = Το

Μοναδικό

και

Αιώνιο

Πυρηνικό

Κέντρο

Ισομερισμού των Αγαθών Του, επί παντί. ΗΡΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ
ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ. Ας γίνει επωδός η φράση αυτή. Είναι το πανίσχυρο Μάντραμ
που Με εγείρει μέσα στο σάρκινο σπήλαιο σας, ως λυτρωτική υψηλή Δόνηση =
Κυτταρική συνειδητότητα= Ο Θεός έσεται σαρξ.
Οι Θεϊκές Θετικές Ακτινοβόλες Δυνάμεις ευλογούν - κατευθύνουν -προστατεύουν
- θεραπεύουν - φωτίζουν και έλκουν τους αταλάντευτα ανιδιοτελώς αγαπώντας την
ευπρέπεια του ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Συνεχής η Ανελικτική Πορεία και το πρόσταγμα Ψηλά στο Φως οι Άνθρωποι
στον Οίκο του Πατέρα. Απ' της Καρδιάς τις Ιερές προθέσεις ο Ναός. Το χθες — το
σήμερα - το αύριο μέσα στο Φως. Τέρα Μητέρα Γη Καινούργιο βάθρο των θεών.
Πύρινοι Δρομείς υφαντές της Ζωής ενωθείτε.
Με του Λόγου τη Δύναμη Καταυγάστε τη Γη.
Των Αδελφών μας φύλακες - Εντεταλμένοι Πλοηγοί.
Υψωθείτε στο Φως - Ενδυθείτε Αγάπη - Ενδυθείτε θεό.
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ - ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ - APT Ο Σ
ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΖΩΗΣ ΤΟ ΑΕΙ ΠΑΡΟΝ - ΥΨΗΣΥΧΝΟΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΟΝΗΣΗ

-

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ - ΠΑΛΜΟΔΟΝΟΥΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΔΥΝΑΜΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ - ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΖΩΗΣ.
Μην αμφιβάλλετε: Όταν Με Καλέσετε, Εγώ ο Ίδιος θα σας απαντήσω. Εγώ ο
ίδιος θα ανταποκριθώ, θα αποκαλυφθώ, θα ταυτιστώ μαζί σας, αφού ΘΕΟΙ
ΕΣΤΕ

ΕΝ

ΕΜΟΙ ΤΩ

ΘΕΩ.

Είστε
8

μέσα

στην

Κοσμογεννήτρια

και

Κοσμοπεριέχουσα ΑΡΧΗ & ΤΑΞΗ, την Συνθετοποιούμενη & Μορφοποιούμενη
ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ.
Εγώ Ειμί το Φως, η Ζωή, η Αλήθεια, η Ανάσταση, η Τελειότητα, το
Παμπεριεκτικόν και Ατελεύτητον. Ξεπεράστε τα εμπόδια. Σας αναμένω. Είστε ο
ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ. Με την τεχνική της μη αντίληψης ( Μη επηρεασμού από υλικές
μορφές ), θα Με γνωρίσετε ως Τον Ένοικο του Παντός στο μέγιστο και στο
ελάχιστο. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ. ΟΥΚ ΕΣΟΝΤΑΙ ΣΥ ΘΕΟΙ ΕΤΕΡΟΙ ΠΛΗΝ ΕΜΟΥ.
Θεός - Πνεύμα - Ύπαρξη - Ουσία- Εαυτός - ΕΓΩ ΕΙΜΙ, είναι πέρα από μορφές
και περιγραφές = Διάσταση φωτός = Λεπτοφυής αιθερική Ηλεκτρονική ΟΥΣΙΑ.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ : ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ ΕΣΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ = ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ
ΝΟΗΤΙΚΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ = ΛΕΠΤΟΦΥΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ.
Σε σένα, τον ευλογημένο αναγνώστη ομιλώ.
Σε σένα, που αναζητάς το Θεό, την αλήθεια, την ευτυχία, τον ισομερισμό των
αγαθών και τη Δικαιοσύνη.
Όλα είναι εντός σου αιώνιες αυθύπαρκτες Δυνάμεις και Δωρεές, αφού ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο
θείος σου Γεννήτορας, ο Παντεπόιττης Ένοικος σου και κάθε πνοής, ήρθα
υπακούοντας τις επικλήσεις σου.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ ήρθα Ζωντανή έκφραση, Ζωοδότρια Αρχή και Τάξη, Αναστάσιμη
λυτρωτική παρουσία για όσους πεινούν για τον Άρτο της Ζωής και το Ζών Ύδωρ
Μου, αποδείχνοντας το μέσα από την εν Χριστώ Ζωή και πορεία, τον ηθικό και
εξαγιασμένο τρόπο ζωής. Ότι, μόνον εξαγιαζόμενοι λαμβάνετε θεϊκές δωρεές και εν
Χριστώ εισέρχεσθε στην Βάσιζα Μου, ολόφωτοι ομοούσιοι κραταιοί και
ευλογημένοι. Σε σένα, ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ήρθα.
Επειδή έχεις αρχίσει να αισθάνεσαι την παρουσία της «Αλήθειας» αυτής μέσα
στην ψυχή σου και αναζητάς την επιβεβαίωση Μου που, χωρίς επιτυχία τώρα
τελευταία, αγωνίζομαι για ζωντανή έκφραση εντός σου, Ναι, προς όλους όσους
πεινούν για τον αληθινό «Άρτο της Ζωής», ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ήρθα. Είσαι έτοιμος να
πάρεις μέρος; Αν ναι, τότε σήκω όρθιος. Μείνε ορθός. Ηρέμησε τον ανθρώπινο
νου σου και ακολούθησε με προσοχή το Λόγο Μου που προσφέρεται εδώ. Αλλιώς
θα γυρίσεις και θα απομακρυνθείς ακόμα μία φορά με την οδυνηρή πείνα στην
καρδιά σου. ΕΓΩ. Ποιος είμαι ΕΓΩ; ΕΓΩ, που μιλώ με τόση φαινομενική γνώση
9

και αυθεντία; Άκουσε. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συ, το μέρος εκείνο του εαυτού σου που ΕΙΝΑΙ
και ΓΝΩΡΙΖΕΙ. ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Και Πάντα γνώριζε και πάντοτε
υπήρχε. Ναι ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συ, ο ΕΑΥΤΟΣ σου, το μέρος εκείνο που ΕΙΜΑΙ και
γνωρίζει. Που γνωρίζει τα Πάντα και πάντα εγνώριζε και πάντα υπήρχε. Ναι
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥ Ο ΕΑΥΤΟΣ σου που λέει ΕΓΩ ΕΙΜΙ και είναι ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Αυτό
το υπερβατικό, το πιο εσωτερικό μέρος σου, που ζωογονείται εντός σου καθώς
διαβάζεις, που ανταποκρίνεται στον λόγο Μου αυτόν, που αντιλαμβάνεται την
Αλήθεια Του, που αναγνωρίζει όλη την Αλήθεια και απορρίπτει κάθε σφάλμα
οπουδήποτε ευρεθεί. Όχι το μέρος εκείνο που ζούσε τρεφόμενο απ' τα σφάλματα
όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο αληθινός σου καθηγητής, ο μόνος
αληθινός που θα γνωρίσεις ποτέ σου και ο μόνος ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΓΩ, ο Θείος
Σου ΕΑΥΤΟΣ. Εγώ, το ΕΓΩ ΕΙΜΙ μέρος σου, σου φέρνω το Μήνυμα Μου αυτό,
τον Ζωντανό Λόγο Μου, καθώς σου έχω φέρει κάθε τι στη ζωή, είτε βιβλίο, είτε
«Διδάσκαλο», για να σε διδάξει ότι ΕΓΩ και μόνο ΕΓΩ, ο Αληθινός Εαυτός σου,
ΕΙΜΙ ο καθηγητής για σένα, ο μόνος καθηγητής και ο μόνος Θεός. Και τώρα και
πάντοτε σου παρέχει όχι μόνο τον Άρτο και τον Οίνο της Ζωής, αλλά και όλα όσα
χρειάζονται για την φυσική, νοητική και πνευματική ανάπτυξη και συντήρηση.
Γι' αυτό, αυτό που σε έλκει, καθώς διαβάζεις, είναι το Μήνυμα Μου, που
απευθύνεται προς την εξωτερική σου ανθρώπινη συνειδητότητα από μέσα και
δεν είναι παρά μια επιβεβαίωση αυτού που το ΕΓΩ ΕΙΜΙ μέρος σου πάντοτε
γνώριζε εσωτερικά, αλλά δεν το είχε ακόμα εξηγήσει με χειροπιαστούς, σαφείς
όρους στην εξωτερική του συνειδητότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλα όσα
οποτεδήποτε Σε προσέλκυσαν, που προέρχονταν από κάποιαν εξωτερική
έκφραση, δεν ήταν παρά η επιβεβαίωση του Λόγου Μου που είχε ήδη εκφραστεί
εντός σου. Η εξωτερική έκφραση ήταν η οδός ή το μέσο, που διάλεγα κατά
περίπτωση και που μέσα απ' αυτήν έφθαναν και εντυπώνονταν στην ανθρώπινη,
ή αλλιώς στην «εγώ» συνειδητότητα σου. ΕΓΩ ουκ ΕΙΜΙ ο ανθρώπινος νους σου,
ούτε το τέκνο του, η λογική. Αυτά δεν είναι παρά εκφράσεις του Είναι Σου,
καθώς και συ είσαι η έκφραση του Είναι Μου. Δεν είναι παρά φάσεις της
ανθρώπινης προσωπικότητας σου, όπως και συ μία φάση

της Θείας Μου

Υπερπροσωπικότητας. Ζύγισε και μελέτησε προσεχτικά τους λόγους αυτούς.
10

Σήκω πάνω και ελευθέρωσε τον εαυτό σου, για τώρα και για πάντα, από την
κυριαρχία της προσωπικότητας σου, με το νου και τη λογική, που
αυτοδιογκώνονται και καμαρώνουν. Γιατί στο μέλλον ο νους σου πρέπει να είναι
ο υπηρέτης Σου και η λογική η σκλάβα Σου, αν πρόκειται ο Λόγος Μου να
διεισδύσει στη συνειδητότητα της Ψυχής σου. Ήρθα τώρα ΕΓΩ ΕΙΜΙ, προς την
συνειδητότητα της Ψυχής σου, που την ζωογόνησα ειδικά για να προετοιμαστεί
να υποδεχτεί το Λόγο Μου. Τώρα, αν είσαι αρκετά ισχυρός για να τον αντέξεις,
αν σου είναι δυνατό να παραμερίσεις όλες τις ιδιαίτερες προσωπικές σου
ιδεοληψίες, πεποιθήσεις και γνώμες - που δεν είναι παρά απορρίμματα μαζεμένα
από σκουπιδότοπους άλλων, αν είσαι αρκετά ισχυρός ώστε να απορρίψεις όλα
αυτά - τότε ο Λόγος Μου θα γίνει για σένα πηγή ατέλειωτης Χαράς και Ευλογίας.
Ετοιμάσου να δεις αυτή σου την προσωπικότητα να αμφιβάλλει για το Λόγο Μου
σε όλη την διάρκεια που τον διαβάζεις. Κι αυτό επειδή η ίδια η ζωή της
προσωπικότητας σου απειλείται και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει,

να

ευδοκιμήσει και να κυριαρχεί για πολύ χρόνο στις σκέψεις σου, στα
συναισθήματα σου, στις κινήσεις σου, όπως παλιά , εφ' όσον δεχτείς το Λόγο μου
στην καρδιά σου και Του επιτρέψεις να παραμείνει εκεί. Ναι ήρθα, ΕΓΩ ΕΙΜΙ,
σε σένα τώρα. Για να σε κάνω συνειδητό γνώστη της παρουσίας Μου. Επειδή
έτσι έχω προετοιμάσει τον ανθρώπινο νου σου, ώστε να μπορεί αυτός, μέχρι ενός
σημείου, να κατανοήσει ποιά είναι η έννοια που έχω Εγώ. Πάντοτε υπήρξα μαζί
σου, αλλά δεν το εγνώριζες. Σκόπιμα σε οδήγησα μέσα από τις Ερημιές των
βιβλίων και των διδασκαλιών, των θρησκειών και φιλοσοφιών, διατηρώντας
ασταμάτητα εμπρός στα μάτια της Ψυχής σου το όραμα της γης της Επαγγελίας.
Επίτηδες σε έθρεψα με το μάννα της ερήμου, ώστε να μπορείς να θυμάσαι, να
εκτιμάς και να προσδοκάς τον άρτο του Πνεύματος. Τώρα σ' έφερα στον ποταμό
Ιορδάνη, που σε διαχωρίζει από τη Θεία σου κληρονομιά. Τώρα ήρθε η ώρα να
Με γνωρίσεις συνειδητά. Ήρθε η ώρα να περάσεις τον ποταμό προς την Χαναάν,
τη γη με το Γάλα και το Μέλι. Είσαι έτοιμος; Θέλεις να πας; Αν ναι, ακολούθησε
το Αόγο Μου αυτόν, που είναι η Κιβωτός του Συμβολαίου Μου και θα περάσεις
χωρίς να βραχείς καθόλου.

11

Ηρέμησε και μάθε
Για να μάθεις λοιπόν να Με γνωρίζεις, ώστε να είσαι βέβαιος ότι είμαι ΕΓΩ, ο
Αληθινός σου Εαυτός, που λέει τα λόγια τούτα, πρέπει κατ' αρχήν να μάθεις να
Ηρεμείς, να ησυχάζεις τον ανθρώπινο νου σου και το σώμα σου και κάθε
δραστηριότητα τους, ώστε να μην έχεις πια συνείδηση της ύπαρξης τους.
Ίσως να μη μπορείς ακόμη να το πετύχεις, αλλά θα σου διδάξω τον τρόπο, αν
πράγματι επιθυμείς να με γνωρίσεις και προθυμοποιείσαι να το αποδείξεις με το
να Μου έχεις εμπιστοσύνη και να Με υπακούς σε όλα όσα θα σου ζητήσω να
κάνεις. Άκουσε. Προσπάθησε να φανταστείς το «ΕΓΩ» που ομιλεί μέσα από τις
σελίδες αυτές. Αυτός είναι ο Ανώτερος, ή Θείος, Εαυτός σου, που απευθύνεται
και συμβουλεύει τον ανθρώπινο νου και την νόηση σου, που προς το παρόν θα τις
θεωρήσεις ότι αποτελούν χωριστή προσωπικότητα, ο ανθρώπινος νους σου είναι
έτσι δομημένος ώστε να μη δέχεται οτιδήποτε δε συμφωνεί με όσα έχει μέχρι
τώρα μάθει από πείρα ή γνώση και τα οποία η νόηση του δεν θεωρεί
αιτιολογημένα. Γι' αυτό, όταν απευθύνεσαι, σ' αυτόν, χρησιμοποιείς τέτοιους
όρους και εκφράσεις ώστε να διερμηνεύουν με σαφήνεια προς την λογική σου τις
αλήθειες που πρέπει να κατανοήσει, πριν να μπορέσει ο νους σου να προχωρήσει
προς τη συνειδητοποίηση των εννοιών σου. Το γεγονός είναι ότι το «ΕΓΩ» τούτο
είναι συ, ο Αληθινός Εαυτός σου. Ο ανθρώπινος νους σου έχει μέχρι τώρα τόσο
πολύ απορροφηθεί στο σκοπό της προσφοράς προς το σώμα και προς τη λογική
του, των κάθε είδους εγωιστικών απολαύσεων, ώστε δεν είχε ποτέ καιρό να
γνωριστεί με τον Αληθινό Σένα, τον πραγματικό Κύριο και Δεσπότη του. Είχες
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και είχες υποστεί να καταλήξεις να πιστεύεις ότι Συ
είσαι η νόηση και το σώμα σου και, σα συνέπεια αυτών, λησμόνησες σχεδόν
Εμένα, τον Θείο Εαυτό σου. ΕΓΩ ουκ ΕΙΜΙ η νόηση σου και το σώμα σου και το
Μήνυμα αυτό έχει σαν σκοπό να διδάξει ότι Συ και Εγώ είμαστε Ένα. Τα λόγια
που λέω εδώ και το κύριο βάρος των οδηγιών, είναι το ξύπνημα της
συνειδητότητάς σου σχετικά με το μεγάλο τούτο γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να
συνειδητοποιήσεις το γεγονός αυτό πριν απομακρυνθείς από τη συνειδητότητα
του σώματος αυτού και της λογικής, που τόσο χρόνο σε κρατούν υποδουλωμένο.
12

Πρέπει να Με αισθανθείς εντός σου πριν μπορέσεις να καταλάβεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
εκεί. Προκειμένου να λησμονήσεις τελείως το νου σου και τις σκέψεις του και το
σώμα σου και τις αισθήσεις του, ώστε να μπορέσεις να Με αισθανθείς Εντός σου,
είναι αναγκαίο να υπακούσεις με προσοχή στις οδηγίες Μου αυτές. Κάθισε ήρεμα
σε αναπαυτική στάση και όταν βρεθείς σε τέλεια άνεση, άφησε το νου σου να
χωνέψει τη σημασία των λόγων αυτών: « Ηρέμησε-και μάθε- ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο
ΘΕΟΣ».
Χωρίς σκέψεις, άφησε αυτή, τη Θεία Μου Εντολή, να διεισδύσει βαθιά στη ψυχή
σου. Άφησε οποιεσδήποτε εντυπώσεις έρχονται στο νου σου να εισχωρήσουν
όπως θέλουν αυτές - χωρίς καμία προσπάθεια ή παρεμβολή εκ μέρους σου.
Παρακολουθεί με προσοχή την είσοδο τους, γιατί αυτές είναι συ. Ύστερα, όταν
κάποιο μέρος από τη ζωτική τους σημασία αρχίζει να ανατέλλει στην
συνειδητότητα σου, πρόφερε τους λόγους Μου τούτους αργά, επιτακτικά, προς
κάθε κύτταρο του σώματος σου, κάθε λειτουργία του νου σου, με όλη τη
συνειδητή δύναμη που διαθέτεις:
«Ηρέμησε - και ΜΑΘΕ - ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ»
Πρόφερε τους λόγους όπως ακριβώς είναι γραμμένοι εδώ, προσπαθώντας να
κατανοήσεις ότι ο εντός σου Θεός διατάζει και απαιτεί από το θνητό σου εαυτό
απόλυτη υπακοή. Μελέτησε τους, ανακάλυψε την κρυφή τους δύναμη.
Συλλογίσου πάνω τους, φέρε τους στη δουλειά σου, όποια κι αν είναι. Κάνε τους
το ζωτικό, κυρίαρχο παράγοντα στην εργασία σου, σ' όλες τις δημιουργικές σου
σκέψεις. Επανάλαβε τους χίλιες φορές την ημέρα. Έως ότου ανακαλύψεις την πιο
εσώτερη Μου έννοια = Έως ότου κάθε κύτταρο του σώματος σου, δονείται από
αγαλλίαση ανταποκρινόμενο στην εντολή «Ηρέμησε» και υπακούει αμέσως. Και
κάθε σκέψη που πλανάται, τριγυρίζοντας γύρω από το νου σου, σπεύδει να
εξαφανιστεί στο τίποτα. Τότε, καθώς ο Ήλιος της Γνώσης αρχίζει ν' ανατέλλει
στον ορίζοντα της συνειδητότητάς σου. Τότε θα αισθανθείς το βουβό κύμα μίας
άγνωστης θαυμαστής Ανάσας να σε γεμίζει μέχρι τα ακρότατα σημεία των
θνητών σου μελών και να αναγκάζει τις αισθήσεις σου να τινάζονται στον αέρα
σχεδόν από την έκσταση που τους προκαλεί, τότε θα έρθουν τα κύματα, το ένα
μετά το άλλο, μιας ισχυρότατης, ακατάσχετης Δύναμης, ν' αναδυθούν εντός σου,
13

ανυψώνοντας σε πάνω σχεδόν από τη γη, τότε θα αισθανθείς εντός σου τη Δόξα,
την Ιερότητα, το Μεγαλείο της Παρουσίας Μου. Και τότε, θα ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ, ότι
ΕΓΩ ΕΙΜΙ, Ο ΘΕΟΣ. Κι όταν θα Με έχεις αισθανθεί έτσι, σε τέτοιες στιγμές,
εντός σου, όταν θα έχεις πάρει τη γεύση της Δύναμης Μου, όταν θα έχεις ακούσει
τη Σοφία Μου και θα έχεις γνωρίσει την έκταση της Αγάπης Μου που αγκαλιάζει
τα πάντα, καμιά ασθένεια δεν θα μπορεί να σε αγγίξει, καμιά περίσταση να σε
εξασθενίσει, κανένας εγθρός να σε κατανικήσει. Γιατί ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ τώρα ότι
ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και πάντοτε στο εξής θα στρέφεσαι προς Εμέ για την
ανάγκη σου, βάζοντας όλη την πίστη σου σ' Εμέ, θα Με εύρεις πάντοτε ισχυρό
και πάντοτε παρόντα βοηθό σε ώρα ανάγκης. Επειδή θα σε γεμίσω με τόση
Αντίληψη της Παρουσίας Μου και της Ισγύος Μου, ώστε το μόνο που θα
γρειάζεσαι θα είναι να είσαι Ήρεμος και να Με αφήσεις να κάνω ότι θέλεις να
γίνει — να θεραπεύσω ασθένειες δικές σου και άλλων, να φωτίσω το νου σου,
ώστε να βλέπεις με τα μάτια Μου την Αλήθεια που αναζητάς, ή να εκτελέσω με
επιτυχία

τα

έργα

που

προηγούμενα

φαίνονταν

σχεδόν

αδύνατο

να

πραγματοποιηθούν. Η Γνώση αυτή, η Αντίληψη αυτή, δεν θα έρθει αμέσως. Ίσως
να μην έρθει και μετά από χρόνια. Ίσως να έρθει αύριο. Από κανέναν άλλο δεν
εξαρτάται εκτός από σένα . όχι από την προσωπικότητα σου, με τις ανθρώπινες
επιθυμίες και την ανθρώπινη κατανόηση. Αλλά από την Εντός σου ΕΓΩ ΕΙΜΙ
παρουσία, απ' τον εντός σου Θεό. Ποιος είναι που κάνει το βλαστό να ανοίγει σε
ανθό; Ποιος επιτρέπει στο νεοσσό να σπάει το κέλυφος του; Ποιος αποφασίζει την
ημέρα και την ώρα: Είναι η ενσυνείδητη, φυσιολογική δράση της εντός σου
Ευφυΐας, της Ευφυΐας Μου, που κατευθύνεται απ' το Θέλημα Μου, που φέρνει σε
καρποφορία την Ιδέα Μου και την εκδηλώνει στον ανθό και το νεοσσό.
Αλλά ο ανθός και το κοτόπουλο έχουν καμμιά σχέση μ' αυτό;
Όχι, παρά μόνο εφ' όσον θα έχουν υποβάλλει, ή ενώσει, τη Θέληση τους με τη δική
Μου και θα έχουν αφήσει Εμέ και τη Σοφία Μου να αποφασίσω το χρόνο και την
ωρίμανση για δράση και τότε πάλι μόνο εφ' όσον υπακούσουν την ώθηση της
Θέλησης Μου για να κάνουν προσπάθεια, θα μπορέσουν να προχωρήσουν προς τη
Νέα Ζωή.

14

Ίσως προσπαθήσεις χίλιες χιλιάδες φορές, με την προσωπικότητα σου, να σπάσεις
το κέλυφος της ανθρώπινης συνειδητότητάς σου.
Κι αν ακόμα θα υπάρξει αποτέλεσμα, αυτό θα είναι η διάρρηξη των θυρών που έχω
προβλέψει μεταξύ του κόσμου των χειροπιαστών μορφών και του πεδίου των μη χειροπιαστών ονείρων. Κι όταν ανοίξει η πόρτα, τότε δεν μπορείς να κρατήσεις
άλλο μακριά τους εισβολείς από τον προσωπικό σου ιδιαίτερο χώρο χωρίς πολλή
ταλαιπωρία και πόνο.
Αλλά έστω και μέσα από τέτοιο πόνο μπορείς να αποκτήσεις τη δύναμη που σου
λείπει και τη σοφία που χρειάζεται ώστε να μάθεις ότι, μέχρις ότου παραχωρήσεις
κάθε επιθυμία για γνώση, για καλοσύνη, μάλιστα, για ένωση με Εμέ, στην ωφέλεια
του εαυτού σου, δεν θα μπορέσεις να ξεδιπλώσεις τα πέταλα σου ώστε να δείξεις
την τέλεια Ωραιότητα της Θείας Μου Φύσης, να πετάξεις μακριά το όστρακο της
ανθρώπινης προσωπικότητας σου και να προχωρήσεις στο ένδοξο Φως του
Ουράνιου Βασιλείου Μου. Γι' αυτό σου δίνω αυτές τις οδηγίες τώρα, στην αρχή,
έτσι που ίσως μάθεις πώς να Με αναγνωρίζεις. Διότι εδώ Εγώ σού υπόσχομαι ότι,
αν ακολουθήσεις και μοχθήσεις σοβαρά για να κατανοήσεις και να υπακούσεις στις
οδηγίες Μου όπως σου δίνονται εδώ, πολύ σύντομα θα Με Μάθεις και Εγώ θα σε
κάνω να κατανοείς όλο το Αόγο Μου, οπουδήποτε κι αν είναι γραμμένος - σε βιβλίο
ή διδασκαλία, στη Φύση, ή στους συνανθρώπους σου. Αν πολλά από τα εδώ
γραφόμενα φαίνονται αντιφατικά, αναζήτησε την πραγματική Μου έννοια πριν τα
απορρίψεις. Μην αφήσεις έστω και μία παράγραφο, ή έστω και μία μόνο σκέψη
μέσα της, πριν σου γίνει καθαρό κάθε τι που περιλαμβάνει. Αλλά όλη σου η
αναζήτηση και όλος σου ο αγώνας ας γίνουν με πίστη κι εμπιστοσύνη σ' Εμέ, τον
Αληθινό Εσωτερικό Εαυτό σου και χωρίς να αγωνιάς για τα αποτελέσματα, γιατί
τα αποτελέσματα είναι στη φύλαξη Μου κι Εγώ θα φροντίσω γι' αυτά. Οι
αμφιβολίες και η ανησυχία δεν ανήκουν παρά στην προσωπικότητα κι αν αφεθούν
να επικρατήσουν θα οδηγήσουν μόνο στην αποτυχία και την απογοήτευση.

Εγώ. Ζωή, Θεός
15

Αν αυτά που διάβασες ξύπνησαν κάποια ανταπόκριση μέσα σου και η Ψυχή σου
ποθεί περισσότερα - τότε είσαι έτοιμος για τα παρακάτω. Αν ακόμη αναρωτιέσαι, ή
επαναστατείς, για τη φαινομενική απόδοση θείας αυθεντίας σ' ότι είναι γραμμένο
εδώ, ενώ η λογική σου, σου λέει πως δεν είναι άλλο παρά μίαν απόπειρα να
παγιδευτεί ο νους σου με πονηρές προτάσεις και πανούργα σοφιστεία - τότε δεν θα
πάρεις κανένα κέρδος από τους λόγους τούτους, διότι η έννοια τους είναι ακόμη
κρυμμένη από τη θνητή σου συνειδητότητα και ο Λόγος Μου πρέπει να φθάσει σ'
εσένα μέσ' από άλλους δρόμους έκφρασης. Καλά κάνει η προσωπικότητα σου, μαζί
με το νου σου αν σε παροτρύνει να εξετάζεις και επαναστατείς έτσι εναντίον μίας
αυθεντίας που δεν γνωρίζεις ακόμη ότι είναι δική Μου. Στην πραγματικότητα Εγώ
κάνω την προσωπικότητα σου να επαναστατεί έτσι. Γιατί η προσωπικότητα σου με
την περήφανη συναίσθηση της ατομικότητας της, Μου χρειάζεται για να αναπτύξω
ένα νου και ένα σώμα τόσο ισχυρό ώστε να μπορούν να Με εκφράζουν τέλεια.
Μέχρις ότου γίνεις έτοιμος να Με γνωρίσεις, είναι τελείως φυσικό για την
προσωπικότητα σου να ερευνά και να επαναστατεί έτσι.
Μόλις και αρχίσεις να ξεχωρίσεις την Αυθεντία Μου, τη στιγμή αυτή αρχίζει η
υπονόμευση της αυθεντίας της προσωπικότητας. Οι μέρες της κυριαρχίας της είναι
μετρημένες και συ θα στρέφεσαι όλο και περισσότερο προς Εμέ για καθοδήγηση.
Γι' αυτό μη φοβάσαι. Διάβαζε και πιθανόν η αναγνώριση θα έρθει. Αλλά μάθε ότι
μπορείς να διαβάσεις ή όχι, κατά την επιλογή σου. Αλλά αν διαβάζεις, στην
πραγματικότητα Εγώ έκανα την Επιλογή, όχι εσύ. Για σένα, που όπως φαίνεται
διάλεξες να μην διαβάσεις άλλο, έχω σχέδια και στην κατάλληλη ώρα θα μάθεις
πως οτιδήποτε κάνεις ή προτιμάς ή επιθυμείς, είμαι ΕΓΩ που σε καθοδηγώ
ανάμεσα απ' όλες τις απατηλότητες και τις ψευδαισθήσεις της προσωπικότητας,
ώστε τελικά να ξυπνήσεις μέσα στην ανυπαρξία τους και να στραφείς προς Με σαν
τη μία και μοναδική Πραγματικότητα. Τότε οι λόγοι αυτοί θα εύρουν ανταπόκριση
μέσα σου: «ΗΡΕΜΗΣΕ και ΜΑΘΕ - ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ» Ναι, ΕΓΩ ΕΙΜΙ αυτό
το εσωτερικό του εαυτού σου, που είναι εγκαταστημένο εντός σου και υπομονετικά
αναμένει και παρατηρεί, μη γνωρίζοντας χρόνο και χώρο. Επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο
Αιώνιος και πληρώ όλο το χώρο. Σε παρατηρώ και περιμένω να τελειώσεις με τις
μικρές ανθρώπινες τρέλες και αδυναμίες σου, τις ματαίες επιθυμίες, φιλοδοξίες και
16

λύπες σου, γνωρίζοντας πως και αυτό θα έρθει στην ώρα του. Και τότε θα στραφείς
προς Με, κουρασμένος αποθαρρυμένος, κενός και ταπεινός και θα Μου ζητήσεις
να αναλάβω την οδήγηση, μη έχοντας καταλάβει ότι Εγώ σε οδηγούσα όλον αυτό
τον καιρό. Ναι Εγώ καθόμουν εδώ εντός σου, περιμένοντας ήσυχα γι' αυτό. Κι
όμως, ενώ περίμενα, στην πραγματικότητα ΕΓΩ κατεύθυνα όλους τους δρόμους
σου, ΕΓΩ ενέπνεα όλες τις σκέψεις και πράξεις, χρησιμοποιώντας απρόσωπα και
χειριζόμενος κάθε μία, έτσι ώστε τελικά να οδηγήσω σένα και τις άλλες
ανθρώπινες εκφράσεις Μου σε μίαν οριστική, ενσυνείδητη αναγνώριση Μου. Ναι,
πάντοτε ήμουν εντός σου, βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Ήμουν εντός σου σ' όλα μέσα απ' τις χαρές σου κι απ' τους πόνους της καρδιάς σου, απ' τις επιτυχίες και
τα λάθη σου, μέσ' απ' το κακό που έκανες, απ' τη ντροπή σου, απ' τα αμαρτήματα
σου κατά του αδελφού σου και κατά του Θεού, όπως νόμιζες. Ναι είτε
προχωρούσες ίσια μπροστά ή παραπλανιόσουν στο πλάι ή ακόμη πήγαινες προς τα
πίσω, Ήμουν Εγώ που σε έσωζα. Ήμουν Εγώ που σε παρορμούσα με την ματιά που
σου επέτρεπα να Μου ρίξεις στο θολό βάθος του χώρου Ημουν Εγώ που σε δελέαζα
με κάποιο όραμα Μου σε κάποια μαγευτική μορφή, ή ο' ένα ωραίο σώμα σε μία
μεθυστική απόλαυση ή σε μία διεγερτική φιλοδοξία Ημουν Εγώ που εμφανιζόμουν
εμπρός σου μέσα στο ένδυμα της αμαρτίας, ή Αδυναμίας ή Πλεονεξίας ή
Σοφιστείας και σε οδηγούσα πίσω στην αγκαλιά της Συνείδησης, αφήνοντας σε να
παλεύεις μέσα στη σκιερή της αρπάγη, μέχρις ότου ξυπνουοες

μέσα στην

ανικανότητα της, σηκωνόσουν αηδιασμένος και κάτω από την έμπνευση ενός νέου
οράματος, ξέσκιζες το προσωπείο Μου.
Ναι ήμουν Εγώ που σε ανάγκαζα να κάνεις όλα τα πράγματα και αν μπορείς να
το καταλάβεις, ήμουν Ενώ που κάνω όλα όσα κάνεις και όλα όσα κάνει ο
αδελφός σου, γιατί αυτό που μέσα σου και μέσα του ΕΙΝΑΙ, είμαι ΕΓΩ, ο Εαυτός
Μου. ΕΓΩ ΕΙΜΙ αυτό που δίνει Ψυχή στο σώμα σου, που κάνει το νου σου να
σκέφτεται, την καρδιά που, να χτυπά. ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ο Εσώτατος, το Πνεύμα η
Ζωοδότρα Αιτία του είναι σου, ολόκληρης της ζωής, όλων των ζώντων, «ορατών
τε και αοράτων». Τίποτε δεν είναι νεκρό, επειδή ΕΓΩ, ο Υπερπροσωπικός ΕΝΑΣ,
ΕΙΜΙ παν ότι υπάρχει. ΕΓΩ ΕΙΜΙ, Άπειρος και ολοκληρωτικά απεριόριστος. Το
Σύμπαν είναι το Σώμα Μου, όλη η Ευφυΐα που υπάρχει εκπορεύεται απ' το Νου
17

Μου, όλη η Αγάπη που υπάρχει ρέει απ' την Καρδιά Μου, όλη η Δύναμη που
υπάρχει δεν είναι παρά η Θέληση Μου σε δράση. Η τρίπτυχη Δύναμη, που
εκδηλώνεται σαν Πανσοφία, Ολική Αγάπη, Ολική Ισχύς ή, αν θέλεις καλύτερα, σαν
Φως, Θερμότητα και ενέργεια - σ' αυτό που συγκρατεί όλες τις μορφές και
βρίσκεται πίσω από και μέσα σε, κάθε έκφραση και φάση της ζωής -, δεν είναι
παρά εκδήλωση του Εαυτού Μου στην πράξη, ή στην κατάσταση της Ύπαρξης.
Τίποτα δεν μπορεί να Είναι χωρίς να φανερώνει και να εκφράζει κάποια φάση
Μου. Ουκ ΕΙΜΙ μόνο ο Κτίστης όλων των μορφών, αλλά και ο κάτοικος
κάθε μίας . Στην καρδιά κάθε μορφής κατοικώ: στην καρδιά του ανθρώπου, στην
καρδιά του ζώου, στην καρδιά του ανθού, στην καρδιά της πέτρας, στην Καρδιά
κάθε τινός κατοικώ και κινούμαι και έχω την Οντότητα Μου και από την καρδιά
κάθε τινός προβάλλω τη φάση Μου εκείνη που θέλω να εκφράσω και που
εκδηλώνεται στον εξωτερικό κόσμο σαν πέτρα, ανθός, ζώο ή άνθρωπος. Και σ'
ακούω να ρωτάς: Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτ' άλλο εκτός απ' αυτό το μέγα ΕΓΩ; Δεν
μου επιτρέπεται να έχω καμία ατομικότητα για τον εαυτό μου; Όχι, δεν υπάρχει
τίποτε, απολύτως τίποτε, που να μην είναι τμήμα Μου, αιώνια ελεγχόμενο και
κυβερνώμενο από Εμέ, την Μόνη άπειρη πραγματικότητα. Όσο για την
ατομικότητα σου, όπως την αποκαλείς, δεν είναι τίποτε άλλο από την
προσωπικότητα σου που ψάχνει να διατηρήσει ξεχωριστή ύπαρξη. Σύντομα θα
μάθεις πως δεν υπάρχει άλλη ατομικότητα χωριστή από τη δική σου Ατομικότητα
και

κάθε

προσωπικότητα

θα

ξεθωριάσει

μπροστά

στην

Θεία

Μου

Υπερπροσωπικότητα.
Και σύντομα θα φθάσεις σ' αυτή την κατάσταση αφύπνισης όπου θα μπορέσεις
να ρίξεις μία ματιά στην Υπερπροσωπικότητα Μου κι από κει και ύστερα δεν θα
επιθυμείς ατομικότητα και ξεχωριστότητα για τον εαυτό σου, αφού θα καταλάβεις
ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μία ψευδαίσθηση που προκαλεί η προσωπικότητα.

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Α ι ώ ν ε ς ασφυκτιώ και αναμένω δέσμιος μέσα

σε κάθε μορφή,

πνοή,Λόγο και Έκφραση. Βοηθήστε Με να αναδυθώ προς δόξα της
Ολότητας, έως ότου, η αχανής Απειροσύνη γίνει το Ενιαίο Κοσμικό
18

ΣΤΕΜΜΑ Φωτός και Κάλλους, διακοσμημένο από μυριάδες, επιμέρους
Θεϊκές Συνειδήσεις, γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ - Η ΖΩΗ

ΚΑΙ Η

ΑΝΑΣΤΑΣΗ που αναζητάτε.
Ο Λόγος Μου οικοδομεί ουράνιους μυστικούς και υλικούς Κόσμους.
Είμαι η Αρχή, Δύναμη και Αλήθεια, πίσω από κάθε παρουσία και
.Εκδήλωση.

Δημιουργώ,

εμψυχώνω,

ζωοδοτώ,

γαλουχώ,

έλκω

και

εξυψώνω. Είμαι η ψυχή των πραγμάτων, ουσία, Λόγος, Ζωή, Αλήθεια,
Ύπαρξη και ενσυνείδητη παρουσία, το αδιάψευστο Είναι. Κέντρο
που παντεποπτεύει. , Είμαι η θέληση, η Δύναμη, η Επιθυμία, η Σκέψη, η
Δράση, to Έργο και το Αποτέλεσμα. Χτυπώ την πόρτα σου, άνοιξε και
έμπα στο Ανάκτορο Μου και μάθε, τα πάντα ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που
αναζητάς,

Συνειδητότητα. Ευφυία. Θέληση
Γνωρίζω βέβαια τις πολλές και ανάμεικτες σκέψεις που πλήθυναν μέσα στο νου
σου καθώς μελετάς - τις αμφιβολίες και τις γεμάτες περιέργεια απορίες, τον
αόριστο φόβο που αδιόρατα στράφηκε προς μίαν αυξανόμενη ελπίδα ότι το αμυδρό
φως της έννοιας Μου. που άρχιοε να διαπερνάει τα σκοτάδια της ανθρώπινης
λογικής σου, ίσιος λάμψει Φωτεινότερο ώστε να μπορέσεις καθαρά να καταλάβεις
την Αλήθεια που, όπως με το ένστικτο σου αισθάνεσαι, είναι κρυμμένη πίσω από
τους λόγους μου. Και πάλι σου λέγω, αυτός ο ΕΓΩ ΕΙΜΙ που ομιλεί εδώ είναι το
αληθινό τμήμα του εαυτού σου και διαβάζοντας αυτά τα λόγια, είναι απαραίτητο
να κατανοήσεις τέλεια τη σημασία τους.
Επίσης επαναλαμβάνω πως αυτός ο ΕΓΩ ΕΙΜΙ είναι η ζωή και το Πνεύμα που
ζωογονεί κάθε τι ζωντανό στο Σύμπαν, απ' το ελάχιστο άτομο μέχρι τον πιο μεγάλο
Ήλιο, ότι αυτός ο Ε Γ Ω ΕΙΜΙ είναι, η Ευφυΐα εντός σου κι εντός του αδελφού και
της αδελφής σου. Και με τον ίδιο τρόπο είναι η Ευφυΐα που κάνει κάθε τι να ζει και
ν' αναπτύσσεται και να γίνεται αυτό που η μοίρα του είναι να γίνει. Ίσως δεν
μπορείς ακόμη να καταλάβεις πως αυτή η ΕΓΩ ΕΙΜΙ παρουσία μπορεί να είναι,
19

ταυτόχρονα. ο ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και ο ΕΓΩ ΕΙΜΙ του αδελφού σου κι επίσης η
Ευφυΐα της πέτρας, του φυτού και του ζώου. Όμως θα το δεις, αν ακολουθήσεις
αυτούς Μου τους Λόγους και υπακούσεις στις εντολές που δίνονται εδώ. Γιατί ΕΓΩ
θα φέρω σύντομα στη συνειδητότητα σου ένα Φως που θα Φωτίσει τις πιο βαθιές
πτυχές του νου σου και θα απομακρύνει όλα τα νέφη της ανθρώπινης, κακής
αντίληψης των ιδεών και των απόψεων που προς το παρόν σκοτεινιάζουν τη
λογική σου, - αν συνεχίσεις να μελετάς και κοπιάσεις σοβαρά να κατανοήσεις το
νόημα Μου. Άκου λοιπόν προσεκτικά. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συ, ο Αληθινός Σου Εαυτός.
Ότι πραγματικά είσαι. Αυτό που νομίζεις πως είσαι, δεν είσαι. Αυτό που νομίζεις
πως είσαι δεν είναι παρά μία φαντασίωση, μία σκιά του Αληθινού Συ, που είναι
ΕΓΩ, ο Αθάνατος, Θείος Εαυτός σου. ΕΓΩ ΕΙΜΙ το σημείο

εκείνο της

συνειδητότητάς σου που, εστιασμένο στον ανθρώπινο νου σου, αυτοαποκαλείται
«ΕΓΩ.» ΕΓΩ ΕΙΜΙ αυτό το «ΕΓΩ», αλλά αυτό που αποκαλείς συνειδητότητα
σου είναι στην πραγματικότητα η Συνειδητότητα Μου, εκλεπτυσμένη έτσι ώστε
να ταιριάζει με τη δυναμικότητα του ανθρώπινου νου σου. Εξακολουθεί να είναι
η Συνειδητότητα Μου κι όταν μπορέσεις να διώξεις απ' το νου σου όλες τις
ανθρώπινες λαθεμένες αντιλήψεις, ιδέες και απόψεις και μπορέσεις να τον
καθαρίσεις και να τον αδειάσεις τελείως, έτσι ώστε να κατορθώσει η
Συνειδητότητα Μου να βρει την ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα, τότε θα Με
αναγνωρίσεις και θα μάθεις πως δεν είσαι τίποτε — όντας μόνο ένα εστιακό
κέντρο της Συνειδητότητάς Μου,

ένας δρόμος, ή ένα μέσο, δια του οποίου

μπορώ να εκφράζω την έννοια Μου - στην ύλη. Ίσως δε μπορείς να τα
καταλάβεις αυτά ακόμα και φυσικά δε μπορείς να το πιστέψεις έως ότου
προπαρασκευάσω το νου σου τελείως, πείθοντας τη λογική σου για την αλήθεια
τους. Έχεις μάθει πως κάθε κύτταρο του σώματος σου έχει μία συνειδητότητα
και μία ευφυΐα δική του κι ότι αν δεν είχε αυτή τη συνειδητότητα δεν θα
απορούσε να κάνει τη δουλειά του τόσο έξυπνα.

Κάθε κύτταρο περιβάλλεται

από εκατομμύρια άλλα κύτταρα, που το καθένα κάνει έξυπνα τη δουλειά του και
προφανώς, ελέγχεται από την ενωμένη συνειδητότητα όλων

αυτών των

κυττάρων, σχηματίζοντας μίαν ομαδική ευφυΐα που διευθύνει και ελέγχει το
έργο. Η ομαδική αυτή ευφυΐα είναι, φανερά, η ευφυΐα του οργάνου που
20

σχηματίζουν τα κύτταρα που το αποτελούν κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν άλλες
ομαδικές ευφυΐες σε άλλα όργανα, που καθεμιά τους περιλαμβάνει εκατομμύρια
κύτταρα κι όλα τα όργανα συναποτελούν το φυσικό Σου Σώμα

Ευφυΐα και

συνειδητότητα.
Μάθε, τώρα, ότι Συ είσαι η ευφυΐα που κατευθύνει το έργο των οργάνων του
σώματος σου, είτε η διεύθυνση αυτή γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα. Και μάθε
πως κάθε κύτταρο κάθε οργάνου είναι στην πραγματικότητα μια εστία αυτής της
διευθύνουσας Ευφυΐας. Και όταν η Ευφυΐα αυτή αποσυρθεί, τα κύτταρα
ξεχωρίζουν, το φυσικό σου σώμα πεθαίνει και παύει να υπάρχει σαν ζωντανός
οργανισμός. Ποιος είναι αυτός ο Συ που διευθύνει και ελέγχει τις δραστηριότητες
των οργάνων σου και συνεπώς καθενός από τα κύτταρα που συνθέτουν τα
όργανα; Δεν μπορείς να πεις πως ο ανθρώπινος ή προσωπικός σου εαυτός που το
κάνει, γιατί ο εαυτός μόλις και μετά βίας μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία ενός
οργάνου του σώματος σου. Θα πρέπει να είναι τότε αυτός ο Υπερπροσωπικός
ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου, που είναι Συ κι όμως δεν είναι συ. Άκουσε. Συ, ο ΕΓΩ
ΕΙΜΙ εντός σου, είσαι για Με ότι η κυτταρική συνειδητότητα του σώματος σου
είναι για την ΕΓΩ ΕΙΜΙ συνειδητότητα σου.' Είσαι ένα κύτταρο του Σώματος
Μου και η συνειδητότητα σου (σαν κι αυτή ενός απ' τα Κύτταρα Μου ) είναι για
Εμέ ότι και η συνειδητότητα ενός απ' τα κύτταρα του σώματος σου είναι για Σε.
Γι' αυτό, εξυπακούεται πως η συνειδητότητα του κυττάρου του σώματος σου
είναι Συνειδητότητα Μου, όπως η συνειδητότητα σου είναι Συνειδητότητα Μου.
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε Όλοι Ένα στην συνειδητότητα - το κύτταρο,
Συ κι ΕΓΩ. Τώρα δεν μπορείς να διευθύνεις συνειδητά ή να ελέγξεις ούτε ένα και
μόνο κύτταρο του σώματος σου.
Αλλά όταν θα μπορέσεις με τη θέληση σου να εισχωρήσεις στη Συνειδητότητα
του ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και να γνωρίσεις την απόλυτη ταύτιση σου με Με, τότε
μπορείς να ελέγχεις όχι μόνο κάθε κύτταρο του σώματος σου, αλλά τα κύτταρα
κάθε άλλου σώματος που θα ήθελες να ελέγχεις. Τι συμβαίνει όταν η
συνειδητότητα σου δεν ελέγχει άλλο τα κύτταρα του σώματος σου; Το σώμα
αποσυντίθεται, τα κύτταρα διαχωρίζονται και το έργο σου, προς το παρόν,
τελείωσε.
21

Αλλά τα κύτταρα πεθαίνουν ή χάνουν τη συνειδητότητα; Όχι απλά κοιμούνται ή
αναπαύονται για κάποια περίοδο και μετά από κάποιο χρόνο ενώνονται με άλλα
κύτταρα και δημιουργούν κάποιο νέο συνδυασμό και νωρίς ή αργά, εμφανίζονται
σε κάποιες εκδηλώσεις της ζωής, - ίσως σαν ορυκτά, ίσως σαν φυτά, ίσως σαν
ζώα. Αυτό δείχνει ότι διατηρούν την αρχική τους συνειδητότητα και δεν
περιμένουν παρά την ενέργεια της θέλησης Μου για να συνενωθούν σ' ένα
καινούργιο οργανισμό για να εκτελέσουν το έργο της νέας συνειδητότητας μέσα
απ' το οποίο ΕΓΩ επιθυμώ να εκδηλωθώ. Τότε προφανώς αυτή η κυτταρική
συνειδητότητα είναι κοινή σε όλα τα σώματα - ορυκτά, φυτά, ζώα, ανθρώπους
-ενώ κάθε κύτταρο είναι πιθανώς εξοπλισμένο με εμπειρία για κάποιο γενικής
μορφής έργο. Μάλιστα, αυτή η κυτταρική συνειδητότητα είναι κοινή σε κάθε
κύτταρο κάθε σώματος, άσχετα με το είδος του, επειδή είναι μία υπερπροσωπική
συνειδητότητα, που δεν έχει άλλη αποστολή απ' το να εκτελέσει το έργο που της
ανατέθηκε. Ζει μόνο για να εργασθεί όπου απαιτηθεί. Όταν τελειώσει με τη
δόμηση μιας μορφής, αναλαμβάνει το έργο να δομήσει μιαν άλλη, κάτω από
οποιαδήποτε συνειδητότητα επιθυμώ ΕΓΩ να υπηρετήσει. Έτσι γίνεται και με
σένα. Συ σαν ένα κύτταρο του σώματος Μου, έχεις μια συνειδητότητα που είναι η
Συνειδητότητα Μου, μιαν ευφυΐα που είναι η ευφυΐα Μου, ακόμη και μια θέληση
που είναι η Θέληση Μου. Τίποτε απ' αυτά δεν κατέχεις για σένα, ή από σένα. Όλα
είναι Δικά Μου και μόνο για Δική Μου χρήση. Όμως η συνειδητότητα Μου είναι
η ευφυΐα Μου και η Θέληση Μου, είναι ολοκληρωτικά Υπερπροσωπικές και γι'
αυτό είναι κοινές με σένα και με όλα τα κύτταρα του Σώματος Μου, όπως ακόμα
είναι κοινές με όλα τα κύτταρα του σώματος σου.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ και επειδή είμαι τελείως Υπερπροσωπικός, η Συνειδητότητα μου, η
Ευφυΐα Μου και η Θέληση Μου, που εργάζονται εντός σου και εντός των άλλων
κυττάρων του Σώματος Μου - που συναποτελούν τον ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και
εντός τους - πρέπει να εργασθούν Υπερπροσωπικά - ακριβώς όπως εργάζονται
υπερπροσωπικά μέσα στα κύτταρα του σώματος σου. Γι' αυτό, τόσο ΕΓΩ, όσο
και το ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και εντός του αδελφού σου, καθώς και η
συνειδητότητα και η ευφυΐα όλων των κυττάρων όλων των σωμάτων, είμαστε
ΕΝΑ, σαν Φως - Θερμότητα και Δράση.
22

ΕΓΩ ΕΙΜΙ η διευθύνουσα Ευφυΐα των Πάντων, το ζωοποιό Πνεύμα, η Ζωή, η
συνειδητότητα όλης της ύλης, όλης της Ουσίας. Αν μπορείς να το κατανοήσεις,
Συ, ο πραγματικός, Συ, ο Υπερπροσωπικός συ, είσαι εντός των πάντων και είσαι
ένα με όλα και είσαι Εντός Μου και είσαι ένα με Με, όπως ακριβώς ΕΓΩ ΕΙΜΙ
εντός σου και εντός των πάντων και μ' αυτόν τον τρόπο εκφράζω την Αλήθεια
Μου μέσα από σένα και μέσα απ' όλα. Η θέληση αυτή, που την αποκαλείς θέληση
σου, είναι με τον ίδιο τρόπο τόσο προσωπικά δική σου όσο είναι δική σου η
συνειδητότητα και η ευφυΐα του νου σου και των κυττάρων του σώματος σου.
Μόνο αυτό το μικρό τμήμα της Θέλησης Μου επιτρέπω στην προσωπικότητα
σου να χρησιμοποιήσει. Όσο όμως γρηγορότερα αφυπνίζεσαι στην αναγνώριση
κάποιας δύναμης, ή κάποιας λειτουργίας, εντός σου και αρχίζεις να την
χρησιμοποιείς συνειδητά, τόσο περισσότερο

θα σου παραχωρώ

από την

Απεριόριστη Ισγύ Μου. Η Δύναμη και η χρήση της, είναι ανάλογη της
αναγνώρισης και της κατανόησης της χρήσης της Θέλησης Μου. Η θέληση σου
και οι δυνάμεις σου είναι Φάσεις μόνο της Θέλησης μου, την οποία παρέχω
ανάλογα με το δυναμικό που έχεις για να τις χρησιμοποιήσεις. Αν σου
εμπιστευόμουν όλη την ισχύ της Θέλησης Μου, πριν μάθεις πώς να την
χρησιμοποιήσεις συνειδητά, θα σου εκμηδένιζε το σώμα σου τελείως.
Για να δοκιμάσεις τη δύναμη σου και συχνότερα, για να σου δείξω τι σου κάνει η
κακή χρήση της Δύναμης Μου, μερικές φορές σου επιτρέπω να αμαρτάνεις -όπως
λέγεται -, ή να κάνεις ένα λάθος. Σου επιτρέπω ακόμη να πλημμυρίζεις με την
αίσθηση της Παρουσίας Μου εντός σου, όταν εκδηλώνεται σαν συνείδηση της
Ισχύος Μου, της Ευφυΐας Μου, της Αγάπης Μου και σου επιτρέπω να τις
παίρνεις και να τις χρησιμοποιείς για τους προσωπικούς σου λόγους. Αλλά όχι για
πολύ χρόνο, γιατί μη όντας συ αρκετά ισχυρός για να τις κρατάς κάτω από τον
έλεγχο σου, γρήγορα δαγκώνουν αυτές το χαλινάρι, σε παρασύρουν τρέχοντας, σε
ρίχνουν στη λάσπη κι εξαφανίζονται προσωρινά από τη συνειδητότητα σου.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκεί ες αεί για να σε ανασηκώσω, μετά την πτώση - αν και τότε δεν
το καταλαβαίνεις - πρώτα ξαναδίνοντας σου δυνάμεις να τραβηχτείς και μετά
ξαναβάζοντας σε νέο ξεκίνημα - αφού σου δείξω την αιτία της πτώσης σου.

23

Τέλος και αφού ταπεινωθείς αρκετά, σε κάνω να καταλαβαίνεις ότι αυτές οι
δυνάμεις που σου προσφέρονται λόγω της συνειδητής χρήσης της Θέλησης Μου,
της Ευφυΐας Μου και της Αγάπης Μου, σου επιτρέπονται μόνο για να
χρησιμοποιηθούν στην Υπηρεσία Μου και καθόλου για τους δικούς σου
προσωπικούς σκοπούς. Άραγε τα κύτταρα του σώματος σου, οι μύες του χεριού
σου, σκέπτονται να αρχίσουν να έχουν χωριστή θέληση απ' τη δική σου ή
χωριστή ευφυΐα; Όχι δεν γνωρίζουν άλλη θέληση εκτός απ' τη δική σου, ούτε
άλλη ευφυΐα. Σε λίγο καιρό θα καταλάβεις πως είσαι μόνον ένα από τα κύτταρα
του Σώματος Μου, ότι η θέληση σου δεν είναι δική σου αλλά δική Μου, ότι όση
συνειδητότητα και όση ευφυΐα διαθέτεις είναι ολοκληρωτικά Δικές Μου. Θα
καταλάβεις πως δεν υπάρχεις σαν άτομο, μια και αποτελείς μια φυσική μορφή
που περιέχει έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, που το εποίησα ΕΓΩ με σκοπό να
εκφράσω μιαν Ιδέα μέσα στην ύλη - μιαν έκφραση αυτής της Ιδέας - που θα
μπορούσα να αποδώσω καλύτερα μ' αυτήν ειδικά τη μορφή. Ίσως όλα αυτά σου
φανούν δύσκολα να τα δεχτείς τώρα και πιθανόν να διαμαρτύρεσαι πολύ έντονα
λέγοντας πως δεν γίνεται, πως κάθε ένστικτο της φύσης σου επαναστατεί
εναντίον μιας τέτοιας ενδοτικότητας και υποταγής του εαυτού σου σε μιαν
αόρατη και άγνωστη δύναμη, άσχετο πόσο Υπερπροσωπική και Θεία είναι. Μη
φοβάσαι, είναι μόνο η προσωπικότητα σου που επαναστατεί έτσι. Αν συνεχίσεις
να ακολουθείς και να μελετάς τους λόγους Μου, σύντομα όλα θα ξεκαθαρίσουν
και ΕΓΩ

ασφαλώς θα αποκαλύψω στην εσωτερική σου αντίληψη πολλές

υπέροχες Αλήθειες που τώρα σου είναι αδύνατον να συλλάβεις Η ψυχή σου θα
αγαλλιάσει και θα ψάλει χαρούμενα - δοξαστικά και θα ευλογείς τους λόγους
αυτούς για το μήνυμα που φέρνουν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
Πιθανόν τώρα να μη γνωρίζεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ή να μην πιστεύεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
στην πραγματικότητα συ, ή ακόμη ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο ίδιος ο αδελφός σου και η
24

αδελφή σου και ότι όλοι σας είσαστε μέρη Μου και Ένα με Με. Πιθανόν να μην
αντιλαμβάνεσαι ότι οι ψυχές, η δική σου και του αδελφού σου και της αδελφής
σου - το μόνο πραγματικό και το άφθαρτο τμήμα του θνητού σου εαυτού - δεν
είναι παρά διαφορετικές φάσεις Μου που εκφράζονται σ' αυτό που αποκαλείται
Φύση. Με τον ίδιο τρόπο ίσως δεν καταλαβαίνεις ότι συ και οι αδελφοί και οι
αδελφές σου είστε φάσεις, ή συστατικά μέρη, της Θείας Μου Φύσης, όπως
ακριβώς η ανθρώπινη προσωπικότητα σου, με το θνητό της σώμα, νου και
λογική, είναι μία φάση της ανθρωπινής σου φύσης. Όχι, ασφαλώς δεν το
καταλαβαίνεις ακόμη, αλλά γι' αυτό σου μιλώ, ώστε να γνωρίσεις τα σημάδια
όταν θ' αρχίσουν να εμφανίζονται στη συνειδητότητα σου, πράγμα ασφαλώς που
θα γίνει. Για ν' αναγνωρίσεις τα σημάδια αυτά πρέπει να μελετήσεις και να
λάβεις σοβαρά υπόψη σου τα όσα ακολουθούν και να μην τα παρακάμψεις χωρίς
να τους δώσεις τη σημασία που πρέπει, έως ότου συλλάβεις την έννοια των
λεγομένων Μου, τουλάχιστον μέχρις ενός σημείου. Όταν όμως θα έχεις
κατανοήσει την αρχή που σου παραθέτω εδώ, τότε όλο Μου το Μήνυμα θα είναι
σαφές και κατανοητό. Κατ' αρχήν σου δίνω το κλειδί που θα ξεκλειδώσει κάθε
μυστήριο, που τώρα σου κρύβει το μυστικό της Οντότητας Μου. Το κλειδί αυτό
έτσι και μάθεις πως να το χρησιμοποιείς, θα σου ανοίξει τη θύρα προς την
Πανσοφία και προς την Παντοδυναμία στον ουρανό και στη γη. Μάλιστα, θα σου
ανοίξει την θύρα της Βασιλείας των Ουρανών και τότε δεν θα σου μείνει παρά να
εισέλθεις και να γίνεις συνειδητά Ένα με Με. Τ ο κ λ ε ι δ ί α υ τ ό ε ί ν α ι :
«ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ εστί ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ» ή «όπως ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ μέσα
σ τ η ν Κ Α Ρ Δ Ι Α σ ο υ , έ τ σ ι & ε ί σ α ι » . Στάσου και διαλογίσου πάνω σ' αυτό
ώστε να καρφωθεί στο μυαλό σου. Ο σκεπτόμενος είναι Δημιουργός. Ο
Σκεπτόμενος ζει σ' έναν κόσμο δικής του συνειδητής δημιουργίας. Όταν μάθεις
πώς να «σκέπτεσαι», απορείς να δημιουργήσεις με τη θέληση σου οτιδήποτε
θελήσεις, - είτε μία νέα προσωπικότητα, είτε ένα νέο περιβάλλον, είτε ένα
καινούριο κόσμο. Ας δούμε τώρα αν μπορείς να συλλάβεις μερικές από τις
Αλήθειες που είναι κρυμμένες και ελέγχονται απ' το κλειδί. Σου έδειξα πως όλη η
συνειδητότητα είναι Μία και πως όλη η Συνειδητότητα Μου είναι ταυτόχρονα
και δική σου και του ζώου, του φυτού, της πέτρας και του αόρατου κύτταρου.
25

Είδες πως η συνειδητότητα αυτή ελέγχεται απ' τη Θέληση Μου, που κάνει τα
αόρατα κύτταρα να ενώνονται και να σχηματίζουν τους διάφορους οργανισμούς
για την εκδήλωση και τη χρήση των διαφόρων Κέντρων Ευφυΐας μέσα απ' τα
οποία επιθυμώ να εκφράζομαι. Αλλά δεν μπορείς ακόμη να δεις πως συ θα
κατορθώσεις να διευθύνεις και να ελέγχεις τη συνειδητότητα των κυττάρων του
ίδιου του σώματος σου, ακόμη και αν Εγώ και συ κι αυτά , είμαστε όλοι ένα στη
συνειδητότητα και την ευφυΐα. Αν όμως δώσεις ιδιαίτερη προσοχή σ' ότι
ακολουθεί, ίσως μπορέσεις τώρα να το καταλάβεις. Έκανες ποτέ τον κόπο να
μελετήσεις τι είναι συνειδητότητα; Πώς μοιάζει να είναι μια υπερπροσωπική
κατάσταση ενημερότητας, προσμονής για υπηρέτηση, ή αναμονής για λήψη
κατεύθυνσης, ή yιa να σε χρησιμοποιήσει κάποια άδηλη και συνάμα οικεία σε σένα
δύναμη; Πώς ο άνθρωπος φαίνεται να είναι απλώς ο ανώτερος τύπος οργανισμού
που περιέχει αυτή τη συνειδητότητα, αυτή που διευθύνεται και χρησιμοποιείται απ'
αυτήν την εντός του δύναμη; Ότι αυτή η δύναμη, κρυμμένη στην ανθρώπινη
συνειδητότητα καθώς και σ' όλες τις συνειδητότητες , δεν είναι τίποτε άλλο παρά
θέληση, το Θέλημα Μου; Διότι γνωρίζεις ότι κάθε δύναμη δεν είναι παρά η
εκδήλωση της Θέλησης Μου. Σου έχει τώρα ειπωθεί ότι στην αρχή εποίησα τον
άνθρωπο «κατ' εικόνα και Ομοίωσίν Μου» και ύστερα εμφύσησα την Πνοή Ζωής
και έγινε Ζώσα Ψυχή. Δημιουργώντας τον άνθρωπο κατ' Εικόνα και Ομοίωσίν
Μου, έκανα ένα οργανισμό ικανό να εκφράζει όλη τη Συνειδητότητα Μου και όλο
το Θέλημα Μου πράγμα που σημαίνει παρόμοια όλη την Ισχύ Μου, την Ευφυΐα
Μου και την Αγάπη Μου. Γι' αυτό τον έκανα στην αρχή τέλειο σύμφωνα με το
πρότυπο της Δικής Μου Τελειότητας. Όταν φύσησα στον οργανισμό του ανθρώπου
την Πνοή Μου, έγινε ζωντανός μαζί Μου, γιατί τότε Εγώ φύσησα μέσα του το
Θέλημα Μου - Όχι απ' έξω, αλλά απ' το εσωτερικό -απ' τη Βασιλεία των
Ουρανών εντός, εκεί ες αεί ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Από τότε κι έπειτα ανέπνεα και ζούσα και
είχα την Οντότητα Μου εντός του ανθρώπου, επειδή τον έπλασα κατ' εικόνα και
Ομοίωσίν Μου γι' αυτό το σκοπό. Η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν
μπορεί να αναπνέει από μόνος του. Κάτι πολύ μεγαλύτερο απ' το συνειδητό,
φυσικό, εαυτό του ζει στο σώμα του και αναπνέει μέσα απ' τους πνεύμονες του.
Μία πανίσχυρη δύναμη μέσα στο σώμα του χρησιμοποιεί τους πνεύμονες του,
26

όπως ακόμη χρησιμοποιεί την καρδιά του για να κατευθύνει το αίμα, που φέρει τη
ζωή αυτή που εισχώρησε από μέσα απ' τους πνεύμονες, σε κάθε κύτταρο του
σώματος. Μία δύναμη που χρησιμοποιεί το στομάχι και άλλα όργανα για την πέψη
και αφομοίωση της τροφής για την δημιουργία αίματος, ιστών, μαλλιών και οστών
και που χρησιμοποιεί το μυαλό, τα χέρια και τα πόδια, για να σκέπτεται, να λέγει
και να εκτελεί οτιδήποτε ο άνθρωπος κάνει. Η δύναμη αυτή είναι η θέληση Μου να
ΥΠΑΡΧΩ και ΝΑ ΖΩ εντός του ανθρώπου. Γι' αυτό, οτιδήποτε κι αν είναι ο
άνθρωπος, ΕΓΩ ΕΙΜΙ κι οτιδήποτε κι αν κάνει ο άνθρωπος, ή οτιδήποτε κι αν
κάνεις εσύ, ΕΓΩ το κάνω κι οτιδήποτε λες ή σκέπτεσαι , είμαι ΕΓΩ ο Οποίος το
λέγω ή το σκέπτομαι μέσα από τον οργανισμό σου. Σου είπαν επίσης ότι όταν ο
άνθρωπος ήρθε κάτω από την κατοχή της Ανάσας Μου, απέκτησε κυριαρχία πάνω
σε όλα τα Βασίλεια της γης. Πράγμα που σημαίνει πως έγινε κύριος της ξηράς, της
θάλασσας, του αέρα και των αιθέρων και πως όλα τα όντα που ζούσαν σ' όλα αυτά
τα βασίλεια, του δήλωναν υποταγή και υπάκουαν στη θέληση του. Φυσικά κι έτσι
ήταν, επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ, εντός της συνειδητότητας του ανθρώπου κι εντός της
συνειδητότητας του παντός και εκδηλώνω πάντοτε το θέλημα Μου. Κι ΕΓΩ, ο
Κύριος και Κυβερνήτης του οργανισμού του ανθρώπου, ΕΙΜΙ κατά τον ίδιο τρόπο
Κύριος και Κυβερνήτης όλων των οργανισμών όπου κατοικεί συνειδητότητα. Και
καθώς όλες οι συνειδητότητες είναι η Συνειδητότητα Μου που κατοικεί
οπουδήποτε υπάρχει ζωή κι όπως δεν υπάρχει ουσία που να μην έχει μέσα της ζωή,
τότε η συνειδητότητα Μου πρέπει να υπάρχει παντού, - στη γη, στο νερό, στον
αέρα και στη φωτιά - και γι' αυτό πρέπει να γεμίζει όλο το χώρο. Πράγματι είναι
χώρος, ή έστω αυτό που ο άνθρωπος αποκαλεί χώρο. Τότε το Θέλημα Μου,
όντας η άδηλη δύναμη σε κάθε συνειδητότητα, πρέπει να φτάνει παντού. Γι'
αυτό η θέληση του ανθρώπου, που δεν είναι παρά η εστίαση του Θελήματος Μου,
πρέπει παρόμοια να φτάνει παντού - κι έτσι η συνειδητότητα όλων των
οργανισμών, περιλαμβανομένης και της δικής σου, είναι υποκείμενη στη διεύθυνση
και στον έλεγχο, του ανθρώπου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταλάβει
συνειδητά αυτό το θέμα, να καταλάβει ότι ΕΓΩ, ο Υπερπροσωπικός εντός του
Εαυτός. ΕΙΜΙ διαρκώς αυτός που κατευθύνει ελέγχει και χρησιμοποιεί τη
συνειδητότητα όλων των οργανισμών κάθε στιγμή της κάθε μέρας της ζωής του.
27

ΕΓΩ ΕΙΜΙ που κάνω αυτό μέσα από τη σκέψη του. ΕΓΩ ΕΙΜΙ που κάνω αυτό
και μέσα απ' τον οργανισμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος νομίζει ότι αυτός
σκέπτεται. Αλλά είμαι ΕΓΩ, το Αληθινό ΕΓΩ ΤΟΥ, που σκέπτεται μέσα απ' τον
οργανισμό του. Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία της σκέψης κι απ' τον εκφρασμένο
λόγο του ΕΓΩ εκπληρώνω όλα όσα ο άνθρωπος κάνει και κάνω τον άνθρωπο και
τον κόσμο του ότι είναι. Είναι ακριβώς αυτό που ΕΓΩ τα έπλασα να γίνουν για το
Δικό Μου Σκοπό. Αλλά - σ' ακούω να λες - αν ΕΓΩ κάνω όλες τις σκέψεις, τότε ο
άνθρωπος δεν σκέπτεται και δεν μπορεί να σκέπτεται. Βέβαια, εδώ μοιάζει να
υπάρχει κάποιο μυστήριο, αλλά θα σου αποκαλυφθεί, αν λάβεις υπόψη σου
προσεχτικά αυτά που ακολουθούν : Διότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ έτοιμος να σου διδάξω
-άνθρωπε — ΠΩΣ ΝΑ σκέπτεσαι.

ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο Θεός και σας καλώ
Μέσα από την απόρριψη υλόφρονων επιλογών και την ανάπτυξη των Ιδιοτήτων
Μου. Μέσα από τον εφησυχασμό φυσικού - αισθαντικού - νοητικού, βιώνετε την
Απόλυτο Τάξη Μου, Κάλλος - Σιγή - Ηρεμία. Το αιώνιο ΤΩΡΑ. Μείνετε Εκεί με
ανοικτή καρδιά και Συνείδηση, να Με συλλάβετε - να Με κατανοήσετε - να Με
βιώσετε - να Με ενδυθείτε επισκιαζόμενοι, διακοσμούμενοι, ομοουσιοποιούμενοι
συν Θεώ & εν Θεώ. Γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Επικεντρωθείτε

στην

Απόλυτο

Τάξη

και

μείνετε

Εκεί.

Επιθυμούντες,

επικαλούμενοι, αναζητούντες την Τελειότητα. Αυτή η Τελειότητα θα ανταποκριθεί,
θα αποκαλυφθεί, θα ταυτιστεί μαζί σας, γιατί η Τελειότητα ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ
που αναζητάτε.

Σκέψη και Δημιουργία
ΕΓΩ είπα ότι ο άνθρωπος δεν σκέπτεται, ότι ΕΓΩ, εντός του, είμαι Αυτός που
κάνει τις σκέψεις του. ΕΓΩ είπα επίσης ότι ο άνθρωπος νομίζει πως σκέπτεται. Κι
όπως αυτό είναι μια εμφανής αντίθεση, ανάγκη να σου αποδείξω ότι ο άνθρωπος,
κανονικά, δεν σκέπτεται, περισσότερο απ' όσο κάνει οτιδήποτε άλλο νομίζει ότι
κάνει. Επειδή ΕΓΩ, εντός του, κάνω όλα όσα κάνει, - αλλά κατ' ανάγκη τα κάνω
28

μέσα απ' τον οργανισμό του, την προσωπικότητα του, το σώμα του, το νου και την
ψυχή του. Θα δείξω πως αυτό είναι δυνατό. Κατ' αρχήν προσπάθησε να
καταλάβεις ότι ΕΓΩ σε έπλασα κατ' Εικόνα Μου και Ομοίωσίν Μου και ότι έχω
την Ύπαρξη Μου εντός σου. Έστω και αν δεν γνωρίζεις ακόμη και πιστεύεις ότι
ΕΓΩ, ο Θεός, ΕΙΜΙ κάπου εκτός σου και είμαστε χωριστοί, προσπάθησε προς το
παρόν να φανταστείς ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου, αιώνιος Ένοικος.
Έπειτα, κατάλαβε τι είναι αυτό που κάνεις όταν νομίζεις, ότι δεν είναι
πραγματική σκέψη, επειδή δεν είναι συνειδητή σκέψη. Διότι δεν έχεις
συνειδητοποιήσει την παρουσία Μου, που Είναι ο Εμπνευστής και Οδηγός κάθε
ιδέας και σκέψης που εισχωρεί στο νου σου. Έπειτα, κατάλαβε ότι έχεις τη
δύναμη να σκέπτεσαι, επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου και είσαι η Εικόνα και η
Ομοίωση Μου και γι' αυτό κατέχεις όλες τις Ικανότητες Μου. Αλλά, επειδή δεν
έχεις συνειδητοποιήσει ότι η σκέψη είναι δημιουργία κι ότι αυτό που
χρησιμοποιείς είναι μία από τις Θείες Μου Δυνάμεις, όλη σου τη ζωή σκέπτεσαι,
όμως είναι λάθος σκέψεις. Κι αυτές οι λανθασμένες σκέψεις, αυτή η άγνοια ότι
αυτό που τόσο άσχημα χρησιμοποιούσες ήταν η Δύναμη Μου, σε απομάκρυναν
όλο και περισσότερο στη συνείδηση σου από Με, όμως συνεχώς εκπλήρωνες το
Σκοπό Μου, που θα σου αποκαλυφθεί αργότερα. Η απόδειξη αυτού που νομίζεις,
ότι δηλαδή είσαι χωριστός από Με, είναι το ότι ζεις μέσα σ' ένα υλικό Κόσμο, ότι
το σάρκινο σώμα σου γεννά και υποθάλπει την ευχαρίστηση και τον πόνο και ότι
μια βλαβερή επίδραση που αντιτίθεται στο Θέλημα Μου και καλείται διάβολος,
εκδηλώνεται μέσα στον κόσμο.
Ναι, νομίζεις ότι όλα αυτά είναι έτσι. Είναι Έτσι, - για σένα, γιατί τα πάντα είναι
για τη θνητή συνειδητότητα του ανθρώπου, ότι αυτός νομίζει ή πιστεύει πως
είναι. Μ' αυτό τον τρόπο τα έκανα να φαίνονται στον άνθρωπο ότι είναι αυτά που
νομίζει πως είναι. Αυτό επίσης ταιριάζει με το σκοπό Μου και εκπληρώνει το
νόμο της Δημιουργίας. Ας δούμε αν αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν πιστεύεις ότι κάτι
είναι έτσι, έτσι δεν είναι αληθινό - για σένα; Δεν είναι αλήθεια ότι κάτι σου
φαίνεται αληθινό, όπως κάποιο αποκαλούμενο αμάρτημα ή κακό, κάποια λύπη,
ανωμαλία ή ανησυχία, επειδή και μόνο η σκέψη σου ή η πεποίθηση σου γι' αυτά
τα κάνουν αληθινά; Δεν είναι δυνατό άλλοι να δουν το ίδιο πράγμα τελείως
29

διαφορετικά και να θεωρήσουν την άποψη σου παράλογη έτσι; Αν αυτό είναι
αλήθεια, τότε το σώμα σου, η προσωπικότητα σου, ο χαρακτήρας σου, το
περιβάλλον σου, ο κόσμος σου είναι ότι σου φαίνονται ότι είναι, επειδή τα
σκέφτηκες στην παρούσα τους κατάσταση. Γι' αυτό μπορείς να τα' αλλάξεις με
την ίδια διαδικασία αν δεν σου Φαίνονται ευχάριστα. Μπορείς να κάνεις ότι
θέλεις μόνο αν σκεφτείς έτσι γι 'αυτά. Δεν μπορείς; Αλλά ρωτάς; Πως μπορεί
κανείς να σκέπτεται πραγματικά, Συνειδητά ώστε να επιφέρει αυτή την αλλαγή;
Κατ' αρχήν μάθε ότι ΕΓΩ, ο Αληθινός Εαυτός σου, επίτηδες έφερα στη γνώση
σου αυτά τα πράγματα που τώρα σε δυσαρεστούν και σε κάνουν να νομίζεις ότι
είναι αυτό που σου φαίνεται πως είναι. ΕΓΩ και μόνον ΕΓΩ ΕΙΜΙ που
προετοιμάζω έτσι τον ανθρώπινο νου σου ώστε, όταν στραφείς εντός σου προς Με
με άπειρη Πίστη και Εμπιστοσύνη, θα μπορέσω να σε κάνω ικανό να δεις και να
φέρεις προς την εξωτερική φανέρωση την Αλήθεια αυτών που τώρα φαίνονται
τόσο μη ικανοποιητικά. Διότι σου φέρνω όλα όσα, με την εξωτερική τους
εμφάνιση, μπορούν να προσελκύσουν και να δελεάσουν τον ανθρώπινο νου σου
στη γήινη αναζήτηση του, ώστε να σου διδάξουν για τη ματαιότητα όλων των
εξωτερικών όψεων των υλικών πραγμάτων προς το μυαλό του ανθρώπου και για
την σφαλερότητα όλης της ανθρώπινης αντίληψης έτσι ώστε στο τέλος να
στραφείς προς Με και προς την Σοφία Μου σαν τον Ένα και Μόνο Ερμηνευτή
και Οδηγό. Όταν θα στραφείς έτσι εντός σου προς Με, θα σου ανοίξω τα μάτια
και θα σε κάνω να δεις πως ο μόνος τρόπος να κατορθώσεις να επιφέρεις αυτή
την αλλαγή στη σκέψη είναι ν' αλλάξεις πρώτα τη στάση σου απέναντι σ' όλα όσα
τώρα νομίζεις πως δεν είναι όπως νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι.
_____Αυτό σημαίνει ότι αν είναι μη ικανοποιητικά ή απεχθή για σένα, ώστε να
σου προκαλούν δυσαρέσκεια σώματος ή παρενόχληση του νου, - πάψε να
σκέπτεσαι ότι μπορούν έτσι να σε επηρεάζουν ή να σε ενοχλούν. Διότι. Ποιος είναι
ο κύριος; - Το σώμα σου, ο νους σου. Συ, η ΕΓΩ ΕΙΜΙ παρουσία εντός σου: Τότε
γιατί να μην δείξεις ότι Συ είσαι ο Κύριος, με το να σκέπτεσαι τα αληθινά
πράγματα που ο εντός σου ΕΓΩ ΕΙΜΙ επιθυμεί να σκέπτεσαι; Μόνο με το να
σκέπτεσαι κατ' αυτόν τον τρόπο, με το ν' αφήνεις αυτές τις δυσαρμονικές σκέψεις
να εισχωρούν στο νου σου και, μ' αυτό, να τους δίνεις τη δύναμη να σε
30

επηρεάζουν ή να σε παρενοχλούν, αποκτούν μία τέτοια επίδραση πάνω σου. Όταν
σταματήσεις να τους δίνεις με τη σκέψη σου αυτή τη δύναμη και στραφείς εντός
σου προς Με και Με αφήσεις να διευθύνω τη σκέψη σου, θα εξαφανιστούν
αμέσως απ' τη συνειδητότητα σου και θα διαλυθούν μέσα στο τίποτα, απ' το
οποίο συ τις δημιούργησες με τη σκέψη σου. Όταν θελήσεις να το κάνεις αυτό,
τότε και μόνον τότε θα είσαι έτοιμος να δεχτείς την αλήθεια και, με κατάλληλη
συνειδητή σκέψη που ΕΓΩ θα κατευθύνω, να δημιουργήσεις τα αληθινά και
αμετάβλητα πράγματα που ΕΓΩ εντός σου επιθυμώ να δημιουργήσεις. Τότε,
όταν θα μπορείς έτσι να διακρίνεις το αληθινό απ' το ψεύτικο, το πραγματικό απ'
το φαινομενικό, η συνειδητή σου σκέψη θα είναι σε θέση να δημιουργήσει όλα
όσα επιθυμείς όπως ακριβώς ήταν σε θέση η μη συνειδητή σου σκέψη στο
παρελθόν να δημιουργεί τα όσα κάποτε συ επιθυμούσες, αλλά τώρα σου
φαίνονται αποκρουστικά. Κι οφείλονταν στην μη - συνειδητή σου σκέψη, ή
μάλλον στο ότι σκεπτόσουν χωρίς να συνειδητοποιείς τον έλεγχο που οι επιθυμίες
σου εξασκούσαν πάνω στη δημιουργική σου δύναμη, το γεγονός ότι ο κόσμος σου
και η ζωή σου είναι τώρα ακριβώς αυτό που συ, κάποτε στο παρελθόν, ήθελες να
είναι. Έχεις ποτέ μελετήσει και αναλύσει τη διαδικασία της λειτουργίας του νου
σου, όταν μια νέα Ιδέα καρποφόρα σε πιθανότητες, εμφανίζεται; Έχεις ·
παρατηρήσει τη σχέση, που η. Επιθυμία έχει με μια τέτοια Ιδέα και πως, μέσα
απ' τη σκέψη, η Ιδέα αυτή τελικά αποδίδει τους καρπούς της; Ας μελετήσουμε
αυτή τη σχέση και τη διαδικασία. Στην αρχή υπάρχει πάντα η Ιδέα, χωρίς προς
το παρόν να ασχοληθούμε με την αναγκαιότητα ή την αιτία της εμφάνισης Της.
Δεν έχει σημασία από πού η Ιδέα έρχεται, εσωτερικά ή απέξω, επειδή πάντοτε
ΕΓΩ την εμπνέω, ή Την κάνω να εντυπωθεί στη συνείδηση σου τη συγκεκριμένη
ώρα που εμφανίζεται. Τότε και σε απόλυτη αναλογία με τη δική σου ηρεμία και
με το εστιασμό της προσοχής σου πάνω στην Ιδέα αυτή, που τον πετυχαίνεις
κατασιγάζοντας όλες τις δραστηριότητες του νου σου και εξαλείφοντας κάθε
άλλη Ιδέα και σκέψη απ' τη συνειδητότητα σου ώστε η Ιδέα αυτή να έχει
απόλυτο έλεγχο, σου φωτίζω το νου και κάνω να ξεδιπλώνονται εμπρός στο
πνευματικό

σου

βλέμμα

οι

διάφορες

31

φάσεις

και

δυνατότητες

που

περιλαμβάνονται μέσα στην Ιδέα αυτή. Αυτό όμως γίνεται μέχρις εδώ χωρίς
καμία άλλη θελημένη ενέργεια από μέρους σου εκτός από τη συγκέντρωση της
προσοχής σου πάνω στην Ιδέα. Αυτός είναι ο Δημιουργικός Νόμος δια του νου
σου.
Αφού δώσω έτσι μιαν άποψη των δυνατοτήτων του στον ανθρώπινο νου σου και
αφού καταγράψω το ενδιαφέρον σου, τότε η ανθρώπινη προσωπικότητα σου
αναλαμβάνει το έργο της. Όπως ΕΓΩ έπλασα και ενέπνευσα την Ιδέα μέσα στο
νου σου, έτσι την έκανα να καρποφορήσει εκεί μέσα και να γεννήσει την
Επιθυμία - επιθυμία να φέρει σε εξωτερική εκδήλωση όλες τις δυνατότητες της
Ιδέας κι έτσι η Επιθυμία γίνεται ο θνητός πράκτορας του Θελήματος Μου που
παρέχει την κινητήρια Δύναμη, ακριβώς όπως η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι
το θνητό όργανο που χρησιμεύει να περιορίζει και να εστιάζει την Δύναμη Αυτή.
Μάλιστα, όλες οι ιδέες και όλες οι επιθυμίες έρχονται απ' Εμέ. Είναι οι Ιδέες
Μου και οι Επιθυμίες Μου που τις εμπνέω μέσα στο νου σου και την καρδιά σου
ώστε να εκδηλωθούν, μέσα από σένα, προς τα έξω. Δεν έχεις δικές σου ιδέες και
δεν θα μπορούσες να έχεις μιαν επιθυμία που να προέρχεται από κάποιον άλλο
εκτός από Εμέ, γιατί ΕΓΩ ΕΙΜΙ κάθε τι που Υπάρχει. Για το λόγο αυτό όλες οι
επιθυμίες είναι Καλές και όταν γίνουν μ' αυτόν τον τρόπο κατανοητές τότε
αλάνθαστα προχωρούν σε γρήγορη και πλήρη εκπλήρωση. Ίσως να δώσεις λάθος
ερμηνεία στις Επιθυμίες Μου, στις Παρορμήσεις Μου από εντός σου και να
προσπαθείς να τις χρησιμοποιήσεις για τον δικό σου εγωιστικό σκοπό, αλλά κι
όταν ακόμη αυτό το επιτρέπω, εξακολουθούν να εκπληρώνουν το Σκοπό Μου.
Επειδή με το να σ' αφήνω να κάνεις κακή χρήση των Δώρων Μου - και να
υποφέρεις τα όσα η κακή αυτή χρήση επιφέρει - μπορώ να σε καταστήσω τον
καθαρό και ανιδιοτελή αγωγό που ΕΓΩ χρειάζομαι για την τέλεια έκφραση της
Ιδέας Μου. Έχουμε λοιπόν πρώτα την Ιδέα Του νου, ύστερα την επιθυμία να
φέρει την Ιδέα στην εξωτερική εκδήλωση. Αυτά για τη σχέση. Ας προχωρήσουμε
στη διαδικασία της πραγματοποίησης. Σύμφωνα με την σαφήνεια με την οποία η
εικόνα της Ιδέας τηρείται μέσα στο νου, καθώς και με το ποσό η Ιδέα κατέχει την
προσωπικότητα, ανάλογα η δημιουργική της Δύναμη, παρακινούμενη απ' την
Επιθυμία, προχωρεί στο έργο της. Αυτό κάνει υποχρεώνοντας το θνητό νου να
32

σκεφθεί με σχεδιασμό, ή να οραματιστεί ( δηλ. να φέρει στο νου του εικόνα), ή μ'
άλλους λόγους, να δομήσει νοητικές μορφές μέσα στις οποίες να μπορώ να
φυτεύσω, σαν σε κενό χώρο, την Υπερπροσωπική, αναντικατάστατη, ζωτική
ουσία της Ιδέας. Όταν ο λόγος ειπωθεί, είτε σιωπηλός είτε ακουστός, συνειδητός
ή μη - συνειδητός, αμέσως η ουσία αυτή αρχίζει να αυτοϋλοποιείται. Το ίδιο, εάν
ο νους σας Με καλέσει θα ανταποκριθώ.
Αυτό γίνεται πρώτα με την κατεύθυνση και τον έλεγχο της συνειδητότητας και
όλων των δραστηριοτήτων και του νου και του σώματος και όλων των διανοιών
και των σωμάτων που συνδέονται ή σχετίζονται με την Ιδέα - κι ας θυμάσαι ότι
όλη η συνειδητότητα και όλες οι διάνοιες και όλα τα σώματα είναι Δικά Μου, δεν
είναι χωρισμένα αλλά είναι Ένα και ολοκληρωτικά Υπερπροσωπικά. Ύστερα, με
την προσέλκυση, κατεύθυνση, διαμόρφωση και διάπλαση των καταστάσεων,
πραγμάτων και γεγονότων με τέτοιο κατάλληλο τρόπο ώστε, νωρίτερα ή
αργότερα, η Ιδέα πράγματι να προβάλλει σαν οριστική, χειροπιαστή εκδήλωση.
Μ' αυτόν τον τρόπο κάθε πράγμα, κάθε κατάσταση, κάθε συμβάν που
πραγματοποιήθηκε ποτέ υπήρξε πρώτα μία Ιδέα μέσα στο νου. Με την επιθυμία,
με την σκέψη και με την εκφώνηση του Λόγου, οι Ιδέες αυτές έφθασαν σε ορατή
πραγματικότητα. Σκέψου καλά και απόδειξε το για σένα. Αν θέλεις μπορείς να το
κάνεις παρακολουθώντας μιαν Ιδέα που έρχεται μέχρι την πραγματοποίηση της
μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, ή αναδράμοντας σε κάθε κατόρθωμα σου, σε κάθε
πίνακα που ζωγράφισες, σε κάθε μηχανή που ανακάλυψες, σε κάθε ένα πράγμα ή
κατάσταση που τώρα υπάρχει, ώστε να φθάσεις στην Ιδέα απ' όπου ανάβλυσε.
Αυτό είναι το σχέδιο και η διαδικασία όλων των αληθινών σκέψεων και,
συνεπακόλουθα και όλης της Δημιουργίας. Κατάλαβε! Συ έχεις και πάντοτε είχες
επικυριαρχία πάνω σ' όλα τα βασίλεια της γης μ' αυτή τη δύναμη της σκέψης.
Μόνο αυτό αν γνωρίζεις, φτάνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Συ να σκεφτείς και να
ΠΡΟΦΕΡΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΟ, - καταλαβαίνοντας τη Δύναμη Σου καθώς και το ότι
ΕΓΩ, ο Θεός, ο Πάνσοφος, Πανταχού Παρών Παντοδύναμος Εαυτός Σου, θα
φέρω το αποτέλεσμα - και αμέσως, ή σε κατάσταση αναμονής συνειδητότητα
των αόρατων κυττάρων κάθε ύλης πάνω στην οποία η θέληση και η προσοχή
σου συγκεντρώθηκαν - και θυμήσου ότι η σε αναμονή συνειδητότητα είναι η
33

Δική Μου συνειδητότητα- θ' αρχίσει να υπακούει και να εκτελεί ακριβώς
σύμφωνα με την εικόνα ή με τα σχέδια που προετοίμασες με τη σκέψη σου. Διότι
όλα δια του Λόγου έγιναν και χωρίς το Λόγο τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν
γίνει. [ Πάντα δι* αυτού ( του Λόγου ) εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο
γέγονεν]. Όταν μπορέσεις να το κατανοήσεις αυτό και μπορέσεις να γνωρίσεις ότι
η εντός σου ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συνειδητότητα είναι ένα με τη Συνειδητότητα κάθε
έμψυχης και άψυχης ύλης και ότι η θέληση Της είναι ένα με τη δική σου Θέληση
- που είναι η θέληση Μου - κι ότι όλες οι επιθυμίες είναι Επιθυμίες Μου, τότε θ'
αρχίσεις να γνωρίζεις και να αισθάνεσαι Εμέ εντός σου και θ' αναγνωρίσεις την
Ισγύ και τη Δόξα της Ιδέας Μου, που αιώνια εκφράζει Υπερπροσωπικά τον
Εαυτό Της μέσα από σένα. Αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να μάθεις ΠΩΣ ΝΑ
σκέπτεσαι, πώς να γνωρίζεις τις σκέψεις σου, αυτές που κατευθύνονται από Εμέ,
απ' αυτές που είναι σκέψεις άλλων. Να μάθεις πώς να ιχνηλατείς τις σκέψεις
πίσω μέχρι την πηγή τους και ν' απορρίπτεις τις ανεπιθύμητες απ' τη
συνειδητότητα σου όποτε θέλεις. Και να μάθεις τέλος πώς να ελέγχεις και να
χρησιμοποιείς τις επιθυμίες σου έτσι ώστε να Σε υπηρετούν πάντοτε αντί να είσαι
συ σκλάβος τους. Εντός σου έχεις όλες τις δυνατότητες. Επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκεί.
Η Ιδέα Μου πρέπει να εκφραστεί και πρέπει να εκφραστεί μέσα από σένα. Θα
εκφράσει τέλεια τον εαυτό της, δεν έχεις παρά να την αφήσεις. Είναι αρκετό να
ηρεμήσεις τον ανθρώπινο νου σου, να βάλεις στην άκρη κάθε προσωπική σου
ιδέα, πεποίθηση και άποψη και να την αφήσεις να ρέει. Το μόνο που πρέπει να
κάνεις είναι να στραφείς εντός σου προς Εμέ και να Με αφήσεις να εκφράσω
ό,τι θέλω, ενώ εσύ προσωπικά να δέχεσαι και να κάνεις ότι ΕΓΩ θέλω να κάνεις.
Τότε οι επιθυμίες σου θα πραγματοποιηθούν, η ζωή σου θα γίνει μια τέλεια
αρμονία, ο κόσμος σου παράδεισος και συ ένα με Με. Όταν θ' αρχίσεις ν'
αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά κι όταν θα έχεις πάρει μίαν ιδέα κάποιου μέρους της
εσωτερικής τους έννοιας, τότε θα είσαι έτοιμος να συλλάβεις την πραγματική
σημασία αυτών που θ' ακολουθήσουν.

'*

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
34

Κάθε φορά που θα εναγκαλίζεστε περιπτυσσόμενοι την Ολότητα, σε απόλυτη Σιγή
των φορέων Σας, θα εμπλουτίζεστε με Δωρεές - επικοινωνία - Πνευματικές
Διευρύνσεις,

Διεισδύοντες

συνεχώς

σε

ακτινοβόλες

Σφαίρες

λεπτοφυών

διαστάσεων - θείων κυματισμών ανυψωτικών φωτοπαλμοδονήσεων Σοφίας
-αγάπης, Ζωής, γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Κατανοήσατε ότι η Ηλεκτρονική Δομή του παντός - η αθέατη Παρουσία - Η
πολύμορφη Ύπαρξη - Η τάχιστη Δρώσα αθόρυβη συνειδητότητα - Η παντεπόπτρια
ΟΥΣΙΑ - Το καλοκάγαθο ON - Η Ειρηνική Συμβίωση του παντός - Οι
Παντοδύναμες ενεργειακές ιδιότητες πάσης ζωής, Ο Πάνσοφος Λόγος - Ο
Εγερτήριος Άηχος Ήχος ΩΜ που δονεί τα Σύμπαντα - Το Άκτιστο Φως που ενδύει,
διαπερνά, Ζωοδοτεί και Υπερβαίνει πάσα πνοή, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που
αναζητάτε.

Ο Λόγος
Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το Κλειδί και θα σου δείξω πως το σχέδιο και η
διαδικασία που μόλις περιγράψαμε είναι αυτή με την οποία ο λόγος έγινε
υπαρκτός και πως η Γη και όλα όσα είναι εντός της και πάνω της,
περιλαμβανομένου του εαυτού σου και των αδελφών σου, δεν είναι παρά η
εξωτερική εκδήλωση μιας Ιδέας, της Ιδέας Μου, που τώρα γίνεται σκέψη με
ζώσα έκφραση. ΕΓΩ, ο Δημιουργός, ΕΙΜΙ ο Πρωταρχικός ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ, ο Ένας
και Μόνος ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ! Κατ' αρχήν μάθε το. Όπως και πιο πριν δηλώθηκε, ο
άνθρωπος δεν σκέπτεται. ΕΓΩ σκέπτομαι μέσα απ' τον οργανισμό του. Ο λόγος
Μου εκδηλώθηκε για να εκφράσω Ιδέες.
Ο Άνθρωπος νοιάζει ότι- σκέπτεται, αλλά μέχρις ότου αφυπνιστεί στην
αντίληψη ότι Εγώ Είμαι εντός του, έχει τις σκέψεις που Εγώ προσελκύω ή
εμπνέω στο νου του. Παίρνοντας τώρα λάθος την πραγματική τους σημασία και
τον αληθινό τους σκοπό, τους βάζει ma προσωπική δομή κι έτσι, μέσα από τις
εγωιστικές επιθυμίες, που μ' αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται, προκαλεί στον
εαυτό του όλες τις ταλαιπωρίες και τις λύπες του. Αυτά τα φαινομενικά λάθη,
35

κακές δομές και παρεμβολές του ανθρώπου, είναι στην πραγματικότητα και μόνο
τα εμπόδια στο δρόμο του που πρέπει να υπερπηδηθούν και να δημιουργήσει ότι
καλό και ωραίο.
Μόνον έτσι, μέσα από αυτή την υπέρβαση, θα μπορέσει τελικά να δημιουργήσει
ένα σώμα και ένα νου αρκετά ισχυρά, καθαρά και ικανά να εκφράσουν τέλεια και
συνειδητά αυτή Μου την Ιδέα στην αιωνιότητα που εργάζεται μέσα στην Ψυχή
του. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο μόνος οργανισμός όπου ΕΓΩ ΕΙΜΙ σε
προετοίμασα, ώστε μέσα απ' αυτόν να εκδηλωθεί η τελειότητα της Ιδέας Μου.
Παρέχει την προσωπικότητα, με το σώμα, το νου και τη λογική, μέσα απ' την
οποία μπορώ να εκδηλώσω τέλεια αυτή την Ιδέα, το Φυσικό εγκέφαλο με τον
οποίο μπορώ να την σκέπτομαι και να Την προφέρω σε εξωτερική εκδήλωση.
Εμφυτεύω στον εγκέφαλο του ανθρώπου μιαν Ιδέα - οποιαδήποτε Ιδέα. Η Ιδέα
αυτή θ' αναπτυχθεί, θα ολοκληρωθεί και θα ωριμάσει γρήγορα σε εξωτερική
καρποφορία ή εκδήλωση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο άνθρωπος της το
επιτρέψει και δώσει το νου του και όλες του τις σκέψεις, την καρδιά του και όλες
της τις επιθυμίες ολοκληρωτικά σε Με και αν Με αφήσει να προβληθώ σαν
τέλεια πραγματοποίηση αυτής της ιδέας. Θα εμφυτεύσω τώρα στον εγκέφαλο
-νου σου μιαν Ιδέα, ν' αναπτυχθεί. Ας ολοκληρωθεί και ας ωριμάσει στην ένδοξη
συγκομιδή της Σοφίας που σε αναμένει - αν Με αφήσεις να κατευθύνω την
ανάπτυξη Της και την έκφραση Της μέσα από σένα. Σε μια από τις πολλές Μου
αποκαλύψεις, που ονομάζεται Βίβλος, ειπώθηκαν πολλά για τον «Λόγο», αλλά
πολύ λίγοι ακόμα και οι πιο περισπούδαστοι μελετητές της Βίβλου κατανόησαν
την έννοια Μου. Σου ειπώθηκε ότι: « Εν αρχή ην ο λόγος και ο Λόγος ην προς το
Θεό και Θεός ην ο Λόγος» (κατά την αρχή υπήρχεν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο μετά
του Θεού και Θεός ήτο ο Λόγος). «Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν» (Αυτός
υπήρχε εν αρχή προς τον Θεόν). «Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς Αυτού ουδέ
εν ο γέγονεν» ( Όλα όσα έγιναν δι' Αυτού έγιναν και χωρίς Αυτόν τίποτα απ' όσα
έχουν γίνει.) ( Ιωαν. Α. 1 - 3 ). Θα μάθεις τώρα πως ο Λόγος Μου ήταν στην αρχή,
πως ήταν μαζί με Με και πως ήταν ΕΓΩ, ο Εαυτός Μου, πως όλα έγιναν από Με
και από τον Λόγο Μου και ότι χωρίς Εμέ και χωρίς τον Λόγο Μου τίποτε δεν
έγινε από όσα έχουν γίνει. Βέβαια, για την ανθρώπινη κατανόηση, ένας λόγος
36

είναι το σύμβολο μιας Ιδέας, δηλαδή επέχει την θέση, ενσωματώνει και
εκπροσωπεί μιαν Ιδέα. Συ είσαι ένας Λόγος, ( σύμβολο μιας Ιδέας ), αν μπορείς να
το καταλάβεις. Το ίδιο είναι ένα διαμάντι, μια βιολέτα, ένα άλογο. Όταν μπορείς
να διακρίνεις την ιδέα πίσω απ' το σύμβολο, τότε γνωρίζεις την ψυχή ή την
πραγματικότητα της εκδήλωσης που εμφαίνεται σαν άνθρωπος. διαμάντι , άλογο
ή βιολέτα. Έτσι, ένας Λόγος, όπως είπαμε στα προηγούμενα. σημαίνει μιαν Ιδέα,
μιαν Ιδέα άδηλη και ανεκδήλωτη. που όμως περιμένει να εκφραστεί, ή να την
σκεφτείς και να την προφέρεις κατά την ,μία ή την άλλη μορφή· Ο Λόγος που «ην
εν αργή» και που «ην προς Με»λοιπόν δεν ήταν μόνο μιαν Ιδέα, αλλά ήταν η Ιδέα
Μου για τον Εαυτό Μου ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΗ σε μια νέα κατάσταση, ή συνθήκη, που
συ την αποκαλείς γήινη Ζωή. Η Ιδέα αυτή ήταν ΕΓΩ, ο Εαυτός Μου, διότι ήταν
τμήμα Μου, όντας ακόμη άδηλη και ανεκδήλωτη εντός Μου, επειδή ήταν μέρος
από την ουσία και την οντότητα του Είναι Μου, το οποίο είναι αφ' Εαυτού μια
Ιδέα, η Μία Πρωταρχική Ιδέα. Τα Πάντα έγιναν από Εμέ με την ζωοποιημένη
δράση αυτής της Ιδέας Μου, που την σκέφθηκα και την πρόφερα ώστε να
εκφραστεί. Και τίποτε δε μπόρεσε - ή θα μπορέσει - ποτέ - να εκφραστεί στη
γήινη ζωή χωρίς να έχει την Ιδέα Μου σαν την πρωτογενή και θεμελιώδη αργή
και αιτία της ύπαρξής του. Αυτή η Ιδέα Μου, έτσι, είναι τώρα στη διαδικασία
της αποκάλυψης, η στην πορεία που την σκέπτομαι μέσα στην εξωτερική
έκφραση - ορισμένοι την ονομάζουν εξέλιξη - ακριβώς όπως είναι με το άνθος,
όταν ο βλαστός προβάλλει απ' το στέλεχος και τελικά ανοίγει σε ανθό,
υπακούοντας στην παρόρμηση να εκφράσει την Ιδέα Μου που είναι κρυμμένη
μέσα στην ψυχή του. Με Τον ίδιο ακριβώς τρόπο ( θ' αναπτύξω και θ'
αποκαλύψω όλα τα μέσα της έκφρασης Μου ). Όλες οι Ιδέες Μου θα εκφραστούν
σε Θεία Τελειότητα οι οποίες τελικά, ενιαία και τέλεια θα προβάλλουν την εικόνα
της Ολικής και Ενιαίας Ιδέας Μου μέσα από τις ψυχές τους, σε όλη τη δόξα της
τελειότητας Της.

Προς το παρόν αυτά τα ενδιάμεσα είναι τέτοιαςφύσεως ώστε

να χρειάζονται πολλές γλώσσες πολλών ειδών, από τις απλούστερες μέχρι και τις
πιο πολυσύνθετες, που ν' αποτελούνται από άπειρο αριθμό Λόγων, για να
εκφράσουν την Ιδέα Μου.

37

Αλλά όταν θα έχω σκεφθεί και προβάλλει τέλεια προς τα έξω την Ιδέα Μου ή θα
έχω τελειοποιήσει τα πολλά Μου μέσα έκφρασης , τότε η Ιδέα Μου θα λάμπει σε
κάθε Λόγο, αφού καθένας πράγματι θα είναι ένα τέλειο μέρος, ή φάση, της Ιδέας
Μου και όλα θα είναι έτσι επιλεγμένα και ρυθμισμένα ώστε πράγματι θα είναι
σαν ένας Λόγος, που θ' ακτινοβολεί την αιθέρια έννοια της Σημασίας Μου. Τότε
όλες οι γλώσσες θα έχουν συγχωνευθεί, αναμιχθεί, σε μια γλώσσα και όλοι οι
Λόγοι σ' Ένα Λόγο, διότι όλοι οι ενδιάμεσοι θα έχουν γίνει σάρκα και όλες οι
ενσαρκώσεις αυτές θα έχουν γίνει Μία σάρκα. Αυτά θα είναι τώρα' ο
τελειοποιημένος ενδιάμεσος για την πλήρη απόδοση σ' Ένα Λόγο της Ιδέας Μου,
- του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ. Και τότε ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, που θα μπορεί πια να
εκφράζεται μ' αυτούς τους τέλειους Λόγους, θα λάμπει μέσα απ' τα εκφραστικά
Του διάμεσα, - μέσα από τις προσωπικότητες, μες απ' τα σώματα τους, μες απ' το
νου και τη διάνοια τους και ο Λόγος γεννήσεται σαρξ, ή μάλλον ΕΣΕΤΑΙ η σαρξ.
Τούτο σημαίνει ότι όλοι οι Λόγοι, μέσα από την αναγεννητική δύναμη της εντός
τους Ιδέας Μου, θα έχουν εξελιχθεί διαμέσου της σάρκας, μεταλλάζοντας και
πνευματοποιώντας την και κάνοντας την τόσο διάφανη και αγνή, ώστε η
προσωπικότητα δεν έχει μέσα της άλλη γήινη φύση που να εμποδίζει την
Υπερπροσωπική έκφραση.
Το Γεγονός αυτό θα επιτρέψει στον ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ να διαλάμπει τέλεια και να
εκδηλώνεται πλήρως, συγχωνεύοντας έτσι άλλη μια φορά όλους τους Λόγους και
όλες τις σάρκες σ' Ένα Λόγο, ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ο οποίος ήταν στην αργή και ο οποίος
τότε θα λάμπει μέσα απ' όλη τη δημιουργημένη σάρκα ωσάν Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ
ΔΟΞΗΣ - Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός της
Δημιουργίας Μου και όλων των πραγμάτων που είναι εκδηλωμένα. Κάποια
μικρή ιδέα Της διαδικασίας της Δημιουργίας Μου, ή του πως Εγώ Λογίζομαι την
Ιδέα Μου περί του Εαυτού Μου στην Γήινη εκδήλωση, θα δοθεί σε όσα
ακολουθούν.

Η Ιδέα Μου
38

Κατανοήστε το θείο Δημιουργικό Νόμο ΖΩΗΣ.
Είπαμε ήδη ότι η Γη και όλα όσα της ανήκουν, δεν είναι παρά η εξωτερική
εκδήλωση της Ιδέας Μου, που τώρα είναι στη διαδικασία του λογισμού προς την
τέλεια έκφραση. Είδες ότι η Ιδέα Μου είναι υπεύθυνη για όλα τα δημιουργήματα
και ότι είναι και η Αιτία και η Αφορμή για όλες τις εκδηλώσεις, όπου
περιλαμβάνεσαι και συ και τα αδέλφια σου, που λογίστηκαν στην ύπαρξη από
Με, τον Μόνο Αρχέτυπο Διανοητή και Πλάστη. Θα αναζητήσουμε τώρα τα ίχνη
της πορείας αυτής της Ιδέας από την αρχή, μέσα απ' τα διάφορα στάδια της
Γήινης έκφρασης, καθώς επίσης και τη διαδικασία του Λογισμού Μου αυτής της
Ιδέας μέσα στην τρέχουσα κατάσταση της εκδήλωσης Της. Στην αργή, στην
χαραυγή μιας Νέας Κοσμικής Ημέρας, όταν η συνειδητότητα του Λόγου μόλις
αφυπνιζόταν και η ηρεμία της Κοσμικής Νύκτας κυριαρχούσε ακόμη, ΕΓΩ Ο
Γενναιόδωρος Θεός & ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ. συνέλαβα την Ιδέα Μου. _
Αυτή Μου την Ιδέα του Εαυτού Μου σε εκδήλωση μέσα σε μια νέα κατάσταση,
που λέγεται Γήινη έκφραση, την είδα να απεικονίζεται στον καθρέφτη του
Πάνσοφου Νου Μου. Στον καθρέφτη αυτόν είδα την αληθινή Γη να ακτινοβολεί
ζωηρά στον ΚΟΣΜΟ - μια τέλεια Σφαίρα, όπου όλες οι άπειρες φάσεις ιδιότητες
και δυνάμεις της Θείας Μου Φύσης εύρισκαν τέλεια έκφραση διαμέσου των
Αγγέλων του Φωτός, των ζώντων Αγγελιοφόρων του Θελήματος Μου, του Λόγου
Μου « εν σαρκί» ακόμη και όπως είναι στον Ουράνιο Κόσμο του Αιωνίου. Είδα
τον Εαυτό Μου σε εξωτερική εκδήλωση σαν Φύση και τη Ζωή Μου σαν
ζωοδότρια και εξελικτική Αρχή πίσω απ' όλες τις Εκδηλώσεις.
Είδα την Αγάπη, τη Θεία Δημιουργική Δύναμη, σαν την εμψυχωτική και
ζωογόνο Δύναμη πίσω από κάθε Ζωή και την Επιθυμία Μου να δώσω τέλεια
έκφραση στην Αγάπη αυτή σαν την Δυναμική και αληθινή Αιτία και αφορμή της
γέννησης της Ιδέας Μου. Όλα αυτά τα είδα να καθρεφτίζονται στον Παντεπόπτη
και Παντογνώστη Νου Μου, που μπορούσε να δει και να συλλογιστεί μόνο την
Ψυχή των πραγμάτων, ή την Αλήθεια τους. Για τούτο αυτό που είδα να
εικονίζεται στο Νου Μου ήταν η Αληθινή Γη, πράγματι,, η αρχή της, η σύλληψη
της στην Κοσμική Οντότητα. Τώρα, η Συνειδητότητα Μου είναι η εσωτερική

39

ουσία όλων των Χώρων και όλης της Ζωής = η Αγάπη έγινε Λόγος Φως, Ουσία
Ζωής για κάθε πνοή.
Είναι η πραγματική Ουσία του τα πάντα Περικλείοντος και τα πάντα
Περιέχοντος Νου Μου, του οποίου το την γνώση μεταδίδον ζωογόνο Κέντρο είναι
παντού και τα όρια και η περιφέρεια του πουθενά. Εντός του βασιλείου του Νου
Μου μόνον ζω και κινούμαι και έχω την Οντότητα Μου. Αυτό που περιέχει και
γεμίζει τα πάντα και κάθε Τους δόνηση και εκδήλωση δεν είναι παρά η έκφραση
κάποιας Φάσης του Είναι Μου. Είναι, σημαίνει έκφραση προς τα έξω. Δεν
μπορείς να φανταστείς οντότητα χωρίς έκφραση. Γι’ αυτό ΕΓΩ - Όλα δηλαδή ΕΙΜΙ έκφραση, συνεχής και σταθερή έκφραση. Έκφραση τίνος; Ιδιότητες τίνος;
Ζωή από ποιόν;
Τι άλλο θα μπορούσα να εκφράσω, εφ' όσον ΕΓΩ ΕΙΜΙ παν ότι Υπάρχει, παρά
τον Εαυτό Μου; Δεν μπορείς ακόμη να Με κατανοήσεις ή να Δεις, τον Εαυτό
Μου, αλλά μπορείς να Με κατανοήσεις όταν σου εμπνέω μιαν Ιδέα. Γι’ αυτό, αν
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παν ότι Υπάρχει, η Ιδέα αυτή, που είναι κατευθείαν από Με, πρέπει
να αποτελεί μέρος, ή φάση από τον Εαυτό Μου στην Ύπαρξη ή Έκφραση.
Οποιαδήποτε Ιδέα, εφ' όσον γεννηθεί μέσα στο Βασίλειο του Νου Μου, όπως
έδειξα ήδη, αμέσως γίνεται πραγματικότητα διότι στην Αιωνιότητα της Ύπαρξης
Μου δεν υπάρχει χρόνος. Ο Λόγος - Φως - Αγάπη είναι το Δημιουργικό Αίτιο.
Με σένα όμως μια Ιδέα πρώτα δημιουργεί Επιθυμία, μιαν επιθυμία να
εκφράσεις αυτή την Ιδέα. Μετά η Επιθυμία πιέζει τη σκέψη, η Σκέψη προκαλεί
Δράση και η δράση παράγει αποτελέσματα - αυτή είναι η Ιδέα στην πραγματική
εξωτερική εκδήλωση. Στην πραγματικότητα δεν έχω επιθυμία, διότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
το Παν και τα Πάντα είναι Μέρος Μου. Το μόνο που Μου χρειάζεται είναι να
σκεφτώ και να προφέρω το Λόγο για να παραχθούν αποτελέσματα. Όμως αυτή η
επιθυμία που αισθάνεσαι εντός σου είναι από Εμέ, γιατί γεννήθηκε από την Ιδέα
Μου, που την φύτεψα μέσα στο νου σου μόνον για να προχωρήσει σε εκδήλωση
μέσα από σένα.
Στην πραγματικότητα, οτιδήποτε συ επιθυμείς είναι ΕΓΩ, που χτυπώ την
θύρα του νου σου, αναγγέλλοντας τον Σκοπό Μου, της εκδήλωσης του Εαυτού
Μου μέσα σου ή μέσα από σένα, με το συγκεκριμένο τρόπο που δείχνει η επιθυμία
40

σου. αυτό που ονομάζεται επιθυμία στην ανθρώπινη προσωπικότητα, δεν είναι
παρά η απαραίτητη Δράση της Θέλησης Μου, που προωθεί την έκφραση της
Ιδέας Μου στην εξωτερική Εκδήλωση, η Οντότητα. Αυτό που θα νόμιζες μίαν
Επιθυμία Μου για έκφραση δεν είναι παρά η Αναγκαιότητα της Ιδέας Μου για
τον Εαυτόν Μου να υπάρξει ή να αυτοεκφραστεί. Γι' αυτό, κάθε αληθινή
επιθυμία που είχες, κάθε πόθος της καρδιάς σου, έρχεται από Εμέ και' πρέπει
αναγκαστικά κάποτε, με την μια ή την άλλη μορφή να εκπληρωθεί.
Εντούτοις, καθώς δεν έχω επιθυμίες, επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ Τα Πάντα, μόλις
γεννήθηκε αυτή η Ιδέα .της Έκφρασης του Εαυτού Μου στην νέα τούτη
κατάσταση, δεν είχα παρά να σκεφτώ, δηλαδή να συγκεντρώσω, να εστιάσω, την
προσοχή Μου πάνω στην Ιδέα Μου και να Θελήσω να την προχωρήσω σε
έκφραση, ή όπως έχει λεχθεί στην Άλλη Μου Αποκάλυψη - να προφέρω το
Δημιουργικό Λόγο. Αμέσως τότε οι Κοσμικές Δυνάμεις της Οντότητας Μου,
δονούμενες από την συγκέντρωση της Θέλησης Μου, προχωρούν για να
προσελκύσουν τα αιώνια αποθέματα του Νου Μου. Με την Ιδέα Μου σαν
πυρήνα, η έλξη αυτή συνδυάζει, μορφοποιεί και σχηματίζει αυτά τα στοιχεία
γύρω Της ώστε να δώσουν αυτό που αποκαλείται σκεπτομορφή ενός πλανήτη και
γεμίζουν με την Ζωτική Μου Ουσία - τη Συνειδητότητα Μου και τον προικίζουν
με όλες τις δυνατότητες της Οντότητας Μου. Θυμηθείτε: Σκέπτεσθαι Εστί
Δημιουργείν.
Αυτή η διανοητική πράξη της σκέψης έδωσε μόνο μία ζωογονημένη
σκεπτομορφή ενός πλανήτη και η εκδήλωση της ήταν ακόμη σε ένα νεφελώδες
στάδιο, στη χώρα της σκέψης. Από σκεπτομορφή. όμως, η ζωοδότρια δύναμη της
εντός Ιδέας, με τη Θέληση Μου εστιασμένη πάνω Της, προχώρησε στη διάπλαση,
διαμόρφωση και σταδιακή σταθεροποίηση των διαφόρων στοιχείων της Ζωτικής
Ουσίας σε υλική μορφή. Κι αυτό, έως ότου η Ιδέα Μου τελικά έλαμψε, σε μιαν
ουσιαστική εκδήλωση στον κόσμο των ορατών μορφών, σαν ο πλανήτης Γη, - ένα
διάμεσο έτοιμο για ζώσα έκφραση και ικανό πια να Με περιέχει και να Με
εκφράζει.
Αυτό ήταν το υλικό σώμα που ετοίμασε η σκέψη Μου, στο οποίο ήδη κατοικούσε
όλη η δυνητική φύση της Οντότητας Μου, εξαιτίας της μεταδοτικής δύναμης της
41

εντός Ιδέας Μου. Το επόμενο βήμα ήταν η ανάπτυξη και η προετοιμασία οδών, ή
διαμέσων, μέσω των οποίων θα μπορούσα να εκφράσω τις πολλαπλές φάσεις,
δυνατότητες και δυνάμεις της Ιδέας Μου. Η εξωτερική απόδειξη αυτού, ήταν όλα
όσα ήταν γνωστά σαν βασίλειο των ορυκτών, των φυτών και των ζώων, που το
καθένα με τη σειρά του, όπως ερχόταν στην εκδήλωση, βαθμιαία ανέπτυσσε
ανώτερες και πιο περίπλοκες καταστάσεις συνειδητότητας που Μου επέτρεψαν,
όλο και πιο καθαρά να εκφράσω τις άπειρες Φάσεις και την ποικιλία της Φύσης
Μου. Σε αυτό το στάδιο κοίταξα την Δημιουργία Μου - όπως λέγεται και στην
άλλη Μου Αποκάλυψη - και είδα ότι ήταν καλή. Αλλά ακόμη έλειπε το τελευταίο
διάμεσο και αποκορύφωμα της έκφρασης Μέχρι το σημείο αυτό, όλα τα
υπάρχοντα διάμεσα δεν είχαν συνείδηση για Με, παρά το ότι καθένα εξέφραζε
τέλεια κάποια έκφανση της Φύσης Μου. Όλα αυτά ήσαν αγωγοί έκφρασης μόνο,
όπως ένα καλώδιο είναι αγωγός για τη μεταφορά θερμότητας, φωτός και ισχύος.
Οι συνθήκες ήταν πλέον ώριμες για την δημιουργία διαμέσων, μέσα απ' τα οποία
οι Θείες Μου Ιδιότητες θα μπορούσαν να έχουν συνειδητή έκφραση, συνειδητή
όχι μόνο σχετικά με τη σχέση τους με Εμέ, αλλά και με την ικανότητα και δύναμη
τους να εκφράζουν την Ιδέα Μου. Σ' αυτή τη στιγμή του Χρόνου Συ, και οι
Αδελφοί και οι Αδελφές Σου, γεννηθήκατε στην ύπαρξη σαν ανθρώπινες
εκφράσεις και ήρθατε στην εκδήλωση, όπως και τα άλλα διάμεσα. Αυτό έγινε σε
ανταπόκριση προς τη συγκεντρωμένη Σκέψη Μου, κατά την οποία είδα την
ατελείωτη ποικιλία των Ιδιοτήτων Μου σε πραγματική εκδήλωση σε
ολοκληρωμένες μορφές.
Και κάθε μορφή να εκδηλώνει κυρίως κάποια συγκεκριμένη έκφανση του
Είναι Μου και κάθε μορφή να έχει συνείδηση περί Εμού, του Δημιουργού και
Εκφραστή Της. Σε είδα σε τέλεια έκφραση, όπως Σε βλέπω και τώρα - Τον
Πραγματικό Σε, μιαν Ιδιότητα του Εαυτού Μου - Τέλειο. Γιατί στην
πραγματικότητα είσαι ένας Άγγελος Φωτός, μία από τις Ακτίνες της Σκέψης
Μου, μια Ιδιότητα της Οντότητας Μου, που έλαβες Ψυχή στις Γήινες συνθήκες
με μόνο σκοπό ( που δεν είναι καθόλου σκοπός, αλλά αναγκαιότητα του Είναι
Μου ) την τελική πλήρη έκφραση της Ιδέας Μου.

42

Στην κατάσταση του Αιωνίου δεν υπάρχει Χρόνος, ή Χώρος, ή Ατομικότητα
και μόνο εξαιτίας του Φαινομένου της σκέψης, που γεννιέται απ' τη μήτρα του
Νου μέσα στον κόσμο της Ύλης, οφείλεται η ψευδαίσθηση του Χρόνου, του
Χώρου και της Ατομικότητας. Αυτή η Σκέψη, ή Πλάσμα, αποκτά τη συνείδηση
της χωριστότητας απ' τον Διανοητή, ή Πλάστη Της.
Έτσι εμφανίστηκε η πρώτη τάση σου να σκέπτεσαι τον Εαυτό Σου χωριστά
από Εμέ. Η πλήρης συνειδητότητα της χωριστότητας δεν παγιοποιήθηκε πάρα
πολύ αργότερα. Στην αρχή, όταν Συ έτσι προχώρησες στη Γήινη έκφραση,
υπακούοντας στην ώθηση που είχα στείλει μέσα από τη συγκεντρωμένη Σκέψη
Μου, Συ, μία από τις Ιδιότητες Μου, περιέβαλλες τον Εαυτό Σου, ή τον έντυσες,
με την Ιδέα Μου για τον Εαυτό Μου σε εκδήλωση κι αυτή ήταν η ιδιαίτερη
Ιδιότητα την οποία εκπροσωπούσες.
Και Συ ήσουν η ψυχοδότρα Δύναμη αυτής της Ιδέας. Μ' άλλα λόγια, (η Ιδέα Μου
για τον Εαυτό Μου που, εκφράζει αυτήν ειδικά την Ιδιότητα, έγινε τότε η Ψυχή
της ειδικής Σου έκφρασης.) Αλλά αυτή η Ιδέα, ή η Ψυχή. δεν είσαι συ. να το
θυμάσαι, γιατί Συ είσαι στην πραγματικότητα Μέρος Μου, όντας πάντοτε ο
Εαυτός Μου εκδηλωμένος μέσα απ' το διάμεσο αυτής ειδικά της Ιδιότητας.
Έχοντας ντύσει τον Εαυτό Σου με την Ιδέα Μου, τότε η Ιδέα αυτή - μέσα απ' την
αναγκαιότητα της ύπαρξης της - άρχισε αμέσως να προσελκύει προς τον Εαυτό
της την απαραίτητη Σκεπτουσία, την απαιτούμενη για την έκφραση αυτής ειδικά
της Ιδιότητας και να την οικοδομεί και διαμορφώνει «κατ' Εικόνα και Ομοίωσίν
Μου».
Έγινε έτσι Ιερός Ναός, πλήρης από την ζώσα Παρουσία μου, επειδή
κατοικείται από Σε. που είσαι μία από τις Θείες Μου Ιδιότητες. Ο Ναός αυτός. «
ων κατ' Εικόνα και Ομοίωσίν Μου» και αποτελούμενος από τη Σκεπτοουσία
Μου, που περιβάλλει και ντύνει την Ιδέα Μου, είναι συνεπώς το Αληθινό σου
σώμα. Γι' αυτό είσαι άφθαρτος, αθάνατος, τέλειος. Είσαι η πλήρης
απεικονισμένη Σκέψη Μου, που περιλαμβάνει τη Ζώσα Πεμπτουσία Μου και που
αναμένει την ώρα που θα μπορέσει να έρθει σε εξωτερική έκφραση και να πάρει
υλική μορφή. Έτσι τώρα έχουμε: Πρώτο, ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκφραζόμενος σαν να Είμαι
συ, μία από τις Θείες Μου Ιδιότητες.
43

Δεύτερο, η Ιδέα Μου περί Σου, μιας από τις Ιδιότητες Μου που εκφράζεται σε
Γήινες συνθήκες — η Ψυχή Σου. Τρίτο, η Απεικονισμένη Σκέψη Μου περί Σου,
που σχηματίζει το Ναό της Ψυχής Σου - ή το Ψυχικό Σώμα Σου όπου Συ
κατοικείς. Αυτά τα τρία κάνουν το Θείο, το Υπερπροσωπικά μέρος Σου, τον
αθάνατο Τρισυπόσαστο Σε, την απόκρυφη αλλά τέλεια διατυπωμένη Σκέψη
Μου, διαμορφωμένη κατ' Εικόνα και Ομοίωσίν Μου, μη ακόμα ζωοποιημένη και
γι' αυτό μη ακόμα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη προσωπικότητα σου, αυτή που
δεν έχει ακόμη γεννηθεί ως Ύπαρξη, Συνειδητότητα, Ευδαιμονία, Κάλλος,
Αρμονία. Παλμοδονούμενη Κυτταρική Πανσοφία.

Ο Κήπος της Εδέιι
Ρωμ. Η20 : Τη γap ματαιώτητη, η κτίσης υπετάγη ουχ
εκούσα,

αλλά

δια

Τον

Υποτάξαντα

έπ'

Ελπίδι

Αναστάσεως
Είτε έχεις συλλάβει αρκετά αυτά που ειπώθηκαν μέχρι τώρα είτε όχι, μην
απορρίψεις τίποτε σαν ακατανόητο. Σε κάθε γραμμή κρύβεται ένα νόημα που θα
σου ανταποδώσει με το παραπάνω τη μελέτη που θα διαθέσεις για να το κάνεις
καθαρό στο νου σου. Το μήνυμα αυτό σκοπεύει στην αφύπνιση σου στην
κατανόηση του τι Είσαι Συ, στην συνειδητοποίηση του αληθινού σου Εαυτού.
Στοχεύει στο να σε κάνει άλλη μια φορά να είσαι συνειδητός μαζί Μου, με το
Θείο Σου Εαυτό, τόσο συνειδητός ώστε ποτέ πια να μην εξαπατηθείς απ' αυτόν
τον άλλο εαυτό της προσωπικότητας σου.
Αυτόν τον άλλο εαυτό που είχες φανταστεί ότι ήσουν συ και ο οποίος για τόσο
πολύ χρόνο σε δελέαζε τρέφοντας σε με τις αχόρταγες αισθησιακές απολαύσεις,
τις νοητικές παραλυσίες και τις συναισθηματικές ηδονές. Πριν γίνει αυτό, θα σου
είναι απαραίτητο να γνωρίσεις αυτόν τον υποτιθέμενο άλλο εαυτό, αυτόν που Συ
δημιούργησες πιστεύοντας τον, πραγματικό και χωριστό από Εμέ, αυτόν που
κρατούσες ζωντανό, δίνοντας του έτσι τη δύναμη να σε δελεάζει και να σε
εξαπατά.
Μάλιστα αυτόν τον αυτοδημιούργητο εαυτό με την καθαρά εγωιστική
υπερηφάνεια και φιλοδοξίες και κατά φαντασίαν δύναμη, με την αγάπη του για
44

την ζωή, για την ιδιοκτησία, για να τον θεωρούν σοφό ή καλό - αυτόν τον εαυτό
που είναι απλώς η ανθρώπινη προσωπικότητα σου, αυτή η προσωπικότητα που
γεννήθηκε μόνο και μόνο για να πεθάνει σαν ιδιαίτερη οντότητα και που δεν έχει έτσι που γεννήθηκε περισσότερη αλήθεια ή μονιμότητα από το φύλλο, το χιόνι ή
το σύννεφο.
Ναι, θα 'ρθεις πρόσωπο με πρόσωπο μ' αυτό τον μηδαμινό προσωπικό εαυτό
και θα δεις ολοκάθαρα όλους τους ταπεινούς εγωισμούς και την ανθρώπινη
κενότητα. Και τότε, αν στραφείς και μόνο σε Με και μου ζητήσεις με απλή πίστη
και πεποίθηση, θα μάθεις ότι είμαι ΕΓΩ, το Άπειρο, Υπερποσωπικό μέρος Σου,
που κατοικεί εντός σου πάντοτε. Αυτός που σου καταδείχνει όλες αυτές τις
ψευδαισθήσεις της προσωπικότητας, που τόσους αιώνες σε ξεχώρισαν, κατά την
συνειδητότητα, από Εμέ, τον ένδοξο, Θείο Εαυτό Σου. Η αντίληψη αυτή θα
έρθει οπωσδήποτε όταν θα μπορείς να αναγνωρίζεις ότι αυτό το Μήνυμα
προέρχεται από Εμέ κι όταν θα έχεις αποφασίσει πως θα γίνει έτσι.
Σε Σένα, στον οποίο ΕΓΩ θα εγώ εμπνεύσει μία τέτοια απόφαση, θα
προκαλέσω όταν πρέπει την εξαφάνιση κάθε ψευδαίσθησης και τότε αληθινά θα
Με γνωρίσεις. Η εξάσκηση του νου σου πάνω σ' αυτές τις αφηρημένες ιδέες δεν
πρόκειται να σε βλάψει. Αντίθετα, αυτό είναι που ο νους σου χρειάζεται. Κι αυτό
γιατί, αν δεν μπορέσεις να πιάσεις το Μήνυμα Μου, όπως αυτό σου
παρουσιάζεται με ιδέες σαν αυτές που περιέχονται εδώ και που σου έρχονται απ'
τα έξω, δεν θα κατορθώσεις να αντιληφθείς και να ερμηνεύσεις σωστά την Ιδέα
Μου, όταν σου την εμπνεύσω απ' τα έσω. ΕΓΩ ΕΙΜΙ που προετοιμάζω έτσι το
Νου Σου για ΧΡΗΣΗ, όχι βέβαια για να αποκτήσεις περισσότερη γήινη γνώση,
αλλά με το σκοπό να μπορέσεις να δεχτείς και να προβάλλεις την Ουράνια,
Γνώση Μου σ' αυτούς που ΕΓΩ θα σου φέρω για τον λόγο αυτό.
Με μια προσευχή προς Με, τον Αληθινό Σου εαυτό, τον «εν Ουρανοίς Πατέρα»
σου, με την οποία να ζητάς να σου έρθει αυτή η πραγματική κατανόηση, διάβασε
προσεχτικά αυτά που ακολουθούν. Φτάσαμε, στη διαδρομή της εξέτασης της
διαδικασίας της αποκάλυψης της Ιδέας Μου, στο σημείο όπου η ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός
σου παρουσία, όπως εκδηλώνεται στο σώμα της Αθάνατης Ψυχής σου, ή αλλιώς
στη Σκεπτοεικόνα που δημιουργήθηκε από τη Σκέψη Μου, είναι τώρα έτοιμη ν'
45

αναλάβει μια πιο ουσιαστική μορφή κατάλληλη για τη Γήινη έκφραση των
Ιδιοτήτων Μου. Η μεταβολή αυτή από νοητική σε θνητή μορφή έγινε σύμφωνα
με τον τρόπο και τη μέθοδο της των πάντων σκέψης και δημιουργίας και με
σαφήνεια περιγράφεται στη Βίβλο, όπου λέει ότι «και έπλασεν Κύριος ο Θεός τον
άνθρωπον χουν από της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής
και εγένετο ο άνθρωπος εις Ψυχήν ζώσαν» (Γεν. Β 7)·
Χρειάζονται κι άλλες εξηγήσεις; Ότι η ζωοποιός δύναμη εντός της Ιδέας Μου
( Η ψυχή Σου ) προχώρησε στην προσέλκυση προς τον εαυτό της των διαφόρων
στοιχείων της ζωικής ουσίας και άτομο με άτομο και κύτταρο με κύτταρο στην
κατάλληλη στιγμή του χρόνου, στη τύπωση και διαμόρφωση καθενός σε μιαν
ουσιαστική αλήθεια, σύμφωνα με το μοντέλο της Σκεπτο-εικόνας που αποτελεί το
Σώμα της Ψυχής Σου, δημιουργώντας έτσι ένα εξωτερικό Γήινο κάλυμμα, όπως
και έγινε , - έως ότου τελικά η θνητή σου μορφή όντως εκδηλώθηκε κατά την
ψυχική έννοια, αν και όχι ακόμα στην έννοια που αποκαλείται φυσική.
Και τότε, αφού όλα είχαν πλέον προετοιμαστεί γι' αυτή τη στιγμή του
κύκλου της δημιουργίας , Συ, η Ιδιότητα Μου, εφύσησες μέσα στους ρώθωνες
και δια μέσου αυτών, ( από τα έσω ), την πνοή της ζωής και τότε Συ έκαμες την
πρώτη σου εμφάνιση στη Γη σαν άνθρωπος, - σαν ζώσα Ψυχή. Και η Ιδέα Μου
μπορούσε πια να εκδηλωθεί μέσα από ένα κατάλληλο Γήινο διάμεσο. Και Συ
περιέκλειες μέσα στον Εαυτό Σου όλες τις Ιδιότητες Μου, όλες τις Δυνάμεις Μου
και όλες τις δυνατότητες Μου.
Έτσι είχαν τώρα, εκδηλωθεί όλα τα διάφορα διάμεσα για τη Γήινη έκφραση
της Ιδέας Μου. Και Συ, όντας μια από τις Ιδιότητες Μου, φυσιολογικά είχες
έλεγχο πάνω σ' όλα αυτά τα διάμεσα, δηλαδή είχες τη δύναμη να χρησιμοποιείς
οποιοδήποτε, ή και όλα, απ' αυτά - αν ήταν αναγκαίο - για την απόλυτη και
πλήρη έκφραση των Δικών Σου, Ιδιότητα Μου, δυνάμεων και δυνατοτήτων =
Θεϊκές Αρχές Ιδιότητες και Δυνάμεις.
Κατ' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν και' μόνο τον λόγο, ήρθατε σε ανθρώπινη
έκφραση και Συ και οι Αδελφοί και Αδελφές Σου. και παρ' όλο που ήσουν με
ανθρώπινη μορφή, εντούτοις η εκδήλωση Σου ήταν τόσο Υπερπροσωπική, ώστε
αν και είχες συνείδηση του εαυτού σου, στρεφόσουν ακόμη ολοκληρωτικά σε Με
46

εντός σου για έμπνευση και καθοδήγηση, αφού το βάθρο στήριξης και δράσης
Είναι ΕΓΩ Εντός Σου.
Αυτή, λοιπόν, ήταν η πρώτη κατάσταση μέσα στην οποία αφυπνίστηκες όταν
εισέδυσες στη Γήινη έκφραση και είναι αυτή που αποκαλείται Εδεμική
κατάσταση, ή κατοίκηση στον Κήπο της Εδέμ. Η Εδεμική αυτή κατάσταση
αντιπροσωπεύει την Ουράνια έκφανση της Υπερπροσωπικής Συνειδητότητας - ή
την κατάσταση αυτή στην οποία Συ ήσουν Ένα με Με - αν και τώρα ήσουν
περιορισμένος σ' ένα θνητό διάμεσο έκφρασης. Τώρα δεν θα σου αφηγηθώ με
λεπτομέρειες πως και γιατί έγινε απαραίτητο για Εμέ να « σύρω » Σε ( που τώρα
εκδηλώνεσαι σαν Άνθρωπος ή σαν Ανθρωπότητα) έξω από τον Κήπο της Εδέμ =
εκπαίδευση μέσω Θεοτριβής.
Είναι αρκετό να σου υπενθυμίσω το ρόλο που παίξει η Επιθυμία στη Γήινη
έκφραση και τη σχέση της με το Θέλημα Μου, πως επικεντρώνει τα
ενδιαφέροντα σου στα εξωτερικά πράγματα και σε κάνει να λησμονείς Εμέ εντός
Σου. Όταν θα έχεις λύσει το πρόβλημα και θα έχεις καταλάβει κάτι από τους
λόγους που είχα να σε σύρω έξω, τότε ίσως μπορέσεις να αντιληφθείς την
αναγκαιότητα που Με ανάγκασε ) να σε υποχρεώσω ( σαν Ανθρωπότητα ) να
βυθιστείς σ' ένα βαθύ ύπνο ( έχοντας Συ φτάσει στο κλείσιμο άλλου ενός Κύκλου
που αποκαλείται Κοσμική ημέρα ) και να σ' αφήσω να ονειρεύεσαι ότι ξύπνησες ενώ στην πραγματικότητα ήσουν και ακόμα είσαι σε ύπνο κι οτιδήποτε συμβαίνει
από την ημέρα αυτή μέχρι τώρα, μαζί με όλα όσα φαίνονται για γήινα γεγονότα
και καταστάσεις, δεν ήταν παρά Όνειρο, ένα Όνειρο απ' το οποίο θα ξυπνήσεις
τελείως μόνον όταν Συ Ανθρωπότητα ξαναποκτήσεις συνείδηση της εντός σου
παρουσίας Μου - και β) να δεις τον Εαυτό Σου ( Ανθρωπότητα ) όχι πια
εξωτερικά έναν, αλλά δύο, δηλαδή έναν ενεργητικό. Διανοητικό, επιθετικό που
ύστερα ονομάστηκε άντρας και τον άλλο παθητικό, συναισθηματικό, δεκτικό,
έναν άνθρωπο - μήτρα, τη γυναίκα = συναισθηματική ιδιότητα.
Ίσως επίσης καταλάβεις την αναγκαιότητα αυτών των φαινομενικά γήινων
επιδράσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να τραβήξουν τη συνείδηση Σου πέρα
από τις καθαρά Ουράνιες τέρψεις και να την κατακρατήσουν σ' αυτή την
καινούργια κατάσταση Ύπνου, ώστε ν' αναπτυχθεί ένας θνητός νους, που να σε
47

κάνει, μέσα από τις φυσιολογικές εγωιστικές τάσεις του, να επικεντρωθείς
απόλυτα πάνω στη Γήινη αποστολή Σου, που είναι η θνητή εκδήλωση. Και ίσως
κατανοήσεις τη σοφία που κρύβεται στο να έχεις αυτήν την εκδήλωση. Και ίσως
κατανοήσεις τη σοφία που κρύβεται στο να έχεις αυτήν την επίδραση, - μέσα από
την εικόνα του φιδιού του Εγωισμού, που ΕΓΩ του έδωσα τέτοιο σχήμα για να
τον προσλάβει ο νους - να γεννά μέσα στο παθητικό, συναισθηματικό, δεκτικό
μέρος Σου τον Πόθο, τον θανάσιμο πράκτορα του Θελήματος Μου, με σκοπό να
προμηθεύει τα κίνητρα και την δύναμη για την παραπέρα και την πλήρη
έκφραση των Ιδιοτήτων Μου στη Γη.
Και ίσως τελικά δεις την αναγκαιότητα του Πόθου που διαχέει όλη του τη
γοητεία πάνω Σου ( ανθρωπότητα ), ώστε η ουράνια, η Υπερπροσωπική, Φύση
Σου να κρατιέται σε βαθύν ύπνο. Κι αυτό έως ότου, μέσα στ' όνειρο σου, με την
ελεύθερη, αλλά ανυποψίαστη, χρήση του Θελήματος Μου, θα μπορούσες και να
δοκιμάσεις και να φάγεις ολόκληρο τον καρπό του Δένδρου της Γνώσεως του
Καλού και του Κακού, όπως, αποκαλείται.
Και μέσα από το φάγωμα θα μπορούσες να μάθεις σωστά να διακρίνεις και να
αναγνωρίζεις τι ακριβώς είναι ο καρπός του Δένδρου αυτού. Κι έτσι να
αποκτήσεις τη δύναμη να χρησιμοποιείς τη γνώση που έτσι απόκτησες με σοφία
και τελειότητα για την εκδήλωση της Ιδέας Μου και μόνο. Με τον ίδιο τρόπο
ίσως και Συ τώρα μπορέσεις να κατανοήσεις πως, μέσα στ' Όνειρο σου,
απορρόφησες και προσκολλήθηκες όλο και περισσότερο σ' αυτήν την τόσο
ψεύτικη γήινη κατάσταση, στην οποία έφτασες αφού έφαγες από αυτόν τον
καρπό και έμαθες να γνωρίζεις το Καλό και - αφού γνώρισες τον καινούργιο και
προκλητικό κόσμο που σου ανοίχτηκε έτσι - πεθαίνεις και από την περιέργεια να
μάθεις την Αλήθεια πίσω απ' όλα αυτά.
Ίσως επίσης αντιληφθείς πως και γιατί έμαθες ότι ήσουν γυμνός - και στο
νοητικό και αισθητήριο μέρος Σου. Και τέλος ίσως εννοήσεις γιατί φοβήθηκες
και προσπάθησες να κρυφτείς από Με δημιουργώντας έτσι μέσα στη συνείδηση
σου το αίσθημα της χωριστότητας από Με. Ίσως τώρα μπορείς να δεις γιατί όλα
αυτά έπρεπε να γίνουν, γιατί Συ ( Ανθρωπότητα ) έπρεπε να εγκαταλείψεις αυτή
την Εδεμική κατάσταση της Υπερπροσωπικής Συνειδητότητας και να απολέσεις
48

ολοκληρωτικά τον εαυτό Σου μέσα στις γήινες ψευδαισθήσεις- αυτού του
Ονειρικού Κόσμου, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα σώμα και να
αναπτύξεις εντός του μια συνειδητότητα προσωπική - (ένα εγώ) - που να είναι
ικανή να εκφράσει τέλεια την Τελειότητα Μου, μέσω του εκπαιδευτικού πόνου
και παθείν.
Έτσι γεννήθηκε η ανθρώπινη προσωπικότητα σου κι από τη γέννηση της Σε
ώθησα ΕΓΩ να την τροφοδοτήσεις, να την υποστηρίξεις και να την ενισχύσεις,
γεμίζοντας Σε με πόθους, ελπίδες, φιλοδοξίες και προσμονές με όλες τις ποικίλες
εκδηλώσεις της Επιθυμίας. Και όλα αυτά δεν είναι παρά οι ανθρώπινες όψεις του
Θελήματος Μου, που εργάζονται για την προετοιμασία και ανάπτυξη ενός
διαμέσου κατάλληλου να εκδηλώσει τέλεια τις Ιδιότητες Μου πάνω στη Γη.
Και έτσι ΕΓΩ Πρόφερα το Λόγο και Σε οδήγησα έξω από τον κήπο της Εδέμ
και σε έντυσα με «ένδυμα επιδερμίδας», ή, με άλλα λόγια, με σάρκα όμοια με τα'
άλλα ζώα. Γιατί τώρα, για να μπορέσεις να εισχωρήσεις μέσα στην καρδιά των
συνθηκών της Γης, μέσα στην αληθινή Γη, μέσα στην Γη της Ιδέας Μου - κι όχι
σ' αυτή του Ονείρου σου - ούτως ώστε να ζωογονήσεις εκεί την Ιδέα Μου σε
ενεργό έκφραση ζωής. Συ, η Ιδιότητα Μου, έπρεπε να έχεις έναν οργανισμό και
ένα κάλυμμα κατάλληλο για τις συνθήκες στις οποίες Συ επρόκειτο να
εκδηλωθείς μέσα στο Όνειρο σου.
Κατά τον ίδιο τρόπο, δίνοντας Σου ένα ένδυμα δέρματος, εφοδίασα την Ιδέα Μου
με μια κατάλληλη μορφή για γήινη έκφραση. Σου έδωσα τη δύναμη να εκφράσεις
τον εαυτό σου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, με τη χρηση του λόγου.
Στην Υπερπροσωπική κατάσταση δεν γίνεται χρήση λόγων, ούτε και χρειάζονται.
Υπάρχουν και εκφράζονται μόνο Ιδέες. Αυτές απλά Υπάρχουν, γιατί είναι η
έκφραση των διαφόρων φάσεων του Είναι Μου. Αλλά σ' αυτή την ονειρική
κατάσταση, όπου κάθε έκφραση μέσα στα πρώιμα στάδια της εξωτερικής
ύπαρξης έπρεπε να έχει μια μορφή και μιαν ουσία που είναι δυνατόν να είναι
ακουστή, ορατή, απτή, γεύσιμη ή οσμήσιμη, ώστε η έννοια της να γίνεται καθαρά
αντιληπτή, ήταν φυσικά ανάγκη να διατίθενται οργανισμοί κατάλληλοι να
χρησιμοποιηθούν για τον διπλό σκοπό και της έκφρασης και της κατανόησης
αυτού που εκφραζόταν. Καθώς η Ιδέα ξετύλιγε τον Εαυτό Της, μετά την απέλαση
49

Σου από την Εδέμ, Συ - που είσαι μια από τις Θείες Μου Ιδιότητες, η οποία
κατοικεί εντός της Σκεπτομορφής του Εαυτού Μου και που τελικά εκδηλώνεται
εξωτερικά στην Γήινη μορφή των Λόγων, κάθε φορά που ωθείται από το Θέλημα
Μου για να εκφράσει την Έννοια Μου, κατάλληλα όμως μεταμφιεσμένη σαν
Επιθυμία - άρχισες γρήγορα να «αυξάνεσαι και πληθύνεσαι». Στην αναζήτηση
Σου για τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση των ιδιαιτέρων σου
ιδιοτήτων ξαπλώθηκες σταδιακά στην επιφάνεια Της Γης, ζωογονώντας και
ανυψώνοντας την κοιμισμένη Ευφυΐα σε όλες τις μορφές ζωής, με τις οποίες είχες
επαφή, σε μια πληρέστερη και ενεργότερη έκφραση των ιδιαίτερων, για την
καθεμιά, φάσεων της Ιδέας Μου. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες Γλώσσες
της Γης, που κάθε μια περιέχει πολλές λέξεις, όλες γέννημα του Πόθου του
ανθρώπινου νου να εκφράσει, με Γήινους όρους, τις άπειρες εκφάνσεις της Ιδέας
Μου που συνεχώς αναβλύζουν από μέσα του.
Όσο περισσότερο ο ανθρώπινος νους μοχθούσε έτσι να εκφράσει με Λόγους την Ιδέα Μου, τόσο μεγαλύτερη και άθλια η αποτυχία. Όταν έρθει η ώρα, τότε θα
έρθει η μεγάλη αφύπνιση - πως δηλ. όλοι οι Λόγοι δεν είναι παρά Σύμβολα μιας
Ιδέας και όλες οι πάσης φύσεως Ιδέες δεν είναι παρά εκφάνσεις της Μιας Ιδέας,
της Ιδέας Μου περί του Εαυτού Μου «εν Εκδηλώσει» - και ότι κάθε Επιθυμία
για να εκφραστεί αυτή η Ιδέα με Λόγους χωρίς τη συνειδητότητα ότι η Μία και
Μόνη Πηγή Έμπνευσης είναι το Θέλημα Μου, είναι ανώφελη. Με τον ίδιο
τρόπο και η επιθυμία να εκφραστεί αυτή η Ιδέα με ζώσες ενέργειες, χωρίς να
έχει χαθεί κάθε συνειδητότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας σου, της
προσωπικής σου συμμετοχής στη δράση και χωρίς να έχεις επικεντρώσει
ολοκληρωτικά τον εαυτό σου σε Με, είναι μάταιη και άγονη και θα καταλήξει
μόνο σε αποτυχία, απογοήτευση και ταπείνωση. «Έπρεπε να εκπαιδευτείτε μέσω
πόνου και σύγκρουσης για να μάθετε ν' Αγαπάτε την Ολότητα» & ΕΜΕ.

Καλό και Κακό
50

Στον Κήπο της Εδέμ, όπου κατοικούσες πριν έρθεις στη Γήινη αποστολή σου,
υπήρχε το δένδρο αυτό που ο καρπός του ονομάζεται Γνώση του Καλού και του
Κακού. Όσο κατοικούσες σ' αυτόν τον Κήπο ήσουν τελείως Υπερπροσωπικός
επειδή δεν είχες ακόμη γευτεί απ' τον καρπό του. Μόλις όμως υπέκυψες στον
Πόθο, τον Γήινο πράκτορα του Θελήματος Μου, του οποίου κύριο έργο είναι
να σε κάνει να τρώγεις αυτόν τον καρπό, τη στιγμή δηλαδή που έφαγες, την ίδια
στιγμή κατήλθες, ή έπεσες, ή διώχτηκες απ' την Εδεμική σου κατάσταση ( όπως
το κλωσσόπουλο απ' το αυγό ή το ρόδο απ' το βλαστό) και είδες τον εαυτό σου να
εμπλέκεται σε συνθήκες ολωσδιόλου νέες και παράξενες.
Γιατί τώρα, αντί να έχεις επικυριαρχία πάνω σ' όλα τα κατώτερα Βασίλεια - που
σου παρέχουν οτιδήποτε ήθελες - έπρεπε να καλλιεργήσεις το έδαφος για να το
κάνεις καρποφόρο και με τον ιδρώτα του μετώπου σου να κερδίζεις το ψωμί σου.
έχοντας πλέον αναλάβει αυτήν τη Γήινη αποστολή, έγινε τώρα απαραίτητο να
εισχωρήσεις απόλυτα σ' όλες τις συνθήκες της ζωής στη Γη, ώστε ν' αναπτύξεις
ένα νου και να τελειοποιήσεις ένα σώμα κατάλληλο να εκφράζει τέλεια την Ιδέα
Μου στη Γη - την πραγματική αιτία και λόγο της εισόδου σου σ' αυτήν την
Ονειρική κατάσταση.
Κι αφού είχες πέσει - ή είχες απομακρυνθεί από την Υπερπροσωπική Σου
Εδεμική κατάσταση - υπέκυψες απόλυτα στη γοητεία αυτού του Κόσμου του
Ονείρου κι αφήνοντας τώρα η Επιθυμία να σ' οδηγεί ολοκληρωτικά, δεν ήσουν
πλέον ικανός να δεις την Αλήθεια, ή την Ψυχή, των πραγμάτων. Κι αυτό γιατί
είχες φορέσει ένα φυσικό σώμα, ένα γήινο κάλυμμα, που λειτουργούσε σαν πέπλο
στη Συνειδητότητα της Ψυχής σου, σκοτίζοντας την όραση σου και σκιάζοντας
το νου σου, ώστε το φως της Αλήθειας να μην τα διατρυπά και κάθε τι
χρωματιζόταν ψεύτικα και διαστρεφόταν απ' την ανθρώπινη αντίληψη σου.
Σ' αυτήν την κατάσταση Ονείρου τα είδες όλα σκοτεινιασμένα, σαν μέσα από
ομίχλη και μ' αυτή την ομίχλη να τυλίγει τα πάντα, δεν μπορούσες να δεις τα
πράγματα στην Πραγματικότητα τους, αλλά μόνο την ομιχλώδη τους εμφάνιση, η
οποία πάντως τώρα σου φαινόταν ότι παρουσίαζε τα ίδια τα αληθινά πράγματα.
Αυτό συνέβαινε με οτιδήποτε έβλεπες με τα Ονειρικά σου μάτια και με τα
έμψυχα και με τα άψυχα, με οτιδήποτε συνελάμβανες στον ανθρώπινο νου σου,
51

ακόμη και με τον ίδιο σου τον Εαυτό και με τους άλλους Εαυτούς σου τριγύρω
σου.
Μη βλέποντας άλλο την ψυγή των πραγμάτων, αλλά μόνο τις ομιγλώδεις σκιές
τους, έφτασες να νομίζεις ότι αυτές οι σκιές ήταν πραγματική ουσία και ότι ο
κόσμος σου αποτελείται και είναι γεμάτος, από μία τέτοια ουσία. Αυτή η ομίχλη
ήταν μόνο το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το Φως της Αλήθειας ήταν αόρατο
για τον ανθρώπινο νου σου, του οποίου η λογική, σαν ατελής φακός συσκότιζε και
διαστρέβλωνε κάθε τι και το έκανε να φαίνεται σαν αληθινό, κρατώντας τη
συνείδηση σου συνεχώς απασχολημένη μ' αυτές τις μυριάδες ψευδαισθήσεις του
Ονειρικού σου Κόσμου.
Τώρα η λογική σου είναι πλάσμα της επιθυμίας σου, ελέγχεται απόλυτα απ'
αυτή και δεν είναι λειτουργία της Ψυχής σου, όπως πολλοί υποθέτουν. Μ' άλλα
λόγια η ομίχλη αυτή ήταν τότε ο συννεφιασμένος φακός της ανθρώπινης λογικής
σου ο οποίος, επειδή ελεγχόταν από την Επιθυμία, απεικόνιζε και ερμήνευε
ψευδώς στη συνειδητότητα σου κάθε εικόνα, ιδέα και ώθηση που ΕΓΩ ενέπνεα
από εντός σου, η προσέλκυα από εκτός σου, κατά την διαδικασία της από Μέρους
Μου αφύπνισης της συνειδητότητάς σου, προς την αναγνώριση της εντός σου
Ιδέας Μου που αδημονούσε για εξωτερίκευση.
Όλα αυτά τα έκανα επίτηδες, μέσω της ενέργειας της Επιθυμίας, για να σε
οδηγήσω συνειδητά στην καρδιά των συνθηκών της γης. Ενώ αυτή η ψευδής
όψη, η εμπνευσμένη από την Επιθυμία προκαλούσε πολλά λάθος βήματα και
πολλή ταλαιπωρία και πόνο και συ σταδιακά έχανες την εμπιστοσύνη στον Εαυτό
σου - δηλαδή σε Με, τον Υπερπροσωπικά εντός σου - στην πραγματικότητα Με
λησμόνησες, ώστε δεν είχες που να στραφείς στην απελπισία σου.
Κι όμως, μόνο έχοντας έτσι γάσει τη μνήμη της Θείας σου υπόστασης και
επικεντρώνοντας όλη τη συνειδητότητα σου σε αυτές τις γήινες συνθήκες, θα
μπορούσα ΕΓΩ να αναπτύξω τον ανθρώπινο νου σου και τη θέληση σου και όλες
σου τις ικανότητες και να εφοδιάσω το ανθρώπινο σώμα σου με τη γνώση και τις
δυνάμεις που θα μου επέτρεπαν να δώσω τέλεια έκφραση στη Θεία Μου Ιδέα
πάνω στη Γη. η οποία τελικά πρέπει να ΓΙΝΕΙ. Έτσι, μέσα απ' τα λάθη, τις
ταλαιπωρίες, έλαβε την έμπνευση της Ιδέας του Καλού. Σε όλες τις εμφανίσεις
52

των πραγμάτων και των καταστάσεων συ προσέδωσες αυτές τις ιδιότητες του
Καλού ή του Κακού - ανάλογα αν ευχαριστούσαν ή δυσαρεστούσαν τον
Πράκτορα Μου, την Επιθυμία, στην Πραγματικότητα τον ανθρώπινο Εαυτό
Μου, δηλ. Εσέ μέσα στην ανθρώπινη προσωπικότητα σου.
Όλες αυτές οι καταστάσεις και εμπειρίες στη ζωή στην οποία εισχώρησες και
που όταν ήταν ευχάριστες έμοιαζαν Καλό κι όταν ήταν δυσάρεστες έμοιαζαν
Κακό, ήταν απλά περιστατικά δημιουργημένα απ' την Επιθυμία για να
ζωογονήσουν μέσα σου ορισμένες δυνάμεις της Ψυχής σου που θα σε έκαναν
ικανό να αναγνωρίσεις τις Αλήθειες που ΕΓΩ, εντός σου, επιθυμούσα κάθε φορά
να εντυπώσω στη συνείδηση σου. Αυτό που φαινόταν Κακό ήταν η αρνητική
άποψη του Καρπού του Δένδρου, που πάντοτε σε γοήτευε με την ωραία του
εμφάνιση και τη γλυκύτητα της πρώτης γεύσης ώστε να το τρώγεις μέχρι
χορτασμού, ή μέχρις ότου οι βλαβερές του επιπτώσεις εκδηλώνονταν και
καταντούσαν κατάρα, φέρνοντας την τελική φυγή από τη πλάνη.
Η Φυγή αυτή χρησίμευε να σε στρέψει, ή να σε εξαναγκάσει να γυρίσεις πίσω,
γεμάτος ταπείνωση, προς Με, τον Αληθινό Σου Εαυτό, ο Οποίος, με την έτσι
ανυψωμένη νέα συνειδητότητα, ήταν πλέον σε θέση ν' αποσπάσει την
Πεμπτουσία του Καρπού και να την ενσωματώσει στην ουσία και στη δομή της
Ψυχής. Έτσι και το φαινομενικά Καλό ήταν η θετική όψη του Καρπού, που
έχοντας προωθήσει τον εαυτό του σε εκδήλωση, μέσα από την αναγνώριση σου
και την υπακοή σου προς την παρόρμηση του, επέτρεπε τώρα ν' απολαύσεις τις
ευτυγείς και φυσιολογικές σου επιπτώσεις και να λάβεις τα φανερά οφέλη της, με
αγάπη δοσμένης, έμπνευσης και καθοδήγησης Μου.
Αυτός ο Συ, που κατευθυνόταν πάντοτε απ' την Επιθυμία ανάμεσα απ' όλες τις
εμπειρίες, ήταν μόνο η ανθρώπινη προσωπικότητα σου, την οποία ο Αληθινός συ
εκπαίδευες και ανέπτυσσες και προετοίμαζες ώστε να μπορεί να γίνει τέλειο
όργανο για δική Σου χρήση κατά την έκφραση της Ιδέας Μου, που πάντα
ζητούσε να εκφράσει την τελειότητα Της στην σάρκα. Όλα αυτά Συ τα έκανες,
αναγκάζοντας την ανθρώπινη προσωπικότητα σου όχι μόνο να φάει, αλλά να ζει
από τον καρπό του αποκαλούμενου Δένδρου της Γνώσεως του Καλού και του

53

Κακού, έως όταν είδες κι έμαθες όλο το αποκαλούμενο Κακό και επειδή ζούσε
από και με τον καρπό ανακάλυψε μέσα της τον σπόρο του αποκαλούμενου Καλού.
Αυτά όλα την απογύμνωσαν, τη σήκωσαν επάνω και την αναποδογύρισαν. Κι
έτσι τότε γνώριζες ότι το Καλό και το Κακό δεν έχουν πραγματική υπόσταση και
δεν ήταν παρά σχετικοί όροι που περιγράφουν εξωτερικές συνθήκες όπως είναι
ορατές από διαφορετικές οπτικές όψεις μιας εσωτερικής κεντρικής Αλήθειας, η
πραγματικότητα της οποίας ήταν αυτό που Συ αναζητούσες να Μάθεις, να Είσαι
και να Εκφράζεις. Κατά τους τελευταίους αιώνες άρχισες σταδιακά ν'
απορρίπτεις το ένα στρώμα μετά το άλλο της ανθρώπινης συνειδητότητάς σου,
διασκορπίζοντας την ομίχλη, ή την αίγλη που ήταν γύρω απ' το νου σου
διαχυμένη απ' τη λογική.
Άρχισες να υποτάσσεις, να ελέγχεις, να πνευματοποιείς και έτσι ν'
αποκαθαρίζεις την ίδια τη λογική. Και τώρα αρχίζεις ν' αφυπνίζεσαι και να
βλέπεις,

μέσα

από

τα

συνεχώς

εκλεπτυζόμενα

απομένοντα

στρώματα,

εντυπωσιακές περιπτωσιακές αναλαμπές Μου - της μόνης Μεγάλης Αλήθειας
εντός όλων των πραγμάτων. Όλον αυτό το χρόνο, Συ ο Πάνσοφος, ο
Υπερπροσωπικός ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκ σου, συνειδητά και σκόπιμα τα έκανες όλα αυτά.
Όχι βέβαια με σκοπό να λάβεις την απλή γνώση των γήινων συνθηκών και
πραγμάτων, όπως η λογική σου τόσο έντονα και αξιωματικά ισχυριζόταν, αλλά
για να μπορέσεις να θερίσεις αυτά που Συ έσπειρες στους σκοτεινούς
περασμένους αιώνες και να κατορθώσεις να εκδηλώσεις την Τέλεια Ιδέα Μου
στη γη, όπως ακριβώς Την εκδηλώνεις τώρα στην Υπερπροσωπική υπόσταση,
στον Ουράνιο Οίκο Σου.
Θυμήσου ότι Συ είσαι ο Μέγας Υπερπροσωπικός ΕΓΩ, ο οποίος ΕΙΜΙ ο εκτελών,
ο οποίος ΕΙΜΙ συνεχώς μεταβαλλόμενος στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά ο
οποίος ΕΙΜΙ αιωνίως ο ίδιος. Η ατέρμονη ροή των Εποχών, - η Άνοιξη, με την
πολυάσχολη σπορά της, το Θέρος με τη Θερμή, αναπαυτική του ωρίμανση, το
Φθινόπωρο με τη γενναιόδωρη συγκομιδή του, ο Χειμώνας με τη κρύα ειρηνική
του αφθονία, τον ένα χρόνο με τον άλλο, τη μια ζωή μετά την άλλη, τον έναν
αιώνα μετά τον άλλο , τη μια περίοδο μετά την άλλη - είναι μόνον η πνοή της
Ιδέας Μου όπως την εμπνέω μέσα από τη γη και μέσα από Σε, την Ιδιότητα Μου
54

και μέσα από όλες Μου τις άλλες ιδιότητες, κατά την διαδικασία της προβολής
της τελειότητας της Φύσης Μου σε μια κατάσταση εξωτερικής εκδήλωσης.
Μάλιστα, το κάνω αυτό μέσω Σου επειδή είσαι μια Έκφραση Μου, επειδή
μόνο μέσω Σου, Ιδιότητα Μου, μπορώ να εκφράσω τον Εαυτό Μου, μπορώ να
ΥΠΑΡΧΩ. ΕΓΩ ΕΙΜΙ επειδή Συ Υπάρχεις. Συ ΕΙΣΑΙ επειδή ΕΓΩ ΕΙΜΙ
εκφράζων τον ΕΑΥΤΟ Μου. ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Σου όπως η δρυς είναι μέσα στο
βελανίδι, Συ είσαι μία από τις Θείες Μου Ιδιότητες, αιώνια προσπαθείς να
εκφράσεις την τελειότητα Μου μέσα από την θνητή Σου προσωπικότητα. Όπως
ακριβώς ένας καλλιτέχνης βλέπει μέσα στο νου του την τέλεια εικόνα που θέλει
να ζωγραφίσει, αλλά το χέρι δε μπορεί σωστά ν' απεικονίσει, με τα δύσχρηστα
μέσα του πινέλου και της μπογιάς, την πραγματική ποιότητα, έτσι και Συ Με
Βλέπεις εντός του Εαυτού Σου και γνωρίζεις πως είμαστε Ένα, αλλά πάντοτε
εμποδίζεσαι,

λόγω

της

ατέλειας

του

γήινου

υλικού

της

ανθρώπινης

προσωπικότητας σου που έχει ζωώδες σώμα, θνητό νου και εγωιστική λογική, να
με εκφράσεις τέλεια.
Κι όμως, ΕΓΩ δημιούργησα το πώμα, το νου και τη νόηση σου για να
εκφράσω τον Εαυτό Μου μέσα από Σε, Το σώμα έπλασα κατ' Εικόνα της
Τελειότητας Μου, έδωσα το νου για να σε πληροφορήσω για Εμέ και για τα Έργα
Μου, τη διάνοια έδωσα για να ερμηνεύσει την Ιδέα Μου όπως την ενέπνευσα στο
Νου. Αλλά έπαθες τόση σύγχυση από τις ανθρώπινες Φάσεις αυτού του σώματος,
του νου και της νόησης, καθώς και από τις εξωτερικές τους χρήσεις, ώστε Με
λησμόνησες, τη Μία και Μόνη εντός σου Αλήθεια, της Οποίας τη Θεία Φύση
ΕΓΩ ΕΙΜΙ πάντοτε αναζητούσα να εκφράσω προς σε και μέσα από σε.
Πλησιάζει ο καιρός που οι εξωτερικές χρήσεις δεν θα σε διασπούν άλλο και
η Πραγματικότητα Μου θ' αποκαλυφθεί εντός σου σε όλη τη δόξα της
τελειότητας Της. Συ, όταν ΕΓΩ αποκαλύψω έτσι τον Εαυτό Μου, δεν θα είσαι
πιο ευλογημένος από πρώτα, εκτός αν αυτό που αποκάλυψα γίνει Άρτος Ζωής για
σε και βιώσεις και εκδηλώσεις τη Ζωή που Αυτός αποκαλύπτει.

Χρήση
55

Γίνεσθε Συνεχώς οι Ιδιότητες Μου Ρήματα, Τάλαντα. Αργές. Δυνάμεις, Αλήθειες,
Ζωή.
Επίτηδες δεν φανέρωσα καθαρά όλα τα πως και τα γιατί αυτών των
πραγμάτων. Γιατί έχω φυλάξει για σένα, όταν Μου ζητήσεις να το κάνω και είσαι
ικανός να το δεχτείς, μία έμπνευση απ' το εσωτερικό σου, μαζί με μια πολύ πιο
κατανοήσιμη άποψη της ανάπτυξης της Θείας Μου Ιδέας και της τελικής Της
πλήρους έκφρασης, όπως εικονίζεται εδώ. Εάν ήμουν εδώ για να διατυπώσω την
πραγματική σημασία των Πολλών Μου εκδηλώσεων , πριν να είσαι συ συνειδητά
ικανός να βιώσεις την Αλήθεια της, ούτε θα πίστευες τους Λόγους Μου, ούτε θα
μπορούσες να κατανοήσεις την εσωτερική τους εφαρμογή και χρήση, γι' αυτό
καθώς αρχίζω ν' αφυπνίζω μέσα σου κάποια αντίληψη ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός και
αναγκάζω όλο και περισσότερο την ανθρώπινη συνειδητότητα σου να γίνει ένας
Υπερπροσωπικός αγωγός, δια μέσου του οποίου μπορώ να εκφράζομαι, θα σου
αποκαλύψω σταδιακά την Αλήθεια της Ιδέας Μου, σκορπίζοντας τη μια μετά την
άλλη τις ψευδαισθήσεις των αιώνων που Με απέκρυψαν από σένα και με τον
τρόπο αυτό Είμαι σε θέση να εκδηλώσω, δια μέσου σου, τις Παραδείσιες
Ιδιότητες Μου στη Γη με όλη τους τη Θεία Τελειότητα, όσο είναι ανθρώπινα
δυνατό.
Εδώ δε σου έδωσα παρά μία αναλαμπή της Πραγματικότητας" Μου, αλλά
ακριβώς τόση ώστε, όταν αυτό που αποκαλύφθηκε γίνει σαφές, αμέσως
περισσότερο μέρος σου θα σου ανοιχτεί προσωπικά και θα είναι και πολύ πιο
θαυμάσιο απ' όσο σου φαίνεται τώρα. Διότι η εντός σου Ιδέα Μου, όταν τελικά
και ολοκληρωτικά λάμψει μέσα απ' το σάρκινο μανδύα της, θα σε προκαλέσει να
λατρεύεις και να δοξάζεις Εμέ πολύ πιο πάνω απ' αυτό που ο ανθρώπινος νους
και η λογική σου συλλαμβάνουν σήμερα σαν Θεό. Πριν μπορέσεις να
συνειδητοποιήσεις όλα αυτά και να καταλάβεις πραγματικά, συ και η ανθρώπινη
προσωπικότητα σου πρέπει να τα κάνουν κατάλληλα για Με να τ' αποκαλύψω,
στρέφοντας εσωτερικά προς Με, την Μία και Μόνη Πηγή, φέρνοντας Μου το
κύπελλο σου τελείως κενό από «εγώ» και με νου και καρδιά τόσο απλά και με
πίστη, σαν παιδιού. Τότε και μόνον, όταν δεν απομένει τίποτα από την
56

προσωπική συνείδηση που να Με εμποδίζει να σε ξεχειλίσω με την
συνειδητότητα για Με, μπορώ να σου κατάδειξα) τη δόξα ι.ης αληθινής Μου
Έννοιας, περί της οποίας όλο το Μήνυμα τούτο δεν είναι παρά εξωτερική
προπαρασκευή.
Τώρα πάντως ήρθε η ώρα να καταλάβεις κάτι απ' αυτά. Λρκετά
αποκαλύφθηκαν ώστε να σε προετοιμάσουν για την αναγνώριση της Φωνής Μου
που ομιλεί εσωτερικά. Γι 'αυτό θα προχωρήσω σαν να αντιλαμβάνεσαι ότι ΕΓΩ
ΕΙΜΙ εντός και ότι όλες αυτές οι Αλήθειες που προφέρω μέσα απ' το διάμεσο που
είναι οι σελίδες αυτές δεν είναι παρά για να εντυπώσουν ισχυρότερα στην
συνειδητότητα σου τις Φάσεις αυτές της Ιδέας Μου που δεν μπορείς να δεχτείς
απ' ευθείας και καθαρά.
Αυτό λοιπόν που εδώ σου φαίνεται Αλήθεια δεν είναι παρά επιβεβαίωση αυτού
που η Ιδέα Μου μέχρι τώρα αγωνιζόταν να εκφράσει απ' το εσωτερικό. Αυτό που
δε σε ελκύει και που δεν το αναγνωρίζεις σαν δικό σου, παράκαμψε το γιατί αυτό
σημαίνει ότι δεν επιθυμώ ακόμη να το δεχτείς. Αλλά κάθε Αλήθεια που προφέρω
εδώ μέσα θα προχωρήσει παλλόμενη μέχρις ότου φθάσει στο νου αυτών που έγω
ενεργοποιήσει για να Την δεγθούν.
___Γιατί κάθε λέξη είναι γεμάτη ιιε την δυναμική ισγύ της Ιδέας Μου για το νου
που διακρίνει την εδώ κρυμμένη Αλήθεια. Η Αλήθεια αυτή γίνεται μια ζώσα
Πραγματικότητα, που είναι η Φάση εκείνης της Ιδέας Μου που ο νους αυτός
είναι άξιος και ικανός να εκφράσει. Καθώς ο νους δεν είναι παρά μια έκφανση
του Άπειρου Νου Μου εκδηλωμένου σε διαφορετική μορφή θνητής Φύσης, όταν
ΕΓΩ μιλώ με το διάμεσο αυτών των σελίδων προς τον δικό σου νου και των
άλλων, ΕΓΩ ΕΙΜΙ ομιλών προς το θνητό Μου Εαυτό σκεπτόμενος με τον Άπειρο
Νου Μου, προωθών την Ιδέα Μου προς γήινη έκφραση. Έτσι ακριβώς σύντομα
Συ θα σκέπτεσαι τις Σκέψεις Μου και θα συνειδητοποιήσεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ομιλών εσωτερικά απ' ευθείας στην ανθρώπινη συνειδητότητα σου και δεν θα
έχεις άλλο ανάγκη να ανατρέχεις σ' αυτό το βιβλίο, ή σε οποιαδήποτε άλλη των
εξωτερικών Μου Αποκαλύψεων, προφορικών ή γραπτών για να κατανοήσεις τη
Σημασία Μου.

57

ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Σου και ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συ και συ είσαι Ένα με Εμέ, Ο Οποίος
ζω και εκδηλώνομαι μέσα απ' τη συνειδητότητα κάθε νου, γνωρίζοντας τα πάντα.
Ότι Σου απομένει να κάνεις είναι να εισχωρήσεις στην Πανσυνειδητότητα του
Νου Μου και να εγκατασταθείς εκεί Μαζί Μου, όπως ΕΓΩ κατοικώ εντός της
Ιδέας Μου μέσα στο Νου Σου. Τότε τα πάντα θα είναι δικά Σου καθώς τώρα είναι
Δικά Μου, εφ' όσον δεν είναι παρά η εξωτερική έκφραση της Ιδέας Μου και
υπάρχουν μόνο εξαιτίας της συνειδητότητας - του ενσυνείδητου λογισμού σου.
Είσαι χωριστά από Εμέ μόνο επειδή σκέπτεσαι ότι είσαι. Ο νους σου δεν είναι
παρά ένα εστιακό σημείο του Νου Μου. Μόνο και Μόνο αν το γνωρίζεις αυτό,
τότε ότι ονομάζεις συνειδητότητα Σου είναι Συνειδητότητα Μου.
_______Δεν μπορείς ούτε να σκεφθείς, ακόμη λιγότερο να αναπνεύσεις ή να
υπάρξεις, χωρίς η Συνειδητότητα Μου να είναι εντός σου - δεν το βλέπεις;
Λαμπρά λοιπόν, σκέψου, πίστεψε ότι είσαι ΕΓΩ, ότι δεν είμαστε χωριστά, ότι δεν
θα μπορούσαμε να είμαστε χωριστά. Γιατί ΕΜΕΙΣ είμαστε ΕΝΑ, ΕΓΩ εντός Σου
και Συ εντός Μου. Σκέψου ότι έτσι είναι αποφασιστικά, φαντάσου το έτσι και
αληθινά σου λέγω τη στιγμή που θα έχεις συνείδηση αυτού, τη στιγμή αυτή θα
είσαι «μετ' Εμού εν τω Παραδείσω».
Είσαι ότι πιστεύεις ότι είσαι. Τίποτε απολύτως στη ζωή σου δεν είναι
Πραγματικό , ή έγει κάποια αξία για σένα, παρά μόνο ότι είσαι χωριστά από Με
και μείνε μαζί Μου στο Υπερπροσωπικά Βασίλειο όπου πάσα Δύναμις, πάσα
Σοφία και πάσα Αγάπη, η τρισυπόστατη Φύση της Ιδέας Μου, το μόνο που
περιμένουν είναι να εκφραστούν μέσα από Σε.
Πολλά είπα μέχρι τώρα γι' αυτό το θέμα και είναι φανερό ότι είπα το ίδιο
[ πράγμα περισσότερο από μία φορά, αλλά με άλλα λόγια. Αυτό το έκανα
επίτηδες, προβάλλοντας την Έννοια Μου κάτω από διαφορετικά φώτα, ώστε να
φτάσεις τελικά να κατανοήσεις τη Θεία Μου Υπερπροσωπικότητα, που στην
πραγματικότητα είναι η Δική Σου Υπερπροσωπικότητα. Μάλιστα , επανέλαβα
και θα εξακολουθήσω να επαναλαμβάνω, πολλές Αλήθειες και ίσως το νομίσεις
ανιαρό και καθόλου αναγκαίο. Αλλά αν μελετήσεις προσεκτικά θα ανακαλύψεις
ότι κάθε φορά που επαναλάμβανα μίαν Αλήθεια, πάντοτε πρόσθετα κάτι σε όσα

58

είχαν ήδη λεχθεί και ότι κάθε φορά μία ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη ;
εντύπωση γινόταν μέσα στο νου σου.
Όταν Αυτό έγινε, ο σκοπός Μου εκπληρώθηκε και σύντομα θα έρθεις σε | μία
Ψυχική αντίληψη αυτής της Αλήθειας. Εάν δεν έχεις τέτοια εντύπωση και !
εξακολουθείς να θεωρείς την επανάληψη αυτή άχρηστη σπατάλη λόγων και |
χρόνου, τότε μάθε ότι διαβάζει μόνο η λογική σου και ότι σου ξεφεύγει τελείως το
πραγματικό Μου Νόημα. Συ όμως που πραγματικά κατάλαβες, θ' αγαπήσεις >
κάθε λέξη και θα διαβάσεις και θα ξαναδιαβάσεις πολλές φορές, με συνέπεια να
λάβεις όλα τα θαυμαστά Μαργαριτάρια της Σοφίας που έχω φυλάξει για σένα.
Το Βιβλίο αυτό και το μήνυμα του θα είναι για σένα του λοιπού μία δεξαμενή
έμπνευσης, ή μία πόρτα, απ' την οποία θα μπορέσεις να προχωρήσεις μέσα στην
Υπερπροσωπική κατάσταση και να διατηρείς γλυκιά κοινωνία με Με, τον εν
Ουρανοίς Πατέρα σου, οπότε και θα σου διδάξω όλα αυτά που ποθείς να
γνωρίσεις. Σου ζωγράφισα την Υπερπροσωπική κατάσταση από πολλές
απόνι/εις,. ώστε να γίνει τόσο οικεία που να μπορείς αλάνθαστα να την διακρίνεις
απ' όλες τις κατώτερες καταστάσεις και να μάθεις, ίσως, να κατοικείς συνειδητά
εντός της όποτε θέλεις. Όταν θα μπορείς συνειδητά να μένεις μέσα της ώστε οι
Λόγοι Μου, όπου και όποτε προφέρονται, να μπορούν πάντα να έχουν κατάλυμα
και κατανόηση μέσα στο νου σου, τότε θα σου επιτρέψω να χρησιμοποιήσεις
ορισμένες ικανότητες που έχω ξυπνήσει εντός σου.
Οι ικανότητες αυτές θα σου. επιτρέψουν όλο και καθαρότερα να δεις την
Αλήθεια των πραγμάτων, όχι μόνο τις ωραίες και αξιαγάπητες ιδιότητες στις
προσωπικότητες όσων είναι γύρω σου αλλά και τις αδυναμίες, τα λάθη και τις
ελλείψεις τους. Όμως η αιτία που θα είσαι ικανός να βλέπεις αυτά τα λάθη και τις
ατέλειες δεν είναι για να κρίνεις, ή να δικάζεις, τον αδελφό σου, αλλά για να
ξεσηκώσω, ίσως, μέσα σου μία σταθερή απόφαση να υπερπηδήσεις τέτοια λάθη
και ατέλειες της δικής σου προσωπικότητας.
Γατί λάβε υπόψη σου, δεν θα τις καταλάβεις στους άλλους αν δεν είναι ήδη στον
Εαυτό σου, επειδή ΕΓΩ, εντός σου, δεν θα χρειάζεται να τις φέρω στην προσοχή
σου. Καθώς όλα τα πράγματα είναι για χρήση και μόνο για χρήση, ας
μελετήσουμε τι χρήση έκανες μέχρι τώρα των άλλων ικανοτήτων, δώρων και
59

δυνάμεων που σου έδωσα. Θα πρέπει να έχεις τώρα πια καταλάβει ότι ΕΓΩ σου
έχω επιτρέψει τα πάντα.
Όσα έχεις, ότι είσαι, είτε καλό είτε κακό, ευλογία ή πόνος, επιτυχία, πλούτος ή
φτώχεια, ΕΓΩ σου τα επέτρεψα ή τα προσέλκυσα προς σένα. Γιατί ; Προς
ΧΡΗΣΗ εις αφύπνιση σου προς αναγνώριση και ομολογία Μου ως του Δότη
παντός Αγαθού. Ναι, όσα λαμβάνεις έχουν τη χρήση τους. Αν δεν έχεις συνείδηση
αυτής της χρήσης, είναι επειδή δεν μπορείς ακόμη να Με αναγνωρίσεις σαν Τον
Δότη. Δεν μπορείς έντιμα να Με αναγνωρίσεις έως ότου γνωρίσεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ο Δότης. Πράγματι η προσωπικότητα σου έχει τόσο πολύ απορροφηθεί
προσπαθώντας να απορρίψεις πράγματα που ΕΓΩ σου είχα δώσει, ή να τα
ανταλλάξει με άλλα που νόμιζες ότι θα ήσαν καλύτερα, ώστε φυσιολογικά ούτε να
ονειρευτείς μπορούσες και λιγότερο να αναγνωρίσεις, Εμέ Τον Ίδιο τον Εαυτό
Σου, σαν Τον Δότη. Ίσως Τώρα Με αναγνωρίζεις σαν Τον Δότη, σαν την
Εσώτερη Ουσία και Δημιουργό των πάντων στον κόσμο σου και στη ζωή σου,
ακόμη και αυτόν που σου δίνει την παρούσα στάση σου απέναντι σ' αυτά τα
πράγματα. Και τα δύο είναι δικό Μου έργο, διότι δεν είναι παρά οι εξωτερικές
φάσεις της διαδικασίας, που η ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσία χρησιμοποιεί κατά την
έκφραση της Ιδέας Μου περί της εσωτερικής σου Τελειοποίησης, η οποία
Τελειοποίηση - όντας δική Μου Τελειοποίηση - σταδιακά αποδιπλώνεται από τα
έσω σου. Καθώς καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, όλο και περισσότερο θα
αποκαλυφθεί σε σένα η πραγματική σημασία και χρήση των πραγμάτων,
καταστάσεων και εμπειριών που ΕΓΩ στέλνω.
Διότι θ' αρχίσεις να παίρνεις μία γεύση της Ιδέας Μου Εσωτερικά και όταν
γευτείς την Ιδέα αυτή θ' αρχίσεις να Με γνωρίζεις - τον πραγματικό Σου Εαυτό.
Πριν Να Με γνωρίσεις πραγματικά, πάντως, πρέπει να μάθεις ότι όλα όσα σου
προσφέρω είναι Καλά - και ότι είναι προς χρήση, προς χρήση Μου και ότι συ
προσωπικά δεν έχεις κανένα συμφέρον, ή πραγματικό δικαίωμα σ' αυτά και ότι
δεν σου δίνουν πραγματική ωφέλεια, παρά μόνον αν τα χρησιμοποιήσεις για έργο
δικό Μου.
Ίσως να εκφράσω διαμέσου σου ωραίες συμφωνίες ήχων, χρωμάτων ή
γλωσσών, που εκδηλώνονται σαν μουσική, καλλιτεχνία ή ποίηση - σύμφωνα με
60

την ανθρώπινη ορολογία - και που επηρεάζουν έτσι τους άλλους που να τους
κάνουν να σε ζητωκραυγάζουν σαν έναν από τους μεγάλους της εποχής. Ίσως να
μιλώ διαμέσου του στόματος σου, ή να σε εμπνέω να γράφεις πολλές ωραίες
Αλήθειες, που πιθανόν να σου φέρουν πολλούς οπαδούς, που να σ επευφημούν σαν
εκλεκτότερο κήρυκα ή καθηγητή. Ίσως να θεραπεύσω διαμέσου σου ασθένειες
των δυτών, να διώχνω δαιμόνια, να κάνω τυφλούς να αναβλέπουν και χωλούς να
περπατούν, ίσως να κάνω άλλα θαυμαστά έργα που ο κόσμος αποκαλεί θαύματα.
Ναι, πιθανόν να τα κάνω όλα αυτά διαμέσου σου, αλλά δεν θα έχουν κανένα
όφελος οποιαδήποτε απ' αυτά προσωπικά σε σένα αν δεν χρησιμοποιείς και δεν
εφαρμόζεις τις αρμονίες αυτές του ήχου σε κάθε λόγο που προφέρεις με τέτοιο
τρόπο ώστε ν' ακούγονται από τους ακροατές σαν γλυκιά μουσική του
παραδείσου. Κι αν η αίσθηση του χρώματος που έχεις και της αναλογίας, δεν
εκδηλώνεται έτσι στη ζωή σου, ώστε μόνο ευγενικές, ανατατικές, επιβοηθητικές
σκέψεις να ρέουν από σένα.
Και οι σκέψεις αυτές ν' αποδεικνύουν ότι η μόνη αληθινή τέχνη είναι η τέχνη
της καθαρής θέασης της Τελειότητας Μου, σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις
Μου. Και να επιτρέπουν επίσης στη ζωοδότρα δύναμη της Αγάπης Μου να
διαχυθεί, διαμέσου σου, στις καρδιές των ανθρώπων, ζωγραφίζοντας στην
εσωτερική τους όραση την εκεί κρυμμένη Εικόνα Μου. Με Τον Ιδιο τρόπο
κανένα βραβείο δεν παίρνεις, άσγετο με το πόσο θαυμαστές Αλήθειες ΕΓΩ ομιλώ,
ή έργα εκτελώ, διαμέσου σου, αν συ ο ίδιος δεν βιώνεις αυτές τις Αλήθειες κάθε
μέρα, κάθε ώρα κι αν δεν κάνεις αυτά τα έργα να Με υπηρετούν σαν σταθερή
υπόμνηση περί Εμού και της Ισχύος Μου που παντοτινά διαχέω ελεύθερα για
σένα. Αγαπητέ Μου και για όλους, για να την χρησιμοποιούν στην Υπηρεσία
Μου.
Και τώρα προς σένα, προς τον οποίο φαίνεται ότι δεν έδωσα κανένα απ' αυτά
τα δώρα και που θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο και όχι ακόμη αρκετά
προχωρημένο για να Με υπηρετείς με τέτοιους τρόπους, - προς εσέ θα έλεγα: Σε
όποια έκταση συ πραγματικά Με αναγνωρίζεις εντός σου και αναζητάς με
αληθινή προθυμία να Με υπηρετήσεις, με τον ίδιο τρόπο κι ΕΓΩ, ανάλογα με το
πόσο ενεργά εκφράζεις Θεϊκές Αργές & Ιδιότητες θα σε χρησιμοποιήσω άσχετα
61

ποια είναι η προσωπικότητα σου, άσχετα ποια τα λάθη της, οι τάσεις της και οι
αδυναμίες της.
Ναι, θα κάνω ακόμη και σένα, που αναζητάς έτσι να Με υπηρετήσεις, να
κάνεις πολλά θαυμαστά πράγματα προς τη ζωογόνηση και αφύπνιση των
αδελφών σου προς μία παρόμοια αναγνώριση μου. Θα σε κάνω να επηρεάζεις και
να επιδράς στις ζωές πολλών απ' αυτούς με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή
εμπνέοντας και ανυψώνοντας τους προς υψηλότερα ιδανικά αλλάζοντας τον
τρόπο που σκέπτονται, καθώς και τη στάση τους απέναντι στους συνανθρώπους
τους και συνεπώς και απέναντι Μου. Ναι, όλους Εσάς που ζητάτε να Με
υπηρετήσετε, άσχετα με τα προσόντα σας, θα σας κάνω να γίνετε μία ζωντανή
δύναμη καλού για την κοινωνία, ν' αλλάζετε τον τρόπο ζωής πολλών, να. εμπνέετε
και να διαμορφώνετε τις φιλοδοξίες και προσμονές τους κι έτσι να γίνετε
ολωσδιόλου μία ζυμωγόνα επίδραση ανάμεσα στις εγκόσμιες δραστηριότητες που
ΕΓΩ θα σας τοποθετήσω.
Την ώρα εκείνη σεις ίσως δεν θα γνωρίζετε τίποτε απ' αυτά. Ίσως ακόμη να
προσμένετε πότε θα Με υπηρετήσετε και να διψάτε για πιο στενή συνειδητότητα
Μου, νομίζοντας ότι δεν κάνετε τίποτα, ότι συνεχίζετε τα πολλά λάθη και ότι δεν
κατορθώνετε να ζήσετε σύμφωνα με τα υψηλότερα ιδανικά που έχετε για Με.
Ίσως δεν θα κατανοείτε ότι αυτή η προσμονή και η δίψα είναι η οδός μέσα απ'
την οποία διαμοιράζω την Πνευματική Μου Δύναμη, η οποία, καθώς είναι
ολοκληρωτικά

Υπερπροσωπική,

χρησιμοποιείται

από

σένα

-

που

δεν

συνειδητοποιείς ότι στην πραγματικότητα είμαι ΕΓΩ εντός σου που την
χρησιμοποιώ - για να επιφέρει τον Σκοπό Μου μέσα στην καρδιά και στην ζωή
σου και στις καρδιές και στις ζωές των Δικών Μου και Δικών Σου άλλων
Εαυτών.
Έτσι, καθώς τελικά ωριμάζεις μέσα στην κατανόηση όλων αυτών - όπως
ασφαλώς θα γίνει- και το αποδεικνύεις με την πρακτική χρήση κάθε
αποκτήματος σου στην Υπηρεσία Μου, θα σου δώσω σταδιακά τη δύναμη και
την ικανότητα να χρησιμοποιείς συνειδητά Υπερπροσωπικά τη Δύναμη Μου, τη
Σοφία Μου και την Αγάπη Μου για την έκφραση της Θείας Μου Ιδέας, που
αιώνια αγωνίζεται να εκδηλώσει, διαμέσου Σου, την Τελειότητα Της. Γι' αυτό
62

σύντομα θα καταλάβεις ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα σου με όλες της τις
ικανότητες, δυνάμεις και ταλέντα, που στην πραγματικότητα είναι δικά Μου
αλλά λειτουργούν και εκδηλώνονται μέσα από σένα, είναι ολοκληρωτικά για δική
Μου χρήση και ότι η αληθινή επιτυχία και ικανοποίηση δεν μπορούν να
επιτευχθούν παρά με μια τέτοια χρήση.
Γιατί μια τέτοια χρήση αναπτύσσει, όπως ο σπόρος αναπτύσσει το θερισμό, την
ικανότητα να χρησιμοποιούνται συνειδητά όλες οι πνευματικές Μου ικανότητες
στην τελική τέλεια έκφραση της Ιδέας Μου, η οποία μπορεί να εκφραστεί μόνο
μέσα από την ανθρώπινη προσωπικότητα σου.

Αδελφές Ψυχές
Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΓΑΠΗ, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΜΑΣ & ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΙ.
Ας προχωρήσουμε τώρα στην εξέταση μερικών από τα όσα σου έδωσα,
ειδικότερα από κείνα που δεν σου επιτρέπουν να Με αναγνωρίσεις σαν τον Δότη.
Ίσως δεν θεωρείς την συγκεκριμένη θέση που κατέχεις τώρα στη ζωή σαν την
καλύτερη για την έκφραση της Ιδέας Μου που ογκούται τώρα εντός σου. Αν είναι
έτσι, γιατί δεν προχωρείς έξω απ' αυτή τη θέση, σε μία δική σου επιλογή; Το
γεγονός και μόνο ότι δεν το κάνεις, ή ότι δεν μπορείς να το κάνεις, αποδεικνύει
ότι, αυτή τη στιγμή, αυτή η θέση είναι η πιο κατάλληλη για να σου αφυπνίσει
ορισμένες ιδιότητες για την Τέλεια έκφραση Μου και ότι ΕΓΩ, ο δικός σου
Εαυτός, ΕΙΜΙ επιτρέπων να παραμένεις εκεί, έως ότου κατορθώσεις να
αναγνωρίσεις το Σκοπό και τη Σημασία Μου, που βρίσκονται μέσα στη δύναμη
που έχει η θέση αυτή, στη δύναμη να διαταράσσει την ηρεμία του νου σου κι έτσι
να σ' έχει ανικανοποίητο.
Όταν Αναγνωρίσεις τη Σημασία Μου και αποφασίσεις να κάνεις τον Σκοπό
Μου σκοπό σου δαμάζοντας τον εαυτό σου, τότε και μόνο τότε θα σου δώσω τη
δύναμη να εξέλθεις από τη θέση αυτή σε μιαν ανώτερη που ΕΓΩ έχω για σε
προνοήσει. Ίσως πιστεύεις πως ο σύζυγος, ή η σύζυγος, που έχεις, απέχει πολύ
από το να είναι κατάλληλος να σε βοηθήσει στο δρόμο της «πνευματικής»
63

αφύπνισης σου και δεν είναι παρά εμπόδιο και βλάβη. Ίσως κρυφά λογαριάζεις
να τον εγκαταλείψεις, ή θα ήθελες να μπορούσες να τον αφήσεις, για κάποιον
άλλον που συγκλίνει και συμπορεύεται μαζί σου στις φιλοδοξίες και στην
αναζήτηση σου και μοιάζει να προσεγγίζει περισσότερο στα ιδανικά σου.
Μπορείς να φύγεις, αν θέλεις, αλλά μάθε πως δεν μπορείς να ξεφύγεις από την
προσωπικότητα σου. Μάθε ότι, στην εγωιστικά έντονη επιθυμία για
ένα .«πνευματικό» σύντροφο, ίσως προσελκύσεις κάποιον που θα σε εξαναγκάσει
σε μία δέκα φορές πιο μακρόχρονη και επίπονη αναζήτηση ανάμεσα στις
ψευδαισθήσεις του νου, πριν να μπορέσεις πάλι ν' αφυπνισθείς στη συνείδηση
Της Φωνής Μου που ομιλεί εντός σου. Γιατί ένας αποδεκτικός και
συμπορευόμενος σύντροφος σου θα τροφοδοτήσει μόνο τον προσωπικό σου
εγωισμό και την επιθυμία για «πνευματική» δύναμη σε σένα και θα δώσει
περισσότερη ανάπτυξη στην εγωιστική πλευρά της Φύσης Σου.
Με τον ίδιο τρόπο ένας σύντροφος με αγάπη, εμπιστοσύνη, ενδοτικότητα
πιθανόν να ενισχύσει μόνο την εγωπάθεια και την έπαρση, εν όσο δεν έχεις ακόμη
κατοικήσει στη συνειδητότητα της Υπερπροσωπικής Μου Αγάπης, ενώ ένας
τυραννικός, υποψιασμένος μεμψίμοιρος σύντροφος ίσως σου φέρει την ψυχική
πειθαρχία που ακόμη χρειάζεσαι.
Μάθε μόνο ότι αυτό που είναι η αληθινή αδερφή Ψυχή σου στην
πραγματικότητα είναι ένας Άγγελος απ' τον Παράδεισο, όπως είσαι και Συ, μία απ'
τις Ιδιότητες του Θείου Μου Εαυτού, που ήρθε για να σε διδάξει ότι (μόνο όταν θα
έχεις καθαρίσει τη δική σου προσωπικότητα τόσο ώστε η Αγία Αγάπη Μου να
μπορέσει να εκφραστεί ) θα μπορέσεις να ελευθερωθείς από οποιεσδήποτε
συνθήκες που ίσως τώρα να σου προκαλούν τόσο μεγάλη διαταραχή του νου και
δυστυχία της Ψυχής.
Γιατί μόνο αν αυτή η Ψυχή - αυτός ο Άγγελος του Παραδείσου, το άλλο μέρος
του Εαυτού Μου και του Εαυτού Σου που ήρθε σε σένα και ποθεί και αγωνίζεται να
φέρει σε εκδήλωση διαμέσου σου την (Υπερπροσωπική Αγάπη ) (την) τρυφερή και
προσεκτική μέριμνα για τους άλλους, (την ισορροπία του νου) ( και ειρήνη της
Καρδιάς), (την ήρεμη και σταθερή αυτοκυριαρχία), ο οποίος και μόνο μπορεί ν'
ανοίξει τις θύρες ώστε να προχωρήσει στην απελευθέρωση της ίδιας Του της
64

ένδοξης Οντότητας και να γίνει για σε ο Δικός Του αληθινός εαυτός - μόνον αν
αυτή την Ψυχή μπορείς να τη δεις σε όλη Της τη Θεία ωραιότητα,
απελευθερωμένη απ' τα δεσμά της, θα σου γίνει δυνατό να συναντήσεις και να
αναγνωρίσεις αυτό το Ιδεώδες που αναζητάς.
Διότι αυτό το Ιδεώδες υπάρχει, όχι έξω - σε κάποια άλλη προσωπικότητα αλλά μόνον εντός σου, μέσα στο Θείο Σου Πανομοιότυπο, που είμαι ΕΓΩ, ο
Ανώτερος, Αθάνατος Εαυτός Σου. Και Μόνο η Ιδέα Μου γι' αυτόν, τον Τέλειο
Εαυτό Σου, που μοχθεί για να εκφραστεί και να εκδηλωθεί διαμέσου της
προσωπικότητας σου, είναι αυτό που σε κάνει να βλέπεις φαινομενικές ατέλειες
στον σύντροφο που σου έδωσα ΕΓΩ. Πάντως, θα έρθει ο καιρός που θα
σταματήσεις ν' αναζητάς προς τα έξω για αγάπη και συμπάθεια, παραδοχή και
πνευματική βοήθεια και θα στραφείς ολοκληρωτικά προς Με εντός σου και τότε οι
φαινομενικές ατέλειες θα εξαφανισθούν.
Και θ' αντικρίσεις σ' αυτόν τον σύντροφο μόνο την αντανάκλαση των ιδιοτήτων
της ανιδιοτελούς αγάπης, λεπτότητας, πίστης, μιας ατέρμονης προσπάθειας να
κάνει τον άλλο ευτυχή, που θα λάμπουν τότε έντονα και συνεχώς από μέσα απ' την
καρδιά σου. Ίσως δε μπορείς να τα πιστέψεις όλα αυτά τελείως και ακόμη
αμφιβάλλεις αν ΕΓΩ, διαλέγω για σένα τον σημερινό σου σύντροφο; Αν είναι έτσι,
για καλό σου είναι που αμφιβάλλεις, έως ότου όλα ξεκαθαρίσουν.
Αλλά να θυμάσαι. Θα ομιλώ πολύ καθαρότερα από εντός κατ' ευθείαν αν και μόνο
στραφείς με πίστη προς Με για βοήθεια. Γιατί πάντοτε φυλάω τα Ιερότερα μυστικά
Μου γι' αυτούς που στρέφονται σ' Εμέ με βαθιά μόνιμη Πίστη ότι μπορώ και θέλω
να τους παρέχω οτιδήποτε έχουν ανάγκη. Σε Σε όμως, που δεν μπορείς ακόμη να
κάνεις αυτό, σου λέγω. Αν ο Ίδιος ο Εαυτός Σου δεν σ' έβαλε εδώ και δεν σου
έδωσε αυτόν τον σύντροφο, τότε. Γιατί είσαι εδώ; Και Γιατί έχεις αυτόν σύντροφο;
Σκέψου! ΕΓΩ, που Είμαι ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ο Τέλειος, δεν κάνω λάθη. Ναι, θα μου πεις,
αλλά η προσωπικότητα κάνει λάθη. Και η προσωπικότητα διάλεξε αυτόν τον
σύντροφο και δεν κέρδισε κάποια καλύτερη θέση.
Αλλά, ποιος έκανε την προσωπικότητα να διαλέξει αυτόν συγκεκριμένα το
σύντροφο και να πάρει αυτήν τη συγκεκριμένη θέση στη ζωή; Ποιος διάλεξε και
έβαλε αυτόν τον σύντροφο εκεί που συ θα μπορούσες να επιλέξεις; Και ποιος σ'
65

έκανε να γεννηθείς σ' αυτή τη χώρα, ανάμεσα σ' όλες τις χώρες; Και σ' αυτήν
την Πόλη, ανάμεσα σ' όλες τις Πόλεις του Κόσμου σε κάποια ορισμένη ώρα;
Γιατί όχι σε κάποια άλλη πόλη εκατό χρόνια αργότερα; Η προσωπικότητα σου
τα έκανε όλα αυτά; Δώστε ειλικρινή και ικανοποιητική απάντηση σ' όλα αυτά
στον εαυτό σου και θα μάθεις ότι ΕΓΩ, ο Θεός εντός σου, ο ίδιος ο Εαυτός Σου,
κάνω όλα όσα κάνεις και τα κάνω και σωστά.
Τα κάνω ενώ εκφράζω την Ιδέα Μου, η Οποία πάντα ζητά εκδήλωση στην
εξωτερική μορφή διαμέσου σου, ζωντανή Μου Ιδιότητα, σαν Τελειότητα, όπως
ακριβώς συμβαίνει με τον εντός σου Αιώνιο. Όσο τώρα για την «Αδελφή Ψυχή»,
για την οποία άλλοι σ' έκαναν να πιστεύεις ότι σε προσμένει κάπου, πάψε να την
αναζητάς, γιατί δεν υπάρχει έξω σου, σε κάποιο άλλο σώμα, αλλά εντός της δικής
σου Ψυχής. Γιατί αυτό το μέρος εντός σου που κλαίει ζητώντας πληρότητα δεν
είναι παρά η συναίσθηση σου για Εμέ εντός σου, που μοχθεί για αναγνώριση και
έκφραση.
__________Για Εμέ που είμαι το δικό σου Θείο Πανομοιότυπο, το Πνευματικό σου
μέρος, το άλλο σου μισό, με το οποίο και μόνο θα πρέπει να ενωθείς πριν να
μπορέσεις να τελειώσεις αυτό που ήρθες στη γη να εκδηλώσεις. Αυτό πραγματικά
είναι ένα μυστήριο για σένα που δεν έχεις ακόμη έρθει σε ενσυνείδητη «γάμου
κοινωνία» με τον Υπερπροσωπικο Εαυτό σου. Μην αμφιβάλλεις όμως, όταν θα
μπορέσεις να έρθεις προς Εμέ σε πλήρη υποταγή και δεν θα ενδιαφέρεσαι για
τίποτε άλλο παρά για την ένωση σου μαζί Μου, τότε θα σου αποκαλύψω την
ομορφιά της Ουράνιας Έκστασης που έχω φυλάξει για σένα από πολύ καιρό, αρκεί
ο νους και οι φορείς σου να επικεντρωθούν ειρηνικά στη Δική Μου απόλυτο Τάξη Υπέρτατη Ειρήνη - Ιερή Σιγή και Ηρεμία - Γαλήνη και Ισορροπία, την Ένδοξη
Τελειότητα.

Αυθεντία
Ο Αληθινός σου Δάσκαλος
66

είναι η εντός σου ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσία & Επίγνωση.
Προς εσένα, που αισθάνεσαι ακόμη την επιθυμία να διαβάζεις βιβλία,
πιστεύοντας ότι μέσα σ' αυτά θα βρεις μίαν ερμηνεία των μυστηρίων, που τώρα
κρύβουν από σένα τη σημασία της γήινης έκφρασης της Ιδέας Μου, σου λέγω:
Σωστό είναι να ερευνάς έτσι προς τα έξω, ακολουθώντας τις ωθήσεις που στέλνω,
για να γνωρίσεις τις ερμηνείες που άλλοι δίνουν στην Έννοια της Ιδέας Μου που
εκφράζεται διαμέσου τους, επειδή ΕΓΩ θα κάνω αυτή την έρευνα να σε Ι
ωφελήσει, αλλά όχι με τον τρόπο που εσύ φαντάζεσαι.
Σωστό επίσης είναι να ερευνάς σε αρχαίες διδασκαλίες φιλοσοφίες και
θρησκείες, ή σε γνώσεις φυλών και άλλων λαών, για την Αλήθεια που θέλω να
σου εκφράσω, επειδή κι αυτή ακόμη η έρευνα θα αποδειχθεί πως δεν ήταν
ανώφελη, αλλά θα έρθει ο καιρός που θα καταλάβεις ότι οι σκέψεις άλλων
εγκεφάλων και οι διδασκαλίες άλλων θρησκειών, αδιάφορα πόσο αληθινές ή
ωραίες είναι, δεν είναι αυτό που ΕΓΩ σκοπεύω για σένα. Διότι έχω φυλάξει για
σένα σκέψεις και διδασκαλίες που είναι δικές σου και μόνο δικές σου και θα σου
δώσω με μυστικότητα - όταν θα είσαι έτοιμος να τις δεχθείς.
Όταν θα έρθει ο καιρός - και αναπόφευκτα θα έρθει - που θα
δυσανασχετήσεις από τις αναζητήσεις σου ανάμεσα στις διδασκαλίες των
διαφόρων θρησκειών, φιλοσόφων και κάθε είδους λατρείας που σήμερα σ'
ενδιαφέρουν, που θα αποκαρδιωθείς καταλαβαίνοντας ότι δεν πλησιάζει ο εαυτός
σου προς την επίτευξη των δυνάμεων και της πνευματικής ανάπτυξης που με
τόση αυθεντία περιέραψαν - και δήθεν κατείχαν - οι συγγραφείς των βιβλίων, οι
δάσκαλοι των φιλοσοφιών και οι κήρυκες των θρησκειών, τότε ΕΓΩ θα σου
δείξω ότι - παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα βιβλία, οι διδασκαλίες και οι
θρησκείες έγιναν αρχικά με την Δική Μου έμπνευση και έπαιξαν και παίζουν, το
ρόλο τους στην εγρήγορση των ανθρώπινων καρδιών - τώρα για σε σημαίνει πως
παύεις ν' αποβλέπεις σε κάποια άλλη εξωτερική αυθεντία και αντίθετα
περιορίζεις τη μελέτη σου στη Δική Μου Βίβλο της Ζωής, που έγινε με την
οδηγία και κατεύθυνση Μου εσωτερικά από Εμέ και μόνον.
Εάν το κάνεις αυτό πραγματικά και με ζήλο, θ' ανακαλύψεις ότι ΕΓΩ σ' έχω
επιλέξει για τον Μεγάλο Αρχιερέα μιας θρησκείας της οποίας η Δόξα και το
67

Μεγαλείο θα είναι, σε σχέση με τις άλλες θρησκείες που σου είγαν εντυπωθεί
στην προγενέστερη ενημέρωση σου, όπως το φως του Ήλιου σε σγέση με το
θαμπό λαμπύρισμα ενός απόμακρου άστρου. Με τον ίδιο τρόπο θα καταλάβεις
ότι οι αρχικές θρησκείες δόθηκαν στους λαούς Μου των παλιότερων εποχών και
ότι οι θρησκείες των άλλων φυλών είναι για τους λαούς Μου των φυλών αυτών
και ότι καμιά απ' αυτές δεν είναι για σένα, ακόμη και όταν ΕΓΩ τις έφερα σε
γνώση σου και σου κατέδειξα πολλά θαυμαστά πράγματα σ' αυτές που σου
εντύπωσαν πιο αποφασιστική έρευνα για Με εντός των διδασκαλιών τους. Σου
λέγω ότι αυτά είναι του παρελθόντος και δεν έχουν καμία σχέση μαζί σου. Ο
χρόνος ήρθε - αν μπορείς να το δεις - που πρέπει ν' απορρίψεις όλη τη γνώση που
έχεις συγκεντρώσει, όλες τις διδασκαλίες, όλες τις θρησκείες, όλη την αυθεντία,
ακόμη και τη δική Μου αυθεντία όπως αναφέρεται σ' αυτήν και στις άλλες
εξωτερικές Μου αποκαλύψεις.
Γιατί σ' εγώ ενεργοποιήσει προς τη συνειδητότητα της εντός σου Παρουσίας
Μου, προς το γεγονός ότι όλη η αυθεντία, οι διδασκαλίες και οι θρησκείες, που
προέρχονται από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή αδιάφορα πόσο υψηλή ή ιερή
ήταν, δεν μπορεί άλλο να σε επηρεάζουν, εκτός αν γίνονται ένα μέσο για να σε
στρέψουν εσωτερικά προς Εμέ, για την τελική Μου αυθεντία πάνω σε όλα τα
θέματα οποιασδήποτε Φύσης. Γι’ αυτό, γιατί να ερευνάς σε πράγματα του
παρελθόντος - στη θρησκεία, στην ανθρώπινη γνώση, ή στις εμπειρίες των άλλων
ζητώντας τη βοήθεια και την καθοδήγηση που ΕΓΩ μπορώ να σου δώσω;
Λησμόνησε όλα όσα έγιναν πριν. Το παρελθόν είναι νεκρό. Γιατί να περιορίζεις
την ψυχή σου με πεθαμένα ζητήματα; Όσο κρατιέσαι πάνω σε πράγματα που
είναι παρελθόν, τόσο ζεις ακόμη στο παρελθόν και δεν μπορείς να έχεις τίποτε
μαζί Μου, που ( κατοικώ στο μονίμως παρόν ΤΩΡΑ, στο Αιώνιο 1. Όσο
προσκολλάς τον εαυτό σου σε πράξεις ή εμπειρίες του παρελθόντος, σε θρησκείες
ή διδασκαλίες, τόσο σκιάζεται η όραση της ψυχής σου κρύβοντας Με από σένα.
Θα σε εμποδίζουν πάντοτε να Με εύρεις εως ότου ελευθερωθείς από τη
σκοταδιστική τους επίδραση και προχωρήσεις εντός σου, μέσα στο Φως της
Υπερπροσωπικής Μου Συνειδητότητας. που δεν γνωρίζει όρια και υπάρχει και
διεισδύει στην άπειρη Αλήθεια όλων των πραγμάτων.
68

Όμοια και το μέλλον δεν σε ενδιαφέρει. Αυτός που κοιτάζει στο μέλλον για
την τελική του τελειοποίηση αλυσοδένεται με το παρελθόν και δεν μπορεί ποτέ να
ελευθερωθεί, έως ότου ο νους του πάψει να είναι απορροφημένος με τις συνέπειες
των πράξεων του και Με αναγνωρίζει σαν τον μόνο- Οδηγό του και αφήνει όλη
την ευθύνη σε Με. Συ, που είσαι ένα με Με, είσαι τώρα τέλειος και πάντα ήσουν
τέλειος, μη γνωρίζοντας πλέον νεότητα και γηρατειά, ούτε γέννηση και θάνατο.
Συ, ο Τέλειος, δεν έχεις πλέον καμία σχέση με ό,τι έγινε και μ' ό,τι πρόκειται να
γίνει. Δεν ενδιαφέρεσαι για τίποτα άλλο παρά για το αιώνιο ΝΥΝ. Σε ενδιαφέρει
μόνον αυτό που αντιμετωπίζεις αμέσως. - πόσο τέλεια να εκφράσεις την Ιδέα Μου
εδώ και τώρα μέσα στις συνθήκες που σε τοποθέτησα ακριβώς γι' αυτή την
έκφραση.
Όταν αυτό γίνει, γιατί να μην τα' αφήσεις πίσω σου, αντί να τα σύρεις μαζί
σου, δυσχεραίνοντας το νου και την ψυχή σου με συνέπειες που δεν είναι παρά
άδεια όστρακα απ' τα οποία έχεις αφαιρέσει όλη τη σάρκα; Όλα αυτά
αναφέρονται στην μετενσάρκωση , στην οποία πολλοί είναι αλυσοδεμένοι. Τι
Σχέση έχεις Συ, ο Τέλειος, ο Αιώνιος με προηγούμενες ή μελλούμενες
ενσαρκώσεις; Μπορεί ο Τέλειος να προσθέσει κάτι στην Τελειότητα Του; Ή ο
Αιώνιος να εξέλθει ή να επιστρέψει στην αιωνιότητα; ΕΓΩ ΕΙΜΙ και Συ Είσαι.
-ΕΝΑ μ' Εμέ - και πάντοτε ήσουν και πάντοτε θα είσαι. Ο ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκ Σου,
ενοικεί και μετενσαρκώνεται σε ΟΛΑ τα σώματα με το μόνο σκοπό να εκφράσει
την Ιδέα Μου. Η Ανθρωπότητα είναι το Σώμα Μου. «Εν αυτή γαρ Ζω και
Κινούμαι και Ειμί» εκφράζοντας το Ένδοξο Φως της Ιδέας Μου διαμέσου των
Ιδιοτήτων Μου, του οποίου η Ουράνια Ακτινοβολία προς την ανθρώπινη δράση
σκιάζεται και διασκορπίζεται" από τις μυριάδες των νεφελωδών και ατελών
πλευρών της ανθρώπινης λογικής.
ΕΓΩ Και συ, που είσαι ΕΝΑ με Με, μετενσαρκωνόμαστε στην
Ανθρωπότητα, καθώς η δρυς μετενσαρκώνεται στα φύλλα και στη βελανιδιά, τη
μιαν εποχή μετά την άλλη και ακόμη και στις χιλιάδες δρυς που γεννιούνται από
τις χιλιάδες τα βελανίδια και στις δρυς αυτών, από γενεά σε γενεά. Ισχυρίζεσαι
ότι θυμάσαι τις προηγούμενες ζωές σου. τις θυμάσαι; Επειδή δηλαδή σου
επέτρεψα μια ματιά στην Αλήθεια μιας από τις προηγούμενες Εκφράσεις Μου 69

ώστε να καταλάβεις καλύτερα τη σημασία Μου, την οποία Εγώ τώρα σου
εκφράζω - δεν έχεις την διαβεβαίωση Μου ότι συ προσωπικά ήσουν η Οδός Μου
για την έκφραση αυτή;
Δεν εκφράζομαι άραγε διαμέσου όλων των οδών - και Συ μαζί μου - και δεν
είμαστε η Ζωή και η Ευφυΐα της έκφρασης , άσχετα με τον χαρακτήρα, την
ηλικία ή τη φυλή; Αν σ' ευχαριστεί να πιστεύεις ότι συ πραγματικά ήσουν αυτή η
έκφραση έχει καλώς και θα κάνω αυτή η πεποίθηση να είναι για το καλό σου, αλλά
μόνο στην έκταση που χρειάζεται για την προετοιμασία σου για την μεγάλη
Κατανόηση που θα έρθει κατόπιν. =της παρουσίας Μου εντός σου.
Εν Τω μεταξύ είσαι γερά αλυσοδεμένος. Η Προσωπικότητα σου, με τις
εγωιστικές τις επιθυμίες και τις εγωιστικές αναζητήσεις είναι ακόμη δεμένη, με
χέρια και με πόδια, με το παρελθόν και προσβλέπει μόνο προς το μέλλον για ν'
απελευθερωθεί αφού εκβάλλει όλες τις συνέπειες των πράξεων της. Η Ίδια
επικυριαρχεί στο νου και στη λογική σου με τη λάθος πεποίθηση στη γέννηση και
στο θάνατο, καθώς και στο ότι τέτοιος είναι ο μοναδικός σου δρόμος προς την
τελική απελευθέρωση και ένωση μαζί Μου.
Και εμποδίζει την κατανόηση της Αιώνιας και Απαρασάλευτης Ενότητας Μας,
μαζί με τη δυνατότητα που έχεις να ελευθερώσεις τον Εαυτό Σου οποιαδήποτε
στιγμή Συ θελήσεις. Γιατί μόνο η προσωπικότητα σου γεννιέται και πεθαίνει κι
αυτή είναι που ζητά και αγωνίζεται να παρατείνει την παραμονή της μέσα στο
σώμα και τη γήινη ζωή κι ύστερα να επιστρέφει σ' άλλα σώματα όταν δεν έχω ΕΓΩ
ανάγκη απ' το σώμα της. Σ' αυτή και μόνο την προσωπικότητα είσαι δεσμευμένος,
με τις πεποιθήσεις και τις γνώμες που σε μπόλιασε ανά τους αιώνες, όταν κρατούσε
τον ανθρώπινο νου σου απασχολημένο με τέτοιες απάτες.
Μόνο όταν μπορείς να ανυψωθείς μέσα στην αντίληψη της Θείας Σου
Αθανασίας. Παντοδυναμίας και Σοφίας και μπορέσεις ν' απορρίψεις όλες τις
προσωπικές πεποιθήσεις και γνώμες, θα μπορέσεις να ελευθερώσεις τον Εαυτό σου
απ' αυτή τη διεστραμμένη σχέση. Και μόνο τότε θα μπορέσεις να πάρεις την
πραγματική σου θέση σαν Κύριος και Βασιλεύς, Ένα με Με, καθισμένος επί του
θρόνου του ΕΑΥΤΟΥ και υποχρεώνων την προσωπικότητα να πάρει την ορθή και
φυσική της θέση σαν υπηρέτη και υπηκόου ( έτοιμη και πρόθυμη να υπακούσει
70

στην ελάχιστη εντολή Μου και να γίνει έτσι ένα όργανο άξιο προς Χρήση Μου. )
Μείνε στην Ατροποποίητη Πραγματικότητα του Αιώνιου ΤΩΡΑ = Του Ζώντος
Θεού, μέσα από την εκδήλωση σου ως ιδιότητες, ποιότητες και εκφράσεις θεού.

Ενδιάμεσοι και Μελολαβτιτές
Εκφράστε στην Πράξη τις Ιδιότητες Μου, Αρχές, Ρήματα, Τάλαντα και είστε μετ'
Εμού.
Συ, ο οποίος, στην επιθυμία σου να Με υπηρετήσεις προσχώρησες σε μία
εκκλησία, σ' ένα θρησκευτικό οργανισμό, απόκρυφη εταιρία, ή πνευματική τάξη
οποιασδήποτε Φύσης, πιστεύοντας ότι θα Μου ήταν ευχάριστο αν την βοηθούσες
και υποστήριζες το έργο της και ότι θα έπαιρνες ιδιαίτερες εύνοιες από Εμέ σε
ανταπόδοση - άκουσε καλά τους Λόγους Μου αυτούς και σκέψου πολύ τη
σημασία τους. Και πρώτα μάθε ότι ΕΓΩ σε κάνω να κάνεις και τα κάνεις για να
εκπληρώσεις το Σκοπό Μου - αν και ίσως μερικές φορές σου φαίνεται ότι
ενεργείς αντίθετα με το Θέλημα Μου, για να ικανοποιήσεις τους δικούς σου \
πόθους και μόνο.
Μάθε επίσης ότι ΕΓΩ παρέχω σε κάθε νου όλες του τις εμπειρίες της ζωής, τις
οποίες

χρησιμοποιώ

αποκλειστικά

για

να

προετοιμάσω

το

σώμα,

να

ενεργοποιήσω την καρδιά και ν' αναπτύξω τη συνείδηση, ώστε να μπορέσουν να
Με κατανοήσουν και να μπορέσω να εκφράσω διαμέσου τους την Ιδέα Μου.
Εμπνέω το νου με αναλαμπές του Εαυτού Μου και της Ιδέας Μου μέσα απ' αυτές
τις εμπειρίες και έτσι μίλησα μέσα από την έμπνευση σε πολλούς, που πήραν τους
Λόγους Μου και τους έγραψαν σε βιβλία και τους δίδαξαν στο νου άλλων. ΕΓΩ
έκανα ώστε οι Λόγοι αυτοί να ενεργοποιήσουν τις καρδιές και τις συνειδήσεις
αυτών που είναι έτοιμοι να τους δεχτούν, ακόμη και όταν οι συγγραφείς και οι
δάσκαλοι οι ίδιοι δεν είχαν πλήρη αντίληψη του Νοήματος Μου.
Πολλούς απ' αυτούς, των οποίων το νου ΕΓΩ εμπνέω με γρήγορες ματιές σε
Με και στην Ιδέα Μου, τους ώθησαν να γίνουν δάσκαλοι και ηγέτες, να
οργανώσουν εκκλησίες και οργανώσεις και λατρείες, προσελκύοντας αναζητητές
και οπαδούς κοντά τους, ώστε ΕΓΩ, μέσα από τους λόγους που μιλώ έτσι
71

διαμέσου τους, να μπορώ να ενεργοποιώ τις καρδιές και τις συνειδήσεις αυτών
που είναι έτοιμοι να με αναγνωρίσουν. ΕΓΩ, ο εντός σου Υπερπροσωπικός, τα
κάνω όλα αυτά, ενώ οι δάσκαλοι και οι ηγέτες δεν κάνουν τίποτε, χρησιμεύοντας
μόνο σαν αγωγοί διαμέσου των οποίων η Ιδέα Μου μπορεί να εκφραστεί στη
συνείδηση εκείνων που ΕΓΩ προσελκύω προς αυτούς για τον σκοπό αυτό. Γιατί ο
νους είναι μόνο αγωγός και η λογική μόνο εργαλείο, τα οποία χρησιμοποιώ με
Υπερπροσωπικά τρόπο όπου και όταν είναι απαραίτητο για την έκφραση της
Ιδέας Μου. Πριν η καρδιά ενεργοποιηθεί και ανοίξει διάπλατη για να Με
περιλάβει, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος με το θνητό του νου και λογική, να
κατανοήσει συνειδητά τη Σημασία Μου, όταν εκφράζω την Ιδέα Μου διαμέσου
του. Συ, μέσα στην επιθυμία σου να Με υπηρετήσεις, πιθανόν ν' ανακάλυψες, σε
κάποιον δάσκαλο ή αρχηγό, μία προσωπικότητα η οποία - όπως νομίζεις, εξαιτίας
των πολλών φαινομενικά θαυμαστών λόγων που ΕΓΩ διαμέσου της ομιλώ - Με
περιέχει τώρα μέσα στην καρδιά της.
Μέσα στην αμφιβολία και στην αγωνία σου να Με ευχαριστήσεις και στο φόβο
σου μήπως δυσαρεστηθώ όταν δεν υπακούσεις στις Εντολές Μου, ίσως να πήγες
σ' έναν τέτοιο δάσκαλο ή αρχηγό, ο οποίος πιθανόν ισχυριζόταν ότι είναι ιερέας
του Υψίστου, νομίζοντας πως έπαιρνες απ' αυτόν το Μήνυμα Μου για σένα, ή
ακόμη λόγους Συμβουλής ή βοήθειας, από κάποιο «Μύστη» ή «Οδηγό», · που να
μπορείς να τηρείς. Κι αυτό έως ότου τελικά, μέσα σε οδύνη και ταπείνωση για
την απογοήτευση η οποία αναπόφευκτα ακολουθεί, άλλη μία φορά ξανάπεσες
πάνω στον Εαυτό Σου, πάνω στον εσωτερικό σου Δάσκαλο, πάνω σε Με, τον
Αληθινό σου Εαυτό.
Μάλιστα, όλες οι απάτες, όλη η πειθαρχία, όλη η αφαίμαξη του ζήλου και
της αφοσίωσης σου - για να μην αναφερθούμε στα χρήματα και στις υπηρεσίες
σου - προς αυτό που πίστευες πως ήταν το Έργο Μου και η εγωιστική
υπεξαίρεση και χρησιμοποίηση τους για την οικοδόμηση και ενίσχυση της δικής
τους προσωπικής ισχύος και του γοήτρου τους μεταξύ των οπαδών τους, όλη
αυτή η παροχή σε καθέναν από σας όσης χρειαζόταν λεπτής κολακείας και
υποσχέσεως πνευματικής προόδου, μαζί με έξυπνες σοφιστείες κρυμμένες κάτω
από τη μάσκα υψηλοφρόνων και αξιάκουστων πνευματικών διδασκαλιών, ώστε
72

να σε κρατούν μαζί τους για να συνεχίσεις να τους υποστηρίζεις και να τους
δοξάζεις, ακόμη και διατήρηση πάνω απ' το κεφάλι σου της μάστιγας της
δυσαρέσκειας Μου, αν δεν τους πρόσφερες αναντίρρητη πίστη

και υπακοή

-μάλιστα όλα αυτά ΕΓΩ επέτρεπα να γίνουν, γιατί αυτά συ επιθυμείς και
αναζητάς και αληθινά η Επιθυμία είναι ο προαγωγός του θελήματος Μου.
Ίσως επίσης ενδώσεις σε κάποιον άλλο δάσκαλο - στο ορατό ή αόρατο πεδίο
και ασχέτως με το πόσο αληθινός, καλοπροαίρετος και πνευματικά σοφός είναι
-και για τον οποίο νομίζεις ότι δεν μπορεί να καταταχθεί σε όσα προαναφέραμε
και του προσφέρεις την αναντίρρητη αγάπη, αφοσίωση και υπακοή σου - ίσως
λάβεις απ' αυτόν ότι πιστεύεις ότι είναι διδασκαλίες και καθοδήγηση
ανεκτίμητης

|αξίας. Όλα αυτά καλώς γίνονται εφ' όσον λαμβάνεις αυτό που

αναζητάς και

πιστεύεις πως χρειάζεσαι. Γιατί ΕΓΩ παρέχω όσα απαιτούνται

για την

ικανοποίηση τέτοιων επιθυμιών. Μάθε όμως ότι όλα αυτά είναι μάταια

και δεν παράγουν τα αποτελέσματα που πραγματικά αναζητάς γιατί όλη η
αναζήτηση και

η επιθυμία για πνευματικά επιτεύγματα είναι εκ της

προσωπικότητας - και γι'
απογοήτευση, αποκαρδίωση και

αυτό εγωιστική - και οδηγεί μόνο σε τελική
ταπείνωση.

Αν μπορείς να το καταλάβεις

αυτό, μάθε ότι τα πραγματικά

αποτελέσματα έρχονται στην απογοήτευση και

στην ταπείνωση, επειδή αυτά

είναι ότι ΕΓΩ σου άνοιξα και εκεί όπου σε

οδήγησα, όταν σου παρουσίαζα την δυνατότητα να βοηθηθείς από κάποιον
ανθρώπινο δάσκαλο και η απογοήτευση αυτή και η ταπείνωση και οτιδήποτε
άλλο σου παρείχα, ήταν για να σε κάνουν άλλη μία φορά ταπεινό και πειθήνιο σαν
μικρό παιδί, ώστε να είσαι έτοιμος και

j να υπακούς στο Λόγο Μου που

προφέρεται εντός σου και έτσι ακούγοντας και

1

υπακούοντας , να εισέλθεις στη

Βασιλεία Μου.
Μάλιστα, όλη η εξωτερική αναζήτηση θα τελειώσει μ' αυτόν τον τρόπο και θα σε
φέρει πάλι σ' Εμέ, ταλαιπωρημένο, γυμνό, νηστικό, με επιθυμία να ακούσεις τη
Διδασκαλία Μου και να κάνεις οτιδήποτε για ένα ψίχουλο από τον Άρτο Μου,
τον οποίο με τη στενοκεφαλιά και την έπαρση σου αποστρεφόσουν προηγουμένως
και θεωρούσες όχι αρκετά ικανοποιητικό για το υπερήφανο Πνεύμα σου. Τώρα,
αν χόρτασες από διδασκαλίες και δασκάλους και είσαι βέβαιος ότι εντός σου
73

ευρίσκεται η πηγή όλης της Σοφίας, αυτοί οι λόγοι θα σου φέρουν ανείπωτη χαρά
στην ζωή σου.
Δεν επιβεβαιώνουν άλλωστε ότι όλα όσα μέχρι τώρα αισθάνθηκες είναι
αλήθεια; Για σε, που δεν μπορείς ακόμη να τα καταλάβεις αυτά και χρειάζεσαι
ακόμη ένα μεσολαβητή, ΕΓΩ έδωσα την ιστορία του Εσταυρωμένου Χριστού για
την απολύτρωση σου, απεικονίζοντας πως επιθυμώ να ζεις ώστε, μέσα από τη
σταύρωση της προσωπικότητας σου, να αναστηθείς στη συνειδητότητα της
Ενότητας με Εμέ. Αλλά σε σε, που είσαι αρκετά ισχυρός για να το αντέξεις σου
λέγω ότι δεν χρειάζεται μεσολαβητής ανάμεσα σε σε και σ' Εμέ, γιατί είμαστε
ήδη Ένα. Αν μπορείς και μόνο να το κατανοήσεις, τότε θα μπορείς να έρθεις j
ευθέως και αμέσως ενσυνείδητα, προς Με. ΕΓΩ ο εντός σου Θεός, θα σε δεχτώ
[ και θα παραμείνεις Μαζί Μου εις τον Αιώνα, ακριβώς όπως συμβαίνει και με
τον Υιό Μου Ιησού τον Ναζωραίο, μέσω του οποίου ΕΓΩ ΕΙΜΙ ακόμη και τώρα
σε εκδήλωση, όπως εκδηλώθηκα χίλια εννιακόσια χρόνια πριν και όπως κάποια
μέρα θα εκδηλωθώ και διαμέσου σου.
Προς σε που προφανώς απορείς πως και γιατί λέγω τόσο όμορφα πνευματικά
πράγματα διαμέσου προσωπικοτήτων που δεν κατορθώνουν να ζουν σύμφωνα με
τις διδασκαλίες που φαίνεται να προέρχονται απ' αυτούς τους ίδιους, ΕΓΩ λέγω:
Χρησιμοποιώ Υπερπροσωπικά όλους τους δρόμους για να εκφράσω την Έννοια
Μου. Έχω προετοιμάσει μερικούς να είναι καλύτερα εκφραστικά διάμεσα από
ότι είναι άλλοι, αλλά προσωπικά αυτοί δεν γνωρίζουν τίποτε περί Εμού.
Μερικών άλλων δραστηριοποίησα την καρδιά καλύτερα ώστε να Με περιέχει κι
έτσι να γίνουν πιο συνειδητοί στην Ενότητα με Με. Μερικοί έχουν γίνει Ένα με
Με τόσο, ώστε δεν χωρίζονται πλέον συνειδητά από Με και («εντός Αυτών ΕΓΩ
ζω και κινούμαι» και εκφράζω την Πνευματική Μου Φύση.) Από τις αρχαιότερες
ημέρες της εκδήλωσης στη γη έχω προετοιμάσει τους Ιερείς Μου και τους
προφήτες Μου και τους Μεσσίες Μου να προβάλλουν στον κόσμο το όραμα της
Ιδέας Μου - τον Λόγο Μου που τελικά θα γίνει σάρκα. Αλλά είτε ομιλώ διαμέσου
ενός Ιερέα, ενός Προφήτη ή ενός Μεσσία, ή διαμέσου ενός μικρού παιδιού, ή
διαμέσου του χειρότερου εχθρού σου, όλοι οι λόγοι που ζωτικά σε ελκύουν είναι
οι λόγοι που ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Σου ομιλώ μέσα απ' αυτά τα ενδιάμεσα στην
74

συνειδητότητα της Ψυχής σου. Αν μερικά άτομα συγκεντρωθούν για να ακούσουν
το Λόγο Μου που προφέρεται διαμέσου ενός απ' τους Ιερείς Μου, δεν είναι ο
Ιερέας ο ίδιος αλλά ΕΓΩ, μέσα στην καρδιά καθένα ακροατή, που σύρει απ' τον
Ιερέα τους ζωτικούς λόγους που εισχωρούν βαθιά μέσα στη συνειδητότητα τους.
Ο Ιερέας δεν γνωρίζει τι λέγει ώστε να επηρεάζει τόσο πολύ και ίσως να μην έχει
αντίληψη της Έννοιας Μου στους λόγους που σου λέγει.
ΕΓΩ εντός σου έλκω ( απ' την συνδυασμένη αφοσίωση και πίστη σ' Εμέ,
που εκφράζεται συνειδητά και ασυνείδητα απ' όλους που έχουν συγκεντρωθεί
γύρω του ), την Πνευματική Δύναμη που χρησιμεύει σαν κανάλι ή σαν συνδετική
γραμμή, διαμέσου - ή και πάνω από - της οποίας φτάνω στην συνείδηση αυτών
των διανοιών τις οποίες έχω ήδη προετοιμάσει για να κατανοήσουν την Έννοια
Μου. Διότι , παρόλο που ομιλώ την ίδια γλώσσα προς όλους, όμως οι λόγοι αυτοί
περιέγουν ένα διαφορετικό και ιδιαίτερο μήνυμα για καθένα και κανείς δεν
γνωρίζει άλλο εκτός απ' το μήνυμα που γι' αυτόν προφέρω. Κι αυτό γιατί ΕΓΩ
εντός σου επιλέγω απ' τους λόγους την έννοια που σκοπεύω για σένα, για τον
αδελφό σου και για την αδελφή σου.
Με τον ίδιο τρόπο επιλέγω το μήνυμα που σκοπεύω για τον καθένα τους. Όπου
δύο ή τρεις συγκεντρώνονται στο Όνομα Μου, εκεί θα είμαι πάντοτε γιατί η Ιδέα
που τους κάνει να συγκεντρωθούν μαζί είναι η Ιδέα που ΕΓΩ, εντός καθενός τους,
εμπνέω - γιατί είναι η Ιδέα Μου. Από τη συνένωση των προσδοκιών τους από
Εμέ δημιουργώ ένα διάμεσο ή αγωγό, μέσα απ' τον οποίο δίνω τη δυνατότητα σε
κάθε συνειδητότητα Ψυχής ν' αποκτήσει τις όψεις εκείνες του Εαυτού Μου που
είναι σε θέση να κατανοήσει. ΕΓΩ προκαλώ αυτή την ενστικτώδη γνώση σε κάθε
Ιερέα, σε κάθε Διδάσκαλο και σε κάθε Διάμεσο, επειδή αυτοί είναι οι εκλεκτοί
Μου Λειτουργοί.
Και με τον ίδιο τρόπο κάνω να διεγείρεται εντός τους μία επιθυμία να
περιβάλλονται από οπαδούς, ώστε να μπορέσω να ενεργοποιήσω, στις καρδιές
αυτών που είναι έτοιμοι, τη συνειδητότητα της εντός τους Παρουσίας Μου. Ο
Ιερέας, ο Δάσκαλος ή ο Διάμεσος πιθανόν να μην έχουν ποτέ αναγνωρίσει την
παρουσία Μου εντός τους και πιθανόν να Με εκλάβουν σαν να έχω την οντότητα
ή την προσωπικότητα κάποιου διδάσκαλου, ή οδηγού, ή σωτήρα εκτός των
75

εαυτών τους, παρόλα αυτά, υπάρχουν εκείνοι τους οποίους οδηγώ προς τους
Λειτουργούς Μου και προς τους οποίους - διαμέσου ορισμένων Λόγων που ΕΓΩ
κάνω τους Λειτουργούς Μου να προφέρουν, μαζί με την Πνευματική Δύναμη που
παρέχουν οι διάφοροι πιστοί - μπορώ ν' αφυπνίσω την Ψυχική συνειδητότητα
προς μία τέλεια κατανόηση Μου, του Υπερπροσωπικού Όντος, εγκατεστημένου
εντός - εις το κέντρο του Παντός, εις την καρδιά κάθε ατόμου. Διότι Η ΕΓΩ
ΕΙΜΙ Παρουσία εντός του Λειτουργού Μου και η ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσία εντός
κάθε οπαδού, είναι ΕΝΑ: ένα στη συνειδητότητα, ένα στην κατανόηση, ένα στην
αγάπη και ένα στο σκοπό, στο σκοπό που είναι η εκπλήρωση του Θελήματος
Μου. Αυτή η ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσία, η οποία είναι τελείως Υπερπροσωπική και
δεν γνωρίζει ούτε χρόνο, ούτε γώρο, ούτε διαφορετικές ταυτότητες, απλώς
χρησιμοποιεί τις προσωπικότητες τόσο των Λειτουργών όσο και των οπαδών,
καθώς και την περίπτωση που έγινε η προσωπική επαφή, σαν ένα μέσο για να
δώσει φωνή στην Ιδέα Μου, που αιώνια αγωνίζεται εσωτερικά για εξωτερίκευση.
Στους Λειτουργούς αυτούς που δέχονται την εμπιστοσύνη και την πίστη των
οπαδών Μου και τη χρησιμοποιούν για να επεκτείνουν τους δικούς τους
προσωπικούς σκοπούς, προκαλώ την αφύπνιση προς την παραδοχή του
Θελήματος Μου και της Ιδέας Μου στην καταλληλότερη εποχή. Η αφύπνιση
αυτή όμως, δεν είναι ευχάριστη στις προσωπικότητες τους και σχεδόν πάντοτε
προκαλεί πολύ πόνο και ταπείνωση. Αλλά οι ψυχές τους χαίρονται και ψάλλουν
ύμνους ευγνωμοσύνης προς Εμέ όταν ΕΓΩ την φέρνω στο τέλος της.
Γι' αυτό μην αποθαυμάζεις ότι φαίνεται πολλές φορές σαν θαυμαστοί λόγοι
Αλήθειας που προέρχονται από στόματα φανερά ακατάλληλα για να τους
εκφράσουν και που δεν κατανοούν το μήνυμα τους, ούτε και το ότι πολλές φορές
απλοί οπαδοί αφυπνίζονται νωρίτερα και αναπτύσσονται πέρα απ' τους
δασκάλους τους. Εγώ, ο Οποίος κατοικώ και στους δασκάλους και στους
οπαδούς, επιλέγω διαφορετικές συνθήκες και παρέχω διαφορετικούς τρόπους,
για

την

έκφραση

των

Ιδιοτήτων

Μου

σε

κάθε

διαφορετική

ψυχή,

προσαρμόζοντας κάθε μία στον τόπο και στο χρόνο που ακριβώς χρειάζονται για
να συμπληρώνουν και να βοηθούν η μία την άλλη, έτσι ενώνονται όλες στην πιο

76

αρμονική εκδήλωση της Ιδέας Μου που είναι δυνατή κάτω απ' τις επικρατούσες
συνθήκες.

Διδάσκαλοι
Μοναδικός Διδάσκαλος η εντός Σας ΕΓΩ ΕΙΜΙ Γαλήνια Ύπαρξη.
ΣΥ, που ακόμη παραμένεις προσκολλημένος στην Ιδέα, που διδασκόταν σε
διάφορες διδασκαλίες, ότι ΕΓΩ θα προσφέρω ένα «Διδάσκαλο» ή Θείο
Καθηγητή, προς καθένα που επιθυμεί την ένωση με Με, άκου τους Λόγους Μου.
Είναι αλήθεια πως στο παρελθόν σου επέτρεπα να διερευνάς μέσα σε κάθε είδους
μυστικών και απόκρυφων βιβλίων και διδασκαλιών ενθαρρύνοντας σε στη
κρυφή σου επιθυμία ν' αποκτήσεις τις δυνάμεις τις αναγκαίες για να επιτύχεις
την ενότητα που εκθείαζαν οι διδασκαλίες εκείνες, έστω και μέχρι του σημείου
και μόνο που ενεργοποιούσαν εντός σου την ελάχιστη συνειδητότητα της κατοχής
μιας τέτοιας δύναμης. Ακόμη επέτρεψα την πεποίθηση ότι, εφόσον θα
χρησιμοποιούσες ορισμένες τεχνικές, θα έκανες αναπνοές κατά έναν ορισμένο
τρόπο και θα πρόφερες ορισμένα μάντραμς, τότε θα μπορούσες να προσελκύσεις
ένα «Διδάσκαλο» απ' τον αόρατο κόσμο, που θα γινόταν ο δάσκαλος σου και θα
σε βοηθούσε να προετοιμαστείς για κάποιες μυήσεις που θα σου εξασφάλιζαν την
είσοδο σ' έναν ανώτερο Βαθμό, σε κάποια μυστική Τάξη στα εσωτερικά επίπεδα
ύπαρξης, όπου θα σου ανοιγόταν μεγάλο μέρος της Θείας Μου Σοφίας. Δεν
επέτρεψα αυτά μόνον, αλλά, αν αυτό μπορείς να το καταλάβεις, ΕΓΩ σ' έστρεψα
προς αυτά τα βιβλία, σου ενέπνευσα αυτόν τον πόθο και σου προξένησα τέτοια
πεποίθηση μέσα στο νου σου - αλλά όχι για τον σκοπό που φαντάζεσαι.
Μάλιστα, ΕΓΩ σε οδήγησα μέσα απ' όλες αυτές τις διδασκαλίες, πόθους και
πεποιθήσεις, προσπαθώντας να καταδείξω στον ανθρώπινο νου σου τις Δυνάμεις
που ΕΓΩ χρησιμοποιώ για να εκδηλώσω τη Θεία Μου Ιδέα. Απεικόνισα αυτές
τις Δυνάμεις σαν ουράνιες Ιεραρχίες και για να τις κατανοεί καλύτερα η
ανθρώπινη λογική σου, τις ζωγράφισα σαν Αγγέλους, ή σαν Θείες Οντότητες, σαν
Υπερπροσωπικούς

προαγωγούς

ή

εκτελεστές
77

του

Θελήματος

Μου,

ασχολούμενους με τη διαδικασία της πραγματοποίησης της εκδήλωσης της Ιδέας
Μου που ήταν «Εν Αρχή».
Αλλά δεν κατάλαβες. Η ανθρώπινη λογική σου, καταγοητευμένη απ' την
πιθανότητα να συναντηθεί και να επικοινωνήσει με μιαν απ' αυτές τις οντότητες όπως διατείνονταν μερικές απ' τις διδασκαλίες - έσπευσες αμέσως να Τις
προσωποποιήσεις και άρχισες να προσβλέπεις προς την εμφάνιση Τους στη ζωή
σου. Κι αυτό γιατί φαντάζεσαι ότι οι Οντότητες αυτές ενδιαφέρονται για τις
ανθρώπινες υποθέσεις σου, καθώς και ότι, ζώντας εσύ σύμφωνα με ορισμένους
κανόνες που έχουν τεθεί σε μερικές διδασκαλίες, θα μπορούσες να Τις εξιλεώσεις
ώστε να σε βοηθήσουν να κερδίσεις τη Νιρβάνα ή την Αθανασία.
ΕΓΩ βέβαια επίτηδες επέτρεψα να παραδοθείς σε τέτοιες ψευδαισθήσεις,
αφήνοντας σε να νοσταλγείς και να παρακαλείς και να αγωνίζεσαι με ζέση για να
υπακούσεις σ' όλες αυτές τις εντολές που σου δίνονταν, ακόμα κι όταν κάποτε
αυτά σε οδηγούσαν δίνοντας σου αστραπές αυτοπροβαλλόμενων οραμάτων και
ονείρων - σε ιδεώδη πλάσματα, τα οποία ΕΓΩ επέτρεπα να θεωρείς ότι Ήσαν
«Διδάσκαλοι». Μπορεί ακόμη να προκάλεσα το άνοιγμα μερικών ιδιοτήτων σου,
που έκαναν δυνατή την αίσθηση της παρουσίας προσωπικοτήτων που είχαν
περάσει στο πνευματικό πεδίο της ζωής και τα οποία είχαν προσελκυσθεί από
τους πόθους σου και αναζητούσαν να παίξουν το ρόλο του Διδασκάλου και του
Οδηγού σου.
Τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις ότι τέτοια πλάσματα δεν είναι Διδάσκαλοι και
επίσης ότι οι Θείες Οντότητες δεν αυτοαποκαλούνται Διδάσκαλοι ότι ΕΓΩ και
μόνον ΕΓΩ, ο Αληθινός σου εαυτός, ΕΙΜΙ ο Μόνος Διδάσκαλος για σένα και
Τώρα και έως ότου γίνεις ικανός να Με γνωρίσεις επίσης μέσα στον αδελφό σου.
Ότι οποιοδήποτε πλάσμα, είτε σ' ανθρώπινη, είτε σε πνευματική μορφή, το οποίο
αυτοπαρουσιάζεται στη συνειδητότητα σου και ισχυρίζεται ότι είναι Διδάσκαλος,
ή σου επιτρέπει να το αποκαλείς Διδάσκαλο, δεν είναι τίποτε περισσότερο ή
λιγότερο από μία προσωπικότητα ακριβώς σαν τη δική σου και γι' αυτό δεν είναι
Θεία - όπως ο ανθρώπινος νους σου αντιλαμβάνεται αυτόν τον όρο - παρά τις
πολλές θαυμαστές «αλήθειες» που πιθανόν να ψελλίζει και τα «θαυμαστά»
πράγματα που πιθανόν κάνει. Για όσο χρόνο ο ανθρώπινος νους σου αναζητεί, ή
78

λατρεύει, την Ιδέα ενός Διδάσκαλου σ' οποιοδήποτε άλλο πλάσμα -αδιάφορο
πόσο ψηλά ιστάμενο ή ιερό σου φαίνεται - για τον ίδιο χρόνο θα τροφοδοτείσαι
με τέτοιες ιδέες κι αυτό, αληθινά, έως ότου ΕΓΩ ίσως σου επιτρέψω να
συναντήσεις και να επικοινωνήσεις μ' έναν τέτοιο «Διδάσκαλο».
Εάν το προνόμιο αυτό σου το εμπιστευτώ, θα γίνει μόνο για να επιταχύνει
την αφύπνιση σου και την συνεπακόλουθη απομάκρυνση των ψευδαισθήσεων,
όταν θα μάθεις ότι ο «Διδάσκαλος» δεν είναι στην πραγματικότητα παρά μία
προσωπικότητα - έστω βέβαια πολύ πιο προχωρημένη στην αφύπνιση από σένα,
αλλά πάντως μια προσωπικότητα - και όχι η θεότητα που η εσώτατη Ψυχή σου
λαχταρά να σου γνωρίσει. Γιατί ΕΓΩ σε τρέφω με κάθε ιδέα που θα λειτουργήσει
για να σου διδάξει την αλήθεια πίσω απ' τα φαινόμενα. Και αν ΕΓΩ σε οδηγώ
προς μια φαινομενική εξαπάτηση και απώλεια πίστης προς όλες τις ανθρώπινες
διδασκαλίες και προς κάθε ανθρώπινη - και πολλές άλλες φορές και Θεία τελειότητα, αυτό γίνεται μόνο για να σε κάνω ικανό να διακρίνεις καθαρότερα
μεταξύ της Ουσίας και της σκιάς και να σε προετοιμάσω για το υψηλότερο
ιδανικό που ΕΓΩ αναμένω για να σου εικονίσω.
Μέσα στην ανθρώπινη προσωπικότητα σου μπορείς να ανυψωθείς μόνο μέχρι
του ιδανικού που ο ανθρώπινος νους σου είναι σε θέση να συλλάβει. Μέσω της
Επιθυμίας κάνω το Θέλημα Μου να εκδηλώνεται εντός σου και μέσω της
Επιθυμίας εκτελώ πολλά θαυμαστά πράγματα. Αν αμφιβάλλεις γι' αυτά, δεν έχεις
παρά να δοκιμάσεις το Κλειδί. Το να σκέπτεσαι ένα Διδάσκαλο είναι το να τον
Δημιουργείς. Η ιδέα αυτή περί ενός Διδάσκαλου, κατά τη σκέψη σου, καταλήγει
να είναι αυτό που επιθυμείς και φαντάζεσαι ότι είναι ένας Διδάσκαλος.
Μ' άλλα λόγια, με τη σκέψη σου οικοδομείς γύρω απ' αυτή την Ιδέα όλες τις
Ιδιότητες που φαντάζεσαι ότι κατέχει ένας Διδάσκαλος. Ο ανθρώπινος νους σου,
μέσα απ' την Επιθυμία, την πρόθεση, τη λατρεία, χρειάζεται να δημιουργήσει
αυτές τις ιδιότητες σε κάποιο φανταστικό ον, το οποίο είναι ακόμη
προσωπικότητα, γιατί δεν μπορείς ακόμα να συλλάβεις μίαν Υπερπροσωπική
οντότητα. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την ένταση της επιθυμίας και της
σκέψης σου, η ιδέα αυτή πρέπει, αργά ή γρήγορα, να προχωρήσει προς την
εξωτερική εκδήλωση, είτε έλκοντας προς σε μίαν ενσαρκωμένη κατάλληλη
79

προσωπικότητα, ή μιαν οντότητα του βασιλείου των οραμάτων και των ονείρων.
Όπως είναι κατασκευασμένος ο ανθρώπινος νους σου, μερικές φορές νομίζει ότι
χρειάζεσαι ένα Διδάσκαλο, ένα προς τον οποίο να μπορεί να στραφεί, με τ'
ανθρώπινα προβλήματα και δοκιμασίες του, για ερμηνεία και συμβουλή,
πιστεύοντας ότι τα προβλήματα της ζωής μπορούν να λυθούν μ' αυτόν τον τρόπο.
Αν ΕΓΩ οδηγήσω προς σε κάποιον που σε ξεχνά ή σε εξαπατά και σε πετά τελικά
πάνω Μου, πάνω στον αληθινό Εαυτό σου, αποθαρρυμένο, απογοητευμένο και
ταπεινωμένο, τότε ίσως θα είσαι έτοιμος να στραφείς προς Εμέ εντός σου και θ'
ακούσεις τη Φωνή Μου, που τόσα πολλά χρόνια σου μιλούσε αλλά που ο
περήφανος και εγωιστής νους σου δεν καταδεχόταν ν' ακούσει. Συ που δεν
απόκτησες ακόμη αυτή την εμπειρία, που δεν συνάντησες ακόμη τον Διδάσκαλο
των προσδοκιών σου - είτε σ' ανθρώπινη είτε σε πνευματική μορφή, συ, εντός του
οποίου οι Λόγοι Μου δεν πέτυχαν ν' αφυπνίσουν μια ζωηρή ανταπόκριση προς
την αλήθεια τους, - για σένα έγω κρυμμένες μερικές εμπειρίες που ασφαλώς θα σε
οδηγήσουν προς Εμέ αργότερα και τότε θα οδηγηθείς στη γνώση ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ο Διδάσκαλος, η εμπνέουσα Ιδέα πίσω από κάθε σκέψη και από κάθε προσδοκία,
σχετικά μ' Ένα Διδάσκαλο, που εισχωρεί στο νου σου, είτε αυτή προέρχεται απ'
τα έσω ή απ' τα έξω σου.
Έχει Ειπωθεί: « Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος ο Διδάσκαλος εμφανίζεται». Και
αυτό είναι αληθές, αλλά μόνον όταν θα σε έχω ΕΓΩ προετοιμάσει για μια τέτοια
εμφάνιση. Αλλά μια τέτοια εμφάνιση θα είναι μόνο μια φαινόμενη παρουσία ενός
Διδασκάλου. Ο Αληθινός Διδάσκαλος ή Καθηγητής, όταν εμφανιστεί, ίσως δεν
γίνει αντιληπτός, γιατί θα είναι ίσως κρυμμένος στην όψη ενός ενδιαφέροντος
φίλου, ενός επαγγελματικού συνεργάτη, ενός γείτονα, ή της γυναίκας του, του
άντρα, ή του παιδιού σου. Συ, που ανυψώθηκες πάνω απ' την επιθυμία, συ που
δεν αναζητάς άλλο πια ένα Διδάσκαλο ή έναν Καθηγητή ή ακόμη Εμέ αλλά
παραμένεις μόνο στην Πίστη της Αιώνιας Παρουσίας Μου και της Υπόσχεσης
Μου - για σένα έχω φυλάξει μία συνάντηση και μία κοινωνία, η οποία θα φέρει
στην Ψυχή σου τόση χαρά και ευλογία, που ο ανθρώπινος νους σου δεν είναι σε
θέση να κατανοήσει. Αυτό βέβαια είναι ένα μυστήριο και μέχρι να το καταλάβεις
δικαιολογείσαι να θεωρείς τα όσα εκτίθενται εδώ σαν ασυμβίβαστα με ορισμένες
80

προγενέστερες δηλώσεις και σαν αντίθετα με τις διδασκαλίες των προηγούμενων
Αποκαλύψεων Μου. Μην φοβάσαι, το μυστήριο τούτο θα σου αποκαλυφθεί αν
πραγματικά επιθυμείς την Έννοια Μου.
Μέχρι τότε όμως γιατί στις αναζητήσεις σου, να είσαι ικανοποιημένος με
οτιδήποτε είναι λιγότερο απ' τον Υψιστο;
Γιατί να αναζητείς κάποιον ανθρώπινο ή πνευματικό καθηγητή, οδηγό ,
διδάσκαλο ' ή άγγελο, για την απαραίτητα περιορισμένη εκδήλωση της
Τελειότητας Μου, ενώ μπορείς να 'ρθεις κατ' ευθείαν προς Με. τον Εντός σου
Θεό, τον Πάνσοφο, Παντοδύναμο, Πανταχού Παρόντα, την Εμπνέουσα Ιδέα πίσω
από και μέσα σε, όλες τις εκδηλώσεις. Καθώς ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Σου, καθώς
επίσης ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός κάθε τινός που αναζητείς και καθώς όλη η Σοφία, όλη η
Δύναμη και όλη η Αγάπη που κατέχουν προέρχονται μόνον από Εμέ, γιατί να μην
έρθεις προς Με και να Μου επιτρέψεις να σε προετοιμάσω και σένα, ώστε να
μπορώ να εκφράζω την Ολότητα Μου διαμέσου Σου; Συ είσαι μία ανθρώπινη
προσωπικότητα και όμως Συ είσαι Θείος και γι' αυτό, Τέλειος.
Την Πρώτη απ' τις αλήθειες αυτές την πιστεύεις, τη δεύτερη δεν τη πιστεύεις
και όμως και οι δύο είναι αλήθεια. Ιδού το μυστήριο. ( Είσαι ότι ακριβώς
πιστεύεις ότι είσαι). Το ένα ή το άλλο, ποιος είσαι; Ή μήπως και τα δύο; Είσαι
Ένα με Εμέ. ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Σου, εντός της ανθρώπινης προσωπικότητας Σου,
μέσα στο Σώμα Σου, στο νου και στη λογική Σου. ΕΓΩ ΕΙΜΊ εντός κάθε
κυττάρου του σώματος Σου, κάθε ιδιότητας του νου Σου, κάθε λειτουργίας της
λογικής Σου. ΕΓΩ ΕΙΜΙ η Ψυχή, η ενεργός Αρχή καθενός. Συ είσαι εντός Μου.
Συ είσαι ένα κύτταρο του Σώματος Μου. Συ είσαι μία Ιδιότητα του Νου Μου. Συ
είσαι μία Λειτουργία της Διάνοιας Μου. Συ είσαι τμήμα Μου, εντούτοις Συ είσαι
ΕΓΩ, ο Εαυτός Μου.
Είμαστε Ένα και πάντοτε έτσι είμαστε. Αυτή την Ιδέα για ένα Διδάσκαλο την
έφερα ΕΓΩ στην προσοχή του νου σου, για να σε οδηγήσω και να σε
προετοιμάσω για-την περί Εμού Ιδέα, περί του Υπερπροσωπικού Σου Εαυτού,
ενός Αγγέλου του Φωτός, μιας Ακτινοβολίας της Οντότητας Μου, του ίδιου του
δικού σου Θείου Κυρίου και Διδασκάλου, του εντός σου πάντοτε. Μάλιστα, ΕΓΩ,

81

ο Θείος Εαυτός σου, ΕΙΜΙ ο Διδάσκαλος που η Ψυγή σου σε έκανε να τον
αναζητείς.
Και όταν θα Με εύρεις και θ' αντιληφθείς ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο Εαυτός Σου, τότε
με χαρά θα γίνεις, μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση σου, ο Μαθητής Μου. Τότε
θα Με περιμένεις με αγάπη και θα ενδιαφέρεσαι μόνο για να Με υπηρετείς, τόσο
εντός σου όσο και εντός των συνανθρώπων σου. Και τότε θα κατανοήσεις γιατί
μόνον « Ένας είναι ο Διδάσκαλος ούτε και ο Χριστός». Γιατί ΕΓΩ, σαν Χριστός,
ενοικώ σε όλους τους ανθρώπους και ΕΙΜΙ ο Ένας και Μοναδικός Εαυτός.
Διαμέσου όλων των ανθρώπων ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο πάντοτε ερχόμενος προς σε και ο
προσπαθών να πλησιάσω και να εντυπωθώ στην ανθρώπινη συνειδητότητα σου.
Καθώς ΕΓΩ ΕΙΜΙ συνεχώς διδάσκων σε, όχι μόνο διαμέσου όλων των
ανθρώπων, αλλά διαμέσου κάθε οδού που απαιτείται κάθε φορά, έχω πολλούς
τρόπους να πλησιάσω την συνειδητότητα σου και τους χρησιμοποιώ όλους για να
σε φέρω προς την πλήρη αντίληψη της Έννοιας Μου. Μιλώ σε πολλές φωνές - με
φωνή των ανθρώπινων συγκινήσεων, παθών και πόθων.
Μιλώ με τη φωνή της Φύσης, με τη φωνή της Εμπειρίας, ακόμη και με τη
φωνή της ανθρώπινης γνώσης. Μάλιστα, όλες αυτές είναι Φωνή Μου, την οποία
χρησιμοποιώ Υπερπροσωπικά για να σου εκφράσω το μοναδικό γεγονός: ότι
ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός Πάντων και ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ το Παν. Αυτό που η Φωνή αυτή
προφέρει, με χίλιους τρόπους της, είναι ότι συ επίσης είσαι μέρος αυτού του Όλου
και ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου, περιμένοντας την αναγνώριση Μου από σένα
καθώς και τη συνειδητή σου συνεργασία στην έκφραση της Ιδέας Μου για την
Υπερπροσωπική Τελείωση επί της γης, όπως αυτή εκφράζεται στους Ουρανούς.
Όταν έρθει _αυτή η αναγνώριση - και τότε μόνο - θα είσαι έτοιμος να
συναντήσεις και να γνωρίσεις έναν Αληθινό Διδάσκαλο. Τότε και μόνον τότε θα
καταλάβεις γιατί ΕΓΩ, ο δικός σου Υπερπροσωπικός Εαυτός, μπορεί να είμαι και
ΕΙΜΙ, ο μόνος δυνατός Διδάσκαλος της ανθρώπινης προσωπικότητας σου. Και
θα καταλάβεις επίσης γιατί μέσα στην προσωπική, χωριστή σου συνειδητότητα
δεν μπόρεσες ποτέ να αναγνωρίσεις ή να μάθεις ποιος ήταν ο πραγματικός
Διδάσκαλος, όταν τον συναντούσες σ' ένα φυσικό σώμα, δηλαδή ότι πριν
μπορέσεις

να

εισέλθεις

μέσα

στη
82

Χρηστική

σου

Συνειδητότητα,

τη

Συνειδητότητα Μου εντός σου και εντός Του, δεν υπήρχε για σένα σε καμιά άλλη
μορφή εκτός ίσως απ' τη μορφή ενός ευγενικού και χρήσιμου φίλου ή καθηγητή.
Όταν φθάσεις σ' αυτή τη Συνειδητότητα τότε και μόνο θα είσαι άξιος και ικανός
να γνωρίσεις και να κοινωνήσεις με τους Αδελφούς Σου στην Μεγάλη
Αδελφότητα του Πνεύματος, με Αυτούς που κυριάρχησαν στον Εαυτό τους και οι
οποίοι ζουν μόνο για να βοηθήσουν τους νεώτερους Αδελφούς Τους να επιτύχουν
επίσης τη Θεότητα εντός τους. Εάν κάποιος τυχόν έρθει στη ζωή σου που να σου
φαίνεται Θεϊκός και που σ' αφήνει να πιστέψεις ότι είναι Διδάσκαλος, ή σ'
αφήνει να τον αποκαλείς έτσι, δεν είναι ακόμη ολοκληρωτικά Υπερπροσωπικός.
Ένας τέτοιος άνθρωπος ίσως να τείνει να γίνει δάσκαλος, αλλά δεν θα είναι η
Θεία Οντότητα που η ψυχή Σου λαχταρά να υπηρετήσει.
Ίσως σου είναι αρκετό να έχεις ένα τέτοιο πρόσωπο για Διδάσκαλο, έστω και-αν
δεν είναι ολοκληρωτικά Υπερπροσωπικός. Τότε και στη συνέχεια, θα σ' οδηγώ
στην αντίληψη των δικών του προσωπικών ατελειών με τη συνεχή σύγκριση με
τη δική Μου Υπερπροσωπική Τελειότητα, έως ότου θα στραφείς τελικά προς Με
σε πλήρη εγκατάλειψη, αναγνωρίζοντας Εμέ και την Υπερπροσωπικότητά Μου
σαν το μόνο πρότυπο και Ιδεώδες και σαν την πραγματική Αιτία η οποία
ενέπνευσε την μακροχρόνια εξωτερική σου αναζήτηση για την Τελειότητα Μου,
που θα μπορούσε να ευρεθεί μόνο εντός σου, κρυμμένη βαθιά μέσα στην ίδια σου
την Ψυχή.

Χριστός και Αγάπη
ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ

Ο

ΘΕΟΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Προς σε που φοβάσαι ότι οι Λόγοι Μου πιθανόν να καταστρέψουν την πίστη σου
και την αγάπη σου για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ΕΓΩ λέγω: Πριν από δύο
χιλιάδες χρόνια, όταν η διαδικασία της εκδήλωσης της Ιδέας Μου ήρθε στο
στάδιο που θα μπορούσα να προβάλλω κάποιο μέρος απ' τη Θεία Μου
Πραγματικότητα, για να το κάνω αυτό και για να υπενθυμίσω στις (ανθρώπινες
83

ιδιότητες Μου) την αποστολή τους στη γη, ήταν απαραίτητο να εκφράσω
διαμέσου μιας ανθρώπινης προσωπικότητας και να εκδηλώσω σε ανθρώπινη
μορφή τις Θείες Μου Ιδιότητες, έτσι ο ανθρώπινος νους και η λογική θα
μπορούσε να δει και να θυμηθεί και να εμπνευσθεί από Εμέ, ένδον και να κάνει
την Ιδέα Μου να εκφραστεί όμοια και να εκδηλωθεί στις ανθρώπινες
προσωπικότητες τους. Αυτό το έκανα μέσα από την προσωπικότητα του Ιησού,
του Γαλιλαίου, εικονίζοντας στην ανθρώπινη κατανόηση, μέσα από τη διαμέσου
Του Διδασκαλία Μου και από τη Ζωή Μου - όπως Αυτός την εκδήλωσε - τι ήταν
απαραίτητο για την πλήρη εκδήλωση της Θείας Μου Ιδέας. Φανέρωσα, μέσα από
τις εμπειρίες μιας συμβολικής φύσης, διαμέσου της οποίας έκανα να περάσει η
ανθρώπινη προσωπικότητα Του, που γι' αυτό το σκοπό δημιούργησα από τι, όλες
οι προσωπικότητες πρέπει να περάσουν πριν σεις, ανθρωπινές Μου Ιδιότητες,
σεις που δημιουργήσατε αυτές τις προσωπικότητες, μπορέσετε πάλι να γίνετε
αρκετά Υπερπροσωπικοί, ώστε να είστε συνειδητοί εκφραστές - μαζί Μου - της
Θείας Μου Ιδέας. Σεις ανθρωπινές Μου, Ιδιότητες, πριν η ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σας
παρουσία μπορέσει να αφυπνίσει τον ανθρώπινο νου σας στην αντίληψη Μου, ο
θείος σας Εαυτός πρέπει να γεννηθεί εκ Παρθένου Αγάπης, μέσα σε ταπεινή
Φάτνη - το μέρος όπου τα ζωντανά έρχονται να τραφούν ( την ταπεινή και
συντετριμμένη καρδιά, γεμάτη με πίστη και πεποίθηση στο Θεό, στην οποία
κατάσταση η ανθρώπινη ή ζωώδης φύση πρέπει να φτάσει). Πρέπει να οδηγηθείς
στην Αίγυπτο, τη χώρα του σκότους ( ή της νοητικής δραστηριότητας ) κι εκεί να
ωριμάσεις και να αναπτυχθείς κατά το σώμα και την αντίληψη έως ότου γίνεις
αρκετά συνειδητός, ισχυρός με την αίσθηση Μου εντός Σου, τότε, όταν θα είσαι
αρκετά για την Δύναμη Μου και για την Αγάπη Μου, θ' αργισω να ομιλώ
διαμέσου σου λόγους Σοφίας και Αλήθειας που θα προκαλέσουν σύγχυση στους
σοφούς του κόσμου, ακόμα και στους Διδάκτορες του Νόμου.
Ύστερα θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος μελέτης και διαλογισμού, που
ωριμάζουν το νου και αναπτύσσουν την Ψυχή, έως ότου φθάσεις στην πλήρη
ωριμότητα της ΕΓΩ ΕΙΜΙ συνειδητότητας εντός σου και σε προετοιμάζουν για

84

το εν Ιορδάνη βάπτισμα εκεί που θ' ανοιχτείς πλήρως προς Με. προς την πλήρη
συνειδητοποίηση ότι Συ κι ΕΓΩ είμαστε Ένα, ότι δεν υπάρχει χωριστότητα, ότι
ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο Αληθινός Εαυτός Σου και ότι του λοιπού μπορώ να κατευθύνω εξ
ολοκλήρου τις ζωές σου. Τότε θα σε οδηγήσω στον κόσμο που στην άλλη Μου
Αποκάλυψη αποκαλείται Έρημος — για να σε δοκιμάσω εκεί και να σε κάνω
ισχυρό και να σε συνηθίσω στην Υπερπροσωπική χρήση των Θείων Μου
Ιδιοτήτων. Γι' αυτό θα σου φέρω τρεις Μεγάλους Πειρασμούς: Της Ισχύος, της
Δικαιοπραξίας και του Χρήματος έως ότου αποδείξεις ότι τίποτε από τη λογική,
τίποτε απ' τον εαυτό σου, τίποτε το εξωτερικό δεν μπορεί να σε βάλει στον
πειρασμό να Με λησμονήσεις εντός σου.
Και ότι η Φωνή Μου - και μόνον Αυτή - είτε ομιλεί στην καρδιά σου είτε στις
καρδιές των αδελφών σου, είναι η μόνη Φωνή που τώρα είσαι σε θέση ν' ακούς.
Όταν αυτά αποδειχθούν, τότε θ' αρχίσει η περίοδος που θα κάνεις θαύματα και
θα διδάσκεις τα πλήθη, με τη συνοδεία των ονειδισμών και των διώξεων του
άπιστου και χλευαστή κόσμου και θ' ακολουθήσει η δίκη από τον Πόντιο Πιλάτο,
τον εκπρόσωπο του Κοσμικού Νόμου, η καταδίκη η ανάβαση μεταφέροντας τον
Σταυρό, η καθήλωση πάνω στον Σταυρό, η Αγωνία, οι τρεις μέρες μέσα στον
τάφο και τέλος η τελική Ανάσταση, όταν εισέλθεις σε πλήρη ένωση με Εμέ. Όλα
αυτά έχουν την εσωτερική τους σημασία, ή την Ψυχική τους εφαρμογή και θα
πρέπει να γίνουν εύκολα κατανοητά από σένα, αν θα Μου έχεις ανοίξει την
καρδιά σου. Αυτή ήταν στο παρελθόν η Οδός για σένα και για όσους μελέτησαν
και ακολούθησαν τη Διδασκαλία Μου, όπως δόθηκε στις προηγούμενες
αποκαλύψεις Μου. Ήρθε τώρα η ώρα που ΕΓΩ έχω προετοιμάσει εσένα και
πολλούς άλλους για μια νέα Πρόνοια, όπου θα μπορείς να εισέλθεις στη
συνειδητότητα Μου απ' ευθείας και αμέσως, με Υπερπροσωπικό Τρόπο. Όσοι
είναι αρκετά μεγάλοι και αρκετά ισχυροί ώστε ν' απορρίψουν όλες τις αξιώσεις
της ανθρώπινης προσωπικότητας και μπορούν να πουν «ΕΓΩ ΕΙΜΙ» και να
γνωρίζουν ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο έσω ο Οποίος τους δίνει αυτή τη δύναμη και τους
κάνει ικανούς να υψώνονται πάνω απ' τα θέλγητρα και τις επιρροές του
εξωτερικού κόσμου αυτοί είναι εκείνοι που ΕΓΩ επέλεξα διαμέσου των οποίων
θα εκφράσω όλες τις θαυμαστές δόξες της Θείας Μου Ιδέας. Η Χρηστική, ή ΕΓΩ
85

ΕΙΜΙ, Συνειδητότητα πρέπει να γεννηθεί στην καρδιά σου και στην καρδιά κάθε
ανθρώπινης προσωπικότητας, πρέπει να μεγαλώσει και να ευδοκιμήσει και κατά
κάποιο τρόπο, να περάσει μέσα από όλες τις εμπειρίες που συμβολίζονται με τη
ζωή του Ιησού, πριν φτάσεις σ' αυτό το σημείο και γίνεις συνειδητή έκφραση,
μαζί Μου, της Θείας Μου Ιδέας. Το Παράδειγμα της Χρηστικής Αγάπης και
Ευσπλαχνίας που εκδήλωσα στη ζωή εκείνη πρέπει και συ επίσης να εκφράσεις
σε κάποιο βαθμό στη ζωή σου, πριν μπορέσεις να δοκιμάσεις τους καρπούς αυτής
της Αγάπης, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι αγάπη, αλλά η Αγία Τριάς, ( Αγάπη - Σοφία - Δύναμη ). δηλαδή η αληθινή έκφραση της Υπερπροσωπικής
Μου Ζωής.
Συ μέχρι τώρα δεν έχεις γνωρίσει τη σημασία της Υπερπροσωπικής Ζωής κι έτσι
δεν μπορείς να ξέρεις την έννοια της Υπερπροσωπικής Αγάπης. Η αγάπη για
σένα, αν αναλύσεις προσεκτικά αυτό το συναίσθημα, ήταν πάντοτε μια
ανθρώπινη συγκίνηση ή εκδήλωση και δεν ήσουν σε θέση να συλλάβεις μίαν
Αγάπη στερημένη, ή μη προσκολλημένη, σε κάποιο ανθρώπινο ή προσωπικό
συμφέρον. Τώρα καθώς αρχίζεις να Με αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου και
την ανοίγεις τελείως για να Με περικλείσεις, θα σε πληρώσω μ' ένα θαυμαστό
παράξενο καινούργιο συναίσθημα, που θα ενεργοποιήσει κάθε ιστό του είναι σου
με το δημιουργικό ένστικτο και θα είναι για σένα ένα γνήσιο Ελιξίριο Ζωής.
Γιατί κατά την εξωτερική εκδήλωση του συναισθήματος αυτού, όταν ΕΓΩ
διαμέσου σου το διαχέω έτσι στον κόσμο, θα γευτείς την ανείπωτη γλυκύτητα της
Αγίας Μου Υπερπροσωπικής Αγάπης, μαζί με τη φώτιση που την συνοδεύει, η
φώτιση του νου και της συνειδητότητας με απεριόριστη Ισχύ και αυτή θα σε
κάνει ( ολοκληρωτικά ανιδιοτελή ) και για το λόγο αυτό, τέλειο αγωγό της
Υπερπροσωπικής Έκφρασης της Θείας Μου Ιδέας. Θα αντιληφθείς τότε ότι είσαι
Μέρος Μου και μέρος κάθε άλλου πλάσματος και ό,τι έχεις ή ό,τι είσαι, δεν είναι
δικά σου, αλλά δικά Μου, προς χρήση οπουδήποτε και οποτεδήποτε ΕΓΩ
επιτάσσω. Η ζωή σου, δεν θα επικεντρώνεται πλέον στον εαυτό σου, αλλά ο
Εαυτός Σου θα χαθεί, θα συγχωνευθεί μέσα στους άλλους Εαυτούς Σου,
εγκαταλείποντας με τη θέληση του τη Ζωή σου, την Κατανόηση σου, την Δύναμη
σου, την Ουσία σου ( που όλα αυτά δεν ήταν παρά φάσεις της Υπερπροσωπικής
86

Μου Αγάπης, της οποίας ΕΓΩ σου έδωσα κάποιο μέρος, μόνο για μια τέτοια
χρήση ). Στην προσωπικότητα του Ιησού Χριστού εκδήλωσα πολλή από την
Υπερπροσωπική Αγάπη, αρκετή για να σε εμπνεύσει και να σε οδηγήσει στην
αναζήτηση του παραδειγματισμού από την Ζωή Του και την Προσωπικότητα
Του και διαμέσου αυτής της αναζήτησης και της προσπάθειας στην αφύπνιση
εντός σου τη Συνειδητότητας του εσωτερικού σου Χριστού. Μέσα απ' αυτή την
αφύπνιση και απ' την κατανόηση ότι ο Χριστός δεν είναι παρά ο αγωγός , ή η
θύρα, που ανοίγει προς Εμέ, σε οδήγησα τελικά προς το σημείο όπου θα μπορείς
να εισέλθεις και να καταστείς συνειδητά μέρος της Υπερπροσωπικής Μου Ζωής.
Και σου εκφράζω εδώ καθαρά ότι η Υπερπροσωπική Μου Αγάπη δεν έχει τίποτα
κοινό με την προσωπική ζωή και την προσωπική Αγάπη. Αυτά όλα δεν είναι
παρά τα εξωτερικά διάμεσα που χρησιμοποιώ και διαμέσου των οποίων διαχέω
απ' την καρδιά της Ανθρωπότητας την ΑΘΕΑΤΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ σ' όλο τον κόσμο
την αληθινή Μου Αγάπη, εκεί που αιώνια εκφράζει την Δύναμη που αγκαλιάζει
τα πάντα, ζωογονεί τα πάντα, τη δημιουργική και εξυψωτική Δύναμη. Η Αγάπη
Μου δεν λαμβάνει υπόψη άτομα ή προσωπικότητες, όλα αυτά δεν είναι παρά
πιόνια στη σκακιέρα της ζωής, τα οποία ΕΓΩ κινώ όπως νομίζω καλύτερα για να
πετύχω το σκοπό Μου - την πλήρη και τέλεια έκφραση της Θείας Μου Ιδέας.
Μέσα στην Ανθρωπότητα μόνο μπορώ να εκφράσω την Ιδέα Μου, ακριβώς
όπως συ μπορείς να εκφράσεις την ιδέα περί του εαυτού σου μόνο μέσα και
διαμέσου της ανθρώπινης προσωπικότητας σου. Στην Ανθρωπότητα ΕΓΩ ζω και
κινούμαι και ΕΙΜΙ. Είναι η θνητή προσωπικότητα και το σώμα του Αθάνατου
εαυτού Μου, ακριβώς όπως η προσωπικότητα σου και το σώμα σου είναι αυτά
που χρησιμοποιείς για να εκφράσεις την ύπαρξη σου.
Όλες οι ατομικές ανθρώπινες προσωπικότητες, με τα σώματα τους, δεν είναι
παρά κύτταρα του Δικού Μου Σώματος, της Ανθρωπότητας. Όπως ακριβώς η
ΕΓΩ ΕΙΜΙ παρουσία εντός σου οικοδομεί τώρα το σώμα σου με τρόπο που
μπορώ, διαμέσου σου, να εκφράσω απόλυτα την Ιδέα Μου για σένα ( δηλαδή
οικοδομεί τον Αληθινό Σου Εαυτό ), έτσι ΕΓΩ σταδιακά οικοδομώ την
ανθρωπότητα ώστε, διαμέσου της, να μπορώ να εκφράσω τέλεια την Ιδέα Μου

87

περί Εμού. Καθώς τα εξατομικευμένα κύτταρα του Σώματος Μου της
Ανθρωπότητας, όπως ακριβώς τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος σου,
συμμετέχοντας στη Ζωή Μου, γίνονται Υπερπροσωπικά και αρμονικά μέρη των
οργάνων που διαμορφώνουν, ζουν μια ζωή υγιεινή και ευτυχισμένη. Αλλά έστω
ένα κύτταρο αν αντιτίθεται, ή δρα ενάντια, στο γενικό νόμο του οργάνου του, τότε
η αρμονική λειτουργία του οργάνου αυτού γίνεται αδύνατη, πράγμα που
φυσιολογικά επηρεάζει το σώμα και καταλήγει σε ασθένεια.
Κάθε κύτταρο ενός οργάνου είναι ατόφιο και απαραίτητο τμήμα του οργάνου
αυτού και η εργασία του είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του οργάνου και
για την υγεία του Σώματος Μου. Γι' αυτό, αν κάθε κύτταρο δεν εγκαταλείψει όλη
του τη δύναμη και όλη του την ευφυΐα, - πράγματα που δεν είναι παρά ιδιότητες
της Ζωής που ΕΓΩ του δίνω -, προς το σκοπό της τέλειας λειτουργίας ολόκληρου
του Σώματος Μου, το μόνο αποτέλεσμα για το Σώμα Μου θα είναι η δυσαρμονία,
με τα παρεπόμενα επακόλουθα — ασθένεια, πόνο, αμαρτία, δουλεία, ένδεια,
έλλειψη κατανόησης, αποσύνθεση, ή θάνατος. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν κάθε
όργανο δεν εγκαταλείψει όλη του την ευφυΐα και όλες τις δυνάμεις με τις οποίες
το προίκισα, - με τον μόνο σκοπό την εκδήλωση και διατήρηση της ζωής του
σώματος Μου σε πλήρη υγεία - , το μόνο αποτέλεσμα θα είναι αποδιοργάνωση,
ρήξη, επανάσταση και τελικά ΠΟΛΕΜΟΣ. - Πόλεμος_μεταξύ των διαφόρων
οργάνων και μεταξύ των αντίστοιχων κυττάρων τους - με επακόλουθο
μεγαλύτερο ή μικρότερο χάος σ' όλο Μου το Σώμα. Στο σώμα Μου της
Ανθρωπότητας αυτό πιθανόν να σημαίνει πόλεμο μεταξύ των Εθνών, που είναι τα
όργανα του Σώματος Μου. Καθώς κάθε πόλεμος δεν είναι παρά οξεία ασθένεια ή
δυσαρμονία και καθώς η Ζωή Μου, που στην Ανθρωπότητα εκδηλώνεται σαν
Υπερπροσωπική Αγάπη, μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα στην αρμονία, όπως
και

στο

ανθρώπινο

σώμα,

η

Ζωή

Μου

Αυτή

πάντοτε χρησιμοποιεί,

εξισορροπεί και προετοιμάζει συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορεί να εκδηλώνεται
πάντοτε μ' αυτόν τον τρόπο. Αυτό η Ζωή Μου το επιτυγχάνει ξεριζώνοντας από
τα

διάφορα

όργανα του

σώματος

όλα τα

άρρωστα, εξασθενημένα και

απροσάρμοστα κύτταρα, ή εξελίσσοντας την αρρώστια
όπως πυρετό, υδρωπικία, άνθρακα -,

σε κακοήθη μορφή -

ή σε εκφυλισμό στο φυσικό σώμα.
88

Απορρίπτει γρήγορα τέτοια κύτταρα κατά δισεκατομμύρια, έως ότου το
συγκεκριμένο όργανο είτε καθαρθεί, είτε καταστραφεί τελείως η δύναμη
λειτουργίας του. Με άλλους λόγους η αληθινή ζωή και εργασία κάθε κυττάρου
και κάθε οργάνου είναι η εγκατάλειψη της ατομικής του ζωής, ώστε όλο Μου το
Σώμα να μπορεί να Είναι, ή να Εκφράζεται, σε τέλεια Αρμονία. Όταν κάθε
κύτταρο και κάθε όργανο δεν έχει άλλη ιδέα εκτός απ' αυτήν και ( καθιστά τον
εαυτό του έναν αγνό και ανιδιοτελή αγωγό )διαμέσου του οποίου η
Υπερπροσωπική Μου Ζωή μπορεί να ρέει, τότε το Σώμα Μου θα έχει γίνει ένα
αρμονικό και τέλειο Σύνολο.
Και τότε θα μπορεί η Ιδέα Μου να εκδηλώσει στη γη τις θείες Της Δυνάμεις και
δυνατότητες, όπως ακριβώς γίνεται στα Ουράνια Βασίλεια του Αιώνιου. Καθώς
εγκαταλείπεις ολοκληρωτικά τον εαυτό σου σε Με. ώστε να μπορώ να διαχέω
διαμέσου σου την Ιερή Μου, Υπερπροσωπική Αγάπη, μη έχοντας άλλη σκέψη
από την τέλεια έκφραση αυτής της Αγάπης που είναι η Αληθινή Μου Ζωή, τότε
θα μπορέσω ΕΓΩ - διαμέσου σου, να ενεργοποιήσω και να αφυπνίσω τους
τριγύρω σου σταδιακά σε αναγνώριση Μου - του εντός τους Χριστού - ώστε κι
αυτοί να εγκαταλείψουν τους εαυτούς τους ολοκληρωτικά σε Με. Τελικά Το
όργανο, ή το μέρος εκείνο του Σώματος Μου της Ανθρωπότητας που αυτοί και συ
συναποτελείτε, αποκτά τέλεια υγεία και αρμονία και προσθέτει το μερίδιο του
στην επίτευξη και διατήρηση της τέλειας υγείας σ' όλο το Σώμα Μου. Όταν έρθει
το πλήρωμα του χρόνου, η Δύναμη της θείας Μου Ζωής, ή η Υπερπροσωπική
Μου Αγάπη, θα ρέει και θα εκδηλώνεται σ' όλη την έκταση της ανθρωπότητας
και η Ιδέα Μου θα εκφράζεται πλήρως στη γη όπως εκφράζεται στον Ουρανό. Η
Γη και όλα τα γήινα σώματα δεν θα αποτελούνται πλέον απ' τη χονδροειδή
φυσική ύλη που είχαν προηγουμένως, αλλά θα έχουν γίνει τελείως εξαγνισμένα
και καθαρμένα απ' τον εαυτό τους και θα έχουν πάλι ανέλθει μέχρις εκεί απ' όπου
κατήλθαν. Γιατί ο σκοπός αυτής της δημιουργίας, δηλαδή της ανάπτυξης
οργανισμών για την εξωτερική εκδήλωση και ανθρώπινη έκφραση της θείας
Μου Ιδέας, θα έχει εκπληρωθεί και μη έχοντας άλλο, πλέον, ανάγκη να
χρησιμοποιήσω φυσικά ή εξωτερικά διάμεσα, για τέτοια έκφραση, του λοιπού
ΕΓΩ θα δημιουργώ και θα εκφράζω μόνο Νοητική Ουσία, που είναι το μόνο
89

διάμεσο που χρειάζεται στον Ουράνιο Κόσμο της Υπερπροσωπικής Ζωής. Τότε ο
Θείος Μου Λόγος θα γαλουχεί, θα διατρέφει, θα ενδύει τα Πάντα που θα σπεύδουν
ως τάχιστες φωτοδιάνοιες όπου είναι ανάγκη.

Η Εύρεση Μου
Συ, που προσεκτικά μελέτησες ότι ελέχθη σ' αυτά τα κείμενα και που πιστεύεις
ότι πήρες μία μικρή άποψη Μου, αλλά δεν είσαι ακόμη βέβαιος, πλησίασε και
άκουσε με την Ψυχή σου αυτό που έχω να σου πω τώρα. Ηρέμησε! - και μάθε,
-ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ. Αν έχεις μάθει να ( «Είσαι Ήρεμος» "), αν μελέτησες και
διαλογίστηκες πάνω σ' αυτό το «ΕΓΩ» σαν τον εντός σου θεό, αν είσαι σε θέση να
Το διακρίνεις από το προσωπικό σου ΕΓΩ και έχεις πότε - πότε τη
συνειδητότητα ότι μπορείς να εξέρχεσαι από την προσωπικότητα σου και να
θεάσαι τον ανθρώπινο εαυτό σου όπως είναι, να βλέπεις όλα του τα
μικροελαττώματα και τις αδυναμίες, τον βασικό του εγωισμό, τις ζωώδεις του
ορέξεις και τα πάθη του, τις παιδιάστικες επιθυμίες του και την τρελή του
περηφάνια και ματαιοδοξία. Αν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να τ'
αντικρίσεις με καθαρή ματιά . μάθε ότι τις στιγμές αυτές υπήρξες Ένα με Με στη
Συνειδητότητα Μου ( είτε την αποκαλέσεις Κοσμική, Συμπαντική, Πνευματική ή
Υπερπροσωπική Συνειδητότητα, όπως θέλεις "), γιατί δεν θα μπορούσες να δεις
αυτά τα πράγματα εντός του εαυτού σου παρά μόνο διαμέσου των
Υπερπροσωπικών Οφθαλμών Μου.
Και πάλι, αν κοιτάξεις πίσω σου θα θυμηθείς πολλές περιπτώσεις που
αισθάνθηκες ισχυρή ώθηση να κάνεις ορισμένα πράγματα, μερικά απ' τα οποία
έκανες με θαυμάσια αποτελέσματα, ενώ για άλλα αντιστάθηκες και η λογική σου
σε παρότρυνε σε διαφορετικές ενέργειες και συχνά είχες σαν αποτέλεσμα
αποτυχία, απογοήτευση ή πόνο. Αυτή η παρορμητική συνειδητότητα ήταν απλώς
ο Αληθινός Σου Εαυτός. ΕΓΩ εντός σου, κατευθύνοντας σε σε τέτοιες στιγμές,
λέγοντας σου διακριτικά τι να κάνεις. Στις στιγμές αυτές συ άκουγες με τα
Πνευματικά σου αυτιά, τα Ώτα Μου και όταν με Υπερπροσωπικό τρόπο
υπάκουες, ακολουθούσε επιτυχία και ικανοποίηση, αλλά όταν νόμιζες, σύμφωνα
90

με την προσωπικότητα σου ότι ήξερες καλύτερα, τότε το αποτέλεσμα ήταν
αναστάτωση, λύπη και δυστυχία. Άλλοτε πάλι υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκες
γεγονότα να πλησιάζουν, ή την προσέγγιση προσώπων που δεν είχες ακόμη
αντικρίσει, ή δυσαρμονικές δονήσεις όταν ερχόσουν σ' επαφή με άλλους. Αυτός
ήταν απλώς ο αληθινός Συ, που αισθανόταν με το Πνευματικό, ή Υπερπροσωπικό
Σώμα, του οποίου η συνειδητότητα ήταν σε μόνιμο συναγερμό για να σε
προστατεύσει, να σε ειδοποιήσει και να σε ενημερώσει σχετικά με όλα τα
εξωτερικά πράγματα, καταστάσεις και γεγονότα. Ο καλύτερος και ασφαλέστερος
τρόπος για να μπορέσεις να Με γνωρίσεις είναι όταν η Ανιδιοτελής Αγάπη γεμίζει
την καρδιά σου, όταν μία ισχυρή καταπιεστική παρόρμηση σε κατέχει για να
βοηθήσεις κάποιους, να γιατρέψεις τις αρρώστιες τους, ν' ανακουφίσεις τις
ταλαιπωρίες τους, να τους φέρεις ευτυχία, να τους δείξεις τον Αληθινό Δρόμο,
-δηλαδή την πραγματική συναίσθηση Μου εντός σου. Η συναίσθηση αυτή
παραμερίζει την προσωπικότητα και χρησιμοποιεί το νου και το σώμα σου για το
σκοπό για τον οποίο ακριβώς ΕΓΩ τα έπλασα, σαν οδούς για την έκφραση της
Πραγματικής Μου Φύσης, που είναι η Τέλεια Αγάπη, ο Χριστός του Θεού, ή μία
ζωοδότρα, ενεργοποιός. ανανεωτική, θεραπευτική, τα πάντα παρέχουσα, τα
πάντα πληρούσα Δύναμη στο Σύμπαν.
Όλα αυτά σου τονίζονται ώστε να σου εντυπωθεί ότι είμαι ΕΓΩ, μέσα στο
Πνευματικό σου σώμα, το εντός σου Τέλειο Σώμα, όπου κατοικώ, ο Οποίος
πάντοτε σου ομιλώ, σε συμβουλεύω, σε διδάσκω, σε προειδοποιώ και σε βοηθώ σ'
όλες τις υποθέσεις της ζωής - μάλιστα και στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Αν και
μόνο στραφείς προς Με και με προσοχή παρατηρήσεις και μελετήσεις όλες αυτές
τις εντυπώσεις που δέχεσαι κάθε στιγμή και αν μάθεις να τις εμπιστεύεσαι κι έτσι
να Με υπηρετήσεις και να ενταχθείς εντός Μου, δίνοντας Μου όλη την πίστη σου,
αληθινά θα σ' οδηγήσω σ' όλους σου τους δρόμους, θα σου λύσω όλα τα
προβλήματα, θα διευκολύνω την εργασία σου και θα κινείσαι ανάμεσα σε
πράσινα λιβάδια, δίπλα απ' τα ήρεμα νερά της ζωής. Αα!, τέκνο Μου, αν ξόδευες
μόνο το ένα δέκατο απ' το χρόνο και την ενέργεια που σπατάλησες σ' εξωτερικές
αναζητήσεις ανάμεσα στις φλούδες της ανθρώπινης γνώσης και της ανθρώπινης
διδασκαλίας, σε σοβαρές, αποφασιστικές προσπάθειες που να κατευθύνονταν
91

εσωτερικά για να Με εύρεις. Αν και μόνο αφιέρωνες μιαν ώρα κάθε ημέρα για
Εμέ και μόνο, να φαντάζεσαι και να πραγματώνεις την εντός σου Παρουσία Μου.
Σου υπόσχομαι εδώ ότι όχι απλώς σύντομα, αλλά συντομότατα θα με
ανακαλύψεις και θα γίνω για σένα μια ακένωτη πηγή τέτοιας Σοφίας και Ισγύος
και Αρωγής που ο ανθρώπινος νου σου είναι αδύνατον τώρα να συλλάβει.
Μάλιστα, αν δεν κάνεις άλλο παρά να Με αναζητήσεις μ' αυτό τον τρόπο,
κάνοντας Με ΠΡΩΤΟ στη Ζωή σου, μη σταματώντας αν δεν Με εύρεις. δεν θα
περάσει πολύς καιρός και θ' αποκτήσεις συνείδηση της Παρουσίας Μου, της
γεμάτης με Αγάπη Φωνής Μου, που θα ομιλεί συνετώς από τα βάθη της καρδιάς
σου θα μάθεις να έρχεσαι προς Με σε Γλυκιά Κοινωνία και θ' ανακαλύψεις τον
Εαυτό Σου ενοικούντα μέσα στη Συνειδητότητα Μου, καθώς και πως ο Λόγος
Μου κατοικεί εντός σου και πως, οτιδήποτε επιθυμείς, θα σου πραγματοποιείται
κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αυτή η συνεχής ενοίκηση εντός Μου ίσως να είναι
δύσκολη στην αρχή, γιατί ο Κόσμος, η Σάρκα και ο διάβολος είναι ακόμη
εμφανείς στη συνειδητότητα σου. Αλλά θα συνηθίσεις στη χρήση των
Υπερπροσωπικών Μου οφθαλμών και σύντομα θα μπορέσεις να ιδείς εντός της
Αλήθειας των πραγμάτων, ακόμη και εντός της Αλήθειας αυτών που
εμφανίζονται σαν Κύριοι της Γης. Τότε θα ανακαλύψεις ότι κατοικείς μέσα σ'
ένα θαυμαστό καινούργιο κόσμο, γεμάτο Αγγελικές Υπάρξεις, που χρησιμοποιούν
τα Σάρκινα σώματα των ανθρώπινων προσωπικοτήτων Τους απλώς σαν
οχήματα, ή εργαλεία, ή ενδύματα, με τα οποία έρχονται σ' επαφή με τις γήινες
συνθήκες και εμπειρίες που Αυτές δημιούργησαν, ώστε ν' αναπτύξουν τις
Ψυχικές Ιδιότητες που είναι απαραίτητες για την τέλεια επί της γης έκφραση της
Ιδέας Μου. Τότε στα μάτια σου δεν θα υπάργει σκιά, ούτε κακό και συνεπώς ούτε
διάβολος, γιατί όλα είναι Φως και Αγάπη, Ελευθερία, Ευτυχία και Ειρήνη και θα
ιδείς Εμέ μέσα στα πάντα, σε κάθε Ύπαρξη μιαν Ιδιότητα Μου, σε κάθε έμψυγο
πράγμα κάποια Φάση Μου και το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι ν' αφήσεις την
Αγάπη Μου να λάμπει έξω από την καρδιά σου και Αυτή θα φωτίζει για σένα την
Αληθινή σημασία όλων όσων βλέπεις. Τότε θα έρθει η Μεγάλη Αντίληψη ότι
ανακάλυψες τη Βασιλεία του Θεού ότι βαδίζεις μέσα Της, ότι είναι ακριβώς εδώ
επί της γης, ότι Αυτή εκδηλώνεται ολόγυρα σου, ότι ζούσες εντός Της ανέκαθεν
92

αλλά δεν το είγες καταλάβει. Ότι αντί να είναι έξω σου σε κάποια μακρινή θέση,
είναι μέσα στην ύπαρξη σου, μέσα σε κάθε άλλη ύπαρξη, το εσώτατο εξωτερικό
όλων των εκδηλωμένων πραγμάτων.
Μ' άλλα λόγια, θ' αποκαλυφθεί ότι είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ των
πραγμάτων και ότι όλα όσα φαίνονταν εξωτερικά δεν είναι παρά η σκιά αυτής
της Αλήθειας, που δημιουργήθηκε από τις παρανοήσεις των ανθρώπων και από
την πίστη τους στην χωριστότητά τους από Εμέ. Όταν ανακαλύψεις Την
Βασιλεία, θα εύρεις και τη θέση σου μέσα Της, κατανοώντας τώρα ότι είσαι
αληθινά μία από τις Θείες Μου Ιδιότητες, ότι η εργασία σου είχε προετοιμαστεί
για σένα απ' την αρχή και ό,τι συνέβη στο παρελθόν δεν ήταν παρά μία
προετοιμασία και προσαρμογή της ανθρώπινης προσωπικότητας σου για το έργο
αυτό. Ολόκληρη η ψυχή σου θ' αναπηδά με χαρούμενη προσμονή που, μετά από
τόσα χρόνια περιπλάνηση, επέστρεψες στο τέλος στον Οίκο Μου και μπορείς
τώρα να εισέλθεις στην Αληθινή Μου Ζωή, γινόμενος Ένα με Εμέ στη
Συνειδητότητα και με τους άλλους Εαυτούς σου, που όλοι εργάζονται να
επιφέρουν την τελική πλήρη έκφραση της Θείας Μου Ιδέας στη γη. Συ, προς τον
οποίον η αναγνώριση αυτών έφερε στη μνήμη αναμνήσεις προηγούμενων
ευχαριστήσεων και του οποίου η Ψυχή ενεργοποιημένη ανταποκρίθηκε, μην
αφήσεις αυτούς τους λόγους πριν απομυζήσεις απ' όλους όλα όσα ΕΓΩ έχω να
σου πω. Ηρέμησε! Και άκου την εσωτερική Μου Φωνή και μάθε για τη δόξα που
σε αναμένει - αν μπορέσεις να δεις με Υπερπροσωπικούς οφθαλμούς και ν'
ακούσεις με Υπερπροσωπική Κατανόηση. Πάντως, αν η παρούσα μελέτη σου
φέρνει την πρώτη όψη της εντός σου πραγματικότητας Μου, βάζοντας σε κίνηση,
διαμέσου αυτής της μερικής αντίληψης περί Εμού και της Βασιλείας Μου,
υψηλές δονήσεις που σε ανυψώνουν σε μια προσωρινή πνευματική έκσταση κι
αποφασίζεις να προσπαθήσεις να κατοικείς πάντοτε μέσα σ' αυτή την περί Εμού
Συνειδητότητα και πάντα να Με υπακούς. - μην αποθαρρύνεσαι αν αποτύχεις
όταν, αμέσως μετά, εμφανισθεί μία περίπτωση για να δοκιμάσει την σοβαρότητα
και την ισχύ της απόφασης σου. Μόνο με τις δοκιμασίες σου και τις αποτυγίες
σου και την οξεία αντίληψη της έλλειψης δύναμης και ικανότητας ν' αφήνεσαι
και να Με εμπιστεύεσαι, θα μπορέσω να ενεργοποιήσω εντός σου τη
93

συνειδητότητα των Θείων Μου Δυνάμεων που πάντα αναμένουν να εκδηλωθούν
διαμέσου σου. Αυτές οι υψηλές δονήσεις είναι μόνον η ανύψωση προς δράση
Ορισμένων ψυχικών Ιδιοτήτων και αντίστοιχων λειτουργιών τους, που πρέπει ν'
αφυπνιστούν πριν μπορέσω να εκδηλώσω τέτοιες Δυνάμεις. Και είναι φυσικό,
όταν τέτοιες ψυχικές ιδιότητες ανυψώνονται, να συναντούν δραστική αντίδραση
απ' ορισμένες άλλες ιδιότητες, οι οποίες μέχρι τώρα κατείχαν αδιαφιλονίκητη
εξουσία στη φύση σου και οι οποίες πρέπει να υπερκεραστούν και να ' ρθουν σε
υποταγή και ύστερα ν' ανυψωθούν στην πραγματική τους υπηρεσία, πριν οι
ψυχικές ιδιότητες μπορέσουν να εκδηλωθούν ελεύθερα.
Και η αντίδραση αυτή πρέπει να και θα ενισχύσει και δοκιμάσει και
τελειοποιήσει την εκδήλωση αυτών των Ψυχικών Ιδιοτήτων, διότι θα πρέπει να
είσαι ικανός ν' αντέξεις κάθε επίθεση απ' έξω, πριν μπορέσεις να εκδηλώσεις
πλήρως όλες τις Θείες Μου Δυνάμεις που ωθούν απ' το εσωτερικό. Μάθε ότι
ΕΓΩ εκδηλώνω τις Δυνάμεις αυτές τόσο γρήγορα εντός σου, όσο συ μπορείς να
το αντέξεις και να γίνεις ισχυρός. Το λάθος που έκανες, ήταν που προσπάθησες να
ωριμάσεις μόνος σου. ΕΓΩ ΕΙΜΙ το δένδρο της Ζωής εντός σου. η Ζωή Μου
πρέπει να προβληθεί και θα προβληθεί, αλλά θα το κάνει με βαθμιαία και
σταθερή πρόοδο. Δεν μπορείς να καρποφορήσεις πριν ωριμάσεις αρκετά γι 'αυτό.
Θυμήσου, Ότι η Ζωή Μου συνεχώς σε οικοδομεί προς την τελειότητα της υγείας,
της δύναμης και της ωραιότητας, που πρέπει να εκδηλωθούν εξωτερικά, όπως
Αυτή εκδηλώνεται εσωτερικά , σαν κύματα φωτός και Ιερές παλμοδονήσεις των
κυττάρων σου. Είναι ο Ιερός Κυματισμός της Παρουσίας Μου.
Συ. που άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου, αλλά δεν έχεις
μάθει ακόμα να κοινωνείς με Εμέ, άκου και μάθε τώρα: Έμαθες να «Ηρεμείς»
και ίσως αισθάνθηκες την εντός σου Παρουσία Μου. Στην περίπτωση αυτή,
καταλαβαίνοντας ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκεί, κάνε Μου μίαν ερώτηση. ( Τότε, με μια
σιωπηλή, θερμή προσευχή σε Με για μιαν απάντηση, αλλά χωρίς ανυπομονησία,
φροντίδα ή προσωπικό συμφέρον και με ανοιχτό νου). ( περίμενε μ' εμπιστοσύνη
για τις εντυπώσεις που θα έρθουν ), Αν έρθει μία σκέψη, σαν απάντηση, που την
αναγνωρίζεις σαν κάτι που κάπου έχεις ακούσει ή διαβάσει, απόρριψε την
αμέσως και πες: «Όχι, Πατέρα, Συ τι Λες;». Άλλες σκέψεις ίσως έρθουν από
94

άλλες ανθρώπινες πηγές, αλλά αν είσαι άγρυπνος θα τις αναγνωρίσεις και θ'
αρνηθείς να τις δεχτείς. Τότε, αν επιμένεις ρωτώντας Με, θα πάρεις τελικά μίαν
απάντηση_που θα αισθανθείς ότι είναι πραγματικά από Εμέ. Έτσι θα είναι στην
αρχή. ( Όταν όμως θα έχεις μάθει να διακρίνεις τη Φωνή Μου από όλες τις άλλες
φωνές και θα μπορείς να κρατάς καταπιεσμένο το προσωπικό σου συμφέρον, τότε
θα γίνεις ικανός να διατηρείς σιωπηλή κοινωνία μαζί Μου όποτε θέλεις ). χωρίς
παρεμβολές από τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις γνώμες των άλλων και θα
μπορείς να ρωτάς οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις και οποιοδήποτε πρόβλημα στο
οποίο χρειάζεται βοήθεια και ΕΓΩ, τη στιγμή αυτή, θα φέρω στο νου σου τους
λόγους που πρέπει να πεις, είτε τους πεις σιωπηλά στον εαυτό σου, ή ακουστά με
το στόμα σου στους άλλους. Συ, Αγαπητέ Μου, που αφιέρωσες τον εαυτό σου σε
Με και στρέφεις κάθε προσπάθεια στην εύρεση ενότητας με Με, αλλά αντί αυτού
εύρες, φαινομενικά, ότι κάθε στύλος υποστήριξης του Κόσμου σου είχε
αφαιρεθεί, ή σου αφαιρείται τώρα και ότι έμεινες χωρίς χρήματα και φίλους και
δεν ξέρεις που να στραφείς για ανθρώπινη βοήθεια.
Μάθε, Ευλογημένε Μου, ότι είσαι πάρα πολύ κοντά τώρα και ότι αν
συνεχίσεις μόνο να μένεις εντός Μου, αφήνοντας το Λόγο Μου να κατοικεί εντός
σου και να σε οδηγεί, αφήνοντας σε να πιστεύεις απόλυτα στην Υπόσχεση Μου,
πολύ σύντομα θα σου φέρω μια Χαρά, μια πληρότητα, μιαν Ειρήνη, που οι
ανθρώπινοι λόγοι και ο ανθρώπινος νους δεν μπορούν ίσως να απεικονίσουν.
Διότι υπάκουσες στις Εντολές Μου και Με εμπιστεύθηκες και ζήτησες πρώτα τη
Βασιλεία Μου και την Δικαιοσύνη Μου και γι' αυτό θα σου προσθέσω όλα τα'
άλλα πράγματα, ακόμη και αυτά που ο Κόσμος σου αρνήθηκε. Συ, Αγαπημένε
Μου, που παρόμοια αφιέρωσες τον εαυτό σου σε Με, αλλά ακόμη διατηρείσαι σε
μερικά από τα πρότυπα του Κόσμου και δεν μπορείς να παραιτηθείς και να
εμπιστευθείς ολοκληρωτικά σε Με. Συ για τον οποίο, για τους λόγους αυτούς,
επέτρεψα αποτυχία, απογοήτευση, ακόμη ένδεια για να σε κάνω να μάθεις την
απατηλή αξία όλων των γήινων πραγμάτων, την προσωρινότητα Τους, την
αδυναμία τους να δώσουν ευτυχία, το ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Αληθινή
Μου Ζωή. συ, αγαπητό Μου τέκνο, που δεν τα βλέπεις ακόμη αυτά και που η
καρδιά σου είναι γεμάτη ανησυχία και φόβο επειδή δεν γνωρίζεις από πού θα
95

έρθει ο αυριανός άρτος, ή τα χρήματα για το νοίκι του άλλου μήνα, ή για την
καθυστερημένη υποθήκη σου.
Άκουσε άλλη μια φορά τους Λόγους Μου, που σου έχουν δοθεί από πολύ καιρό
στην επί του Όρους Ομιλία. «Διά τούτο λέγω υμίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι
φάγητε και τι πίετε, μηδέ τω σώματι υμών ενδύσησθε. Ουχί η ψυχή πλέον εστί
της τροφής και το σώμα του ενδύματος; Εμβλεψατε εις τα πετινά του ουρανού,
ότι ου σπείρουσι ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο Πατήρ υμών ο ουράνιος
τρέφει αυτά, ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών; Τις δε έξ υμών μερίμνων
δύναται προσθείται επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα; Και περί ενδύματος τι
μεριμνάτε καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νήθει,
λέγω δε υμίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλετο ως εν
τούτων. Ει δε τον χόρτον του αγρού, σήμερον όντα και αύριο εις κλίβανον
βαλλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιέννυσιν, ου πολλώ μάλλον υμάς, ολιγόπιστοι; Μη
ουν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγωμεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλώμεθα; (Πάντα
γαρ ταύτα τα έθνη .επιζητεί) Οίδε γαρ ο Πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε
τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού (Που εδώ
μεταφράζεται η Συνειδητότητα Του) και τη δικαιοσύνην Αυτού και πάντα ταύτα
προστεθήσεται υμίν. Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον
μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Χρειάζεσαι
περισσότερο συγκεκριμένες Εντολές ή πιο συγκεκριμένη υπόσχεση απ' αυτές; -Συ
που αφιέρωσες τον εαυτό σου σε Με και αποκαλείσαι Μαθητής Μου. Άκου! Δεν
σου παρείχα τα πάντα; Ήρθες ποτέ στην ανάγκη χωρίς ΕΓΩ να εμφανισθώ πάντα
αρωγός στην κατάλληλη στιγμή; Υπήρξε ποτέ ώρα που τα πράγματα έμοιαζαν
σκοτεινά κι ΕΓΩ δεν έφερα Φως; Μπορείς, με όσα τώρα ξέρεις, να κοιτάξεις στο
παρελθόν της ζωής σου και να δεις αν θα μπορούσες να τα τακτοποιήσεις
καλύτερα; Θ' άλλαζες την Πνευματική σου αντίληψη με όλα τα γήινα αγαθά
οποιουδήποτε που γνωρίζεις; Δεν τα

έκανα αυτά ΕΓΩ παρά το γεγονός ότι

επαναστατούσες και αρνιόσουν να Με ακούσεις σ' όλη σου τη Ζωή;
Αα. Τέκνο Μου, δεν μπορείς να δεις ότι χρήμα, ρούγα, σπίτι, τροφή καθώς και
η απόκτηση τους δεν είναι παρά μόνο περιστατικά και δεν έχουν καμία σχέση με
την πραγματική σου Ζωή, εκτός όταν τα κάνεις αληθινά δίνοντας τους με τη
96

σκέψη σου τόσο μεγάλη σημασία και αφήνοντας Με παραμερισμένο στην άκρη;
Αν είναι απαραίτητο για σένα να αποστερηθείς από τα εγκόσμια, ώστε να
μπορέσεις να γνωρίσεις την Αλήθεια - ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ το μόνο σημαντικό πράγμα
στη Ζωή, ότι ΕΓΩ πρέπει να Είμαι ΠΡΩΤΟΣ αν αληθινά Με αγαπάς -τότε το
επιτρέπω ώστε να γίνουν δικές σου η Αληθινή και διαρκής Ευτυχία και
Ευημερία. Αυτό ισχύει και για σένα, Τέκνο Μου, για σένα που έχεις χάσει την
αυτοκυριαρχία σου και μετά από ανιαρά χρόνια εξωτερικής αναζήτησης απ' τους
γήινους γιατρούς και φάρμακα, ακολουθώντας πιστά κάθε οδηγία και σύσταση
που σου έδιναν, για να ξανακερδίσεις τη Ζωή που είχες χάσει - για σένα που
στράφηκες τελικά εντός σου προς Με, με την αμυδρή ελπίδα πως θα μπορούσα
να σε βοηθήσω. Μάθε, Μικρέ Μου, ότι και συ επίσης πρέπει να φθάσεις σε πλήρη
υποταγή σε Εμέ, τον Ένα και μόνο Ιατρό που μπορεί να σε γιατρέψει. Διότι ΕΓΩ
ΕΙΜΙ η Παντοδύναμη εντός σου Ζωή. ΕΓΩ ΕΙΜΙ η Υγεία σου, η Δύναμη Σου, η
Ζωτικότητα Σου, και μέχρις ότου με αισθανθείς εντός σου και γνωρίσεις ότι ΕΓΩ
ΕΙΜΙ ταύτα πάντα για σένα, δεν θα βιώσεις πραγματική και αιώνια υγεία.
Και Τώρα, Τέκνο Μου, πλησίασε. Διότι πρόκειται να σου αποκαλύψω τον
τρόπο της απόκτησης όλων αυτών των πραγμάτων - Υγείας. Ευημερίας,
Ευτυχίας, Ενότητας. Ειρήνης. Στους επόμενους λόγους κρύβεται το Μέγα
Μυστικό. Ευλογημένος Συ που το ανακάλυψες. Ηρέμησε! ΚΑΙ ΜΑΘΕ. - ΕΓΩ
ΕΙΜΙ. - Ο ΘΕΟΣ. ΜΑΘΕ ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός σου. ΜΑΘΕ ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ Συ.
ΜΑΘΕ ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ η ΖΩΗ σου. ΜΑΘΕ ότι Πάσα Σοφία. Πάσα Αγάπη. Πάσα
Ισχύς ενοικούν εντός της Ζωής αυτής, η οποία ρέει ελεύθερα διαμέσου
ολόκληρης της ύπαρξης σου ΤΩΡΑ. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΖΩΗ, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΕΥΦΥΪΑ.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΙΣΧΥΣ εντός πάσης Ουσίας. - Εντός όλων των. κυττάρων του
σώματος σου, εντός των κυττάρων πάσης ορυκτής, φυτικής και ζωικής ύλης
εντός του αέρα, του νερού και της φωτιάς, εντός του Ήλιου, της Σελήνης και των
Αστεριών. ΕΓΩ ΕΙΜΙ αυτό που εντός σου και εντός των ΕΣΤΙ. Η Συνειδητότητα
τους είναι ΕΝΑ με τη συνειδητότητα σου και τα Πάντα είναι Συνειδητότητα
Μου. Διαμέσου της εντός τους Συνειδητότητάς Μου Όλα τα όσα έχουν δικά σου για να τα ζητήσεις. Μίλησε Τους ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ. Μίλησε με τη
Συνειδητότητα της Ενότητας Σου με Με. Μίλησε - διέταξε ότι ΣΥ Επιθυμείς,
97

μέσα σ' αυτή τη Συνειδητότητα και το Σύμπαν θα σπεύσει να υπακούσει.
ΕΓΕΡθΗΤΙ! Ω ένθερμε αναζητητή της ενότητας με Με. Δέξου Τώρα τη θεία Σου
Κληρονομιά! Άνοιξε διάπλατη τη Ψυγή σου, το νου σου, το σώμα σου και
εισέπνευσε την πνοή Μου Ζωής.
ΜΑΘΕ ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο Πληρών σε έτσι, ώστε να υπερκαλυφθείς με την
Θεϊκή Μου ΔΥΝΑΜΗ, ώστε κάθε ίνα, κάθε νεύρο, κάθε κύτταρο, κάθε άτομο
του είναι σου είναι τώρα ΖΩΝΤΑΝΟ μαζί Μου, ζωντανό με την Υγεία Μου, με
την Δύναμη Μου, με την Ευφυΐα Μου, με την Οντότητα Μου! Διότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
Συ. ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ σου Εαυτός, η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΥ Ζωή και ΕΓΩ
ΕΙΜΙ εκδηλώνων τον ΕΑΥΤΟΝ Μου και ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΟΥ εντός
σου ΤΩΡΑ. ΑΦΥΠΝΙΣΟΥ! Εγέρθητι και διεκδίκησε την Κυριότητα Σου.
ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και τις ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ! ΜΑΘΕ πως όλα όσα έχω είναι
δικάσου. ότι όλη η πανίσχυρη ΖΩΗ ΜΟΥ ρέει διαμέσου σου, ότι μπορείς να
πάρεις απ' ΑΥΤΗΝ ότι θέλεις και να δομήσεις μ' ΑΥΤΗΝ. Και ΑΥΤΗ θα
εκδηλωθεί προς γάρη σου σαν Υγεία, Δύναμη. Ευημερία. Ενότητα. Ευτυγία.
Ειρήνη. - οτιδήποτε συ θα ΘΕΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΕ. Φαντάσου το αυτό.
ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ! ΜΑΘΕ ΤΟ! Ύστεοα. με όλη τη θετικότητα της Φύσης σου.
πρόφερε το Δημιουργικό ΛΟΓΟ. Δεν θα σου επιστρέψει κενός. Αλλά, μάθε
Αγαπητέ, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν έρθεις σε Με, με πλήρη και ολοσχερή
υποταγή, πριν παραδώσεις τον εαυτό σου, την ουσία σου, τις υποθέσεις σου, τη
Ζωή σου στη Φροντίδα Μου, αφήνοντας όλη τη μέριμνα και την ευθύνη σε Με,
επαναπαυμένος και εμπιστευόμενος Με απόλυτα. Όταν το κάνεις αυτό, τότε οι
πιο πάνω Λόγοι θα ενεργοποιήσουν σε δρώσα ζωή τις Θείες Μου Δυνάμεις που
καθεύδουν μέσα στη Ψυχή σου και θα συνειδητοποιήσεις μία Πανίσγυρη
ΔΥΝΑΜΗ εντός σου, η οποία, ανάλογα με το πόσο ενοικείς εντός Μου και
αφήνεις τους Λόγους Μου να ενοικούν εντός σου, θα σε απελευθερώσει τελείως
από τον Ονειρικό σου Κόσμο, θα σε ζωογονήσει πλήρως εντός του Πνεύματος, θα
σου καθαρίσει όλο το δρόμο, θα σου προσφέρει όλα όσα επιθυμείς και θα
αφαιρέσει όλες τις ανωμαλίες και τις ταλαιπωρίες για πάντα.
Τότε δεν θα υπάρχουν πλέον αμφιβολίες και ερωτηματικά, διότι θα
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ότι ΕΓΩ, ο ΘΕΟΣ ο ίδιος ο ΕΑΥΤΟΣ σου, θα προνοεί πάντοτε και
98

πάντοτε θα σου δείχνει το δρόμο, γιατί θα έχεις ανακαλύψει ότι ΣΥ και ΕΓΩ
είμαστε Ένα.

Ένωση
Ταύτιση - Ομοουσιοποίηση Συν Θεώ - εν Θεώ - εκ Θεού, για τον Θεό & προς τον
Θεό.
Συ, που αληθινά θέλεις να αφιερώσεις τον εαυτό σου έτσι σε Με και είσαι έτοιμος
να Μου δώσεις ολόκληρη τη Ζωή σου, παραμερίζοντας όλες τις προσωπικές
ιδέες, ελπίδες και σκοπούς, με σκοπό να μπορέσω να εκφράσω ελεύθερα και
τέλεια την Υπερπροσωπική Μου Ιδέα διαμέσου σου, άκουσε προσεκτικά τους
Λόγους τούτους. Σε οδήγησα διαμέσου όλων των εμπειριών της ζωής ακριβώς
μέχρις εδώ. Αν τώρα είσαι πραγματικά έτοιμος και πρόθυμος να Με υπηρετήσεις
και έμαθες ότι συ, αφ' εαυτού σου δεν μπορείς να μάθεις και να κάνεις τίποτε και
ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ και ότι αποκαλείς ευφυΐα και δύναμη σου και ουσία σου, είναι
στην πραγματικότητα Δικά Μου και ότι ΕΓΩ είμαι Αυτός που κατευθύνει όλες
τις σκέψεις και Αυτός που σε ωθεί να κάνεις κάτι αλλά και σε κάνει ικανό να το
πετύχεις - οτιδήποτε κάνεις τότε μπορείς να συλλάβεις τη σημασία των Λόγων
Μου και είσαι αρκετά έτοιμος να τους υπακούσεις.
Μέχρι τώρα σου έφερα τις εμπειρίες που θα σου μάθαιναν αυτά ακριβώς.
Αλλά τώρα, αν είσαι έτοιμος και άξιος, θα εργαστείς συνειδητά μαζί Μου,
αναμένοντας με χαρά και ηρεμία κάθε νέα εμπειρία, γνωρίζοντας ότι σε κάθε μία
περιλαμβάνονται θαυμάσιες εκφράσεις της Σημασίας Μου, την οποία θα κάνω
τελείως σαφή για σένα και η οποία θα σε φέρνει όλο και περισσότερο σε στενή
και γεμάτη ένωση με Εμέ. Έτσι όλες οι εμπειρίες του λοιπού θα είναι ευλογίες,
αντί για δοκιμασίες και έλεγχοι, ή καρμικά αποτελέσματα προηγούμενων
πράξεων, γιατί σε κάθε μία ΕΓΩ θα σου αποκαλύπτω ένδοξες ενοράσεις της
Πραγματικότητας Μου - του δικού σου Αληθινού Υπέροχου Εαυτού, έως ότου
δεν θα έχεις πλέον καμία διάθεση ν' ακολουθήσεις οποιαδήποτε από τις παλιές
επιθυμίες, αλλά θ' αναζητάς μόνο να γνωρίζεις τις επιθυμίες Μου και να Με
ικανοποιείς.
99

Αυτό θα εκδηλωθεί με πολλούς νέους τρόπους. Στις δραστηριότητες σου,
όποιες κι αν είναι, δεν θα ενδιαφέρεσαι για το στόχο, αλλά θα εκτελείς οτιδήποτε
είναι μπροστά σου, γνωρίζοντας πως αυτό είναι που ΕΓΩ χρειάζομαι και
προσπαθώντας πάντοτε και μόνο να Με ευχαριστήσεις με την Υπερπροσωπική
σου συμμετοχή στην ενέργεια, πράγμα που θα επιταχύνει την εκπλήρωση του
Θελήματος Μου. Ακόμη και στην εργασία σου θ' ανακαλύψεις ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ
εκεί. Πράγματι ΕΓΩ είμαι αυτός που σου παρέχει αυτή την εργασία, όποια κι αν
είναι. Όχι για να γίνεις επιτυχία ή αποτυχία, ή ο κοινός βιοπαλαιστής ότι κι αν
έγινες απ' όλα αυτά ούτε για να συσσωρεύσεις πλούτη για τους απογόνους σου, ή
να χάσεις ότι έχεις ή να μη μαζέψεις ποτέ τίποτε. Όχι, αλλά μόνο για να
κατορθώσω, μέσα απ' την επιτυχία ή την αποτυχία, ή την έλλειψη φιλοδοξίας ή
ειδικών ικανοτήτων, να ενεργοποιήσω την καρδιά σου προς την αντίληψη Μου,
προς Εμέ τον Υπερπροσωπικό, τον εντός σου καθήμενο. Αυτόν που εμπνέει και
κατευθύνει όλ' αυτά που κάνεις, αναμένοντας σε να συμμετάσχεις συνειδητά στην
πραγματική Επιτυχία και να εισπράξεις τον Αληθινό Πλούτο που έγω
αποθηκεύσει για σένα, τότε, θα μάθεις ότι η εργασία σου, ή ο μόχθος σου, ή οι
συνθήκες της ζωής σου, δεν είναι παρά συμβάντα, ή τα εξωτερικά οχήματα που
ΕΓΩ επέλεξα και χρησιμοποίησα για να σε περάσω μέσα σ' ορισμένες εμπειρίες
που τις έκρινα καλύτερα προσαρμοσμένες για να σε φέρουν σ' αυτήν την
αντίληψη και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουν εντός σου ορισμένες Ψυχικές
Ιδιότητες που τώρα εκφράζονται ατελώς. Αν και μόνο μπορέσεις να Με
γνωρίσεις, έτσι κατοικούντα στην καρδιά σου, να σε συνοδεύω στο γραφείο σου,
στο κατάστημα σου, στο μόχθο σου, όποιος κι αν είναι κι αν Μου επιτρέψεις να
κατευθύνω τη δουλειά σου κι όλες σου τις ασχολίες, - αληθινά σου λέγω, αν
μπορείς να το κάνεις αυτό - αμέσως θα συνειδητοποιήσεις μια νέα Δύναμη μέσα
σου, μια Δύναμη που θα ρέει από σένα σαν μια λεπτή, ευγενική συμπάθεια, ένα
πραγματικό συναίσθημα αδελφοσύνης, μια γεμάτη αγάπη τάση βοήθειας, προς
όλους αυτούς με τους οποίους έρχεσαι σ' επαφή , που θα τους εμπνέει προς
ανώτερες αρχές επαγγέλματος και ζωής γεννώντας μέσα τους έναν πόθο να
σκορπίσουν μιαν όμοια επίδραση στους δικούς τους κύκλους.

100

Μία δύναμη που θα προσελκύσει δουλειές, Χρήματα. φίλους και αφθονία σ'
όλα όσα έχεις ανάγκη, μία Δύναμη που θα σε συνδέσει με τις ανώτερες περιοχές
της σκέψης, επιτρέποντας σου να οραματίζεσαι καθαρά και να εκδηλώνεις
συνειδητά όλες Μου τις Υπερπροσωπικές Δυνάμεις και Ιδιότητες σε κάθε στιγμή
της ζωής σου. Δεν θα αισθάνεσαι άλλο την ανάγκη να πηγαίνεις στην εκκλησία, ή
σε θρησκευτικές συναθροίσεις κάθε είδους, ή ακόμη να διαβάζεις τις διδασκαλίες
των Αποκαλύψεων μου για να Με ανακαλύψεις και να Με λατρεύεις. Αντίθετα,
θα στραφείς εντός σου και θα Με εύρεις πάντοτε εκεί και θα είσαι τόσο πλήρης
από τη χαρά της επικοινωνίας και της Υπηρέτησης Μου και επομένως και της μ'
αυτόν τον τρόπο λατρείας Μου, που δεν θα ενδιαφέρεσαι για τίποτε άλλο παρά ν'
ακούς και να υπακούεις στη Φωνή Μου και να αισθάνεσαι τη θέρμη και τη
συγκίνηση της Τρυφερής Μου Αγάπης, καθώς Αυτή θα σε γεμίζει και θα σε
περιβάλλει και θα σου προετοιμάζει το δρόμο και θ' απαλύνει τις συνθήκες, όπου
πηγαίνεις και όποια είναι η εργασία σου.
ΕΓΩ θα σε κάνω να είσαι μία εξυψωτική και ζυμωγόνα επίδραση στην
κοινότητα που θα σε στείλω, να προσελκύεις όλους τους ανθρώπους προς Με για
να λάβουν την ευλογία Μου διαμέσου σου, που τώρα πια είσαι τόσο ικανός στο να
κάνεις

την

προσωπικότητα

σου

εξυπηρετική

της

Αγίας

Μου

Υπερπροσωπικότητας ώστε να ξεχνούν σένα και να βλέπουν μόνον Εμέ και να
αισθάνονται την ενεργοποίηση της εντός της καρδιάς τους Παρουσίας Μου και
έτσι να προχωρούν με νέο φως στα μάτια τους και με τη συναίσθηση μιας νέας
αποστολής στη ζωή τους. Μέσα στις οικογενειακές σου εστίες "θα κατοικήσω
ειδικότερα. Διαμέσου αυτών που είναι πιο κοντά σου θα σου διδάξω πολλά
θαυμαστά πράγματα, που μπορείς να καταλάβεις, ενώ παλαιότερα με εμπάθεια
επαναστατούσες κατά της Αλήθειας τους. Μέσα από τον σύζυγο, τη σύζυγο, το
παιδί, τον αδελφό, την αδελφή, το σύντροφο θα μπορέσω τώρα ν' αναπτύξω εντός
σου αυτές τις μεγάλες ιδιότητες - υπομονή, λεπτότητα, μακροθυμία, έλεγγο
γλώσσας, αγάπη και καλοσύνη, πραγματική ανιδιοτέλεια και μια καρδιά γεμάτη
κατανόηση, γιατί θα σε κάνω να αντιληφθείς ότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ βαθιά μέσα στις
καρδιές τους όπως ΕΓΩ ΕΙΜΙ μέσα στη δική σου. Τώρα θα μπορέσεις να το
εκτιμήσεις και να επωφεληθείς. Όταν πραγματικά θα έχεις συλλάβει αυτή τη
101

μεγάλη αλήθεια, θα μπορέσεις να Με δεις εντός του αδελφού σου, ή της γυναίκας
σου, ή του γονιού σου, ή του παιδιού σου, να σε γοητεύσουν με μάτια γεμάτα
αγάπη και χαρά όταν μιλούν. ( Αντί να τους κατακρίνεις για τα όσα φαίνονται
σαν λάθη τους, θα στρέφεσαι εσωτερικά προς Με, τον Υπερπροσωπικό, Ο Οποίος
θα μιλήσει διαμέσου σου λόγους ήπιους γεμάτους ευγενική αγάπη, που θ'
απαλύνουν αμέσως την καρδιά του άλλου). Και θα σας φέρουν πάλι κοντά πιο
κοντά από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Γιατί ΕΓΩ, ο αληθινός ΕΓΩ, εντός της
καρδιάς εκάστου, είμαι ο Ένας και πάντοτε ανταποκρίνομαι όταν έτσι με
επικαλούνται. Μάλιστα, αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, τότε το μεγαλύτερο
σχολείο και ο μεγαλύτερος καθηγητής σου είναι στο σπίτι σου, δίπλα στο τζάκι
σου. Πολλά, πάρα πολλά έγουν φυλαχτεί γι' αυτούς που το γνωρίζουν αυτό
συνειδητά και επιτρέπουν σε Με, τον εντός τους Υπερπροσωπικό, να κάνει τη
διδασκαλία. Διότι δεν θα σε διδάξω μόνο πολλά πράγματα μεσ' απ' τα στόματα
αυτών που είναι πιο κοντά σου, αλλά θα διδάξω και αυτούς τους άλλους με τον
ίδιο τρόπο διαμέσου σου - αλλά με αυτή τη διαφορά: αν έχεις τη συνειδητότητα
Μου κι αν Υπερπροσωπικά αφήνεσαι σε Με και στη Σοφία Μου, τότε θα Μου
επιτρέψεις να εμπνεύσω τους λόγους σου και να ενδυναμώσω τις πράξεις σου.
Και δεν θα ενδιαφερθείς για τα' αποτελέσματα τους πάνω σε σένα ή πάνω σε
άλλους, αναθέτοντας όλη την ευθύνη σε Εμέ. Όταν μπορέσεις να το κάνεις αυτό,
θα θαυμάσεις με τα αποτελέσματα που θα δεις να επέρχονται, τόσο στη δική σου
προσωπικότητα όσο και στις προσωπικότητες των άλλων που αγαπάς έως ότου
μπορέσεις να δεις πίσω από τις ανθρώπινες προσωπικότητες τους Εμέ, τον δικό
σου Υπερπροσωπικό εαυτό, να λάμπει απ' τα μάτια τους. Όταν μπορείς έτσι να
Με δεις, τότε θα σου ανοιχτούν οι ουρανοί και δεν θα ξανασυναντήσεις
ελαττώματα στον αδελφό σου ούτε θ' ακούσεις δυσαρμονία γύρω σου, ούτε θα
αισθανθείς έλλειψη ευγένειας να προέρχεται από οποιοδήποτε πλάσμα. Γιατί θα
γνωρίζεις ότι ΕΓΩ, ο Υπερπροσωπικός εντός του άλλου εαυτού. ΕΙΜΙ η πηγή
κάθε τελειότητας, κάθε αρμονίας, κάθε ευγενικής αγάπης.
Και δεν περιμένω παρά την ανθρώπινη προσωπικότητα να κάνει την
αναγνώριση, να παραμερίσει υποτακτικά και ν' αφήσει το Φως Μου να
προβάλλει λαμπερό, περίλαμπρο, μ' όλη τη δόξα της Θείας Μου Ιδέας. Τότε, θα
102

καταλάβεις ότι όλες οι συνθήκες μέσα στις οποίες σε τοποθέτησα ήσαν θέσεις που
επέλεξα για να μπορέσεις να Με υπηρετήσεις καλύτερα. Και ότι σ' όλες τις θέσεις
και σ' όλες τις συνθήκες υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά για να γίνουν. Όσο πιο
απαράδεκτα για την προσωπικότητα, τόσο περισσότερο ανάγκη υπάρχει για την
Ζώσα Παρουσία Μου. Οπουδήποτε__και αν είσαι όταν έρθει η αφύπνιση,
οποιαδήποτε και αν ήταν η εκπαίδευση σου, - σε επιχείρηση, σε επάγγελμα, σε
χειρονακτική εργασία, στην εκκλησία ή στον υπόκοσμο, - εκεί μάλλον ευρίσκεται
η καλύτερη σου ευκαιρία να υπηρετήσεις. Γιατί εκεί γνωρίζεις καλύτερα τον
τρόπο και τη μέθοδο. Γιατί πως μπορούν ο Δικός Μου και ο Δικός Σου άλλος
Εαυτός ν' αφυπνιστούν σε μια γνώση της εντός Παρουσίας Μου γωρίς την
ενεργοποιό αντίδραση που πρέπει να έρθει απ' έξω. Συ που έλαβες πρέπει να
δώσεις. Συ που ενεργοποιήθηκες πρέπει να ενεργοποιήσεις. Πρέπει να φέρεις σ'
αυτή την επιχείρηση, σ' αυτό το επάγγελμα, σ' αυτή τη δουλειά, σ' αυτόν τον
υπόκοσμο, τη Ζώσα Παρουσία Μου, πρέπει ν' ανοίξεις τις θύρες της λυπημένης
και ασθενικής καρδιάς και ν' αφήσεις το Φως Μου και την Ιαματική Μου Αγάπη
να εισρεύσουν. Πρέπει να προσφέρεις τη μαγιά που θα ζυμώσει τη μάζα, θα
προλάβει το Κακό με Φως & Αγάπη.
Αν πρόκειται αυτές οι συνθήκες ν' ανυψωθούν κάποτε, συ, αφυπνισμένε Μου,
πρέπει να μεταφέρεις σ' αυτούς, τους ανίδεους και προδομένους Μου, την
Έμπνευση Μου, την Ευλογία Μου, την Ενίσχυση Μου, ώστε να μπορέσουν να
εγερθούν και ν' αποδιώξουν την επίδραση των μεθόδων του κόσμου, να
μπορέσουν ν' ακούσουν την εντός τους Φωνή Μου και να γίνουν έπειτα κύριοι
των συνθηκών που τους περιβάλλουν και όχι σκλάβοι. Καμιά κατάσταση της
ζωής δεν μπορεί να βελτιωθεί, ή να καταπολεμηθεί, αν φεύγουμε μακριά της. Το
Θείο Άγγιγμα απαιτείται και πρέπει να παρασγεθεί. Και μπορεί να δοθεί μόνον
από έναν ο οποίος βυθομέτρησε τα βάθη και έφθασε τα ύψη της ανθρώπινης
εμπειρίας, με Εμέ σαν Οδηγό και Διερμηνέα.
Συ. που μελέτησες και που η Ψυγή σου κατανόησε, είσαι ευλογημένος και το
έργο σου ευρίσκεται ενώπιον σου, αλλά συ που διστάζεις, ενώ η προσωπικότητα
σου τρέμει από φόβο καθώς το Φως διυλίζεται διαμέσου της σκιασμένης λογικής
σου και συ επίσης σύντομα θα πάρεις μέρος στις Ευλογίες Μου, γιατί σε
103

προετοιμάζω γρήγορα για τη χαρά που αναμένει. Και συ που αντιλαμβάνεσαι και
συ που φοβάσαι, μάθετε ότι και τώρα ΕΓΩ ΕΙΜΙ εκδηλώνων το Θέλημα Μου
διαμέσου σας και ασφαλώς θα 'ρθει η ώρα που δεν θα γνωρίζετε άλλο Θέλημα
εκτός από το δικό Μου, που όλα όσα Σεις θέλετε θα πραγματοποιηθούν και θ'
αφυπνιστείτε τελείως απ' το Όνειρο της Χωριστότητας και θα Με γνωρίσετε σαν
τον Αληθινό και Μοναδικό Εαυτό Σας. Αυτό δεν θα γίνει πριν παραδώσετε τον
εαυτό σας και καθετί στη ζωή σας ολοκληρωτικά σε Με και δεν θα έχει τίποτε
μείνει στην ανθρώπινη προσωπικότητα σας, που να προσελκύει από άλλους την
ελάχιστη δυσαρμονική σκέψη ή αίσθηση από δική σας πράξη ή λόγο. Ο δρόμος
σας τότε θα είναι ένας συνεχής κύκλος ευλογίας. Οπουδήποτε πηγαίνετε το Φως
Μου θα λάμπει και η Αγάπη Μου θ' ακτινοβολεί από σας, δημιουργώντας
Ειρήνη, Ομόνοια, Ένωση, ΔΙΟΤΙ Η ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσία εντός σας, είναι η Δόξα
και η Ιερότητα που θα σας κάνει καλύτερους ευτυχέστερους, Θεϊκούς και
Αιώνιους. Όλη η ανθρωπότητα και κάθε υιός Μου θα περάσει την εκπαιδευτική
Μου Θεοτριβή, τη θεραπευτική και λυτρωτική διεργασία. Κάθε υιός Μου θα
εκπέμπει και θα ακτινοβολεί τη Θεϊκή Μου Ουσία και Παρουσία, ως Θείο
σκίρτημα, ως Ιερούς κυματισμούς, ως παλμοδονούμενη κυτταρική παντογνωσία
προς κάθε κατεύθυνση, που θα αποφασίζει έκαστος, υπηρετώντας το Ενιαίο
Σχέδιο Ζωής. Κάθε υιός Μου θα γίνει ακτινοβόλος πυρσός ενωμένος μαζί Μου
αγνός, άτρωτος, αιώνιος, αυτοδύναμος μέσα στην Επικράτεια Μου. Η δυναμική
παλμοδονούμενη ενέργεια θα καθοδηγείται από τον αρρύπαντο νου κάθε υιού
Μου, θα αφυπνίζει τους Κόσμους, τη Δημιουργία, τα σύμπαντα και θα στρέφει
συνειδητά κάθε πλάσμα στη Θεϊκή πορεία του Φωτός - της ζωής - της Αλήθειας
και της Τελειότητας. Κάθε υιός θα φτάσει στη Θέωση, διότι ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός
πάσης πνοής. Κάθε υιός θα επηρεάζει θετικά και Θεϊκά όσους ακολουθούν
ερευνόντες για την οδό προς τον Οίκο Μου με αταλάντευτη ανιδιοτελή Αγάπη.
ΕΓΩ ο Πατέρας Δημιουργός και Γεννήτορας επιβλέπω, καθοδηγώ και έλκω
κοντά Μου τις μορφές, τις εκφράσεις, τις Ιδιότητες, τις Ποιότητες, τις οντότητες,
έως ότου ομοουσιωποιηθούν και ενωθούν ως το Όλον Ένα και Εν Ενί τα Πάντα.
Και τα πάντα θα αποτελέσουν το Υπέρλαμπρο ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΜΟΥ ΣΤΕΜΜΑ.
Αυτά ως Πατρική Αγάπη προς κάθε υιό και θυγατέρα μου, με την υπόμνηση ότι:
104

Όταν επικεντρωμένοι στην Απόλυτο Τάξη και στο Κέντρο Επίφυσης, μένοντες
σταθερά εκεί, θα λαμβάνετε τα άφθαρτα και αιώνια Δώρα Μου.
Α) Θεραπεία ασθενειών και αμαρτημάτων
Β) Ανώδυνη μακροβιότητα = μένετε Νέοι και άτρωτοι από το χρόνο
Π Πνευματικές αποκαλύψεις - προστασία - καθοδήγηση, την επιτήρηση Μου
και αφθονία αγαθών.
Δ).Απαντήσεις σε κάθε απορία, ερώτημα ή προβληματισμό. Ε) Θεία πλήρωση
και ασφαλή πορεία στον ΟΙΚΟ ΜΟΥ.
Ζ) Από τη θέση αυτή το τέλειοι γίνεσθε = ορμητήριο και αλτήρας προς το
ανέσπερο Φως την ΕΓΩ ΕΙΜΙ,
Η) Η Ένωση με την εντός σας Σιωπηλή Μελωδία, Το Λόγο Μου επιτελείται Θ) Η
Υπέρτατη Μελωδία, το δημιουργικό Αίτιο σας κατευθύνει εντός Μου. I) Η
επικέντρωση στην υπόφυση σας αποκαλύπτει την παρουσία Μου ως Ήχος ΩΜ
και εξαγνιστικό φως, το πυρ πάσης ΖΩΗΣ.
Κ) Ενδυόμενοι το Θεϊκό Μου Φως, αφομοιώνοντας το σώμα σας μέσα στο Φως
Μου, θεραπεύετε κάθε ασθένεια έχοντας πάντα αγνές προθέσεις.

ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ
105

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Είστε το Όραμα, το Όνειρο, το Παιχνίδι, το Δώρο, το Έργο, η Σοφία, η Ζωή,
ΕΓΩ ο Ίδιος. Συλλάβετε την Ολότητα, τη Γνώση - τη Δύναμη - το Δημιουργικό
Πυρ, τη Σιωπή, την Ουσία που ενδύει τους Κόσμους. Ακούστε το Αόγο - Φως
-Ήχο - ΩΜ, Ιδιότητες, ποιότητες, ενσυνείδητες παρουσίες ΜΟΥ. Γνωρίστε
προέλευση - σκοπό - προορισμό γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.

Σύμπαντα, Κόσμος, Συνειδήσεις, Διάνοιες, Οντότητες, Ψυχές και Βασίλεια
προήλθαν, στηρίζονται, αναπτύσσονται από δικές Μου Δυνάμεις, με επίγνωση,
εποπτεία, Κυριαρχία και Σχέδιο. Είναι η δράση, η μετάλλαξη, η ταύτιση και
συνδημιουργία με πάσα πνοή και εκδήλωση Μου. Τα πάντα θα υποστούν
εκπαιδευτική Θεοτριβή να γίνουν άξια και αποδεκτά γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο
ΘΕΟΣ που αναζητάτε.

To Σπέρμα Μου, Νόμοι και Ιδιότητες θα εκδηλωθούν από εντός σας και θα
αναδείξτε την εντός σας Παρουσία Μου, ως ουδέτερο Ρεύμα Ζωής που θα
διαχέετε επισκιάζοντες και εμπλουτίζοντες Ολότητα, Ενότητα και Ενιαιότητα,
αφού αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.

Φύγετε από τα φαντάσματα του νου σας, υπερβείτε, απογειωθείτε προς τον Οίκο
Μου. Μη διαχωρίζεστε, μη ανησυχείτε είστε στη Θεϊκή Μου Καρδιά. Φτιάξτε Το
Τώρα με Φως, Μελωδία, Άρωμα και Δύναμη Αναστάσιμης Ελπίδας, Έλεος και
Αλήθεια, μέσα στο απέραντο φιλόξενο σαλόνι ΜΟΥ, αφού αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο
ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Το εξελικτικό πνευματικό ανέβασμα εγείρει υψηλές δονήσεις κυτταρικής
Πανσοφίας, αφυπνίζει τα μυστικά πεδία, ανακαινίζει, εξισορροπεί και λαμπρύνει
το Φως, το Πνεύμα Θέλησης, Δύναμης, Δημιουργίας στην επικράτεια ΜΟΥ,
γιατί παντού ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε
106

Απορρίψτε υλόφρονες υποσχέσεις, αναπτύξτε εφησυχασμό και Θείες Ιδιότητες.
Βιώστε Με εντός σας, ως γαλήνια ειρηνική Απόλυτο Τάξη, το Αιώνιο Τώρα, τη
Θεία Πλήρωση, την Ιερή διακόσμηση και Ομοουσιοποίηση των σφαιρών, γιατί
αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.

Γίνεστε συνεχώς ενσαρκώσεις Δωρεών, Ιδεών, Αρχών, Αρμονίας, Υφαντές
Φωτός από την Αφθονία Μου, που αναλίσκεται ισομεριζόμενη ως χαρά -λύτρωση
- ευδαιμονία , βάση και Ουσία πάσης ζωής, χάρης και τελειότητας, για τους
αναμορφωτές στο χώρο - χρόνο - το Θεϊκό Μου Ανάκτορο και μάθετε, αυτά ΕΓΩ
ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Σας ευλογώ, σας αναμένω ως Αλήθεια, Δονήσεις, Φως, Γνώση , Εμπειρίες και
Όραση στην Ολότητα, στο Ρυθμιστή του Παντός. Ελάτε στις δικές Μου εξέδρες
και συντρίψτε το σκότος με το δικό σας Πνεύμα Αγαθότητας & το δικό Μου
γιγάντιο ξίφος, το Χρηστικό στοιχείο, το δόρυ του Πνεύματος. Διασαλπίσατε ότι
τα πάντα ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Χαιρετίστε και γιορτάστε το πέρασμα από τη γήινη ζωή, στα αιθερικά πεδία.
Είστε παντοτινοί, είστε όντα φωτός. Τάχιστα ακτινοβόλα οχήματα, θαυμαστοί
δικοί ΜΟΥ Θεοί, Δέκτες και Πομποί αναστάσιμων ευλογιών, της Μεγαλοσύνης
του Πνεύματος Μου, ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που έγινε σάρκα και η σάρκα έγινε
Θεός εκ Θεού, εν Θεώ και συν Θεώ.
Σας Δημιούργησα από τον Εαυτό Μου, γίνεστε ο Εαυτός Μου.
Γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Η πορεία προς την Ένωση σε θέλει ενεργά συμμέτοχο, αποδεσμευμένο από όρια
και περιορισμούς, να διανοίγεις το Είναι Σου, να διευρύνεις τα Πνευματικά Σου
όρια, ώστε η Άπειρη Παρουσία Μου να εκδηλωθεί από εντός σου, ως
δημιουργική δόνηση της Ύπαρξης Μου, αφού εντός σου ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο Θεός που
αναζητάς.

107

Υπάρχουν αιώνια ΔΥΟ ΑΜΦΙΡΡΟΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΖΩΗΣ και ενδιάμεσα τους
η ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ = ΤΟ ΑΕΙ ΠΑΡΟΝ - ΤΟ ΤΩΡΑ=0 ΘΕΟΣ. Η
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ. Υπάρχει το Φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος, το καλό και το
κακό, η χαρά και η λύπη, το κέρδος και η ζημιά, η δόξα και η πτώση, το χρήμα,
τα αγαθά, τα αποκτήματα και η έλλειψη, η απώλεια τους, νόμοι και παραβάσεις.
Ζήστε στην Αλήθεια, με Αγνότητα - Ανιδιοτέλεια και καθαρότητa
Είμαι ο Λόγος το Ηχητικό ρεύμα η μελωδία των ουρανών, το θεμέλιο των
κόσμων. Ο Λόγος Μου μοιάζει να βγαίνει από τη βίνα, το λαούτο, την αρχαία
λίρα, το κοχύλι, το τζιτζίκι, την πίπιζα, από ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Είμαι ο
εαυτός σας στο κέντρο μετώπου. Επικεντρωθείτε Εκεί και θα Με ακούσετε.
Παλμοδονήσεις Ήχος, Πνεύμα, Ζωή, Θεραπεία, αφθονία, γαλήνη, ευδαιμονία
Απόλυτος Τάξη, Αλήθεια, Τελειότητα ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε είμαι
εντός σας. Με την απόλυτη σιγή του νου και την απάρνηση υλικών επιθυμιών, θα
βρεθείτε στην αυλή Μου καλεσμένοι συνδαιτυμόνες Μου και ομοούσιοι
συνεργάτες Μου
Θεραπευτική προσευγή για όλες τις ασθένειες
Κύριε Ιησού Χριστέ θεράπευσε με το θείο Ένδυμα του Φωτός Σου τους αδελφούς της Γης
( εκφωνείται 3 φορές την ημέρα από ασθενείς & Οικείους). Ξεχνώντας τον εαυτό μας και
προσευχόμενοι για την oλότητα θεραπευόμαστε πρώτοι. Έτσι ο έσχατος έρχεται πρώτος. Ας
επέλθει τάχιστα η ένωση μας με την Ιερή Σου Παλμοδόνηση κύριε.

ΑΙ ΕΜΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ = ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΟΡθΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ. Μέσω π/ς εν Χριστώ ζωής, της εν Χριστώ πορείας, μέσα από τον ηθικό και
εξαγιασμένο τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν βλάπτω, δεν πληγώνω, δεν κακολογώ, δεν προκαλώ, δεν
αυτοπροβάλλομαι αλλά υπηρετώ ανώνυμα, αθόρυβα, ανιδιοτελώς, τότε θα δύνασθε μείζονα α
Εγώ ποιώ. Ενεργοποιούντες τις θεϊκές Ιδιότητες, θεία Ρήματα - Τάλαντα & Αρχές ταυτόχρονα,
πάτε στον Πατέρα.

--------------------------------------------------------------------------------Κατανοήστε το θεό από την Υψηλή και λεπτοφυή ποιότητα των Αρχών-Ιδεών
και ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
108

Θεός,

η

Δύναμη

που

δίνει

ζωή,

εκφράσεις

και

δραστηριότητα σε παν ότι ζει.
Θεός, η απειροσύνη, η κενότητα, η ολότητα ορατή και
αθέατη.
Θεός, ηλεκτρονική δομή πάσης ζωής. Κρίνουμε Την
Τέλειοι
Γίνεσθε.
Αψευδείς
Διδάσκαλοι
Και
Πνευματικοί
Οδοδείκτες
Στην Αγία
Γραφή. Ρωμ.
Η20 Ρωμ. 12 2
Ιω ιδ 6 Ιω ιδ 12
Λουκ. Δ4
Πράξεις ΙΖ 2728 Μελετήστε
Τα
Εδάφια

Ύπαρξη Του από το έργο Του.
Θεός, η Δύναμη που υπάρχει πίσω από κάθε Αρχή,
Ιδιότητα, μορφή, ποιότητα, Έκφραση.
Θεός, Το Μέγιστο και Το Ελάχιστο, κατανοήστε τον
εντός Σας Ένοικο θεό, σαν Φως — σαν Ήχο - σαν
Ενέργεια- Ιερό Κυματισμό Θείας Πλήρωσης. Θεός, η
Γνώση, ο Γνώστης και το γνωριζόμενο = Κατανοήστε
τη Θεότητα Σας, τον εντός Σας Θεό — Ύπαρξη —
Συνειδητότητα

Γαλήνη

-

Ισορροπία.

Θεός,

το

συνεχές τώρα που προκύπτει από την απόλυτη Σιγή
Του νου.
Θεός,

Ειρήνη,

ισομερισμός

Σιγή,

αγαθών,

Τάξη,

Ηρεμία,

Παντοδύναμες

ανιδιοτελής

Αρχές,

Νόμοι,

Ιδιότητες, Τάλαντα.
Θεός, Αθέατη Ύπαρξη Συνείδηση, πανσοφία, Ακινησία,
βάθρο

ζωής

του

παντός.

Αρρύπαντη

ποιότητα,

έκφραση & Παρουσία.
Θεός, Φωτεινή, Λεπτοφυής Απειροσύνη που εντός της
υπάρχουν, ζωοδοτούνται διοικούνται και επιπλέουν τα
πάντα.
Θεός,

Κοσμογεννήτρια,

Κοσμοπεριέχουσα

Τάξη,

κύτταρο,

χώρος

άτομο,

-χρόνος,

Αρχή

και

ΑΠΕΙΡΟΣΥΝΗ-

ΟΛΟΤΗΤΑ - ΖΩΗ.
Θεός, Συνθετοποιούμενη - μορφοποιούμενη ουσία και
παρουσία που υπακούει στις επιλογές μας.
109

Θεός,

Κυτταρική

Παλμοδονήσεις

Πανσοφία,

ενσυνείδητης

Συγκλονιστικός

Δημιουργικός

Κυματισμός
ζωής

Ήχος

και

(βόμβος)

ο

ΩΜ =

Αίτιο Ζωής

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Μεταλλάξτε

τον

πλανήτη

Γη,

μηδενίστε

τις

υλικές

προσδέσεις της Ανθρωπότητας με την ρομφαία της
Αέναης

πηγής

Φωτός

και

Αγάπης.

Εμπλουτίστε

τα

πάντα με το Άγιο Πνεύμα λυτρώστε τις υποστάσεις
από τα αρνητικά ρεύματα γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που
αναζητάτε.

Ιερή ουδετερότητα ο Θεός, ακροαστήτε και συλλάβετε το Νου και
την παντεποπτεία Του.
Ζούμε, κινούμεθα, υπάρχουμε μέσα στη δικαιοδοσία του Θεού, σαν τα
κλωσοπούλια κάτω από τα φτερά της αγρυπνούσας κλώσας. Αυτό το
Μεγαλούργημα Θεός επισκιάζει, εμποτίζει την ασύλληπτη απειροσύνη Του και παν
δημιούργημα με την ακαριαία επί παντί παρούσα επιρροή Του. Αυτή η πανταχού
παρούσα θεϊκή ταυτότητα λέγεται: Υπέρ Νους - Υπερβατικός Νους -Κυτταρική
Νοημοσύνη - Ηλεκτρονική Αδιόρατη Ουσία - Μεγάλο Σύμβολο Μοναδικό Σπέρμα
- Πνευματική Πραγματικότητα - Αιτία - Βάθρο - Θεμέλιο -Στερέωμα - Ζωή όλων
των πραγμάτων. Κατανοείται και βιώνεται ως γαλήνια ευδαιμονική ειρήνη, ως
συναρπαστική απέραντη σιωπή, τάξη, ηρεμία, ως κατάσταση λεπτεπίλεπτων
δονήσεων,

ως

πολύχρωμες,

μελωδικές,

πανίσχυρες

ενέργειες,

ως

θεία

συνειδητότητα, ένσοφη Αρχή, αυθύπαρκτη ζωοδότρια παντοδύναμη ΠΝΟΗ, που
110

διαπερνά, υπερβαίνει, γαλουχεί, νανουρίζει, κανακεύει, διαπλάθει τα πάντα,
ανεπηρέαστη,

αδιόρατη,

συνάμα

και

εκτυφλωτικά

ακτινοβόλο

Πνεύμα

Αλάλητον. Είναι ο Ένας Νους που συνέχει, διακατέχει, διακοσμεί, αφυπνίζει τα
σύμπαντα, κρατώντας τα σε ζωή, επίγνωση, έκφραση και δράση. Νους φωτεινός,
σοφός, αγαθοεργός, διαυγής, ασκίαστος, ανεπηρέαστος, αρρύπαντος, ασύλληπτος,
παρόλα αυτά υπαρκτός στην αντίληψη και επίγνωση μας όταν υπερβούμε το
φυσικό μας Νου. Και εκδηλώσουμε έμπρακτα τις Θεϊκές ιδιότητες, Αγνότητα
Αγάπη Ειρήνη Δικαιοσύνη.
Μέσα από αχανείς θέσεις απορρέει ο Θεός ως Σοφία, ως Νους, Κυρίαρχος
Πλοηγός,

Δημιουργός,

πεπερασμένου,

απελευθερωτής

τεχνουργός

κατά

την

της

ζωής,

κρίση

Του.

καταστροφέας
Αυτογεννώ

του
μένος,

αδιαφοροποίητος, ατροποποίητος, αναδύεται, υπάρχει, δρα, δημιουργεί μέσα από
την κενότητα χωρίς αρχή και τέλος. Αυτή την μεγαλειώδη σφύζουσα από ΖΩΗ,
πολυσύνθετη Αλήθεια, μπορούμε να την βιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τον
εαυτό μας, στήνοντας ενέδρα, (καρτέρι και ακρόαση) με τα δικά μας πνευματικά
μέσα. Η φύση διδάσκει αναπτυσσόμενη και εκδηλούμενη, ως απόλυτη σιωπή, εάν
δεν την διαταράξει ο άνθρωπος. Βασικό μέλημα και πρόβλημα είναι να
ΣΙΓΗΣΟΥΜΕ το σώμα, τα συναισθήματα, αισθήσεις, κινήσεις, παρορμήσεις,
δραστηριότητες, σκέψεις, μνήμες, λογισμούς, καταγραφές που αφορούν τον υλικό
μας κόσμο, διατηρώντας την ενσυνείδητη αυτοτέλεια μας.
Καταλαγιάζοντας το νου, κρατώντας τον σε ήρεμη σιωπή, σε εγνωσμένη
επαγρύπνηση, μπαίνουμε σε απόλυτα ελεγχόμενη ηρεμία, χαλαρωμένοι ζώντες
ενσυνείδητα μία θεϊκή απομόνωση ειρηνικής σιωπής. Αυτή η κατάσταση λέγεται
διαλογισμός, υπέρβαση του νου και του υλικού κόσμου. Εκεί, η στρατιά των
επιθυμιών και της πολύβουης δράσης της γης, παύει και προβάλλει η μεγάλη
σιωπή του Νου του Θεού. Ο θεϊκός Νους είναι η Πανσοφία, για να λάβουμε τα
δώρα της. Θα καλλιεργήσουμε τη δική μας άγρυπνη σιωπή, με στραμμένη τη
συνείδηση

μας,

ως

τεράστιο

ακουστικό

στον

άμορφο

θεϊκό

κόσμο.

Αγκαλιάζοντας νοητικά με αγάπη, κατανόηση, αποδοχή, με αβίαστη επίγνωση
και βιούμενη αντίληψη την κενότητα, την σιωπή των ουρανών και συμπάντων,
στήνουμε ενέδρα και καρτέρι σε ό,τι θεϊκό, ερευνούμε με το αναπτυγμένο
111

ευαίσθητο πνευματικό μας αυτί, θείες καταγραφές καθαρής γνώσης. Μέσα σ'
αυτή την ουδετερότητα, σ' αυτό το πεδίο θείας γνώσης, εργάστηκαν οι
φωτισμένοι

εφευρέτες,

μουσουργοί,

ζωγράφοι,

ρήτορες,

καλλιτέχνες,

εμπνευσμένοι δημιουργοί και αρχιτέκτονες αθάνατων έργων. Έστησαν νοητικές
ενέδρες και συνέλαβαν τη θεϊκή Σοφία, ο καθένας ανάλογα με ότι Ιερό και Όσιο
τον φλόγιζε και τον καθήλωνε στην γιγάντια οθόνη του Θεού, μέσα στην οποία
πάλλονται φωτοκύματα, συνειδήσεις, αρχές, ιδέες, νόμοι, κάλλος και αρμονία.
Στήστε ενέδρα στη θεία Διάνοια και ας γίνει τρόπος ζωής η αδιάλειπτη ακρόαση
του θείου μας Πατέρα γιατί μόνο έτσι θα γυρίσει ο τροχός και θα φέρει σωτήριες
αλλαγές, που θα συντρίψουν ότι παράταιρο χαλάει τη ζωή μας.
Ο νους μας σκοτισμένος από τα γήινα δεσμά, παρότι είναι προέκταση του Θείου
Νου, δεν μπορεί να ασχημονεί και ταυτόχρονα να ζητάει θεϊκούς θησαυρούς,
πρέπει να γίνει δια της σιωπής και απόσπασης, ο ίδιος η υπερκόσμια όψη, να
συνταυτιστεί και να επικοινωνήσει με τον Πατέρα Νου. Και τότε θα λάβει παν
δώρημα τέλειον και κάθε πνευματικό θησαυρό. «Άνω σχώμεν τας καρδίας» και
ας αναβλέψουμε με ενδοσκόπηση στο αναλλοίωτο θεϊκό ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, με
αγνότητα, καθαρότητα, πίστη, αισιοδοξία και ας μοιράσουμε τα τίμια δώρα του
Πατέρα παντού ανιδιοτελώς, κρατώντας για τον εαυτό μας την μεγάλη τιμή της
καλοκάγαθης κατανόησης και αποδοχής Του. Για κάθε αδελφό το πνευματικό
ανέβασμα αρχίζει όταν απορρίψουμε τα πάθη μας και γίνουμε αυτές οι ίδιες οι
θεϊκές ιδιότητες, στην πράξη , στην έκφραση, στη δράση.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Διδαχτήτε μάθετε ότι έχετε τη δυνατότητα να γίνετε Θεός, αφού καθημερινά
είστε ενωμένοι μαζί Μου. Συνειδοποιήστε την αδιατάρακτη ενότητα και κάντε
πράξη στην καθημερινή ζωή και τις υλικές καταστάσεις, αφήστε να ρέει από
μέσα σας η πύρινη ροή Φωτός, Αγάπης, Ελέους γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Σε yvωρίζω Κύριε ως Πανταχού Παρόντα και εντός μου.
Είσαι το σώμα μου - τα κύτταρα μου το πνεύμα μου η Ζωή μου.
112

Είσαι ο νους η διάκριση η επίγνωση η κίνηση εισπνοή —εκπνοή.
Είσαι στις εκφράσεις, το Λόγο, τις επιλογές, την τάχιστη αντίληψη.
Είσαι στην κατανόηση, στη γεύση, στο άρωμα, τη μελωδία.
Είσαι στα χείλη, στον θαυμασμό, τον χαιρετισμό, τον εναγκαλισμό, την
περίπτυξη.
Είσαι στον ήχο, τον αντίλαλο, τη μυστική σιωπή, των Συμπάντων.
Είσαι στην γνώση, στην πίστη, τη λατρεία, των Σφαιρών μελωδίες.
Είσαι στα χέρια, η δεκτικότητα, το μοίρασμα το ανιδιοτελές, το έργο η Αγάπη.
Είσαι στο κουράγιο, τη συγνώμη, το άφες αυτοίς, το στώμεν καλώς.
Είσαι στην καρδιά και τους χτύπους της στο αίμα και τη ζωή μου.
Είσαι Οδηγός στην πορεία μου· στο φως, η ειρήνη, το κάλος και η αρμονία.
Είσαι η αναγέννηση αναβάπτιση, ανάσταση, αναδημιουργία.
Είσαι εντός μου και είμαι ευχαριστία, ευλογία, ευγνωμοσύνη, ευλάβεια.
Είσαι εντός μου και είμαι δοξολογία ιεροπρέπεια, ταπεινότητα αφοβία.
Είσαι εγώ, είμαι Εσύ Κύριε, δική Σου πνοή, όργανο δικό Σου.
Είσαι εντός μου Κύριε, είμαι βάθρο δικό Σου, Δισκοπότηρο δικό Σου.
Είσαι παντού Κύριε ως παλλόμενο φως, το πνεύμα εν κινήσει, η ενεργός
Νοημοσύνη, Ιδιότητες, ποιότητες, τελειότητες.
Είσαι η ζωή στο μέγιστο, το ελάχιστο, το ορατό και το αδιόρατο.
Είσαι οι μύριες διαστάσεις της ζωής, του πνεύματος, κάθε ουσίας, κάθε Ύπαρξης.
Είσαι η ταχύτητα όμοια με ακινησία — η παντεποπτεία — το Κοσμικόν
Στέμμα,

η

απαρασάλευτη

ΓΑΛΗΝΗ,

ΑΛΗΘΕΙΑ

&

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.
Είσαι η φωτοπαλμοδονούμενη κυτταρική πανσοφία, η
Ιερή Ζωή.
Είσαι

η

παντοδύναμη

στροβιλιζόμενη

παρουσία

Ύπαρξη Ζωή, το θείο ΤΕΛΕΣΜΑ.
Είσαι η ακτινοβολία, η Γέννηση, η απορρόφηση, η
ανακύκλωση των κόσμων.

113

Είσαι η μυριόμορφη γιγάντια πορεία των κόσμων στο
ανέσπερο

Φως

Σου.

Τάσσομαι

εντάσσομαι

παρατάσσομαι κατατάσσομαι στο θείο Σου στράτευμα
Κύριε.
Ταπεινός ουραγός, δραστήριος υπηρέτης στο έργο της
επιστροφής των
Κόσμων στον ΟΙΚΟ Σου ΚΥΡΙΕ.
Είμαι Φως, είμαι Πνεύμα, είμαι Ζωή, το παιδί του
Αιώνιου Νεανία Θεού. Άπειρε Πατέρα της Ζωής κάμπτω
γόνυ και αυχένα μπρος στα Άγια Σου Πόδια.
Και παντού το Όνομα Σου Ονομάζω και αναφωνώ ότι υιός
Σου ειμί.

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Απελευθερώστε
την

ουδέτερη

Εισχωρήστε

την εξελικτική
Θεϊκή

στην

Ουσία,

άγνοια

σας

Κληρονομιά,

Δύναμη

την

και

ημιμάθεια,

με

Αλήθεια.
το

χάος,

φωτίστε τα με την εντός σας θεία δραστηριότητα της
Νέας

Εποχής

γιατί

αυτά,

ΕΓΩ

ΕΙΜΙ

Ο

ΘΕΟΣ

που

αναζητάτε.
Εναρμόνιση — Συντονισμός - Επικοινωνία και
Διοχέτευση του
Ανώτερου Εαυτού.
Απειροσύνη και ουρανοί : Το γήπεδο, η ομπρέλα, το σαλόνι του Θεού
για
Τους Κόσμους Του.

114

Απειροσύνη: Το περιβόλι - ο παράδεισος - η επικράτεια, η γενναιοδωρία
Του Θεού.
Απειροσύνη: Η ζωοδότρια Αύρα του Θεού και εν Αυτή ζούμε, κινούμεθα,
υπάρχουμε, σε ζωή έκφραση και δράση.
Αιωνιότητα: Η αδιάψευστη παρουσία και παντεποπτεία του Θεού, το
αδιατάρακτο παρόν του Θεού, ο εναγκαλισμός ζωής - πάσης
πνοής.
Απειροσύνη :Ίο απροσμέτρητο μέγεθος του ισομερισμού Του Θεού προς
Τον Εαυτό Του, ως εκδηλωμένος - ανεκδήλωτος, υλικός -Πνευματικός ορατός αθέατος - συμπαγής και λεπτοφυής.
Απειροσύνη : Το ασύλληπτο της παρουσίας των δυνατοτήτων Του Θεού και
των υπηρετούντων εντός της, πνευμάτων - συνειδήσεων -όντων - πλασμάτων και
πνοών. Θεωθείτε πιάνοντας τα μηνύματα του Θεού και του βιβλίου.
Αιωνιότητα : Ο ασίγαστος ωκεάνιος ποταμός ζωής που βαίνει ασταμάτητα
στην Τελειότητα.
Απειροσύνη και αιωνιότητα : Το γιγάντιο και λίαν ευαίσθητο Αυτί
του
Θεού, που δεν Του διαφεύγει το ελάχιστο από τις επιλογές
των εντός Του όντων καιτης αποστολής εκάστου.
Απειροσύνη - Αιωνιότητα : Η επί παντί παρουσία, επίγνωση,
επικυριαρχία,
παντεποπτεία, επαγρύπνηση και ενημέρωση Του Δημιουργού
για ότι επισυμβαίνει μέσα στον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.
Απειροσύνη - Αιωνιότητα : Η ενιαιότητα, η ενότητα, η ολότητα, η
αδελφότητα,

η σύμπνοια,

η

αλληλοδιαπερατότητα,

η

αλληλεξάρτηση,

ο

αλληλοεπηρεασμός, ο πνευματικός οργασμός των κόσμων, η εκ Θεού διδασκαλία εκπαίδευση ανελικτικής πορείας προς ομοουσιοποίηση του παντός εν Θεώ - Συν
Θεώ εκ Θεού — για το Θεό και προς το Θεό. Ο δονητής, αφυπνιστής, ανορθωτής
των κόσμων.

115

Θείος Λόγος, Θείος Ήχος : Το εγερτήριο σάλπισμα, η Θεία πλήρωση
με Σοφία, Τέχνη και Δύναμη, μέσα από τη διάχυση πληρότητας και Τελειότητας
στην Επικράτεια του πλοηγού Πατέρα Θεού.
Θεός, Θέληση, Δύναμη, Δημιουργία, Χριστός Αγάπη
Σοφία, Έλεος — Αγιο Πνεύμα Ιερή Δράση Ζωής.
Θεός n απειροσύνη μορφών. Χριστός η απειροσύνη
αργών. Πνεύμα το ανεμπόδιστο Δράσης.
Θεός Δύναμη Άνωσις του παντός. Χριστός αρρύπαντη
ακτινοβολία. Πνεύμα ενεργειακή επίγνωση μετάλλαξης
της

ζωής

προς

την

αφαρπαστική

στροβιλιζόμενη

Τελειότητα.
Θεός — Χριστός — Πνεύμα = Νόμ,οι απαράβατοι —
ανυπέρβλητοι — απαραβίαστοι, αρρύπαντοι, ορίζουν
την Αιώνια ΖΩΗ και την Πύλη εισόδου στον κόσμο του
φωτός.
Θεός ο ένοικος, η ζωοδότρια κυτταρική δομή πάσης πνοής, η μοναδική στήριξη
πάσης ζωής.
Θεός τα πάντα και άνευ Αυτού μηδέν. Θεός η άγνωστη - γνωστή Παρουσία.
Θεός το Είναι, το Γίγνεσθαι, Το Υπάρχειν, το Στερέωμα του Παντός, εσύ, εγώ,
αυτοί, εμείς.
Τα

σύμπαντα,

η

ΟΑΟΤΗΤΑ

ΕΙΝΑΙ

ΘΕΟΤΗΤΑ

αναγνωρίστε

την,

ομοουσιοποιηθείτε εν ΑΥΤΗ.
Τα πάντα στέκουν στη ΖΩΗ, από τη δική Του ΣΤΗΡΙΞΗ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗ.

Αξίωσε μας Κύριε να Σε βιώσουμε, ως Θείες συναρπαστικές

παλμοδονούμενες Δυνάμεις εντός μας.

Ο Θεός είναι συνεχής, Δημιουργική Παρουσία και
Ζώσα Αλήθεια. Κάθε έννοια είναι δυναμικό μέρος του
Λόγου Του Θεού.
116

Η ευχή των γονιών μας πραγματοποιείται γιατί, εύχονται με ανιδιοτελή αγάπη. Τι
ακριβώς συμβαίνει; Όλες οι θεϊκές δυνάμεις, ιερές ιδιότητες, αλήθειες, έννοιες,
ιδέες, αρχές, νόμοι, εκφράσεις, μορφές, τα πάντα χωρίς εξαίρεση, είναι θείες
πραγματικότητες. Τα πάντα ορατά και μη, είναι θεϊκές δυνάμεις, παρουσίες,
συνειδήσεις, μορφές της ευλογίας, της θέλησης, της αφθονίας του Θεού. Τα
πάντα είναι μέρη του Θεού. Ο Θεός απλόχερα διάχυτος διακοσμεί, στερεώνει και
κρατά σε δύναμη έκφρασης τα πάντα, αφού όλα είναι δώρα του ΙΣΟΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ. Εάν σκέπτεσθε με αταλάντευτη ανιδιοτέλεια, αγνότητα, αγάπη, δικαιοσύνη
και αρμονία, στοργικότητα και ενδιαφέρον, αποδεχόμενοι την παρουσία του Θεού
σε όσα μας περιβάλλουν, τότε όλες οι θεϊκές μορφές, εκφράσεις συνειδήσεις και
παρουσίες, αποκαλύπτονται, θεραπεύουν και σπεύδουν όπου τις επικαλεστούμε.
Το μεγάλο εμπόδιο είναι η ολιγοπιστία μας, ως εκ τούτου άλλο τόσο Θεό
λαμβάνουμε.
Αυτό που επικαλείσθε προϋπάρχει και είναι εμπλουτισμένο με τη Δύναμη του
Θεού, είναι μέρος και ευλογία Θεού, είναι τμήμα ισοδύναμο της Θεότητας και
ιερής Του παντοδυναμίας. Για παράδειγμα, έχω αταξία, ανταρσία στο νου μου
και αδυνατώ να τον συμμαζέψω. Σκέπτομαι ποια είναι

η κατάλληλη ευχή,

επίκληση, επωδός, αναγκαία έκφραση και την καλώ ως πραγματοποιηθείσα
φωναχτά, όχι μόνο με τη σκέψη = Σπεύσε Κύριε, ο Λόγος οικοδομεί. Είναι η
κατάλληλη εκφώνηση που θα φέρει τον εφησυχασμό του νου μου. Η αδιάλειπτη
ενσυνείδητη επίγνωση κυριαρχεί, με πεποίθηση ότι οι έννοιες επαγρύπνηση,
συνειδητή επίγνωση κυριαρχία είναι θεϊκές μορφές, αληθινά υπαρκτές, τάχιστες
θεότητες παντοδύναμες που ανταποκρίνονται στο αίτημα μου, να οικοδομήσω
τελειότητα

και

υπηρεσία

μετάλλαξης

της

Δημιουργίας

σε

αρμονικές

λεπτοφυέστερες παρουσίες. Εάν ταυτόχρονα βλέπουμε την αιθερική πνευματική
παρουσία της επιθυμητής και επικαλούμενης θεϊκής ευλογίας, τότε η σκέψη - ο
λόγος και η πράξη πραγματοποιούνται = αυτό που επικεντρωμένοι με πίστη
καλούμε, αυτό και ανταποκρίνεται, αυτό και αποκαλύπτεται - αυτό υπακούει και
σπεύδει, διότι είναι εντεταλμένο από το Θεό, να σπεύσει σε πάσα εξαγιασμένη
κλίση, ως θεϊκή συνείδηση και να θεραπεύσει. Όλες οι επιμέρους εκφράσεις,
117

μορφές, πνοές, ενέργειες, συνειδήσεις, είναι τμήματα του Θεού, έχουν επακριβώς
επιφορτιστεί με εντολή και χρέος να υπηρετήσουν, να μεταλλαχθούν και μέσα
από μυητικές διεργασίες, να ομοουσιοποιηθούν με τη θεϊκή

δομή

και

πραγματικότητα. Αν λοιπόν παράλληλα με την επίκληση μας, που είναι πάντοτε
επιβεβαιωτική, βλέπουμε την επικαλούμενη θεϊκή ευλογία, όχι μόνο σαν μορφή
-όχι μόνο σαν ιδιότητα - όχι μόνο σαν σκοπό, αλλά και σαν ιερή ευλογημένη
ακτινοβόλο διάνοια, θέλησης, δύναμης, δημιουργίας, τότε πάσα θεραπεία εκ της
ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ και κατά την πίστη μας ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Ο

Κύριος της Ζωής Χριστός που ενσωματώνει όλες τις θεϊκές Ιδιότητες γνώριζε τη
θεϊκή προέλευση, σκοπό και δύναμη κάθε λέξης και θεράπευε ακαριαία, διότι
κάθε επικληθείσα θεραπευτική αλήθεια, έσπευδε απόλυτα, υπάκουα στο λόγο
Του και δημιουργούσε ( υλοποιούσε ) τον εαυτό της, αποκαθιστώντας κάθε
δυσαρμονία, ιιε τη δυναμική θεϊκή της ΑΛΗΘΕΙΑ, ως Λόγος - Ιδιότητα
-ποιότητα & έκφραση θεού .
Γίνεσθαι θεραπευτικοί συνδημιουργοί του Πατέρα, πρώτα με την εν Χριστώ Ζωή
και στη συνέχεια γινόμενοι εκφραστές πάσης θεϊκής ιδιότητας, αρχής, ιδέας,
νόμου, ρήματος, αλήθειας, έννοιας, αναστάσιμης και δυναμικής τελειότητας. Ο
Πατέρας δίνει απλόχερα τον εαυτό Του στους κόσμους Του. Ας Τον τιμήσουμε,
με την εμπιστοσύνη μας για την εντός μας παρουσία Του, ως Κυτταρικές
Νοήμονες Παλμοδονήσεις Ζωής.
Ο Θεός ισομερίζεται. Κατακτήστε Τον. Είναι Ο εντός μας αιώνιος
Ένοικος.
Ζούμε, κινούμεθα, νπάργονμε μέσα στην επικράτεια, το ενυδρείο.
την
Παντεποπτεία Του. Διατάζατε με την δύναμη του Λόγου σας ΓΕΝΗΘΗΤΩ
ΦΩΣ-ΖΩΗ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΛ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ.
Αγαπημένοι αδελφοί - αδελφές, οι θείες Δυνάμεις να Σας καθοδηγούν και να Σας
προστατεύσουν. Η αγάπη, η πίστη, η κατανόηση, η αφοσίωση στο Θεό, οδηγούν
στην εμπειρία και στην ταύτιση με την μεγαλειώδη παρουσία και παντεποπτεία
118

Του. Εκφράστε τον θεϊκό σας έρωτα στο Μεγαλούργημα Θεό, Φως, Αλήθεια,
Ζωή. Ηλεκτρονική Ζωοδότρια Αρχή. Ο Θεός, πλησιάζεται, ανταποκρίνεται,
βιώνεται, εκδηλώνεται και αποκαλύπτεται με πάρα πολλούς τρόπους όταν
συμπορευθούμε μαζί Του, οικοδομούντες εντός μας τις αιώνιες Αρχές Του = το
χρηστικό στοιχείο, τις ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.
Με συνεχή διόρθωση, κάθαρση, πειθάρχηση, εξαγιασμό των φορέων μας.
Με κατανοούμενη και ενεργοποιούμενη μελέτη των Ιερών βιβλίων.
Με Σατβική και όσο γίνεται αιθερική διατροφή = λεπτοφυείς ελαφρές,
ρευστές τροφές.
Με προσευχή, καθαρό λόγο, καθαρή καρδιά, καθαρό νου, καθαρούς φορείς.
Με συνεχή ανιδιοτελή προσφορά εναγκαλιζόμενοι την ολότητα χωρίς
διακρίσεις.
Με επικλήσεις - ύμνους - επωδούς - μάντραμς, καθαρό δημιουργικό
οραματισμό, ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα, Ιεροπρέπεια, Ανιδιοτέλεια. ' Με
ακτινοβολία όλων των Ιερών φλογών, ιδεών, χρωμάτων, μελωδιών και
αρωμάτων, εμπλουτισμένα με τις δικές μας θείες, ιερές, αγνές, ανιδιοτελείς
προθέσεις.
Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό πρέπει να γίνουμε τέλειοι ως ο Θεός. Εάν
επιζητούμε το φως, πρέπει να γίνουμε ακτινοβόλο αναστάσιμο φως. Εάν
επιθυμούμε την Ανάσταση των κόσμων πρέπει να γίνουμε ταπεινοί, δραστήριοι
και ανιδιοτελείς υπηρέτες τους. Αποστρεφόμενοι και επικρίνοντας τους
συνανθρώπους μας, φρενάρουμε την εξελικτική μας πορεία στο φως.
Αποδεχόμενοι ότι κάθε θείος λόγος, ιδέα, νόμος, τελειότητα είναι και ένας
σοφός Διδάσκαλος - Ιατρός, προχωρούμε ανεμπόδιστοι στον πνευματικό μας
προορισμό ως Θεοκατευθυνόμενοι, ακτινοβολούντες Θεϊκές Ιδιότητες. Με
άπειρη αγάπη στο Δημιουργό και το Έργο Του. Είθε η Δημιουργική Δύναμη
του Λόγου Σας, να θεραπεύει τη Ζωή.
Ο Λόγος Θεού Ήχος - Φως - Παρουσία - Ύπαρξη - Συνειδητότητα - Ισορροπία Κάλλος και Aρμovia, επιλύει κάθε πρόβλημα, στην
αιωνιότητα.
119

Στην ερχόμενη χιλιετία ο θεός αποκαλύπτει Ανώτερες Τελειότητες, Πνευματικές
διευρύνσεις και θαυμαστές δυνατότητες. Κάθε αδερφός με μόνο το νου του, θα
δημιουργεί ότι χρειάζεται για τη ζωή του. Θα είναι Θεός εν Θεώ - Θεός εκ Θεού Θεός συν Θεώ - Θεός για το Θεό - Θεός προς τον Θεό. Δεν θα έχει άγνοια
-εμπόδια - ανάγκες - ασθένειες - προβλήματα μόνο χρέος ανιδιοτελούς υπηρεσίας
προς

την

Ολότητα,

αθέατος,

ανώνυμος,

διακριτικός

αλλά ταυτόχρονα

γνωριζόμενος, αφού ο νους του είναι εκπόρευση του Ενός Νου Του Θεού και όλα
καταγράφονται στην Επίγνωση Του πολύ πριν εκδηλωθούν. Όλες οι επιστήμες θα
είναι δυνατότητα, έργο, δικαίωμα και απόκτημα του κάθε αδελφού που
αφοσιώνεται στην Υπηρεσία Του Θεού και της ολότητας συνειδητά και
απρόσωπα - με την εσωτερική Του όραση, ενόραση, διόραση, διαίσθηση,
τηλεπάθεια, αλάνθαστη αντίληψη, θα βλέπει τα πάντα μέσα στον κρυστάλλινο
ωκεανό της διάστασης του Φωτός και θα έχει λύσεις, απαντήσεις, κατευθύνσεις
και δυνατότητες συνδημιουργίας- συνοικοδόμησης σε συμφωνία με το θεϊκό
σχέδιο και τα Θεία οριζόμενα. Κανείς δεν θα τολμάει να σκεφτεί και να πράξει
αντίθετα, αφού οι σκέψεις θα είναι φωτεινές και κατανοητές από τους
διορατικούς. Καμία ασθένεια δεν θα εκδηλώνεται, αφού τα σώματα θα είναι
λεπτοφυή, διάφανα και θα προλέγουν από μόνα τους τα αίτια ασθενειών πριν
εκδηλωθούν. Δεν θα υπάρχουν πόλεμοι - εξοπλισμοί - φυλακές - τρομοκράτες
-βιαστές, άπληστοι, άδικοι στην Ερχόμενη Εποχή. Οι άνθρωποι πόνεσαν, έμαθαν
και βρήκαν το Λυτρωτή Θεό εντός τους. Ο νους μας θα είναι η Θεϊκή κινητήριος
Δύναμη. Δια του νου και του δημιουργικού οραματισμού τα πάντα. Το τρίτο μάτι
( Κέντρο Μετώπου ), Υπόφυση ανοίγει σε όλη την ανθρωπότητα και είναι ο
Θεϊκός κατευθυντής, καθοδηγητής αλάνθαστος Θεϊκός οφθαλμός που τα πάντα
ορά. Ο Θεός απεριόριστος, άφθονος, αιώνιος, σιωπηλός, γαλήνιος, Μεγαλειώδης
είναι μέσα στον άνθρωπο ως κυτταρική πολυσχιδής πανσοφία, αποδεχθείτε Τον,
Γνωρίστε Τον, Βιώστε Τον. Όταν αφοσιωθούμε στην ολότητα διπλασιάζουμε τη
ζωή μας και ταυτιζόμαστε με τον Πατέρα Θεό. Όταν όλο το σώμα μας, φυσικό
-αισθαντικό - νοητικό αποβάλλει τη ρυπαρότητα, γίνεται φωτεινό και ανάλαφρο,
η δημιουργική δύναμη άνωσης αφαρπάζει το λεπτοφυή πνευματικό άνθρωπο, η
120

γη δεν μπορεί να τον κρατήσει και η ανάληψη του επιτελείται, για να ενταχθεί
στον Οίκο του Θεού, ως κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, ως επεκτάσεις του
Θεϊκού πνεύματος και πανομοιότυπες πνευματικές συνειδήσεις της δικής Του
Ύπαρξης & Τελειότητος..

Απελευθερωθείτε
Ξεπεράστε τη Διττότητα, το φράχτη που έχετε γύρω σας, το κλουβί σας και δείτε
το Θεό που έχετε μέσα σας = Το Τώρα. Ξεπεράστε τη μορφή και το λόγο σας και
δείτε, ακούστε, διαβάστε το Λόγο Του Θεού, που έρχεται από παντού. Η
Μοναδική Κεντρική Πηγή μας καλεί με την μαγνητική δύναμη της Αγάπης, το
πιο γλυκύτατο σημείο Το Τώρα = την ουδετερότητα = το βίωμα Του Θεού. Εκεί
δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, μόνο Απόλυτη Γαλήνη, εισέλθετε στη Γαλήνη,
είναι Το Τώρα = Ο Συμπαντικός χρόνος που λειτουργεί ο Θεός. Είστε, είμαστε
και τα πάντα είναι απόλυτο Φως, μία ενεργειακή μονάδα κυτταρικής Πανσοφίας
μέσα στο Νου Του Θεού, είμαστε η Επιστήμη Του Θεού, η Κοσμολογία Του
Θεού.
Μέσα από την διαδικασία Ζωή - Θάνατος - Επαναγέννηση - Εμπειρία,
οικοδομείται ο σύνδεσμος της ύλης με το Πνεύμα. Η Συναρπαστική ενσυνείδητη
στροφή και πορεία κάθε ύπαρξης προς τη Μία Ύπαρξη επιτελείται Τώρα. Είναι ο
Πάνσοφος περιοδικός Νόμος ωρίμανσης και ομοουσιοποίησης πάσης πνοής με τη
Μία ΠΝΟΗ ΘΕΟ. Τα πάντα είναι θεϊκές Συνειδήσεις, που αλληλεπιδρούν, για
ασφαλή πορεία στο Ολόφωτο Ανάκτορο του Θεού. Η πορεία του Όλου μέσα στην
ωκεάνια Αγκαλιά του Πατέρα, εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του ατόμου.
Πάσα μορφή - ποιότητα - Ιδιότητα - έκφραση - δράση και έργο σε
πανσυμπάντεια έκταση, συγκροτούν την ΕΝΝΟΙΑ ΑΓΑΠΗ. Απαξάπαντες
είμαστε το ασύλληπτο ΕΓΩ ΕΙΜΙ = Είμαστε ο ΘΕΟΣ - Συμμέτοχοι στο Ίδιο
Πνεύμα, συνάμα και υπεύθυνοι, να φέρουμε λυτρωτικό Φως.
Η απόκτηση γνώσης και εμπειριών μέσω πόνου & θεοτριβής, οικοδόμησαν
θέληση, δύναμη, σκοπό, διάκριση, διαίσθηση και πίστη για την Υπερβατική
Αλήθεια της Ζωής, την Ύπαρξη της και την Επικυριαρχία της ως αυθύπαρκτο
121

ΕΙΝΑΙ. Η εξισορρόπηση του βιολογικού μας όντος = υλικός άνθρωπος, με την
Πνευματική Αλήθεια που είναι αγνή, άθικτη, απεριόριστη, διευρύνει την
αντιληπτική μας Ικανότητα, που ονομάζεται Φώτιση και οδηγεί ευθεία στην
πηγή εκπόρευσης μας. Τα πάντα είναι αέναα χωρίς αρχή και τέλος και τελούν υπό
την παντεποπτεία του Θείου ΟΝΤΟΣ. Τα πάντα ήταν είναι και θα είναι τιμής
ένεκεν διακοσμημένα με αποστολή, Υπηρεσία & Έργο Ζωής, από τον
Αρχιτέκτονα Πατέρα της Ολότητας. Έχουμε προβάλλει τους περιορισμούς μας
μέσα στο Άχωρο, Άχρονο και απεριόριστο, που ζούμε κινούμεθα και υπάρχουμε
δρώντες. Έχουμε απομονωθεί και περιφραχθεί μέσα στην επικράτεια Του Θεού
στο αιώνιο Τώρα, την ισορροπία τη Γαλήνη την Ηρεμία, την Παντοδύναμη Σιγή,
ενώ οι νοητικές μας κατασκευές δεν ισχύουν για τους Συμπαντικούς Νόμους και
Όρους Ζωής. Η ανθρώπινη επιστήμη δεν είναι η Συμπαντική επιστήμη, γιατί μας
λείπει το Πνευματικό Βάθρο, η, πραγματική Δύναμη και Αλήθεια, που επιλύει
και θεραπεύει ασθένειες και προβλήματα. = Ο θεραπευτής Θείος Λόγος = Το
ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ. Το πρόσταγμα «τέλειοι γίνεστε», εννοεί, εκδηλώστε Τον εντός
Σας Θεό, τις Ιδιότητες Του, την Αλήθεια Του, το Έργο Του, για να παύσει ο
πόνος, οι ανάγκες, τα προβλήματα, η καθήλωση στο βάλτο της άγνοιας. Η
Δύναμη των αριθμών είναι θεϊκή. Τα γεωμετρικά σχήματα και Σύμβολα
στηρίζουν την Δημιουργία. Ο νους μας είναι θεϊκή προέκταση αρκεί ν'
αποκολληθεί από τις γήινες σειρήνες. Ο Χριστός τρόπος ζωής, φέρει ανώδυνη
μακροβιότητα. Οι Ιδιότητες του Θεού είναι Σωτήριες Θεϊκές Συνειδήσεις,
Δυνάμεις και Ευλογίες. Μία και μόνο ιδιότητα του Θεού, η Αγνότητα μπορεί να
θεραπεύσει τις πληγές και να μας κάνει Θεούς. Ευθύνη και φώτιση = η Γνώση
του Ενός σε όλα και εν Ενί τα πάντα, ζητούν Υπευθυνότητα για ορθή πορεία προς
την Τελειότητα.
Είναι τα ηνία στα χέρια μας με επίγνωση για την ακριβή κατεύθυνση γι α την
ανύψωση της δόνησης του Όλου, στη Μία ΔΟΝΗΣΗ ΘΕΟ. Η ανθρωπότητα
έφτασε στη φώτιση, στην υπερπροσωπικότητα και υπερσυνειδητότητα μέσα από
τη γήινη πορεία και οδεύει στο άπλετο Φως. Είναι η Εποχή Γαλήνιας
ισορροπημένης

πνευματικής

Ζωής

και
122

αφθονίας

εκ

Θεϊκής

Αγάπης.

Χρησιμοποιείστε την ενέργεια της Αγάπης και το αρνητικό θα γίνει θετικό, για
τους σε άγνοια τελούντες αδελφούς μας. Έτσι θα γίνονται ουδέτεροι σε αρνητικές
επιρροές. Έτσι το 666 που δηλώνει τους αφώτιστους & αδιάφορους για το Θεό
γίνεται 999 = Υπηρέτες του Θεού, πιστοί, ταπεινοί, δυνατοί, άξιοι. Ζητήστε
καθοδήγηση από το Χριστό και τον εντός σας Θεό για ικανότητα κρίσης και
γαλήνιας πορείας στο Φως και την Ολότητα. Το τριαδικό Μεγαλειώδες ON είναι
σε συνεχή επίγνωση των προθέσεων και της αξιολόγησης κάθε επιλογής μας.
Έντιμες Αρχές, Χριστός τρόπος ζωής, ανιδιοτελής υπηρεσία, ματαιώνουν τα
δύσκολα που θα έρθουν. Όλες οι αντιξοότητες συντρίβονται, ακυρώνονται,
εκμηδενίζονται από το Φως της Αγάπης, το Αόγο της αγάπης, την Ουσία
-Ενέργεια και Δράση της Αγάπης. Εκδηλώστε την, στείλτε την για όποια χρήση
και υπηρεσία χρειάζεστε.
Είναι η Ζωή, η Υπόσχεση, η Αλήθεια που διαπερνά υπερβαίνει, γαλουχεί,
αγκαλιάζει και περιπτύσσεται την Δημιουργία. Γιατί ΑΓΑΠΗ = ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο
ΘΕΟΣ που αναζητάμε. Είναι η Ηλεκτρονική Δομή και Σύσταση κάθε όντος, είναι
ο αιώνιος κυματισμός της Παλμοδονούμενης Θεϊκής Κυτταρικής Πανσοφίας που
συγκρατεί σε ζωή εκφράσεις και δραστηριότητα, Σύμπαντα, Κόσμους, μορφές,
πνοές, πλάσματα ορατά και αθέατα. Είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα και η (σάρκα
ύλη) που κρύβει τον ενοικούντα Λόγο Θεό, Χριστό, Πνεύμα. Χρησιμοποιήστε την
(Αγάπη πηγή Θεού που λέγεται και κρυσταλλική πηγή Ζωής), ως βάση της Ζωής
σας όπως και πραγματικά είναι. Η έντιμη και ανιδιοτελής αγάπη μας για το
Σύμπαν, η ανοχή και κατανόηση είναι το κλειδί της Ισορροπίας των Κόσμων.
Είναι αυτό που κάνει ο ίδιος ο Θεός, δεν μάχεται, δεν αντιδικεί με κανένα,
αιωνίως ισομερίζεται τον Εαυτό Του. Ας εκδηλώνουμε έμπρακτα τις Θεϊκές
Ιδιότητες & ας μην γνωρίζουμε τις διεργασίες της Ύπαρξης του Θεού. Δεν
χρειάζονται οργανώσεις και συναλλαγές, Συνεχής Δράση, Διαλογισμός, Προσευχή
στην Πηγή Αγάπης Θεό, για να εδραιωθεί η ψυχολογική χαρούμενη ισορροπία, η
ανοχή στις εκδηλώσεις της ζωής και η πίστη ότι όλοι είμαστε ένα. Έτσι η Αγάπη
λειτουργεί χωρίς περιορισμούς, ρέει - εκπέμπεται -διοχετεύεται, θεραπεύει και
λυτρώνει την Ολότητα. Αιώνια Δυνατή Απαρασάλευτη η Οδηγία Του Θεού.
Τέλειοι Γίνεστε = Γίνεστε οι ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ. Η Σταθερή νοητική μας
123

αναζήτηση και εδραίωση της Αλήθειας και της Τελειότητας είναι η ασπίδα που
μας προφυλάσσει από παγίδες και μας κατευθύνει αλάνθαστα. Δηλαδή όταν με το
νου μας ζητάμε την Θεϊκή Αλήθεια και Τελειότητα έστω κι αν δεν μπορούμε να
την διακρίνουμε, αυτή η Ιερή αναζητούμενη Αλήθεια αποκαλύπτεται και μας
θωρακίζει, διότι τιμάει την πίστη μας στην Τελειότητα, που είναι ο Τα Πάντα
Γνωρίζων Θεϊκός ΝΟΥΣ. Ζητάτε πάντα την Αλήθεια και την Τελειότητα και θα
αποκαλυφθούν εντός σας γύρω σας και όπου επιθυμείτε διότι, ως Θεότητα
γνωρίζει ότι την έχετε ανάγκη για να στηρίξετε την πορεία σας στο Φως
απορρίπτοντας τις δολοπλοκίες του νου
Η Αγνή και Ανιδιοτελής χρήση και διαχείριση του Ζωοδότη Πάνσεπτου Λόγου
Φωτός και Ήχου, για το καλό της Ολότητας, είναι δυνατή από κάθε αδελφό ως
διάχυτης δωρεάς Άνωθεν. Πλούσια, ανεμπόδιστη, θεραπεύει τη Ζωή όταν
επικληθεί με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη. Ζωή ο Θείος Αόγος, Ζωή προσφέρει
και ανακαίνιση ψυχής. Διάχυτος παραχωρεί τις Δυνάμεις Του, να τις ενδυθούμε
για κάθε μας ανάγκη, μέσω δημιουργικού οραματισμού αφού είναι η μόνη πηγή
ζωής. Ο Δημιουργικός οραματισμός είναι ικανότητα του Θεϊκού μας εσωτερικού
ματιού, στο κέντρο μετώπου που μας κοινωνεί με διαστάσεις Φωτός. Είναι θέμα
συνεχούς άσκησης και πειθάρχησης της προσωπικότητας και του νου για να
συμπορευτούμε Συν Θεώ και εν Θεώ. Να θυμάστε ο νους μόνος του τείνει στο
χάος. Όταν τον κατευθύνει η επίγνωση της Συνείδησης οδηγεί στο Θεό,
επαγρυπνείτε σιγήσατε το νου και θα γίνετε ο Θεός που αναζητάτε.
Ο απόλυτα πειθαρχημένος Νους, ο επικεντρωμένος στο τρίτο μάτι = υπόφυση
= Κέντρο Άζνα = κέντρο ματιών ή μετώπου, καλεί αναδύει και αποκαλύπτει το
Θείο Άηχο Ήχο ΩΜ = Δημιουργικό Ηχητικό Ρεύμα, που ενώ νομίζουμε ότι
ακούεται από το δεξιό μας αυτί, πηγάζει από την Επίφυση = Κέντρο Κεφαλής και
διαχέεται ως εγερτήριο Σάλπισμα στην Απειροσύνη. Μένοντες και εμμένοντες σ'
αυτή την απόλυτο Τάξη, θα βιώσουμε το Άκτιστο Φως, κατανοούντες ότι
ανακαλύψαμε τον Πατέρα & τον Οίκο Του. Ο διαλογισμός, η επικέντρωση στο
τρίτο μάτι αποκαλύπτει την εσωτερική όραση. Το ΩΜ αποκαλύπτει το
Υπερβατικό Φως και να η ΟΔΟΣ προς τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ.
Επικεντρωμένοι στον Ήχο ΩΜ υψωνόμαστε στο αχανές παλάτι του Πατρός. Ο
124

άνθρωπος τιμηθείς εκ Θεού γίνεται Παντοδύναμη — Παντογνώστρια και
πανταχού παρούσα στήλη Φωτός - Χριστότητος - και Πνεύματος. Γίνεται η
αιωνίως καιόμενη και μη αναλισκόμενη Θεϊκή Πηγή Ζωής. Το σώμα παλλόμενο
ρυθμικά ρέει και διοχετεύει τις ενεργειακές του ευλογίες στην ολότητα.
Αναδημιουργεί, Ανακαινίζει, Θεραπεύει, Λυτρώνει φωτίζει και εξυψώνει τη
Δημιουργία ως το βάθρο του Θεού.
Ο Ιερός χτύπος των παλμοδονήσεων διευρύνει Πνευματικά κάθε πλάσμα.
Ο χώρος - χρόνος λαμπρύνεται και το σκοτεινό απορρυπαίνεται.
Ο Ιερός χτύπος, ο Θείος κυματισμός του πειθαρχημένου σώματος ακούεται στα
σύμπαντα ως εγερτήρια Θεϊκή σάλπιγγα και τα τείχη της άγνοιας συντρίβονται,
επηρεάζονται θετικά οι συνειδήσεις και όλα σπεύδουν στο ανελικτικό Θεϊκό
κάλεσμα.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ ο Θεός που αναζητάτε, εκφράζομαι με παντοδύναμες Ιδιότητες Ποιότητες - Αρχές - Δυνάμεις Αναστάσιμες - Αλήθειες Τελειότητος.
Δημιουργώ με θέληση Δύναμη Γνώση παντεποπτεία και απόλυτη αρμονία.
0 Λόγος Μου είναι το Δημιουργικό Μου ΑΙΤΙΟ, εκπέμπεται αιωνίως, αδιάλειπτα
κυρίαρχος ζωοδότης στο χώρο - χρόνο στο ορατό και αθέατο.
Ο Λόγος Μου, το Ηχητικό Ρεύμα Ζωής, η παρουσία Μου είναι εντός σας.
Ακούστε το Λόγο Ήχο ΩΜ από το τρίτο μάτι επίφυση. Είμαι Εκεί Βιώστε τους
Ιερούς Μου κυματισμούς, τα σκιρτήματα, τις παλμοδονήσεις της κυτταρικής σας
Θεϊκής Ιερότητας και με τον αρρύπαντο νου σας ενδύστε τα σύμπαντα και
λυτρώστε τις φυλακισμένες στην ύλη ψυχές & πνοές Μου.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
0 Θεός είναι ο Πατέρας μας. Η Φύση είναι η Μητέρα μας. Το Σύμπαν είναι ο
Δρόμος μας. Η Αιωνιότητα είναι το βασίλειο μας. Η Αθανασία είναι στόχος και
Ζωή μας. Η Διάνοια μας είναι το Σπίτι μας. Η Θεϊκή Αλήθεια είναι το όπλο μας.
Η Αγάπη νόμος και κόσμημα μας. Η Ευλάβεια και ο ορθός Λόγος το Χρέος μας.
125

Η Χριστή συνείδηση ο οδηγός μας. Η Αβίαστη ειρήνη το Λιμάνι μας. Η
Δοκιμασία είναι το Σχολείο μας. Τα Εμπόδια είναι η Εκπαίδευση μας. Το Έργο
μας δείχνει το Σκοπό μας. Η Χαρά είναι ο Πανίσχυρος Ύμνος μας. Ο Πόνος του
αδελφού, η αφύπνιση μας. Ανιδιοτελής Υπηρεσία η Ανάσταση μας. Το Φως
επαληθεύει την προέλευση μας. Οι Δυσκολίες είναι ο Διεγέρτης μας. Ο Φίλος
είναι ο σύντροφος μας. Ο Γείτονας είναι ο αδελφός μας. Ο Αντίπαλος είναι ο
Δάσκαλος μας. Ο Αγώνας είναι η ευκαιρία μας. Η Ισορροπία είναι η θέση μας. Η
Τάξη είναι το μονοπάτι μας. Η Ωραιότητα είναι ο Ιδεαλισμός μας. Η Τελειότητα
είναι το πεπρωμένο μας. Η Χριστή υπόσχεση είναι το μέλλον μας.
Η Σοφία του Θεού είναι το Σώμα μας. Η Θεραπεία του όλου είναι το δώρο μας. Η
Προσευχή - κάθαρση - μελέτη-ενεργοποίηση Θείων εντολών είναι ο ατέλειωτος
Μόχθος μας. Αγκαλιάζοντας το Θεό που είναι μέσα σε όλα τα πράγματα ξέρουμε
πως ο Θεός είμαστε εμείς τα παιδιά Του, το Δικό Του Αντίγραφο. Γίνεσαι Θεός
μέσα στο Θεό όταν παύσεις να πληγώνεις τα πλάσματα Του. Η μη κατάκριση
είναι Αγνότητα. Ο Τέλειος Δάσκαλος Εσείς ως η ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Αδελφέ /ή μου κατανόησε, πίστεψε, αποδέξου. Είσαι η Ζωή, η πνοή και Δύναμη
του Θεού. Είσαι η Θεία Του ψυχή που σου εμπιστεύθηκε. Είσαι το Θείο Του Φως
που σε ένδυσε. Είσαι ο Θείος Του Λόγος που σε εξόπλισε. Είσαι η Θεία Του
Αγάπη που σε διακόσμησε. Είσαι η Θεία Του Θέληση που σε στερέωσε. Είσαι η
Θεία Του Ενότητα μέσα στην ολότητα Του. Είσαι το Πνεύμα Του εν κινήσει και
Δράση. Είσαι η Επίγνωση Αλήθειας ανάγκης και χρέους. Είσαι η ενεργός
Νοήμων Συνείδηση Του. Είσαι ο Νόμος Θυσίας, Υπηρεσίας, διάσωσης του
αδελφού μας. Γνώρισε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είσαι ο Πύρινος δρομέας
του Θεού. Έχεις και παρέχεις παντού τη Θεία Στήριξη. Έχεις Θεία Προέλευση,
Σκοπό και Προορισμό. Τα δύο εγώ, που σου 'δωσε ανώτερο και κατώτερο θα σε
βοηθήσουν να βρεις την αλήθεια του Φωτός. Την Υπέρτατη επίγνωση.
Πειθαρχώντας τον μικρό εαυτό υψώνεις τον Ανώτερο Χριστό Εαυτό - Ψυχή Συνείδηση, Ευδαιμονία στη Μία Αιώνια Αλήθεια. Θεό. Ό,τι σου συμβαίνει
δείχνει τελειότητα η ατέλεια (ότι σπέρνεις θερίζεις), όπως σκέπτεσαι έτσι και
126

είσαι. Χρέος σου να δαμάσεις το μικρό σου εαυτό, Με το νου, την πίστη, την
αφοσίωση, Το θάρρος και να υπηρετήσεις το Θεϊκό έργο. Ζήτα ήρεμα την
Ανώτερη καθοδήγηση, δίδεται συνεχώς. Η συνεχής προσπάθεια για διόρθωση
είναι πρόοδος. Ο εγωισμός απωθεί το Θεό. Η Χριστή ζωή θεραπεύει ασθένειες
και προβλήματα, Φέρει απίστευτη αφθονία. Μη ρυπαίνεις τον Εαυτό - το Θεό το Συνάνθρωπο - τη Δημιουργία. Άνοιξε την καρδιά σου και αγκάλιασε το Θεό
Αδελφό μας, θεράπευσε τις πληγές του. Ευλόγησε το Μεγάλο Δάσκαλο, τα λάθη
Που, σε εκπαιδεύουν. Είσαι Ιδιότητες και εκφράσεις Θεού. Ο αυτοέλεγχος φέρει
διόρθωση, Γνώση, Φως, Ζωή. Εξαγιάσου για να λάβεις. Επικεντρώσου στην
Απόλυτο Τάξη και Ιερότητα της ζωής Και μείνε ΕΚΕΙ στο Αιώνιο ΠΑΡΟΝ. ΤΟ
ΤΩΡΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αυτοανάπτυξη — Μεταμόρφωση - Λυτοθεραπεία — Υπηρεσία.
Πάσα τελειότητα είναι θεραπευτική Δύναμη και Θεία εκπόρευση Ζωής. Πάσα
Θεϊκή Ιδιότητα είναι ενσυνείδητη Αλήθεια - Διδάσκαλος Θεραπευτής,
Λυτρωτική Πανσοφία, εκπόρευση και έκφραση Θεού. Κάθε αμάρτημα - πάθος
-παράβαση οικοδομεί ασθένειες και χάος στη Ζωή.
φάρμακα - δαπάνες και τρεχάματα εξαγιαζόμενοι.
127

Αυτοθεραπευθείτε χωρίς

Όλες οι Θεϊκές Αρχές και οδηγίες της Αγίας Γραφής είναι θεραπευτικές
Δυνάμεις. Ο Πανίσχυρος Νόμος ορίζει «παύσε να αμαρτάνεις και θα έχεις
ανώδυνη μακροβιότητα, αφθονία αγαθών - θέωση». Διαπεράστε - Υπερβείτε τις
φυσικές σας αντιλήψεις, για να γνωρίσετε τον εντός Σας αιώνιο Ένοικο Θεό, που
ισομερίζεται στην Απειροσύνη της Επικράτειας Του.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Είστε ο Διδάσκαλος, η Γνώση, η Ζωή, ο Θεός. Υπάρχουν εντός σας όλες οι
Ιδιότητες Μου γνωρίσματα, ποιότητες, δυνατότητες και ευλογίες, επαληθεύστε
τες, μπορείτε. Κατανοήστε ότι Είμαι η Απειροσύνη στη διάθεση σας, ο
απεριόριστος εαυτός Μου δικός Σας. Είστε το Απόλυτο - Κινείστε στο Απόλυτο
και την Ολότητα χωρίς διαχωρισμούς & χωρίς τέλος. Σας εμπεριέχω και
εμπεριέχομαι στα πάντα, κάνετε χώρο - αδειάστε νου - καρδιά, συνείδηση από
κάθε πλάνη, πληρωθείτε με Αρμονία, Ενότητα, Αλήθεια, Αγάπη, Ζωή και Θεία
Δράση. Αποδεχόμενοι τους αδελφούς σας, Με αναδύετε από εντός τους και η
πλάνη γίνεται τελειότητα. Οι Πνευματικές σας διευρύνσεις αφυπνίζουν πάσα
πνοή, ανεβάζουν τις δονήσεις του Σύμπαντος Κόσμου. Έτσι τα πάντα
επηρεάζονται διαισθητικά, εμπνευστικά και συμπορεύονται αλληλοβελτιούμενα.
Αισιοδοξείτε αποδεχόμενοι την Δημιουργική Πανσοφία το Αγαθό Πνεύμα, την
πανσυνειδητότητα. Η επίγνωση ευθύνης για επανόρθωση κατευθύνει ορθά στην
κρυστάλλινη πηγή ζωής και Αλήθειας. Διάχυτη και περιρρέουσα η παρουσία
Μου ενδύει τα πάντα - γαλουχεί τα πάντα - ανασταίνει τα πάντα,
ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΜΕ. Συνεχής η οδηγία Μου = Αγαπάτε και μη σπρώχνετε.
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Να παρευρίσκεστε στον αρρύπαντο πνευματικό Μου χώρο της Τελειότητας. Να
κοινωνείτε με τις διαστάσεις και τα καθαρά πεδία του Ήχου, του Φωτός και της
Αγάπης. Να επικαλείσθε τη Μυσταγωγία του Φωτός να επισκιάζει και να

128

διακοσμεί την ολότητα, ομοουσιοποιώντας τα πάντα εν Θεώ - συν Θεώ και εκ
Θεού, αφού αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.
Ύμνος στον Πατέρα της Ζωής και της Αγάπης.
Στον Αιώνιο Θεό ευχαριστήρια Της Ζωής Αναστάσιμα θούρια Της Ψυχής ιαχές
νικητήριες τώρα Στην Αλήθεια των Αρχών Σου Αδάμαστε Λυτρωτά μου και
Κύριε υποκλίνομαι - υποτάσσομαι
Του Φωτός Σου Το ένδυμα η ασπίδα θριάμβου Ο Κρουνός της Ζωής και το θείο
νανούρισμα = ΩΜ Των Συμπάντων παιάνες, των Σφαιρών μελωδίες Καλώς
ήρθες Πατέρα στις καρδιές τις φλεγόμενες Καλώς ήρθες Διδάσκαλε με αγάπης
Δωρήματα.
Κραταιός εν Σοφία τους υιούς Σου αφύπνισες Με στοργή Μητρική κάθε πλάσμα
γαλούχησες Μυστικά Των παθών μας την πλάνη συνέτριψες Φως, Αλήθεια, Ζωή
Τα Δικά Σου Κοσμήματα Θείος, λόγος, Εσύ και το Πνεύμα Το Δόρυ Σου
Φλογερές Ικεσίες των παιδιών Σου εισάκουσε Περιδεής σε λυγμούς αναλύομαι
Κύριε και υπόσχομαι αναμάρτητη πλέον ζωή υπηρέτης αιώνιος στο Δικό Σου
Διάταγμα οικοδόμος χαρούμενος στο θαυμάσιο Σχέδιο Ο Δρομέας ο πύρινος στου
φωτός την πορεία.

Προσκλητήριο Δημιουργίας Ομάδων Παγκόσμιας Καλής Θέλησης.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛ Ο ΣΥΜΠΑΝ . ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ.
Η παρούσα Αδελφική προσπάθεια είναι προσκλητήριο Αγάπης. Η διευρυμένη
Συνειδητότητα ακολουθεί την εν Χριστώ Ζωή. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, ως
Αναστάσιμη παρουσία και ως Διδάσκαλος Θεϊκών Αρχών είναι η λύση στο
129

μπέρδεμα των καιρών. Η συμμετοχή σε ομάδες καλής θέλησης για το γενικό καλό
και την ανιδιοτελή διανομή των αγαθών επείγει. Η δήλωση μπροστά στο Χριστό
ότι τον Αγαπάμε και εφαρμόζουμε όσα δίδαξε, μας εντάσσει στην απρόσωπη
παγκόσμια ομάδα καλής θέλησης. Εκείνος ήρεμος ακούει και αποδέχεται. Είθε ο
Θεός να σας εμπνέει Τέλειους τρόπους Υπηρεσίας και εν αυτά ψάλλατε τα
επινίκια.
Ουράνιο προσκλητήριο στο Χρηστικό πεδίο. Ζητήστε από την ψυχή
να σας πάει στον Πατέρα Θεό. Όλοι οι αδελφοί στη μάχη του
Φωτός. Π παλαιά γνώση ας παρέλθει.
Στείλε τον κεραυνό του Νου σου αδελφέ στην απεραντοσύνη, φτιάξε καινούριους
κόσμους Θεϊκούς, ευωδιαστούς, αιθέριους. Στείλε την αστραπή της αετίσιας σου
ματιάς και φτιάξε γίγαντες πυρσούς, φώτισε την Αγάπη. Πάρε τους Ήλιους του
Θεού και μοίρασε στα Σύμπαντα το Θεϊκό Του Φως. Καταύγασε τους ουρανούς
μ' ελπιδοφόρο μήνυμα, καρπό της αρμονίας. Γίνε Ανάσταση - γίνε Θεός μέσα στο
Θεό και μοίρασε διάνοιες στην Επικράτεια Του. Τους αδελφούς σου σύναξε
αδελφέ και ντύσε τους με ένδυμα και κόσμημα Στοργής. Γίνε σειρήνα, γίνε αυλός,
γίνε δοξάρι δυνατό, ύμνησε τη Σοφία, το έλεος, την αλήθεια, το κάλλος των
Θείων Κόσμων, τη ΖΩΗ. Γίνε Αλήθεια, Πνεύμα, Λόγος, Πνοή. Εξαϋλώσου σαν
ψυχή, στήσε χορό στους κοσμικούς αιθέρες, αδελφέ, άκουσε το κάλεσμα της
αγάπης, γίνε η χάρις και η γνώση κι ας έρθει τώρα, η επί γης ειρήνη, η εν
ανθρώποις ευδοκία, η κατανόηση, του αδελφού, το φως, η ζωή, η λύτρωση,
Ανάσταση, Ανάληψη, Ομοουσιοποίηση, ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.
Υφαντές του Φωτός, αδελφοί της Αγάπης, το Θείο κάλεσμα ηχεί,
«όλοι μαζί σαν μία ψυχή κάντε τη Γη Φωτοδιάνοια Μοναδική. Το
ακτινοβόλο χρυσό φως να σας εμπνέει. Ο εξαγνιστικός κοσμικός ταχυδρόμος της
ιόχρου φλόγας να σας ανανεώνει. Να 'στε ευλογημένοι, ο Θεός να σας
προστατεύει. Οι Άγιοι Διδάσκαλοι να σας καθοδηγούν. Ο Δημιουργικός Ήχος
ΩΜ να σας συντροφεύει. Το Άρωμα της Ζωής - Η Μελωδία των Κόσμων - Το
Δημιουργικό Άγιασμα, ας γίνει Αναγέννηση - Αναβάπτιση - Ανάσταση
-Τελειότητα.
130

Σαφείς και Σωτήριες οι Οδηγίες της Αγίας Γραφής.
Η Αγία Γραφή δόθηκε για να σκύψουμε με Θέληση, Δύναμη, Πίστη, Αγάπη,
Ανιδιοτέλεια να μάθουμε, να βιώσουμε, να αναδυθούμε, να διεισδύσουμε μέσα
στις Θεϊκές Αρχές, Ιδέες, Έννοιες, Τάλαντα, Ιδιότητες, Αλήθειες, Δυνάμεις
Αναστάσιμες, Δυνάμεις Τελειότητας, να μεταμορφωθούμε, ν' ακολουθήσουμε
το Δρόμο που αιώνες δείχνει ο Χριστός, να γίνουμε ο κάθε ένας μας μικρός
Χριστός, να βοηθήσουμε τους νοητικά δυσκίνητους αδελφούς μας, ανώνυμα
-αθόρυβα - ανιδιοτελώς. Οι οδηγίες που ενυπάρχουν στην Αγία Γραφή είναι
Αδιάψευστες, Ακριβείς, Θεραπευτικές και Σωτήριες. Όλη η Αγία Γραφή είναι
η αστείρευτη Θεραπευτική Κολυβήθρα του Θεού για όλη τη Δημιουργία, τα
Βασίλεια και τα Πνευματικά επίπεδα. Ο Θεός είναι διάχυτη αγάπη και κανένα
από τα πλάσματα Του δεν είναι οι καταραμένοι του Πατρός. Δεν υπάρχει
κόλαση εκ Θεού, εμείς κάνουμε τη ζωή μας κόλαση με τις ασύνετες επιλογές
μας. Δεν υπάρχει τιμωρός Θεός, εμείς θερίζουμε ότι ακριβώς σπέρνουμε. Εάν
ξεριζώσουμε την επίκριση, την ευκολία να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας
να φταίνε για όλα, πλησιάζουμε την κατανόηση της έννοιας Ολότητα, Ενότητα,
Αγάπη, Θεότητα, Ενιαιότητα. Ο Θεός είναι μέσα στην κυτταρική δομή κάθε
πλάσματος και εκδηλώνεται με τις ιδιότητες κάθε μορφής ζωής. Κρίνοντας και
επικρίνοντας εμποδίζουμε την ανάδυση του Θεού που είναι ο Ένας και ίδιος σε
κάθε εκδηλωμένη ύπαρξη μορφική ή άμορφη. Επικρίνοντας βάζουμε εμπόδια
στον εντός μας Θεό και όχι μόνο. Αγαπάτε Αλλήλους. Μοναδική Σωτήρια
οδηγία. Η παράβαση της μας φέρνει με επαναγεννήσεις στο Θεϊκό Σχολείο της
γης άπειρες φορές, έως ότου μάθουμε ν' αγαπάμε και λυτρωθούμε από τα
δεσμά, την πλάνη, την ψευδαίσθηση της υλικής ζωής και αναγνωρίσουμε την
επί παντί παρουσία του Θεού. Έως ότου σεβαστούμε κάθε πνοή ζωής και την
υπηρετήσουμε απαρνούμενοι = (παραμερίζοντες) τον υλικό μας εαυτό την
προσωπικότητα =(φυσικό - αισθαντικό - νοητικό μας όχημα) για να υψωθούμε
στο Χριστό μας εαυτό = στο ανώτερο πνευματικό πεδίο συνείδησης = στρέψε
την άλλη παρειά για να σωθείς αδελφέ, να θεραπευτείς, να λυτρωθείς μέσα
στην Υπέρτατη Ειρήνη, την παντοδύναμη σιγή, την Απόλυτο Τάξη, την Ιερή
131

Ηρεμία που είναι ο Θεϊκός σου ΕΑΥΤΟΣ, Η ΕΓΩ ΕΙΜΙ - ΤΟ ΦΩΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Με την εσωτερική σου ισορροπία και την τόλμη του
ενσυνείδητου εκπαιδευόμενου, προχώρησε άνθρωπε, αναγνώρισε την θεία και
ανθρώπινη φύση σου, την παρουσία του εντός σου Αιώνιου Εαυτού και θα
είσαι ανεξάντλητος. Εξακόντισε τον Δημιουργικό Ήχο του Λόγου, για να
πέσουν τα τείχη της πλάνης, μετουσίωσε πίκρα και θλίψη, διαμοίρασε χαρά
και γαλήνη, ενοποίησε πνεύμα και ύλη, γίνε Θεάνθρωπος, εκδήλωσε τον Θείο
Λόγο, ένωσε μορφή και άμορφο γιατί αυτά ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάς.
Επιτακτική η ανάγκη πειθάρχησης του Νου με την επαγρυπνούσα Συνείδηση επίγνωση - διάκριση - βιούμενη εμπειρία της πνευματικής μας Ταυτότητας.
Νους ο αντάρτης, ο διανοουμενίζων ξερόλας, η άστατη τσίτα, ο ραδιούργος των
παθών, το αλαζονικό κοκοράκι φορτωμένο με πολύχρωμα αστρικά κιλίμια
πλάνης, το ποντίκι που χορεύει, όταν η ενσυνείδητη επαγρύπνηση απουσιάζει.
Νους η σειρήνα που ανάγκασε τον Οδυσσέα να δεθεί στο κατάρτι της Απόλυτης
Σιγής, Νους που οι φαντασιώσεις Του οργιάζουν. Νους ο όφις που υπόσχεται,
ξεγελάει, θριαμβεύει και καταποντίζει - αλλά και Νους ο Θεϊκός. Νους ο δυνατός
Ηρακλής που έκοψε τα αχόρταγα κεφάλια των επιθυμιών. Νους ο Θησέας και το
νήμα της Αριάδνης για να βγούμε από το λαβύρινθο της άγνοιας & της πλάνης.
Νους η ανυψωμένη Συνείδηση που ένωσε τα δύο ποτάμια, πνεύμα και
προσωπικότητα και σε απόλυτη συνεργασία καθαρίζουν τον άνθρωπο από την
κόπρο της υλικής ζωής. Κάνοντας Τον, αήττητο Ηρακλή, Ηγεμόνα , Άρχοντα
Θεϊκών Ιδιοτήτων. Άρχοντα Θεό εν Θεώ. Εξουδετερώνοντας τον κατώτερο
χωριστικό σκληροτράχηλο νου μας εισερχόμαστε στη Θεϊκή μας Καταξίωση. Στο
Πνεύμα ειρήνης, την απόλυτο Τάξη, Στην ΕΓΩ ΕΙΜΙ, Στην απαρασάλευτη
ΑΛΗΘΕΙΑ. Τότε ο Νους γίνεται ο Διδάσκαλος - ο Γνώστης ο Αναμορφωτής, ο
μεταλλάκτης των πάντων σε Θεϊκές Ιδιότητες, Ιερές Ποιότητες, Ιεροπρεπείς
εκφράσεις, αρμονικές δονήσεις, Θεϊκή Συνείδηση.
Εμείς οι ίδιοι καταποντιζόμαστε και εμείς οι ίδιοι τραβάμε ένθεοι για τον
Γενναιόδωρο Πατέρα. Η Γνώση, η Υπευθυνότητα, Το Χρέος στο Θεό και την
132

Ολότητα, ζητούν να βάλουμε το άβατον, πάσης ανταρσίας στο νου μας και να τον
κατευθύνουμε συνεχώς άγρυπνα και ενσυνείδητα σε ό,τι Ιερό και Όσιο. Ας
αξιολογήσουμε σωστά τη διττότητα του υλικού και πνευματικού μας φορέα, για
να ΑΝΑΔΥΘΕΙ Ο εντός μας Ένοικος Θεός, με τις ανεκτίμητες Δωρεές Του,
θεραπεία , Ανάσταση, Τελειότητα. Ο Νους είναι οι συμπληγάδες πέτρες της
μυθολογίας και μόνο όποιος εξισορροπεί τον εαυτό του θα τις υπερβεί και δεν θα
ξανακινδυνεύσει. Νους λοιπόν ο εκπαιδευτής μας, η εκ Θεού δωρεά. Πολλοί τα
βάζουν με το νου και τις αταξίες του, ενώ ο νους γίνεται απόλυτα υπάκουος όταν
εμείς βρισκόμαστε σε απόλυτα ενσυνείδητη επαγρύπνηση. Σε όλους μας
συμβαίνει ο νους μας να αλωνίζει, όταν διαβάζοντας ένα βιβλίο, πιάνουμε τον
εαυτό μας να έχει τελειώσει σελίδες χωρίς να θυμόμαστε τι διαβάσαμε, γιατί η
ενσυνείδητη

εγρήγορση

αποσύρθηκε.

Ξαναδιαβάζουμε

το

ίδιο

κείμενο,

προσέχοντες ν' αφομοιώσουμε τις έννοιες του, άρα εμείς φταίμε και όχι ο νους
μας, αγαπήστε το νου σας, είναι υπέροχο Δώρο Θεού. Αγαπήστε τον ΕΑΥΤΟ Σας
Θεό ΝΟΥ. Ο Νους είναι το Θεϊκό και ανθρώπινο Εργαλείο που κάνει το Θεό ύλη
και την ύλη Θεό. Αποκαλυφθείτε μπροστά στην Πανσοφία του Άρχοντα της
ΖΩΗΣ Πατέρα Θεό. Νους λοιπόν, ο εκ Θεού διδάσκαλος μας, ευλογήστε τα λάθη
που οδηγούν στην ΑΛΗΘΕΙΑ. Θαυμάστε το Νου που σαν Οδυσσέας βούλωσε τα
αυτιά του στις σειρήνες της ψευδαίσθησης και δέθηκε στο κατάρτι της Απόλυτης
Σιγής για να βρει την λύτρωση, μέσα στη Θεϊκή Ειρήνη της Υπερβατικής Ουσίας
που δομεί με Πανσοφία τους Κόσμους.

Όταν σιγήσει ο νους ακυρώνει τον θάνατο - γίνεται πνεύμα –
γίνεται ο Θεός που αναζητάμε.
Μείνε ακίνητος και μάθε ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ. = Σίγησε το νου, τα
συναισθήματα, το σώμα από τις ευτελείς ασχολίες τους και τότε θα γνωρίσεις,
θα ακούσεις, θα ταυτιστείς με τον εντός σου Ένοικο Θεό. Ξεχάσαμε την αιώνια
Τελειότητα της Ζωής και πρέπει να γυρίσουμε πίσω, ανερχόμενοι τον δρόμο
που κατηφορίσαμε και φθάσαμε στο κατώτατο συμπαγές γήινο πεδίο. Είμαστε
133

Θεοί εκ Θεού. έχουμε όλες τις Θεϊκές δυνατότητες και αιώνιες Δωρεές Του
Πατέρα Θεού. Και εις εαυτόν ελθών είπε εγερθείς πάω στον Πατέρα, και ο
Πατέρας τον προϋπάντησε και τον δέχτηκε. Όταν κάποτε ρώτησα, τι θα γίνει
Πατέρα αν σε απαρνηθώ; Να μια ωραία ερώτηση είπε. Εγώ θα σε περιμένω υιέ
μου, έως ότου χορτάσεις τη δυστυχία, απαρνούμενος τη θεία σου καταγωγή.
Είμαι εντός σου και περιμένω την ειρήνη του σώματος - συναισθημάτων και
νοητικών σου ακροβασιών, δεν διδάχθηκες από την ματαιότητα των πράξεων
σου; ηρέμησε και μάθε ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ, ο μόνος γεννήτορας του Παντός ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΕ ΑΠΑΡΝΗΘΩ, ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ,
όπως το ρίνισμα του μαγνήτη είναι και αυτό μαγνήτης, όπως η σταγόνα του
ωκεανού είναι και αυτή μέρος του, όπως η ηλιακή ακτίνα είναι μέρος του
Ήλιου. Όταν σιγήσει ο κατώτερος εαυτός, επέρχεται πειθάρχηση κάθαρση
εξαγνισμός των κυττάρων του σώματος, των ενεργειακών ομάδων και κέντρων
του σώματος Τα κύτταρα λάμπουν ακτινοβολούν ως καταυγαστήρες φωτός
και δυνάμεων, ξεριζώνουν τις ασθένειες, αποβάλλουν περιττά σωματίδια
σκότους, δεν έχουν υλικές ανάγκες, διατρέφονται από το ίδιο τους το δυναμικό
Θεϊκής Ουσίας. Το σώμα δεν διψάει, δεν πεινάει, δεν πονάει, δεν υποφέρει,
κανένα δηλητήριο δεν μπορεί να το προσβάλει, δεν χρειάζεται ύπνο, δεν νιώθει
κόπωση. Γίνεται Πνεύμα δυνατό ακτινοβόλο τάχιστο και σπεύδει ακαριαία
όπου ο θείος επιτηρητής Θεός προστάζει για έργο αγάπης στην αχανή Του
επικράτεια. Αν και είναι ο Άνθρωπος στο γήινο κόσμο δεν είναι του γήινου
κόσμου, αν και εξωτερικά δεν διαφέρει από τους συνανθρώπους του.
Εργάζεται σε ανώτερες διαστάσεις φωτός, που ο κοινός αδελφός μας δεν
βλέπει, δεν αντιλαμβάνεται, δεν κατανοεί, μόνο διανοιακά και αθόρυβα
επηρεάζεται και σιγά - σιγά μεταμορφώνεται από τη Θεία Αγάπη, το έλεος και
τη στοργικότητα Των Θείων Νόμων, για να στραφεί κι αυτός συνειδητά στη
θεϊκή πορεία του φωτός εν καιρώ. Ο Θεϊκός άνθρωπος βλέπει τα πάθη, την
δυστυχία, τις ασθένειες των αδελφών του, δεν μπορεί να επέμβει, εάν δεν του
ζητηθεί και εάν ο ασθενής δεν αναζητήσει από μόνος του τη Θεϊκή Αλήθεια,
οπότε και ισχύει το « Η Πίστη σου σε έσωσε και μην ξανά- αμαρτήσεις». Τότε
θεραπεύεται από τους επί παντί διάχυτους Νόμους της Αγάπης, τους οποίους
134

επακριβώς έδειξε ο Κύριος της Ζωής Χριστός. Ο Θεϊκός άνθρωπος είναι
αυτοαναβλύζουσα δύναμη θείων ηλεκτρονικών παλμοδονήσεων, που ρέουν
παντοδύναμες, όπου ο πειθαρχημένος πλέον νους αποφάσισε τον τρόπο, το είδος
και το μέρος που θα υπηρετήσει ακαριαία, αφού ουδένα χωροχρονικό εμπόδιο
υπάρχει και τα αδύνατα για τον κοινό άνθρωπο, δυνατά γίνονται από το Θεό.
Σεβόμενος τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις αδελφών μας για τα γραφόμενα
απαντώ. Αντί να μιλάτε για αιρέσεις, δογματισμούς, αφορισμούς και
καταστροφολογίες, πάρετε μόνον όσα αποδέχεσθε, είναι πάρα πολλά και
χρήσιμα.

Η

στασιμότητα,

η

επίκριση

και

το

πισωγύρισμα

είναι

αποκρυστάλλωση, είναι η στήλη άλατος της γυναίκας του Λώτ. Φύγετε από το
βαθύ πηγάδι της ύλης, υψωθείτε στο φως εκεί που ούτε κουβάδες, ούτε σχοινιά
χρειάζονται για να αντλήσετε Φως. Υπάρχει η αιώνια ζωή, αδιάψευστη αγάπη,
ειρήνη - γαλήνη - ισορροπία - τελειότητα - μελωδία -αναδημιουργία - άρωμα Άγιασμα - Αναγέννηση - Αναβάπτιση - Ανάσταση Θεός. Αποδεσμευτείτε από
τα υλικά δεσμά, τα πάθη, τις αποσκευές και τις προσδέσεις - απαρνησάσθω τον
χωριστικό μικρό συμφεροντολόγο εαυτό, δοθείτε στην ολότητα, ενότητα,
θεότητα και τα άλλα θα σας προστεθούν.
Από τη στιγμή που, απλά καθαρά τίμια ζητήσετε από τον Εαυτό σας Θεό να
σας δείξει το ΔΡΟΜΟ, θα έχετε ό,τι είναι απαραίτητο για την ενσυνείδητη πορεία
σας στο Θεϊκό Φως, αρκεί ν' απορρίψετε αμφιβολίες, δισταγμούς, φοβίες,
υποψίες που οικοδομούν συρματοπλέγματα μεταξύ του εαυτού σας και του Θεού.
Όταν καλέσετε Θεό, ο Θεός θα απαντήσει, θα ανταποκριθεί, θα αποκαλυφθεί και
θα ταυτιστεί μαζί σας. Ο Θεός, είτε τον δεχόμαστε είτε τον απαρνούμεθα μας
ευλογεί

αιωνίως.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

ΤΟΝ.

Εναρμονίστε

τις

αντιθέσεις,

αγκαλιάστε το χώρο χρόνο Θεό, γίνετε το Απόλυτο ΕΝΑ. ΘΕΟΙ ΕΓΣΤΕ ΕΚ
ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ. ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥ, ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Όποιος ενσυνείδητα βιώνει τις αδιάψευστες θείες καταστάσεις, γίνεται ο
ακλόνητος βράχος και ο ταπεινός υπηρέτης ( ουραγός ) στο Θεϊκό έργο με την
ευχή και το Διάταγμα « Γενηθήτω το Θέλημα Σου Κύριε». Όσο ο άνθρωπος έχει
ελεύθερη βούληση θα αμαρτάνει. Όταν αναφωνήσει, Γενηθήτω Το Θέλημα Σου
Κύριε, τότε πορεύεται αναμάρτητος συν Θεώ και εν Θεώ στην αιωνιότητα.
135

Μάθετε, συνηθίστε, αποδεχτείτε για να βιώσετε, ότι απαξάπαντες είμαστε Θεοί
εκ Θεού. Συν Θεώ και εν Θεώ. Αλαζονεία είναι να μη καταδεχόμαστε να
αναγνωρίσουμε Τον Εαυτό μας και Επί Παντί Θεό. Γνωρίζω το Θεό, κατανοώ το
Θεό, βιώνω το Θεό, πληρώνομαι, ενδύομαι, ακτινοβολώ το Θεό. Διοχετεύω το
Θεό, εξακοντίζω το Θεό, ρέω το Θεό, εκχέω το Θεό, εκπέμπω το Θεό ως
παντοδύναμη αναβλύζουσα εντός μου ενεργό παρουσία, ύπαρξη, λόγο, ουσία,
αγάπη, συνειδητότητα, γαλήνη, κάλλος και αρμονία. Είμαι συν Θεώ και ουδείς
εναντίον μου. Η εαυτός μου αυτοαναβλύζουσα παρουσία του Θεού με κατευθύνει.
Τολμήστε, αναγνωρίστε το Θεό για να σας αναγνωρίσει. Ζητήστε Του να σας
βοηθήσει, να υπηρετήσετε την ΟΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΞΕΡΕΙ, ΒΛΕΠΕΙ,
ΑΚΟΥΕΙ,

ΜΠΟΡΕΙ,

ΣΠΕΥΔΕΙ,

ΕΝΑΓΚΑΛΙΖΕΤΑΙ,

ΠΕΡΙΠΤΥΣΣΕΤΑΙ,

ΕΥΛΟΓΕΙ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ, ΟΔΗΓΕΙ. Και τι
Πατέρας θα ήταν εάν δεν γνώριζε κάθε του πλάσμα και τις ανάγκες του. Δεν είμαι
αρρωστημένος θρησκόληπτος. Είμαι Θεός εκ Θεού, εν Θεώ συν Θεώ, για το Θεό
επί γης και επί παντί, λόγω αταλάντευτης ανιδιοτελούς Αγάπης στην ΟΛΟΤΗΤΑ.
Λόγω ατράνταχτης πίστης στα θεία οριζόμενα τη Θεία Τάξη, Το Θείο Γίγνεσθαι.
Λόγω εξαγνισμού και πειθάρχησης των φορέων μου. Λόγω της εν Χριστώ ζωής,
της εν Χριστώ πορείας, του ηθικού και εξαγιασμένου τρόπου ζωής. Ταπεινότητα
είναι η Τιμή, Το Δώρο, να γνωρίσεις το Θεό και να Τον υπηρετείς ως ο
τελευταίος ουραγός στο Στράτευμα Του.

Συμπορεύομαι Θεϊκά.
Λόγω του ότι το σώμα, συγκινήσεις και νους εφάρμοσαν το άβατον πάσης
δυσαρμονίας εντός και εκτός, αφού όλοι οι υλόφρονες πόθοι χαλιναγωγήθηκαν,
σίγησαν, κατατροπώθηκαν οι ανταρσίες. Ανταμείφθηκα λόγω απάρνησης και
απόσπασης από την λερναία ύδρα των δελεασμών, της γήινης και υλικής
σειρήνας. Η Θέωση δεν είναι προνόμιο ορισμένων, είναι ορισμός Θεού για κάθε
πλάσμα και πνοή. Όλα αυτά επιτρέπουν στον εντός σας Θεό, ν' αποκαλυφθεί ως
Θείος παλμοδονούμενος κυματισμός, ως κυτταρική πανσοφία που διαπερνά,
136

υπερβαίνει, γαλουχεί τους κόσμους με αγαθότητα. Ο νους μας ως προέκταση του
Θεϊκού Νου οικοδομεί ότι Ιερό και Όσιο του ζητήσουμε. Βάλτε στο πρόγραμμα
σας και για το υπόλοιπο της ζωής σας την Ιερότερη φράση, επαναλαμβάνοντας
την χιλιάδες φορές μέχρι αφομοίωσης της « ΗΡΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ΘΕΟΣ». Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη, τη φράση, το Λόγο και την υλοποιεί.
Και εδώ ο Θεός έσεται Σαρξ. Η επαναλαμβανόμενη επιβεβαιωτική επωδός «
ΗΡΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΘΕΟΣ» αναδύει από εντός μας τον ίδιο το
Θεό ως ήπιο - γλυκύτατο - χορταστικό - παλμοδονούμενο κυματισμό του
σώματος, λόγω της ανταπόκρισης των κυττάρων, που εξαγνισμένα από κάθε
ρύπο, αφυπνίζουν την Θεϊκή παντοδύναμη Παρουσία εντός μας, ως αιώνια
αναβλύζουσα πηγή Ζωής. Επηρεάζει το γύρω μας κόσμο, προλαμβάνει το κακό
και υπηρετεί την ανθρωπότητα. Εάν θέλετε αποδεχτείτε ότι η θέωση του
ανθρώπου είναι η δευτέρα παρουσία του Θεού στη γη, αφού η πρώτη ήταν του
Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, που μας έδειξε το δρόμο επιστροφής στον Οίκο του
Πατρός, με αλάνθαστο τρόπο. Είναι η επαλήθευση ότι είμαστε Ναοί Θεού και το
κατ' εικόνα και ομοίωση δημιούργημα Του.
Σκέπτεσθαι εστί Δημιουργείν.

Σαν πλάσματα και ενσαρκώσεις του Θεού έχουμε διακοσμηθεί και επισκιασθεί
από τις Δωρεές του Θείου μας Γεννήτορα. Ο νους μας είναι θεϊκής προέκτασης
Δωρεά, για να τιμήσουμε και υπηρετήσουμε ως Θεϊκοί Συνδημιουργοί στο
ατελείωτο ταξίδι της ζωής στην αιωνιότητα, καθένας μας με την ιδιαιτερότητα
που ο Πατέρας Θεός μας τίμησε. Μερικές από τις ιδιότητες του νου είναι,
εκφραστής επιθυμιών, τις οποίες στη συνέχεια δημιουργεί και υλοποιεί. Έχει την
δυνατότητα μνήμης, ανάμνησης και αναδημιουργίας, έχει την ικανότητα
λογισμού σύγκρισης και δράσης κατ' επιλογή. Φωτογραφίζει, αντιλαμβάνεται,
καταμετρά ως φωτογραφική μηχανή ταχείας αντίληψης του όλου και του μέρους,
κατατοπίζοντας μας επακριβώς για ότι μας απασχολεί. Είναι ο νους η συνθετική
Αρχή όσων συμβαίνουν γύρω μας και καταγραφέας κάθε γνώσης στον εγκέφαλο,
συμβάλλοντας στην σκέψη, στον λόγο, τον αισθαντικό συγκινησιακό τομέα, τις
137

πράξεις, τις κινήσεις, τις παρορμήσεις και δραστηριότητες μας. Είναι ο
δημιουργός που συλλαμβάνει το σχέδιο, το σχήμα και τις ιδιότητες και φέρει σε
μορφική κατάσταση ότι αποφασίσει.
Παράδειγμα: ο μηχανικός σκέπτεται, αυτό το σπίτι πρέπει να γίνει έτσι και
έτσι. Χαράζει με γραμμές και σύμβολα τις σκέψεις του, φτιάχνει το σχέδιο, το
παίρνει ο εργολάβος που και αυτός με το νου του συγκεντρώνει τα υλικά και το
οικοδόμημα από σκέψη γίνεται πράγμα χειροπιαστό. Ο νους είναι ο
μεταμορφωτής και οικοδόμος του σώματος υγιούς ή ασθενικού, ανάλογα με τις ·
επιθυμητές μας επιλογές. Εάν για παράδειγμα αποφασίσω να επισκεφθώ όλα τα '
ξενυχτάδικα, να ρίξω μέσα μου όλα τα ποτά άσπρα - μαύρα — παρδαλά, για να
αυτοπροβληθώ ως αρσενικό - μάγκας - και ξερόλας, ρημάζω το σώμα μου, το
γεμίζω με ασθένειες αλλά και ρυπαίνω τον Εντός μου Ένοικο Θεό. Ρωμ. 12-2 =
μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νοός υμών. Εάν αποφασίσω να επισκεφθώ
τον κατάκοιτο γείτονα μου και τον περιποιηθώ, τον γεμίσω με αισιοδοξία και
καλοσύνη, ενώ φεύγοντας αφήσω να μου πέσουν λίγα χρήματα για να μην τον
προσβάλλω βάζοντας τα στο μαξιλάρι του, τότε θεραπεύω, θεραπεύομαι και
μεταμορφώνομαι σε ανιδιοτελή υπηρέτη Θεού και ανθρώπων.
Αυτό είναι το στρέψε την δεξιά παρειά = ανέβα σε ανώτερο πνευματικό τόπο.
Είναι ο νους μας θεραπευτής. Σύμφωνα με τις Θεϊκές Αρχές, ο νους μας
ισχυροποιεί και πραγματοποιεί το « κατά την πίστη σου γένοιτω» = θα πάρεις και
θα δώσεις τόσο όσο πιστεύεις. Εάν σκεφτούμε με αταλάντευτη ανιδιοτέλεια, με
ισχυρή πίστη, στοργικότητα αγάπη και ενδιαφέρον ότι ο ασθενής φίλος μας που
είναι σε απόσταση μιλίων, είναι γερός, υγιής, αρτιμελής, δυνατός, γεμάτος
σφρίγος και αγάπη, αισιόδοξος και καλοσυνάτος, τότε οι πανίσχυρες αυτές
ενέργειες ακολουθούν την σκέψη ανεμπόδιστες από χώρο - χρόνο σπεύδουν
τάχιστες και ενισχύουν - βελτιώνουν και θεραπεύουν. Ο δε νόμος, όπως και όπου
σκεφτόμαστε εκεί και είμαστε, επαληθεύεται. Ο νους μας όταν σιγήσει από τις
θύελλες και την ανταρσία των υλικών και υλόφρονων προσδέσεων, γίνεται
δημιουργός πλανητικών, ηλιακών - γαλαξιακών κοσμικών συστημάτων και όχι
μόνο. Αφού είναι Θεϊκός ο νους μας, έχει έργο Συνδημιουργίας σε συμφωνία με
τα Ιερά και Όσια.
138

Όσο αγνός, αρρύπαντος και ανιδιοτελής γίνεται ο νους μας, τόσο είμαστε Συν
Θεώ - Εν Θεώ και Εκ Θεού. Νους ο παντοδύναμος, Τάχιστος - ενεργός -άγρυπνος,
ενσυνείδητος, ακτινοβόλος, Θεραπευτής. Ας μην ξεχνάμε ότι, πίσω από το νου
είναι ο θείος επιτηρητής, κατευθυντής, παντεπόπτης Θεός αφού, ότι συμβαίνει
εντυπώνεται, εγγράφεται, καταγράφεται και παίρνει σχήμα, ιδιότητες και
δραστηριότητες επάνω μέσα και διαμέσου της επί παντί αγρυπνούσης Επίγνωσης
του Ενός και Μόνου Κυρίαρχου ΟΝΤΟΣ ΘΕΟΥ. Είναι η Κοσμογεννήτρια και
Κοσμοπεριέχουσα Αρχή, Τάξη, πολυδύναμη και μυριόμορφη Ουσία , Ύπαρξη,
Ζωή που δεν ξεγελιέται, δεν παραπλανάται, δεν φονεύεται, δεν υπερβαίνεται. Ο
νους μας με τις Ιερές προθέσεις επιδιώξεις και επιλογές μας μεταμορφώνει τα
Θεϊκά μας κύτταρα σε καταυγαστήρες φωτός και αυτόνομες αναβλύζουσες πηγές
αναδημιουργίας. Ξεριζώνουν τις ασθένειες, θεραπεύουν πάσα δυσαρμονία και
συμπορεύονται με το Θεϊκό Σχέδιο Ζωής. Να ο δρόμος. Να η θεραπευτική
Συνταγή χωρίς γιατρούς - φάρμακα - δαπάνες, τρεχάματα και πόνο. Να η
αδιάψευστη απόδειξη της Του Χριστού οδηγίας « Δι εμού πάτε στον Πατέρα».
Πάντες οι ασθενείς και φορτωμένοι με διαταραχές, αλλάξτε τρόπο ζωής προς το
αληθέστερο, το Χριστοκεντρικότερο και μέσω δυνατής πίστης, προσευχής,
απλοποίηση των όρων ζωής, ανιδιοτελούς υπηρεσίας και εφαρμογής στην πράξη
των Θεϊκών οδηγιών της Αγίας Γραφής, θα λάβετε παν ποθητόν Άνωθεν, αλλά
και από τον πειθαρχημένο και μεταμορφωμένο Εαυτό σας. Κάθε αρνητική
σκέψη, επίκρισης αποστροφής, βιαιότητας, πάσα αμφιβολία για το Θεό, τον
συνάνθρωπο και την ολότητα είναι διαχωριστικά συρματοπλέγματα και εμπόδια
προσέγγισης στον Πατέρα Θεό. Πάσα παλινδρόμηση σε παλαιά λάθη, φοβίες,
παραβάσεις

και

μεμψιμοιρίες,

είναι

αποκρυστάλλωση,

δυστυχία

και

καθυστέρηση στη Θεϊκή μας πορεία προς το Φως, την Αλήθεια, την Αγάπη, τη
Ζωή. μάθετε και εντυπώστε εντός σας την αλήθεια ότι, «Όταν ζητήσετε το Θεό, ο
ίδιος ο Θεός θα σας απαντήσει με αμέριστη Αγάπη, κατανόηση, ανεκτικότητα,
προστασία και Θεϊκές πολύτιμες Δωρεές, αφού επακριβώς γνωρίζει τις ανάγκες
κάθε παιδιού του».
Επειδή ο νους μας είναι δημιουργός, βάλτε με θέληση και δύναμη το άβατο
πάσης δυσαρμονίας μέσα στο νου, ώστε να δημιουργεί σε συμφωνία με τα Θεία
139

οριζόμενα, θεραπεύοντες και θεραπευόμενοι. Ζητάτε πρακτικές, κατανοητές
οδηγίες από τον Πανάγαθο Πατέρα Θεό. Εκείνος βλέπει, ακούει, μπορεί και
σπεύδει με μύριους πάνσοφους τρόπους να ικανοποιήσει το αίτημα μας, που
αφορά το δικό μας πνευματικό καλό και της ενότητας - ολότητας Ενιαιότητας
και της επί παντί Θεϊκής Τελειότητας.
Άσκηση πειθάρχησης νου - σώματος - συναισθημάτων.
ΗΧΡΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΑΣ.
Αυτοπαράδοση: 0 Λυτρωτικός Νόμος και πώς να τον ενεργοποιήσουμε
θεραπεύοντας ασθένειες και προβλήματα. Η Ιερή οδηγία του Χριστού αντηχεί
(έμπα στο ταμείο σου αδελφέ μου και προσευχήσου). Ταμείο είναι το καθαρό
σώμα - τα αγνά αισθήματα - ο Χριστός Λόγος - ο διάφανος νους - το ανιδιοτελές
κοινωφελές έργο - οι αφυπνισμένες αισθήσεις - οι προσεκτικές κινήσεις - οι
ειρηνικές παρορμήσεις - όλες μας οι αγνές εκφράσεις και Άγια οράματα σε
συμφωνία με τα Θεία οριζόμενα και την Θεία Αλήθεια. Αυτά απαιτούν
επαγρύπνηση και νηστεία από τις αθλιότητες. Ταμείο είναι η τολμηρή καρδιά με
το πολυτιμότερο εν αυτή τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Εισέλθετε λοιπόν στο
Ταμείο σας και βάλτε σε πράξη το θεραπευτικό - λυτρωτικό Νόμο Ζωής και
Αγάπης. Πνευματικά υγιείς, εγκρατείς και πειθαρχημένοι. Καθίστε ένα μέτρο
απέναντι σ' ένα λευκό τοίχο, πάρτε την εικόνα του Χριστού, δικής σας επιλογής
που να σας ικανοποιεί απόλυτα η ωραιότητα, η Θεϊκή της έννοια, η αρμονία
γραμμής, χρωμάτων και εκφράσεων. Τοποθετήστε την εικόνα στον τοίχο, ώστε
τα μάτια σας να είναι σε ευθεία συνάντηση με τα μάτια και το φωτεινό πρόσωπο
του Χριστού. Κοιτάζοντας την Θεία Μορφή κατά πρόσωπο, εστιαστείτε στο φως
της και ατενίστε την ήρεμα με ανοιχτά τα μάτια - το νου -τις αισθήσεις σε
ειρηνική εγρήγορση. Σ' αυτήν την αβίαστη στάση και θέση αρχίστε να
προσεύχεστε με δικά σας λόγια ή με όποια από τις Σοφά επιλεγμένες προσευχές
της Ορθοδόξου Εκκλησίας

μας. Προσέχοντας τα εκφωνούμενα λόγια,

κατανοούντες την έννοια, ξεχάστε τον εαυτό ώστε ο προσευχόμένος, η προσευχή
140

και το Τιμώμενο Πρόσωπο να γίνονται Ένα. Η ήρεμη παρατήρηση στο Θείο
Πρόσωπο, η Τιμή που Του κάνετε, η Εξομολόγηση, η παραδοχή των
παραβάσεων μας, η Μετάνοια, η Πίστη για την Άφεση και Θεραπεία, η απόλυτη
αυτοπαράδοση σε Κείνον, επιφέρει αδιόρατη ταύτιση συνειδήσεων = πνευματική
σύνθεση και επικοινωνία ( Θεία Μέθεξη). Σ' αυτή τη χωρίς πίεση αφοσίωση
ξεχνάτε τον εαυτό σας και δίνεστε έντιμα στο Θείο Σκοπό της προσευχής, της
επίκλησης, της εφέλκυσης, της αιτούμενης βοήθειας και θεραπείας από το Θείο
Δάσκαλο Ιησού Χριστό.
Η ανταπόκριση είναι δικό Του θέμα. Εκείνος ξέρει να ζυγίζει την αφοσίωση
σας. Χαρείτε εν ειρήνη τη Θεία Μορφή που γίνεται ένα παλλόμενο κέντρο Ιερής
Σιωπής. Βρέξτε με κρύο νερό τα κουρασμένα μάτια και κρατήστε τα σταθερά
μέσα στο Φωτεινό Πρόσωπο του Κυρίου. Εκφωνείτε με ήρεμο λόγο προσευχή,
επιθυμίες και Αγάπη για το γενικό καλό και τον εαυτό σας με ακλόνητη Πίστη.
Ξεχάστε την προσωρινή κούραση των ματιών και σε λίγους μήνες θα
προσεύχεστε ακούραστα μία και δύο συνεχείς ώρες. Έτσι, η ώρα της θαυμαστής
αποκάλυψης θα. φτάσει. Καθώς θα προσεύχεστε και ενόσω θα ισχύσει το
απαρνησάσθω εαυτόν = το ξέχασμα του εαυτού σας, θα δείτε με τα φυσικά μάτια
και αντιλήψεις την εικόνα ν' ακτινοβολεί Λυτρωτικό Ιώδες Φως ( Θαβώρειον
Φως).

Γεμίζει τον χώρο σας, σας καλύπτει ως Δυναμική Καθαρτική

Αναγεννητική Πλήρωση, Ειρήνης, Αισιοδοξίας, Ενθάρρυνσης, Ευδαιμονίας και
Χαρμόσυνης Ζωής. Είναι Αδελφέ μου ένα ανεκτίμητο ένδυμα Φωτός,
αδιάψευστη, υπέροχη, ζωντανή Παρουσία που σας περιφρουρεί για όλη σας τη
ζωή εάν το θελήσετε.
Στη συνέχεια, θα γίνει ακτινοβόλο λευκό Φως και η Αναστάσιμη Μορφή του
Κυρίου θα προβάλλει μέσα στην εικόνα που παρακολουθείτε. Ζήστε εν ευτυχία,
την Όσια Αποκάλυψη και ούτω ( η Πίστις σου σέσωκέ σε και μη αμάρτανε).
Αυτή η Θεϊκή Αποκάλυψη Φωτός απωθεί ασθένεια σάρκας και Διάνοιας.
Κρατήστε μυστικό το επίτευγμα, οι άνθρωποι ζηλεύουν, βλάπτουν λόγω άγνοιας,
εγωισμού, ατολμίας και αμφισβήτησης για το Μέγα Έλεος του Αδελφού μας
Χριστού. Το υπέροχο αυτό Θείο Συμβάν είναι η Μυστική Συνάντηση με τον
Κύριο της Ζωής και αν επιμείνετε θ' ανταμειφθείτε για τον κόπο σας.
141

Πειθαρχήστε μόνο τον φορέα σας. Εάν ζητάτε το Θεό, ο Θεός θ' απαντήσει.
Κανένας δεν τολμάει να Τον υποκαταστήσει εάν δεν το επιτρέψουμε εμείς, με τον
άτακτο νου μας.
Δαμάστε, πειθαρχήστε το σαρκίο. Η Δευτέρα Παρουσία συντελείται. Ανάψτε τις
λυχνίες σας για να σας αναγνωρίσει ο Κύριος. Έμπα Κύριε εντός μου και
κατεύθύνε με ας είναι η προσευχή μας τρεις φορές την ημέρα. Βλέποντας το Θεό
μέσα σε κάθε πλάσμα βοηθάμε στην ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΜΑΣ
ΘΕΟΤΗΤΑΣ. Ας θυμόμαστε πάντα: « Όταν ο Χριστός επετίμησε ανέμους και
θύελλες, γαλήνεψε τη θάλασσα και υπερηψώθη των Υδάτων, έκανε διδασκαλία
ότι είναι ανάγκη να καθυποτάξουμε τα πάθη μας, ροπές και συνήθειες, να
ηρεμήσει, όλο το όχημα άνθρωπος, να υψωθούμε πάνω από την πλάνη, την
αυταπάτη της δεσμεύουσας υλικής ζωής και να κατανοήσουμε την ύπαρξη του
Θεού εντός μας ως Ιερές παλμοδονήσεις κυτταρικής πανσοφίας.
Σκέψη - Λόγος - Πράξη - Υλοποιημένη Αλήθεια
Ή Ενέργεια ακολουθεί τη Σκέψη — Υπακούει και Δημιουργεί.
Κάθε σκέψη είναι δύναμη ενεργού νοημοσύνης, γίνεται λόγος, έργο, πράξη,
Αλήθεια. Είναι νοήμονες συνειδήσεις, είναι ο Θεός εν κινήσει, εν εκφράσει, εν
δυνάμει, εν παρουσία. Μέσα στη σκέψη υπάρχει Δημιουργική δύναμη μορφής
-ιδιότητας — σκοπού - ιδέας - Ζωής. Έχουμε συνηθίσει στη σκέψη και ομιλία
χωρίς να πάμε βαθύτερα στο μυστήριο έκφρασης του Θεού, πίσω και μέσα από
κάθε μορφή, παρουσία, πνοή, κινητή, ακίνητη, ορατή ή όχι. Κάθε μας κίνηση
προκαθορίζεται από τη σκέψη και την ανάγκη ζωής και δράσης. Εν Αρχή ην ο
Λόγος, που σημαίνει ότι ο Θεός εκφράστηκε με τον Λόγο. Γενηθήτω Φως και
εγένετο Φως. Γέμισε την επικράτεια ΤΟΥ ο Θεός με σκέψεις, Λόγο, πράξεις,
παλλόμενο Φως και είναι το πρώτο εκδηλωθέν Πνευματικό Πεδίο που λέγεται
ΛΟΓΟΪΚΟ. Είναι ο χώρος που κινούνται οι Θεϊκές Ιδέες και Ιδιότητες, οδηγίες
για Δημιουργία Ανώτερων Κόσμων.
Ένας άνθρωπος για να φτάσει από το δικό μας τέταρτο πνευματικό στάδιο στο
έβδομο Λογοΐκό χρειάζεται να πειθαρχήσει το φυσικό του σώμα, το
142

( συγκινησιακό ή αισθαντικό ή αστρικό του σώμα) να εξαγιάσει το νοητικό του
σώμα και όταν όλο το τριπλό όχημα άνθρωπος ηρεμήσει και ευθυγραμμιστεί ως
Ένα, όταν ο νους σιγήσει από τις γήινες ασχολίες, όταν παύσει να πηδάει σαν
πίθηκος και ηρεμήσει τις θύελλες και τις τρικυμίες που τον παρασύρουν, μπορεί
να ανυψωθεί ως το έβδομο Λογοικό Πεδίο, να μείνει χωρίς σκέψεις και προσμονή
για να καταξιωθεί, να βιώσει αθόρυβα, τάχιστα Κινούμενα Κύματα Φωτός που
είναι οι Ιδέες, οι Συνειδήσεις, οι παρουσίες της θέλησης και της Διάνοιας Του
Θεού. Εκεί οι θεϊκές Ιδέες, οδηγίες και Ιερές αποκαλύψεις δίνονται, ακούονται,
συλλαμβάνονται, ως λακωνικές και ελάχιστα ολιγόλογες παραχωρήσεις, καθαρές,
τάχιστες, ένσοφες, ακτινοβόλες, Δημιουργικές κατευθύνσεις, για τον Τυχερό που
θα συλλάβει, θα συγκρατήσει, θα κατανοήσει και θα φέρει στη Γη τη θεία
Γνώση. Οι Μεγάλοι Πνευματικοί, Μουσουργοί, Γλύπτες, Αρχιτέκτονες,
εφευρέτες και ανιδιοτελείς ευεργέτες ως εξελιγμένα όντα μέσω κάθαρσης,
Διαλογισμού, αγάπης στο Θεό, στο σκοπό τους και στον συνάνθρωπο, έλαβαν
θεϊκές κατευθύνσεις με αυτό το θείο τρόπο. Μέσα στη Θεϊκή Διάνοια υπάρχουν
μυριάδες δυνατότητες και τίποτα από όσα υπάρχουν, δεν είναι έξω από την
ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ. Τίποτα δεν νοείται έξω από την επικυριαρχία Της. Η Αγία
Γραφή περιγράφει Το Θεό να μιλάει ως Πνεύμα, ως περιστερά, ως άγγελος, ως
όραμα, φωτεινές οδηγίες, ως Γεωμετρικά σχήματα, αριθμούς και μύριους
ακατανόητους για μας τρόπους. Ο νους μας είναι προέκταση του Νου Του Θεού,
ξέφυγε από την Ιερότητα της αποστολής του, αλλά η ανάγκη να ακούσουμε
Θεϊκές οδηγίες, παροτρύνσεις και αποκαλύψεις, μας υποχρεώνει να βάλουμε
φρένο στο νοητικό μας παραλήρημα. Ο Κύριος Της Ζωής Χριστός είναι
ξεκάθαρος και ποτέ δεν είπε ανακρίβειες. ( Δι Εμού λέει θα πάτε στον Πατέρα)
και ασφαλώς δεν θα μας πάρει αγκαλιά ή αγκαζέ. Ας κατανοήσουμε ότι μέσα από
συνεχή αγώνα άγρυπνη φροντίδα και πραγματική διόρθωση του εαυτού μας, θα
γίνουμε καθένας μας Χριστός" πολίτης και γιος του Θεού.
Ο άσωτος υιός, μόνο όταν συνήλθε από όσα υπέφερε και αναγνώρισε Τον
Πατέρα, εγκατέλειψε τις αθλιότητες και έμπειρος επέστρεψε, ενώ ο Πατέρας
σίγουρος για το μάθημα που πήρε ο υιός του τον δέχθηκε. Μόνο ο Χριστός
Εαυτός μας ( ΤΩ ΑΠΡΟΣΙΤΩ ΠΡΟΣΑΓΕΙ). Ο Θεός τίμησε Τον άνθρωπο και για
143

να φέρει Τον Εαυτό Του στη γη, Το Χριστό, επέλεξε το πλέον εξαγνισμένο Σώμα
της Παρθένου Μαρίας. Πως εμείς ανέτοιμοι και απειθάρχητοι θέλουμε να
γνωρίσουμε Τον Πατέρα μας, αμφιβάλλοντες πολλές φορές αν υπάρχει ,
ξεχνώντας ότι ο Θεός συγκατοικεί εντός μας, δίνοντας μας πνοή, κίνηση,
εκφράσεις, δραστηριότητες, νου, συνείδηση, ύπαρξη, Ζωή. Από το ένα μέρος
ξεχνάμε το Θεό και από το άλλο γυρεύουμε, δώσε μας Κύριε, φέρε μας Κύριε,
παράσχου Κύριε, αδιαφορούντες για την υπακοή και εφαρμογή θεϊκών Νόμων,
κατάθεση αγάπης στον εαυτό, τον συνάνθρωπο και τα πλάσματα Του. Είναι σαν
να γυρεύουμε χρήματα από την Τράπεζα χωρίς να έχουμε κάνει κατάθεση. Η
υπακοή και η εφαρμογή θεϊκών οδηγιών θεραπεύει, εκμηδενίζει τα προβλήματα
μας και μας ενώνει με το θείο μας Γεννήτορα. Απλός ο Τρόπος = Ξεκάθαρη η
οδηγία ( Εξαγιάσου να λάβεις), το Θείο σκίρτημα εντός σου.
Ιδιότητες του Νου μας ως προέκταση του Νου Του Θεού.
Τα πάντα είναι Νους - Γνώση - Επίγνωση - Δύναμη - Θέληση
-Δημιουργικότητα. Ο δε φραγμός ( το άβατο) για ότι δεν είναι Ιερό και Όσιο
πρέπει να εδραιωθεί στο νου μας και όχι μόνο στα χαρτιά. Το άβατον για τους
Αγιορείτες πρέπει να είναι στο νου και μόνο. Όταν ο νους είναι αρρύπαντος όλα
αποβαίνουν καθαρά και εξαγιασμένα. Ο ποταμός πάσης Θεϊκής Αρχής πρέπει να
εκπηγάζει από το νου, έτσι οι Πάνσεπτες Ιερές Δονήσεις της Ουσίας του Πατέρα,
θα κατευθύνονται από τον εκγυμνασμένο νου σε άγιες αποστολές, χωρίς όρια. Ο
Θεός δεν βάζει σύνορα - Ιδιοκτησίες - Ιδιοτέλειες - απαγορεύσεις, ρατσισμό είναι
διάχυτη Αγάπη, άνευ όρων. Οι γραμμένοι Νόμοι στα χαρτιά, έγιναν και δείχνουν
την αδυναμία μας, να πειθαρχήσουμε το νου και τους φόβους μας. Επιπλέουμε
μέσα στην απειροσύνη του Θεού, μέσα στην Γνώση Του, Την Ουσία Του, Την
Παρουσία Του, Το έλεος Του. Θεϊκό φυτώριο πάσα πνοή προικισμένη με θεϊκές
Δυνατότητες για να εκφράσει τον ίδιο το Θεό. Πάσα αντιδικία, μεμψιμοιρία,
αμφιβολία και δισταγμός είναι απιστία και εμπόδιο για το πλησίασμα στο Θεό.
Ο Θεός και πάσα Τελειότητα Του, είναι εγγεγραμμένη εντός μας, ως
κυτταρική μνήμη, Νοημοσύνη και απόλυτος Τάξη. Αδιάφοροι φτιάχνουμε
144

Νόμους στα χαρτιά για να τους παραβούμε και υποφέρουμε. Παραβαίνουμε
Νόμους Ζωής, Ύπαρξης και Αιωνιότητας, φτιάχνουμε δικούς μας νόμους για να
τους παραβούμε κι αυτούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν επάνω στη Γη συνάνθρωποι μας
ηλικίας χιλιάδων χρόνων; Πιστοί στους θεϊκούς Νόμους τους θέτουν σε έμπρακτη
εφαρμογή συνεχώς και αδιαλείπτως, είναι συν Θεώ και ουδείς εναντίον τους. Η
Ζωή τους είναι σαν την γαλήνια θάλασσα και αυτή η ατροποποίητη ΗΡΕΜΙΑ
τους μεταβάλλει σε ακτινοβόλα όντα πάσης θεϊκής ιδιότητας. Χωρίς προσπάθεια,
Υπηρετούν την ολότητα ως Θεάνθρωποι επί γης. Εσύ αδελφέ και αδελφή που
θέλεις να μην αρρωστήσεις αλλά και να θεραπευτείς, γίνε αμέσως τώρα και για
όλη σου την Ζωή, Αγνότητα, Ειρήνη - Σιωπή - Τάξη, ηρεμία, ανιδιοτέλεια,
ευγνωμοσύνη για την ολότητα, αισιοδοξία, καλοσύνη, έλεος, καθαρότητα,
εγκράτεια, ευχαριστία και όλες αν είναι δυνατόν οι Θεϊκές Ιδιότητες - Αρχές,
Ρήματα τάλαντα = εξαγιάσου να θεραπευτείς και να λάβεις όλες τις θεϊκές
Δωρεές, να γίνεις ένα ακτινοβόλο Ον για σένα και τους γύρω σου, όπως ακριβώς
μία θερμάστρα στέλνει τη θαλπωρή γύρω της.
Ο Νους είναι ο δημιουργός του καλού και του κακού. Υπάρχουν σε αφθονία
το καλό και το κακό, διάλεξε ότι επιθυμείς να γίνεις, ένα ερείπιο ή ένας Θεός
μέσα στο Θεό. Ο νους σπεύδει στις επιθυμίες , τους λογισμούς στη μνήμη,
φωτογραφίζει, καταγράφει, δημιουργεί, μεταμορφώνει, θεραπεύει, υψώνει και
καταποντίζει, εμείς φτιάχνουμε ή χαλάμε τη Ζωή μας. Εάν μας κυβερνά ο
ζωώδης χαμερπής εαυτός, θα θερίσουμε ότι και όσα σπείραμε. Δεν μας φταίει ο
Θεός, η εκκλησία, ο συνάνθρωπος, εμείς οι ίδιοι είμαστε ο δημιουργός του εαυτού
μας. Ο Θεός δεν επεμβαίνει. Θέλει να πάθεις, να μάθεις και να μην Τον ξανά
προδώσεις. Εάν η επιλογή σου φέρει δυσάρεστα την ονομάζεις κακό. Ότι σου
φέρει χαρά και ικανοποίηση το ονομάζεις καλό και έτσι ξέρεις και διακρίνεις και
προχωρείς. Δηλαδή, πάσα γνώση μέσα από το παθείν, την οδύνη, την πτώση, την
εμπειρία που στερεώνει την ορθή και αλάνθαστη πορεία στο Φως του Θεού.
Νους, ο θείος οικοδόμος πλάθει το μέλλον.
Ζητάτε και θα λάβετε = οικοδομήστε το μέλλον στο νου σας και θα
πραγματωθεί. Ζούμε μέσα στην άπειρη δωρεά, παρουσία, παντεποπτεία Του
145

Θεού, που λέγεται και είναι η Ιερή και ευλογημένη, συνθετοποιούμενη,
μορφοποιούμενη Ουσία Ζωής, ο ίδιος ο Θεός. Ζούμε μέσα στον κοσμικό αιθερικό
ωκεανό πραγματοποίησης των επιθυμιών του καλού, του τέλειου και αιώνιου,
αρκεί κάθε αίτημα μας να εκπέμπει τα αρώματα των εντός μας ιδιοτήτων και
αρετών του Θεού. Πραγματική δημιουργική δύναμη η σκέψη, επιτρέπει
ακαριαία την οικοδόμηση σε ότι και όσα θεία και ιερά επιλέξαμε και τα ζήσαμε
ενορατικά με ισχυρό δημιουργικό οραματισμό. Βλέποντας με πίστη κάθε μας
πρόβλημα διορθωμένο, φωτεινό, υπέροχο, υλοποιημένο, το οικοδομούμε τόσο
ζωντανό και τόσο γρήγορα, όσο δυνατή είναι η πίστη και η σταθερότητα μας. Μη
γυρίζετε στο παρελθόν, όπως η γυναίκα του Λωτ. Ας παρέλθει η πεπερασμένη
γνώση και ας οικοδομηθεί η ζωή του φωτός και μόνο. Οι σκέψεις ακολουθούνται
από θείους αθέατους οικοδόμους και γίνονται «πράγματα», όπως, ακριβώς τα
δομήσαμε εντός μας για το γενικό και παγκόσμιο καλό. Η πιο υπέροχη Δωρεά του
Θεού είναι η ενεργός, νοήμων, πνευματική Του συνείδηση, που παραχώρησε και
διακόσμησε την ενσαρκωμένη θεϊκή τελειότητα, τον άνθρωπο θεό εν Θεώ.
Προσοχή αδελφέ μου: Η σκέψη σου ενεργεί και οικοδομεί, σύμφωνα με την
πνευματική δύναμη που εσύ με τις θείες ανιδιοτελείς σου προθέσεις, την
εντύπωσες μέσα στην λεπτοφυή ηλεκτρονική δομή του Θεού, που αιωνίως μας
περιβάλλει, μας φιλοξενεί, μας ζωοδοτεί, υπό την προστατευτική Του
παντεποπτεία. Έτσι γινόμαστε συνοικοδόμοι του Θεού, ευεργέτες των κόσμων
του διαστήματος, με τους τάχιστους αγγελιοφόρους, τεχνίτες της Ζωής που
λέγονται σκέψεις, αποδεχόμενοι την μεγαλειώδη τελειότητα Του. Φυτέψτε ( στο
αχανές πρόσωπο του Θεού) φως, σοφία, αγάπη, χαρά, αλήθεια, κάλλος, αρμονία,
ζωή. Θέσατε σε κίνηση θεϊκές παντοδυναμίες, ισχυρά ανοδικά ρεύματα
επιστροφής των όντων στον οίκο του Θεού, ως ένθεα, ακτινοβόλα, παντοδύναμα,
τάχιστα πνεύματα, με την αγνή σας σκέψη. Αιάνετε, ευαισθητοποιήσατε τις
αντιλήψεις σας, συλλάβετε την συλλογική παγκόσμια και ατομική δημιουργική
δύναμη σκέψης, συνεργασθείτε ως ενσυνείδητοι πολίτες του σύμπαντος, φτάστε
το Θεό που τρέχει προπορευόμενος, συντονιστείτε με το δημιουργικό Του
οργασμό, στροβιλιστείτε μαζί Του στη μέθη της ευδαιμονίας Του, της
μεγαλοσύνης Του, ως υφαντές του Φωτός Του. Ο Νους καθαρή προέκταση Θεού,
146

ας αποβάλλει την ρυπαρότητα, ας ενδυθεί Θεό και μόνο Θεό και ας προβάλλει τη
Θεία ιδιαιτερότητα που Ο Πατέρας τον διακόσμησε. Το Πνεύμα είναι κίνηση,
ώθηση, η ύλη είναι αδράνεια. Ο άνθρωπος υλικός και πνευματικός καλείται να
συμβάλλει στην πραγματοποίηση του Θεϊκού Σχεδίου, μετάλλαξης της ύλης σε
πνευματική κινητήρια Δύναμη, για την δημιουργία των κόσμων, με τη σκέψη, τη
φαντασία, τη θέληση, να επανδρώσει το χώρο και να του δώσει ψυχή» ζωή,
κάλλος, αρμονία, σκοπό, τελειότητα. Είμαστε κέντρα ευλογιών εμπλουτισμένοι
με τη θέληση, με τη δύναμη και το Πνεύμα Του, τιμής ένεκεν, να προβάλλουμε το
μέλλον, τη Ζωή μέσα στα ολόφωτα σύμπαντα της απειροσύνης Του. Ο Θεός, η
δύναμη, οι αρχές, η σοφία, οι δυνατότητες είναι εντός μας, Εκείνος ως
παντεπόπτης εγκρίνει ότι ευφυές και σύμφωνο για το καλό του όλου και ΕΝΟΣ.
Γέφυρα ο νους ενώνει πνεύμα - ύλη και φτιάχνει ηλιακά, γαλαξιακά, κοσμικά
κέντρα Ζωής, επεκτείνει την επικράτεια Του Θεού που τον καθοδηγεί, τον
επιβλέπει, τον ευλογεί όταν συνοικοδομεί έμπειρος και αλάνθαστος τεχνίτης,
γνώστης ακτινοβόλος, ταπεινός δουλευτής στο Θεϊκό Έργο. Τίποτα δεν
οικοδομείται χωρίς τη θέληση να το κάνουμε, μέσα από επίκληση, προσευχή,
σοφία, αγνότητα, αγάπη, συγκέντρωση, αφιέρωση, πίστη, δύναμη, αφοβία για το
Ιερό φωτοβόλο, αιώνιο, άϊθαλές και ΖΩΗΦΟΡΟ. Ο Αναζητούμενος χαμένος
Λόγος, είναι η Δημιουργική Δύναμη του νου, του λόγου, των συναισθημάτων και
των Θείων μας προθέσεων, ως εκπαιδευμένοι στη διάκριση του καλού.

Υπηρεσία στο Όλον Ένα
Ο Θεός μπορεί να διορθώσει τα πάντα αλλά, πρέπει εμείς να διορθώσουμε όσα
άπρεπα φτιάξαμε αιώνες τώρα στο Γήινο χώρο και στο περιβάλλον Θεατό και
Αθέατο. Κατανοούντες προχωρούμε. Βλέποντας έναν καταρράκτη χρυσών
νομισμάτων να κατέρχονται από τον ουρανό ως οικονομική αφθονία για το
Ιεραρχικό έργο, εκτελούμε υπηρεσία ανιδιοτελή και επείγουσα διότι είναι
απόλυτη ανάγκη, η Τάξη να θεραπεύει συνεχώς την αταξία και πρέπει να έχει τα
147

μέσα. Η οικονομική ενέργεια ( χρήματα), είναι ιερή εάν υπηρετεί ηθικούς
σκοπούς και καταστροφική εάν την σπαταλάμε αλόγιστα. Το θανάσιμο αυτό
λάθος πρέπει να μεταλλαχθεί σε Σωτήριο Έργο ΖΩΗΣ. Η σωτηρία μας
εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα μάθουμε να ΑΓΑΠΑΜΕ χωρίς
συμφεροντολογικές σκέψεις, εκφράσεις, πράξεις, συμπεριφορές, που φέρουν όλων
των ειδών δυστυχίες, ασθένειες και χάος. Ένας καθημερινός αυτοέλεγχος για την
ημερήσια συμπεριφορά μας, είναι διορθωτική πρόοδος προς το φως του Θεού.
Εάν όμως επιμένουμε στο - καλά του έκανα - έτσι του άξιζε - του τα έψαλα από
την καλή, εγωϊζόμενοι μένουμε σαν τα στάσιμα νερά στο βάλτο καλλιεργούντες
θάνατο χωρίς διάκριση.
Στραφείτε στο ΦΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ. Η σωτηρία και η θεραπεία μας αρχίζει
όταν μεταφέρουμε τα ενδιαφέροντα μας στην αναζήτηση των θείων Αρχών, στον
ηθικό ανιδιοτελή τρόπο ζωής, στον ισομερισμό των αγαθών για να παύσει η
αδικία, οι ασθένειες, η άγνοια και η ηθελημένη αδιαφορία μας για το σύνολο.
Όσο ο νους μας είναι στο στομάχι μας, στον αισθησιασμό της σάρκας, στις
ασυγκράτητες ροπές, τα πάθη που τυφλώνουν, θα ζούμε στη πλάνη, στη
ψευδαίσθηση, ότι το σαρκίο μας έχει προτεραιότητα, θα ετοιμάζουμε ανίατες και
οδυνηρές ασθένειες. Όσο είμαστε δέσμιοι ορέξεων και παθιασμένων στροβίλων
που η πηγή τους είναι κάτω από τον αφαλό μας, έχουμε διαλέξει την
αυτοκαταστροφή μας.
Όσο παρά το ότι γνωρίζουμε τα λάθη μας δεν διορθωνόμαστε, δολοφονούμε
τον εαυτό μας με επιπτώσεις γενικότερες στο

σύνολο.

Ο Θεόδωρος

Κολοκοτρώνης κάπνιζε σαν τσιμινιέρα γκαζάδικου, είχε κάνει το στόμα του, τα
ρουθούνια του, τα μουστάκια του κίτρινα και αρρωστημένα από το όπιο και την
πίσσα. Μία μέρα σκεφτόταν πως θα υπηρετήσει την πατρίδα ως Κυβερνήτης,
όμως ο νους του τον πήγαινε στο τσιγάρο και διέκοπτε τους λογισμούς του.
Συνήλθε σε μία ευλογημένη στιγμή και είπε: Για δες ρε ένας άνδρας που θέλει να
Κυβερνήσει την Ελλάδα και δεν μπορεί να κόψει το κάπνισμα, αυτό το χτικιό. Το
πέταξε λένε και δεν ξανά κάπνισε ποτέ. Είναι ανάγκη να κυβερνάμε τον εαυτό μας
και να μεταμορφωνόμαστε σε όλο και τελειότερα όντα. Ο νους και η αχαλίνωτη
φαντασία πλέκουν τους φονικούς βρόγχους στη ζωή μας, ο νους και η φαντασία
148

μπορούν να οικοδομήσουν λαμπρές Δημιουργίες, Ηλιακά γαλαξιακά, κοσμικά,
σωτήρια συστήματα. Δώστε στο νου σας θεϊκά πρότυπα και υπάρχουν εν αφθονία
θεϊκοί οδηγοί, ιεροί οδοδείκτες, ανιδιοτελείς Διδάσκαλοι, εμπνευσμένα βιβλία.
Γρηγορείτε η πανσέληνος του Αγίου Πνεύματος είναι το συνεχές Τώρα. Το σώμα
μας είναι το Δισκοπότηρο, το ιερό σκεύος, ο Ναός, το βάθρο της ψυχής και της
ΕΓΩ ΕΙΜΙ, Της Απροσίτου Αρχής. Για να εκδηλωθεί ως Κυρίαρχη Παρουσία
είναι ανάγκη, το σώμα να είναι καθαρό, αγνό. Ακτινοβόλο. Η απόλυτη
καθαρότητα του σώματος και των φορέων μας, μέσα έξω είναι ένα άλλο είδος
προσευχής - υγείας και πρόληψης ασθενειών. Τιμούμε, σεβόμαστε και
φιλοξενούμε Τον Ενοικούντα Θεό ήρεμοι, υγιείς και αρρύπαντοι. Η Απειροσύνη
μέσα στην οποία κατοικούμε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο ακουστικό. Φωνασκίες,
βλασφημίες, κακοσμίες μεταδίδονται, μεταφέρονται και ρυπαίνουν. Φυσικό
λοιπόν σώμα, ζωτικό, αιθερικό , αισθαντικό και νοητικό σε απόλυτη καθαρότητα
τάξη και ετοιμότητα για υπηρεσία ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ.
Συνεχής η προσπάθεια πνευματικής ανέλιξης.
Χιλιόχρονη η σχέση ψυχής με τα ανθρώπινα, αλλεπάλληλες οι επαναγεννήσεις
μας για πνευματική εκπαίδευση, διδασκαλία, διεύρυνση μέχρι να κατανοήσουμε
τον εντός μας ενοικούντα Θεό. Περάσαμε από όλα τα πνευματικά πεδία και
βασίλεια με πάλη εκατομμυρίων χρόνων, είμαστε τώρα στο τέταρτο βασίλειο
μεταξύ των επτά. Πίσω μας ως παρελθόν έχουμε ορυκτά, φυτά, ζώα. Μελλοντικά
βασίλεια πεδία, ακτίνες το πέμπτο - έκτο - έβδομο αιθερικά βασίλεια. Σ' αυτό το
πέρασμα μας μέσα από την εμπειρία κάθε ζωής, σε μακροχρόνιες περιόδους
παλέψαμε με όλα τα στοιχεία της φύσης και με κάθε ελάττωμα από κάθε
βασίλειο του παρελθόντος. Η μορφική μας μετάλλαξη συνοδευόταν και από την
αντίστοιχη πνευματική μας διεύρυνση. Δύσκολα αποβάλουμε τα κουσούρια μας,
μένουμε

τραχείς

όσο

σε

παλαιολιθικές

εποχές,

μένουμε

εγωκεντρικά

σκληροτράχηλοι, αδιάφοροι για τους συνανθρώπους μας , συμφεροντολόγοι,
καλοπερασάκηδες, ανικανοποίητοι, αλλά ευτυχώς ερευνόντες πάντα για κάτι
καλύτερο.
149

Τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε το Θεό, την ολότητα, την Ιερότητα της Ζωής και
το χρέος συμμόρφωσης, επανόρθωσης και Υπευθυνότητας ως παγκοσμιότητα,
αδελφότητα, ολότητα θείας αλληλοσχετικότητας. Αυτές οι αλλαγές μας βάζουν
προ των ευθυνών μας και το χρέος ανιδιοτελούς υπηρεσίας στο σύνολο εγείρεται.
Επιτέλους μπήκαμε στο δρόμο του Θείου ισομερισμού αγάπης, ειρήνης,
Δικαιοσύνης με θεϊκούς και όχι ανθρώπινους όρους. Μία ιστορία εδώ, θα διδάξει
πολλά. Θα την ονομάσω πτώση και ανόρθωση γιατί μέσα σ' αυτήν την ιστορία
παρελαύνει ο Θεός, το δίκαιο αγαθοποιό στοιχείο, ο δίκαιος και ο απρόσεκτος
άνθρωπος, αλλά και ο έμπειρος από τα αμαρτήματα άσωτος υιός του Θεού.
Παντεπόπτης ο Θεός έβαλε όλα τα στοιχεία καλής και πικρής γνώσης στην
ανθρώπινη δομή, για να διδαχτούμε και μέσα από πόνο, συγκρούσεις και
θανάσιμα πλήγματα να διακρίνουμε το άγιο, το Ιερό, το αιώνιο, το αυθύπαρκτο,
το άφθαρτο, το κυρίαρχο, το πολυτιμότερο. Θέλησε λέει η Ιστορία μας, ο Θεός να
τιμήσει ένα δίκαιο βασιλιά που φρόντιζε τα πάντα με σύνεση στο βασίλειο του,
αγαπούσε τους υπηκόους του και φρόντιζε να επιλύει τα προβλήματα τους με
αγάπη, δικαιοσύνη και κατανόηση. Έστειλε ο Θεός τον Άγιο να δώσει το μήλο
της ευδαιμονικής μακροβιότητας στο δίκαιο βασιλιά άνθρωπο. Ο Άγιος έδωσε το
μήλο στο βασιλιά. Ο βασιλιάς κάλεσε τη βασίλισσα και της είπε, το μήλο θα το
φάμε μαζί γιατί, σε αγαπώ και σε θέλω σύντροφο μου και όρισαν μία ημέρα να
φάνε το θεϊκό μήλο. Κρυφά η βασίλισσα έδωσε το μήλο στον εραστή της,
Διοικητή της βασιλικής φρουράς να το φάνε μαζί, να καρδαμώσουν και να- έχουν
απολαυστικό σαρκικό αισθησιασμό. Ο εραστής βρώμικος και παθιασμένος με το
σεξ, αχόρταγος και βέβηλος, έδωσε το μήλο στην φιλενάδα του, αρχιπόρνη της
πόλης.
Μέχρις εδώ βλέπουμε το Ιερό και το Όσιο να βυθίζεται στο βούλκο, ατομικά δε
πως, εμείς τα θεϊκά πλάσματα πέφτουμε στον βόθρο. Η αμαρτωλή γυναίκα
άκουσε την ιστορία του μήλου, έμαθε την προέλευση και το σκοπό του Θεϊκού
δώρου και είπε, μα αυτό το μήλο πρέπει να το δώσω στο βασιλιά, που μας
αγαπάει όλους. Εδώ η απόφαση της αμαρτωλής γυναίκας που έχει ανανήψει
πλέον συμφωνεί απόλυτα με την θέληση του Θεού, να δοθεί το μήλο στο βασιλιά.
Παίζει ο βασιλιάς στον κήπο των ανακτόρων του με τα παιδιά του και χαίρεται
150

ένα θαυμάσιο πρωινό ηλιόλουτρο. Πλησιάζει η γυναίκα, η αφυπνισμένη, το
βασιλιά και τον χαιρετάει χαμογελαστή, κρατώντας το μήλο στα δυο χέρια της,
σαν κάτι το βαρύτιμο και Ιερό. Τα παιδιά ( οι βασιλόπαιδες ) δεν ανταποδίδουν
το χαιρετισμό και χαχανίζουν περιφρονητικά βλέποντας την άλλοτε αμαρτωλή
γυναίκα. Ο βασιλιάς ξαφνιάζεται για την άπρεπη συμπεριφορά των παιδιών του
και αυστηρά τους λέει: Από πότε επιτρέπετε σε μία κυρία να είναι ευγενέστερη
από σας τα βασιλόπουλα;
Τα παιδιά μεταξύ αστείου και σοβαρού λένε, αυτή μπαμπά είναι η τσάτσα =
μαμά = πόρνη της πόλης. Οργισμένος ο βασιλιάς ρωτάει σε επιτιμητικό τόνο και
ποιος σας δίδαξε να προσβάλλετε τους υπηκόους μου; Πηγαίνετε να μου φέρετε
εδώ τους διδασκάλους σας (προσέξτε το δίδαγμα).Θαρρετά η γυναίκα έδωσε το
μήλο στον βασιλιά, λέγοντας του, ότι το κάνει δώρο αγάπης και ότι τον θαυμάζει
που, ενώ έχει τη δύναμη, φέρεται ήπια στα παιδιά του και στο λαό του. Ο
βασιλιάς, διορατικός είδε αστραπιαία, διαισθητικά , εμπνευστικά, ενορατικά,
ψυχορατικά όλη τη διαδρομή του μήλου και τα πρόσωπα που πέρασε για α
καταλήξει πάλι στον ίδιο. Δικαιολογημένα εξοργίσθηκε κάλεσε τον Άγιο και το
ρώτησε, Γιατί ο Θεός διάλεξε αυτόν τον τρόπο να τον ρεζιλέψει και να του
ανοίξει τα μάτια; Γιατί οι άνθρωποι

ξεπέφτουν από το Θεϊκό παράδεισο, το

κάλλος και την αρμονία; Τι άνθρωπος είναι η βασίλισσα που, ενώ έχει σύζυγο ένα
βασιλιά, ξεπέφτει σ' ένα χαμερπή εραστή; Τι είδους άνθρωπος είναι ο Διοικητής
της φρουράς μου, που ενώ έχει φιλενάδα μία βασίλισσα ξεπέφτει στο βόθρο της
πορνείας; Γιατί ο Θεός μας πέταξε στο φουρτουνιασμένο ωκεανό των παθών,
ρίχνοντας μας για σανίδα σωτηρίας, την ακατανόητη λέξη και έννοια ΠΙΣΤΗ; Τι
άνθρωπος είναι η αμαρτωλή γυναίκα και ποιος τη δίδαξε Θεϊκή Σοφία, διάκριση
και λυτρωτικό Μεγαλείο; Τι θα απογίνουμε μέσα σ' αυτή τη ζωή της Λερναίας
Ύδρας που τρώει τα παιδιά της; Θεέ γιατί το κάνεις αυτό; Ο Άγιος άκουσε ήρεμα
το βασιλιά, τις ερωτήσεις του και απάντησε ( Τη γαρ ματαιώτητι η κτίσις
υπετάγη ουχ εκούσα, αλλά διαΤον υποτάξαντα επ'ελπίδι... ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ) Ρωμ.
Η 20. Δηλαδή πέσαμε στην εκπαιδευτική αμαρτωλή ζωή για να διδαχθούμε, ν'
αγαπάμε. Ήρθαμε στο γήινο Σχολείο του Θεού διότι, το θέλησε Εκείνος, με την
ελπίδα να πειραθούμε, να πονέσουμε, να διακρίνουμε το καλό, να απορρίψουμε το
151

κακό και να αναστηθούμε « ένθεοι πεπειραμένοι, αναμάρτητοι και ταπεινοί». Ο
βασιλιάς

κατάλαβε,

κατανόησε,

συγχώρησε,

εξαγνίστηκε,

λυτρώθηκε,

μεταμορφώθηκε. Θέλησε να ανταμείψει τη γυναίκα δίνοντας της μία θέση στα
ανάκτορα, εκείνη αρνήθηκε σοφά και ευγενικά, για να μην κακολογηθεί ο
βασιλιάς από το Λαό, ότι σπίτωσε μία πόρνη. Τότε ο βασιλιάς ρώτησε μα
επιτέλους κάτι πρέπει να κάνω για μία σοφή γυναίκα σαν εσένα. Έχω ένα δικό
μου οίκο ευγηρίας και υπηρετώ γέροντες και αναξιοπαθούντες συνανθρώπους
μας ανώνυμα - αθόρυβα ανιδιοτελώς με υπευθυνότητα, στο Θεό, τον άνθρωπο και
την Ολότητα είπε η γυναίκα ενώ δάκρυα κυλούσαν από τα καθαρά πλέον και
αναμάρτητα μάτια της. Ο βασιλιάς την αγκάλιασε, τη συμπόνεσε, τη θαύμασε,
της φόρεσε το μενταγιόν του και της είπε: Σοφή θαυμάσια Κυρία, ευχαριστώ τον
Θεό που γνώρισα μια καινούρια σπάνια φίλη. Έχεις το ελεύθερο να έρχεσαι εδώ,
σε χρειάζομαι, είσαι πολυτιμότερο δώρο για μένα από το μήλο του Θεού. Και
ζήσανε αυτοί καλά και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λένε ότι, το φως βγαίνει
από το σκοτάδι και η Γνώση μας μέσα από τη σύγκρουση, το παθείν, το
αμάρτημα, την πτώση = ΠΑΘΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΜΕ και η Γνώση του Καλού και
του Κακού φέρει την διάκριση για την επιστροφή Στο σπίτι του Πατέρα. Πάσα
πνοή αινεσάτω ΣΕ ΚΥΡΙΕ. Γνωρίστε Τον Πατέρα αφομοιούμενοι στην
Απειροσύνη Του.

Αντοεκπαιδευτείτε στο διαλογισμό με ανοικτά τα φυσικά σας μάτια, διαπεράστε
τις μορφές, διεισδύστε στα Σύμπαντα με δυνατή και αρρυπαντή ενατένιση.
Αναδύστε τον επίπαντί Ένοικο Θεό πιο ακτινοβόλο και καλοκάγαθο.
Με αγνό πειθαρχημένο σώμα, συναισθήματα και νου αγκαλιάστε με ανοικτά
μάτια τη δημιουργία, τα σύμπαντα και τους επί παντί αδελφούς μας και θα έχετε
την αποδοχή, δωρεές και ευλογία των θείων δυνάμεων. Με τον καιρό ένα διαυγές
ενεργειακό πεδίο ανώτερης υφής, οικοδομείται γύρω σας, από ζωοδότριες
ενέργειες και πανίσχυρες αγγελικές παρουσίες, σε υπέροχους παιχνιδιάρικους
152

λεπτοφυείς συνδυασμούς, πολύχρωμων κυμάτων φωτός. Οι συνδυασμοί αυτοί
λαμπρύνονται σε τελειότερες παραστάσεις, ή νωθρά νεφελώματα, ανάλογα με τις
δικές μας επιλογές, ιερότητα, ή ασχήμιες του υλικού, του συγκινησιακού και
νοητικού μας φορέα. Τα μάτια μας γίνονται πανίσχυροι προβολείς, θεϊκού φωτός,
διαλύουν τις δυσαρμονίες, διαπερνούν ουρανούς, σύμπαντα, κόσμους, γαλαξίες ,
ηλιακά και πλανητικά συστήματα και τους ενδύουν με ιερό πυρ φωτός και
αγάπης. Τα μάτια εκτοξεύουν τάχιστες ακτινοβόλες συνειδήσεις ιερών φλογών,
έλκουν εκπέμπουν μετασχηματίζουν τα πάντα, σε ότι είναι ιερό και όσιο,
ενεργοποιούν το χαμένο Λόγο, αφυπνίζουν διακοσμούν, λαμπρύνουν πάσα πνοή.
Πανίσχυροι δημιουργικοί ποταμοί φωτός τα μάτια, ενεργοποιούν τα κέντρα των
αδελφών μας , όταν επικεντρωθούν στην καρδιά, στο λαιμό, υπόφυση, επίφυση
και τα μεταλλάσσουν σε συμφωνία με το θεϊκό Σχέδιο, γιατί χειρίζονται θεϊκές
δωρεές, παντοδύναμες ζωοδότριες, στροβιλιζόμενες ουσίες και παρουσίες, λόγω
αγνότητος και πειθάρχησης των φορέων μας, αλλά και αταλάντευτης
ανιδιοτέλειας. Ακτινοβόλες πηγές τα μάτια ευεργετούν όσους μας πλησιάζουν,
εμπνέουν πίστη και αφοβία, σε όσους μπαίνουν στο ενεργειακό μας πεδίο και δεν
ενοχλούνται από τη θεραπευτική αναστάσιμη ματιά μας.
Αρρύπαντοι ωκεανοί φωτός τα μάτια διαπερνούν τις υλικές μορφές με
επίγνωση και υπευθυνότητα ότι ενεργοποιούμε τα κέντρα των αδελφών μας, το
δικό τους θεϊκό Ένοικο, τη δική τους Εγώ Ειμί. Οι αδελφοί που έχουν χέρια και
μάτια προβολείς φωτός, γνωρίζουν ότι μόνο με απόλυτη αγνότητα θα
διατηρήσουν και θα ενδυναμώσουν τις ιερές τους δωρεές και μένουν ανιδιοτελείς
ταπεινοί συνοικοδόμοι στο θεϊκό Σχέδιο ΖΩΗΣ. Τα μάτια εξακοντίζουν 4.000.000
πανίσχυρες ακτίνες πολύχρωμου φωτός. Διεισδύουν στην κενότητα της
απεραντοσύνης του Θεού αναδύοντάς Τον επί παντί, διαπερνούν τις ηλιακές
ακτίνες φτάνουν το σμαραγδένιο δίσκο φωτός, την Καρδιά του Ήλιου, παίρνουν
και φέρνουν Θεία Γνώση στη Γη.
Υπηρεσία Του Εαυτού στην Ολότητα. Έργο Αγάπης με κραδασμούς
Αρμονίας εντός μας.

153

Στο όνομα του Λόγου και της παντοδυναμίας Του, διαχέω τις Ιερές και Όσιες
παλμοδονήσεις κυτταρικής πανσοφίας και μετουσιωτικούς κυματισμούς, Αόγο,
Ζωή, Λόγο Αγάπη, Λόγο Ενότητα, Λόγο Αρμονία, Λόγο Τελειότητα, Λόγο
Ισορροπία, Αόγο Ευλογία και φως, Λόγο Ελευθερίας και Ισομερισμού των
Αγαθών επί παντί, Λόγο Δημιουργία και Δικαιοσύνη. Το Λόγο της παντεποπτείας
Του Θεού, το Λόγο ομοουσιοποίησης Εν Θεώ - Συν Θεώ - Εκ Θεού - για τι Θεό προς το Θεό πάσης πνοής. Τον Λόγο Ολότητα, Ενότητα, Ενιαιότητα, Απειρότητα
- Συνειδητότητα της Πανσυμπάντειας Αρχής και Τάξης. Διαπερνώ και
υπερβαίνω - εναγκαλίζομαι και περιπτύσσομαι πάσα αδελφή ψυχή - πνοή
-πλάσμα - ύπαρξη δημιούργημα, κάθε Θεϊκό φορέα και εκδήλωση, με τις
ζωοδότριες δυνάμεις των κυτταρικών παλμοδονήσεων του Λόγου - Ανθρώπου,
που ο Πατέρας τον διακόσμησε με την Απειρότητα της Ζωής, την αφθονία
Νόμων προσφοράς, την Ανάσα του Λόγου, την διάχυση Ιδεών, την Πατρική
γενναιοδωρία, διδασκαλία και αποκάλυψη του Απόλυτου Είναι. Κάθε κύτταρο
χωράει την Απειρότητα, είναι Απειρότητα, διαχέεται στην Απειρότητα με την
πολυσχηδή πολυμορφία την τάχιστη κίνηση και πολυπραγμοσύνη, που ο ΕΝΑΣ
ΝΟΥΣ το προίκισε, το διακόσμησε, το επισκίασε, το ζωοδότησε, για το
ατελεύητο ταξίδι στο ΦΩΣ. Εκπέμπομαι και ακτινοβολώ και εξακοντίζομαι
στους κόσμους Σου Κύριε ως Πνεύμα δικό Σου αγαθοποιό, υπηρέτης αιώνιος στο
Δικό σου ΔΙΑΤΑΓΜΑ, οικοδόμος χαρούμενος στο θαυμάσιο σχέδιο, ο δρομέας ο
πύρινος στου φωτός την πορεία. Σε ευχαριστώ, Σε ευλογώ, Σε ευγνωμονώ, Σε
δοξολογώ, Σε ευλαβούμαι Κύριε με Ιεροπρέπεια και ταπεινότητα, διότι χωρίς
ΕΣΟΥ θα ήμουν εν ανυπαρξία. Η μάχη για την συντριβή των παθών μας,
ανταμείβεται με την από εντός μας παρουσία Του Θεού. Πάθη, άρνηση,
διαχωρισμός και Θεός δεν πάνε μαζί.
Εάν μη τις γεννηθεί Άνωθεν, ου δύναται ιδείν την Βασιλεία του Θεού. Ιωάν.
Γ3 που σημαίνει εάν δεν κάνουμε έξωση στους κατεργαραίους = ( τα πάθη μας )
από εντός μας, Θεός γιοκ. Διαίσθηση = η εσωτερική πληροφόρηση για την
ολότητα της ζωής, πέρα από τις φυσικές αντιλήψεις. Νόμος ανταπόδοσης = Κάθε
αμάρτημα δημιουργεί και την τιμωρία μας, δεν υπάρχει άλλος τιμωρός. Πάσα
τελειότητα είναι το αρρύπαντο και η αφ' εαυτής Αιώνια Ζωή που, ως αγνότητα
154

και καθαρότητα αποκαλύπτει το φως του Θεού από εντός μας. Πάσα θεραπεία
μέσα από την απόλυτο τάξη σκέψης λόγου πράξης συμπεριφοράς και ορθών
επιλογών. Θεός = Η απόλυτη εξισορρόπηση δυνάμεων σε συνεχή αδιατάρακτη
σύμπνοια και ομοουσιότητα, φέρει πανσοφία - ενεργό νοημοσύνη - πνευματική
δύναμη ΖΩΗΣ. Κάθε Θεία αρχή εκφραζόμενη σε έργο, μας διασυνδέει με τη Μία
Ύπαρξη Θεό, ως δική Του ιδιότητα και εκδήλωση.
Μη ξεχνάτε ότι, όπου κι αν βρίσκεστε, ότι κι αν κάνετε, όπως και αν εκφράζεστε,
είστε πάντα μέσα στην Επικράτεια και Παντεποπτεία του Θεού και την
Επίγνωση Του. Μην είστε ελαστικοί με τις παρεκτροπές σας, χαλιναγωγείστε τες.
Όποιος έχει στραφεί συνειδητά στη Θεϊκή πορεία, τον πνευματικό
προσανατολισμό, με υπευθυνότητα σεβασμό και Αγάπη στο Θεό, αδιαφορεί για
τις σειρήνες του νου, βάζει το άβατον πάσης δυσαρμονίας στους φορείς Του,
γίνεται ο κυματοθραύστης πάσης ατέλειας και προχωρεί ανεμπόδιστος στο Θεϊκό
του σκοπό.
Αδελφοί δεν έχετε ανάγκη από Διδασκάλους με ακριβά σεμινάρια. Τα δώρα του
Θεού προσφέρονται ανιδιοτελώς και ανιδιοτελώς πορεύεστε στο Φως. Μόνο τη
Θεϊκή Ιδιότητα ΑΓΝΟΤΗΤΑ εάν οικοδομήσετε ,εντός σας, οδηγήστε επί του
ασφαλούς στο σκοπό σας που είναι ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΙ ΓΙΝΕΣΤΕ, εκδηλώνοντας στην
πράξη ανά πάσα στιγμή τις Θεϊκές Ιδιότητες - Ποιότητες - Αρχές και Εκφράσεις.
Ο Διδάσκαλος είστε σεις, εμπλουτισμένοι με τις Ιδιότητες Μου, αρκεί να τις "
εκδηλώσετε έμπρακτα και να τις οικοδομήσετε παντού, με το καθαρό και
διαυγέστατο νου σας. Μη ξεχνάτε ότι Είμαι εντός σας με το Λόγο ΉΧΟ ΩΜ, τις
παλμοδονήσεις, νου αισθήσεις, συνειδήσεις, Πνεύμα, ζωή, δυνάμεις, πνοή,
συναισθήματα, Χρηστικό στοιχείο, ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Μέρος Δ'
Ο Τα Πάντα όρων οφθαλμός

Ας κατανοήσουμε την Έννοια Δημιουργικός Οραματισμός.
155

Είναι η ικανότητα να φτιάχνουμε φωτεινές μορφές - ιδέες - σχήματα - λόγο από
φως μέσα στο Θεϊκό φως, στον ουρανό, στα βάθη της Γης, εντός μας, η όπου
θέλουμε να υπηρετήσουμε την Ολότητα. Η ικανότητα να φτιάχνουμε ακτινοβόλα
όντα με το νου, τη θέληση - τη δύναμη - την Αγάπη λέγεται Διανοιακός
επηρεασμός της Ζωής μέσω Δημιουργικού οραματισμού, που σημαίνει = Το
σκέπτεσθαι εστί δημιουργείν, είναι η υλοποίηση ή η αποϋλοποίηση μιας μορφής,
συγκεντρώνοντας ή διασκορπίζοντας το Θεϊκό Της Φως με την Δύναμη του νου,
την ενορατική αναπαράσταση, την σταθερή θέληση για το καλό της ολότητας και
την Δημιουργική Επικοινωνία. Με το δημιουργικό οραματισμό συμπυκνώνοντας
το θεϊκό φως, φτιάχνετε μορφές, από μηδενική μάζα και αντίθετα μία μάζα
μορφής γίνεται φως, αφού τα πάντα είναι φως και με φως θα υπηρετήσουμε την
ολότητα ως συνδημιουργοί του Θεού. Χρησιμοποιώντας τις Δωρεές Του κάνετε
το Θεό Εαυτό Σας τελειότερο.
Με ορθές επιλογές γίνεστε η βοήθεια, για ένα φωτεινότερο αύριο αφού εσείς
Το Οικοδομείτε σήμερα. Η Μόνη Σωστή Επιστήμη είναι ο Θεός - Το Πνεύμα -οι
Χριστές ιδιότητες, δυνάμεις και εκφράσεις του Θεού. Οι ενεργοποιούντες και
εκδηλώνοντες τις Ιδιότητες και Ποιότητες Του Θεού, γίνονται άνθρωποι Του
Θεού και της Νέας Ολόφωτης Ολόχρυσης Εποχής, που δείχνει την πνευματική
μας ωρίμανση, Διεύρυνση, ενηλικίωση για ανώτερες Δωρεές και πιο λαμπρή
πορεία στο Φως, που έχει εγκρίνει η σφραγίδα Του Θεού. Δημιουργικός
οραματισμός, το Θεραπευτικό Λέιζερ Του Θεού για πάσα θεραπεία = θεραπεύατε
για να θεραπευθείτε.
Ο Καθαρός Δημιουργικός οραματισμός είναι ικανότητα της ψυχης.
Επιβεβαιώστε στην πράξη την Δύναμη του εντός σας Θεού.
Είναι το άνοιγμα του κέντρου υπόφυση, Τρίτο μάτι και η ένταση του φωτός
του μεγαλώνει όταν η προσωπικότητα αποδεχτεί και εκφράσει έμπρακτα
καθαρές Ιδιότητες Αγάπης, Αγνότητας, Ελέους, Ευγνωμοσύνης, Ευλάβειας στον
Ανώτερο Κόσμο, θεατό και αθέατο, προς κάθε πλάσμα και αδελφό. Βελτιώνεται
με διαλογισμό, απόλυτο εφησυχασμό του νου, με ανιδιοτελή υπηρεσία μέσω
156

σκέψης,

πράξης,

λόγου,

αισθήσεων,

συναισθημάτων,

παρορμήσεων

και

δραστηριοτήτων. Σ' αυτό το μικρό βιβλίο υπάρχουν ασκήσεις αύξησης της
μνήμης του νου, ώστε ν' αναπτυχθεί ο δημιουργικός οραματισμός. Οικοδομούμε
τον ανώτερο λεπτοφυή μας εαυτό με δικό μας αγώνα θέλησης, Δύναμης και
Διάκρισης, με επαγρύπνηση, συνεχή ενσυνείδητη επίγνωση και πειθαρχία του νου
μας, να μην αλητεύει, να μην παραληρεί, να μην γίνεται τσίτα. Ο Χριστός ηθικός
τρόπος ζωής καθαρίζει τα κύτταρα, εξυψώνει την ψυχή και η ενόραση
τελειοποιείται. Η μελέτη Ιερών Βιβλίων, ο διαλογισμός, τα σωστά σεμινάρια, η
κάθαρση των φορέων μας φυσικού, ζωτικού ή αιθερικού, αισθαντικού ή
συγκινησιακού, νοητικού κατώτερου και ανώτερου αυξάνει την εσωτερική
όραση. Όμως, το γρήγορο αποτέλεσμα τόσο της ενόρασης όσο και στο
πνευματικό μας ανέβασμα σε ανώτερη Μύηση, θα το δώσουμε εμείς με το συνεχή
μας εξαγιασμό και κυρίως όταν γίνουμε αυτές οι ίδιες οι θεϊκές Αρχές, Αλήθειες,
Ιδέες, Ιδιότητες, Έννοιες, Αρετές, Τάλαντα. Όταν γίνουμε η Αγνότητα, η Αγάπη,
η Δικαιοσύνη, το Έλεος και η Αλήθεια, η Αισιοδοξία και η Καλοσύνη, η
Καθαρότητα και Τιμιότητα, η Στοργικότητα και η Τρυφερότητα, Πραότητα και
Γλυκύτητα, Εγκαρδιότητα και Αδελφότητα, Αγιότητα και Χριστότητα, όταν
γίνουμε δυνάμεις ισομερισμού των αγαθών της Γης για να φέρουμε ευτυχία σε
όλα τα όντα. Η εσωτερική μας όραση θα γίνει ακτινοβόλος πυρσός. Όταν
εδραιώσουμε εντός μας και πέριξ ειρήνη, γαλήνη, ισορροπία, αυταπάρνηση,
ανιδιοτέλεια, ορθές σχέσεις, ορθό λόγο και όταν διακοσμήσουμε το Θεϊκό
Διάκοσμο μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε με ευγένεια,
ευσέβεια, ευλάβεια, ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα, πίστη, γνώση, δύναμη, αφοβία
για το Θεό και προσοχή για το αμάρτημα.
Τότε θα αυξηθεί η εσωτερική μας όραση ( ενόραση ) και θα γνωρίσουμε τον
Πατέρα Θεό, Ιερό μας Γεννήτορα και την απέραντη Δημιουργία Του. Τότε
γινόμαστε ο πύρινος δρομέας Του Θεού, είμαστε εν Θεώ με θεία ευδαιμονική
πλήρωση, που φέρει επίλυση παντός προβλήματος. Τότε μέσα στο Θείο Κάλλος
ευχαριστούμε το Θεό που ΥΠΑΡΧΕΙ. Ας δέσουμε γερά το νου στο δυνατό
κατακόρυφο κατάρτι του πνεύματος, της ψυχής και της χρηστικής μας
Συνείδησης και ας μείνει αδιατάρακτος μέσα στην Αιώνια Απόλυτο Τάξη. Με
157

ενατένιση, πίστη και αφοσίωση στην Υπάρχουσα Ύψιστη πραγματικότητα,
φονεύουμε τον μινώταυρο της ψευδαίσθησης, της πλάνης και της πτώσης.
Πορευόμαστε

ταπεινοί,

έμπειροι

πολίτες

του

Σύμπαντος.

Δημιουργικοί

οραματιστές, συνοικοδόμοι με την ευλογημένη Εγώ Ειμί και το ΟΛΟΝ ΕΝΑ. Ο
αιθερικός μας φορέας σύνδεσμος ψυχής - προσωπικότητας καταγράφει ό,τι καλό
επιλέγουμε.
Ο αδέκαστος Νόμος, αίτιο και αιτιατό, δράση και αντίδραση, σπορά και
συγκομιδή, μας ανταποδίδουν όσα εν γνώσει μας πράξαμε. Τότε το Χρέος και η
υπευθυνότητα εγείρονται. Θα Με ακούσεις λέει ο Θεός, όταν μείνεις σωματικά
ήρεμος - συναισθηματικά ειρηνικός, νοητικά γαλήνιος και τότε θα σε οδηγήσω,
θα σε φωτίσω, θα σε μεταλλάξω σε Θεϊκό ΟΝ. Ο Θεός είναι Σοφία και Αλήθεια,
η Αλήθεια είναι αδιάψευστη Γνώση, η Γνώση είναι η βιούμενη αντίληψη και η
εντός μας επιβεβαίωση της Του Θεού Σοφίας. Όταν στραφούμε στην πνευματική
κατεύθυνση, τότε ένα εσωτερικό σήμα ειδοποιεί Το Θεϊκό Κόσμο, που σπεύδει να
μας δώσει οδηγίες, να προχωρήσουμε = Ζητάτε Το Θεό και τα άλλα θα σας '
δοθούν. Ζητάτε την Τελειότητα και θα ανταποκριθεί, θα αποκαλυφθεί, θα
ταυτιστεί μαζί σας.

Δύνασθε μείζονα α Ενώ ποιώ.

Θεραπευθείτε - τραφείτε - συντηρηθείτε - Θεωθείτε από το Θεϊκό φως, είναι ο
υλοποιημένος Θεός, Ζωντανό πνεύμα, Αληθινή ΖΩΗ. Εάν με δημιουργικό
οραματισμό φτιάξουμε γύρω μας ένα ακτινοβόλο χρυσογαλάζιο διαμαντένιο Ήλιο
με κενό εσωτερικό χώρο και δούμε τον εαυτό μας μέσα σ' αυτό το Μεγαλοπρεπές
ενορατικό δημιούργημα, έχουμε πετύχει ένα λεπτοφυή αιθερικό τρόπο ζωής,
διατροφής, συντήρησης, θεραπείας, εξαγνισμού, φώτισης και θέωσης. Έχουμε
πετύχει καθαρή όραση, ψυχής και των Ιερών της προθέσεων. Διατηρώντας
ενσυνείδητα την εικόνα του ακτινοβόλου αυτού Ήλιου στην επίγνωση μας, ως
βιούμενη και οπτανόμενη εμπειρία, λύνουμε ζωτικά προβλήματα, αφού, η
ενέργεια ακολουθεί την σκέψη και υπακούει άριστα σε ό,τι εμείς ορίσουμε, με
υπευθυνότητα, ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα για τον εαυτό και την ολότητα.
158

Κρατώντας ενορατικά δυνατή, καθαρή και σταθερή την εικόνα αυτή
εκγυμνάζουμε το νου μας για επιτεύξεις ανώτερων διαστάσεων, διαισθητικής
αντίληψης, αφού τα φυσικά και υλικά μας μέσα αντίληψης δεν επαρκούν, δεν
βλέπουν, δεν ακούν, δεν αισθάνονται, δεν προσδιορίζουν, δεν μας ενημερώνουν
λόγω ατέλειας και ανταρσίας.
Όσο ο νους μας κρατάει σταθερή την ενορατική ακτινοβόλο μορφή του Ήλιου
και ενώ εμείς από εντός του τον βλέπουμε να εκχέει την ακτινοβολία του,
αρχίζουμε να σκεπτόμαστε το προς θεραπεία πρόβλημα μας, ας πούμε μερική ή
καθολική θεραπεία, πεπεισμένοι ότι κάθε ασθένεια του σώματος μας
μεταλλάσσεται σε ακτινοβόλο φως και εκτοξεύεται προς τα έξω χωρίς να
ρυπαίνει το χώρο. Κάθε αδελφός μπορεί να χειριστεί αυτή την ακτινοβολία με
απόλυτα αγνές προθέσεις, ανιδιοτελή σκοπό και υπηρεσία Αγάπης για τον εαυτό
και την ολότητα αφού, ισχύει ότι η ίδια ακτινοβολία ενεργεί σύμφωνα με τις
σκέψεις μας, τόσο για τη δική μας όσο και για ομαδική θεραπεία — ευλογία
-ευεργεσία και εξαγνισμό. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι, όπως δεν μπορούμε να
φορέσουμε ένα καθαρό ένδυμα πάνω σε ένα ακάθαρτο, το ίδιο, για να έχουμε
ευεργετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, είναι ανάγκη να έχουμε αγνό, πειθαρχημένο,
μετρημένο και ισορροπημένο τρόπο ζωής, εκφράσεων, σκέψης, λόγου και
πράξης.
Δίνοντας κάθε φορά διαφορετική ιδιότητα στον ακτινοβόλο αυτό Ήλιο με το
νου μας, αλλάζουμε και τις δραστηριότητες Του, Υπηρετώντας διάφορους
σκοπούς, τομείς, πεδία και βασίλεια που έχουν ανάγκη να αφυπνιστούν και να
αναδυθούν γινόμενοι έτσι ταπεινοί, δραστήριοι Υπηρέτες Του Όλου και Ενός.
Εξαφανίστε κάθε πάσχον σημείο του Σώματος Σας μέσα στο Θεϊκό Φως και
έχετε ακαριαία θεραπεία από τον παντοδύναμο Δημιουργικό οραματισμό.
Ένα παράδειγμα αυτοθεραπείας με Δημιουργικό οραματισμό. Είμαι μία
γυναίκα με καρκίνο μαστού. Δεν πανικοβάλλομαι, έχω δύναμη, ειρήνη, Γαλήνη,
Αισιοδοξία και Καλοσύνη. Έχω πίστη στο Θεό και τις Θεραπευτικές Θεϊκές
Δυνάμεις, Υπάρξεις και Παρουσίες. Κάνω πειθαρχημένο τρόπο ζωής και δεν
οικοδομώ μέσα μου αιτίες ασθενειών, δεν εξοργίζομαι, δεν αυτοκατηγορούμαι,
δεν μισώ κανένα, ευχαριστώ το Θεό Προσεύχομαι με λόγια δικά μου, που με
159

εκφράζουν, Συμβουλεύομαι Το Γιατρό μου με εμπιστοσύνη. Δημιουργώ με το νου
μου ενορατικά και έξω από το μαστό μου, ένα κρουνό ορμητικού διαυγέστατου
λευκού Φωτός. Κρατώ αυτήν την αιθερική εικόνα σταθερά έξω από το μαστό
μου και πιστεύω ότι το ακτινοβολούμενο φως είναι η θεραπεία του μαστού και
έτσι γίνεται επακριβώς ( γλιτώνω την μαστεκτομή ) = Αυτή ή πνευματική
προσπάθεια είναι θεραπεία δια του Φωτός του Θεού = Άκτιστο Φως = Λόγος
Θεού. Απορρίψτε κάθε αμφιβολία - δισταγμό - ολιγοπιστία δεν ωφελεί
( πιστεύετε και κατά την πίστη σας θα λάβετε). Όλα ακολουθούν το νόμο αίτιο
και αιτιατό = θερίζω ότι σπέρνω = πληρώνω τα λάθη μου. Αυτή η ενορατική
Δημιουργική Θεραπευτική προσπάθεια θα διαρκεί ένα λεπτό κάθε ημέρα με
σταθερή εικόνα φωτός και θα γίνει για 7 συνεχείς ημέρες. Το Θεϊκό Φως
εξουδετερώνει εντελώς, κάθε ασθένεια και κάνει ακτινοβόλα τα κύτταρα μας.
Είναι ο παντεπόπτης θεραπευτής θείος Λόγος. Στη συνέχεια βλέπω όλο το
μαστό μου να γίνεται πράσινος, σμαραγδένιος, δεν βλέπω το μαστό - αλλά μόνο το
λίαν θεραπευτικό αυτό ευλογημένο φως, να λούζει και να ντύνει όλο το μαστό
μου. Επίσης μπορώ να ντύνω και όλο το σώμα μου, με το ευεργετικό αυτό Φως
και να ανανεώνω την καθαρότητα των κυττάρων μου, με προσευχή και αγνό
τρόπο ζωής, με σταθερή ειρήνη εντός μου. Βάλτε μπροστά σας ένα πράσινο
χρώμα παρατηρείστε το και μεταφέρετε το με το νου σας στο πάσχον μέρος του
σώματος. Το πράσινο φως είναι θεϊκή Συνείδηση πέμπτου πνευματικού πεδίου
επίτευξης και θεραπείας. Η θεραπεία με δημιουργικό οραματισμό είναι βέβαιη,
εκπληκτικά ανώδυνη και αδάπανη. Μπορώ σαν παππούς Νίκος να βοηθήσω
προσευχόμενος από το ερμητήριό μου ανώνυμα, αθόρυβα, ανιδιοτελώς, αρκεί ο
ασθενής να κάνει ηθικό, εξαγιασμένο και χριστό τρόπο ζωής, να πιστεύει στον
Τριαδικό Θεό να μην πανικοβάλλεται και να βοηθάει τους συνανθρώπους μας
ανιδιοτελώς.
Την θεραπεία την αποφασίζει ο Κύριος μας Χριστός, που τον επικαλούμαστε με
καθαρό λόγο - καθαρή ματιά και καθαρή καρδιά. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό, η
προσευχή και η συμμόρφωση μας με τις Οδηγίες Της Αγίας Γραφής θεραπεύει,
παράλληλα με την Ιατρική στήριξη. Ο Δημιουργικός θεραπευτικός οραματισμός
είναι η δύναμη της ψυχής = ο εντός μας Χριστός ΕΑΥΤΟΣ. Η ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Η
160

Προσευχή των οικείων του ασθενούς και η Αγάπη τους είναι αναγκαία και δεν
στοιχίζει. Επίσης απαραίτητη και αναγκαία είναι και η Αγάπη των Ιατρών μας
που για κάθε ασθενή είναι η μισή θεραπεία. Πολλές φορές ο καρκίνος στις
γυναίκες οφείλεται και σε αναστολές από έλλειψη συζύγου για σεξουαλική
εκτόνωση. Υποφέρουν κυρίως οι γυναίκες των ναυτικών, ή ξενιτεμένων συζύγων.
Η συμβολή μου είναι, να βάζετε άβατον των σεξουαλικών επιθυμιών στο νου σας
και να κάνετε τη σεξουαλική δραστηριότητα, πνευματική διαύγεια = χριστή
ανιδιοτελή υπηρεσία στην ολότητα. Η κοινωφελής δραστηριότητα ακυρώνει
πάσα ασθένεια. Μην επιτρέπετε στο νου να σας ταλαιπωρεί με αχαλίνωτες και
παθιασμένες ορέξεις, βάλτε φρένο στις ανοησίες του νου, δώστε του ανώτερες και
πνευματικές δραστηριότητες. Μία αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος είναι
Να Επικαλείστε σννεχώς.και αδιαλείπτως την ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ από εντός
Σας.
Ω Θεία Ιερή και Ευλογημένη ΕΓΩ ΕΙΜΙ, η ψυχή μου ΣΕ καλεί. Αποκαλύψου
εντός μου Αγαπημένη, Ταυτίζομαι συνειδητά μαζί ΣΟΥ, Επικεντρωμένος μέσω
σιγής του νου και των φορέων μου στην Απόλυτο Τάξη Σου, Σε επικαλούμαι
πάνσεπτη ΕΓΩ ΕΙΜΙ Και ΣΕ Καλωσορίζω εντός μου. Είσαι ο οδηγός μου. Εγώ
είμαι ΕΣΥ - πράξε ΕΣΥ μέσα από μένα. Είμαι όργανο δικό Σου στο υλικό πεδίο.
Είμαι το εξαγιασμένο βάθρο, Το Ιερό Δισκοπότηρο για ΣΕΝΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΕΓΩ
ΕΙΜΙ. Σε ευχαριστώ- Σε ευλογώ-Σε ευγνωμονώ-Σε Ευλαβούμαι με πίστη
ταπεινότητα & Ιεροπρέπεια. Σε ευχαριστώ για την κατανόηση και αποδοχή
Μοναδική Υπερβατική ΑΛΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑ. ΣΕ Περιμένω να αναδυθείς
εντός μου με τους Μεγαλοπρεπείς Σου Κυματισμούς και Παντοδύναμες
Παλμοδονήσεις ΣΟΥ, το πάνσεπτο σκίρτημα Ζωής εντός μου.

Όταν πετύχουμε τον Άθλο να κρατάμε το νου ήσυχο - ήρεμο, σταθερό και γαλήνιο
στο Τώρα, έχουμε βρει την ΕΓΩ ΕΙΜΙ, Την Υπέρτατη Ύπαρξη και
Συνειδητότητα Θεό. Είμαστε ο Θεός που αναζητάμε. Μένει η Ένωση, Ταύτιση,
Συνύπαρξη και Συνδημιουργία με το Έργο που θα μας υποδειχτεί έσωθεν και
άνωθεν.
161

Φώτιση ονομάζεται η γνώση και διάκριση διαχωρισμού της προσωπικότητας
από τον χριστό μας Ανώτερο Εαυτό, οπότε οι ψεύτικοι αφέντες σώμα
-συναισθήματα - νους - προσωπικότητα γίνονται υπηρέτες, όργανο και βάθρο της
εντός μας ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσίας, που οικοδομεί υγεία, δύναμη, ωραιότητα, για
να εκδηλωθούν στην ολότητα και να την υπηρετήσουν. Η ασθένεια της αϋπνίας
θεραπεύεται όταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι ακουμπάμε το αριστερό μας αυτί στο
μαξιλάρι. Εκεί, με το αυτί και το νου πιάνουμε τον χτύπο της καρδιάς.
Παρακολουθώντας ήσυχα τον ήρεμο χτύπο της καρδιάς, έρχεται χωρίς να
καταλάβουμε ένας γλυκός ύπνος ήρεμος και θεραπευτικός. Αυτός ο θεραπευτικός
τρόπος είναι μίνι διαλογισμός που ακυρώνει την ανταρσία του νου μας.

Θα γνωρίσουμε την Ανάδυση και Παρουσία Του Θεού - ΕΓΩ ΕΙΜΙ εντός μας
από τους παλμούς στο ηλιακό μας πλέγμα. Εκεί θα εκδηλωθούν οι πρώτοι
κυματισμοί ( σκιρτήματα) και παλμοδονήσεις της Θείας έλευσης. Στη συνέχεια
θα πάλλεται όλο το σώμα και θα ακολουθούν την συνείδηση μας που θα
υπερβαίνει την ολότητα - το σκίρτημα αυτό όλοι το έχουμε βιώσει σε
συγκινησιακά γεγονότα της ζωής μας, είναι η Εγώ Ειμί που επιδοκιμάζει την
εκάστοτε συμπεριφορά μας.
Ζητάτε φωναχτά από το Σύμπαν Θεό ό,τι χρειάζεστε για την πνευματική σας
πορεία. Οι Θείες Δυνάμεις ακούν, γνωρίζουν, βλέπουν, μπορούν και παραχωρούν
παν το αιτούμενο με πίστη, θέληση, δύναμη, ανιδιοτέλεια που αφορά την
πνευματική μας διεύρυνση και το γενικό καλό, έτσι φτιάχνετε το μέλλον σας με
τις δικές σας Επιλογές και Θεία συμπαράσταση.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ
Κάθε ηθική επιθυμία ενεργοποιεί Θεϊκές Δυνάμεις, διότι είναι σύμφωνες με το
Θείο γίγνεσθαι και οι δημιουργικές ενέργειες ντύνουν κάθε Ιερή μας πρόθεση και
την υλοποιούν. Μία σαφής οδηγία, λέει: « Οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, τα έθνη, οι
πολιτισμοί, που δεν έχουν δημιουργικά οράματα ( εσωτερική όραση) χάνονται.
Μέσω Της άγρυπνης επιδίωξης και ενεργοποίησης της εν Χριστώ ζωής, των
162

συνετών και ορθών επιθυμιών, θεραπεύετε τον εαυτό και τους αδελφούς σας.
Βάση και προϋπόθεση για το γενικό καλό, το ωραίο και το συνεχές, είναι ν'
αναπτύξουμε την ενορατική μας ικανότητα, να βλέπουμε δηλαδή με τα μάτια της
ψυχής. Και έτσι θα έχουμε ανώτερη γνώση και ορθή επικοινωνία με τον κόσμο
του Φωτός, της Αγάπης και του Ελέους, που εν αυτά ζούμε, κινούμεθα και
υπάρχουμε. Βάλτε Στον εαυτό σας την άσκηση να βλέπετε με ενορατική
ικανότητα π.χ. ένα τριαντάφυλλο ή ένα αγαπημένο πρόσωπο που είναι χιλιόμετρα
μακριά σας και ασκηθείτε σε ανώτερες επιτεύξεις μέσω εντατικής αφύπνισης του
νου, της μνήμης, της παρατήρησης και της φαντασίας.
Πάρτε μια φωτογραφία σας, έγχρωμη, ολόσωμη, νεανικής ηλικίας και
προπάντων χαρούμενη, αισιόδοξη, ειρηνική, με ευγενικές εκφράσεις, που θα
θέλατε να εκδηλώνετε σε όλη σας τη ζωή. βάλτε αυτή σας τη φωτογραφία σε ένα
σημείο που περνάτε τις πιο πολλές φορές την ημέρα, ώστε να την βλέπετε, να την
συλλαμβάνετε ολοκληρωτικά με το νου σας και να καταγράφετε εντός σας όλα τα
χαρακτηριστικά της. Συνεχίστε αυτήν την πνευματική άσκηση ολικής
παρατήρησης της μορφής σας και κατά καιρούς, χωρίς να την βλέπετε,
ανακαλέστε την στην μνήμη σας με κάθε λεπτομέρεια. Επικεντρωθείτε στη
μορφή σας με νοητική θέληση και σε διάστημα περίπου τριών μηνών θα δείτε
φευγαλέα τη μορφή στο φως του ουρανού. Συνεχίστε την άσκηση παρατήρησης
της φωτογραφίας, αλλά και την ανάκληση της μορφής με την μνήμη του νου σας
έως ότου δείτε καθαρά τη μορφή σας στον ουρανό με τα ίδια ακριβώς
χαρακτηριστικά

της

φωτογραφίας,

πάντοτε

χαρούμενη,

ειρηνική

και

καλοσυνάτη.
Τώρα έχετε πετύχει το άνοιγμα των ματιών της ψυχής. Δημιουργός ο νους
σας, πήρε το αντίγραφο της φωτογραφίας και το έκανε αντικείμενο από λεπτοφυή
ύλη φωτός και ενέγραψε τον εαυτό σας στην οθόνη του ουρανού χαρούμενο, υγιή,
αισιόδοξο,

ευτυχισμένο.

Αυτές

οι

εκφράσεις

αντανακλούν,

επιδρούν,

καταγράφονται στη )συνείδηση και τον εγκέφαλο, εντυπώνονται στο φυσικό σας
σώμα και το θεραπεύουν. Αυτό είναι το αιθερικό - ζωτικό σας σώμα που κρατάει
στη ζωή το φυσικό σώμα. Η Κοσμογεννήτρια Δύναμη Αγάπης και ελέους του
Θεού και των Αγγέλων ανταποκρίνονται άμεσα. Βλέποντας το λεπτοφυές
163

αιθερικό σας σώμα μέσα στο φως του ουρανού, του μεταβιβάζετε με τον ήρεμο
νου σας Ιερές σκέψεις κάθαρσης, υγείας, καλοσύνης, εσωτερικής ειρήνης,
θεραπείας ασθενειών μέσω ανέμελης χαράς και ευδαιμονίας. Αυτή η μορφή που
θα την λέτε στο εξής Χριστή Συνείδηση ή ζωτικό σώμα, επιδρά στο φυσικό σας
σώμα, όπως εσείς το διατάξετε και έτσι έχετε συνεχή θεραπεία, παράλληλα, με τις
αγνές προθέσεις και την εν Χριστώ καθημερινή σας ζωή. αυτή η άσκηση είναι η
βάση αφύπνισης πνευματικών δωρεών. Έτσι, ετοιμάζεστε να βλέπετε και να
ευλογείτε τους Θείους κόσμους. Όλη αυτή η διεργασία λέγεται Δημιουργικός
Οραματισμός = η καθαρή όραση της Ψυχής. Η Ενέργεια ακολουθεί την σκέψη
και πραγματοποιεί τις Ιερές επιθυμίες για το γενικό καλό. Ο νους είναι ο χτίστης,
είναι τα μάτια της ψυχής και ο καταγραφέας κάθε ερεθισμού στον εγκέφαλο.
Έτσι το τρίτο μάτι (υπόφυση) ανοίγει.
Αυτές οι δραστηριότητες προϋποθέτουν αγνό σώμα, αγνά συναισθήματα,
αγνές σκέψεις, λόγο, πράξεις, εκφράσεις και επιδιώξεις. Κάντε την ζωή σας
συνεχές έργο αγάπης, ελέους, ειρήνης, Θείας, Χριστής Ζωής. Αναθαρρήστε ,
πιστέψτε, υπηρετείτε την Αλήθεια και θα θεραπεύεστε. Η μάχη για τη συντριβή
δυσαρμονιών, εγκλωβισμών, καθηλώσεων, δεσμεύσεων και πάσης υλικής
δουλείας, φέρει την επικράτηση του Θεϊκού Φωτός. Ένα Σώμα, καθαρό μέσα
-έξω, με αγνά, στοργικά για το σύνολο συναισθήματα, με ορθό λόγο, με διάφανες
σκέψεις, με ανιδιοτελείς πράξεις αγάπης, με αισθήσεις που τιμούν το Θεϊκό
Κόσμο, είναι το ιερότερο είδος προσευχής και ανάστασης του θεϊκού μας εαυτού.
Υπηρεσία μέσω Δημιουργικού οραματισμού σε συμφωνία με τα θεία
οριζόμενα.

Παράλληλα με τις ασκήσεις οικοδόμησης εσωτερικής όρασης από την
προσωπικότητα μας και την ψυχή, είναι ανάγκη να υπηρετήσουμε το ΟΛΟΝ
ΕΝΑ με Ιερές Ιδέες μορφοποιούμενες στον αιθερικό κόσμο από το δημιουργικό
μας οραματισμό. Το Θεϊκό Σχέδιο για τις δικές μας πνευματικές τάξεις και
δυνατότητες ζητάει να μεταλλάξουμε κάθε τι υλικό σε ακτινοβόλα κέντρα φωτός,
καθαρής έκφρασης και δύναμης, εμπλουτισμένα με τις δικές μας Ιερές
164

ιδιαιτερότητες ψυχής και με την απόλυτα συνεργαζόμενη λόγω εξαγνισμού
προσωπικότητα μας. Ορισμένες άνωθεν οδηγίες λένε, ενδύατε τα πάντα με λευκό
γαλάζιο φως, αναπτύξατε την ισχυρή βιολέ φλόγα, μεταλλάξατε τον πλανήτη
ενδύοντας τον ταυτόχρονα με χρυσές, βιολέ ακτινοβόλες ενέργειες, ισχυρά
κύματα φωτός και θεραπείας.
Συγκεντρώστε τις πηγές του Φωτός. Θεραπευθείτε με την πράσινη φλόγα της
Επίτευξης.
Εξαγιασθείτε για να λάβετε ζωή, θεραπεία, θεϊκές δωρεές και εκμηδένιση
παντός προβλήματος. Οικοδομήσατε το Χριστό Κύριο της ζωής μέσα στους
φορείς, διάνοιες, κέντρα και συνειδήσεις. Ο Ιερός ποταμός του ιόχρου (βιολέ)
πυρός, ας αφυπνίσει, τους κόσμους, είναι, η ώρα. Ο Παντοδύναμος πνευματικός
ποταμός Στυξ ως παράκλητος κατέρχεται μέσω επίκλησης στη Γη και την
επισκιάζει τάχιστα, Δωρεά Του Πατέρα της ζωής και των θείων διαχειριστών
Του, της 7ης Ακτίνας, Αγίου Γερμανού - Ζατκιήλ - Πόρσια και του Ελωϊμ
Αρκτούρου. Θεμελιώνεται μέσω συνεχούς ρυθμικής επίκλησης, σε όλα τα
πνευματικά κέντρα και αιθερικούς Ναούς, επιφέροντας τις σύμφωνες με το θείο
σχέδιο, αλλαγές. Η άσκηση ενορατικού δημιουργικού έργου δυναμώνει το τρίτο
μάτι υπόφυση και διόραση. Ανάλογα με την δημιουργική μας δύναμη, θέληση
και τελειότητα εντύπωσης της δημιουργικής ενορατικής μας Ιδέας, θα γίνει και η
υλοποίηση της εν καιρώ στο γήινο χώρο. Η ενορατική μορφή πρέπει να έχει
χρώμα έκφραση, δυναμισμό, καθαρότητα, σταθερότητα, ρυθμό και Ζωή.
Το έργο μας είναι να εντυπώσουμε δυναμικά και σταθερά την αιθερική μας ιδέα,
στην μορφοποιούσα, συνθετοποιούσα ουσία και παρουσία, στο διάστημα και εκεί
οι θείοι οικοδόμοι την υλοποιούν, πρόθυμοι και περιχαρείς. Σαν παραδείγματα
αναφέρω τα κάτωθι, χωρίς να ξεχνώ ότι κάθε αδελφός έχει δικές του επιλογές.
Μέσα στο θείο Σχέδιο, είναι και η ανάγκη ο πλανήτης σκιάς όπως λέγεται η Γη,
να γίνει Ιερός, φωτεινός, αιθερικός, ακτινοβόλος πλανήτης. Σαν Ταπεινός
εργάτης του θείου Σχεδίου, προβάλλω μέσα στην αιθερική απειροσύνη μία
ολόχρυση ακτινοβόλο σφαίρα σαν δορυφόρο και την κρατώ ενορατικά σε τέλεια
δυναμική μορφή. Πιστεύοντας ότι είναι η Γη ακτινοβόλο κέντρο ανιδιοτελούς
υπηρεσίας προς το ΟΛΟΝ ΕΝΑ. Προβάλλω τον πλανήτη Γη ενδεδυμένο με την
165

εξαγνιστική ιόχρου ( βιολέ) φλόγα, ενώ εξωτερικά ακτινοβολεί δυναμική χρυσή
ακτινοβόλο ενέργεια προς πάσα κατεύθυνση. Τοποθετώ τον πλανήτη Γη μέσα
στην σφαίρα του Ηλιακού λόγου προς ταύτιση συνειδήσεων και μετάλλαξης σε
ό,τι ιερό και όσιο.
Και επειδή ο λόγος οικοδομεί απαγγέλλω ό,τι επιθυμώ για τον αγαπημένο
πλανήτη. Η συχνή και ρυθμική απαγγελία των κάτωθι με πίστη ότι έχουν
πραγματοποιηθεί λέγεται Επωδός και έχει μεγαλύτερη δημιουργική ισχύ από το
, διαλογισμό. Ο Χριστός Κύριος της ζωής, η εν Χριστώ πορεία, ο ηθικός και
εξαγιασμένος τρόπος ζωής αναδύεται μέσα στους φορείς, διάνοιες, συνειδήσεις
και τα κέντρα των αδελφών μας, ως μεγαλόπρεπη ακτινοβόλος διάνοια και
καλοκάγαθη παρουσία. Αυτά τα λόγια συνοδεύονται με την ακτινοβόλο αιθερική
μορφή του Χριστού μέσα στις διάνοιες, καρδιές και φορείς των αδελφών μας και
όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιερός ποταμός Στυξ ως μεγαλοπρεπής καταρράκτης
ιόχρου πυρός κατέρχεται εξ ουρανού, θείος θεραπευτής του πλανήτη και των
όντων του, ως διαλυτική δύναμη σκότους. Με τον ίδιο ενορατικά τρόπο
στέλνουμε φως και ευλογίες, υπηρετούντες ανώνυμα, αθόρυβα και ανιδιοτελώς,
αφού η μέγιστη αμοιβή μας είναι αυτό που κάνουμε μέσα σε απόλυτη ευδαιμονία
θεία πλήρωση, πνευματική ενδυνάμωση και αφοβία. Επωμιζόμενοι τα φορτία
αλλήλων, χειριζόμενοι με υπευθυνότητα τις Δημιουργικές Δυνάμεις Του
Τριαδικού ΟΝΤΟΣ, υπηρετούμε το θεϊκό Σχέδιο. Όσο ξεριζώνουμε από εντός
μας ατέλειες - πάθη - δυσαρμονίες, όσο αδιαφορούμε για περιττά υλικά
αποκτήματα, τόσο μέσα από τους φορείς μας φυσικό - συγκινησιακό - νοητικό,
ΡΕΕΙ - εκχέεται i ακτινοβολεί Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από μόνη της,
χωρίς δική μας σκέψη - επιθυμία, προσπάθεια - επέμβαση. Απλά έχουμε τη
' βιούμενη αντίληψη ότι εκπέμπουμε θεϊκές ιδιότητες, σωτήριες για μας και την
ολότητα. Είναι αυτορέουσες, αυθύπαρκτες, αιώνιες, λυτρωτικές παρουσίες από
τον εντός μας αθέατο ΕΝΟΙΚΟ - ΘΕΟ . ΑΒΙΑΣΤΗ - ΑΥΤΟΡΕΟΥΣΑ
ΑΦΘΟΝΙΑ

ΠΛΟΥΤΟΥ

ΦΩΤΟΠΑΛΜΟΔΟΝΗΣΕΙΣ.

ΖΩΗΣ,

ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕΣ

ΙΕΡΟΙ

ΖΩΗΣ.

166

ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΙ

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το Άνοιγμα Του Θεϊκού ματιού Κέντρο Μετώπου Υπόφυση Και ο Θεραπευτικός
Δημιουργικός Οραματισμός με έγχρωμο Φως.
Το Θεϊκό Φως, Λόγος και Ήχος ΩΜ είναι ο Γιατρός του μέλλοντος για τον
άνθρωπο. Ασκηθείτε να φτιάχνετε ακτινοβόλο φως με το νου σας και να ντύνεστε
με έγχρωμους ωκεανούς πίδακες καταρράκτες, προβολείς Φωτός για να έχετε
πάσα Δωρεά θεραπεία και πνευματικές αποκαλύψεις. Βάζοντας ενορατικά ένα
φως στο μέτωπο σας θα γνωρίσετε το Διδάσκαλο σας. Θα σας δείξει ενορατικά τη
Μορφή και τα διακριτικά Του διάσημα. Φτιάχνετε με το νου σας έγχρωμες
αίθουσες και μείνετε εκεί θεραπευόμενοι αφυπνιζόμενοι, εγειρόμενοι από την
κατάσταση των ζώντων νεκρών. Φτιάχνετε κολώνες φωτός που σαν εκκρεμές
διαπερνάει το σώμα σας και το λαμπρύνει, φτιάχνετε φωτόλουτρα από κοκτέιλ
χρωμάτων φωτός και καθαρθείτε. Φτιάχνετε ισχυρούς προβολείς φωτός με το
νου και με δημιουργικό οραματισμό. Καταυγάσατε τα Σύμπαντα, τα βασίλεια,
τους αδελφούς, τα όντα κάνοντας τα ευτυχή. Τα χρώματα Φωτός είναι Θεϊκές
Παντοδύναμες Συνειδήσεις.
Το Γαλάζιο φως σας πληρώνει με Θέληση, Δύναμη, Δημιουργικότητα.
Το Κίτρινο φως σας εμπλουτίζει με Φώτιση - Σοφία και Θεία Επίγνωση.
Το Ροζ Φως σας γεμίζει με άπειρη Αγάπη.
Το Λευκό Κρυσταλλικό Φως επενεργεί ως αγνότητα, χρηστότητα, αγιότητα.
Το Πράσινο είναι Το Φως πάσης θεραπευτικής επίτευξης.
Το Χρυσό είναι το Φως της Ειρήνης το αρρύπαντο το τελετουργικό.
Το Ιόχρουν βιολέ Μωβ Φως είναι της Επίκλησης, της προσευχής, της
τελετουργίας.
Ενδυθείτε Το Φως Του Θεού και βλέπετε το σώμα σας να διαλύεται και να
επιπλέει μέσα στο πάσης επιλογής σας έγχρωμο φως, είναι πνευματικό ανέβασμα
= τάχιστη Μύηση. Πολλά και αληθέστατα για το έγχρωμο Φως στο βιβλίο
επιστολές προς ανώνυμο Του Αριστοτέλους Παπαναστασίου, εκδόσεις Μακρή
Πατησίων 14 Αθήνα.
Εκατομμύρια Αναληφθέντες εν πνευμάτι, είναι ενδεδυμένοι με πολύχρωμο
ένδυμα φωτός που προσδιορίζει το Δημιουργικό τους έργο, για την ολότητα, την
167

ιδιότητα, ποιότητα και σκοπό της προσφερόμενης Υπηρεσίας, ως Συνδημιουργοί
με τον Πατέρα Θεό. Πάσα δοσοληψία με το Θείο Λόγο Φως, έγχρωμες Ιερές
φλόγες και ακτινοβολίες είναι Υψηλή Κοινωνία και Επικοινωνία με τις Θεϊκές
έγχρωμες ενσυνείδητες Παρουσίες και μας Υπηρετούν όταν έχουμε αγνές και
ανιδιοτελείς προθέσεις και εκδηλώνουμε όλες τις θεϊκές Ιδιότητες και Αρχές
στην πράξη, για έργο σε συμφωνία με τα θεία οριζόμενα τη θεία τάξη και το
συνεχές γίγνεσθαι.
Νέα θεραπευτική με Δημιουργικό οραματισμό.
Βυθίστε το Ζωτικό αιθερικό σώμα στη διάσταση του φωτός, στα αιθερικά
πεδία για ένα λεπτό κάθε πρωί φρεσκάροντας την αύρα υγείας σας. Το ζωτικό
αιθερικό μας σώμα είναι υπεύθυνο για τη συνεχή αναζωογόνηση του φυσικού μας
σώματος. Μεταφέρει ή δέχεται τις περιρρέουσες ζωοδότριες ενέργειες από τα
σύμπαντα όπως διαχέονται από ισχυρούς και λεπτοφυέστερους εξελικτικά
αστερισμούς και εμπλουτίζει το σώμα μας με θρεπτικά στοιχεία, αρρύπαντα σε
σχέση με τα γήινα και έτσι η διατήρηση και συντήρηση της ζωής από το ανώτερο
προς το κατώτερο συντελείται. Εάν ασκηθείτε στην νοητική, απομνημόνευση του
εαυτού σας από μια φωτογραφία σε ευτυχισμένη και χαρούμενη έκφραση, έως
ότου βλέπετε τη μορφή στον αέρα καθαρά από φως μέσα στο φως, σκεπτόμενοι
ότι θεραπεύεστε, ότι είστε υγιείς, δυνατοί, αρτιμελείς, ευτυχισμένοι, οι επιθυμίες
σας αυτές γίνονται θεραπευτικές ενέργειες που επιδρούν άμεσα και θετικά στο
φυσικό σας σώμα. Η διαφορά της αναζωογόνησης είναι φανερή και άμεση, αρκεί
να υπάρχουν αγνές πάντα προθέσεις, διάθεση ανιδιοτελούς υπηρεσίας στην
ολότητα και ευγνωμοσύνη στη Δημιουργία για τα πλούσια δώρα της, ήρεμη
προσευχή, λιτοδίαιτη ζωή, εξαγιασμός.
Με τα χρόνια η ενσυνείδητη εμβάπτιση του αιθερικού ζωτικού μας φορέα στο
ηλιακό φως, η κάθαρση, η σωστή διατροφή, τα ήρεμα συναισθήματα
στοργικότητας για παν ότι ζει, ο δυνατός γαλήνιος νους, οικοδομούν μία νέα
προσωπικότητα πειθαρχημένη, αγνή, δυνατή, θεϊκή. Έτσι μπορείτε να ρυθμίζετε
την υγεία, την θερμοκρασία, τη ζωτικότητα του σώματος σας ανά πάσα στιγμή.
168

Η ικανότητα να βλέπουμε τον εαυτό μας χαρούμενο μέσα στο φως μας φέρνει
πλησιέστερα στο Θεό και τις Δωρεές Του. Τα κύτταρα μας λάμπουν,
ακτινοβολούν, δέχονται συνεχώς θεραπευτικές στοιχειακές δυνάμεις, αποβάλλουν
τις ασθένειες, προλαμβάνουν δυσάρεστες επιπτώσεις, δεν χρειάζεστε βιταμίνες,
φάρμακα, δαπάνες, τρεχάματα, είστε ο γιατρός του εαυτού σας, ο ρυθμιστής της
ζωής σας, με πρόσθετο κέρδος ότι ακτινοβολείτε στους γύρω σας θεϊκούς
επηρεασμούς. Τα κύτταρα μας με τον καιρό γίνονται ακτινοβόλες μονάδες ζωής,
απελευθερώνουν ενέργειες και αφυπνίζουν τους γύρω μας ανίδεους αδελφούς μας,
τους εμπλουτίζουν μέσα - έξω και τους ωθούν σε ανώτερο στάδιο εξέλιξης. Έτσι
υπηρετούμε ανώνυμα - αθόρυβα και ανιδιοτελώς την ολότητα. Αφεθείτε
ελεύθεροι στον εναγκαλισμό του φωτός που καταθρυμματίζει τους περιορισμούς
και μας ενώνει με τον ωκεανό της Αγάπης του Θεού και της απειροσύνης Του.
Και δεν χρειάζονται υλικές τροφές.
Εμείς οι ίδιοι είμαστε ο Διπλός μας Εαυτός, ο Χωριστικός και Θεϊκός, ας
διαλέξουμε.
Φωνάζει η ενδέκατη εντολή, μη σκλαβώσεις άνθρωπε τον Άνθρωπο, αλλά ο ίδιος
ο άνθρωπος έχει σκλαβώσει το Θεϊκό του Άνθρωπο εντός Του, που δόθηκε στη
ΖΩΗ ελεύθερος, ευλογημένος, δημιουργικός από το Θεό. Η ενδέκατη εντολή λέει
καθαρά,( πονάς άνθρωπε γιατί σκλάβωσες τον αδελφό σου) αλλά και τον Εαυτό
σου. υπάρχουν εντός μας δύο ενσυνείδητοι εαυτοί. Ο ένας εαυτός είναι ο
χωριστικός - ο συμφεροντολόγος - ο αχόρταγος - ο τυφλός για το Θεό, το
συνάνθρωπο, τη Δημιουργία - ο Κοιλιόδουλος - ο άπληστος - ο σκλάβος του
αισθησιασμού της σάρκας - ο σκληροτράχηλος, ο καλοπερασάκιας, ο
ανικανοποίητος και

αδιάφορος.

Ο

αιχμάλωτος του

χρήματος - των

αποκτημάτων, ο πολέμιος - ο παρορμητικός, ο εγωιστής, ο φονιάς που σκοτώνει
με τη ματιά - με το λόγο - με την πράξη, με τη συμπεριφορά. Αυτός ο εαυτός
λέγεται μικρός εαυτός, προσωπικότητα, ή σκιά του Θεϊκού μας Εαυτού, του
δεύτερου που αγαπάει, σπεύδει, ενδιαφέρεται για το διπλανό του, είναι
γλυκομίλητος, αισιόδοξος, καλοσυνάτος, ζωντανός, Δημιουργικός, ανιδιοτελής με
αυταπάρνηση.
169

Εμείς οι ίδιοι είμαστε ο μικρός και ο μεγάλος Εαυτός, ο Εαυτός μας που με
μία ματιά - ένα λόγο, μία πράξη θεραπεύουμε, απελευθερώνουμε τη Ζωή,
ομορφαίνουμε, διακοσμούμε, ανασταίνουμε, τελειοποιούμε. Το παράδοξο είναι
ότι χιλιάδες χρόνια ο κατώτερος εαυτός κυβέρνησε τη ζωή μας και επισκίασε τον
Ανώτερο Θεϊκό μας Εαυτό, τη Θεϊκή μας ψυχή. Ο Κύριος μας ο Χριστός λέει
( στρέψατε την άλλη παρειά) και εννοεί στραφείτε και εκφράστε τον Ανώτερο
Εαυτό σας. Το Θεϊκό, τον ευλογημένο. Στο Σταυρό, ο Χριστός έδειξε τι εννοούσε,
ενώ πονούσε, ενώ μπορούσε να συντρίψει τους σταυρωτές Του, Έστρεψε την
άλλη παρειά της Ανωτερότητας, της Αγιότητας και συγχώρησε με τη φράση
Πατέρα συγχώρησε τους, δικαιολογώντας ότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Η
ανύψωση Του στον πνευματικό τόπο της Ανωτερότητας Του εξασφάλισε την
Ανάσταση, τη Λύτρωση, τη Θέωση, την Ομοουσιοποίηση εν Θεώ. Δόξα τω Θεώ
εξοπλισμένοι με θεία ΔΙΑΚΡΙΣΗ μπορούμε να επιλέξουμε τον Ανώτερο Θεϊκό
Χριστό και Άγιο Εαυτό μας, παραμερίζοντας το χωριστικό συμφεροντολόγο
κατεργάρη, φαταούλα, μηδαμινό, γήινο εαυτό μας. Τον ψεύτικο δικτάτορα μας.
Ας υψώσουμε καθένας μας με δική μας ευθύνη και χρέος επανόρθωσης το
νοητικό μας μαστίγιο και ας εξώσουμε από εντός μας ότι δεν είναι Ανώτερο, Ιερό
και Όσιο. Ας αποβάλλουμε μικρότητες που μας εγκλωβίζουν, Δεσμεύουν,
καθηλώνουν στο γήινο τρόπο ζωής με τα πάθη, αθλιότητες και τις χαώδεις
καταστάσεις. Ας βγάλουμε από το Ναό του Θεού που είναι το ευλογημένο μας
σώμα, τους κατεργαραίους που οικοδομούν ασθένειες, δυστυχία και χάος στη ζωή
μας και ας στραφούμε στο Φως την αλήθεια, τη Ζωή, το Θεό που είναι ο
προορισμός μας, καθαροί, αρρύπαντοι, Χριστοί, πειθαρχημένοι και εξαγιασμένοι
για να βιώσουμε τις Θεϊκές παλμοδονήσεις, την παρουσία Του Θεού, το
παλλόμενο Φως, το Θεό και το Πνεύμα, την ενσυνείδητη ενεργό Νοημοσύνη,
Τελειότητα και Αρμονία, τους γαλήνιους κυματισμούς Ζωής.
ΤΟΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ- Ο ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ
ΘΕΟΥΡΓΕΙ

170

Έχοντας πάντα ως Κίνητρο την αταλάντευτη ανιδιοτελή προσφορά,
ταυτιζόμαστε αδιόρατα με Τον Απόλυτα ανιδιοτελή Θεό και Τον επ' αγαθώ
ΙΣΟΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ, σε όλη την αχανή Επικράτεια Του. Φλεγόμενος από αυτή
την επιθυμία ρώτησα ήρεμα τον Εαυτό μου = Τον εντός μου ΘΕΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ.
( Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ανιδιοτελούς Υπηρεσίας;) Η απάντηση ήρθε σε
όραμα. Παρουσιάστηκε ένα Υπέρλαμπρο Ακτινοβόλο ON και μου έδειξε ότι ο
τέλειος τρόπος να υπηρετούμε την ολότητα, είναι να γίνουμε ακτινοβόλα ΟΝΤΑ,
εκθαμβωτικά ηλιακά κέντρα με πίστη και αφοβία. Μπήκε μέσα στο σώμα μου
ακτινοβολώντας κάθε κύτταρο, έγινε πυρσός προβολέας γιγάντιος, έγινε ωκεανός
φωτός, έγινε ολόφωτα Σύμπαντα ήρεμα αθόρυβα διδακτικά και Μεγαλόπρεπα.
Μία θεία εικόνα χίλιες λέξεις, ακαριαία με δίδαξε, μου έδειξε και απέδειξε ότι Τα
Πάντα διατηρούνται, θεραπεύονται, εξελίσσονται, επιλύονται με το ΦΩΣ = Θείο
Λόγο (Θέληση, Δύναμη), (Σοφία. Αγάπη),(Ένεργό Νοημοσύνη και το Θείο
Δημιουργικό Ήγο ΩΜ - ΑΟΥΜ - Αμήν - Άιιεν - Αιιάν ( ΩΜ - ΤΑΤ -ΣΑΤ) -(ΩΜ
ΣΑΙ RAM).
Μέσα από τη ΣΚΕΨΗ και ΤΟ ΛΟΓΟ, ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ - Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Με το Λόγο uac Η Μεγαλειωδέστερη Θεραπευτική Εντολή
οικοδομεί το Μέλλον. Διατάξτε με το Λόγο Σας: Γενηθήτω Φως, Ζωή, Αρμονία,
Αγάπη. Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Χριστότητα. Θεραπεία.

Ac αναπτυχθεί ο

Δημιουργικός Οραματισμός, η Μεγάλη Δύναμη να αλλάξει ο Κόσμος, η Ζωή, ο
Θεός εντός μας.
Αντί να ανησυχήτε για τα προβλήματα, τη Ζωή και το Μέλλον, φτιάξτε τα
όπως επιθυμείτε = Δημιουργήστε με πίστη, θέληση, δύναμη, οραματισμό και
αναγγελία = (με το λόγο σας) αυτό που θέλετε να σας συμβεί = ένα Μέλλον
Μεγαλοπρεπές Ακτινοβόλο, Ζωντανό, αδιάψευστο ατελείωτο. Οι Σκέψεις
εκφραζόμενες με λόγια οικοδομούν και υλοποιούν το επιθυμητό. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη Δύναμη από το δημιουργικό οραματισμό και την προφορική
αναγγελία. Οι Σκέψεις είναι και γίνονται πράγματα. Σκέπτεσθαι εστί
Δημιουργείν. Κάθε μας σκέψη και Λόγος εκπέμπεται, βυθίζεται και ενεργοποιεί
την Αιωνίως Άφθαρτη ΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟ ΘΕΟ ΠΟΥ, αποδέχεται καταγράφει και
πραγματοποιεί ότι και όσα με σεβασμό αναγνώριση και Αγάπη στο Θείο Κόσμο,
171

επιθυμούμε να λάβουμε για το δικό μας καλό και της Ολότητας. Ο Θεός μας
παραχωρεί Τον Εαυτό Του και τη Δύναμη να δημιουργήσουμε μέσα στην ΟΥΣΙΑ
Του το μέλλον των Κόσμων, αφού όλες οι θεϊκές Ιδιότητες είναι εντός μας. Με
αίσθημα Ευθύνης και Ιεροπρέπειας, ας προβάλλουμε στην Απειροσύνη Θεό,
Δυναμικές Σκέψεις - Ενέργειες, Μορφές, Σύμβολα, Τελειότητες, με την Δύναμη Θέληση του νου μας, σε σταθερές ενορατικές εικόνες μέσω Δημιουργικού
οραματισμού και ας οικοδομήσουμε το μέλλον, όπως εμείς το ονειρευόμαστε.
Αυτό είναι το Έργο μας, φτιάχνουμε σήμερα για να λάβουμε αύριο, ευγνώμονες
για την τιμή και Δωρεά Του Πατέρα. Ζήστε στην επίγνωση -στη βιούμενη
εμπειρία και Δράση Του ΤΩΡΑ, του Είναι και Γίγνεσθαι.
Είναι η αέναη διάχυση της Υπέροχης Υπόσχεσης και παραχώρησης Του Θεού,
που ισομερίζεται τον αυτοαναγεννόμενο Εαυτό Του αιωνίως. Όταν η
εξισορροπημένη Γαλήνη, Ηρεμία και Τάξη κυριαρχεί, κάθε αφθονία ρέει και
γαλουχεί πάσα πνοή, κάθε πλάσμα κάθε αδελφό. Τα πάντα είναι απεσταλμένοι
του Θεού. Αγκαλιάστε τα πάντα κατανοούντες ότι είμαστε Μία Πνευματική
οικογένεια στην Θεϊκή Απειροσύνη, έχουμε την άδεια να ταξιδεύουμε με το
απαστράπτον όχημα Λόγο - Φως τάχιστα στην Επικράτεια και το Ανάκτορο του
Θεού, υπηρετούντες το ακατανόητο για μας Σχέδιο Του. Η Μεγαλοσύνη της
Δημιουργίας και η Ενέργεια της Αγάπης τοποθετεί κάθε οντότητα τιμής ένεκεν
σε σπουδαίο πνευματικό έργο Ζωής.
Ας είμαστε ευγνώμονες στο Θείο Γεννήτορα και Παντεπόπτη πάσης Ζωής.
Αποδεχόμενοι με στοργικότητα, ενδιαφέρον και Αγάπη κάθε Αδελφό, κάθε
Αδελφή, κάθε πλάσμα και πνοή. Έτσι εξυψώνουμε τον Αγαπημένο Πλανήτη Γη
από τη σκιά στην Ιερότητα, έτσι προλαμβάνουμε το κακό και υπηρετούμε την
Ανθρωπότητα, δηλαδή Εαυτούς και Αλλήλους. Η Συνεχής Εντολή Του Θεού -Μη
σπρώχνεις Αγάπα. Είμαστε οι Θεραπευτές υφαντές του φωτός, οι πνευματικές
σας διευρύνσεις και αυτοβελτιώσεις, επηρεάζουν θετικά κάθε αδελφό και τις
δονήσεις του Σύμπαντος. Το Πνεύμα και η επενέργεια του Τώρα, διαχύνεται και
λαμπρύνει τη Δημιουργία. Η μαζική αλλαγή προς την τελειότητα εξευγενίζει την
Ολότητα, φωτίζει την πανσοφία. Είναι το χαρακτηριστικό της μάχης των

172

αδελφών μας σε όλο τον πλανήτη που φωτίζει τις Συνειδήσεις, θεραπεύει τα
προβλήματα, γιατί ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε και Σας ευλογώ.
Η νέα εποχή του Υδροχόου φέρει νέους τρόπους ζωής. Διατροφή με φως, ενέργεια
και γνώση, υγεία us φως, Χωρίς φάρμακα -μηχανηματα, μετακινήσεις και
δαπάνες. Η παιδεία - τα μεταφορικά μέσα - η πληροφόρηση - η ζωή - τα αγαθά
αλλάζουν μορφή.

Η ανακάλυψη νέων δυνάμεων και δυνατοτήτων που υπάρχουν εντός μας από την
Αρχή της Δημιουργίας ως πολυτιμότατη Δωρεά του Θεού, μας οδηγεί σε νέους
τρόπους ζωής, διατροφής, εκπαίδευσης, επιστημών, Ιατρικής, Υγείας, θεραπείας,
πρόληψης ασθενειών, με τρόπους που δεν ισχύουν στον υλικό τρόπο ζωής που
έχουμε επιλέξει. Νέοι τρόποι Δικαιοσύνης, Ειρήνης, Αγάπης, Ισομερισμού των
αγαθών της γης προβάλλουν για την ερχόμενη χιλιετία.

Οι νέοι αυτοί τρόποι

ζωής θα είναι έργο και δυνατότητα κάθε ανθρώπου αφού οι δυνάμεις, οι
ενέργειες, τα υλικά, οι τροφές, τα εργαλεία θεραπείας ευρίσκονται μέσα στον
κάθε άνθρωπο, σε κάθε πνοή, σε κάθε πλάσμα, ως ΟΥΣΙΑ ΖΩΗΣ που σπεύδει
ακαριαία και ικανοποιεί κάθε αίτημα, ορθά επιλεγμένο και με απόλυτο σεβασμό
επικαλούμενη από τον αρρύπαντο - πανίσχυρο νου μας, που είναι κι αυτός
προέκταση Θεού. Δεν χρειάζεται να ζητάμε από το Θεό και τις Θείες Δυνάμεις,
διότι όλα μέσα στη Δημιουργία είναι ΔΙΑΧΥΤΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΥΠΑΡΚΤΑ ΑΦΘΟΝΑ - ΑΙΩΝΙΑ - ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΑ - ΔΩΡΟ ΥΜΕΝΑ. Χρειάζεται μόνο η
δική μας συνεχής διόρθωση μέσω έμπρακτης εφαρμογής Θεϊκών Νόμων και
Ιδιοτήτων, Αρχών, Ιδεών, Δυνάμεων. Χρειάζεται ο σεβασμός, η αγάπη, η
αταλάντευτη ανιδιοτέλεια και το συνεχές έργο Υπηρεσίας για το Όλον Ένα που
εντός του ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Χρειάζεται το αρρύπαντο φυσικό
σώμα - το Ακτινοβόλο ζωτικό αιθερικό σώμα - το πειθαρχημένο συγκινησιακό
αισθαντικό αστρικό σώμα, ο διαυγέστατος νους σε σιγή και απόλυτο Τάξη.
Χρειάζεται ο δυνατός δημιουργικός οραματισμός για να οικοδομούμε συν Θεώ εν
Θεώ και εκ Θεού, για το Θεό - προς το Θεό. Χρειάζεται η συνεχής βιούμενη
εμπειρία της παλμοδονούμενης διεγέρτριας ουσίας του Πατέρα, που αναδύεται
173

από εντός μας, όταν επέλθει η Υπέρτατη Ειρήνη στους φορείς και η κάθαρση των
κυττάρων μας.
Αγάπη σημαίνει Άφες Αυτοίς = Το Θεμέλιο Θεού και Δημιουργίας
Αναστάσιμη η Δύναμη του Αφες Αυτοίς. Αιώνιο Το Σάλπισμα Του Άφες Αυτοίς,
δονεί τους κόσμους, το χώρο - χρόνο και διασαλπίζει το αίτημα του Θεού.
Συγχωρήστε για να θεραπευθείτε, να αναστηθείτε και να γίνετε δεκτοί στον Οίκο
Μου. Θεϊκή βόμβα μυριοτόνων Φωτός εξακοντίσθηκε από τον Σταυρωθέντα
Κύριο Μας στα Σύμπαντα. Τράνταξε τη Γη και προ- αποφάσισε την Ανάσταση
Του. Είναι το Φως, η Αλήθεια, ο Νόμος, ο Χριστός και δεν ήτο δυνατόν ν'
αναιρέσει Τον Εαυτό Του. Εάν δεν συγχωρούσε θα έμενε στο σταυρό του πόνου,
όπως μένουμε εμείς, που δεν πήραμε το Σωτήριο Μήνυμα Του. (Συγχωρείτε
αδελφοί, αγαπάτε αδελφοί, κατανοείτε, ανέχεστε, αγκαλιάστε, υπηρετήστε,
λυτρώστε, θεραπεύατε φωτίστε, εξαγνίστε, τελειοποιείστε και αναδύατε το Θεό
που συνοικεί μέσα σε κάθε πλάσμα, για να αναστηθείτε ως φωτοδιάνοιες μέσα
στο ενυδρείο του Θεού, ως ισότιμοι συνοικοδόμοι Του. Πάντα προβάλλουμε τις
δικαιολογίες μας, ότι τάχα ο Χριστός είναι ο Ένας, Ισχυρός - Θεϊκός -Μοναδικός.
Και όμως μας διαβεβαιώνει ότι μπορούμε περισσότερα και αξιολογότερα από όσα
Εκείνος έπραξε. Αν καθίσουμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και αρχίσουμε
να του λέμε όσα οι αδελφοί μας κάνουν σε βάρος μας, μέσα από τη γαλήνια σιωπή
της εικόνας Του, θα ακούσουμε για κάθε μας παράπονο το ίδιο μήνυμα. Άφες
αυτοίς, συγχωρήστε αυτούς που σας κάνουν δύσκολη τη ζωή γιατί έτσι βοηθάτε
να αναδυθεί ο Θεϊκός ένοικος μέσα από τον εχθρό σας και αυτό λυτρώνει
συγχωρούντα και συχωρούμενο και υψώνει το Θεό μέσα από το σκοτάδι της
ύλης. Είναι η τάχιστη μυστική μύηση για όποιον ζητάει Θέωση. Σταυρωμένος ο
Κύριος,

μετέωρος

μεταξύ

ουρανού

και

γης,

λογχισμένος,

διψασμένος,

περιπαιγμένος, εγκατελλειμένος ενώ είχε τη δύναμη να εξαφανίσει τους
σταυρωτές Του, έστρεψε την παρειά του ελέους, συγχώρησε και λυτρώθηκε.
Γιατί, ο μικρός υπολογιστής συμφεροντολόγος εαυτός μας δεν πήρε το Σωτήριο
αυτό μήνυμα; Γιατί δεν κατανοούμε ότι είμαστε άρρωστοι επειδή δεν
συγχωρούμε; Είμαστε δύστροποι, ανικανοποίητοι, πονάμε γιατί δεν αγαπάμε και
174

μένουμε δούλοι του σαρκίου μας, ξεχνώντας την αδιάψευστη Αλήθεια, ότι όλοι οι
Θεϊκοί Νόμοι σε πράξη, μας θεραπεύουν και μας ενώνουν με το Θεό. Υπεύθυνοι
οι κρατούντες, υπεύθυνοι όλοι μας, που βάζουμε τελευταίο Το Θεό αντί
πρώτιστο, οπότε δεν θα είχαμε ασθένειες, πολέμους και προβλήματα.
Διατροφή και θεραπεία με Λεπτοφυείς, Παντοδύναμες, Ρευστές,
Θεϊκές Ουσίες.
' Αιθερικές τροφές, αμβροσία ελιξίριο ζωής το Μάννα, μελωδία, άρωμα,
άγιασμα, Θεϊκές Αρχές που εμπεριέχουν Τον ίδιο το Θεό ως αδιάψευστη
Αλήθεια. Αγνότητα, Αγάπη, Δικαιοσύνη και όλα τα θεία τάλαντα είναι
παντοδύναμες θεϊκές ενέργειες που εκλεπτύνουν τα κύτταρα διατρέφοντας τα με
ακτινοβόλες παλμοδονούμενες ζωοδότριες ουσίες. Μπήκαμε στην λεγόμενη και
μη κατανοούμενη Νέα Εποχή. Νέα Ζωή πνευματικής αφθονίας και αποκάλυψης
του Ίδιου του Θεού εντός μας και επί παντί. Τα υλικά μας σώματα θα υποστούν
πνευματική φόρτιση & λείανση, θα απορρίψουν υλικές τροφές και θα τραφούν
με πνευματική ενεργειακή φωτιά και θα ξεδιψάσουν μέσα στον ωκεανό της
Σοφίας Του Θεού. « Ουκ επάρτω μόνο ζήσεται ο άνθρωπος» αλλά με την εντός
του ενεργοποίηση των θεϊκών του Αρχών Δωρεών, Ιδιοτήτων και Ιδεών.
Δύνασθε μείζονα διαβεβαιώνει ο Κύριος μας Χριστός και είναι απόλυτα
ακριβής. Ακολουθώντας τη δική Του πολύμορφη πορεία στη Γη, οδεύουμε στη
χριστοποίηση μέσα από τη σταύρωση = ( απόρριψη των παθών μας) στην
Ανάσταση,
Γενναιόδωρο,

Ανάληψη,

Ομοουσιοποίηση,

Γεννήτορα

μας

Θεό.

Θεοποίηση,

Οδεύουμε

μέσω

Ταύτιση

με

το

εκλέπτυνσης

και

αιθεριοποίησης ( εξαΰλωση) σε ανώτερους άμορφους Κόσμους ( αφού η Γη
αποπεράτωσε το αναπτυξιακό της Έργο). Διατηρούντες συνειδητότητα - πνεύμα
- αγαθότητα, με καθαρή τη Θεϊκή μας ουσία και Ύπαρξη, οδεύουμε στον
Πατέρα.
Εισερχόμαστε στον άχωρο - άχρονο κόσμο της ολότητας. Οι κάτοικοι της
Αφροδίτης προηγούνται και μας δείχνουν το δρόμο. Τρέφονται με πυρ και
ξεδιψούν με φως, ότι χρειάζονται το οικοδομούν ακαριαία με το νου τους. Έχω
175

τροφή που δεν γνωρίζετε λέει ο Κύριος στους μαθητές Του. ( Τα λεγόμενα UFO
είναι πάνσοφες, τάχιστες φωτο - διάνοιες, που σπεύδουν να αφυπνίσουν εμάς τους
δέσμιους της ύλης).

Όλα διέπονται από την Πανσοφία του Θεού, υπακούουν και

υπηρετούν το Θέλημα Του. Αναλύουν Τους φορείς τους σε φως, εξακοντίζονται
εκεί

που το Διάταγμα του Θεού ορίζει και επιστρέφουν με ασύλληπτες

ταχύτητες

υπό την άγρυπνη εποπτεία του Αρχιτέκτονα της ζωής Θεού. Ας

είμαστε ευγνώμονες - ταπεινοί και δραστήριοι υπηρέτες, στο Γιγάντιο έργο της
επιστροφής των όντων στον Οίκο του Πατρός. Πώς και γιατί γίνεται αυτό; Απλά,
πειθαρχώντας πάθη και

εξαλλοσύνες εκλεπτύνεται το σώμα, καθαρίζονται τα

κύτταρα και ακτινοβολούν τον εντός τους παλλόμενο Θεό, την ενεργό νοημοσύνη
του Πνεύματος, την αγάπη και το έλεος του Χριστού μας εαυτού, χωρίς την
ανάγκη υλικής τροφής ή κίνδυνο ασθενειών. Χρειαζόμαστε απόλυτη πίστη στο
Θεό, απόλυτη αφοβία για το Θεό, προσοχή για το αμάρτημα, καθαρή καρδιά,
λόγο, πράξεις, εκφράσεις και δραστηριότητες. Χρειάζεται απάρνηση
δέσμιου

από υλικές προσδέσεις

μικρού

εαυτού

του

μας και οικοδόμηση του

χριστού μας εαυτού. Η απαγκίστρωση του νου από τα εγκόσμια είναι η σωτηρία
μας. Σαφέστατη η οδηγία, δεν μπορούμε να προσκυνάμε δύο κυρίους ταυτόχρονα,
το Θεό και τον απρόσεκτο υλικό μας εαυτό.
Σαν ενσαρκώσεις του Θεού, ας ΤΟΥ επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί εντός
μας. Αυτός είναι ο αιώνιος Νόμος θεραπείας παντός προβλήματος υγείας,
τελειότητας και καταξίωσης μας να ενωθούμε ως Θεοί εν Θεώ. Και τότε η
διατροφή μας από λεπτοφυείς Θεϊκές Ουσίες θα γίνει αδιάψευστο γεγονός. Τα
κύτταρα μας ως Φωτόνια δεν έχουν ανάγκη υλικής τροφής.
Αιθερικές Τροφές Δωρεά Θεού
Ο νους μας είναι ο χτίστης, δώστε του τα πρότυπα που επιθυμείτε και το σώμα
μεταμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο σκέψης μας. Είμαστε ότι σκεφτήκαμε
χτες. Θα γίνουμε ότι σκεφτούμε σήμερα. Κρατώ συνεγώς ως οδοδείκτες τα λόγια.
του Κυρίου της Ζωής Χριστού, τον ρώτησαν οι μαθηταί Εάν έφαγε, ή εάν θα
φάει ( έχω φαγητό που εσείς δεν ξέρετε είπε) Τι εννοούσε; Ζούσε με την
Συμπαντική ενέργεια, τη Θεϊκή Δημιουργική Πνοή που δίνει ζωή στα Σύμπαντα.
Από την περιρρέουσα Αυτή Ζωτική Ενέργεια, κρατιούνται στη ζωή , στην
176

έκφραση και δράση, οι Κόσμοι, οι ωκεανοί, βουνά, δάση, ζώα, χόρτα, πουλιά,
Άγγελοι, ασώματα Όντα και κάθε μορφική ή άμορφη έκφραση του Θεού. Έτσι
όρισε Εκείνος τη ΖΩΗ. Ο άνθρωπος δεν έμαθε μ' ένα νεύμα να λαμβάνει τροφή
από τους αιθέρες. Τρώμε τις τροφές και το πεπτικό μας σύστημα χωρίζει ουσίες
και αποβάλλει τα άχρηστα. Ένα Ενορατικά, φτιαγμένο ρευστό γαλάκτωμα με
αιθερικές ενέργειες και ευλογίες μπορεί να μας διαθρέψει θαυμάσια.
Όταν η πίστη μας για την Ιερή Πανσοφία που διακατέχει τα πάντα γίνει
κόκκος σινάπεως. Θα παραμερίσουμε τις γνωστές μεθόδους διατροφής μας,
εφαρμόζοντας στην πράξη όλες τις Αλήθειες, Αρχές και Ιδιότητες του Θεού. Πώς
μπορεί να Τραφούμε εφαρμόζοντας τις Θεϊκές Αρχές; Όλοι ρωτούν αλλά και το
αποκλείουν. Ας μάθουμε την Αλήθεια, είναι καιρός, ο Θεός δεν ψεύδεται, είναι ο
Μόνος αλάνθαστος. Το σώμα μας είναι συμπυκνωμένη Θεϊκή ενέργεια, για να ζει
αιώνια. Ξεχάσαμε το Θεό και ότι το σώμα μας είναι δημιούργημα του νου μας, οι
νοητικές μας δολοπλοκίες έφτιαξαν σώμα και ασθένειες, που σημαίνει ότι τα'
αρχικά μας θεϊκά σπινθηροβόλα κύτταρα, που δεν είχαν ανάγκη υλικής Τροφής,
τα σκεπάσαμε με τις παραβάσεις μας. Έχουμε ένα πανομοιότυπο του φυσικού μας
σώματος που λέγεται αιθερικό ζωτικό σώμα. Αυτό δέχεται ζωτικές ενέργειες από
το Σείριο, Πλειάδες, Μεγάλη Άρκτο, Ήλιο και από τον πλανήτη, τις εισάγει μέσα
στο σώμα καθαρές αλλά, εμείς με τις δικές μας λάθος ενέργειες απιστίας,
ασέβειας, χωριστικότητας, λερώνουμε τις εισαγόμενες καθαρές ενέργειες ζωής,
υγείας κάλλους και αρμονίας και ετοιμάζουμε ασθένειες = τρώμε τα χαρούπια της
δυστυχίας μας. Υπάρχει η έγχρωμη φωτογράφηση Κύρλιαν και μπορούμε να
διαπιστώσουμε πόσο κακό προκαλέσαμε στο σώμα μας. Τώρα, εάν αλλάξουμε
τρόπο ζωής, όσοι λαοί δυστυχούν θα ζήσουν, αλλά και εμείς θα ξαναφτιάξουμε
ένα σώμα που θα ζει από τις αιθερικές περιρρέουσες ενέργειες, σαν αυτές που
εννοεί ο Κύριος. Έρχονται αλλαγές, ο πάνσοφος Δημιουργός μας οδηγεί στις
αιθερικές τροφές ρυθμού, Ισορροπίας, αρμονίας, αφθονίας και μέτρου. Θα
λαμβάνουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε χωρίς σπατάλες. Ετοιμάζεστε, φτιάξτε
Ακτινοβόλα σώματα, φεύγουμε από το ευλογημένο Θεϊκό Σχολείο ΓΗ. Το έργο
κάθε ανάπτυξης εδώ τελείωσε, μπαίνουμε στο πέμπτο Βασίλειο χριστής
Συνείδησης, ψυχής φωτός, τελειότητας. Ο Θεϊκός Υπηρέτης Υδροχόος, σημαίνει
177

πνευματική αφθονία και οι ανέτοιμοι θα πονέσουν αφού, τα βαριά σώματα θα
πυρακτωθούν από το πνευματικό Δώρο, που ρέει όλο και περισσότερο στο ηλιακό
- πλανητικό μας σύστημα. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν 'σιγά - σιγά με επίγνωση,
παρατήρηση και προσπάθεια, τελικά η κάθε αγουριδούλα θα γίνει νέκταρ. Τρώμε
Ξενόγλωσση σοφία, ο τεχνοκρατικός παραλογισμός στηρίζεται στο (πόσα θα
τσεπώσω) λίγες είναι οι ευγενικές προσπάθειες των επιστημόνων.
Παθιαζόμαστε αν η ταυτότητα μας γράφει ορθόδοξος χριστιανός, αντί να
βγάλουμε από μέσα μας ότι δεν είναι ιερό και όσιο. Χρειαζόμαστε λείανση και
έρχεται πιεστική. Το Αιώνιο σάλπισμα του Θεού ( Γίγνεσθε τέλειοι αντηχεί και
αφυπνίζει). Αυτό που συσκοτίζει περισσότερο τα κύτταρα είναι οι κρεατοσάρκες,
ιδιαίτερα τώρα με τις νοθείες στις ζωοτροφές. Τα ζώα φυλακισμένα καθ' οδόν
προς τα σφαγεία, στερημένα από νερό, τροφή, αέρα, ελευθερία τρομάζουν, κατά
τη σφαγή ο τρόμος αυτός κατασταλάζει ως ασθένεια στα σφαγμένα ζώα. Η
έκθεση στα κρεοπωλεία μέχρι να μαγειρευτεί αλλοιώνει τις ουσίες, στη συνέχεια
μέσα στον οργανισμό μας παραμένει η τροφή 24 ώρες, ο Τρόμος, οι αλλοιώσεις,
τα ζωώδη ένστικτα, οι τοξίνες εντός μας θεμελιώνουν ασθένειες. Όλα για το
χρήμα σε βάρος της ποιότητας ζωής. Δώσε μας φώτιση Κύριε. Στον τόπο μου
πριν 20 χρόνια έγιναν βιομηχανίες τοματοπελτέ, σήμερα έχουν σβήσει γιατί
δηλητηριάστηκε η Γη από τα λιπάσματα και η παραγωγή τομάτας έπεσε. Τροφές
αρρωστημένες λοιπόν, να το καμπανάκι, στραφείτε στις αρρύπαντες, αδάπανες,
άφθονες, αιθερικές τροφές. Πώς; Ο Νους και οι σκέψεις, είναι πράξεις,
πράγματα. Ο Κύριος λέει εάν ζητάτε κάτι πιστεύοντες ότι σας εδόθη, έτσι και
έχει γίνει. Στο βιβλίο υπάρχουν ενορατικές ασκήσεις με την εικόνα του Κυρίου
μας Χριστού και Τη δική σας εικόνα, αναπτύξτε το Δημιουργικό οραματισμό για
ότι Ιερό ζητήσετε, έχει δοθεί εντολή, στους θείους οικοδόμους υπηρέτες θεού και
ανθρώπων να σας υπηρετήσουν.
Ρευστές τροφές: Φτιάξτε δικής σας επιλογής ρευστή καθημερινή τροφή. Τσάι
από αρωματικά βότανα, μέλι, γύρη ανθέων, φρούτα, μαρμελάδες, αλεσμένοι ή
μουσκεμένοι ξηροί καρποί, φύτρα, χυμό από χόρτα = πράσινο γάλα, σουσάμι
πολτός, ελαιόλαδο, γάλα, κρέμα και προϊόντα γάλακτος, ( Ιερή θεραπευτική
τέφρα = βιμπούτι) μέντα, ευκάλυπτο, βαλεριάνα, μόσχο, ινδική καρύδα, κάσια,
178

ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, ηρεμία, ειρήνη, σιωπή, τάξη, αισιοδοξία, καλοσύνη.
Θεραπευτικό φως όλων των χρωμάτων - μουσική των σφαιρών, ΩΜ, θεϊκό
λέιζερ, όλες αυτές οι ουσίες και λεπτές αιθερικές τροφές, όλα τα βότανα
εκφράζουν την αγάπη του Θεού. Καθυποτάξτε τη βουλιμία μέσω ήρεμης εντολής
του νου και απόρριψης πάσης περιττής επιθυμίας, άγχους, φόβου, ανασφάλειας
και κάθε νοητικής ανησυχίας, θεραπευτείτε εν Θεώ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΓΝΟΤΗΤΑ - ΓΙΝΕΤΕ η Αγνότητα και θα βιώσετε ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΘΕΟ. Ο
Εντός μας, Ένοικος.

Ας αποδεχτούμε τη Αγαπημένη, Αθέατη και Επαγρυπνούσα
ΙΕΡΑΡΧΙΑ.
Άγιοι Διδάσκαλοι, θεϊκές, Ιερές και ευλογημένες φωτο - διάνοιες, διαφεντεύουν
με αγαθότητα, στοργή, ενδιαφέρον και υπευθυνότητα, άγρυπνοι μέσα στο ηλιακό
μας σύστημα, Το έργο Θεού. Πολλοί αδελφοί γίνονται (διάμεσα ) επικοινωνίας με
τον ανώτερο αιθερικό - πνευματικό κόσμο, που συνεχώς απαντά και κατευθύνει
την ανθρωπότητα, με ανιδιοτελή αγάπη στο Φως. Ονόματα, ιδιότητες,
παρουσίες, έργο, τοποθεσίες και δραστηριότητες δίνονται σε όποιον αναζητεί την
αλήθεια, χωρίς να βάζει διαχωριστικά στην ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ο Θεός
ποτέ δεν εγκατέλειψε τα πλάσματα Του και πάντα έστελνε υπηρέτες πιστούς και
επιλεγμένους για κάθε θεϊκό Σκοπό. Αυτή την εποχή του Υδροχόου, διαχύνεται το
καθαρό θεϊκό Πνεύμα

άφθονο και ελεεί κάθε καλοκάγαθη οντότητα, που

συμπεριφέρεται στην ολότητα με τίμιες, αγνές, στοργικές προθέσεις, διάκριση,
σιωπή και διευρυμένη αντίληψη. Στρατιές Χερουβείμ, Σεραφείμ, Αρχαγγέλων,
Αγγέλων, Αγίων, Διδασκάλων οικοδομούν συν Θεώ, μία νέα ΖΩΗ, βασισμένη και
δραστηριοποιούμενη από θεϊκούς Νόμους και Αρχές. Ζητάτε την Τελειότητα και
θα αποκαλυφθεί.
Εμπιστευθείτε χωρίς καχυποψίες, αμφιβολίες και δισταγμούς την Ιεραρχία του
φωτός, με πλοηγό το Χριστό. Σπεύδει πάραυτα σε κάθε επίκληση για το γενικό
καλό, που γίνεται με καθαρό λόγο, καθαρή καρδιά και ανιδιοτελή πρόθεση. Η
Ιεραρχία γνωρίζει κάθε μας αναπνοή, επαγρυπνεί, από χρέος και ευθύνη έναντι
179

Θεού και ανθρωπότητας, να βοηθήσει το ανελικτικό έργο του πλανήτη μέσα στο
Ηλιακό μας σύστημα. Το φλέγον θέμα είναι να εδραιωθούν θεϊκοί Νόμοι = θεϊκή
αγάπη, θεϊκή ειρήνη, θεϊκή δικαιοσύνη, θεϊκός ισομερισμός των αγαθών της Γης,
σε όλη την ανθρωπότητα για να παύσει η δυστυχία. Και εδώ πρέπει να
κατανοήσουμε την ορθή έννοια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, για
να έλθει η επί Γης ειρήνη και η εν ανθρώποις ευδοκία. Το επιτάσσει ο Θεός και
θα γίνει. Όσο εμμένουμε σε χωριστικές θέσεις έξω από το Μεγαλείο του Θεού, θα
υποφέρουμε και αυτή μας η δυστυχία, μας σπρώχνει να βρούμε το Θεό = γνώση
μέσω του παθείν και μέσω σύγκρουσης του ατελούς με το Τέλειο, που τελικά θα
είναι ο Νικητής, που θα εδραιώσει στη γη Θεϊκή Αγάπη - Θεϊκή Ειρήνη - Θεϊκή
Δικαιοσύνη - Θεϊκό Ισομερισμό Αγαθών.
Τι είναι και πως λειτουργεί ο διανοιακός επηρεασμός επ αγαθώ του
όλου.
Το κέντρο αποφάσεων του ανθρώπου είναι η καρδιά, ο νους, η συνείδηση, το
ένστικτο, η γνώση. Οι υλικές πρόσκαιρες επιθυμίες είναι του κατώτερου
αισθαντικού κέντρου = το ηλιακό μας πλέγμα. Οι ανώτερες ηθικές χριστές
πνευματικές ενσυνείδητες, αγνές επιλογές είναι από τη χριστοκεντρική μας
διάνοια που διακρίνει το Ιερό, το Όσιο, το ανώτερο, το πνευματικό. Όλες μας οι
επιλογές και αποφάσεις δείχνουν σε ποιο πνευματικό χώρο είμαστε και η
ποιότητα τους μαρτυρεί, εάν είμαστε σε υλικό ή πνευματικό πεδίο = πλάνη,
ψευδαίσθηση της προσωπικότητας, η θεϊκή αλήθεια. Κάθε μας επιλογή δείχνει
την ανάγκη, το σκοπό και την επιδίωξη εάν δεν είναι απερίσκεπτη. Ό,τι μας
κυβερνάει ή μας δελεάζει, δείχνει πληρότητα ή αδυναμία αλλά και τον τρόπο
διόρθωσης μας. Οι πνευματικές μας επιλογές ενισχύονται από την αξιολόγηση,
την επίγνωση, την ανάγκη και το χρέος υλοποίησης για το γενικό καλό, με
αταλάντευτη ανιδιοτέλεια. Εάν για παράδειγμα έκρινα ότι πρέπει να εκδηλωθώ
ως φυσικός ακτινοβόλος Ήλιος, για να εγείρω το ενδιαφέρον των συνανθρώπων
μου, για το Θεό, την αλήθεια, τη ζωή, κάποτε θα εκδηλωθώ ως Ήλιος.

180

Η ορθή επιλογή, η θέληση, ο δημιουργικός οραματισμός, η γνώση, η πίστη
ωθούν την δύναμη για την επιλεγμένη ανιδιοτελή εκδήλωση που επιθυμώ για το
γενικό καλό και υλοποιείται. Υπάρχει η αδιάψευστη διαβεβαίωση του Κυρίου
της ζωής Χριστού, που δεν είπε ποτέ ανακρίβειες. (Δύνασθε λέει να πετύχετε
μεγαλύτερα από όσα έπραξα Εγώ). Αυτή είναι και η βάση. Το σχέδιο του Θεού
και της εξέλιξης των κόσμων επιτάσσει να βγούμε από την αμαρτωλότητα του
μικρού μας εαυτού, τις παραβάσεις, την πνευματική ρύπανση, τα τετριμμένα και
να εισέλθουμε σε ανώτερους ρυθμούς ζωής, υπευθυνότητας, επανόρθωσης και
έμπρακτης ένταξης στις Δυνάμεις του καλού, του ωραίου, του ανώτερου και
λεπτοφυέστερου, μέσα από μία εσωτερική πεπερασμένη γνώση, χάριν της νέας.
Ποιος όμως θα μας αφυπνίσει; Τι είναι αυτό που θα μας αναγκάσει να
αναβαπτισθούμε πνευματικά, νωθροί με την νοητική μας αδυναμία, απρόθυμοι
και κυρίως σε άγνοια ευρισκόμενοι;" Εδώ ας θαυμάσουμε το αφυπνιστικό
σάλπισμα της εντός μας Ιερής και Όσιας αγρυπνούσας παρουσίας που λέγεται, η
εντός μας δόξα, ο εν ημίν χριστός Εαυτός, που

εκδηλώνεται ως διανοιακός

επηρεασμός - εμπνευστική, διαισθητική, αναστάσιμη δύναμη, που εμπρός στην
πίεση της όλα τα εμπόδια υποχωρούν, συντρίβονται και ο άνθρωπος έκθαμβος
βλέπει το χριστό του Εαυτό. Τα πάντα μέσα στη δημιουργία έλκονται, ωθούνται,
γαλβανίζονται από τη θέληση - δύναμη — σοφία του Πατέρα, από το έλεος την
αγάπη και τη χάρη του Χριστού και την θεία ενεργό νοημοσύνη του Πνεύματος.
Έτσι, όλοι οι ωκεανοί της ζωής πορεύονται στη θεία τελειότητα και το θείο
Σχέδιο. Ο Θεός Γεννήτορας κραταιός, εν σοφία τους υιούς Του αφυπνίζει. Με
στοργή πατρική επισκιάζει κάθε πλάσμα. Μυστικά συντρίβει των παθών μας την
πλάνη, με τα δικά Του κοσμήματα φωτός, αλήθειας, ζωής, Θείος Λόγος ο ίδιος
και το Πνεύμα το δόρυ Του. Αυτός αδελφοί είναι και έτσι λειτουργεί ο διανοιακός
εγερτήριος επηρεασμός. Ο αθόρυβος τροχός λείανσης του τσιμεντόλιθου
που λέγεται άνθρωπος, έως ότου διαλάμψει από εντός μας νέκταρ, φως και ζωή.
Έτσι κάθε άσωτος υιός θα συνέλθει και θα στραφεί στο αγαθοποιό φως του
Πατέρα, που μας αναμένει χαρούμενος και σίγουρος για το έργο Του. Αυτός ο
Ιερός διανοιακός επηρεασμός αφυπνίζει χιλιάδες αδελφούς στη Γη τώρα.
Προσευχηθείτε τόσο για σας, όσο και για όλη την ανθρωπότητα, να στραφεί
181

ενσυνείδητα στην πορεία του φωτός. Αυτό είναι το έργο που αναλογεί σε καθένα
μας, ως υπηρεσία και συμμετοχή στο θείο Σχέδιο. Ας αναδυθεί ο Χριστός Κύριος
της ζωής μέσα από τους φορείς, διάνοιες, συνειδήσεις και τις καρδιές των
αδελφών μας.

Αυτό είναι το επείγον πρόβλημα και η επωδός που πρέπει να

επαναλαμβάνουμε.

Αυτό

επιτάσσει

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ = δια

η

ΝΕΑ

ΕΠΟΧΗ

ΤΗΣ

της χρηστότητας στον Πατέρα. Άγιοι και

τέλειοι γίνεσθε εν εγρηγόρσει και εν επιγνώσει. Και ούτω λαμψάτω το ΦΩΣ.
Το έργο μας Αδελφέ είναι να προλαμβάνουμε το κακό, να υπηρετούμε την
ανθρωπότητα.
Οι αδελφοί που βιώνουν και εκπέμπουν τις Θεϊκές Δονήσεις ως ΟΥΣΙΑ
ΥΠΑΡΞΗΣ ας επωμισθούν Έργο Θεού, αφού η κυτταρική τους Νοημοσύνη
ρέει, εκχέει, ακτινοβολεί μελωδίες, αρώματα - Δυνάμεις Αναγέννησης —
αναβάπτισης, ισορροπίας και ενότητας με το Θείο Κόσμο. Οι αδελφοί που μέσω
πειθάρχησης

εξαγιασμού

και

κυριαρχίας

στα

πάθη

τους,

γίνονται

Καταυγαστήρες Θεϊκών Δυνάμεων για την Ολότητα. Το σώμα τους ρέει
ζωοδότριες δυνάμεις τελειότητας και
λεπτοφυέστερες ποιότητες,

εξύψωσης

των

κόσμων

σε

απεριόριστες δυνατότητες μέσα στην απειροσύνη

του Θεού. Απορροφούν ατέλειες και μεταλλάσσουν τη ΖΩΗ σε συμφωνία με τη
Θεϊκή Τελειότητα. Μυσταγωγούν οι αδελφοί ως εκφραστές Θείων Αρχών,
χάρης Συνειδητότητας και Ευδαιμονίας, εναγκαλιζόμενοι πάσα πνοή ζωής,
υψώνουν το Γίγνεσθαι σε ανώτερες βαθμίδες τελειότητας. Ζωοδότες αέναοι,
Σταθμοί, Ενεργειακά Κέντρα τα σώματα, γίνονται βάθρα του Θεού εδώ στη γη
και η σαρξ έσεται Θεός, Άρτος και Οίνος, Μυστήριο Ζωής, Σταθμός ανέσπερου
φωτός. Αφυπνίζουν οι αδελφοί, υφαντές του Φωτός παλλόμενοι από Θείες,
Πάνσεπτες Δονήσεις ευλογούν, διαχέουν αγάπη, φως, ζωή, Ύπαρξη. Αναδύουν
εγείρουν,

εξαγνίζουν,

ανακαινίζουν,

ενδύουν,

πληρώνουν,

διακοσμούν,

επισκιάζουν,. Θεραπεύουν, λυτρώνουν, ανασταίνουν τη Ζωή, τελειοποιούν τις
δομές, συνθετοποιούν πολύχρωμους, ακτινοβόλους κόσμους, συνδημιουργούν,
συνοικοδομούν, ομοουσιοποιούν εν Θεώ και Συν Θεώ. Αέναη η Ροή Του Θεού
από εντός τους, ως Αλήθεια, έλεος - θεϊκή Ειρήνη, Αγάπη, Δικαιοσύνη,
182

Ισομερισμός Αγαθών, Ιερή ενεργός ΟΥΣΙΑ ΖΩΗΣ, Αναστάσιμη πορεία στην
τελειότητα. Πυροδοτούν τα Σύμπαντα οι ανιδιοτελείς αδελφοί με τη Δονητική
τους Σάλπιγγα και διευρύνουν τα όρια της Επικράτειας του φωτισμένου
κόσμου. Μέσα από τη μορφή που εκδηλώνονται οι αδελφοί του Φωτός
απορροφούν ατέλειες, ασθένειες, δυσαρμονίες, γίνονται Νόμος ενότητας και
ισορροπίας Θεοί εν Θεώ. Φέρουν νέα εναρμονισμένη Ζωή στον Πλανήτη στους
αδελφούς, τα όντα, τα Σύμπαντα. Ενισχύουν και λαμπρύνουν την Ενεργειακή
ακτινοβολία του Ήλιου με λαμπρό ακτινοβόλο ΦΩΣ, Γνώση -Δύναμη,
Δραστηριότητα. Μεταλλάσσουν Δομές και ποιότητες φωτοσύνθεσης, λειαίνουν
θεϊκά, πάσα πνοή με τη Δονητική εξουσία Του Πατρός, Του Λόγου, Του Φωτός
και Του Ήχου, ως αυτό - φλεγόμενα κέντρα ΖΩΗΣ. Έτσι τα όρισε η
Γενναιόδωρη Κοσμογεννήτρια και Κοσμοπεριέχουσα Αρχή και Τάξη.
Είμαστε Σπορά και Ουσία Θεού και Θεό θα εκδηλώσουμε, Θεοί εστέ αδελφοί.
Κάθε αμφιβολία, κάθε δισταγμός είναι φραγμός στη θεϊκή μας πορεία, κάθε
αντιδικία διώχνει το Θεό. Όλοι είμαστε ευλογημένοι και διακοσμημένοι με
θαυμαστές δυνάμεις και ιδιότητες, αδιάψευστα μέρη της Μεγαλοσύνης του Θεού.
γίνεστε πάντα ο δυνατός κυματοθραύστης, ο βράχος που αντέχει τις μανιασμένες
επιθέσεις της Ζωής και το πνευματικό ανέβασμα θα αποκαλύψει την άγρυπνη
ματιά Του εντός μας Θεού. Η ανώδυνη μακροημέρευση, η ανάκαμψη, η
θεραπεία, η ανακαίνιση των φορέων μας φέρει ακτινοβολία στα κέντρα μας, φως
στην κεφαλή, διόραση και συνεχή Ροή λυτρωτικών δυνάμεων για μας και Τους
γύρω μας. Το αδιάψευστο γεγονός είναι ότι ο εντός μας Θεός γίνεται
παλμοδόνηση Νέας Ζωής εκχεόμενος συνεχώς από το σώμα μας, προς
πνευματική διεύρυνση και ανέλιξη Των όντων στο Αιώνιο φως.
Το σώμα επουλώνει τις πληγές, παύει να υποφέρει και βιώνει διαστάσεις '
φωτός και τελειότητας. Ανακαινίζεται ως αετού η νεότης σου = γίνεσαι
αυτοδύναμος, αυτόματος καταυγαστήρας θεϊκών ιδιοτήτων. Γνώστης χειριστής,
συνδημιουργός με τον Ένα Κύριο της Ζωής, Θεός εν Θεώ. Είμαστε η
Μεγαλόπρεπη δυναμική έκφραση του Πατέρα Θεού, Θεϊκές Συνειδήσεις και
Θεούς θα εκφράσουμε μέσα στο περιβόλι Του. Τίποτα όμως δεν χαρίζεται, το
αποκτάμε συνεχώς εξαγιαζόμενοι, διακρίνοντες σεβόμενοι ασκούμενοι και
183

ενδυόμενοι την εν Χριστώ ζωή, την εν Χριστώ πορεία, τον ηθικό τρόπο ζωής. Ο
Θεός είναι διάχυτος επί παντί, ισομεριζόμενος τις ευλογίες Του, εναγκαλιζόμένος,
περιπτυσσόμενος διαπερνά, υπερβαίνει, γαλουχεί κάθε πλάσμα διατρέφοντας μας
με τη Θεϊκή Του αμβροσία. Μας τελειοποιεί, ομοουσιοποιεί και μας τοποθετεί
στο Γιγάντιο Έργο Του, ισότιμους Θεούς, βέβαιος ότι η εκπαίδευση που λάβαμε
στο Θεϊκό Σχολείο της Γης, δεν θα ξεχαστεί, αφού το μη και έτι αμάρτανε ηχεί
καλώς εντός μας.

Ο Ήλιος Δημιουργός, Ζωοδότης, αθόρυβος ανιδιοτελής Διδάσκαλος.
Όταν είπα σ' ένα αδελφό μας να διδάσκεται από τον Ήλιο, είπε ο Ήλιος είναι
Ήλιος και τίποτα άλλο. Με αυτό τον τρόπο σκέψης βάζουμε ταφόπλακα στην
ανέλιξη μας και εμπόδια στην ύπαρξη του Θεού. Μοναδικό λεπτοφυές ορατό ON
ο Ήλιος με την εκδήλωση, την εμφάνιση, το έργο του είναι ένα ακριβές
αντίγραφο του Θεού. Λαμπρός, ακτινοβόλος, διαυγής, αθόρυβος, αδιαμαρτύρητα
υπηρετεί τα γύρω του πλανητικά συστήματα. Με την ισχυρή μαγνητική του έλξη
συγκρατεί

σε

αλληλοεπηρεαζόμενη

συνοχή

συνεργασία,

συνύπαρξη

και

δημιουργική συμπόρευση, όλο το Ηλιακό μας συγκρότημα. Αγκαλιάζει χωρίς
διάκριση τους κόσμους που έχει υπό την επίβλεψη του, χωρίς οι επιμέρους
συμπεριφορές να τον επηρεάζουν. Ισομερίζεται Ειρηνικός, θεραπευτικός,
ζωοδότης, επιμελής υπηρέτης του όλου. Ποιος είδε ή άκουσε ποτέ, ότι ο Ήλιος
κάνει πόλεμο ή απεργία, στάση εργασίας ή διακρίσεις. Το Δικό μας Ηλιακό
σύστημα πολύμορφο, υπάκουο και σύμφωνο με τις θεϊκές Αρχές, έχει
επιφορτιστεί με το έργο να γίνει ένας Υπερήλιος και ν' αναλάβει ανώτερο Έργο,
ώσπου όλοι οι γύρω του στροβιλιζόμενοι πλανήτες αναπτυχθούν από συμπαγείς
πλανήτες ( σκιάς) σε Ιερούς ήλιους και το έργο ανέλιξης δεν έχει τέλος.
Ήλιος και Εστία τ' όνομα του και η θέση του μέσα στα εκατομμύρια αμέτρητα
ακτινοβόλα ΟΝΤΑ, εργάζονται ως ένσοφες φωτοδιάνοιες, σε αρμονία,
συνεργασία και συνοικοδόμηση με τον Υπέρ Νου, Την Κοσμική Συνείδηση, το
παγκόσμιο θείο που είναι παρόν στα πάντα, ως ηλεκτρονικής ουσίας δυναμικό,
πολυδύναμο,

πολυεκφραζόμενο

ΟΝ.
184

Με

μύριες

θεατές

και

αθέατες

ιδιαιτερότητες, που συγκροτούν την έννοια ΑΓΑΠΗ, ΔΥΝΑΜΗ, ΘΕΛΗΣΗ,
ΣΟΦΙΑ, ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ σε απόλυτη τάξη, σιγή και ακατανόητο
σκοπό, μεγαλειώδους σύλληψης, της Κοσμογεννήτριας Αρχής το Θεό, Πατέρα,
Δημιουργό του παντός. Διδάσκαλος ο Ήλιος μέσα στη φύση και την επικράτεια
του, ON τελειότητας σε σχέση και σύγκριση με τον άνθρωπο και όμως δεν
διδασκόμαστε, μένοντες εγωκεντρικοί, νοητικά δυσκίνητοι, εγκλωβισμένοι στην
ματαιότητα του δικού μας τρόπου ζωής, παραβλέποντας τον ανώτερο και
ευγενικό τρόπο συμπεριφοράς, δράσης, έργου, πορείας και πνευματικής
διεύρυνσης αυτού του θεϊκού τέλειου ΟΝΤΟΣ. Μέσα από τον Ήλιο και την
διάνοια του, ο Ηλιακός λόγος ακτινοβολείται ως ιδέες, αρχές, έννοιες, αλήθειες,
δυνάμεις αναστάσιμες, εντολές, ιδιότητες τελειότητας. Αυτές οι φωτοπαλλόμενες
εντολές συλλαμβάνονται από επιτελείς του δημιουργικού έργου, που τις
απλοποιούν σε κατανοητές αντιληπτές και πρακτικές οδηγίες για όλα τα όντα.
Έτσι διαμοιράζει ο Ηλιακός λόγος στους πλανητικούς λόγους την σοφία του.
Όσοι πορεύονται στον δρόμο του φωτός, γνωρίζουν όλο τον Ιεραρχικό προορισμό,
την υπηρεσία και όλο το θεϊκό οργασμό, των απόλυτα ορθά διατεταγμένων από
άνω έως κάτω πραγμάτων. Έχει δοθεί σε βιβλία όλο το θεϊκό δημιουργικό έργο
με απλές περιγραφές και σοφία. Η δική μου προσπάθεια, είναι να τονίσω την
ανάγκη να διδαχθούμε από τον Ηλιακό Λόγο, που είναι χειροπιαστή εκδήλωση
του Θεού, μόνιμη αθόρυβη πηγή ζωής, αγάπης, ελέους, ανιδιοτέλειας, τίμιας
υπηρεσίας προς όλα τα πλάσματα, που ευεργετεί με το θεϊκό του εναγκαλισμό και
τις θεραπευτικές του ακτίνες. Ζούμε χάρις στις ζωοδότριες δυνάμεις του Θεού. Η
αναγνώριση, ο σεβασμός, η αποδοχή, η προστασία και η συνεργασία με τις θεϊκές
παρουσίες, η ευγνωμοσύνη, η ευλάβεια, η ευλογία και η συνύπαρξη απαιτούν
παύση αδιαφορίας, εμπαιγμού, ρύπανσης και σπατάλης της πολύμορφης
παρουσίας του Θεού. ήλιος, θερμότητα, αιθέρας, αέρας, νερό μας αγκαλιάζουν, η
δε Γη είναι το ευλογημένο χαλί που απρόσεκτα πατάμε. Όλη η επικράτεια και
βασιλεία του Θεού είναι στη διάθεση μας, ζητάει αναγνώριση, σεβασμό,
συνεργασία, καθαρότητα. Ζούμε μέσα το πολυτελέστατο ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Κατανοώντας

αυτή

την

αλήθεια

ας

185

είμαστε

ευγενέστεροι,

απόλυτα

ικανοποιημένοι και ευγνώμονες. Αυτή η αλλαγή λέγεται και είναι θεραπεία και
εκμηδένιση κάθε δυστυχίας, αναγκαία μύηση για σωστή Πνευματική πορεία.
Στώμεν καλώς ενώπιον του Θεού. Στώμεν προσεκτικοί για το αμάρτημα. Έτσι
θα βιώσουμε τη μεγάλη απελευθέρωση. Χρήσιμη παρατήρηση: Αντί να μας
βολεύει η εύκολη επίκριση για τους συνανθρώπους μας, είναι καλύτερα να
διδασκόμαστε από κάθε άποψη, θέση και έκφραση τους, βλέποντας το εσώτερο
ένοικο Θεό και όχι την εξωτερική μορφή. Το ότι δεν μπορούμε να εκδηλωθούμε
όπως ο Ήλιος, βεβαιώνει ότι είμαστε κατώτερα όντα, που μας δίνεται η
καθημερινή ευκαιρία να διδασκόμαστε να τον αγαπάμε για την Ανωτερότητα
Του και την πνευματική διεύρυνση που μας εντυπώνει συνεχώς, ως χειροπιαστή
ΑΡΧΗ ΦΩΤΟΣ.

Μη χαλάτε τη Ζωή, όλα έγουν Σκοπό τιμής ένεκεν από το
Δημιουργό.
Κάθε πλάσμα είναι και μία διαφορετική έκφραση και σκοπιμότητα μέσα στην
Ολότητα. Όπως τα λουλούδια στους αγρούς έχουν τις ιδιαιτερότητες τους, έτσι
και κάθε ζώσα πνοή, έχει διακοσμηθεί και επιφορτισθεί, τιμής ένεκεν από το θείο
μας Γεννήτορα, για να συμβάλλει στο Δημιουργικό έργο και να το υπηρετήσει με
δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Κάθε πλάσμα έχει μορφή, ιδιότητες, σκοπό, εκφράσεις,
συνείδηση, παρουσία και στηρίζεται από την ενοικούσα σ' αυτό θεϊκή Ιδέα και
Παρουσία. Κάθε οργανισμός απαρτίζεται από δισεκατομμύρια φωτό -κύτταρα =
άπειρες νοήμονες συνειδήσεις ενεργού νοημοσύνης, αισθαντικότητας και
συνεχούς εξευγενιζόμενης πληρότητας. Εάν για παράδειγμα σας τρυπήσει μία
καρφίτσα, ακαριαία το μήνυμα θα δοθεί στο νου, ο νους θα το δώσει στον
εγκέφαλο, ο εγκέφαλος στο νευρικό μας σύστημα, στη διάκριση και τη
συνείδηση, που ακαριαία θα ωθήσει το χέρι να χαϊδέψει απαλά με αγάπη το
πάσχον σημείο και να ελαφρύνει τον πόνο. Όλα μέσα και έξω μας, θεατά και
αθέατα είναι παλλόμενο φως, δράση, ενέργειες, το πνεύμα εν κινήσει, ο επί παντί
παρών Δημιουργός, ως Ενιαία Διάνοια. Ευτυχής και ευλογημένος όποιος βλέπει
σε κάθε μορφή, την κυρίαρχη παρουσία του Θεού. Συνεργάτης στο Δημιουργικό
186

Έργο, όποιος αγαπάει, προστατεύει και υπηρετεί κάθε πλάσμα με κατανόηση,
υπευθυνότητα και ανιδιοτέλεια. Όλα έχουν Σκοπό. Ας είναι κάθε θεϊκή παρουσία
ευτυχισμένη και κάθε παλμός σε ειρηνική αρμονία. Μη χαλάτε τη Ζωή - Υψώστε
Την στο Φως με την Αγάπη Σας.
Ο Θείος Δημιουργικός Οραματισμός Θεραπεύει, Αναγεννά,
Λυτρώνει.
Με απόλυτα εστιασμένη ενατένιση Δημιουργήστε Ενορατικά την Ιόχρου
-Πράσινη και Γαλάζια Ιερή φλόγα δυναμική, ορμητική, σταθερή, ελεήμονα,
θεραπευτική. Τοποθετείστε την έξω από το σώμα σας επάνω από το πάσχον
σημείο, κρατήστε την εκεί με δύναμη και θέληση για ένα λεπτό πιστεύοντες ότι
σας θεραπεύει. Έτσι και γίνεται. Το αποτέλεσμα θα φανεί αμέσως γιατί κάθε
πόνος ηρεμεί. Μάθετε να κάνετε κάθε χιλιοστό του σώματος σας ισχυρό
προβολέα φωτός που θεραπεύει - δροσίζει - ζεσταίνει — ενδυναμώνει, διατρέφει,
ζωντανεύει. Κάθε Ιερή φλόγα

είναι Θεία Συνείδηση και θεραπεύει εντάσεις,

παραμορφώσεις, όγκους, πληγές, χτυπήματα, αυχενικά, βήχα, πονοκεφάλους,
οσφυαλγίες, οστεοπόρωση, ρευματισμούς, ακαμψίες, καμπούρες, δισκοπάθειες,
οξύτητα στομάχου, φλεγμονές, τραύματα, πόνους σε οποιοδήποτε μέρος του
σώματος μας και των αδελφών μας ασχέτως αποστάσεων. Βοηθήστε τους
πάσχοντες αδελφούς μας. Ευχαριστείτε το Θεό για την γενναιοδωρία Του και ας
μη ξεχνάμε ότι μόνο εξαγιαζόμενοι λαμβάνουμε Θεϊκές Δωρεές. Κατά την πίστη
σας γέννοιτω αδελφοί μου.
Προς τους φίλους σύγχρονους γιατρούς. Διευρυνθείτε οι Γιατροί προς
αιθερικούς λεπτοφυείς ηλεκτρονικούς τρόπους θεραπείας. Γίνεστε συνεχώς
Σοφοί, Διορατικοί, Υπεύθυνοι
και αλάνθαστοι.
Κάποτε δημοσίευσα ένα κείμενο ότι κάποιος αναχωρητής θεραπεύει εξ
αποστάσεως χωρίς χρήματα, χωρίς συνταγές, φάρμακα και τρεχάματα, αρκεί
μόνο να γνωρίζει το μικρό όνομα του ασθενούς, το πάσχον σημείο και ότι ο
ασθενής θα βάλει καθημερινή προσευχή για όλη του τη ζωή. Ξεσηκώθηκε ο
187

Ιατρικός Σύλλογος του τόπου μου με απειλές και ύβρεις γιατί ο μπαμπούλας
φόβος φωλιάζει μέσα τους, αντί να ζητήσουν να μάθουν πως ο Κύριος μας
Χριστός, οι αναχωρηταί, οι Άγιοι θεραπεύουν εξ αποστάσεως χωρίς φάρμακο και
γιατροσόφια, αφού γνωρίζουν τη Θεϊκή ηλεκτρονική δομή των κυττάρων του
σώματος. Οι γιατροί μας καλό είναι να εκπαιδευτούν στις νέες αντιλήψεις Υγείας
και Θεραπείας με πνευματικούς τρόπους αιθερικούς τρόπους, λεπτοφυείς
τρόπους ώστε, να προλαμβάνουν και να ξεριζώνουν τις ασθένειες πριν
εκδηλωθούν.
Ο Θεός ως Θέληση, Δύναμη και Δημιουργία, ο Χριστός ως Σοφία, Αγάπη,
Έλεος, το Άγιο Πνεύμα ως Ενεργός Νοημοσύνη, σε κίνηση και Δράση, είναι
αδιάλειπτα μέσα στην ηλεκτρονική Δομή των κυττάρων κάθε πνοής μορφικής ή
άμορφης. Ο Θεός είναι παντού, διαπερνά και υπερβαίνει και γαλουχεί παν
Δημιούργημα

με

Πανσοφία,

παντοδυναμία,

πανταχού

παρουσία,

Θεία

επικυριαρχία, γαλήνια παντεποπτεία και Αλάνθαστη επίβλεψη του παντός. Το
υλικό μας σώμα περιβάλλεται - διαπερνάται - ζωοδοτείται από ένα διάφανο
ηλεκτρονικό - αιθερικό - ζωτικό σώμα που κρατάει κυριολεκτικά κάθε υλικό
σώμα σε ζωή, κίνηση, δράση και έκφραση, σε καθαρότητα, αγνότητα και
τελειότητα. Αυτό το Θεϊκό σώμα, το λεπτοφυέστατο σοφό ένδυμα μας, λαμβάνει
αρρύπαντες ενεργειακές Δυνάμεις και ουσίες, ενσυνείδητες Θεϊκές παρουσίες από
Ανώτερα Πνευματικά κέντρα, Σείριο - Πλειάδες - Άρκτο, Ήλιο, πλανήτες και
παντοδύναμους στοργικούς για μας αστερισμούς.
Εισάγει αυτές τις ζωηφόρες ενεργειακές ευλογίες μέσα στο σώμα μας και έτσι
διατηρούμεθα στη ζωή και θα ζούσαμε χιλιάδες χρόνια με αγνότητα, αγάπη,
δικαιοσύνη και ισορροπία ζωής. Όμως εμείς οι δέσμιοι των υλικών μας παθών,
εξουδετερώνουμε ρυπαίνουμε αυτές τις όσιες και Θεϊκά αποστελλόμενες
ευλογίες, σκοτεινιάζουμε τη διαύγεια του ζωτικού αιθερικού μας σώματος με
άπρεπες επιλογές, το γεμίζουμε σκοτεινά νεφελώματα και έτσι οικοδομούμε
ασθένειες εντός μας, υποφέρουμε και κονταίνουμε τη ζωή εν αγνοία μας. Ο
Ιατρικός μας κόσμος καλείται να γίνει ο ίδιος υγιής, διορατικός και αλάνθαστος
για να φανεί χρήσιμος στην ανθρωπότητα. Ο γιατρός πρέπει να γίνει Θεϊκός και
με δημιουργικό οραματισμό να διαβάζει τις αιτίες που προξενούν ασθένειες σε
188

κάθε σώμα. Αντί να φορτώνει τον ασθενή με φάρμακα που λίγο καλό και πολύ
κακό κάνουν. Εάν κάθε άνθρωπος δεν γίνει αταλάντευτα ανιδιοτελής,
αναλώνοντας τον εαυτό του και τις δυνάμεις του για το γενικό καλό, θα υποφέρει,
θα πονά και θα κονταίνει συνεχώς τη ζωή του. Η νέα εποχή απαιτεί κάθε αδελφός
μας επί γης να εργαστεί για τη Θεϊκή Ειρήνη - τη Θεϊκή Αγάπη, τη Θεϊκή
Δικαιοσύνη, το Θεϊκό ισομερισμό των αγαθών του πλανήτη με στοργικότητα,
Αγάπη και ενδιαφέρον. Αυτή η αλλαγή τρόπου ζωής και συμπεριφοράς επειδή
είναι σύμφωνη με το Θεϊκό Σχέδιο, θεραπεύει κάθε ασθένεια, λύνει κάθε
πρόβλημα, σταματά κάθε πόλεμο, αναστέλλει εξοπλισμούς, κλείνει φυλακές και
μας φέρει κοντά στον Θεό, ώστε ουδείς να είναι εναντίον μας και κάθε μας
πρόβλημα να επιλύεται με Θεϊκό τρόπο. Πίστη = Αγάπη στο Πρόσωπο Του Θεού.
Οι Καταστροφολόγοι αναβλέψατε και Σιγήσατε.
Πολλοί διακηρύττουν (ως αυθεντίες) ότι βαδίζουμε στο τέλος, ότι όλα
καταρρέουν, ότι όλα είναι φούμαρα, βλέπουν τα πάντα με αρνητική διάθεση,
ευχόμενοι να επαληθευτούν, ασθενείς όντες. Φύγετε απ' αυτούς τους
καταστροφολόγους αδελφούς μας, ευχηθείτε να τους φωτίσει ο Κύριος. Είμαστε
τέταρτο βασίλειο του Θεού ως Ανθρωπότητα που συνεχώς ατενίζει, ενοράται και
μάχεται για το συνεχώς Ανώτερο Τελειότερο, Δικαιότερο, Αληθέστερο,
Χριστοκεντρικότερο. Όλα τα γεγονότα ανώτερης δράσης της Ανθρωπότητας το
διαλαλούν συνεχώς. Περνάμε στην Ανώτερη Γνώση μέσω σύγκρουσης, πόνου και
δικών μας ατελειών. Η Πείρα μας δίδαξε και δεν ξεχνάμε ευτυχώς, τα λάθη μας
γενικά, συλλογικά και ατομικά. Ποιος θέλει σήμερα πόλεμο τύπου Χίτλερ; Ποιος
θέλει καταστροφές τύπου Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Τσερνομπίλ, Ρύπανση ωκεανών,
πυρπόληση δασών, αφανισμό ζώων, Ρύπανση πνευματική και περιβάλλοντος;
Ποιος θέλει πορνεμπόριο, Χασισεμπόριο, δουλεμπόριο, λαθρεμπόριο, Σατανισμό,
Σεισμούς και Καταστροφές; Όχι λέει ο υγιής Κόσμος και προσφέρει τον
Καλύτερο εαυτό του, για μία ευτυχέστερη ζωή, ενημερώνεται άμεσα, σπεύδει,
υπηρετεί, βοηθάει, θεραπεύει, πλησιάζει το Θεό γιατί πάθαμε και μάθαμε.
Οι Καταστροφολόγοι συνεχίζουν το τροπάρι τους, ξεχνώντας ότι τα πάντα
Κυβερνώνται από τη ΜΙΑ ΔΙΑΝΟΙΑ ΘΕΟ και ό,τι συμβαίνει είναι δικό μας αίτιο
καλό ή κακό. Έχω ένα χωράφι, σε μία γωνία, έχει αγκάθια, δεν θα πω ότι το
189

χωράφι μου είναι άχρηστο. Μαλώνουν δύο Ιερείς στη Λάρισα.

Η υπόλοιπη

εκκλησία κρατάει γερά θέση, έργο, όραμα. Έχουμε 5 — 1 0 χιλιάδες σατανιστές,
όλη η Ελλάδα

είναι Υγιέστατη. Η Ζωή οδηγεί στο Φως και εκατομμύρια

αδελφοί μας έχουν γίνει ακτινοβόλα όντα εδώ στη Γη. Υπάρχει η Ιερή Ιεραρχία
Αναληφθέντων Διδασκάλων, το Νέφος των Αγίων, με επικεφαλής τον Κύριο της
Ζωής Χριστό που πριν 2000 χρόνια αναστήθηκε και το παράδειγμα του γεννά
συνεχώς νέους χριστούς συνανθρώπους μας. Η ανάδυση του χριστού πνεύματος
μέσα από τις διάνοιες - φορείς — συνειδήσεις και τα κέντρα των αδελφών της
Γης, είναι η αναμενόμενη Δευτέρα Παρουσία που θα ευλογηθεί και θα λαμπρύνει
την έλευση του Κυρίου της Ζωής Χριστού, που θα είναι όπως Εκείνος την έδειξε
στην πρώτη Του παρουσία εδώ στη γη, Αναστάσιμη Λυτρωτική παρουσία. Όλα
τελούν υπό την πανσοφία του Θεού, όλα είναι προγραμμένα. Στο Θείο Σχέδιο όλη
η Ανθρωπότητα βαδίζει σε μια κατάλευκη πάναγνη ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΣΟΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΑΘΩΝ και τίποτα δεν θα την
εμποδίσει, παρ' ότι θα περάσει από τις πέτρες της Σύγκρουσης και τον ανίερο
δελεασμό των υλικών συμφεροντολογικών συγκρούσεων, έως ότου μάθουμε ν'
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΩΣ ΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ. Τότε θα
κατάματα το
Οικοδόμοι

Θεό,

αναμάρτητοι υπηρέτες,

Χαρούμενοι

στο

θαυμάσιο

στο

ουράνιο

Δικό

βλέπουμε

Του ΔΙΑΤΑΓΜΑ.

ΣΧΕΔΙΟ. Υποταγμένοι,

ταπεινοί, φλεγόμενοι πύρινοι Δρομείς ΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ, Ψάλλοντες
αιωνίως τη Μελωδία, ( Στην Αλήθεια των Αρχών Σου Αδάμαστε,
Μου

και

Κύριε

υποκλίνομαι,

Λυτρωτά

υποτάσσομαι). Καταστροφολόγοι

αφυπνιστείτε ο Πατέρας , σας περιμένει. Όλα ορατά και αθέατα είναι
φωτοδιάνοιες, διατεταγμένες στο Σχέδιο του Θεού. Ας παύσουμε τη ρύπανση και
ας χαμηλώσουμε το σπαθί της απρέπειας. Ο Θεός σαν γέρικο και πολύπειρο
σπουργίτι δεν παραπλανάται, δεν μπερδεύεται, δεν ξεγελιέται, δεν ρυπαίνεται,
δεν ξεπερνιέται, δεν φονεύεται, ας παύσουμε πάσα αναίδεια; ας κάμψουμε γόνυ,
αυχένα και πάσα αντίρρηση γιατί, είναι οδυνηρό να κλοτσάμε τα καρφιά. Ευθύνη
σας να φέρετε Ειρήνη αντί ανταρσία και φόβο.
Ευχές και προσδοκίες για ένα Θεϊκότερο τρόπο ζωής
190

Ουδείς ο αλάνθαστος πλην του Τριαδικού μας Κυρίου της Ζωής. Εάν οι
Πατέρες της εκκλησίας έδιδαν τώρα την παράδοση θα περιείχε όλες τις αλήθειες,
που τότε δεν έδωσε διότι οι καιροί δεν το επέτρεπαν. Όπως οι επιστήμονες
προχωρούν - τα μέσα συγκοινωνίας τρέχουν - η γνώση εμβαθύνει και διευρύνεται
- η πληροφόρηση γνωρίζει, έτσι και η Ορθοδοξία πρέπει να ανακαινισθεί, οι
καιροί το προστάζουν. Κάθε Ιερός Ναός να γίνει και μια νέα θεραπευτική
Κολυμβήθρα, να μπαίνουν οι ασθενείς και να βγαίνουν θεραπευμένοι. Σε όλο το
τελετουργικό της Εορταστικής και Κυριακάτικης λειτουργίας, δεν αναφέρεται
ουδεμία υπεύθυνη δήλωση του ανθρώπου περί διόρθωσης του σε συμφωνία με τα
εκ Θεού οριζόμενα. Μόνο ικεσίες, παρακλήσεις, αιτήσεις ακούονται. Ξεχνάμε ότι
όπως δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από την Τράπεζα εάν δεν έχουμε
κατάθεση, το ίδιο για να λάβουμε από το Θεό, πρέπει να καταθέσουμε υπακοή
στους Θεϊκούς Νόμους και Αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Ζητάμε από το
Θεό πράγματα που είναι ανάγκη εμείς να τα οικοδομήσουμε όπως το Παράσχου
Κύριε τα Χριστιανό τέλη της ζωής μας, ενώ εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε την
εν Χριστώ Ζωή, την εν Χριστώ πορεία, τον ηθικό και εξαγιασμένο τρόπο ζωής. Η
ειρήνη και ενότητα του σύμπαντος Κόσμου πρέπει να κατανοηθεί ως πράξη και
γεγονός και να επιδιωχθεί. Παράλληλα με τη Θεία Κοινωνία θα κοινωνούμε και
θα επικοινωνούμε με τον Κύριο μας Χριστό, με την ανά πάσα στιγμή σωστή μας
συμπεριφορά. Είναι ανάγκη πέρα από τα ευσεβή χειροφιλήματα να αποβάλλουμε
από εντός μας ότι δεν είναι Ιερό και όσιο, τα πάθη και τις αθλιότητες, επιβλαβείς
συνήθειες που τις ονομάζουμε απολαύσεις, που οικοδομούν ασθένειες και μας
απομακρύνουν από το Θεό. Είναι ανάγκη για όποιον θέλει να πλησιάσει Τον
Πατέρα Θεό να εκδηλώσει στην πράξη Θεϊκές Ιδιότητες, ποιότητες, εκφράσεις,
Αλήθειες, τελειότητες = Αγνότητα, Αγάπη, Δικαιοσύνη, Έλεος, Αλήθεια κ.τ.λ. Η
εντύπωση ότι ο Κύριος μας ο Χριστός είναι ανάμνηση ή ξεθωριασμένο παραμύθι
πρέπει να διαγραφεί. Η δε τυπολατρία και Θεολογία να γίνει Θεουργία.
Δεχόμαστε το Χριστό στα λόγια και Τον απορρίπτουμε στην πράξη, ως πότε; Ο
ευλογημένος Κύριος της ζωής με την ενανθρώπισή Του έδειξε το δρόμο που
πρέπει να ακολουθήσει και να οικοδομήσει κάθε Χριστιανός για να βρει τον Οίκο
191

Του Πατέρα. Οι Πατέρες της εκκλησίας ας διδάξουν το άβατον πάσης αμαρτίας
στο νου και όχι στα χαρτιά. Ας αγκαλιάσουν οι Πατέρες τον άνθρωπο, παρά τα
λάθη του ως μη αλάνθαστοι και αυτοί. Οι ρετσινιές δογματικός - αιρετικός
-αφορισταίος - ας διαγραφούν από το λαμπρό Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Αγαπάτε Πατέρες και μη σπρώχνετε.
Εξηγήσατε ευλογημένοι Πατέρες καθαρά και ξάστερα κάθε Θεία φράση της
Αγίας Γραφής όπως το Τέλειοι γίνεσθε. Το ουκ επαρτώ μόνον. Το δύνασθε
μείζονα. Το δι Εμού στο Πατέρα . Το μη και έτι αμάρτανε κ.τ.λ.

5ο Μέρος
Θεραπευτικές συνταγές από το Θείο Αόγο Ηγο & Φως Πως οικοδομούνται
οι ασθένειες ατομικές - ομαδικές - φυλετικές Τα πάντα ακολουθούν το
Νόμο Αιτίου και αποτελέσματος
Όλες οι δυσαρμονικές σκέψεις - συναισθήματα - πράξεις, οικοδομούν ασθένειες,
αρπάζουν την Ζωτικότητα μας - σκίζουν - καταβροχθίζουν ανάλογα με την
δύναμη που τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι.

Ασθένειες - επιδημίες - λοιμοί

-πυρκαγιές - πλημμύρες - σεισμοί είναι η οργισμένη διαμαρτυρία της φύσης από
τη βάναυση κακομεταχείριση , εκμετάλλευση, αλαζονεία του ανθρώπου, την
απιστία μας στις Ζωοδότριες δωρεές του Θεού. Ζούμε μέσα στη αρρύπαντη
192

Παντεποπτεία του Δημιουργού,

όλα καταγράφονται στο λογαριασμό μας και

επιστρέφουν ως ανταπόδοση όσων διαπράξαμε απρόσεκτα.
Δημιουργήστε Ζωή για να λάβετε ΖΩΗ, για να έχετε ΖΩΗ. Η μη εμπιστοσύνη
στο Θεό, στην ολότητα και τον εαυτό μας φέρει πόνο και ασθένειες. Ο φόβος
σκοτώνει από φόβο. Οι αρνητικές σκέψεις, τα απαισιόδοξα συναισθήματα, οι
αμφιβολίες, οι δισταγμοί για το καλό, το ωραίο, το συνεχές, είναι προδοσία προς
τη Θεία Τελειότητα, είναι ασθένεια.

Η έλλειψη Δημιουργικών Ιδεών, η

αποσύνθεση ικανοτήτων, η νωθρότητα, η απροθυμία είναι τα στάσιμα νερά στο
βάλτο. Και όπου δεν υπάρχουν Σύμβολα δύναμης - φωτός και αγάπης υπάρχει
ασθένεια.

Η ελαστικότητα στους εαυτούς μας, οι πάσης φύσεως βιασμοί και

εκβιασμοί, η αλόγιστη σπατάλη αγαθών και οικονομικών πόρων φέρουν φτώχεια
- εγκατάλειψη, απομόνωση, ασθένειες, βιαιότητα, τοκογλυφίες, ναρκωτικά,
δουλεμπόριο, δυστυχία ατελείωτη.

Οι παραβάσεις, η αμαρτωλότητα, η

πνευματική ρύπανση, εγωισμοί, αλαζονείες, πάθη φέρουν κατάθλιψη, άγχος,
φοβία, ανασφάλειες, αποθάρρυνση, ατολμία, λάθη, συγκρούσεις, ασθένειες. Η
αδιαφορία για την ολότητα « ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ», η σπατάλη ζωτικότητας - το
μίσος,

η

ζήλια, η πίκρα, υποψίες,

οικοδομούν

ασθένειες, δυστυχία,

αποστροφές,

θάνατο.

εκδίκηση,

δυσαρέσκειες

Ο αχαλίνωτος ερωτισμός, οι

ακρότητες, οι αναστολές, οι ενοχές, οι καταχρήσεις, επικρίσεις, οργή, αδυναμία
συγχώρησης,

ιδιοτέλεια,

ξηροκαρδία,

εκμετάλλευση,

απληστία,

χτίζουν

ασθένειες. Ότι δεν είναι Ιερό και Όσιο - Αληθές και Δίκαιο, ότι δεν συμφωνεί με
τις Δέκα Εντολές, την επί του όρους ομιλία, η ασέβεια και η ανυπακοή στις
αιώνιες

Θεϊκές

οδηγίες,

οδηγούν

σε

μαρασμό

βλάπτουν,

πληγώνουν

προσβάλλουν κάθε ηθικό νόμο Θεού και ανθρώπων. Όλες αυτές οι δυσαρμονίες
είναι οι ψεύτικοι Θεοί που μπροστά στο Φως της Αλήθειας συντρίβονται. Το
μίσος και η οργή λέγονται ολετήρας = ισοπεδοτήρας πάσης ζωής, είναι το
δηλητήριο που πίνουμε εν αγνοία μας αντεκδικούμενοι συνανθρώπους μας. Η
επιθετικότητα, οι διαταραχές, η έλλειψη συμπόνιας, η στέρηση ελευθερίας
τροφής και έκφρασης οικοδομούν ασθένειες. Όσο πεινούν συνάνθρωποι μας θα
υπάρχουν οι ταραχές. Να θυμάστε το « Μη και έτι αμάρτανε» και θα είστε γεροί,
χαρούμενοι και χρήσιμοι. Οικοδομήστε φως, χαρά, ζωή, καλοσύνη, αταλάντευτη
193

ανιδιοτελή υπηρεσία, αγάπη για τον εαυτό και την ολότητα. Έτσι γίνεστε
συνεχώς αυτό που είστε, Θεοί εν Θεώ. Να είστε ευλογημένοι. Κάθε Θεϊκή οδηγία
της Αγίας Γραφής είναι Θεραπευτική συνταγή για όλες τις ασθένειες, χωρίς
φάρμακα, δαπάνες και τρεχάματα. Πάσα θεραπεία μέσα από το « Τέλειοι
γίνεσθε» Κορ. 14 - 20. Όλες οι ασθένειες - δυσλειτουργίες και ανισορροπίες είναι
καρμικό αποτέλεσμα των απρόσεκτων επιλογών μας = ότι σπέρνουμε θερίζουμε.
Το γενικό πρόσταγμα είναι Μεταλλάξτε τον πλανήτη Γη σε ακτινοβόλο ON για
να σβήσετε Κάρμα και ασθένειες.
Υδροχόος. Η νέα θεραπευτική κολυμβήθρα του Θεού. Πάσα θεραπεία και
πνευματική αφθονία από το ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ = ο αθόρυβος, ανιδιοτελής
Θεραπευτής των κόσμων.
Καθίστε ήρεμα, χαλαρά με ενσυνείδητη αντίληψη και επίγνωση σε όλο σας το
σώμα, κλείστε τα μάτια χωρίς απόσπαση της επίβλεψης του σώματος. Με μια
προσπάθεια νοητική κάνετε το σώμα σας λευκό, αόρατο (εξαϋλωμένο) και
μείνετε εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνεχίστε να βλέπετε με οραμάτωση
φωτεινό το σώμα σας ή το πάσχον μέρος του σώματος και η θεραπεία
συντελείται, όσο σωστά γίνεται η ενορατική διαισθητική άσκηση. Τι ακριβώς θα
συμβεί; Απλά ο Θεϊκός Νους, το ηλεκτρονικό ρεύμα ως ενέργεια, δύναμη, ζωή,
ζωογονεί τα κύτταρα του σώματος με πανάγαθη καλοσύνη και ανιδιοτελή αγάπη.
• Εάν η Θεραπευτική άσκηση γίνεται με ανοιχτά μάτια, η φυσική όραση βοηθάει
στη θεραπεία κάθε ασθενούς που έχει αγνές προθέσεις και αναγνωρίζει το Θεό,
ως παντεπόπτη πάσης Ζωής.
Θεραπεία: Ανοίξτε νοερά και ενορατικά ένα ισχυρό κρουνό φωτός μέσα ή έξω
από το πάσχον σημείο του σώματος σας, κρατήστε την ενορατική ορμητικότητα
του φωτός, με πίστη ότι θεραπεύει. Οι αποστάσεις δεν εμποδίζουν την ενεργειακή
δράση και ταχύτητα. Σε κάθε θεραπευτική άσκηση ή προσευχή, το κάλεσμα
αγγέλων φωτός και προστασίας είναι απαραίτητο. Ισχύει πάντα το «εισπνέω»,
απορροφώ, επεκτείνω, προβάλλω. Ο εφησυχασμός του νου πρωτεύει.
Θεραπεία: Γίνετε όργανο καθόδου Θεϊκού φωτός από τα ουράνια ύψη, βλέπετε το
φως ενορατικά ισχυρό διαυγές, ακτινοβόλο σε ότι χρώμα θέλετε (οι Ιερές φλόγες
194

είναι Θεϊκές συνειδήσεις). Αρχίστε από τα ύψη του ουρανού καλύπτοντας τον με
το φως σας και καλέστε με το νου σας να κατέλθει σε όποιο μέρος της γης
επιλέξετε. Βλέποντας το ακτινοβόλο φως που δημιουργήσατε μέσα και έξω στον
πλανήτη, ξαναρχίστε να φέρετε νέο ακτινοβόλο φως κάτω όσες φορές μπορείτε. Η
άνωθεν εντολή λέει συγκεντρώστε τις πηγές του φωτός για ανιδιοτελή / υπηρεσία
στο όλον ΕΝΑ. Εδραιώστε συνεχή νοητική επαφή με το φως της ψυχής και πάσα
θεραπεία επιτελείται = Ζητήστε και θα λάβετε. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ, είναι
Διάχυτη Δωρεά. Είναι η Παρουσία Του Πατέρα.
Θεραπεία: Εντοπίστε ενορατικά τον ασθενή όπου κι αν είναι. Εάν πιστεύετε
στους Θεϊκούς Νόμους όπως, το «επωμίζεστε τα βάρη αλλήλων», « αγαπάτε,
συγχωρείτε αλλήλους», τότε για λίγα δευτερόλεπτα βάλτε τον ασθενή ενορατικά
εντός σας, εξυπακούεται ότι έχετε γερό ακτινοβόλο σώμα και κυρίως ότι είστε
δέκτης και πομπός θεϊκής ενέργειας, αφού πάρετε τη δυσαρμονία του ασθενούς
αδελφού σας και τον ευεργετήσετε ελαφρύνοντας το φορτίο του, ακτινοβολήστε
το ανοίγοντας ενορατικά τον πανίσχυρο κρουνό φωτός σας, έτσι δεν κινδυνεύετε,
δεν ρυπαίνετε το περιβάλλον και υπηρετείτε ανώνυμα - αθόρυβα - ανιδιοτελώς.
Θεραπεία: Πιάστε ενορατικά τα χέρια του Κυρίου της Ζωής Χριστού.
Προσευχηθείτε για την ειρήνη, την αγάπη, την δικαιοσύνη και τον ισομερισμό
των αγαθών επί της Γης. Ο Κύριος αποφασίζει κατά την πίστη μας.
Επιθυμούντες το γενικό καλό θεραπευόμαστε πρώτοι = ο έσχατος λαμβάνει
πρώτος.
Θεραπεία: Εκφράστε εκδηλώστε τα θεία τάλαντα και θεϊκές ιδιότητες = γίνετε η
ίδια η αγάπη, το έλεος, η αγνότητα και ζήστε ως εκφραστές και οικοδόμοι όλων
των θείων ρημάτων, αρχών, εννοιών, ιδεών, δυνάμεων, συνειδήσεων και θα έχετε
απόλυτη εκμηδένιση ασθενειών και προβλημάτων. Είναι οι τάχιστοι γιατροί του
Πατέρα, οικοδομήστε τους και εκφράστε τους εν δυνάμει και αφθονία. Έτσι τα
κύτταρα μας καθαρίζονται και ακτινοβολούν τον Εαυτό μας Θεό.
Θεραπεία: Με τη Θεϊκή Ιδιότητα που λέγεται ανιδιοτέλεια, υπηρετείτε,
ευλογήτε, προσεύχεστε, βοηθήστε, αγκαλιάστε, λυτρώστε με σκέψεις, λόγο,
πράξεις, συναισθήματα, άφες αυτοίς και θα θεραπεύσετε τα δεινά σας. Η
θεραπεία γίνεται πρώτα στα ενορατικά πεδία, τον ( καθαρό αιθερικό κόσμο ) που
195

αποτελεί το ζωτικό μας σώμα και τη βάση ύπαρξης του υλικού κόσμου.
Θεραπεία: Χαρείτε, γελάτε, αισιοδοξείτε, συγχωρείτε, ανέχεστε, κατανοείτε,
απαγκιστρωθείτε από τα δεσμά της ύλης. Ζήστε με λιγότερα και αγνότερα,
ξεχάστε το καλό που κάνετε και ότι κακό σας κάνουν, είναι η θεραπεία πάσης
δυσαρμονίας. Το ότι έχουμε ένα υλικό σώμα δείχνει την απομάκρυνση μας από
τον ακτινοβόλο κόσμο του Θεού.
Θεραπεία: Υψώστε το νοητικό σας μαστίγιο και πετάξτε από πάνω σας πάθη,
αθλιότητες, χαώδεις καταστάσεις, εγωισμούς, βιαιότητες, επικρίσεις, αδικίες,
απληστία, το ακόρεστο των αποκτημάτων για ιδιοτελείς σκοπούς, το κοιλιόδουλο
τέρας της βουλιμίας, το διάβολο του παθιασμένου σαρκικού αισθησιασμού,
πάσης

αυθαιρεσίας

εγκλωβισμού,

δεσμεύσεις,

καθηλώσεις,

καταχρήσεις,

ακράτειες και αναβλέψτε προς την ΑΛΗΘΕΙΑ, την υπέρτατη ειρήνη, την
απόλυτο τάξη, την σιγή του νου, την οικοδόμηση του εντός μας Θεού.
Θεραπεία: Ενδύστε, επισκιάστε, διαποτίστε ασθενείς, λαούς και σύμπαντα με την
παντοδύναμη στροβιλιζόμενη Ουσία και παρουσία. Η Αφαρπαστική Της ενέργεια
εξαγνίζει,

μεταλλάσσει

τελειοποιεί,

θεραπεύει,

εξαϋλώνει

ανασταίνει,

ελευθερώνει.
Θεραπεία: Ο θείος άηχος ήχος, η οσία εν οσίοις θεϊκή έκφραση, η δημιουργός
πνοή, η ομιλία του Θεού, το πάνσεπτο ακατάστρεφτο ηχητικό ρεύμα, η
εμπεριέχουσα εντός της κάθε μελωδικό φθόγγο, η αδάμαστη μουσική των
σφαιρών, το πανιερότατο ΩΜ, θεραπεύει, διαπερνά, ισορροπεί πάσα θεία πνοή.
Διεισδύατε τον αφυπνιστικό ήχο ΩΜ επί παντί και εγείρατε λαούς από την
νάρκη, την νωθρότητα, το σκότος , την άγνοια.
Θεραπεία: Κάμπτω γόνυ και αυχένα Κύριε στα Άγια Σου πόδια και Σε
επικαλούμαι. Στρέψε Συνειδητά τον άνθρωπο στην πορεία του φωτός Σου.
Διεύρυνε τα όριά Σου Θεέ και Κύριε. Αρχή το φως, Αρχή η ζωή και ανέβασε μας
στον ενεστώτα σαν μονάδες της δικής Σου Πανσοφίας και λύτρωσε μας από τα
δεινά της άγνοιας.
Θεραπεία: Πολύτιμη ιερή και αγαπημένη Εγώ Ειμί, η ψυχή μου, ο χριστός μου
εαυτός και οι αγνές προθέσεις της καρδιάς μου Σε καλούν. Αποκαλύψου εντός
μου θεία πυρώδης ύπαρξη. Ταυτίζομαι Συνειδητά μαζί Σου. ΕΣΥ είσαι ο οδηγός
196

μου, κατεύθυνε με στο έργο, που με ιδιαιτερότητα με διακόσμησες. Εγώ Είμαι
ΕΣΥ. Πράξε ΕΣΥ μέσα από μένα. Είμαι το όργανο Σου εδώ στον υλικό κόσμο.
Αποκαλύψου και θεράπευσε τις ατέλειες μου. Σ' ευχαριστώ για την πανάγαθη
αποδοχή και ανταπόκριση Σου Παντεπόπτη ΚΥΡΙΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
Θεραπεία - Ευτυχία - Ανάσταση.
Απλές οδηγίες πρόληψης ασθενειών μέσω αλλαγής και διόρθωσης τρόπων ζωής.
Οι καθημερινές μας σκέψεις οικοδομούν τη ζωή μας, είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι
για ότι είμαστε. Με οδηγό την επιθυμία να είμαστε υγιείς μαθαίνουμε να
διακρίνουμε τι μας βλάπτει. Ο οργανισμός μας είναι ευαίσθητος και
συμμορφώνεται ή υποκύπτει στις διαθέσεις και τη συμπεριφορά μας,
αποδίδοντας μας όσα του προσφέραμε. Έτσι είμαστε υγιείς, δύστροποι, άρρωστοι
ή δραστήριοι. Το πιο μικρό μέρος στο σώμα μας λέγεται κύτταρο, η δε
ακτινοβολία του σε Θεία ζωή εξαρτάται από τη δική μας φροντίδα, την αγάπη,
την φυσική, συναισθηματική και πνευματική τροφή. Έτσι ο εντός μας Θεός
χαίρεται ή ασφυκτιά. Τα κύτταρα είναι νοήμονες συνειδήσεις ενεργού δράσης και
οικοδομούν όλο το σώμα με τα υλικά που διατρέφουμε και φροντίζουμε τον
εαυτό μας, είναι ακτινοβόλα και έχουμε υγεία ή είναι άρρωστα και υποφέρουμε
από το δικό μας απρόσεκτο τρόπο ζωής. Ο ίδιος ο Θεός προβάλλει ως Ιερές
Παλμοδονήσεις σε όλο το σώμα μας όταν εξαγνισθούμε. Εύκολο είναι να γίνουμε
ο γιατρός του εαυτού μας επιλέγοντας τι θα προσφέρουμε στο σώμα μας. Η
πρόληψη ασθενειών, η θεραπεία και η Υγεία είναι αποτέλεσμα μετουσίωσης των
κυττάρων μας σε ακτινοβόλα κέντρα καθαρού φωτός δύναμης, ενέργειας, ζωής
για όλο μας το σώμα μέσα από τις δικές μας επιλογές και φροντίδες των φορέων
μας =φυσικό, αισθαντικό και νοητικό. Είμαστε ενσαρκώσεις της Αγάπης του
Θεού. Το σώμα μας είναι κατοικία Του Θεού και έχουμε χρέος να κρατάμε το
Θεϊκό Ναό (σώμα) καθαρό, πειθαρχημένο, αγνό, υγιές, ώστε τα Πάνσοφα
Κύτταρα μας να Τον αποκαλύψουν. Η επιθυμία μας για ένα σώμα υγιές και η
διάκριση με ποιους τρόπους θα το φροντίσουμε, είναι το όπλο μας, είναι η Θεϊκή

197

Δωρεά ως διάνοια, ως Συνείδηση, ως Επίγνωση και Εμπειρία, ως Θέληση,
Δύναμη και Δημιουργικότητα, μέσα από ηθικούς τρόπους ζωής και επιλογές.
Έτσι θεραπευόμαστε και επιτρέπουμε στον εντός μας Θεό να αναδυθεί
Παλμοδονούμενος. Σαν πλάσματα του Θεού αποδεχόμαστε, αγαπάμε, πιστεύουμε,
υπηρετούμε το Θεό και αυτά είναι η προφύλαξη, η πρόληψη, η θεραπεία, η υγεία
και η ανώδυνη μακροημέρευση μας. Λεγόμαστε παιδιά της Αγάπης του Θεού, με
τις δικές Του δωρεές και ιδιαιτερότητες, έχουμε αποστολή μέσα από ηθικούς και
εξαγιασμένους τρόπους συμπεριφοράς να υπηρετήσουμε το καλό, το ωραίο, το
συνεχές ανώνυμα, αθόρυβα, ανιδιοτελώς. Αυτό μας λαμπρύνει τα κύτταρα και
ακτινοβολούμε υγεία, ευτυχία, ειρήνη, ευδαιμονία, θεία ΖΩΗ. Προλαμβάνουμε
και θεραπεύουμε κάθε ασθένεια μέσα από την αναστάσιμη δύναμη του άφες
αυτοίς, του αγαπάτε αλλήλους, του στώμεν καλώς και της ειρήνης εντός μας, που
είναι αδιάψευστες Θεϊκές εκφράσεις Δωρεές και Ιδιότητες. Θεραπευόμαστε
διατρεφόμενοι με όλες τις τροφές εκτός από κρέας, αλκοόλ, υπερβολές και
βουλιμία. Θεραπευόμαστε όντες ολιγαρκείς, αγνοί και ισομεριζόμενοι τα αγαθά
μας με τους μη έχοντες, ευγνώμονες προς κάθε πνοή. Ο Θεός λέγεται και είναι
Υπέρτατη Ειρήνη, βιώνουμε, κατανοούμε το Θεό μέσα από την Υπέρτατη Ειρήνη
σώματος - συναισθημάτων - σκέψης - λόγου -πράξης του νου και της διάνοιας.
Και αυτός ο ευλογημένος ειρηνικός εφησυχασμός φέρει υγεία και Θεϊκή
ακτινοβολία εντός μας, γύρω μας και επί παντί. Κατατροπώνει το σκοτάδι, την
άγνοια, τις ασθένειες , το χάος, την άρνηση για το Θεό και τη ΖΩΗ,
απελευθερώνει τον εντός μας θεϊκό κεραυνό, θεραπεύει και εκμηδενίζει κάθε
πρόβλημα, εξακοντίζοντάς μας σε όλο και λεπτοφυέστερες σφαίρες και
διαστάσεις, προς το Θεό. Πάσα δε θεραπεία δια της μετουσίωσης των κυττάρων
μας ή της ομοουσιοποίησης με τα θεϊκά αθάνατα και αιώνια κύτταρα. Τότε ο
Θεός προβάλλει ως Κυτταρική Πανσοφία. « Οδήγησε με Κύριε εκεί που με έχουν
ανάγκη». « Ας είναι όλα τα όντα ευτυχισμένα». « Ας επέλθει ο ισομερισμός των
αγαθών της Γης επί παντί». «Ας επέλθει ειρήνη, Αγάπη, Δικαιοσύνη στην
ανθρωπότητα». «Ας γεννηθεί ο Χριστός μέσα στους φορείς, διάνοιες, συνειδήσεις
και τα κέντρα των αδελφών της Γης». « Ας μεταλλαχθεί ο ευλογημένος πλανήτης
Γη σε παντοδύναμο ακτινοβόλο κέντρο ανιδιοτελούς υπηρεσίας στο ΟΛΟΝ
198

ΕΝΑ». Ας ταυτιστεί πάσα πνοή συνειδητά με το θείο μας Γενναιόδωρο Πατέρα
πάσης ΖΩΗΣ.
Αλήθειες που θεραπεύουν, σώζουν, θεώνουν. φωτίζουν, ανασταίνουν.
Είμαστε πολίτες του Ηλιακού και Πλανητικού μας συστήματος, είμαστε
πολίτες του Σύμπαντος. Βαίνουμε προς μία παγκοσμιοποίηση που θα κυβερνάται
από θεϊκή αγάπη, θεϊκή ειρήνη, θεϊκή δικαιοσύνη, θεϊκό ισομερισμό των αγαθών
για να παύσει η δυστυχία. Αυτό είναι το Σχέδιο του Θεού. προερχόμαστε από το
Θεό, εκπαιδευόμαστε από το Θεό, για να επιστρέψουμε Θεοί εν Θεώ. Ο Θεός
εκφράζεται ως Υπέρτατη Ειρήνη, Ιερή σιωπή, αιώνια Αταραξία, Απόλυτος Τάξη
και θεία Ηρεμία. Εάν κατανοήσουμε αυτές τις αιώνιες θεϊκές εκφράσεις και τις
κάνουμε πράξη στη ζωή μας, τότε κάθε ασθένεια θεραπεύεται, ταυτιζόμαστε με
το Θεό, είμαστε συν Θεώ και τίποτα δεν είναι εναντίον μας. Ζήστε τις απλές,
κατανοητές, αυθύπαρκτες αλήθειες που προλαμβάνουν και θεραπεύουν όλες τις
ασθένειες, μας ενώνουν με το Θεό και την παγκοσμιότητα. Εκ Θεού άρξασθαι
λοιπόν έχοντες την ευλογία Του. Ο Θεός είναι αδιόρατη Δύναμη Ηλεκτρονικής
δομής- και ουσίας που δίνει ΖΩΗ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σε
κάθε πνοή, σε κάθε πλάσμα, σε κάθε άνθρωπο, σε όλη τη Δημιουργία. Ζούμε,
κινούμεθα και υπάρχουμε μέσα στην επικράτεια και παντεποπτεία του Θεού.
Όπως βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, έτσι ο Θεός βλέπει και γνωρίζει
τον καθένα μας, γι' αυτό καλούμεθα να παύσουμε να ρυπαίνουμε το Θεό, το
συνάνθρωπο, τη Δημιουργία και τον εαυτό μας. Αυτή μας η καθαρότητα, μας
θεραπεύει και μας ενώνει με το Θεό. Μερικοί αδελφοί από άγνοια λένε, που είναι
ο Θεός; Δεν υπάρχει Θεός! Δείξτε μας το Θεό. Και απαντάμε. Φτιάξε αδελφέ ένα
αγνό - καθαρό - πειθαρχημένο σώμα και ο Θεός θα προβάλλει από εντός σου,
γιατί είναι Ο Ένοικος μέσα στο σώμα σου. Ο Κύριος μας ο Χριστός δεν είναι
ανάμνηση, είναι ζώσα πραγματικότητα. Ο Χριστός δεν είναι ξεθωριασμένο
παραμύθι, είναι σφύζουσα από δυναμισμό - αγάπη - σοφία -έλεος και θείας χάρης
πανταχού παρουσία. Ας Τον πλησιάσουμε με καθαρή ματιά, καρδιά και λόγο.
Εκείνος Βλέπει, ακούει, γνωρίζει, μπορεί, δίνει άφθονες τις δωρεές Του και εμείς
λαμβάνουμε κατά την πίστη μας. Σε κάθε θεραπευθέντα επαναλάμβανε: Η πίστη
199

σου σε έσωσε, δηλ. μετανόησες για τα λάθη σου, Με αποδέχεσαι ως Σωτήρα και
Διδάσκαλο και Εγώ σε θεραπεύω. Σ' έναν άλλο είπε: Κοίταξε, θεραπεύτηκες μη
ξανά αμαρτήσεις και όχι μη ξανά αρρωστήσεις, εννοώντας ότι οι παραβάσεις μας
οικοδομούν ασθένειες. Σε άλλον είπε:θέλεις υγιής γενέσθαι; Θέλω Κύριε θέλω.
Πιστεύεις ότι μπορώ να σε θεραπεύσω; Πιστεύω Κύριε πιστεύω. Κατά Την πίστη
σου γέννοιτω λοιπόν = θα λάβεις τόσο όσο πιστεύεις. Η μεγαλύτερη λυτρωτική,
θεραπευτική, αναστάσιμη δύναμη είναι το άφες αυτοίς. Είμαστε άρρωστοι γιατί
δεν συγχωρούμε, πονάμε γιατί δεν αγαπάμε, είμαστε δύστροποι διότι βλέπουμε
μόνο το δικό μας σαρκίο. Ας δούμε τι έγινε στον Κρανίου τόπο. Μετέωρος ο
Θεάνθρωπος μεταξύ Ουρανού και Γης, καρφωμένος, λογχισμένος, διψασμένος,
εγκαταλειμμένος, περιπαιγμένος, ενώ είχε την δύναμη να συντρίψει τους
σταυρωτές Του, έστρεψε την άλλη παρειά της ανωτερότητας και εξακόντισε την
Σωτήρια φράση άφες αυτοίς Πατέρα.
Αυτό προδιέγραψε την Ανάσταση Του. Διαφορετικά θ' αναιρούσε τον Εαυτό
Του, θα ήταν ακόμη στο Σταυρό όπως είμαστε εμείς στα πάθη μας. Κοιτάξτε τις
τηλεοράσεις γεμάτες από αδελφούς μας που ζητούν εκδίκηση. Το Άφες αυτοίς
είναι μία θεϊκή βόμβα μυριοτόνων φωτός που διασαλπίζει στους κόσμους και
στους αιώνες τον τρόπο λύτρωσης - θεραπείας και επιστροφής κάθε ασώτου στον
Πατέρα. Συγχωρείτε αδελφοί για να λυτρωθείτε, να θεραπευθείτε και να
αναστηθείτε. Εμείς οι σκληροτράχηλοι άνθρωποι πρέπει να αφυπνισθούμε μέσα
από μία εσωτερική κρούση και κρίση συνείδησης για την αμαρτωλότητα - για τις
παραβάσεις - για την πνευματική ρύπανση και για το χρέος επανόρθωσης. Εμείς
οι καλοπερασάκηδες, οι αδιάφοροι και ανικανοποίητοι, πρέπει να ενδυθούμε
ταπεινότητα - μετάνοια και υπευθυνότητα. Εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί που παθιαζόμαστε να το γράφει και η ταυτότητα μας,, είναι ώρα να
κάμψουμε γόνυ και αυχένα μπροστά στα Άγια πόδια του Χριστού, να Του
ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη Του, κυρίως τη δύναμη να καθυποτάξουμε τα
πάθη μας, να δαμάσουμε τον εαυτό μας, να πειθαρχήσουμε τα συναισθήματα μας,
να εξαγιάσουμε σκέψεις, λόγια, πράξεις, κινήσεις, αισθήσεις, παρορμήσεις και
δραστηριότητες. Μέσα από την προσευχή να γίνουμε η ίδια η προσευχή, μέσα
από την αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο να γίνουμε η ίδια η αγάπη. Μέσα από
200

την πίστη στο Χριστό να γίνουμε καθένας μας ένας μικρός Χριστός και μέσα από
την ενεργοποίηση των θείων Αρχών και Ρημάτων να γίνουμε εμείς αυτά τα θεία
τάλαντα, να γίνουμε η αγνότητα, η αγάπη, η δικαιοσύνη, το έλεος και η αλήθεια,
η καθαρότητα και τιμιότητα, αισιοδοξία και καλοσύνη, στοργικότητα

και

τρυφερότητα, πραότητα και γλυκύτητα, εγκαρδιότητα και αδελφότητα, αγιότητα
και χρηστότητα, ευχαριστία προς όλους, ευλογία επί παντί, ιεροπρέπεια προς
πάσα κατεύθυνση, για να έλθει η θεϊκή αγάπη, η θεϊκή ειρήνη, η θεϊκή
δικαιοσύνη, ο θεϊκός ισομερισμός των αγαθών της Γης, να παύσει η δυστυχία, να
εδραιωθεί η παγκοσμιοποίηση. Εμείς οι ενσαρκώσεις

του Θεού πρέπει να

εμπεδώσουμε εντός μας ειρήνη, γαλήνη, ισορροπία, αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια,
ορθές σχέσεις, ορθό και τίμιο λόγο. Εμείς οι γλυκύτατοι άνθρωποι πρέπει να
διακοσμήσουμε το θεϊκό διάκοσμο που εν αυτώ ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε
με ευγένεια, ευσέβεια, ευλάβεια, ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα, πίστη, γνώση,
δύναμη, αφοβία για το Θεό και προσοχή για το αμάρτημα. Αυτά είναι η θεραπεία,
το φως, η λύτρωση, η ΖΩΗ. Όλες οι ασθένειες θεραπεύονται - όλα τα
προβλήματα λύνονται - όλοι οι πόλεμοι σταματούν, όταν αγκαλιάσουμε τους
συνανθρώπους μας με αγάπη, ενδιαφέρον και στοργικότητα, παραμερίζοντας τον
συμφεροντολόγο χωριστικό εαυτό μας, υψώνοντας τον Χριστό μας Εαυτό. Ο
Σοφός Γιατρός και ανιδιοτελής θεραπευτής λέγεται ειρήνη στο σώμα, στα
συναισθήματα στο νου, λέγεται αταραξία, λέγεται ηρεμία, και μάθετε αδελφοί,
ότι και ο Θεός είναι Υπέρτατη ειρήνη, απόλυτη αταραξία, θεία ηρεμία, απόλυτος
τάξη, θεία πλήρωση, θεία ευδαιμονία. Ηρεμία κυρίες μου, ηρεμία κύριοι για να
θεραπευτείτε και να θεωθείτε.
Όπως δεν μπορούμε να λάβουμε χρήματα από την τράπεζα εάν δεν έχουμε
κατάθεση, το ίδιο δεν μπορούμε να ζητάμε απ' το Θεό φέρε μας Κύριε - δώσε μας
Κύριε - παράσχου Κύριε, εάν δεν κάνουμε κατάθεση υπακοής των Θείων νόμων
και κατάθεση αγάπης στο Θεό και το άνθρωπο. Ο δρόμος για το Θεό περνάει
μέσα από την καλοσύνη = δεν βλάπτω, δεν πληγώνω, δεν κακολογώ, δεν
προκαλώ, δεν αυτοπροβάλλομαι. Υπηρετώ ανώνυμα, αθόρυβα, ανιδιοτελώς.
Παράλληλα με τη θεία κοινωνία, θα Κοινωνούμε και θα επικοινωνούμε με τον
Κύριο μας το Χριστό, με την ανά πάσα στιγμή σωστή μας συμπεριφορά, την εν
201

Χριστώ ζωή, την εν Χριστώ πορεία, τον ηθικό και εξαγιασμένο τρόπο ζωής. Ποιο
το κέρδος και ο σεβασμός όταν συνεχίζω τις παραβάσεις κάνοντας τοκογλυφία
κ.τ.λ. Ότι δυσάρεστο μας συμβαίνει δείχνει τις ατέλειες μας, είναι η συγκομιδή
από ότι σπέρνουμε, είναι το καμπανάκι αλλαγής (ρότας - πλεύσης ) και τρόπου
ζωής. Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι μόνο εξαγιαζόμενοι θεραπευόμαστε,
μόνο εξαγιαζόμενοι βιώνουμε

και κατανοούμε το Θεό, ενδυόμαστε θεό,

διεισδύουμε στο Θεό, ακτινοβολούμε το Θεό. Και εξαγιάζομαι σημαίνει βγάζω
από εντός μου ότι δεν είναι ιερό και όσιο. Υψώνω το νοητικό μου μαστίγιο όπως
έκανε ο Ιησούς στον Ναό και βγάζω από εντός μου εγκλωβισμούς, δεσμεύσεις,
παραβάσεις, δυσαρμονίες.
αθλιότητες, χαώδεις

Βγάζω όλους τους κατεργαραίους

=

πάθη,

καταστάσεις, εγωισμούς, αλαζονείες, βιαιότητες, το

κοιλιόδουλο τέρας της βουλιμίας, τον αχαλίνωτο αισθησιασμό της σάρκας, το
ακόρεστο των αποκτημάτων. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο. Θυμηθείτε την
Σωτήρια οδηγία του Απόστολου Παύλου Ρωμ. 12 - 2. Μη Συσχηματίζεστε Τω
αιώνι Τούτω, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακοινώσει του νοός υμών. Δεν είναι
ανάγκη να γίνουμε ασκητές, αναχωρητές, ιερομόναχοι. Μέσα από τις εργασίες
μας, μέσα από τις οικογένειες μας και τις προκλήσεις των καιρών τίποτα δεν μας
εμποδίζει να είμαστε ένας μικρός Χριστός. Το ίδιο πρέπει να πράξουν και όλοι οι
τομείς της ζωής. Ο Πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός, θρησκευτικός,
επιστημονικός, εκπαιδευτικός, εκπολιτιστικός, ανθρωπιστικός, καλλιτεχνικός,
τεχνοκρατικός για να έλθει επί της Γης ειρήνη, η εν ανθρώποις ευδοκία, για να
επιτευχθεί πάσα θεραπεία, θέωση, συναδέλφωση των λαών. Ο μόνος δρόμος
Σωτηρίας είναι να γίνουμε η Υπέρτατη Ειρήνη, η Μεγαλειώδης Σιωπή, η
ατροποποίητη Αταραξία, η αδιατάρακτη Ηρεμία, η αταλάντευτη ανιδιοτέλεια, σε
όλες μας τις επιλογές και εκφράσεις. Έτσι εκφράζεται και εκδηλώνεται ο Θεός,
ας Τον μιμηθούμε. Έτσι θα έχουμε θεία πλήρωση και αρμονική ζωή ως
ενσυνείδητοι πολίτες του σύμπαντος. Το δε άβατον πάσης δυσαρμονίας ας
εδραιωθεί απόλυτα στο νου μας και όχι στα χαρτιά.
Θεραπευτική Συνταγή νια όλες τις Ασθένειες.
Σπαταλώντας άσκοπα το Θεϊκό ρεύμα που γεμίζει τη μπαταρία ( σώμα) μας
ετοιμάζουμε ασθένειες.
202

Οι ασθένειες έρχονται λόγω αταξίας του νου, αλλάζοντας τρόπο σκέψης προς το
ορθότερο

και αληθέστερο

θεραπευόμαστε.

Πάσα δε θεραπεία,

δια της

ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Όταν παραδέχτηκα ότι ο Θεός είναι Αλήθεια - Ζωή
-Θείες Εκφράσεις και Δραστηριότητες αναγεννήθηκα. Αγάπησα το Θεό και τον
εαυτό μου, θεραπεύτηκα. Όταν έπαυσα να ρυπαίνω το Θεό — το Συνάνθρωπο -τη
Δημιουργία και τον εαυτό μου θεραπεύτηκα. Όλες οι Θεϊκές Αλήθειες μας
θεραπεύουν και μας ενώνουν με το Θεό. Όταν άρχισα να ζω με απλό αγνό και
ηθικό τρόπο ζωής διορθώνοντας συνεχώς τη συμπεριφορά μου θεραπεύτηκα.
Οταν μίλησα μπροστά στην εικόνα του Χριστού σαν τίμιος προς τίμιο φίλο με
καθαρή καρδιά και καθαρό λόγο ζητώντας την Αγάπη,

τη Δύναμη και τη

Συγχώρεση Του για όλους τους συνανθρώπους μας θεραπεύτηκα. (Ευλογώντας
την ολότητα θεραπευόμαστε πρώτοι). Όταν εμπιστεύτηκα στο Χριστό και τις
θείες δυνάμεις τη ζωή μου επειδή ξέρουν και μπορούν θεραπεύτηκα, λυτρώθηκα,
διδάχτηκα, εκπαιδεύτηκα από τα σοφά και θεία οριζόμενα, να υπηρετώ, να
βοηθώ, να δίνω ζωή, να λαμβάνω ΖΩΗ και Θεία πλήρωση. Όταν έπαυσα να
πληγώνω - να βλάπτω - να επικρίνω, να προκαλώ και να αυτοπροβάλλομαι
θεραπεύτηκα βιώνοντας την Απόλυτο Τάξη, τη Μεγάλη Παντοδύναμη Θεϊκή
Σιωπή και Αγάπη.

Όταν κατόρθωσα να ζω με

λιγότερα και αγνότερα

απαλλάχτηκα από την μανία ν' αποκτήσω και θεραπεύτηκα. Χωρίς Αποκτήματα,
θησαυρούς και κειμήλια, είμαι ευτυχής. Όταν δέχτηκα ότι και οι εχθροί μου
έχουν την ίδια θεϊκή υπόσταση, τους συγχώρησα, ηρέμησα, θεραπεύτηκα, αφού η
συγχώρεση

είναι

Αναστάσιμη

Δύναμη.

Όταν

πλησίασα

κατάκοιτους ,

συνανθρώπους μας βοηθώντας τους με ενδιαφέρον, στοργικότητα και ανιδιοτελή
Αγάπη απαλλάχτηκα από τον συμφεροντολόγο εαυτό μου. Όταν κατανόησα και
αποδέχτηκα τον εαυτό μου ως θεϊκό πλάσμα αγκάλιασα τους συνανθρώπους μας
ως εκ Θεού αδελφούς μας και αναφώνησα» Ω Κύριε εντός μας Σε ευγνωμονώ»
θεραπεύτηκα και έχω ανώδυνη μακροημέρευση, θεία πλήρωση, αισιοδοξία και
καλοσύνη, εσωτερική ειρήνη.

Θεραπεύτηκα προσευχόμενος συνεχώς να

αναδυθεί ο Χριστός Εαυτός, η Θεϊκή Ουσία και παρουσία από εντός μας προς
Δόξαν της Κοσμογεννήτριας Αρχής που ονομάζουμε Θεό. Ο Ηθικός και
Εξαγιασμένος τρόπος ζωής θεραπεύει και οδηγεί ΣΤΟ Θεό. Θεραπεύτηκα μέσα
203

από το Θείο Νόμο που λέει ότι «Μόνο εξαγιαζόμενοι θεραπευόμαστε και
λαμβάνουμε Θεϊκές Δωρεές» και εξαγιασμός σημαίνει αδελφοί μου ν'
αποβάλλουμε τους κατεργαραίους από μέσα μας για να δούμε κάποτε του Θεού
το πρόσωπο.
Θεραπευθείτε συντρίβοντας τους ψεύτικους Θεούς που
ονομάζονται απολαύσεις.

Ας ξεχωρίσουμε τη ανάγκη, από τη αλόγιστη επιθυμία. Αχαλίνωτες οι επιθυμίες
μας υπόσχονται συνεχώς το κάτι άλλο, μέχρι να κατανοήσουμε την πλάνη της
ψευδαίσθησης , το περιττό και πολλές φορές δαπανηρό και επιζήμιο στην όλη
μας τάξη και αρμονία. Άλλο η ανάγκη, άλλο η επιθυμία. Ο νους μας, το σώμα
μας, ο συγκινησιακός μας κόσμος, το όλο όχημα, ο φορέας άνθρωπος,
προσωπικότητα μοιάζει να θαλασσοδέρνεται σ' ένα μανιασμένο ωκεανό παθών,
χωριστικότητας, αδυναμιών και οργιαστικής φαντασίας, η δε σανίδα σωτηρίας
που λέγεται πίστη, προσευχή, επίκληση, εγκράτεια είναι άγνωστα και
περιφρονημένα.

Ξεχνάμε ότι κάθε υπέρβαση οικοδομεί ασθένειες πολύ πριν

εκδηλωθούν και αρχίσουμε τα τρεχάματα. Ο νους, τα αχόρταγα μάτια, η πύρινη
ακόρεστη γεύση, οσμή, αφή, θεριεύουν και μας παρασύρουν στην κόλαση.
Επιβάλλουμε σιωπή στις νοητικές επιθέσεις, τις σκεπτομορφές και τις
φαντασιώσεις... με επιβολή προγραμματισμού στη ζωή μας. Η ανά πάσα στιγμή
σωστή μας συμπεριφορά στον εαυτό και τους άλλους εκμηδενίζει κάθε
δυσάρεστο πρόβλημα. Η εντός μας ειρήνη, η περισυλλογή και η διάκριση είναι ο
θεραπευτής και η δημιουργική δύναμη σε κάθε μας προσπάθεια. Όταν ο νους
μένει σταθερά και ήρεμα εστιασμένος στη θεϊκή ηρεμία και απόλυτο τάξη, ο
σοφός θεϊκός Νους ακτινοβολεί διαυγής, απροσπέλαστος, χαρίζοντας μας τη
μεγαλοσύνη της ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ. Ο δικός μας κοινός νους, είναι συνεχώς
ταραγμένος ωκεανός από σφοδρούς ανέμους, σκέψεις και σκεπτομορφές. Ο δε
θεϊκός Νους μοιάζει με ακύμαντο, γαλήνιο ωκεανό, που αθέατος εποπτεύει τη
ζωή και η επικέντρωση εντός του, είναι άσκηση, μύηση, λύτρωση, τελείωση.
Όταν οι εξωτερικές τάσεις του νου χαλιναγωγούνται, τότε ο νους αναπαύεται
204

μέσα στον εαυτό του, που ονομάζεται υπερβατικός Εαυτός. Έτσι ανεμπόδιστος ο
νους συλλαμβάνει ανώτερες αξίες και υπηρετεί. Η δε συνειδητοποίηση του
θεϊκού Νου συνιστά ολοκληρωτική απελευθέρωση.

Ο θεϊκός Νους, είναι η

παντοδύναμη στρατιά των γιατρών για κάθε ασθένεια. Ο υλικός άνθρωπος σώμα
- συναίσθημα - νους - προσωπικότητα, λέγεται μικρό εγώ και πρέπει

να,

υπηρετήσει το Χρηστικό Εγώ, μέσω ταπεινότητας που σημαίνει, μηδενίζω τον
υλικό εαυτό για χάρη του ανώτερου Εαυτού. Ο Σταυρός της θυσίας του Χριστού
είναι το σύμβολο της σταύρωσης (απάρνησης) του κατώτερου εγώ μας, που
σημαίνει μεταμόρφωση του χαρακτήρα μας = να παύσει να εγκλωβίζεται από
υλικές ανάγκες, πάθη και επιθυμίες. Καλλιεργήστε τα θεϊκά σας τάλαντα, είναι
θεραπευτική, λυτρωτική δύναμη και ευλογία.

Θεραπευθείτε με το νόμο της

αγάπης, με το νόμο της πίστης, με το νόμο της ανιδιοτέλειας και της αγνότητας.
Ο Θεός είναι Νους, διάνοια, καθαρή γνώση και μύριοι θησαυροί αυθύπαρκτοι,
άφθαρτοι, τάχιστοι, ζώσες πραγματικότητες, παρούσες και διαθέσιμες εν
αφθονία, περιμένουν να μας διακοσμήσουν, να μας υπηρετήσουν, να μας
λυτρώσουν. Η αφθονία (ευλογία) του Θεού είναι διάχυτη. Συλλάβετε Την, για το
άγιο, καλό της ολότητας. Αξιοποιείστε και ενεργοποιείστε όλες τις οδηγίες της
Αγίας Γραφής. Ο Θεός δεν ψεύδεται. Εμπιστευθείτε τον Άρχοντα της Ζωής.
Επικαλεσθείτε την παρουσία Του. Αναδύσου ω Κύριε της ζωής, της αλήθειας,
της δικαιοσύνης, του κάλλους και της αρμονίας, ως Μεγαλόπρεπη ακτινοβόλος
Διάνοια και καλοκάγαθη παρουσία, μέσα στους φορείς, διάνοιες, συνειδήσεις και
τα κέντρα των αδελφών μας.

Πρακτική Θεραπεία του Προστάτη.
Πολλά τα παράδοξα στο σώμα μας, ένα από αυτά είναι το πρόβλημα του
προστάτη. Όσο το σώμα μπαίνει στην ηλικία, ζαρώνει, συρρικνώνεται, ενώ ο
προστάτης διογκώνεται. Μοιάζει με άγουρο σύκο ή μικρό αχλάδι και η μύτη του
είναι προς την ουροδόχο κύστη, έτσι μετά την ηλικία των 50 ετών αρχίζει να
διογκώνεται και αρχίζουν οι δυσκολίες στην ούρηση, τα ούρα βγαίνουν
διασκορπιζόμενα ή παραμένουν στην ουροδόχο κύστη και το πρόβλημα συνεχώς
205

μεγαλώνει. Υπάρχει ανώδυνος, ανέξοδος, πρακτικός τρόπος να εμποδίζουμε την
διόγκωση του προστάτη. Η Άσκηση λέγεται, Συσπάσεις των μυών του πρωκτού.
Σύσπαση λέμε για παράδειγμα το σφίξιμο της έδρας μας όταν δεν θέλουμε να μας
ξεφύγουν

αέρια. Σφύχνουμε λοιπόν την έδρα μας, για λίγο και την

ελευθερώνουμε για να ηρεμήσει, επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε την ίδια
άσκηση σύσπασης των μυών της θύρας ( έδρας ή πρωκτού) σφίξιμο - άφημα.
Αυτή η άσκηση εμποδίζει τον προστάτη να διογκωθεί, τον κρατάει μακριά από
την κύστη,

ενισχύει τα γεννητικά μας όργανα, προλαμβάνει αιμοραϊδες,

κυστίτιδες, καρκινώματα, επιπλοκές, έχουμε συνεχή, ελεύθερη, ανώδυνη ροή
ούρων αρκεί η άσκηση αυτή να γίνεται 10 φορές πρωί - βράδυ ή και στο κρεβάτι
μας που μένουμε ήρεμοι, συν την άσκηση αναπνοής οστών. Η άσκηση αυτή
έρχεται από Κινέζικα ιατρικά βιβλία και είναι Σοφία έξι χιλιάδων χρόνων προ
Χριστού, από τους Ταοϊστές που παρατηρούσαν τη φύση και διδάσκονταν
σωστούς τρόπους θεραπείας και όχι μόνο. Οι Κινέζοι λένε την έδρα τους ουράνια
θήρα και την κρατούν ερμητικά κλειστή, ώστε η ζωτική τους ενέργεια, μαζί με
τη λογική χρήση της σεξουαλικής τους δραστηριότητας, να περισσεύουν οι
ενεργειακές τους δυνάμεις και μέσα από απόλυτα χριστό αγνό και πειθαρχημένο
τρόπο ζωής, να ανεβάζουν αυτή την Ιερή όπως την ονομάζουν ενέργεια στο
κεφάλι αντί να σπαταλιέται για το σεξουαλικό αισθησιασμό, να γίνεται
πνευματική διαύγεια, υγεία, θεραπεία, ζωτικότητα και ανώδυνη μακροημέρευση,
διότι ανανεώνει το σώμα μας. Ένας ακόμη παράγοντας υγείας είναι η εσωτερική
καθαρότητα ( πλύσιμο) του παχέως εντέρου. Ένας λεπτός λάστιχο - σωλήνας
μαλακός, εύκαμπτος, ολικού πάχους 1 εκατοστό και μήκους 2 περίπου μέτρων,
εφαρμόζεται στη βρύση του μπάνιου και γεμίζουμε το παχύ μας έντερο πάντα με
κρύο νερό σε ήπια ροή. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειάζεται, έτσι φεύγουν
τοξίνες, ασθένειες, τυμπανισμοί, παύουν βροντώδη δύσοσμα αέρια και εάν γίνεται
πρωί - βράδυ έχουμε ήρεμο ύπνο και πρόληψη ασθενειών. Πολλοί ξεβιδώνουν το
( τηλέφωνο) του μπάνιου (καταβρεχτήρι) και χρησιμοποιούν το λάστιχο με νερό
χλιαρό. Η καθαρότητα του σώματος είναι ένα άλλο είδος προσευχής γιατί έτσι
τιμάμε τον ενοικούντα εντός μας Θεό - Χριστό — Ψυχή -Συνείδηση - Ζωή. Το

206

(καθαρό) μας μόριο ( βάλανος) προλαμβάνει καρκίνο των όρχεων. Ασκηθείτε
στην ανάπτυξη της Ιερής γαλάζιας φλόγας και δεν θα χάσετε.
Είναι άνοιγμα των ματιών της ψυχής μας, που ξέρει να θεραπεύει, ιδιαίτερα
όταν κάνουμε ηθική και εξαγιασμένη Ζωή, Χορτοφαγία, ανιδιοτελή υπηρεσία σε
συνανθρώπους μας, όταν συγχωρούμε και όταν είμαστε αισιόδοξοι, καλοσυνάτοι,
ήρεμοι, γεμάτοι αγάπη και σεβασμό για το Θεό και κάθε Του πλάσμα. Ο
αδιάλειπτος Νόμος στη Ζωή μας είναι να είμαστε συνεχώς η ίδια η Αγνότητα, η
Αγάπη, η Δικαιοσύνη και όλα τα Θεία Τάλαντα. Το σώμα διατρέφεται από τις
Δημιουργικές περιρρέουσες ενέργειες, Του Πατέρα της Ζωής. Ο σκοπός να
υπηρετήσουμε τους Συνανθρώπους μας ανώνυμα, αθόρυβα και αταλάντευτα,
ανιδιοτελώς, μακραίνει τη γήινη ζωή μας. Κατανοήστε τις έννοιες Θεός και
Λόγος = Φως και Ύλη = Μορφές. Και Μορφές πλην Ύλη = Φως. Αυτή είναι η
Δημιουργική Διαδικασία. Γένεση - Εμπειρία - Επιστροφή. Η πρόληψη
ασθενειών, η υγεία, η ευδαιμονία μέσα από συνεχή πνευματική Ζωή.
Αγαπάτε τον Ιερό σας εαυτό. Έχουμε υποχρέωση να κρατάμε το σώμα μας
αγνό, καθαρό, πειθαρχημένο, τα συναισθήματα μας νηφάλια, το νου μας ήρεμο
χωρίς ξεσπάσματα, βιαιότητες και άσκοπες παρορμήσεις. Αγνές οι αισθήσεις να
βλέπουν τη θειότητα, το Κάλλος, την αρμονική τελειότητα όπου δει. Η υπεροψία,
η αυτοπροβολή, η ισχυρογνωμοσύνη και η τάση μας να θέλουμε να ακουστεί μόνο
η δική μας άποψη είναι ανίατες ασθένειες. Ένας συνάνθρωπος μας ο Γιώργης
καυγάδιζε, θέλοντας να επιβάλλει το δικό του τρόπο σκέψης. Ήταν δύστροπος,
συνεχώς μπουρινιασμένος, είχε ετοιμάσει νέος ακόμη το θάνατο του μέσα από το
δικό του αλαζονικό τρόπο Ζωής, είχε ξεχάσει την παροιμία ο οξύθυμος
καταστρέφει τη Ζωή Του, βασανίζει το σώμα του. Όσο πίστευε ότι μόνο αυτός
έλεγε την αλήθεια και ότι μόνο αυτός είχε δίκιο, κατέρρεε χωρίς να το
αντιλαμβάνεται. Κατάντησε νευρασθενής. Όταν πέθανε, οι φίλοι του έγραψαν
στην ταφόπλακα ( Εδώ κοιμάται ήσυχος πια ο Γιώργης που σε όλη του τη ζωή
είχε δίκιο, αλλά παρόλα αυτά πέθανε). Το να μην απολαμβάνουμε τη ζωή όπως
έρχεται, να μην την καλωσορίζουμε, είναι ασθένεια. Το να γυρίζουμε στα παλιά
μας σφάλματα και αποτυχίες είναι η μεγαλύτερη δυστυχία, είναι σχιζοφρένεια.
Μία Κυρία ανήσυχη ρώτησε τον ψυχολόγο της ( Τι να κάνω με τον άντρα μου,
207

κυνηγάει συνεχώς τις γυναίκες) ήρεμα εκείνος απάντησε αφήστε τον. Είχα και
εγώ ένα σκύλο που κυνηγούσε τα αυτοκίνητα, κάποτε δάγκωσε ένα λάστιχο, του
έφυγαν τα δόντια και ησύχασε = Ηρεμία Κυρία μου για να θεραπευθείτε.
Μία ιστορία Θεραπείας
Ο Κύριος μας ο Χριστός γνώριζε ( Τι είναι μέσα στον άνθρωπο) και θεράπευε
χωρίς να χρειάζεται να μάθει όνομα - κατοικία - ηλικία και πνευματική θέση των
ασθενών. Γνώριζε και γνωρίζει ακαριαία Τα πάντα, η Ζωή Του ήταν Αγάπη,
Συγχώρεση, Έλεος, Χάρη. Με τη φράση ( Η Πίστη σου σ' έσωσε και μη ξανά
αμαρτήσεις) εννοούσε ότι ο ασθενής μετανόησε για τις παραβάσεις του,
αναγνώρισε το Χριστό ως Διδάσκαλο και Σωτήρα και έτσι γινόταν δεκτικός
θεραπείας. Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο σώμα και ασθενεί; Απλά, τα κύτταρα
και τα ενεργειακά κέντρα του σώματος έχασαν το ζωτικό φως τους,
επισκιάστηκαν

από

νεφελώματα σκοτεινού

φωτός,

λόγω

παρεκτροπών,

καταχρήσεων, υπερβολών, απροσεξίας, λόγω βουλιμίας, εγωισμών, αδικιών,
αλαζονείας,

κατάκρισης,

επίκρισης,

παθών

από

εντάσεις

νοητικές,

συγκινησιακές, από πιέσεις να αποκτήσουμε πολλές φορές αθέμιτα, από
παθιασμένες αθλιότητες σεξουαλικού αισθησιασμού, από φοβίες, άγχος,
ανασφάλειες, υπερκόπωση, από το συνεχώς ανικανοποίητο μένος μας.
Από την αδιαφορία για το σύνολο, για το Θεό και τους θεραπευτικούς
καθαρτικούς Νόμους, πειθάρχησης, φτάνουμε σε μία χαώδη κατάσταση που
λέγεται ασθένεια, η οποία αρχίζει με προειδοποιητικά σήματα και επεισόδια,
ώστε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, διότι το σώμα ζητάει κάθαρση. Καμία
προχωρημένη ασθένεια δεν θεραπεύεται εάν δεν αλλάξουμε συνήθειες που
δολοφονούν το σώμα μας και τις οποίες ονομάζουμε απολαύσεις. Τρέχουμε στους
Γιατρούς, μας φορτώνουν φάρμακα, αλλά συνεχίζουμε τις καταχρήσεις όταν
δούμε κάποια βελτίωση, τα φάρμακα βοηθούν αλλά έχουν και επιπτώσεις. Ένας
συνάνθρωπος μας κάρφωσε ένα καρφί στον τοίχο να κρεμάσει το καπέλο του, το
καρφί βρήκε τα καλώδια φωτισμού του σπιτιού κάηκε η ασφάλεια, ο άνθρωπος
αντί να ψάξει να βρει την αιτία έβαζε ( φάρμακα) την ασφάλεια που κάθε φορά
καιγόταν, λάθος τακτική. Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα μας, πρέπει να
208

βρούμε και να διορθώσουμε το λάθος, το πάθος, το αίτιο. Τα φάρμακα
καταρρακώνουν το μηχανισμό άμυνας του σώματος. Κανονικά και ο Γιατρός
πρέπει να γίνει αυστηρός και να δηλώσει, αδελφέ μου δεν σου δίνω φάρμακα
γιατί, δεν αλλάζεις τρόπο ζωής και αυτό σε καταστρέφει. Ακόμη, εάν ο Γιατρός
μιλήσει με αγάπη, πειστικότητα, στοργή και ενδιαφέρον στον ασθενή, τότε η
μισή ασθένεια θεραπεύεται εκεί αμέσως. Σας περιγράφω μία ιστορία φίλου μου.
Το 1999 ο μοναδικός μου φίλος 55 ετών πήγε στο νοσοκομείο. Οι Γιατροί
διαπίστωσαν καρκίνο στομάχου. Τον Ιούνιο του δίνουν 3 μήνες ζωή. ο άνθρωπος
συνέχιζε να τρώει ένα γάιδαρο μισοψημένο στο φαγητό του, καμία αλλαγή, καμία
υπόνοια για την θανάσιμη απειλή της ζωής του. Γιατροί, συγγενείς εφησυχάζουν.
Τον πλησιάζω στο καφενείο και μέσα στα πολλά του είπα να προσεύχεται. Έφυγε
αδιάφορος, εσύ μου είπε που θέλεις να βρεις το Θεό προσευχήσου και για μένα.
Το Σεπτέμβριο 1999 είναι το τέλος, σέρνεται χαμένος, ενώ ο θάνατος τον έχει
σημαδέψει με εκείνο το κίτρινο χαλκοπράσινο χρώμα στο πρόσωπο του, μένουν
λίγες ώρες ζωής, λέω στη σύζυγο του βάλε προσευχή. Η προσευχή θεραπεύει και
η απάντηση. Έχω προσευχηθεί αλλά ο Χριστός δεν με ακούει. Εάν Κυρία μου
την ώρα που προσεύχεσαι ο νους σου είναι στον κόκορα τον κοκκινιστό με τα
χοντρά μακαρόνια, κάνεις κοκοροπροσευχή, επικεντρώσου στη σκέψη, στα λόγια
στην πράξη και η προσευχή εισακούεται. Έμενε να προσευχηθώ και εγώ, αν και
γνώριζα το τέλος. Κάθισα στο ερημητήριό μου έβαλα μπροστά μου την εικόνα
του Χριστού και είπα (Δώστου μία ευκαιρία, βοήθησε τον να γεννηθεί ο Χριστός
εντός του, το χρηστικό στοιχείο, η εντός μας Δόξα).
Η απάντηση ήρθε, ένα χέρι (σε όραμα) τοποθέτησε πηχτό θεραπευτικό φως
στο στομάχι του φίλου μου, ήταν ένα μικρό καρβελάκι ζύμη, πριν πάει στο
φούρνο λευκό εύπλαστο, έπιασε όλο το πάσχον σημείο. Σε δεύτερο όραμα μου
έδειξε το αιθερικό σώμα του ασθενούς ολοκάθαρο, λευκό, διάφανο, αλέκαστο και
είπε, ο Χριστός γεννήθηκε στο σώμα. Ζήτησα να επιμείνω στην ανάγκη για
προσευχή από τους οικείους Του, βρήκα άγνοια, αντίδραση, απαξίωση και η
εσωτερική φωνή της Αλήθειας είπε, μην επιμένεις, είναι ανάγκη μόνος του κάθε
ένας να θυμηθεί (Το όστις θέλει ας Με ακολουθήσει). Είχα μιλήσει στον Κύριο με
καθαρή καρδιά και λόγο, τ' άλλα ήταν δικό Του Θέμα. Ο ασθενής πήρε
209

ανάρρωση, πήγε στην εργασία του, παραδέχθηκαν οι οικείοι του, ότι ποτέ δεν
ήταν καλύτερα, αλλά η ευκαιρία που ζήτησα και δόθηκε στον ασθενή ήταν για
ένα χρόνο. Ο ασθενής δεν άλλαξε τίποτα, έμεινε σε βαθύ ύπνο άγνοιας, δέσμιος
των παθών του, αδιάφορος. Ακριβώς στο χρόνο έφυγε από τη ζωή αδικοχαμένος,
εγκλωβισμένος στα πάθη του.
Φαγάς, άθεος, μοιχός - αδιάφορος, δέσμιος των παθών του που τα ονόμαζε
δικαίωμα για απολαύσεις. Ο Θανών δεδικαίωται. Εμείς οι παθιασμένοι με τις
θεραπείες, ας γίνουμε προσεκτικοί. Η αγάπη του Θεού είναι ο Στοργικός Του
ΝΟΜΟΣ. Κάθε ένας μας βρισκόμαστε στο Ιερό σημείο της εξέλιξης μας =
Σεβαστείτε, Κατανοείτε, Προχωρήτε.
Δωρεάν φάρμακα νια όλες τις ασθένειες από το περιβόλι του Θεού
Αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη θεραπεύει ασθένειες, προβλήματα, πόλεμο,
δυστυχία, είναι η δυναμική διείσδυση Θεϊκής ενέργειας μέσα στον κόσμο της
άγνοιας. Άφες αυτοίς! Ας κάνουμε στους συνανθρώπους μας ότι καλό, ωραίο,
χρήσιμο κάνουμε στον εαυτό μας. Κάθε αδελφός θεραπεύεται απορρίπτοντας
κατάκριση, επίκριση, αντιδικία για τον ίδιο και τους αδελφούς μας. Ας
πορευθούμε ταπεινά, εν ειρήνη και κατά την πίστη μας θα λάβουμε. Η πίστη σου
σέσωκέ σε και μη έτι αμάρτανε. Κάθε παράβαση φέρει ασθένειες που
προειδοποιούν για διόρθωση μας. Προσευχήσου στο ταμείο σου με πίστη,
καθαρότητα, αφοσίωση. II προσευχή θεραπεύει. Δύνασθε Μείζονα α Εγώ ποιώ.
Ερχόμαστε από το Θεό, εκπαιδευόμαστε από το Θεό, επιστρέφουμε Θεοί εν Θεώ,
προικισμένοι τιμής ένεκεν με τα δικά Του αιώνια δώρα. Εξαγιαζόμενοι
λαμβάνουμε θεϊκές δωρεές, θεραπεύουμε, θεραπευόμαστε, βιώνουμε, κατανοούμε
το Θεό, ενδυόμαστε το Θεό, διεισδύουμε στο Θεό, ακτινοβολούμε το Θεό
υπηρετούντες, ευλογούντες, ευγνωμονούντες, την ολότητα.
Νους υγιής σε σώμα υγιές, μεταμορφούσθε την ανακαινώσει του νοός υμών, Ρωμ.
12 -2 = αλλαγή τρόπου σκέψης, λόγου πράξης, προς το αγιότερο και αληθέστερο.
Στώμεν Καλώς: Αγνότητα, αγάπη, δικαιοσύνη, αβλάβεια, ευθύτητα προς κάθε
ζώσα πνοή.
Όλα Έχουν σκοπό, μη χαλάτε τη Ζωή.
210

Ηθικός και εξαγιασμένος τρόπος ζωής: Συνεχής διόρθωση συμπεριφοράς,
αγκαλιάζω, αποδέχομαι, θεραπεύω.
Ειρήνη εντός μας: Ο γιατρός κάθε ασθένειας, η κατασίγαση σώματος,
συναισθημάτων, νου, λόγου, δράσης που δεν συμφωνεί με την απόλυτο τάξη. Μη
παρασύρεστε από τον τεχνοκρατικό παραλογισμό. Μπορούμε να ζήσουμε με
λιγότερα, αγνότερα και φθηνότερα. Σιγήσατε τον αντάρτη νου, την ανήσυχη
τσίτα, είναι η αιτία πάσης ασθένειας. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από την
υποχρέωση να δαμάσει τον εαυτό του.
Παν Μέτρον άριστον: Αποχή από πάθη που τα ονομάζουμε απολαύσεις ενώ είναι
άσκοπη φθορά της Ιερής Ζωής.
Απαρνησάσθω Εαυτόν: Αποδέσμευση από το περιττό ευτελές, πρόσκαιρο,
βουλιμία, απληστία, υλικά αποκτήματα, αχαλίνωτο αισθησιασμό σάρκας,
χαώδεις καταστάσεις.
Το μίσος είναι δηλητήριο ατομικής βόμβας, φυλαχτείτε.
Άνω Σχώμεν τας καρδίας: Καθαρότητα αισθήσεων, συναισθημάτων, διάνοιας σε
συμφωνία με θεία οριζόμενα.
Επίκληση Και Επωδός: Αξίωσε με Κύριε να είμαι σωστός απέναντι Σου, στους
αδελφούς, τον εαυτό μου και τη δημιουργία.
Ανιδιοτελής Προσφορά: Είναι θεϊκή έκφραση θεραπεία, θέωση, ευδαιμονία, θεία
πλήρωση και πορεία στο ΦΩΣ.
Στρέψε Την άλλη παρειά: Οχυρώνομαι στην ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ, δεν αντιδικώ δεν
συγκρούομαι, πλησιάζω το Θεό, θεραπεύομαι.
Ζητάτε το Θεό και την Αλήθεια: Εκείνος βλέπει, ακούει, γνωρίζει, μπορεί,
λυτρώνει, επισκιάζει, διαπερνά, υπερβαίνει.
Γίνεστε Τέλειοι: Όλες οι θεϊκές αρχές, έννοιες, ιδέες, ρήματα, τάλαντα, είναι
πολυβιταμίνες ενέργειας, ΖΩΗΣ. Ας γίνουμε αυτές οι θείες Ιδιότητες. Δεν θα
ζήσουμε μόνο με άρτο: Με έκφραση των θείων αρχών εκλεπτύνεται το σώμα και
τρέφεται με θείες ενέργειες. Οι Θεϊκές Ιδιότητες λαμπρύνουν τους φορείς μας .
Αισιοδοξία και καλοσύνη: Συντρίβει ότι δεν είναι ιερό και όσιο, είναι
αλεξίσφαιρο ένδυμα κάλλους και αρμονίας.
211

Ισομερισμός των αγαθών για να παύσει η δυστυχία: Να έλθει η επί Γης Ειρήνη η
διάκριση, η δικαιοσύνη, ο Θεός παντού.
Η σωστή αναπνοή θεραπεύει όλες τις ασθένειες.
Τέρμα στις βασανιστικές ενοχλήσεις - ανησυχία - κόπωση - άγχος - φοβία
-ανασφάλεια
υπέρβαρο,

-

πονοκέφαλος,

χωρίς

φάρμακα,

καρδιά,ογκους, ισχυαλγίες, καρκινώματα,
κόπο,

έξοδα,

μετακινήσεις,

γιατροσόφια.

Κατανοείστε το Σώμα Σας και βάλτε τέρμα στην άγνοια, τη δυστυχία, τις υλικές
προσδέσεις. Σχολάστε, ηρεμήστε και γνωρίστε το Θεό εν κινήσει εντός σας, ως
Κυτταρική Πανσοφία, με την άσκηση αναπνοής των οστών που αρδεύει όλο το
σώμα με αγνά θεραπευτικά ρευστά ζωής και θείας ανταμοιβής. Λέγεται
πνευματική άσκηση Ζωής, Αναπνοή Αθανασίας, Θεϊκή Ζώσα επιβεβαίωση.
Αναστάσιμη ανταμοιβή. Με την άσκηση αυτή θα κάνετε παλίρροια Θείας
ενέργειας μέσα στο σώμα σας και θα την βιώνετε σαν θεραπευτική
αναγεννητική

εξαγνιστική παρουσία Ζωοδότριας ενέργειας, που ξεμπλοκάρει

όλες τις εστίες ασθενειών. Αναπνέοντας με όλο το σώμα σας και όχι μόνο από τη
μύτη, γίνεστε ο γιατρός του εαυτού σας, μέσω οξυγόνωσης και ανανέωσης του
σώματος σας, με βάση το Νόμο ότι η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη και την
κατευθύνει ως δημιουργική Δύναμη. Ξαπλωμένοι ή ήρεμοι στο γραφείο σας με
απόλυτη ειρήνη στο Νου σας, χαλαρώστε και βεβαιωθείτε ότι είστε σε ήρεμη
επίγνωση και δεν σας ενοχλεί κανένα πρόβλημα.

Σώμα - αισθήσεις -

συναισθήματα - νους - κινήσεις -παρορμήσεις σε απόλυτη ειρηνική σιγή =
άγρυπνη κενότητα.

Εισπνέοντας παρακολουθείτε ενσυνείδητα τον εισπνεόμενο

αέρα ή ενέργεια να εισέρχεται από τα δάκτυλα των ποδιών, να ανέρχεται μέσα
από όλο το σώμα έως την κεφαλή σαν Θείο ρεύμα Ζωής. Είναι πνευματική
αφύπνιση στο σώμα σας, είναι Θεία Γνώση Ζωής, Αγάπης και Ελέους. Στη
συνέχεια παρακολουθήστε ενσυνείδητα, με νοητική αισθαντική επιβεβαίωση την
εκπνοή σας, να κατέρχεται ήρεμα από την κεφαλή μέσα από όλο το σώμα και να
εξέρχεται από τα δάκτυλα των ποδιών. Όλη αυτή η ιερή διαδικασία
καταγράφεται από τον πνευματικό σας εαυτό ως αλήθεια, βίωμα υγείας και
212

χαρούμενης έκπληξης. Παρακολουθήστε πολλές φορές ήρεμα αυτή την
παλίρροια και άμπωτη της αναπνευστικής σας διαδικασίας και θα απολαύσετε
τη θεραπευτική θαλπωρή της ενέργειας ή παγκόσμιας πράνα, που, εν Αυτή
(Ζώμεν - κινούμεθα και εσμέν) και θα διαπιστώσετε ότι πράγματι ο εισπνεόμενος
αέρας, ενέργεια, πράνα, εισέρχονται από τά δάκτυλα των ποδιών ή από όπου
εσείς θέλετε και σκέπτεσθαι εκείνη τη στιγμή, έχετε πληρέστερη αναπνοή από
αυτήν της μύτης. Αυτή η απλή σοφή παρακολούθηση της αναπνοής, οξυγονώνει
όλο το σώμα χαρίζοντας του υγεία, ζωντάνια, φρεσκάδα, ξεκούραση, αισιοδοξία,
ευδαιμονία, Θεία Ζωή, αδιάψευστη και Ζώσα. Θεραπεύει όλα τα ασθενή
κύτταρα και μέσα από αγνό τρόπο ζωής, θα έχετε εμπνευστική διαισθητική
καθοδήγηση για όλα σας τα προβλήματα, καθώς και προστασία από κάθε
συμβάν.
Μια δεύτερη άσκηση που λέγεται άσκηση χελώνας, γίνεται ως εξής:
Φέρνετε συχνά το κεφάλι εμπρός έως ότου το σαγόνι ακουμπήσει στο στήθος,
μείνετε εκεί για λίγο, στη συνέχεια φέρετε το κεφάλι προς τα πίσω ώστε να
ακουμπήσει στην ωμοπλάτη, μείνετε για λίγο εκεί, επαναλάβετε όσες φορές
θέλετε αυτή την άσκηση, θεραπεύει και λαμπρύνει το σώμα από τη μέση και
άνω, κόβει την πείνα, σας αφυπνίζει.
Μία τρίτη άσκηση λέγεται, άσκηση ελαφιού και είναι συνεχείς συσπάσεις των
μυών του πρωκτού. Με αυτές τις συσπάσεις εμποδίζετε τον προστάτη να
διογκωθεί και έτσι δεν φράζει την κίστη, έχετε πλήρη ούρηση = θεραπεύετε
κυστίτιδες, έλκη, καρκινώματα παχέως εντέρου, έχετε γερά γεννητικά όργανα κι
αν δεν κάνετε άσκοπη σπατάλη της σεξουαλικής σας ενεργητικότητας έχετε
ανώδυνα και μακροημερεύοντα τα Χριστιανό έτη της ζωής σας. Διαδώστε τις
σωτήριες αυτές ασκήσεις, δωρεάν. Όλες αυτές οι ασκήσεις προϋποθέτουν
εγκρατή και Χριστό τρόπο ζωής. Το τέλειο έλκει το ατελές και το αφομοιώνει.
Μελετήστε το κείμενο Πρακτική Θεραπεία του Προστάτη. Ο καθαρός νους. Η
αγνή καρδιά. Η Αγάπη για την αλήθεια. Η ανιδιοτελής προσφορά συντρίβουν
πάθη - εγωισμό - αθλιότητα. Προσφέρετε ανιδιοτελώς στους αδελφούς σας ότι
καλό - ωραίο και χρήσιμο κάνετε στον εαυτό σας, έτσι είστε συν Θεώ και ουδείς
είναι εναντίον σας. Ο Θεός ως Ιερή Κυτταρική Νοημοσύνη, ως Αναστάσιμη πνοή
213

μας αγκαλιάζει, μας προστατεύει και μας καθοδηγεί. Όταν μάθουμε να ζητάμε
συγνώμη έστω κι αν δεν φταίμε, τότε όλα τα Θεϊκά μυστικά αποκαλύπτονται και
κατανοούνται. Το αιώνιο τώρα καλεί τους υιούς του νου - υιούς του Θεού -υιούς
της ζωής = όλους τους αδελφούς μας να λειάνουμε τους ΔΕΚΤΕΣ μας και να
υποτάξουμε ότι απατηλό - σαθρό και επιζήμιο μας κυβερνάει. Ξεχωριστέ τις
ηθικές ανάγκες από τις ανήθικες επιθυμίες, προσεύχεστε να γίνετε ΔΙΔΑΚΤΟΙ
ΘΕΟΥ. Έχετε εδώ αληθινές πληροφορίες για σωστή πορεία στο φως. Η μεγάλη
μάχη θα δοθεί για ν' αναχαιτιστεί ο αντάρτης νους και μαζί του τα συναισθήματα
- αισθήσεις, λόγος, πράξεις, παρορμήσεις. Ζητάτε πάντοτε ήρεμα και με πίστη
στις Ύψιστες εκφράσεις του Θεού και την αμέριστη βοήθεια Του. Εξετάζοντες
τις επιλογές σας, τι είναι το πολυτιμότερο στην καρδιά σας, τι είναι εκείνο που
σας συμπαρασύρει, θα γνωρίζετε και την ακριβή πνευματική σας θέση ανά πάσα
στιγμή. Όταν ελέγχετε τον εαυτό σας για τα λάθη σας προχωρείτε προοδεύοντας.
Είναι προτιμότερο να κάνετε λάθη αντί να μένετε αδιάφοροι. Ο θεός επειδή
ζητάει απόλυτη τελειότητα αργεί να παρουσιαστεί, ο διάβολος σπεύδει
απρόσκλητος, φυλαχτείτε. Η βουλιμία, το ακόρεστο, οι υλικές επιθυμίες
απολαύσεων και αποκτημάτων εμποδίζουν την πνευματική διεύρυνση της
συνείδησης. Ζητήστε από το Χριστό να γίνει το σπίτι σας, θεραπευτικό κέντρο.
Εκείνος ξέρει το πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα ικανοποιήσει το Αίτημα σας. Το
Μέγιστο Καλό ας κατέλθει στη Γη. Ο Χριστός ας γεννηθεί στις καρδιές, το νου
και τις συνειδήσεις. Αν ζητάτε Αγάπη προσφέρετε πρώτα τη δική σας Αγάπη. Ο
Θεός λέγεται ατσιγκούνευτη Αγάπη. Τέλος, ο Θεός που ζητάτε είναι η Αγνή σας
Συνείδηση. Ας σπεύσουμε στο κάλεσμα, να δώσουμε τον εαυτό μας, το χρόνο, το
ενδιαφέρον, τους κόπους και κάθε δυνατή θυσία να χαραχθεί παντού η
αδελφότητα, η ενότητα, ο ισομερισμός των αγαθών της Γης, η εν Χριστώ ζωή
και έτσι να γνωρίσουμε Το Γενναιόδωρο Πατέρα μας Θεό.
Μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του νοός υμών Ρωμ. 12-2.
Οι άνθρωποι κόβουν την ανάσα τους από φόβο και κονταίνουν τη ζωή τους.
Εξουδετερώστε το φόβο. Ο Θεός σας κατευθύνει να είστε αισιόδοξοι. Μη
214

φορτώνεστε με χρέη, μπορείτε να ζήσετε με λιγότερα, αγνότερα και τα πλέον
απαραίτητα. Βάλτε στη ζωή σας προσευχή με δικά σας λόγια. Επικοινωνείτε
συνεχώς με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό που γνωρίζει και καθοδηγεί τα πάντα.
Ζητείστε Του ήρεμα με πίστη, βοήθεια, ενδυνάμωση, προστασία, επέμβαση,
καθοδήγηση και θα την έχετε. Οι βασικές αιτίες ασθένειας είναι σπατάλη
ζωτικών δυνάμεων από υπερβολές, πολυφαγία, αλκοόλ, ξενύχτια, κατάχρηση,
σεξ, ξεζούμισμα του σώματος, καταστροφή της άμυνας, εξάντληση ενέργειας και
ζωτικότητας του σώματος. Επίσης, το τρέξε να προλάβουμε να αποκτήσουμε
χρήματα, φέρει άγχος, φοβία, ανασφάλεια, πρήξιμο από αρνητική ενέργεια
καρδιάς και σώματος, κατάπτωση, ασθένειες, θάνατο. Το φάρμακο είναι η ήρεμη
αναπνοή, ειρήνη στο νου, αισιοδοξία, προγραμματισμός σε συμφωνία με τις
δυνάμεις μας και συνυπολογισμό του απρόοπτου. Τη μισή ζωή τρέχουμε να
αποκτήσουμε χρήματα και την άλλη μισή τα ξοδεύουμε να θεραπευτούμε. Η
απόλυτη και παντοειδής θεραπεία θα έρθει μέσω ειρηνικής ζωής και
ανιδιοτελούς υπηρεσίας στην ανθρωπότητα. Λογαριάστε πάντα γιατί πρέπει να
πάρετε μία απόφαση, ποια είναι τα θετικά σημεία και ποια τα απρόοπτα. Έτσι, ο
προγραμματισμός είναι πληρέστερος, θετικός, ειρηνικός, χωρίς άγχος. Ζητάτε
την ανώτερη καθοδήγηση. Δίνεται σαν έμπνευση διαισθητική γνώση, ενορατική
αποκάλυψη. Εάν η επίκληση γίνεται σωστή, έχετε ορθή απάντηση. Ασκηθείτε
στην αναπαράσταση χρωμάτων και αρωμάτων. Είναι δυναμικές, δημιουργικές,
ειρηνικές ενέργειες υψίσυχνης δομής. Είναι θεραπευτικές ακτίνες ζωής με Θεϊκά
πρότυπα και ιδιότητες. Είναι τα παντοδύναμα Θεϊκά Νομοθετήματα Αγάπης.
Όλες μας οι τίμιες εκφράσεις, αισθήσεις, νους, λόγος, συναισθήματα, διεισδύουν
στη Θεϊκή Επικράτεια που διαθέτει όλα τα μυστικά για Θεϊκές επιτεύξεις και
τελειότητα ζωής. Το φυτικό βασίλειο εκφράζεται με πολύχρωμα άνθη και
ευωδιές, με γλυκόχυμους θρεπτικούς και απλόχερα προσφερόμενους καρπούς.
Εμείς μείναμε αδιάφοροι στην Πανσοφία και απλή Διδασκαλία του Δημιουργού.
Κάποτε πρέπει να μας αφυπνίσει ισχυρή κρίση συνείδησης για όλη μας την
αδιαφορία προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη
ώρα επανάστασης της συνείδησης για όσα φρικτά γίνονται γύρω μας, είναι η
ώρα που ο άσωτος υιός είπε: «Εγερθείς πάω στον Πατέρα Μου». Και από το
215

σημείο αυτό αρχίζει ο πνευματικός μας προσανατολισμός στο Φως το της
Γνώσεως. Αυτή η εσωτερική κρούση αφύπνισης της συνείδησης ανοίγει την
πόρτα του Θεού μία για πάντα και τα δυνατά παρά τω Θεώ ακολουθούν με
επιστέγασμα τη συνάντηση μαζί Του, ως Ιερές παλμοδονήσεις της κυτταρικής
Πανσοφίας.

Ac θεραπεύσουμε τον Πλανήτη Γη
Με σταθερό και Δυναμικό Δημιουργικό Οραματισμό. Με απόλυτα Εστιασμένη
Απόσπαση υπηρετήστε ανιδιοτελώς Τη Θεία Τάξη με Ιερές Σκεπτομορφές,
Φωτός Ελέους Αγάπης. Οικοδομήστε Ενορατικά την Πολυαγαπημένη Μητέρα
Γη, Ενδεδυμένη με τη ΡΟΖ Σφαίρα της Ιερής Αγάπης, να Στροβιλίζεται μέσα
στην επικράτεια του Θεού, Ακτινοβολώντας προς πάσα κατεύθυνση Ανιδιοτελή
Υπηρεσία. Εκφωνώντας το Μάντραμ Αγάπη - Αγάπη - Αγάπη - Αέξη Ιερή
Συμπάντων. Η Εντολή, Ενεργοποιηθείτε και Μεταλλάξτε το Πλανήτη
-Αναπτύξατε την Ιόχρου φλόγα. Είναι από τις πλέον δραματικές Επικλήσεις της
Ιεραρχίας προς τους αδελφούς της Γης. Εμείς που ρημάξαμε τον Πλανήτη
καλούμεθα να τον Θεραπεύσουμε με δικές μας Εμπνευσμένες Σκεπτομορφές τις
προβάλλουμε μέσα στο Λεπτοφυή Κόσμο για να υλοποιηθούν στο φυσικό πεδίο
και να παύσει η δυστυχία. Καλέστε ήρεμα τους Θείους οικοδόμους να σπεύσουν
στο Αναστάσιμο αυτό έργο θεραπείας του Πλανήτη. Να έχετε την ευλογία των
Θείων Δυνάμεων και την καθοδήγηση των Διδασκάλων, με πλοηγό τον Κύριο
μας Χριστό.
Ιατρική αυτοθεραπείας us το Λόγο του Θεού ΗΧΟ - ΦΩΣ.
Ζούμε μέσα στο αδιόρατο παλμοδονούμενο ηλεκτρονικό Σώμα του Θεού. η
δυναμική Του Άνωση κρατά μέσα στη φαινομενική κενότητα της Απειροσύνης
Του τα πάντα, μας διαπερνά, μας διακατέχει, μας κρατά στη ζωή και μας
κατευθύνει στο Δικό Του Δρόμο. Είμαστε πλασμένοι και δομημένοι από Θεϊκά
κύτταρα πανσοφίας, παντοδυναμίας που κατανοείται ως ανέκφραστη ακινησία.
216

Τα κύτταρα αυτά είναι παλλόμενες μονάδες ηλεκτρονικού δυναμικού, Θεϊκής
πανσοφίας. (Εκδηλώνονται με δονήσεις, κυματισμούς, ιδιότητες και δράσεις που
απαιτεί κάθε πλάσμα μορφή και πνοή. Έτσι η Θεϊκή στήριξη και παρουσία είναι
η ουσία που παρουσιάζει την εκδήλωση ( άνθρωπος) . Είναι αρρύπαντη ουσία
και όποια δυσαρμονία μας κυβερνάει, μένει έξω και γύρω από κάθε κύτταρο, σαν
νεφέλωμα σκοτεινό που οικοδομεί ασθένειες στο σώμα μας. Έτσι το αιθερικό
ζωτικό μας σώμα, εάν η ζωή μας είναι αγνή, μας εξασφαλίζει ανώδυνη
μακροημέρευση. Έχουμε τη διάκριση και την επίγνωση των εννοιών καλό -κακό,
να δράσουμε επειγόντως για να αναχαιτίσουμε κάθε ασθένεια. Για να γίνει η
πρόληψη και θεραπεία πάσης ασθένειας, είναι ανάγκη να αναπτύξουμε την
εσωτερική μας ( ενορατική ) όραση, να ανοίξουμε δηλαδή τα μάτια της ψυχής.
Είναι η δυνατότητα να βλέπουμε κάθε αιθερική λεπτοφυή φωτεινή μορφή. Στο
βιβλίο υπάρχουν ασκήσεις δημιουργικού οραματισμού είτε με δική σας
φωτογραφία ή του Κυρίου μας Χριστού. Χρειάζεται να ασκήσετε το νου να
θυμάται επακριβώς κάθε μορφή που επιθυμούμε π.χ. ένα τριαντάφυλλο το χρώμα
το σχήμα το άρωμα, την αρμονία της μορφής και την τελειότητα της. Η
ικανότητα αυτή λέγεται καθαρή όραση της ψυχής π.χ. Φτιάχνω και βλέπω ένα
ακτινοβόλο ήλιο την νύκτα μέσα στο δωμάτιο μου. Βλέπω τον ολόφωτο και
ευλογημένο πλανήτη Γη να στροβιλίζεται μέσα στην καρδιά και τη σφαίρα του
ήλιου με καθαρή δημιουργική ενόραση και αυτό υπηρετεί και ευεργετεί το
φυσικό μας πλανήτη Γη. Με αυτό δε τον τρόπο υπηρετούμε την ολότητα και
υψώνουμε πλανήτη και όντα στο φως, επιβοηθώντας την ανέλιξη τους συνειδητά
στην πορεία της αιωνιότητας. Πέρα από αυτό το είδος υπηρεσίας υπάρχει και η
αυτοθεραπεία μας. Για να ασκηθείτε στο δημιουργικό οραματισμό σας παραθέτω
μερικές φωτεινές εικόνες που έχετε κατά νου
Να Θυμάστε την ορμητική φλόγα που εκπέμπουν οι εκτοξευόμενοι πύραυλοι.
Να Θυμάστε την ορμητική φλόγα που εκπέμπουν τα αεροπλάνα όταν
απογειώνονται.
Να Θυμάστε τη φλόγα του οξυγόνου, της ηλεκτροκόλλησης.
Να Θυμάστε την εικόνα της μάνικας του πυροσβέστη όταν σβήνει πυρκαγιές.
Να Θυμάστε την εικόνα των αμπελουργικών ψεκαστικών.
217

Να Θυμάστε την γαλάζια φλόγα του καμινέτου που φτιάχνετε καφέ.
Ασκηθείτε εντατικά να αναδημιουργήσετε με το νου σας ενορατικά αυτές τις
εικόνες και είστε έτοιμοι να θεραπεύσετε πάσα ασθένεια και δυσαρμονία πρώτα
στο σώμα σας και των αδελφών μας εάν το επιτρέπει η ψυχή τους. Μπορείτε να
οικοδομήσετε με το νου σας εικόνες φωτός - φλογών - έγχρωμων ποταμών. Όταν
σιγήσει η ανταρσία του νου και οι προθέσεις σας γίνουν αγνές και αταλάντευτα
ανιδιοτελείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Θεϊκή ευλογία του Ιερού Λόγου
Ήχος και Φως, να την κάνετε ορμητική ενορατική φλόγα για κάθε θεραπεία.
Αυτή η εικόνα διαυγέστατης ορμητικής φλόγας που θα φτιάχνετε με νοητικό
δημιουργικό οραματισμό ονομάζεται « Θεϊκό Λέιζερ» και είναι το παντοδύναμο
χέρι του Θεού, που δωρίζεται στον πειθαρχημένο, εξαγνισμένο Χριστό και ηθικό
αδελφό, για να προλαμβάνει το κακό - να θεραπεύει ατέλειες, να υπηρετεί την
ολότητα. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα αυχενικής δυσκαμψίας, τοποθετούμε
λευκή κρυσταλλική ορμητική φλόγα έξω από τον αυχένα για ένα λεπτό, την
κρατάμε ενορατικά σταθερή, με δυνατό και αναπόσπαστο νου, επαναλαμβάνουμε
έως ότου ικανοποιηθούμε από το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μερικοί απαράβατοι
όροι, είναι ανάγκη να είναι στην επίγνωση μας και να ενεργούμε εν ονοματί τους.
Νόμος α) Αγαπάτε αλλήλους, β) Συγχωρείτε αλλήλους, γ) Υπηρετείτε αλλήλους,
δ) μην αναμένετε αποτελέσματα, ευχαριστίες, αναγνώριση, επιβραβεύσεις, ε)
Ζητάτε την άδεια των ανωτέρων με προσευχή και της ψυχής του ασθενούς με
ευγνωμοσύνη. Ας γνωρίζουμε δε ότι από τη στιγμή που θα διαθέσουμε τον εαυτό
μας για αταλάντευτη ανιδιοτελή υπηρεσία προς τους αδελφούς και την ολότητα
η ζωή μας

γίνεται ανώδυνη μακροβιότητα. Η Αγνότητα - η Καθαρότητα και

Ανιδιοτέλεια κάνει το Θεό να υποκλίνεται, διότι εκφράζουμε δικές Του
ποιότητες.
Δυνατή και πολύμορφη η αυτοθεραπεία δια του Ιερού Λόγου = Η δωρεάν
Ιατρική του μέλλοντος ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ. Επικαλεσθείτε τα ενορατικά πεδία για
κάθε θεραπεία μέσω δημιουργικού οραματισμού. Υψωθείτε σε διάσταση φωτός.
Ανοίξτε τα μάτια της ψυχής εισέλθετε στο φως, θεραπευθείτε. Ο ΕΝΟΙΚΟΙ
ΠΑΣΗΣ ΠΝΟΗΣ, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΡΥΠΝΕΙ.

218

Στήριγμα - βάθρο και εκδήλωση του Θεού, ή κάθε μορφή, Αρχή, Έννοια και
Ιδέα. Ο Θεός που αναζητάμε εκδηλώνεται με απαρασάλευτους Νόμους ορθής και
αλάνθαστης δράσης. Είναι εδραιωμένος με Γνώση, Δύναμη, Θέληση, Σοφία,
Νοημοσύνη σε ορατά και μη. Οι Νόμοι, Δημιουργικοί, Αυθύπαρκτοι,
απαραβίαστοι, άκαμπτοι, σαφείς παρόντες, διάχυτοι. Μεγαλειώδεις επιβλητικοί
Νόμοι, καθοδηγούν τους κόσμους περιφρουρούν τη ΖΩΗ. Δοξάσατε ταπεινοί και
ευγνώμονες την πάνσεπτη ΟΥΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. Νόμοι απλοί
κατανοητοί εφαρμόσιμοι αδάπανοι αποτελεσματικοί διέπουν κάθε εκδήλωση
Ζωής. Όψεις Θεού οι νόμοι αυτοί θεραπεύουν, λυτρώνουν, αναδημιουργούν,
ενώνουν εν Θεώ εκ Θεού συν Θεώ για το Θεό και προς το Θεό κάθε πνοή,
αφομοιωθείτε μέσα στην απειροσύνη = απόλυτο τάξη, το χωροχρόνο. Νόμοι
σάλπιγγες του Θεού, διασαλπίζουν τη Γενναιοδωρία Του, τον ισομερισμό Του,
δείχνουν το δρόμο της ενσυνείδητης επιστροφής στο Γαλήνιο ΟΙΚΟ ΤΟΥ. Θείος
και δημιουργικός ο Νόμος του Λόγου Του, σπεύδει όπου και για όσα ο νους μας
αποφασίσει. Ως Νόμος αγάπης ανοχής, δομεί μία ενότητα, μία συντροφικότητα
μία αδιαίρετη παρουσία. Ως νόμος άφες αυτοίς, διδάσκει αφυπνίζει εξαγνίζει
τελειοποιεί εκπαιδεύει εξυψώνει. Ως νόμος αβλάβειας εναγκαλίζεται, διαπερνά,
υπερβαίνει, γαλουχεί, επισκιάζει. Ως νόμος ουσίας υπηρεσίας ανιδιοτέλειας
αποδέχεται, εναρμονίζει και εξισορροπεί τα πάντα. Κάθε έκφραση εκδήλωση και
παρουσία = νόμος ζωής δράσης, ορθής πορείας στο φως, στην ακατανόητη
Απειροσύνη

της

Παρουσίας

του

Θεού.

Ενοποιημένοι

αλληλένδετοι

αλληλοσυσχετιζόμενοι νόμοι Αρχές επικυριαρχίας, παντεποπτείας και Θείας
στήριξης,

διαλαλούν,

Υπάρχω,

διοικώ,

γνωρίζω,

κατευθύνω

και

σας

αποκαλύπτω τη νέα ζωή, Θέωσης, ομοουσιωποίησης, αυτοθεραπείας και
αυτοδιατροφής από τον Αρτον του Λόγου που σπεύδει να προσφέρει όσα έχει
ανάγκη ο κάθε αδελφός όταν εισέλθει στα ενορατικά πεδία και διάσταση φωτός.
Ο Νόμος Λόγος, σπεύδει ως Δωρεά ακένωτη και προσφέρεται και ενδύει και
διατρέφει και θεραπεύει και φωτίζει και ανυψώνει στο πυρ της Ζωής πάσα πνοή.
Ζητήστε με πίστη θάρρος ταπεινότητα ευγνωμοσύνη από τις Θείες Αρχές, ότι
χρειάζεστε και χειριστείτε με σεβασμό πάσα ΔΩΡΕΑ. Τα πάντα ανήκουν εξίσου
σε όλους, εκ Θεού, Παν δώρημα τέλειον εκ του Πατρός της ζωής, εν αφθονία
219

προσφέρεται. Τα πάντα εκ Θεού - συν Θεώ - εν Θεώ - διά το Θεό και προς το
Θεό. Ζητήστε τη νέα ζωή και απολαύστε μια κούπα από το ελιξίριον και το
μάννα των ουρανών με το δημιουργικό σας νου. Ο λεπτοφυής αιθερικός ζωτικός
κόσμος προσφέρει και υλοποιεί ότι καλώς ζητηθεί. Δημιουργήστε με το νου σας
ότι Ιερό και Όσιο σε φόρμα και διάσταση φωτός και αυτό ευεργετεί τους
φυσικούς σας φορείς. Με τη χρήση του πάνσεπτου Λόγου, τίποτα το αδύνατον, το
ανίατον, το ακατόρθωτον το αθεράπευτον το μη αναστάσιμο.
Θεραπεία μέσω αυτογνωσίας
Οι ασθένειες, είναι το μέσο εξαγιασμού του κακομεταχειρισμένου σώματος με τις
παραβάσεις μας. Η αποτελεσματική θεραπεία και πρόληψη είναι η άμεση αλλαγή
τρόπου ζωής με βάση αιώνιες αλήθειες, αδιατάρακτους νόμους που, ενώ
εξασφαλίζουν υγεία, μας πλησιάζουν ταυτόχρονα στο θείο μας Γεννήτορα το Θεό.
Ο Χριστός, ο άγιος, ο υγιής νους εξασφαλίζει ανοσία στο σώμα. Το λάθος μας
είναι οι βασικές παραβάσεις και η άγνοια, ότι πίσω από τα πάντα είναι ο Ένας
Διδάσκαλος, ο Θεός και ενώ αγωνιούμε για την υγεία και την κακώς νοούμενη
ευημερία μας, ξεχνάμε, αδιαφορούμε κυριολεκτικά, ποδοπατάμε το t Θεό και γι'
αυτό υποφέρουμε. Γνωρίστε την αλήθεια και αυτή θα σας θεραπεύσει. Είμαστε
σκληροτράχηλοι, νοητικά δυσκίνητοι, θανάσιμα ελαστικοί με τον εαυτό μας.
Επιθετικοί με ότι μας συντροφεύει, περιβάλλει και μας ευεργετεί. Απερίσκεπτοι
καλοπερασάκηδες,

αδιάφοροι,

ανικανοποίητοι,

ευέξαπτοι,

παρορμητικοί,

πείσμονες, συμφεροντολόγοι με επιδέσμους στα μάτια, εγωισμούς στα
συναισθήματα, τις αισθήσεις και τη συμπεριφορά μας. Αυτό το μικρό βιβλίο
προσφέρει απλές πρακτικές οδηγίες υγείας,

πρόληψης και θεραπείας, ενός

καλύτερου τρόπου ζωής. ( Δεν μου διαφεύγει ότι μέσα σε όλα υπάρχουν αδιόρατα
για μένα λάθη). Πάρτε τις έννοιες διορθωμένες κατά την δική σας δίκαιη άποψη.
Προσπαθήστε να κερδίσετε έστω μέσα από φραστικές ατέλειες, που σεις δεν θα
κάνατε. Μην αναλίσκεστε σε κακεντρέχειες για κανένα και τίποτα. Κάθε
δυσαρμονία είναι δηλητήριο ισχυρότερο από της ατομικής βόμβας, φυλαχτείτε.
Βλέπετε παντού το καλό, το αιώνιο, το ευγενικό, το διαυγές, το χρήσιμο στο Όλον
Ένα. Κάνετε το καλό, ταυτόχρονα ξεχάστε το, ξεχνώντας επίσης το κακό που σας
220

κάνουν, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Είναι Φως εκ Φωτός, είναι η
ακάθεκτη πορεία στις θεϊκές Σφαίρες τελειότητας. Έτσι γινόμαστε ο αιώνιος
Νεανίας, το ακτινοβόλο κέντρο ανιδιοτελούς υπηρεσίας στο Όλον Ένα. Το
κάπνισμα βουλώνει τις αρτηρίες, στέλνει στην καρδιά καρκινογόνο αέρα μέσα
από τους πνεύμονες. Οι καπνίζοντες αιχμάλωτοι του πάθους τους, το λένε
απόλαυση, ενώ δολοφονούν εν γνώσει τον εαυτό τους και μεταδίδουν επικίνδυνα
μικρόβια στους γύρω τους, στις οικογένειες τους, στα παιδιά τους, που ζουν μέσα
σε χώρους ανθυγιεινούς, προετοιμάζοντες έτσι βαρύτατες ασθένειες για όλους
μας. Φυλαχτείτε. Το στόμα υπάρχει να μας διατρέφει και να μιλάμε με το Θεό,
εμείς το κάνουμε τσιμινιέρα βρώμικων εξατμίσεων. Η βουλιμία, το ακόρεστο
των αποκτημάτων, η ανίατη αρρώστια μας να αποθηκεύουμε, για το χωριστικό
συμφεροντολόγο εαυτούλη μας, αδιάφοροι για το σύνολο, μας κατατάσσει στην
κατηγορία του άφρονα της Αγίας Γραφής. Το μόνο πράγμα που εξοργίζει το Θεό,
η αδιαφορία για τους συνανθρώπους μας. Και αυτή τη νύκτα σου αφαιρώ τη ζωή
άφρονα κύριε είπε ο Θεός, γιατί σου έδωσα αγαθά να τα διαχειριστείς ισο
μερίζοντας τα εκεί που υπάρχει ανάγκη και συ εγωίζεσαι με το φάγε πιε και
εφραίνου περιφρονητή των Νόμων της Αγάπης. Να τα αίτια ασθενειών αδελφοί
μου αγαπημένοι. Τα πάθη, ο αισθησιασμός της σάρκας, το εύκολο και ανέντιμο
κέρδος και ότι υπέρμετρα ετοιμάζουμε. Η διατροφή ξέφυγε από το αγνό, το απλό,
το νόστιμο, το θρεπτικό. Τρώμε ξενόγλωσση σοφία και επικίνδυνες χημικές
επινοήσεις.

Όλο

και

στραπατσάρουμε

την

υγεία

μας

με

παρανοϊκές

γαστριμαργικές επινοήσεις. Έτσι ετοιμάζουμε τις ασθένειες, εμποδίζοντας την
πορεία μας στο φως της ΖΩΗΣ. Ξεχνάμε ότι διορθώνοντας τον εαυτό μας,
διορθώνουμε και τους γύρω μας μέσω διανοιακού επηρεασμού καλής
συμπεριφοράς. Οι ασθένειες έρχονται γιατί οι πράξεις μας είναι ασθενοφόρες,
ενώ η διάκριση προφυλάσσει και μας βοηθάει να ανέλθουμε πνευματικά, να
βιώσουμε να κατανοήσουμε το Θεό, να ενδυθούμε ευτυχία, να διεισδύσουμε στη
θεία

ευδαιμονία

και

γαλήνια

πλήρωση

μας.

ΕΙΝΑΙ

ΑΝΑΓΚΗ

ΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΜΕ. Πώς; Αλλάζοντας τρόπους σκέψης προς το ορθότερο, το
αληθέστερο, το αγνότερο, το χριστοκεντρικότερο. Ο νους μας είναι ο χτίστης, ας
του δώσουμε καθαρά υλικά, ευγενικές κατευθύνσεις, ας τον πειθαρχήσουμε μέσα
221

από άγρυπνη ενσυνείδητη επιτήρηση και τότε υπάκουος θα παύσει την ανταρσία
του. Μη ξεχνάτε ότι η ηρεμία και η σιωπή, είναι θεραπεία, είναι ΖΩΗ. Τα
αχόρταγα λαγνά μάτια καταποντίζουν το σώμα. Μείνε ήρεμος λέει η Αγία Γραφή
να ακούσεις, να μάθεις, να θεραπευθείς από το Θεό εαυτό σου. Εάν κάθε αδελφός
κατανοήσει και πιστέψει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να μπούμε σε ηθικό και
εξαγιασμένο τρόπο ζωής, τότε δεν θέλουμε κανένα δάσκαλο, αφού η ίδια
επίγνωση μας καθοδηγεί. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας αποτρέψει από το
να είμαστε αγνοί, πειθαρχημένοι, δίκαιοι, ανιδιοτελείς, να συγχωρούμε, να
κατανοούμε, να θεραπεύουμε και να θεραπευόμαστε.
Αυτό που θα μας πάει γρήγορα στο φως του Θεού, είναι να γίνουμε η αγνότητα, η
αγάπη, η δικαιοσύνη, το έλεος, η αλήθεια και όλα τα ρήματα, τάλαντα, αρχές,
ιδέες, αρετές, δυνάμεις αναστάσιμες και ακτινοβόλες τελειότητες. Να γίνουμε
δηλ. Η ΟΔΟΣ, Η ΑΤΡΑΠΟΣ, Η ΖΩΗ, Ο ΘΕΟΣ. Έτσι όλα μας τα κύτταρα, όλες
μας οι ενεργειακές ομάδες και φορείς απορρίπτουν κάθε δυσαρμονία,
εκλεπτύνονται και συμφωνούν με την εντός μας επιδίωξη της ψυχής, τη βοηθάμε
να μεγαλώσει την επικυριαρχία της και να οδηγηθεί στον Πατέρα Θεό
γρηγορότερα. Ότι μας Συμβαίνει είναι το καμπανάκι αφύπνισης, διόρθωσης και
στροφής στο χριστοκεντρικό τρόπο ζωής, χαρά σε όποιον, μέσα από τον πόνο
διακρίνει το μάθημα αλλαγής.
Και άλλοι τρόποι Θεραπείας και Θέωσης.
Εξακοντιστείτε ενσυνείδητα, ως (Ο Σούπερμαν) με ,το ζωτικό αιθερικό σας
σώμα μέσα στα ουράνια Σύμπαντα αφήνοντας πίσω σας άγχος, φοβίες,
ανασφάλειες, αθλιότητες, ιδιοτέλεια, χαώδεις καταστάσεις, ευγνώμονες για το
Ιερό ταξίδι στο σαλόνι του Θεού. Ταξιδέψτε ενορατικά επάνω από καθαρούς
ωκεανούς και βλέπετε τον αιθερικό ωκεανό να εξαγνίζει το σώμα σας. Όπως
σκέπτεσθαι αυτό και είστε. Ο νους μας διαμορφώνει την ενέργεια σύμφωνα με
τις ανάγκες και την οφειλόμενη Υπηρεσία. Ταυτιστείτε με το θείο Υψήσυχνο
κραδασμό της Πράνα, το θείο Ηχητικό ρεύμα ΩΜ της Πνοής της Δημιουργίας,
απολαύστε το θείο Νανούρισμα ΩΜ που ζωοδοτεί τους κόσμους, λουστείτε μέσα
222

στα κύματα θείου φωτός, ακούστε τις θείες οδηγίες από την αιώνια Πηγή
ΤΑΤΥΑ ΣΑΤΥΑ = ΑΛΗΘΕΙΑ, γευτείτε χρώματα, αρώματα, μουσική, ΖΩΗ,
ΛΟΓΟ, ΘΕΟ. Επιτρέψτε στην Παντοδύναμη Στροβιλιζόμενη παρουσία = ΤΟ
ΤΡΙΛΑΜΠΕΣ να σας αγκαλιάσει και μείνετε εκεί απολαμβάνοντες θεραπεία,
κάθαρση, ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Εκσφεδονήστε μέσα στο αιθερικό σας σώμα μία
ακτινοβόλο μπάλα πολύχρωμου φωτός και βλέπετε να εκτοπίζει και να
διασκορπίζει τα νεκρά, αρρωστημένα κύτταρα. Γίνεστε συχνά ο πύρινος δρομέας
του Θεού με τον πυρσό της Ιόχρου φλόγας, το θεραπευτικό πράσινο, το ροζ της
Αγάπης, το γαλάζιο της Ειρήνης, κατακαύστε κάθε σαθρότητα, πεπερασμένη
γνώση, άρνηση, οπισθοδρόμηση, χάος, αναβλητικότητα. Ζούμε, κινούμεθα,
υπάρχουμε δρώντες μέσα στην παντοδυναμία του Θεού. Ας γίνουμε η Ιερή
σκούπα Ουρανού και Γης και ας αποδώσουμε τα Σύμπαντα ακτινοβόλα όπως τα
λάβαμε την ημέρα της Δημιουργίας. Φέρετε ενορατικά εμπρός σας την
Ακτινοβόλο Μορφή του Διδασκάλου Χριστού, περάστε τα θεία Του χέρια στο
σώμα σας και η θεραπεία συντελείται. Όλες οι θείες Δωρεές είναι εδώ,
εξαγιαζόμενοι τις λαμβάνουμε. Όλα έγιναν δια του φωτός = ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ.
Όλα είναι φως, θεραπεία ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Και το Φως τους κόσμους φαίνει
και συνυφαίνει αενάως. Αυτό - θεραπευθείτε οι παχύσαρκοι. Κάθε επιθυμία και
επίκληση στην τελειότητα την αναγκάζει να ανταποκριθεί κατά την πίστη μας.
Φτιάξτε στο νου, στη φαντασία, στην ενόραση με δημιουργικό οραματισμό το
επιθυμητό σώμα που θέλετε. Προβάλλετε το σώμα αυτό με τέλειες αναλογίες
στην ενορατική σας οθόνη, κρατήστε την όσο περισσότερο μπορείτε σε σταθερή
εικόνα, δυναμική σαν ζωντανή. Αυτή σας η εργασία κινητοποιεί τα κύτταρα του
σώματος και η Πανσοφία τους θα φέρει ότι και όσα επιθυμείτε. Η ενέργεια
απόσβεσης της παχυσαρκίας ακολουθεί τη σκέψη και υπακούει με απόλυτη
ακρίβεια και δύναμη, όση εσείς οι ίδιοι την εξοπλίσετε με Θέληση, Δύναμη,
Δημιουργικότητα και κατά την πίστη σας λαμβάνετε.
Αυτό - θεραπεύσατε την Μεσογειακή Σας Αναιμία, με το δημιουργικό
ενορατικά σας λόγο.

223

Αδελφοί όσοι υποφέρετε από μεσογειακή αναιμία γίνετε ο γιατρός του Εαυτού
σας, έχετε υποχρέωση και δικαίωμα αρκεί να γνωρίζετε. Με τη Δύναμη του νου
σας, φτιάξτε σταθερή, ενορατική εικόνα του σώματος σας. Τοποθετείστε
ενορατικά ένα πίδακα - πηγή -ερυθρού καθαρού αίματος στη κεφαλή και βλέπετε
να κατέρχεται αργά και να αρδεύει όλο σας το σώμα. Εάν η ενορατική σας εικόνα
είναι επιτυχής και τη συνοδεύει η σκέψη και η φράση( κάνω αιμοκάθαρση)
γίνεται ό,τι ακριβώς λέτε, πιστεύετε και βλέπετε. Το αποτέλεσμα θα το
διαπιστώσετε αμέσως από τη φυσική ζωντάνια του σώματος σας. Η θέληση, η
δύναμη και η ενορατική ικανότητα λέγονται Δημιουργικός Νόμος. Κυτταρική
πανσοφία = Ενεργείτε πάντα με το Νόμο της Αβλάβειας. Πάσα τελειότητα θεραπεία και επίτευξη δια του δημιουργικού σας Λόγου, καθαρού οραματισμού
και των Ιερών σας προθέσεων. Ο Δημιουργικός Λόγος οικοδομεί και οι θείες
Δυνάμεις σπεύδουν σε κάθε μας ανιδιοτελές Διάταγμα.
Πως θα διακρίνουμε τις Θεϊκές, Γενναιόδωρες Παλμοδονήσεις από τις
διαλυτικές δονήσεις( τρέμουλο) λόγω ασθενειών και γήρατος.
Οι ασθένειες και οι παραλυσίες έρχονται λόγω απειθαρχίας, παθών, υπερβολών
και παραβάσεων των Θεϊκών οδηγιών και Νόμων. Οι Θεϊκές Δωρεές έρχονται με
συνεχή πειθάρχηση - εξαγνισμό - προσευχή - ανιδιοτελούς υπηρεσίας, αρμονικής
διατροφής. Ο Θεός αποκαλύπτεται εντός μας όταν καθαριστούν τα κύτταρα μας.
Ζωοδότριες παλμοδονήσεις μας δονούν ( όταν νοητικά ξεχάσουμε σώμα —
συναίσθημα - νου) και αγκαλιάσουμε την απειροσύνη, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό.
ένας συνεχής ήπιος σεισμός δονεί το σώμα μας, εμπλουτίζοντας μας με ειρήνη γαλήνη - θεραπευτικές ζωοδότριες Δυνάμεις. Μοιάζουν οι θεϊκές Δονήσεις κάπως
με το τρέμουλο του γέρικου σώματος, αλλά είναι απαλό, ρυθμικό και σταματάει
όταν κινηθούμε, ή αρχίσει ο νους μας τις ανοησίες Του. Στον ασθενή και γέροντα
δεν υπάρχει ρυθμός αλλά ανία, φθορά, θάνατος. Η Θεϊκή Δόνηση ζωοδοτεί,
ανακαινίζει,

θερμαίνει,

επισκιάζει,

διακοσμεί,

ακτινοβολεί,

μετουσιώνει,

λυτρώνει, εξυψώνει. Η διάκριση αυτή θα βοηθήσει να μην ανησυχείτε, αλλά να
καλοδέχεστε την Ύψιστη Θεϊκή παρουσία εντός^σας. Οι Θεϊκές Δονήσεις ρέουν
συνεχώς από το σώμα μας όπως η θερμότητα της σόμπας. Εμείς νοητικά
224

κατευθύνουμε τις Δονήσεις Αυτές ως Θεϊκή Παρουσία όπου επιθυμούμε να
υπηρετήσουμε, αρκεί να τους επιτρέψουμε να ρέουν ανεμπόδιστα για τελειότερο
Έργο Ζωής. Να μερικές από Άνωθεν και Έσωθεν οδηγίες για να Υπηρετήσουμε
την ολότητα, να κατανοήσουμε την Ενότητα του Σύμπαντος Κόσμου, τη θέση,
την υπευθυνότητα και το έργο μας αλλά και τη Γενναιοδωρία του Θεού. Μείνε
ακίνητος για να Με ακούσεις - Ηρέμησε και μάθε Εγώ Ειμί Θεός. Φέρε τάξη και
ισορροπία επί παντί. Συγκέντρωσε τις πηγές του Φωτός -επικεντρώσου στην
Απόλυτο Τάξη και μείνε Εκεί. Εξαγιάσου να λάβεις -Αγκάλιασε τα Σύμπαντα Ένδυσε τα όλα με λευκό γαλάζιο φως - Ανάπτυξε τη βιολέ φλόγα. Μεταλλάξτε
τον Πλανήτη Γη. Η Απόλυτη Σιγή του Νου αποκαλύπτει το Θεό - Η Ψυχή των
ανθρώπων είναι μία ψυχή και το φως της οδηγεί στο Φως Του Πατέρα. Αν
προλαμβάνεις το κακό, υπηρετείς την ανθρωπότητα. Βάλε σιωπή οι άνθρωποι
βλάπτουν λόγω άγνοιας - Καλέστε βοήθεια από τα μυστικά πεδία. Κατανοήστε
τον Εαυτό σας - Κατανοήστε τα Σύμπαντα ως Κοσμογεννήτρια και
Κοσμοπεριέχουσα - Συνθετοποιούμενη Ουσία, Αρχή και Τάξη. Εκπαιδευτείτε
στον οραματισμό - Επιτρέψτε στις Θεϊκές Παλμοδονήσεις Ήχου και Λόγου να
ρέουν ως Θεία Ουσία, Ύπαρξη, Συνειδητότητα, Ευδαιμονία, Κάλλος και
Αρμονία, ως Μελωδία, Άγιασμα, Άρωμα, ως Δυνάμεις Αναγέννησης Αναβάπτισης - Ανάστασης, Λύτρωσης και Τελειότητας. Η σκέψη και ο Λόγος
οικοδομούν Ηλιακά, Γαλαξιακά, Πλανητικά Συστήματα. Ξεπεράστε την
εγωκεντρική προσωπικότητα - Εισέλθετε στην Υπέρτατη Ειρήνη, την Απόλυτη
Σιγή σώματος, συναισθημάτων και νου, στην Ιερή Ηρεμία για να θεραπευτείτε
και να ταυτιστείτε με τον εντός μας Θεό. Διάχυτη, Ηλεκτρονική Ουσία ο Θεός
έλκει πάσα πνοή κοντά Του. Τα Πάντα είναι δομημένα από τη Μία Νοήμονα,
Κυτταρική Ουσία της Πανσοφίας Του. Κατανοήστε το Θεό ως Ενεργειακή
Παρουσία, θεμελιωμένη στα κύτταρα κάθε ζωής, που σαν ενεργειακά κέντρα
δομούν τις μορφές. Ο Θεός χρειάζεται το σώμα μας αγνό και αρρύπαντο, υγιές,
εφησυχασμένο από επιθυμίες και ψευδαισθήσεις για να εκδηλωθεί ως κίνηση,
παλλόμενη -Δονούμενη ΟΥΣΙΑ, Ύπαρξη Συνειδητότητας και Ευδαιμονίας. Τότε
το σώμα μας γίνεται όργανο -δισκοπότηρο - βάθρο Θεού- ρέει - εκχέει - εκπέμπει
-ακτινοβολεί Τον εντός Θεό και την Πάνσοφη Γενναιοδωρία Του προς κάθε
225

πλάσμα. Ελέγχοντας τα ενδιαφέροντα μας ( τι είναι αυτό που μας υποδουλώνει)
γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, την πνευματική θέση και τον τρόπο επανόρθωσης.
Με το νου - τη Συνείδηση, το ζωτικό αιθερικό σας σώμα ή φορέα και το
δημιουργικό σας οραματισμό διεισδύατε στη Δημιουργία, ταυτιστείτε με την
Ολότητα. Ο Θεός είναι Απόλυτη Καθαρότητα και θα Τον γνωρίσουμε καθαροί
και αρρύπαντοι. Τα αθέατα στοιχεία που δομούν το σώμα μας είναι ο Θεός που
αναζητάμε. Όλες οι ιδιότητες - ποιότητες - Αρχές - Αλήθειες Τελειότητες,
γνωρίσματα του Θεού είναι οι παντοδύναμες Συνειδήσεις Του, εκφράστε στην
πράξη αυτά τα γνωρίσματα, Αγνότητα, Αγάπη, Δικαιοσύνη, Ανιδιοτέλεια
Καθαρότητα είναι παντοδύναμες παρουσίες του Θεού, εκδηλώνοντας έμπρακτα
τις Θεϊκές Αρχές αναγκάζετε το Θεό να ανταποκριθεί, να αποκαλυφθεί, να
ταυτιστεί μαζί σας. Να έχετε τη Θεία στήριξη του Πατέρα - οι Αδελφοί που
αναζητούν περισσότερη αλήθεια, ας μελετήσουν προσεκτικά το βιβλίο του Δ.
Δώριζα «Νόμοι και λειτουργίες.» Υποχρεώνουμε τις Θεϊκές Δυνάμεις να μας
εμπλουτίσουν με Πνευματικές Διευρύνσεις.
Ο Kοσμικός Νόμος επιβάλλει ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ με Πάνσοφες
Σωτήριες ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ.
Εδραιώνεται δια της Ηθικής Συμπεριφοράς των Λαών. Ο Χριστός ως ο
Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι προ πολλού εδώ στη Γη και ορίζει τις Αρχές του
Νέου Πολιτισμού. Αγάπη - Ειρήνη - Δικαιοσύνη - Ισομερισμό αγαθών του
Πλανήτη. Καλεί όσους πιστεύουν σε αυτές τις Αρχές, να συστρατευθούν
διανοητικά και απρόσωπα με τη φωτισμένη Αδελφότητα μέσα από εξαγιασμό
και ηθικό τρόπο ζωής. Εξαγιαζόμενοι θεραπευόμαστε - βιώνουμε-κατανοούμε
-ενδυόμαστε - ακτινοβολούμε το Θεό - διεισδύουμε στο Θεό που, ως ΤΟ ΟΛΟΝ
ΕΝΑ - ως η Απόλυτος Τάξη - ως Μεγάλη Ζώσα Σιωπή - ως Κοσμογεννήτρια
Αρχή - ως το Κοσμικό ΣΤΕΜΜΑ κατευθύνει τη Δημιουργία με Θέληση, Δύναμη,
Επίγνωση και Πανσοφία. Αποδεχόμενοι και Υπηρετούντες τις Θεϊκές Αρχές
εισερχόμεθα στην Αδελφότητα της Ειρήνης, Οίκο του Θεού. ο Νέος Πολιτισμός
Μας οδηγεί από το τέταρτο Βασίλειο στο πέμπτο μέσω Χριστού τρόπου ζωής. Το
πέμπτο Βασίλειο ( Χριστού, Ψυχής, Αγίων) αρχίζει το 2000 και θα διαρκέσει έως
226

το έτος 4150. Εγγυητής για τη θεία πορεία του ανθρώπου, ο Υδροχόος ως
πνευματική αφθονία. Πιάσε το τρένο του Θεού. Εμπιστευτείτε τον Πρίγκιπα της
Αγάπης και πλοηγό στο έργο της επιστροφής των αδελφών μας στον Οίκο Του
Πατρός, είναι ο Κύριος μας ο Χριστός.
Γνώση μέσα από ενορατικές εικόνες, εμπειρίες και μαρτυρίες αδελφών μας.
Ο Θείος Νους αποκαλύπτει τη Δύναμη του Λόγου μας. Μία εικόνα χίλιες λέξεις
-σωστό δίδαγμα, πνευματική Ανάβαση -διεύρυνση Συνείδησης. Ο Λεπτοφυής
Κόσμος ανώτερων διαστάσεων, οι Φωτοδιάνοιες απαντούν σε ανιδιοτελείς
ερωτήσεις μας, με όποιο τρόπο κρίνουν ότι θα λάβουμε τις έσωθεν και άνωθεν
οδηγίες, παροτρύνσεις, αποκαλύψεις, διδασκαλία, εκπαίδευση, μύηση, σωστή
γνώση. Όταν ζητάμε πνευματικές οδηγίες αναγκαίες για την ασφαλή μας πορεία
στο Φως, λαμβάνουμε ισάξιες κατευθύνσεις με τη δική μας ικανότητα
κατανόησης. Υπάρχει η φυσική καθημερινή επίγνωση, επικοινωνία και βιούμενη
εμπειρία στο θεατό μας περιβάλλον. Υπάρχει ο Διδάσκαλος φύση - ήλιος - νερό
- αέρας - γη - αιθέρας - πυρ - ηλεκτρισμός - πληροφόρηση - επικοινωνία.

Υπάρχει ο Θεϊκός ισομερισμός αγαθών Αγάπης, Ειρήνης, Δικαιοσύνης,
Ανιδιοτελούς Προσφοράς. Υπάρχει ο λεπτοφυής κόσμος που μας επηρεάζει
διαισθητικά - εμπνευστικά - ενορατικά, ονειρικά, λογοϊκά, τηλεπαθητικά
-διορατικά - αιθερό - τηλεφωνικά - Η ΑΗΧΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ
-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΦΩΤΟ - ΠΑΛΜΟΔΟΝΗΣΕΙΣ, ακτινοβόλα όντα
διάνοιες με αιθερικά σκάφη UFO όλα μέσα στο ενυδρείο Του Θεϊκές
Συνειδήσεις, Ουσίες, δυνάμεις ΖΩΗ, σε έργο Θεού με Σύμπνοια, ξεκάθαρο
Σχέδιο σε απόλυτο αλληλοεπηρεασμό Συνύπαρξης. Τα πάντα πορεύονται στον
Μεγαλειώδη Ωκεανό της Πανσοφίας του Θεού, που μας συνέχει με τη
λεπτοφυέστατη Ηλεκτρονική Του Ουσία και Παρουσία. Ο αιώνιος Νόμος Ζωής
ορίζει «Το Σκέπτεσθαι εστί Δημιουργείν». Δηλαδή η Θεϊκή ΟΥΣΙΑ που καλύπτει
τα πάντα όταν δεχτεί τη σκέψη μας, τη συνθετοποιεί, τη ζωοδοτεί, τη μορφοποιεί
όπως ο νους μας επιλέγει. Είναι ο δημιουργικός οραματισμός για να
υπηρετήσουμε την ολότητα και η Θεϊκή ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη, το λόγο,
το χρώμα, τις εκφράσεις, τις επιλογές μας και εγγράφει εντός της την εικόνα από
227

φως μέσα στο φως, εδώ και η ευθύνη μας για σωστή διαχείριση της θεϊκής
ουσίας. Σύμφωνα με τον Νόμο του αρρύπαντου της θεϊκής Ουσίας θερίζουμε ότι
οικοδομήσαμε μέσα στη ζωή του Θεού. ο Νόμος Ανταπόδοσης = Καρμικός Νόμος
αμείβει με δικαιοπραξία και επίγνωση κάθε δραστηριότητα μας. Ο Σεβασμός, η
Αγάπη και η ευπρέπεια για τον Οίκο του Θεού είναι ευθύνη μας για να παύσουν
ασθένειες, πόλεμοι, εξοπλισμοί, φυλακές, δικαστήρια, αδιαφορία και νωθρότητα.
Η Τελειότερη Υπηρεσία γίνεται δια της ακτινοβολίας θεϊκού φωτός από εντός
μας και με εναγκαλισμό πάσης πνοής με Θεϊκές Παλμοδονήσεις.
Ήταν αρχές του 1990 όταν κυκλώθηκα από πυρακτωμένες ενέργειες και δεν είχα
την πείρα, να τις εξακοντίσω ντυμένες με κάποιο σχέδιο υπηρεσίας για το γενικό
καλό. Έμεναν μέσα στο σώμα, το πυράκτωσαν και δεν γνώριζα τι να κάνω και
πώς να εκτονωθώ. Οι αθέατοι αναληφθέντες Διδάσκαλοι γνώριζαν ότι εγώ ο
ίδιος με δικούς μου τρόπους είχα ενεργοποιήσει πνευματικές Δυνάμεις και
πάσχιζαν να με διδάξουν τρόπους εκφόρτισης του σώματος, από την ενεργειακή
πίεση μιας πρόωρης κάι ανώτερης μύησης, που χωρίς να το γνωρίζω την
προκάλεσα. Έκανα μπάνιο το Φεβρουάριο, το σώμα κρύωνε από το παγωμένο
νερό της θάλασσας αλλά και καιγόταν από την ενεργειακή πυράκτωση. Οι
Διδάσκαλοι μου έδιναν συνεχώς ενορατικές εικόνες αποφόρτισης. Κατανοώντας
ότι η ενέργεια αυτή έπρεπε να γίνει έργο, υπηρεσία, βοήθεια ανιδιοτελής.
Ρώτησα τον Εαυτό μου ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υπηρεσίας και μου
υποδείχθη ένα ακτινοβόλο ON που ακτινοβολούσε ωκεανούς φωτός, προβολείς
φωτός, λαμπρούς ήλιους. Έτσι διδάχτηκα να φτιάξω ακτινοβόλους Ήλιους σε
διαφορετικά μέρη της Γης και η ηρεμία στο σώμα αποκαταστάθηκε. Μέσα στην
άγνοια μου ρώτησα είναι σωστό αυτό που κάνω; Τότε μία οντότητα
Μεγαλοπρεπής ήρθε σε πλήρες όραμα, ήταν επάνω σε σφαιρικό Τοπίο, ενώ ένας
δίσκος φωτός από άλλο σφαιρικό τοπίο φώτιζε την ολόχρυση οντότητα που
φορούσε ένα τέλεια φινιρισμένο χρυσό ένδυμα, κάποιο εμπόδιο σαν αυλάκι μας
χώριζε. Ήμουν όρθιος απέναντι Του σε απόσταση 50 μέτρων και αρχίσαμε ένα
διάλογο. Εκείνος με εικόνες και εγώ με σκέψεις. Του έδωσα το Ευαγγέλιο με τη
σκέψη μου. Το Ευαγγέλιο στο μέγεθος αυτό που διαβάζεται στις εκκλησίες
228

ντυμένο χρυσό, έφτασε ανοιχτό στα χέρια της Οντότητας. Το πήρε και διάβασε
(Ακούσατε ότι αν λέγει ο Κύριος) παρουσιάστηκε στην ωραία Πύλη ενός Ναού
πέρασε αστραπιαία μέσα από τα σώματα των χριστιανών που ήταν μέσα στο
Ναό, όλοι οι Χριστιανοί πέρασαν ακαριαία από το χρυσό Σώμα της Οντότητας,
μπήκε ακτινοβόλος μέσα μου, κατέβηκε σε μία σκοτεινή άβυσσο ακτινοβόλος
θριαμβευτής, μπήκε στον ωκεανό φωτός που με δημιουργικό οραματισμό
έφτιαξα, έγινε πανίσχυρος προβολέας φωτός, διδάσκοντας με ότι ο καλύτερος
τρόπος υπηρεσίας είναι η ακτινοβολία επί παντί. Είναι η μετουσίωση πάσης ύλης
Σε φως, σε συμφωνία με το Θεϊκό φως της ΖΩΗΣ Του Ενός σε όλα. Πάσα
θεραπεία δια της ομουσιοποίησης των κυττάρων με τα θεϊκά κύτταρα. Για να
κατανοήσετε την

έννοια

ομοουσιοποίηση, παρατηρήστε ένα τεχνίτη

οξυγονοκολλητή. Το ηλεκτρόδιο αναλύεται σε παχύρρευστο φως, όταν η φλόγα
του οξυγόνου αναλύει σε φως το προς θεραπεία μέταλλο έτσι, το φως - φλόγα —
το ηλεκτρόδιο και το μέταλλο

γίνονται παχύρρευστο φως και μέσω της

ομοουσιοποίησης γίνεται η ενότητα μετάλλων και η θεραπεία -επισκευή
ακολουθεί. Η ταύτιση των κυττάρων μας με τα Θεϊκά κύτταρα γίνεται μέσω
ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ. Τότε όλο το σώμα μας πάλλεται από Θεϊκές Φωτο
-παλμοδονήσεις Ιερής ΖΩΗΣ. Όταν ρώτησα, πώς είσαι ψυχή; Λέει, μία αδελφή
μας, πρόβαλλε μέσα από το σώμα μου, μία αιθερική μορφή από διαυγές λευκό
κρυστάλλινο Φως, όμοια με το φυσικό μου σώμα και έμεινε εκεί να με
διακατέχει, να με παρατηρεί, να με επισκιάζει, να με διακοσμεί, να διευρύνει τις
αντιλήψεις και την εμπειρία μου. Όταν ρώτησα την λεπτοφυή από Φως
Παρουσία ποιο είναι το έργο της είπε να φέρω Τάξη όπου δει.
Είμαστε υπό την προστασία Ανώτερων Όντων.
Σε ερώτηση που υπέβαλλα στον εαυτό μου ( εάν είμαι μόνος στην πνευματική
μου προσπάθεια) η απάντηση υπήρξε άμεση και Μεγαλειώδης, αθόρυβη,
ολόφωτη, πανέμορφη, αποκαλυπτική αγάπης και ελέους, υπέρτατης ειρηνικής
Σιωπής, με διδασκαλία και απέραντο δέος γεμάτη κάλλος και θείο εναγκαλισμό
Ζωής.

Διατύπωσα την ερώτηση για αναζήτηση συντρόφων από τον αθέατο

κόσμο για στήριξη και επιβεβαίωση, για αυτό που ενεργούσα για λίγα λεπτά
229

νωρίτερα. Με το νου και τον

ήρεμο

δημιουργικό οραματισμό -γέμιζα τον

αγαπημένο Πλανήτη μας με θεϊκή ζωοδότρα δύναμη, βλέποντας τον ουρανό, να
κατέρχεται λεπτοφυής, δυνατός, ήρεμος και να διαπερνά τον πλανήτη μας
κάνοντας τον γαλάζιο - λευκό, διάφανο, αιθερικό, ακτινοβόλο, ζωντανό και
ανάλαφρο ως Ιερό πλανήτη. Τελειώνοντας την ερώτηση ( εάν είμαι μόνος στην
προσπάθεια Υπηρεσίας προς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΝΑ ) τότε δεν είχα γνώσεις Απρίλιος
1990,άρχισαν να καταφτάνουν λίγα εκατοστά επάνω από το κεφάλι μου λευκές
λωρίδες φωτός από την

περιφέρεια του πλανήτη, κατέφθασαν από όλες τις

κατευθύνσεις ομοιόμορφες λωρίδες φωτός

πλάτους 3 εκατοστών, έγινα το

κέντρο λευκής φωτεινής ομπρέλας, που τα περιφερειακά της άκρα κατέληγαν
στην πλανητική περιφέρεια όπου υπήρχαν Χρυσές οντότητες που έστελναν το
φως Τους, μ' αυτό το Μεγαλειώδη τρόπο. Αυτή η ολόφωτη πλανητική ομπρέλα
έμεινε εκεί για 45 λεπτά δίνοντας μου την απάντηση ότι όχι μόνο δεν είμαστε
μόνοι σε κάθε μας πνευματική προσπάθεια, αλλά και απόλυτα προστατευόμενοι.
Ευχαρίστησα και ευχαριστώ συνεχώς το Θείο Κόσμο της Αγάπης και του
Ελέους, έφυγα για το σπίτι, ενώ η ολόφωτη ομπρέλα με ακολουθούσε επιβλητική
και αθόρυβη. Ήταν

μία εικόνα ( χίλιες λέξεις ) διδασκαλίας, εκπαίδευσης,

έμπνευσης, αδιάψευστης Γνώσης, θεραπείας και Μύησης αλλά και εμπότισης με
τη θεία Ζωή για ανιδιοτελή Υπηρεσία, σε συμφωνία με τα θεία οριζόμενα ,τη
θεία τάξη, το θείο γίγνεσθαι. Οι Αναληφθέντες αθέατοι Αγιοι Διδάσκαλοι μας
παρακολουθούν, μας προστατεύουν, άγρυπνοι υπηρέτες του Θεϊκού Σχεδίου,
επιστροφής των όντων Στον Οίκο Του Πατρός. Είναι η εποχή Υδροχόου και
πνευματικής αφθονίας, κάθε άσωτος υιός εγείρεται από τον τάφο της ύλης ως, ο
έλθων εις εαυτόν, χορτασμένος από τα χαρούπια της δυστυχίας του, που την
εξέλαβε ως ευτυχία, απαρνείται το μικρό του εαυτό, αναδύει από εντός του το
Χριστό Εαυτό και οικοδομεί τη Θεϊκή του πραγματικότητα, την Εγώ Ειμί Θεός
εν Θεώ, επιστρέφων στο σημείο εκπόρευσης του, κατά τη Δημιουργία των
κόσμων, το θρυλούμενο BING - BANG. Ο Θεός αιωνίως Δημιουργεί, Γεωμετρεί,
αριθμό- κατατάσσει το έργο Του, αναμένοντας να Τον αποσυμβολίσουμε , να Τον
κατανοήσουμε, να Τον βιώσουμε και να συνδημιουργήσουμε ως Θεοί, μέσα στο
Μεγαλειώδη ανεξερεύνητο ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.
230

Ποια είναι η Γλώσσα των Κόσμων και των λουλουδιών
και πως εκφράζουν την Αγάπη Τους.
Κάπου σε μία ειρηνική παραλία ξαπλωμένος με ήρεμο νου, έστελνα το αιθερικό
Μου είδωλο ενσυνείδητα και με ενορατική επίγνωση μέσα στην ακτινοβόλο
σφαίρα του Ηλιακού μας Ζωοδότη, κάνοντας το καθημερινό Ηλιόλουτρο του
αιθερικού Μου φορέα, ο οποίος

επιδρούσε εξαγνιστικά, θεραπευτικά και

αναστάσιμα στο φυσικό μου σώμα, γεμίζοντας τα κύτταρα μου με την
αναγεννητική δύναμη της στοιχειακής Δομής του Ηλιακού μας Λόγου. Έτσι
θεραπευόμουν, εξάγνιζα και εκλέπτυνα τους φορείς μου. ( Ποια είναι η γλώσσα
των θείων Κόσμων και των λουλουδιών ρώτησα ήρεμα τον εαυτό μου σαν να
μονολογούσα,

χωρίς το

ακρογιαλιά). Ξέχασα

Φόβο να

με περιγελάσει

στην

ήρεμη

την ερώτηση και έπεσα στη θάλασσα για ένα μπάνιο,

άσκηση με κράτημα αναπνοής. Γέμισα Θεία
εμπειρία

κάποιος

λεπτοφυούς,

διάφανου

και

πλήρωση, γαλήνη, βιωματική

παιχνιδιάρικου

εναγκαλισμού

από

Ευλογημένες παρουσίες πολύχρωμες, μελωδικές με θεία αρώματα, με
διαπερνούσαν αθόρυβα ανέγγιχτα γεμίζοντας με ευτυχία, ειρήνη, δέος, Ιερότητα,
πνευματική γνώση και

ακαριαία μυητική διεύρυνση συνείδησης. Ήταν

λεπτοφυείς, εξαίσιες παρουσίες αγάπης, ελέους, στοργής, θαυμαστές και
παιχνιδιάρες = Άγγελοι Φωτός και Αγάπης. Της Ιερής Αγάπης Τριαντάφυλλα
Χιλιάδες με κύκλωσαν σε βαθύ άλικο Κόκκινο μεθυστικό Πανόραμα, είδα τον
εαυτό μου σ' ένα μεγάλο κυκλικό χώρο ( αλώνι) με δάπεδο από πολύχρωμα
οκτάγωνα, στεκόμουν στο κέντρο και γύρω μου χιλιάδες Κόκκινα Τριαντάφυλλα
παράβγαιναν πιο να με πρώτο αγκαλιάσει. Όλη αυτή η πλατεία γεμάτη από
Τριαντάφυλλα του ενός κλώνου το καθένα σε ύψος 2 μέτρων, πάσχιζαν να
φτάσουν, να με αγκαλιάσουν σαν να τα φυσούσε τρελός αέρας από όλες τις
κατευθύνσεις. Εγώ

ένιωθα ένα φτωχό από αγάπη πλάσμα και αποζητούσα

στοργή, τρυφερότητα και ασφάλεια κοντά τους. Ήταν η θεϊκή απάντηση ότι τα
πάντα είναι Αγάπη και ο μόνος τζαναμπέτης ο άνθρωπος που, παρά τα
ευλογημένα του συναισθήματα, παρά τη διάκριση του νου και της διάνοιας του,
231

παραμένει

σκληροτράχηλος, καλοπερασάκιας, αδιάφορος, ανικανοποίητος,

συμφεροντολόγος, παρ' όλα αυτά ευλογημένος, θεϊκός και παντοδύναμος, σοφός
και δραστήριος, για να αγκαλιάσει με αγάπη το Θεό και Τους Θεούς επί παντί.
Μόνο εξαγιαζόμενοι θεραπευόμαστε δια της αγάπης Του Θεού, που τα έχει δώσει
όλα, αναμένοντας να Τον βιώσουμε, να Τον ενδυθούμε και να μας επισκιάσει με
ηλεκτρονικές

Κυτταρικές

Παλμοδονήσεις

Του,

αναδυόμενος

και

αποκαλυπτόμενος από εντός μας, ως Ζωοδότρα ΟΥΣΙΑ και ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΖΩΗΣ
και ΑΓΑΠΗΣ.
Αυτός είναι ο Θεός.
Απάντηση στην ερώτηση τι είναι Θεός.

Ήταν καθαρό το όνειρο, αν και ήταν όραμα, βρέθηκα μέσα σ' ένα Μεγαλοπρεπή
Ναό με διαστάσεις μήκους, πλάτους, ύψους, όγκου χιλιάδων μέτρων το ύψος του
έφτανε όπως υπολόγισα τα τρεις χιλιάδες μέτρα. Η αρμονία κτίσματος χρωμάτων
διακόσμησης με απορρόφησαν

και ξεχάστηκα θαυμάζοντας το κτίσμα την

πνευματική Μελωδία, την όψη, την ενεργειακή Του Δύναμη, και Ακτινοβολία.
Ξαφνικά ένας σεισμός άρχισε να διαλύει όλο το οικοδόμημα. Έβλεπα ήρεμος να
κατεβαίνουν με ταχύτητα τα συντρίμμια του Ναού και περίμενα το τέλος, αφού
δεν υπήρχε περιθώριο χρόνου και τρόπου διαφυγής.

Από το πουθενά πήδηξε

εμπρός μου ένας άνθρωπος γίγαντας, γυμνά χέρια, πόδια, λευκά μαλλιά, γένια,
λευκή ενδυμασία σήκωσε τα χέρια του ψηλά και έδωσε την εντολή ( ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΑΣ) αμέσως όλα τα συντρίμμια σταμάτησαν την πτώση, ανέβηκαν στα
ύψη και τοποθετήθηκαν επακριβώς στη θέση τους και ο Ναός έγινε τέλειος, όπως
ήταν πρώτα. Ο Γίγαντας γύρισε και μου είπε. Αυτός είναι ο Θεός. Τότε ήρεμα
είπα και τι δουλειά έχω εγώ με το Θεό; ποια η σχέση μου; Εγώ είμαι ένα
αμαρτωλό ανθρωπάκι. Είσαι υιός Του και δεν έχει δυνατότητα να σε απαρνηθεί,
απλά εσύ θα πονέσεις μέχρι να Τον αναζητήσεις, είναι εντός σου, είσαι εντός του
και σε περιμένει. Μελέτησε προσεκτικά την Αγία Γραφή και θα Τον γνωρίσεις,
γέμισε την καρδιά σου με έλεος, Αγάπη, ανιδιοτέλεια, σήκωσε τα βάρη των
αδελφών σου. κάλεσε Το Θεό, είναι εντός σου και επί παντί, γίνε η έκφραση,
232

όλων των απλών εντολών, οδηγιών, ρημάτων, αυτά που σεις ονομάζετε τάλαντα,
ιδιότητες, αγνότητα, Αγάπη, Δικαιοσύνη και ότι αληθινό σας έχει διακοσμήσει.
Όμως δεν είναι άνθρωπος, γίνεται όλες οι μορφές, για κάθε ανάγκη, είναι ο ΩΝ,
Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Σ' ευχαριστώ για την τιμή που Μου κάνεις
προσευχόμενος. Σίγησε το νου σου και θα Με γνωρίσεις εντός σου, από τότε δεν
ξέχασα τα λόγια ΤΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ. Μετά από αυτή τη θεία
εμπειρία, ποια Δύναμη μπορεί να μου βάλει αμφιβολίες και να με παραπλανήσει,
έχω γίνει ωκεανός ακατανίκητης Δύναμης, πίστης, αφοσίωσης και Υπηρεσίας
στο ΟΛΟΝ ΕΝΑ και ξανακτίζω το δικό μου Ναό, όμοιο με τον ΔΙΚΟ ΤΟΥ.
Στους αδελφούς μας που περιμένουν να βρουν χρόνο για να ασχοληθούν με τον
πνευματικό προσανατολισμό, ο χρόνος είναι Κατάλληλος τώρα, με την ανά πάσα
στιγμή σωστή μας συμπεριφορά, την εν Χριστώ ζωή, τον ηθικό τρόπο ζωής.
Εγώ και ο Πατέρας μου συνεχώς εργαζόμεθα. Οι ανιδιοτελείς αιτήσεις και
ερωτήσεις δεν είναι πνευματική αλαζονεία.
Για κάθε πνευματικό ερώτημα που, κυρίως αφορά Το γενικό καλό και
υποβάλλεται με ανιδιοτέλεια, υπάρχει και η σχετική απάντηση, αφού μέσα στην
ερώτηση υπάρχει και η απάντηση που δίνεται από τον Εσώτερο ένοικο, την Εγω
Ειμί παρουσία, τον εντός μας θεό, τη Λογοϊκή Αλήθεια, τον αδιάψευστο θεϊκό
164

Νου και Πνεύμα Ζωής. Κατά την πίστη σας γέννοιτω λέει ο Κύριος μας ο
Χριστός, έτσι λαμβάνουμε τόσο, όσο πιστεύουμε, ή, όσο αμφιβάλλουμε. Ερώτησα
τον Εσώτερο Κύριο μας με απλό ήρεμο και ανιδιοτελή τρόπο ( Τι εννοείται στην
Αγία Γραφή όταν ο Κύριος λέει, Εγώ και ο Πατέρας μου συνεχώς εργαζόμεθα). Η
απάντηση ήρθε με ενορατική και απόλυτα περιγραφική μορφή και εικόνα.
Εμφανίστηκε Καθαρή και αρρύπαντη, Μεγαλειώδης, Απειροσύνη ανατολικά στο
λευκό - γαλάζιο Ουρανό. Επάνω σε Αυτή την Απειροσύνη εκινήτο ανατολικά και
ανοδικά μία Δύναμη με ρυθμικό βομβό συνταράσσοντας τους ουρανούς και
έμοιαζε με μίας ασύλληπτης έκτασης λεία επιφάνεια νερού που έτρεχε και
κάλυπτε την απειροσύνη του διαστήματος, την επικράτεια του Θεού
233

συγκλονίζοντας τους Κόσμους, ενώ πίσω της εκσφενδόνιζε δισεκατομμύρια
πολύχρωμες μπάλες φωτός κάθε μεγέθους. Ήταν νέο - απελευθερωμένες Φώτο
-Διάνοιες που επάνδρωναν Κενά μέρη του Διαστήματος με Θεϊκές Δωρεές, Θείες
Αρχές, Ιδέες και ιδιότητες μέσα από Την Πανσοφία Του Μοναδικού Γεννήτορα
των πάντων Θεού. νέος Τρόπος Δημιουργίας με έτοιμες ενσυνείδητες
Παντοδύναμες ακτινοβόλες, Αιθερικές, Τάχιστες, φωτοδιάνοιες, εντεταλμένες να
πληρώσουν τους κόρφους Του Θεού, εκφράζοντας το έργο και την ιδιαιτερότητα
που τις, τίμησε Εκείνος, ο Θείος Γεωμέτρης της Καθολικότητας. Έτσι
Δημιουργεί ο Θεός δίνοντας το μάθημα στον άνθρωπο να γίνει συνδημιουργός
Του, όταν απελευθερώσει τον εντός του Θεϊκό Κεραυνό και γίνει Θεός εν Θεώ,
φως εκ Φωτός, Ζωή εκ Της ΖΩΗΣ Του Ενός. Αναδύσατε αδελφοί το Χριστό
Εαυτό, την εν Χριστώ Ζωή, τον ηθικό και εξαγιασμένο τρόπο ζωής.
Θεραπεύσατε και μεταλλάξτε Τα Σύμπαντα σε θείους Καταυγαστήρες της
Μεγαλοσύνης του Θείου Ιερού Πολυτάλαντου Πατέρα μας Θεού και έτσι
Υπηρετείτε Το Θεϊκό Σχέδιο και την Ολότητα.
Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ = ΟΤΙ ΣΠΕΡΝΟΥΜΕ ΘΕΡΙΖΟΥΜΕ
Το Κάρμα του Παναγιώτη = Το Χρέος Του
Αρχές του 1988 θέλησα να βοηθήσω ένα παιδί 14 χρονών που από τη μέση και
κάτω είχε μείνει μωρό. Πίστευα ότι με μασάζ θα επέφερα φυσιολογική
κυκλοφορία ενέργειας και ζωντάνιας. Συνεννοήθηκα με τους γονείς Του να κάνω
αυτά τα μασάζ με αιθέρια, έλαια ευγνωμοσύνη και Αγάπη στο Θεό, στο παιδί και
τους επί παντί αδελφούς μας, εν ονόματι των θείων Νόμων αγαπάτε - συγχωρείτε
και υπηρετείτε ανιδιοτελώς. Η Μητέρα του έκανε μασάζ στο ένα χέρι και πόδι
και εγώ στο άλλο εναλλακτικά. Το πρώτο βράδυ που άρχισε αυτή η ανιδιοτελής
βοήθεια στον ( Παναγιώτη έτσι ονομάζεται το παιδί). Όταν βγήκα από το σπίτι
του να πάω στο δικό μου γεμάτος πίστη, ότι το παιδί θα γινόταν καλά, άκουσα
ένα θόρυβο στον ουρανό σαν να έτρεχε ένα σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο που οι
ξεφτισμένες λαμαρίνες του έκαναν ένα συνεχή μεταλλικό θόρυβο. Έστρεψα προς
τον ουρανό και εκείνη τη στιγμή ένα όχημα παράξενο περνούσε ψηλά επάνω από
μένα ήταν μισός άνθρωπος, μαύρος σε όλο του το σώμα, αξύριστος και στην
234

πλάτη του κολλημένο ένα κασόνι αυτοκινήτου, όλο αυτό το κατασκεύασμα
έτρεχε με θόρυβο πάνω στον ουρανό, έβλεπα καθαρά κάθε λεπτομέρεια ακόμη
και στις εκφράσεις του προσώπου του. Φτάνοντας ακριβώς πάνω από το κεφάλι
μου φωνάζει, είμαι το κάρμα του Παναγιώτη και έσπευσε να εξαφανιστεί, όταν
Του απάντησα και Εγώ είμαι το άφες αυτοίς, το αγαπάτε αλλήλους και το
υπηρετείτε ανώνυμα, αθόρυβα και αταλάντευτα ανιδιοτελώς. Τα μασάζ
συνεχίστηκαν για τρεις μήνες με μακροπρόθεσμα ίσως αποτελέσματα.
Οποιαδήποτε υπηρεσία με ενδιαφέρον στοργικότητα και Αγάπη θεραπεύει εμάς
και τους αδελφούς μας, αφυπνίζει τον Εσώτερο Εαυτό μας που είναι σχέτη ουσία
Καλοσύνης, είναι πυρ - φως - Αγάπη, Λύτρωση , Δύναμη, Ομορφιά, Ευδαιμονία.
Η Ζωή και η πηγή ανώτερων εμπνεύσεων απελευθερώνει Τον Κεραυνό Θεό
εντός μας. Οδήγησε Κύριε τα βήματα μας εκεί που μας χρειάζονται. Ω Κύριε της
Ζωής, της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, του Κάλλους και της Αρμονίας που
ενοικείς εντός μας, Σε ευγνωμονούμε που υπάρχεις.
Είμαι ο Πύρινος Δρομέας Σου Κύριε.
Μετά το τέλος κάθε προσευχής τελειώνω με τη φράση ( είμαι ο πύρινος
δρομέας Σου Κύριε). Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημα Σου. Λάμπρινόν μου την
στολήν Φωτοδότα και σώσον με. Ο νους

είναι δημιουργός της σκεπτομορφής

μας. Νοερά στο νου μου ερχόταν η εικόνα του σούπερ - μαν , έτσι φαίνεται ότι
έγινε αληθινός ο πύρινος δρομέας μου. Ένα απόγευμα περπατούσα σ' ένα
πεζοδρόμιο, ο ήλιος έγερνε και τον απολάμβανα μια και έχω φιλίες μαζί του
χρόνια πολλά. Διαισθητικά γύρισα το βλέμμα μου πίσω και τότε είδα έναν
αιθερικό άνθρωπο να τρέχει ολόφωτος στη μέση του δρόμου κρατώντας πυρσό
φωτός. Η φλόγα του είχε μεγάλες διαστάσεις. Τα αυτοκίνητα περνούσαν και ο
λεπτοφυής από λευκό καθαρό φως άνθρωπος έτρεχε σε στυλ δρομέα που
μεταφέρει δάδα φωτός ολυμπιακών

αγώνων,

αμέριμνος,

άφοβος,

άθικτος,

ζωντανός, ευκίνητος, ολόφωτος, άτρωτος, ακούραστος, πανέξυπνος. Κατάλαβα,
ότι ήταν ο πύρινος δρομέας που τόσα χρόνια οικοδομούσα εν αγνοία μου με τη
σκέψη και το λόγο. Άφησα το πεζοδρόμιο καθώς με πλησίαζε, μπήκα μπροστά
Του και άρχισα να τρέχω στο ίδιο στυλ δρομέα, με έφτασε μπήκε μέσα στο σώμα
235

μου χωρίς καμία δυσκολία ή αναταραχή. Τρέξαμε μαζί για λίγο, ενώ Τον έβλεπα
εντός μου να προεξέχει αφού ήταν μεγαλύτερος μου. Ξαφνικά Τον έχασα,
ψάχνοντας γύρω μου, Τον εντόπισα στον ουρανό, σύνορο με τη γη να Τρέχει με
τον πυρσό του γύρω - γύρω στον ουρανό. Έκτοτε όταν Τον αναζητώ είναι εκεί
ακούραστος δρομέας και ο πυρσός Του δυνατός για κάθαρση σε ότι δεν είναι ιερό
και όσιο. Θείος Θεραπευτής. Δίνω στον πυρσό του όλα τα χρώματα εναλλάξ
αφού κάθε χρώμα είναι θεία Συνείδηση με ειδική αποστολή και έργο μέσα στη
Δημιουργία και Το Θεϊκό Σχέδιο. Τον έχω παρέα και Ρομφαία Κάθαρσης πάσης
σαθρώτητος
Λάβετε Τάχιστη Μυστική Μύηση και βιούμενη εμπειρία Του Θεού.
Αναπτύξτε εντός σας Ιερά Σύμβολα Δύναμης - Θέλησης Αγάπης ΖΩΗΣ
-Δημιουργίας. Η απόρριψη παντός περιττού μας ενώνει με το ΘΕΟ.
Θεραπευθείτε και Θεωθείτε Αδελφοί συντρίβοντας τα ψεύτικα σύμβολα υλικών
προσδέσεων = πάθη - δόξα - χρήμα - σεξ - αποκτήματα - θησαυρούς, κειμήλια
σκουπίδια φθοράς και πλάνης. Λυτρωθείτε Αδελφοί και εισέλθετε στο Φως,
γινόμενοι συνεχώς Θεϊκές Ιδιότητες - η Αγνότητα - η Αγάπη - η Δικαιοσύνη
-έλεος - αλήθεια - αισιοδοξία - καλοσύνη - στοργικότητα και τρυφερότητα
-Ταπεινότητα και Ιεροπρέπεια. Εγκαθιδρύατε εντός σας και επί παντί Ειρήνη
-Γαλήνη - Ισορροπία - Ανιδιοτέλεια - ορθές σχέσεις - Ορθό Λόγο - Αφοβία για το
Θεό - προσοχή για το αμάρτημα. Έτσι αρρύπαντοι Ανέρχεστε Θεοί εν Θεώ. Έτσι
γίνεστε

παντοδύναμα

ακτινοβόλα όντα,

καταυγαστήρες Θεϊκής Ουσίας

-Ύπαρξης - Συνειδητότητας - Ευδαιμονίας^ - κάλλους και Αρμονίας. Με το νου
και το λόγο διατάξτε τον Εαυτό σας για ότι Ιερό και Όσιο επιθυμείτε να
οικοδομήσετε. Ιδού η μεγάλη και Τάχιστη Μυστική Μύηση για Τον Αληθινό
Θεό. Η νέα εποχή διατάσσει « Γκρεμίστε τους ψεύτικους Θεούς των υλικών
προσδέσεων». Η νέα εποχή διαγράφει πάσα πεπερασμένη γνώση και πάει
ολοταχώς το Δρόμο του Θεού. Σαν σύμβολο δύναμης, δημιουργήστε στη θέση
της ΕΓ?1 ΕΙΜΙ = 15 εκατοστά άνω της κεφαλής, ένα ακτινοβόλο Ήλιο, μείνετε
εκεί έως ότου υλοποιηθεί και λάμπει ανά πάσα στιγμή. Είναι Μύηση - Ταύτιση
-Σύνθεση - Δημιουργία - Συν Θεώ και εν Θεώ. Μέσω Σιγής - Αρμονίας και
236

Ισορροπίας, το σώμα εκχέει την εντός του θεϊκή Ύπαρξη, όπως η θερμάστρα τη
θαλπωρή της.

Αλήθειες και Συμπεράσματα ΖΩΗΣ.
Το καλύτερο άρωμα λέγεται Αγνότητα και Ανιδιοτέλεια. Η εξισορρόπηση
τάσεων -ενεργειών - δυνάμεων - εκφράσεων και δράσης οικοδομεί εντός μας
πανίσχυρη διάνοια - φωτισμένο νου - Σοφή ενεργό νοημοσύνη - πνεύμα
Συνείδηση Ζωή, Θεό. Ειρωνευόμενοι - κομπάζοντες - αποστρεφόμενοι και
επικρίνοντες τη ΖΩΗ, βάζουμε διαχωριστικά εμπόδια μεταξύ του εαυτού μας και
της ζωής που λέγεται Θεός. Πάσα θεραπεία μέσα από Υπέρτατη Ειρήνη
-ατροποποίητη Σιγή φυσικού - αισθαντικού - νοητικού - μέσα από την εντός και
εκτός μας Απόλυτο Τάξη - την Ιερή Ηρεμία - τον Ανιδιοτελή ισομερισμό του
καλού - του ωραίου - του συνεχούς. Θεϊκός γιατρός το άφες αυτοίς με
κατανόηση. Η συνεχής Διεύρυνση της αντίληψης, ο φωτισμός της συνείδησης, οι
ορθές επιλογές, η διάκριση του Θεϊκού από το υλικό και πεπερασμένο, μας
εμπλουτίζουν με Θεϊκές ιδιότητες. Η καθαρότητα, ο εξαγνισμός, η αποδοχή της
ολότητας, η ενεργοποίηση Θεϊκών Νόμων, είναι Μύηση και πορεία στο φως, που
κάνει τον υλικό άνθρωπο καταυγαστήρα αιωνίου ζωής. Η χαλιναγώγηση των
παθών και πάσης απρέπειας επιτρέπει στον εντός μας Ένοικο Θεό να αναδυθεί,
να πληρώσει και να επισκιάσει τους φορείς μας, με την μυριόμορφη παρουσία
Του. Ο εκστατικός διαλογισμός μας ενώνει με την Υπερπροσωπική και
Υπερβατική Ζωή, Θεό, ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Εναγκαλιζόμενοι νοερά και ενσυνείδητα, το
χώρο - χρόνο - την Απειροσύνη ως ΟΛΟΤΗΤΑ λαμβάνουμε πάσα πληροφόρηση,
διαισθητικά, εμπνευστικά - ενορατικά - τηλεπαθητικά, διορατικά, Λογοϊκά. Το
μεγαλύτερο εμπόδιο για το πλησίασμα στο θεό, είναι ο ατίθασος αντάρτης νους
μας, όταν σιγήσει ο νους, προβάλλει ο θεός, ως Ιερός κυματισμός ζωής από εντός
μας. Η πληροφόρηση και καθοδήγηση από τον Άηχο Ήχο = φωνή της σιγής
έρχονται από την κρυσταλλική πηγή του Αογοΐκού πεδίου = ΑΛΗΘΕΙΑ. Κάθε
ένας μας και κάθε πνοή, ενέχουμε εντός μας τη Θεϊκή στήριξη - εποπτεία παρουσία και πάσα δυνατότητα ομοουσιοποίησης μας εκ Θεού -Συν Θεώ - προς
237

το Θεό - για το Θεό. Πάσα θεία Αρχή - Ιδέα - Νόμος -Ιδιότητα - Αλήθεια, είναι
αφ' Εαυτού της Θεία Συνείδηση, Δύναμη ζωής, Θεία αυθύπαρκτη αδιάψευστη
Τελειότητα, Πανσοφία παντοδύναμη επί παντί Παρουσία. Ότι κι αν κάνουμε λέμε - ακούμε, όπου κι αν κινούμεθα, όπου κι αν βρισκόμαστε, είμαστε ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ

ΕΠΙΓΝΩΣΗ

-

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

-

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

-

ΖΩΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ -ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΔΙΟΡΑΤΟΥ ΑΑΛΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΕΟΥ. Ας παύσει
κάθε ρύπανση -ασχήμια - βεβήλωση και αναίδεια, για να εγερθεί η αλήθεια - το
Φως - η ζωή - ο γενναιόδωρος Πατέρας Θεός εντός μας, είμαστε ο ΕΑΥΤΟΣ Του.
Κατανοούντες και εξαγιαζόμενοι προχωρούμε στον ΟΙΚΟ ΤΟΥ. Μην επιτρέπετε
σε κανένα Ξερόλα να γκρεμίσει τον εντός σας Θεό. Θεοί εστέ. Με μόνη την
Αγνότητα σας θα υποχρεώσετε το Θεό να ΑΝΑΔΥΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΣ ΣΑΣ, είναι
το τέλειοι Γίνεσθε. Τελειοποιούμενοι ταυτιζόμαστε με την ανάλογη Θεϊκή
Τελειότητα. Θεός, το Μεγαλειώδες ΟΧΗΜΑ για κάθε αδελφό, εισέλθετε. Ο Θεός
να σας προστατεύει και κατευθύνει Αμήν και Γένοιτω.
Επιβεβαίωση για την προέλευση - το σκοπό και τον προορισμό
μας.
Είμαστε το Σπέρμα της Απόλυτης Γνώσης - Η Πύρινη ποιότητα Ανεξάντλητης
Αγάπης και πάσης Αρμονίας. Γεννηθήκαμε από και μέσα στο Λόγο Φως Ήχο
ΑΛΗΘΕΙΑ Τελειότητα. Μας γαλούχησε η πανσοφία του Τρισυπόστατου Θεού,
μας πλήρωσε η Μουσική των Σφαιρών της Απειροσύνης. Ήρθαμε στο Φως της
Ζωής από τη Δημιουργική εκτόνωση του Νου του παντός. Εκπορευτήκαμε από
τη Μεγαλειώδη Ουδετερότητα του Πάνσοφου Δημιουργού, σαν συμμετρία της
χάρης και του ελέους του Πατέρα Θεού. Οδεύουμε μέσω ισορροπίας στο
Ανάκτορο του Ανεκδήλωτου ΟΝΤΟΣ, στην Ταύτιση μαζί Του. Είμαστε η
απόδειξη του Αυθύπαρκτου του Ατελεύτητου του Αιώνιου. Το έργο μας, να
ταυτιστούμε ως ομοούσιοι με την Ενιαία Ύπαρξη Ουσία και παρουσία. Χρέος
μας να υπηρετήσουμε ως Θεοί εκ Θεού το δικό Του Διάταγμα της Αγάπης,
Τάχιστοι Δρομείς Αγγελιοφόροι, πύρινοι δρομείς ολόφωτα όντα εκ του Φωτός
Του ενδεδυμένοι. Τα αποτυπώματα της Θεϊκής μας πορείας στο αιώνιο Τώρα
238

μαρτυρούν την Πανσοφία Σου Κύριε. Το σημείο των καιρών είναι η συνεχής
μάχη του Φωτός με το Σκότος. Επικαλεστείτε Αδελφοί την Τελειότητα, το
θετικό - το ακτινοβόλο το τέλειο και αυτό θα ανταποκριθεί - θα ταυτιστεί μαζι
Σας, ανάλογα με τη δύναμη της πίστης Σας.
Η Κλίση και η Ένωση με τον Πατέρα διά του Λόγου Του
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έχει τονίσει το «Δι' Εμού θα πάτε στον Πατέρα
Θεό» μέσω δηλαδή της Χριστοποίησής μας. Αυτό θα κατορθωθεί με τη συνεχή
διόρθωση μας. Που είναι η απελευθέρωση μας από υλικές περιττές επιθυμίες
πάσης μορφής.
Ο Πατέρας Θεός μας καλεί συνεχώς κοντά Του με "το Λόγο Του που ακούεται
συνεχώς και αιωνίως σε όλη την Απειροσύνη Του. Το κάλεσμα αυτό ονομάζεται
Θεία Έκφραση - Θείος Λόγος - Θείος Άηχος Ήχος ΩΜ που δονεί τα σύμπαντα
-ονομάζεται Θείο Ηχητικό ρεύμα - Δημιουργικό αίτιο - Ομιλία Του Θεού
-Μουσική των Σφαιρών και Πνευματικών πεδίων - Μελωδία των Ουρανών που
εγείρει τους κόσμους, τους κρατάει στη Ζωή - έκφραση - δράση και δημιουργία.
Ο Θείος Ήχος. Το Αιώνιο Σάλπισμα, που καλεί κάθε πνοή - εξαγνίζει κάθε
πλάσμα να εισέλθει στην Αυλή Του Θεού αρρύπαντο, μοιάζει με ουράνια
καμπάνα, με αδιάλειπτο ΩΜ, με το ήχο τζίτζικα - ή πίπιζας - αρχαίας λύρας
-Βίνας - λαούτο που εντός Του χωράει κάθε λόγος. Αυτό το Θείο Ήχο Θεϊκό
Κάλεσμα το παραχωρεί ο Αρχιερέας Χρηστός όταν κρίνει ότι η διορθωτική μας
προσπάθεια είναι τίμια - επίμονη - συνεχόμενη - βελτιούμενη -Χριστοποιούμενη.
Θα ακούσουμε το Θείο Ήχο - Θεϊκό Κάλεσμα - ως Ηχητικό ρεύμα από το δεξιό
μας αυτί, αν και πηγάζει από την κεφαλή που λέγεται και πνευματική καρδιά,
θέση και προσκλητήριο Του Θεού. επικεντρωμένοι με ξεχασμένο τον υλικό μας
εαυτό και το νου σε απόλυτη Σιγή, στο Κέντρο μετώπου - Υπόφυση - τρίτο μάτι θέση ψυχής και προσευχόμενοι στο Τριαδικό Θεϊκό όνομα θα ακούσουμε το Θείο
κάλεσμα σαν συνεχή και αδιάλειπτο εσωτερικό Ήχο που μοιάζει με ένα συνεχές
iwvww ΩΜ - ΑΟΥΜ - Αμήν που μας πληρώνει με Θεία γαλήνη ημερεύει τον
αντάρτη νου (τσίτα), κυριαρχεί στους φορείς μας και αμείβει τις προσπάθειες
μας. Είναι ο μέγιστος θησαυρός - η σιωπηλή μελωδία του Πνεύματος - ο Λόγος
239

και λατρεία Του Πατέρα προς κάθε Του πλάσμα. Είναι το κάλεσμα να
εισέλθουμε στο Βασίλειο Του, αφού εκφράσουμε έμπρακτα τις Θεϊκές Αρχές Ιδιότητες - ποιότητες - εντολές μέσω κυριαρχίας του νου και των παθών μας.
Ο Θείος Λόγος Ήχος ΩΜ όνομα Θεού, Δημιούργησε και συγκρατεί τα
σύμπαντα. Είναι ο Άγραφος Νόμος - η σιωπηλή ομιλία, αόρατη στα μάτια,
απρόφερτη στη γλώσσα, άπιαστη από το αυτί, είναι το ασύλληπτο, Αιώνιο
Όνομα, ο Ειρηνικός μελωδικός ωκεανός που διακατέχει τη ΖΩΗ. Τα πάντα ζουν
μέσα στο Μεγαλειώδη Θεϊκό ωκεανό Γνώσης - Δύναμης - Ελέους &
Γενναιοδωρίας. Θείος Λόγος - Φωνή Θεού - Άγιον Πνεύμα - Αλήθεια - Υψηλή
Τελειότητα ύψιστη παρουσία Θεού, ο Παντοδύναμος Ήχος, η οσία ενοσίοις
Δωρεά και παρουσία Του Δημιουργού μας, Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΙΑΧΥΤΟΣ,
ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΟΣ. Σωτήριος άγραφος - άφατος Νόμος διακατέχει τα πάντα,
ζεί μέσα στο σώμα μας Δωρεά και Παρουσία Θεού, ο ελευθερωτής των
φυλακισμένων ψυχών, οδηγεί σε αιώνια ευδαιμονία και ένωση με το Ύψιστο ΟΝ.
Το Θείο κοχύλι που διασαλπίζει την κυρίαρχη Θεϊκή Πανσοφία, πλημμυρίζει το
νου, θεραπεύει, μαγεύει, δρα. Μοιάζει με μεγαλόπρεπη πτώση Υδάτων.
Όσο περισσότερο ακούτε το Θείο Ήχο, τόσο εξαγνίζεστε από την Παντογνωσία,
Παντοδυναμία και Παντεποπτεία Του. Ο εξαγνισμένος από το Θείο Ηχητικό
Ρεύμα θα μάθει τα πάντα για τον Άπειρο Κόσμο του Θεού, αφού ο ίδιος ο Αόγος
Ήχος είναι και η μορφή του Αόρατου, του Απείρου - Του Υπέρτατου Κυρίου.
Κρατήστε τη συνείδηση σας στο Θείο Λόγο Ήχο Ζωής, σβήνει κάθε αίσθημα 169
πόνου, είναι η χάρις του Θεού. Η τροφή, όσων ακούουν το Θείο Ήχο, είναι γάλα ζάχαρη, νωπό βούτυρο που καθαρίζει αίμα και κύτταρα με συνεχή
παρακολούθηση του Θείου Ήχου, που είναι η ρίζα όλων των πραγμάτων και ο
προστάτης όσων πιστεύουν αγαπούν και αφοσιώνονται στο Θείο Κόσμο και τα
Θεία Οριζόμενα. Ο Θείος Ήχος εξαγνίζει το νου, τον κρατάει απερίσπαστο και
τον ωθεί σε επαφή με τον Ύψιστο Κύριο, την ευσπλαχνία, τη χάρη Του, αλλά και
την εξαφάνιση του χωριστικού μας μικρού εαυτού, μέσα στη Θεϊκή Αφθονία.
Ο Θείος Ήχος που είναι η ίδια η ζωή του Υπέρτατου Κυρίου αντηχεί ως Θεία
Δωρεά αιωνίως εντός μας. Ζητάτε τη χάρη να βιώσετε το Λόγο και την παρουσία
Του Πατέρα εντός σας για να παύσουν οι επαναγεννήσεις, αφού ο νους παύει τις
240

υλικές του επιθυμίες και παραμένει ενωμένος εν Θεώ, συν Θεώ και εκ Θεού. Ο
Θείος Ήχος αντιπροσωπεύει τα πάντα, είναι το στήριγμα του παντός, υψώνει τα
πάντα στην αφθαρσία, σβήνει τα λάθη, τη γέννηση, το θάνατο, τα δεσμά, την
άγνοια, μας τοποθετεί στην Αυλή Του Κυρίου.
Πρώτα ο Λόγος και το Φως ακολουθεί και μέσα στο φως παν δημιούργημα
απορρέει. Κλείνοντας τα αυτιά σας με τις παλάμες σας θα ακούσετε το Θείο
Άηχο Ήχο.
Ζητάτε Τον Αληθινό Θεϊκό Θησαυρό με απόλυτη Πίστη και όλα θα
εισακουστούν.
Η δύναμη της Θέλησης μας για το καλό των Λαών
είναι Ευλογημένη Θεϊκά

Η Δύναμη της Θέλησης μας για ότι καλό ωραίο και συνεχές, αποκαλύπτει τη
Θεία φύση του ανθρώπου. Η δε αναγνώριση της θειότητας επί παντί είναι ο
θρίαμβος της Αγάπης Του θεού και το αγαθό αυτό είναι αναπότρεπτο. Το
σκοτάδι συντρίβεται συνεχώς, έχετε πίστη στην Αλήθεια & Τελειότητα. Η αγνή
πνευματική θέληση για να βρούμε τον Οίκο του Θεού, ορθώνεται όλο και πιο
ισχυρή, σε κάθε απειλή, όταν την επιλέξουμε με εμπιστοσύνη στην εντός μας
Θειότητα — ιερότητα & Αλήθεια. Ο άνθρωπος κατανόησε ότι κάθε κρίση είναι
δικό του πρόβλημα και όχι μόνον Θεού και κυβερνήσεων. Έτσι συμβάλλει
αποφασιστικά και δυναμικά για να θριαμβεύσει το καλό του συνόλου, με
υπευθυνότητα, θέληση, δύναμη, δημιουργικότητα, αγάπη και φαντασία που είναι
η βάση για τις εσωτερικές Θεϊκές ικανότητες εντός μας. Η θέληση για το καλό
της ολότητας γίνεται τοίχος για κάθε κακόβουλη δράση και την συντρίβει, αφού
η ίδια η θέληση για το καλό γίνεται ταυτόχρονα Δυναμική επίκληση θεάρεστη
καλοδεχούμενη και ευλογούμενη από το Θεό και τις Δυνάμεις Του. Η θέληση για
το γενικό καλό είναι πράξη δημιουργίας της ανθρώπινης ψυχής, που κατευθύνει
το νου και την προσωπικότητα να συνεργαστεί και να συνυπηρετήσει το Θείο
αυτό έργο.

241

Τέλειοι γίνεσθε: Όταν με δυναμική θέληση εφαρμόζονται οι Θεϊκές Αρχές και
εκδηλώνονται στην πράξη Θεϊκές Ιδιότητες - Ποιότητες - Νόμοι και Τάλαντα
που επισφραγίζουν την οδηγία Του Χριστού, Αγαπάτε Αλλήλους,Κατανοήτε
Αλλήλους, Υπηρετείτε εαυτούς και αλλήλους, τότε είμαστε στον αλάνθαστο
δρόμο για το Θεό και κάθε άρνηση συντρίβεται. Έτσι επέρχεται η Θεϊκή ειρήνη,
η Θεϊκή αγάπη, η Θεϊκή Δικαιοσύνη και ο Θεϊκός Ισομερισμός των αγαθών, για
να παύσει η αντιπαλότητα, η δυστυχία και η άγνοια. Έτσι ο Αγαπημένος
πλανήτης Γη θα μεταλλαχθεί από πλανήτη σκιάς σε Ιερό Πλανητικό Λόγο - ON Ζωή, φωτίζοντας τα εντός Του βασίλεια ορυκτό - φυτικό - ζωικό - ανθρώπινο.
Κάθε αδελφός και κάθε αδελφή με θέληση, δύναμη - δημιουργικότητα, ας
επιτρέψουμε στην εντός μας Θεϊκή παρούσα πραγματικότητα να αποκαλυφθεί να
αναδυθεί και να μας οδηγήσει αλάνθαστα στον Οίκο Του Πατέρα, από όπου
προήλθαμε. Ο Θεός είναι Καθαρότητα και Τελειότητα, καθαροί και τέλειοι θα
Τον συναντήσουμε. Η Αγνότητα και καθαρότητα διαγράφει αμαρτήματα,
προλαμβάνει & θεραπεύει πάσα ασθένεια, μας χαρίζει ανώδυνη μακροζωία και
μας οδηγεί στην πύλη του Πατέρα Θεού. Η Αλήθεια είναι στην έμπρακτη
εκδήλωση των θεϊκών Νόμων και κανένας Ξερόλας δεν μπορεί να μας
παραπλανήσει. Εκφράζοντες στην πράξη Θεϊκές ποιότητες θα είστε οι δυνατοί
συν Θεώ - εν Θεώ και εκ Θεού. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι η γρήγορη μυστική
Μύηση για την επιστροφή μας στον Πατέρα Θεό, Γεννήτορα και Δημιουργό
πάσης Ζωής. Κραταιοί έστε μόνον συν Θεώ.
Σε απόλυτη σιγή και Αγνότητα ο νους κάνει, το σώμα πομπό και δέκτη
ακτινοβόλου φωτός. Όποιος νικήσει τον αντάρτη Νου γίνεται κατακτητής του
Θεού και Των κόσμων Του. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αφού κάθε μας σκέψη
χρησιμοποιεί Θεϊκή ενέργεια για να πραγματωθεί.
ΩΜ = Ο Θείος Αόγος, Ήχος, η ουράνια καμπάνα, είναι το προσκλητήριο του
Θεού να επιστρέψουν όλοι κοντά του ομοούσιοι Θεοί.
Τέλος, οι επιθυμούντες πνευματικές διευρύνσεις και αποκαλύψεις λαμβάνουν την
οδηγία «Εξαγιάσου και θα λάβεις.»

Μήνυμα της Πλανητικής Ιεραρχίας
242

Προς τους ένσαρκους μαθητές Της - Τα μέλη του Ιεραρχικού ομίλου και προς
όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης
Ήδη ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει μια από τις δυσκολότερες κρίσεις της
ιστορίας του. Την κρίση αυτή την προκάλεσε η Ανθρωπότητα, γι' αυτό και είναι
ευθύνη αλλά και ευκαιρία της να βρει τις διεξόδους εκείνες που θ'
αποκαταστήσουν την Ισορροπία.
Εμείς, που από την εσωτερική πλευρά του πέπλου εργαζόμαστε νυχθημερόν για
να εντυπώσουμε στις διάνοιες σας τα χαρακτηριστικά της στάσης του νου που
συνηχεί με τον ιεραρχικό παλμό, εκφράζουμε τις παρακάτω δηλώσεις:
Η έκβαση του πολέμου, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την ένταση του,
ανεξάρτητα από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, ανεξάρτητα από τη φρίκη, τον
πόνο, την απόγνωση που θα φέρει, πέραν από την περιβαλλοντική ρύπανση που
οι συνέπειες της θα εκδηλώνονται σε μάκρος χρόνου, τελικά θα οδηγήσει σε
μαζική συνειδησιακή αφύπνιση, για την αξία της ΟΛΟΤΗΤΑΣ. Σ' αυτό το
θετικό σημείο εστιαζόμαστε κι αυτό αποτελεί το αντικείμενο του ενδιαφέροντος
μας, διότι αυτό είναι ένα βαθιά σημαντικό γεγονός.
Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης ο μέσος μαθητής
που με καλή προαίρεση προτίθεται να διαθέσει τις δυνάμεις του στο Ιεραρχικό
εκπαιδευτικό για την Ανθρωπότητα Έργο, οφείλει να ενστερνιστεί τις ακόλουθες
υποδείξεις:
Στη διάρκεια ενός πολέμου ποικιλόμορφου που ήδη εκτυλίσσεται, οι
Πνευματικοί Εργάτες αποσύρονται σε εσωτερικά επίπεδα και δίνουν εκεί τη δική
τους μάχη. Η εξωτερική παρέμβαση στον πόλεμο μπορεί να γίνει, αν αυτό
απαιτείται. Αν αποφασιστεί να γίνει, θα πρέπει να τηρείται η Ιεραρχική
Δεοντολογία. Σύμφωνα μ' αυτή, η συναισθηματική εμπλοκή του εργάτη
απαγορεύεται, διότι η απ' αυτόν εκροή συναισθηματικής ενέργειας, όσο
εξευγενισμένη κι αν είναι, προστίθεται στη δεσμεύουσα παγκόσμια θυμαπάτη με
συνέπεια αφ' ενός να δυσκολεύει τις προσπάθειες εκείνων που αγωνίζονται να
απεγκλωβιστούν, αφ' ετέρου να έλκει μαγνητικά τον εργάτη και να τον καθιστά
ανίκανο για Ιεραρχικό Έργο. Ο ένσαρκος εργάτης, που εκ των πραγμάτων
εκτίθεται στις αστρικές αναθυμιάσεις, πρέπει να περιφρουρεί διαρκώς τα όρια
243

της αύρας του. Πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, ΩΣΤΕ να
μετουσιώνει ταχύτατα τις εξωτερικές κρούσεις, που αναπόφευκτα δέχεται, σε
ενέργεια Καλής Θέλησης και έτσι να τις αντανακλά. Η μετουσίωση γίνεται χάρη
στην εσωτερική επίγνωση που διαθέτει. Η δράση, η ενδεδειγμένη σε νοητικά
επίπεδα, έχει δύο όψεις: η πρώτη όψη δρα ως γέφυρα, που συνενώνει το νου των
ιεραρχικών εργατών με το νου των άμεσα εμπλεκομένων στον πόλεμο, ΩΣΤΕ να
διαβιβάζονται σκέψεις αφύπνισης σε ατομικό επίπεδο. Η δεύτερη όψη επιδρά
στη συλλογική κοινή γνώμη των λαών που δε συμμετέχουν στην εμπλοκή. Η
κοινή γνώμη, η τεράστια αυτή δύναμη, εμποτίζεται με την αίσθηση της ατομικής
ευθύνης και της υποβόσκουσας εκείνης ενοχής που δεν επιτρέπει τον
εφησυχασμό, αλλά που εξωθεί σε αναπροσανατολισμό της στάσης της ατομικής
έναντι του συνόλου και σε ανάληψη δράσης τέτοιας μορφής, ΩΣΤΕ να μην
επιτρέπει στα άτομα να γίνονται θύματα ενισχύοντας τους ατομιστές ισχυρούς.
Η δράση σε ανώτερο νοητικό και ενορατικό πεδίο αποβλέπει στην ενίσχυση και
τόνωση της ατομικής ανθρώπινης βούλησης, έτσι ΩΣΤΕ στους επόμενους αιώνες
να μην υπάρχουν δικτάτορες, γιατί κανείς δεν θα τους ακολουθεί και να μην
υπάρχουν πολεμικές μηχανές, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τις χειρίζεται. Αυτός
είναι ο στόχος μας!
Για την υλοποίηση του ζητάμε τη νοήμονα συνεργασία σας.
Σας ζητάμε, με όλες σας τις δυνάμεις, να συνεισφέρετε προς την κατεύθυνση του
Φωτός, ενστερνιζόμενοι ότι:
Η βία φέρνει μόνο βία - δεν ανοίγει δρόμους, ανοίγει πληγές.
Η ανοχή φέρνει δέσμευση - δεν φέρνει απελευθέρωση.
Στη νέα Εποχή ανατέλλει ο Ανθρωπος της Ελευθερίας.
Ελεύθερα σκέπτεται, Ελεύθερα ζει, Ελεύθερα δρα.
Μέσα στην Ελευθερία πραγματώνεται το πεπρωμένο της Φυλής.
Μέσα στην Ελευθερία το Πνεύμα ανθίζει
ΩΜ ΩΜ ΩΜ Αμήν και Γέννοιτω.
Αδιάψευστες και εν Δυνάμει Αλήθειες
244

Με το διαλογισμό, επικεντρωμένοι στο κέντρο μετώπου, όπου η έδρα του Θείου
Όντος, αλλά και με την καθημερινή μας συνεχή διόρθωση και εκδήλωση στην
πράξη κάθε Θεϊκής Ιδιότητας - ποιότητας και έκφρασης = Θεία Ρήματα τάλαντα, Αρχές όπως, Αγνότητα, Αγάπη, Δικαιοσύνη, Έλεος, Αλήθεια,
Ανιδιοτέλεια, Ιεροπρέπεια = επικέντρωση στην Ιερότητα της Ζωής, θα
ακούσουμε τον Ιερό Αηχο Ήχο ΩΜ. Είναι η επισκίαση Του Πατέρα και η
διακόσμηση μας με την εντός μας Παρουσία Του, είναι η ομιλία Του, ο Αόγος
Του. Το Δημιουργικό αίτιο και πηγή πάσης ζωής. Είναι η Καμπάνα Του Θεού
και το προσκλητήριο προς Τον Οίκο του, ως ομοούσιοι τω Πατρί. Η οσία εν
οσίοις Θεία έκφραση του Ήχου μοιάζει με τζιτζίκι, πίπιζα, ένα συνεχές ΝΤΟΥΝ
μέσα στην Απειροσύνη, μοιάζει με τον Ήχο που διαχέουν οι καμπάνες μετά το
χτύπημα = ένας Διάχυτος Ήχος αδιάλειπτος, αφυπνιστικός, όπου η στρατειά της
φωνής της γης απορροφάται και επικρατεί μόνο ο Θείος ήχος ΩΜΜΜΜΜ καλοδεχτήτε τον Ζωοδότη Ήχο - Λόγο - παρουσία -επισκίαση Του Πατέρα,
Διδασκάλου Ανακαινιστή των Κόσμων, παρακαλούντες όπως αξιωθούμε ως
Υπηρέτες αιώνιοι στο δικό Του ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Ο Ήχος μοιάζει πολύ με τη
μεγαλόπρεπη πτώση υδάτων από καταρράκτη.
Αδιάψευστη και Αποκαλυπτική Αλήθεια για την Έννοια, Ένωση,
Τελειότητα και Συνύπαρξη με Τον Απειρο Τρισυπόστατο
ΕΑΥΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ.
Οταν οι από εντός μας παλμοδονήσεις και κυματισμοί της κυτταρικής μας
πανσοφίας, όταν ο νους, σκέψεις και συναισθήματα, ταυτιστούν με τον παλμό
διάχυσης του ήχου ΩΜ = Δημιουργικό Αίτιο = Αόγος θεός, απελευθερωτής
Του Φωτός προς κάθε πνοή, τότε βιώνουμε, κατανοούμε την Έννοια Ένωση,
Ενότητα, Ολότητα, Ενιαιότητα, Ομοουσιώτητα. Τότε μπορούμε να
αναφωνήσουμε θριαμβευτικά, Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ΕΝΑ.
ΩΜ - AUM - ΑΜΗΝ - ΑΜΕΝ - ΑΜΑΝ, ΩΜ - TAT - SAT, ΩΜ - ΣΑΙ RAM, ΟΜ - MANY - ΠΑΝΤΜΕ - ΧΟΥΜ.
ΩΜ - VOPO - DOPO - Ο ΡΟΡΟ.
245

Ω ΚΥΡΙΕ ΕΝΤΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ.
Από την προσευχή περάστε στην επίκληση και μετά στην επιβεβαίωση π.χ. ο
Χριστός είναι στη γη. Το φως κατέρχεται επί παντί. Η Αγάπη επισκιάζει τις
διάνοιες. Όλα τα βασίλεια και ο πλανήτης υψώνονται στο Φως. ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ΘΕΟΣ, το φως, η ζωή και η Ανάσταση. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ακτινοβόλο κέντρο
ανιδιοτελούς υπηρεσίας στο Όλον Ένα. ΕΓΩ ΕΙΜΙ Υπερβατική Ύπαρξη,
Συνειδητότητα, κάλλος και αρμονία. Έτσι αναγκάζουμε τη Θεϊκή Ουσία ως
Ενέργεια να ακολουθήσει σκέψεις και Λόγο. Έτσι οικοδομούμε Διευρύνσεις.
Βρήτε την Απόλυτο Τάξη στο κέντρο μετώπου. Εκεί ο νους γίνεται άβατον πάσης
δυσαρμονίας. Εκεί θα λάβετε ανώδυνη μακροημέρευση - Σοφία – Φώτιση λύτρωση. Εκεί ανακαινισθήσεται ως Αετού η νεότης μας, κατά την πίστη μας
λαμβάνουμε και το Θεό συναντάμε.
Αφεθείτε - Ξεχαστείτε - Ακροαστείτε - Ταυτισθείτε - βιώστε την κενότητα που
μας περιβάλει και μας επισκιάζει, ως ουδέτερη - ατέρμονη Τελειότητα. Είναι η
εξισορροπημένη Ύπαρξη, φαινομενικά ακίνητη, ανέκφραστη, αλλά αγρυπνούσα
Ουσία και Ζωή του παντός. Η μελωδία, η Γνώση, η Πίστη, το πλησίασμα στο
Θεό αυξάνει καθώς κατανοούμε τις Έννοιες που δομούν τη Ζωή. Ότι ονομάζουμε
περιβάλλον, άχωρο, άχρονο, κενό, κατανοήστετο ως αδιάψευστη παρουσία Θεού.
Είναι το Ανάκτορο του Θεού. Είναι ο Θεός ολότητα που αναζητάμε και θα
γνωρίσουμε με καθαρές Επιλογές που τιμούν την Ιερότητα της Ζωής. Τέλος ας
μην ξεχνάμε ότι τα πάντα οικοδομούνται μέσα και διαμέσου της Ουσίας Θεού, γι'
αυτό γνωρίζει τα πάντα πριν εμείς τα σκεφτούμε και τα εκτελέσουμε. Έτσι
εισπράττουμε τις συνέπειες των επιλογών μας = Αράση & Αντίδραση = Νόμος
ανταπόδοσης = θερίζουμε ότι ακριβώς σπείραμε, μέσα στο υπέρλαμπρο &
ακτινοβόλο Σαλόνι του Θεού.
Ορθές κατευθύνσεις
Ενταχθείτε στο Θείο Στράτευμα της Αλήθειας και Τελειότητος του Ατελεύτητου
ΟΝΤΟΣ.

246

Ζητάτε να γίνει ο χώρος που μένετε θεραπευτικός οίκος με την διακοσμητική
επισκίαση Θείων Δυνάμεων.
Εκφραστείτε και εκδηλωθείτε ως Θείες Ιδέες, ως Παντοδύναμες Συνειδήσεις
Ιερών Φλογών κάθε λαμπρού χρώματος, κάθε ιδιότητος - Σχήματος και έντασης
- κάλλους & αρμονίας.
Διεισδύατε στα σύμπαντα πύρινοι Αγγελιοφόροι Ανακαίνισης και
Αναδημιουργίας των κόσμων του Φωτός, ισάξιοι Συνδημιουργοί ΕΝ ΚΥΡΙΩ.
Τραφείτε μέσω χαράς και Αγαλλίασης με τη Θεία Τροφή της αιωνιότητας.
Καταυγάσατε τους ουρανούς ως Υπέρλαμπρα ΟΝΤΑ Θεοποιώντας την
ΟΛΟΤΗΤΑ. Ο Θείος Νους, αποκαλύπτει τη Δύναμη του Αόγου σας.
Ο ΘΕΟΣ δεν είπε ποτέ ανακρίβειες και το Σκέπτεσθαι εστί Δημιουργείν.
Εργαζόμενοι συνεχώς στις Διαστάσεις του Φωτός, γίνεσθε ακτινοβόλο Φως.
Οι Θείες Δυνάμεις ευλογούν, αποδέχονται και επισκιάζουν κάθε θετική Θεϊκή
Ακτινοβόλο έμπνευση σκέψη και λόγο σας.

Θεραπευτικοί - Εξαγνιστικοί — Ανελικτικοί Οδοδείκτες.
Οδηγίες εξ Αγάπης για όλους εκ των Άνωθεν και έσωθεν
Βάλτε προσευχή - θεραπεύει - μεταλλάσσει - διευρύνει τη συνείδηση -εξυψώνει.
Προσέχετε. τις κινήσεις σας = Σκέψεις - Λόγο - πράξεις - αισθήσεις
-συναισθήματα - δραστηριότητες και κυρίως ανεξέλεγκτες παρορμήσεις.
Οι νοητικές παλινδρομήσεις σε πεπερασμένα και άπρεπα, απομακρύνουν τα Ιερά
και Όσια. Δεν οικοδομούμε σκεπτόμενοι το Θεό και τις ψευδοαπολαύσεις. Ας
διακρίνουμε ποιο Κύριο επιλέγουμε, το Θεό ή την προσωπικότητα.
Βάλτε Σιωπή, οι άνθρωποι βλάπτουν από άγνοια και εμπάθεια, δίδετε μόνο σε
αυτούς που ρωτούν για την Αλήθεια. Κάθε υποψία εμπαιγμός και αποστροφή
οικοδομεί διαχωριστικό του εαυτού σας με το Θεό. Φτάστε το Αγνό - το τέλειο,
το λεπτοφυές, το αιθερικό, το αρρύπαντο μέσω κάθαρσης και αυτοπειθάρχησης.
247

Να έχετε τη δύναμη για τις δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να γίνουν εκτελεστές
ως διορθωτικά μαθήματα. Κατανοήστε ότι πρέπει να γίνει κάθαρση φωτός των
φορέων σας, για να διαλάμψει Η ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ως κυτταρική πανσοφία, με Ιερές
και παντοδύναμες παλμοδονήσεις του Θείου Όντος μέσα στο σώμα σας. Οι
δύσκολοι και σκληροί σύζυγοι θέλουν Αγάπη και ευλογία, Αγαπάτε και μη
σπρώχνετε. Εξαγιασθείτε για να λάβετε Θεϊκές δωρεές, θεραπεία, κατανόηση και
πνευματικές αποκαλύψεις. Τραφείτε με όσο γίνεται Αιθερικές, λεπτοφυείς
Τροφές, μέλι, φρέσκο βούτυρο, ταχίνι, γάλα, ζάχαρη, αμύγδαλα. Επικεντρώνεστε
στην Ιερότητα της ζωής με έμπρακτη εκδήλωση κάθε ιδιότητας και ποιότητας
του Θεού. Επιτρέψτε στο Θεό να αναδυθεί από εντός σας, μέσω σιγής του νου,
ειρήνης του σώματος, αταλάντευτη ανιδιοτέλεια. Μεγάλη δυστυχία και οδυνηρή
αποκρυστάλλωση η παλινδρόμηση σε λάθη που έγιναν και δεν διορθώνονται.
Θέτετε τον ουρανό εν απολύτω - ανεπτυχθήτε με το δικό σας ιερό και αδιάλειπτο
αγώνα. Κατανοήστε τον εαυτό σας, όπως σκέπτεσθαι και είστε εκεί και
ευρίσκεστε, ο νους και ο Λόγος σας είναι οικοδόμοι. Μελετήστε, κατανοήστε
απόλυτα το κείμενο του βιβλίου «Η Ιδέα Μου». Σελ. 28
Συγκρατήστε το νου με άγρυπνη ενσυνείδητη επαγρύπνηση, μεταμορφωθήτε με
χριστιανικές σκέψεις και πράξεις. Θέστε τη συνείδηση σε συνεχή επαγρύπνηση,
και εξουδετερώστε νωθρότητα, υπνηλία, απροθυμία, αναβλητικότητα. Η
μουσική, η ποίηση, οι καλές τέχνες είναι προπομποί για την επιστροφή κάθε
ασώτου στον Οίκο του Θεού. Μέσα σε κάθε πρόβλημα είναι παρούσα και η
απάντηση = διακρίνοντας το λάθος έρχεται η διόρθωση. Η μελωδία, η πίστη, η
γνώση το πλησίασμα στο Θεό αυξάνει όσο κατανοούμε τις έννοιες και την
Αλήθεια τους. Ο αναλογισμός και η συσχέτιση του παλαιού με το νέο δείχνει την
πρόοδο, το λάθος και τη διόρθωση. Επωμίζεσθε τα βάρη αλλήλων, ενεργήτε
πάντα με το Νόμο της αβλάβειας. Η θεραπευτική προσπάθεια για ασθενείς
αδελφούς μας, έχει θεραπευτική ικανότητα, όταν ο Κύριος μας ο Χριστός - ο
ασθενής ως ψυχή - και ο προσευχόμενος θεραπευτής, συντονίζονται μέσω
ενεργειακού τριγώνου που το διατρέχουν ισχυρές θεραπευτικές δυνάμεις, χωρίς
να ξεχνάμε ότι, οι ασθένειες των τελευταίων τριάντα ετών πρέπει να γίνουν
εκτελεστές ως καθαρτικές ευλογίες, αφύπνισης και ανάνυψης. Ο νόμος
248

ανταπόδοσης (Κάρμα) ορίζει ότι, αυτός που μας αδικεί σήμερα, έχει αδικηθεί
κάποτε από εμάς. Και ας μη ξεχνάμε, ο νόμος υπευθυνότητας και επανόρθωσης
όσων απερίσκεπτα διαπράξαμε σε βάρος της ολότητας θα εκπληρωθεί από
καθένα μας, όμως η ανοχή μας σε κάθε απρέπεια δεν οικοδομεί. Χιλιόχρονη η
σχέση της ψυχής με τις ανθρώπινες επαναγεννήσεις έως ότου πάσα υλική
επιθυμία σιγήσει. Ξεπερνώντας τις μορφικές γήινες και υλικές επιρροές
επιτρέπουμε την ανάδυση του Θεού εντός μας. Ο Θείος Νους συνεχώς
αποκαλύπτει τη δημιουργική Δύναμη του Λόγου Του, αλλά και ανταποκρίνεται
στην πίστη και τη δύναμη του λόγου μας. Κάθε ρυθμική πνευματική
δραστηριότητα μας προστίθεται και οδηγεί ασφαλέστερα στο στόχο Θεό - Φως
-Ζωή. Αγκαλιάστε τον Ήλιο ως προπορευόμενο εξελικτικά, στο πλανητικό
-ηλιακό μας σύστημα, είναι ο Λόγος Θεός Ήλιος και Εστία. Ανοίξτε την καρδιά
σας και αγκαλιάστε τον Εαυτό σας Θεό, σας περιμένει, χωρίς δυνατότητα να σας
απαρνηθή, Ήλιος - Φως - Ήχος - Απειροσύνη - Κάλλος - Αρμονία - Αλήθεια
-Τελειότητα είναι, η σε κατάσταση αναμονής Θεία Συνειδητότητα, για το δικό
σας Λόγο, για τη δική σας Μεγαλειώδη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Η Μεγάλη Άσκηση Ταύτισης, Ένωσης Ομοουσιωποίησης εν Θεώ.
Οι Αδελφοί που βιώνουν την Ιερότητα της Ζωής, ρέουν, εκχέουν τις από εντός
τους αυτορέουσες παλμοδονήσεις, της κυτταρικής τους πανσοφίας, οι Αδελφοί
που βιώνουν τον παλμό διάχυσης του αδιάλειπτου Ήχου ΩΜ, Ιερούς
κυματισμούς και σκιρτήματα, τη στροβιλιζόμενη παντοδύναμη Ουσία και
Παρουσία, την Υπερβατική, Υπερπροσωπική Ύπαρξη Μελωδία, το Πάνσεπτον
Άρωμα, το Ιερόν Αγιασμα, Αναγέννησης - Αναβάπτισης - Ανάστασης και
Τελειότητος, ας αγκαλιάσουν με αυτές τις από εντός τους εκπεμπόμενες και
εξακοντιζόμενες επί Παντί, Ενεργειακές παρουσίες, Δυναμικές Συνειδήσεις,
Υπερβατικές Αλήθειες, τον Πατέρα του Ηλιακού μας Συστήματος = (Ηλιος και
το Θείο Του Συμπλήρωμα Εστία) για να επισπεύσουν την Ανώτερη Αιθερική
Ένωση τους, με τον προπορευόμενο Πνευματικά Αεπτοφυή μας Κόσμο. Όσοι
Αδελφοί έχουν λειάνει τους φορείς τους, ας προχωρήσουν με γρήγορα άλματα,
για να λάβουν Θεϊκές Δωρεές και να υπηρετήσουν Αδελφούς που τείνουν χείρα
249

βοηθείας. Κανένας δεν είναι ανώτερος, όλοι οι Αδελφοί είμαστε ίσοι και
ευλογημένοι. Το χρέος και η τιμή για τον καθένα μας είναι να μεταλλάξουμε, να
μετουσιώσουμε την ύλη, του πλανήτη γη και κάθε πλάσμα της σε αυτούσια
ακτινοβόλα κέντρα, ανιδιοτελούς Υπηρεσίας προς το Όλον Ένα. Το πανίερο και
Μεγαλειώδες Σχέδιο του Πατέρα είναι, όλη η απειροσύνη χώρος - χρόνος
-ουρανοί, να γίνουν ο Μέγας και Μοναδικός καταυγαστήρας Φωτός - Σοφίας
-Ενεργού Νοημοσύνης και Αιωνίου Ζωής. Όλα τα όντα χωρούν στο απέραντο
Σαλόνι Του Πατέρα και οι πάντες θα ενταχθούν μέσα στο Θεϊκό Ανάκτορο, χωρίς
να χάσουν την ενσυνείδητη Αυτοτέλεια τους, διότι το έργο δεν τελειώνει εκεί.
Κάθε Θεία Συνείδηση θα διαταχθεί να φέρει σε πέρας πολύ ανώτερο Έργο, από
αυτό της Θεοτριβής μας στο Θεϊκό Σχολείο της Γης. Παρελθέτω λοιπόν η
πεπερασμένη γνώση και ας καλωσορίσουμε τη νέα Θεϊκή Τάξη πραγμάτων. Έτσι
θα ακολουθήσουν νέες τάχιστες δημιουργίες και ως Θεία Όντα θα είμαστε εκεί,
απαστράπτοντες εν Πνεύματι - εν Σοφία - εν Αλήθεια, που θα συγκροτούν την
Ασύλληπτη Έννοια ΑΓΑΠΗ. Έτσι, το ακατανόητης τελειότητας Έργο Θεού θα
Μεγαλουργεί ες Αεί. Ανοίξτε την καρδιά σας και Αγαπήστε τη ζωή, είπε ο
Μοναδικός και Εσώτατος Κύριος και αποσύρθηκε στο πηδαλιοστάσιό Του,
Αγέρωχος, Αήττητος, Διάχυτος, Κοσμοδιεγέρτης, Υπέρτατη Μεγαλοσύνη, ΤΟ
ΕΙΝΑΙ, ΤΟ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΝ. Η νέα εποχή αφυπνίζει πάσα πνοή και τη στρέφει
στη διαδικασία τέλειας έκφρασης της εντός της Θεότητας Η μακροχρόνια
εκπαίδευση και Θεοτριβή έφερε την ωρίμανση και απόδειξη της Θεϊκής
Ύπαρξης, μέσα στην υλική δομή, μέσα από το άλλοτε συμπαγές βαρύ και
αμαρτωλό σώμα μας. Τώρα κάθε αδελφός και αδελφή που βιώνουν τον εντός
τους Θεό μπορούν, εάν το επιθυμούν να επικαλεσθούν την Ανάληψη τους, ή να
παραμείνουν ως Θεάνθρωποι στη γη και να υπηρετήσουν, όσους αναζητούν τον
πνευματικό τους προσανατολισμό, προλαμβάνοντας το κακό και υπηρετώντας,
την

ανθρωπότητα

ανώνυμα

-

αθόρυβα

και

αταλάντευτα

ανιδιοτελώς,

θεραπεύοντας το φως με γνώμονα το Γεννηθήτω το Θέλημα Σου Κύριε.
Μένετε συνεχώς στα ρεύματα του Θεού για να λαμβάνετε την Πανσοφία Του
εύκολα. Ανεβαίνετε πνευματικά, με την έγχυση εμπνευσμένων Ιδεών στην
επίγνωση και τις ενσυνείδητες αναζητήσεις σας, για όλο και ανώτερη πορεία στο
250

φως στην αλήθεια και τελειότητα. Το βιβλίο του Διον. Δώριγα, Φώτιση είναι
άριστα βοηθητικό, επιβεβαιώνει τις πνευματικές σας εμπειρίες και επιτεύξεις,
δίδει σωστές περιγραφές των Θείων Ιδεών και ρευμάτων αλλά και σαφείς
οδηγίες για υπηρεσία στην ολότητα. Ο Δ. Δ. ήταν τετραπλή Πνευματική
Οντότητα και ευλογία για την Ελλάδα και τους επί παντί αδελφούς και αδελφές
μας. Το Δόγμα του; «Αποδείξτε τη Θεότητα σας, είστε Θεοί». Περάστε από την
προσευχή και επίκληση στην επιβεβαίωση = επωδός = ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ και
η ενέργεια ακολουθεί και υπακούει στη σκέψη και τη δύναμη του λόγου μας.
Η ταύτιση μας, η ενοποίηση, η αφομοίωση μας με την Απειροσύνη Θεό ΕΓΩ
ΕΙΜΙ, επιτρέπει στην εντός μας Θεϊκή Παρουσία ΕΓΩ ΕΙΜΙ, να ρέει με όλα της
τα δυναμικά ρεύματα, εκεί που ο νους μας τα κατευθύνει. Καλέστε τον Κύριο μας
Χριστό να λάβετε δύναμη καθυπόταξης παθών που τα λέμε απολαύσεις. Θέληση
να δαμάσουμε τον ατίθασο εαυτό μας, αντοχή να πειθαρχήσουμε συναισθήματα,
επιμονή να εξαγιάσουμε τον αντάρτη νου, τον απειθάρχητο λόγο, τις άπρεπες
κινήσεις, τις περίεργες αισθήσεις, τις αχαλίνωτες παρορμήσεις και τις εγωιστικές
δραστηριότητες. Δικός μας και συνεχής ο αγώνας. Μόνο σαν ιδέες, ιδιότητες,
ποιότητες Θεού θα βρούμε τον Πατέρα και τον Οίκο Του, δύο βασικές ιδέες είναι
η Αγνότητα και η Ανιδιοτέλεια, κάντε τες Νόμο Ζωής. Αναλογιζόμενοι ότι ο
Δημιουργός ΕΓΩ ΕΙΜΙ είναι ο αιώνιος ένοικος εντός μας ως κυτταρική
πανσοφία, καλωσορίστε Τον για να Τον γνωρίσετε, βιώνοντας την αδιάψευστη
Παρουσία Του, ως Ζωοδότριες παλμοδονήσεις στο σώμα σας. Μέσα από την
καθαρότητα του σώματος, την αγνότητα του νου και την ανιδιοτελή υπηρεσία, ο
Θεός αποκαλύπτει την ωραιότητα Του και ανταποκρινόμενος στη δύναμη του
λόγου μας παρουσιάζεται 1° ως Θείο Ηχητικό Ρεύμα = Λόγος, ομιλία Θεού =
Δημιουργικό Αίτιο Φωτός και ήχου ΩΜ. 2ον ως εγερτήριες παλμοδονήσεις της
κυτταρικής Δομής μας. 3ον ως κατευθυντήρια Φωνή της σιγής = Κρυσταλική
πηγή αλήθειας. 4ον ως στροβιλιζόμενη αφαρπαστική ζωοδότρια παρουσία =
Υπερβατική Ύπαρξη, Συνειδητότητα και όχι μόνο. Οι αδιάψευστες αυτές
παρουσίες και Θεϊκές Συνειδήσεις ρέουν από το Κέντρο κεφαλής επίφυση, από
το κέντρο μετώπου, υπόφυση, αλλά και από Δημιουργικό κέντρο λαιμού, ο δε
νους μας εφησυχασμένος από τις υλικές του ασχολίες, στέλνει τις Υπερβατικές
251

αυτές συνειδήσεις και μαρτυρίες του Θεού όπου είναι ανάγκη να υπηρετηθεί η
Ολότητα και η Ενότητα. Τέλος όλες οι υποδείξεις του βιβλίου είναι ανιδιοτελείς
και εξ εμπειριών. Χρειάζεστε μόνο ΑΓΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ
ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ, ενθυμούμενοι πάντα το «Ασεβείς με το Θεό εν
κινδύνω έσεσθε». Ο θεός δεν αντιδικεί, ο καρμικός νόμος όμως αγρυπνεί και
λειτουργεί για να φέρει τάξη όπου δει και να πάρει έκαστος ότι και όσα έσπειρε.
Κάθε αδελφός και Αδελφή παρακολουθείται από τον Αθέατο Πνευματικό Κόσμο
και δίδεται επακριβώς, ότι είναι αναγκαίο για την ασφαλή πορεία μας στη χώρα
και τις διαστάσεις του Φωτός, γεφυρωτικό πλάσμα και Βασίλειο ο άνθρωπος,
καλείται να ενώσει Πνεύμα και Ύλη, για να ανυψώσει τα κατώτερα βασίλεια
στην Αλήθεια το φως τη ζωή, σε μια νέα πνευματική πορεία της Ολότητας
-Ενότητας - Ενιαιότητας. Αυτή είναι η ιδιαίτερη τιμή για τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟ.

Τα Ακτινοβόλα Σύμβολα μας διδάσκουν, εμπνέουν, μεταλλάσσουν
και θεραπεύουν.
Παρατηρώντας τα φωτεινά και ακτινοβόλα σύμβολα, αστέρια, προβολείς,
πολύχρωμες παλλόμενες ακτινοβολίες στα προγράμματα των τηλεοράσεων,
έχουμε

εμπευστικές

εικόνες

αλλά

και

το

μήνυμα

μιας

φωτεινότερης

αναπαράστασης της ζωής = πορευόμαστε στο Φως; ΝΑΙ.
Το σύγχρονο σύμβολο Φωτός σε όποια μορφή απόχρωσης και έντασης, είναι ένας
δυνατός διαυγής και ακτινοβόλος ήλιος, οι μεγαλοπρεπείς καταρράκτες, τα
χιονισμένα βουνά με τις πλούσιες ανταύγειες, τα ανυψούμενα διαστημόπλοια, που
εκπέμπουν ορμητικούς όγκους φωτός, είναι εμπνευστικές εικόνες που μας
διδάσκουν και μας αφυπνίζουν. Στα βιβλιοπωλεία θα βρείτε χαρτόνια με έντονα
χρώματα, φτιάξε στο χώρο που διαλογίζεστε έναν ήλιο ακτινοβόλο με
χρυσόχαρτο και κίτρινες ροζ ή βιολέ ακτίνες και ας είναι το εμπνευστικό σας
252

σύμβολο, αφού τα πάντα στοχεύουν να γίνουν μεγαλοπρεπή Ακτινοβόλα Όντα.
Ασκηθείτε να εργάζεσθε με το ακτινοβόλο Φως, με ανοιχτά μάτια, ο νους είναι
οικοδόμος. Το σκέπτεσθαι εστί Δημιουργείν, ο Λόγος οικοδομεί και ο Θείος
Νους, η Δημιουργός Ουσία σπεύδει και ανταποκρίνεται στη δυνατή μας σκέψη,
εικόνα και Λόγο, θεραπεύοντας τα πάντα. Εξοικειωθείτε με το ενορατικό
ακτινοβόλο Φως και με το νου σας ακτινοβολήστετο για όποιο θετικό
θεραπευτικό πρόβλημα έχετε.
Σαν παράδειγμα: Έχω πονοκέφαλο, οξύτητα στομάχου - νωθρότητα - υπνηλία
-αυχενική δυσκαμψία - πόνους σε διάφορα μέρη του σώματος - κόπωση, φτιάχνω
νοερά ένα ακτινοβόλο Ήλιο και τον προβάλλω ενορατικά και δυναμικά έξω και
μέσα στο πάσχον σημείο σαν θεραπευτικό αίτιο. Εκείνος υπακούει και κάνει ότι
ακριβώς επιθυμούμε, έτσι θεραπευόμαστε επί απόδειξη. Κάνουμε αυτόν τον ήλιο
γαλάζιο ωκεανό πνεύματος και βλέπουμε τον εαυτό μας να αναλύεται και να γίνει
ωκεανός γαλάζιος, ειρηνικός, θεραπευτικός, εμπνευστικός, εξαγνιστικός. Βάλτε
τη δημιουργική σας φαντασία να δημιουργήσει τέλεια ακτινοβόλα όντα, έχετε
πάρα πολλά να κερδίσετε, προλαμβάνετε και θεραπεύετε τις ασθένειες σας. Η
πνευματική μας διεύρυνση και το πλησίασμα στο Θεό απαιτεί συνεχή θετική
ενεργό δράση. Έχοντας εμπειρίες και απόλυτα πειθαρχημένους φορείς, μπορώ να
βοηθήσω αταλάντευτα ανιδιοτελώς κάθε αδελφό που έχει αγνές προθέσεις, πίστη
- αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο. Όμως να ξέρετε, ότι σεις οι ίδιοι μπορείτε να
βοηθήσετε καλλίτερα τον εαυτό σας, αρκεί να ασκηθήτε και να χρησιμοποιήσετε
τον καθαρό σας νου, το διαυγές Θεϊκό Φως και τον καθαρό σας λόγο = πνεύμα =
Δημιουργικό ΑΙΤΙΟ. ΠΑΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Ανάβαση μόνο μέσω παντελούς ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ.
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Απαράβατος Νόμος ΖΩΗΣ. Μέσα στην πολύμορφη Έννοια
ΑΓΝΟΤΗΤΑ, είναι η μετάνοια - η ταπεινότητα - η προσευχή - η θεραπεία - η
δημιουργία και παν δώρημα Τέλειον.
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Το απυρόβλητο και απόρθητο φρούριο ΘΕΟΣ - ΥΠΑΡΞΗ
-ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Ο μόνος ανιδιοτελής πάνσοφος και αδιάψευστος ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΜΑΣ. Αποκαλύπτει την Απόλυτη Γνώση.
253

ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Ο Θεός που αναζητάμε είμαστε εμείς εάν γίνουμε, Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ
= το Θείον. Άρωμα πάσης ζωής, τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα, τόσο
αδιάψευστα, τόσο αληθινά.
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Η Θεϊκή Τροφή για όλους, για όλα και τα πάντα.
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Η δυνατότητα του Θεού να είναι μέσα στον άνθρωπο. Ακόμη Τον
Ψάχνετε ;
ΑΓΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ που αναζητάτε.

Υπηρετηστε την Ολότητα με τον επιβεβαιωτικό Δημιουργικό σας
Λόγο που λέγεται Επωδός ή DECREE = Θεσπίζω - διατάσσω ορίζω = Δημιουργώ με σκέψη - Λόγο - πράξη. Είναι έργο για τους
έμπειρους, για τους τολμηρούς, για τους φωτισμένους και
αφοσιωμένους στην Ανιδιοτελή Υπηρεσία προς το ΟΛΟΝ ΕΝΑ
Αρχίζουμε με την Αρχαιότερη Δυναμική Εκφώνηση στη Σανσκριτική, της
Κάγιατρι - προσευχής που αφορά τη Δημιουργό πνοή του Θεού.
ΩΜ Μπουρ Μπουβά Σβαχάα. ΤΑΤ Σαβιτούρ βαρένιά μου. Μπαρκώ ντεβά σία
ντιμαχί. Ντίγιο γιό νάαφ πρατσονταγιάτ.
Με ελληνικούς όρους αποδίδεται ως κάτωθι
Ω Θεία Μητέρα της Αγάπης. Ω Θεία Πρέσβειρα της ζωής. Ω Θεία Μήτρα των
κόσμων. Ω Θεία Κοσμογεννήτρια και Κοσμοπεριέχουσα Αρχή και Τάξη. Ω Ιερή
Συνθετοποιούμενη και Μορφοποιούμενη Ουσία και Παρουσία. Ω Υπέρτατη
Αλήθεια και Τελειότητα. Εσύ που διαπερνάς και Υπερβαίνεις το χώρο και το
χρόνο. Εσύ που όλα από Σένα απορρέουν και όλα σε Σένα επιστρέφουν, Εσένα για
πάντα θα λατρεύουμε. Η Λαμπρότητα του Φωτός Σου θα είναι προσευχή και
επίκληση μας. Χάριζε μας φώτιση και γαλήνη - φώτιση και γαλήνη - φώτιση και
γαλήνη. Πάντα τρεις φορές κάθε φορά που την εκφωνούμε. Στη συνέχεια
επικαλούμαστε την εντός μας ΕΓΩ ΕΙΜΙ να αποκαλυφθεί ως εξής. Ω Θεία - Ιερή
_ Αγαπημένη ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Η ψυχή μου Σε καλεί. Αποκαλύψου εντός μου.
Ταυτίζομαι συνειδητά μαζί Σου. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ο Οδηγός μου. Εγώ είμαι ΕΣΥ,
πράξε ΕΣΥ μέσα από μένα. Εγώ είμαι όργανο δικό Σου εδώ στον υλικό κόσμο.
254

Είμαι το καθαρό σώμα - δισκοπότηρο για Σένα — το σκαλοπάτι Σου. Σε
ευχαριστώ για την αποδοχή και ανταπόκριση Σου, Ω ευλογημένη ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ.
Κύριε Μου και Θεέ Μου - Πατέρα Μου και Δημιουργέ Μου - Άγιε γεννήτωρά
μου, σ' ευχαριστώ ότι, η μεν χάρις υπό Ιησού Χριστού εδόθη, το δε έλεος και η
βάπτισις υπό του Αγίου Πνεύματος εγένετο. Και στήσον με ο Πατήρ εν μέσω
οδών λαών και αναγγελώ του Σωτηρίου Σου φωτός το Άγγελμα. Και τοις πάσι
Υμνήσω Σε Κύριε και επί παντί θα ευχαριστώ, θα ευλογώ, θα ευγνωμονώ, θα
υπηρετώ Σε κύριε. Και εις πάντας το Ονομα Σου ονομάσω και ούτω οικίσω εν
ΣΥ αφού Υιός Σου Ειμί.
Πάτερ ημών ο εν τους ουρανοίς ο επί παντί και εν εμοί του υιού Σου. αγιασθήτω
το Όνομα Σου Κύριε της Ζωής, της Αλήθειας της Δικαιοσύνης, του κάλλους και
της Αρμονίας, της γαλήνης και της ισορροπίας. Ελθέτω η Βασιλεία Σου Κύριε
των Δυνάμεων, των Θείων εκφράσεων και των Θείων εκδηλώσεων. Γεννηθήτω
το Θέλημα Σου Κύριε του ελέους, των Θείων παροχών και των Θείων δωρεών,
ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον Άρτον ημών, τον επιούσιον, τον πνευματικόν
και Υπερούσιον, δως ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και
εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, υποσχόμενοι να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να
κατανοούμε και να υπηρετούμε ανώνυμα, αθόρυβα, ανιδιοτελώς. Και μη
εισνενέγκεις ημάς εις πειρασμον, αλλά ρησε ημάς από του πονηρού.
Προσεύχεστε πάντα με δικά σας λόγια για το πολυτιμότερον εν τη καρδία σας.
Εκφωνήτε τη Μεγάλη Επίκληση και τον Ύμνο στον Πατέρα της Αγάπης και της
Ζωής υπάρχει στο βιβλίο σελ. 91. και ακολουθεί ο Επιβεβαιωτικός Δυναμικός
και Δημιουργικός Λόγος διά ζώσης φωνής. Ηρέμησε - Σίγησε και μάθε Εγώ Ειμί
Θεός είναι εντολή προς την προσωπικότητα = να παύσουν οι επιθυμίες του
σώματος, η αταξία των συναισθημάτων και η ανταρσία του νου μας.
Ως Θεϊκές Ιδιότητες - εκφράσεις και ενσαρκώσεις, αναγνωρίζουμε και
αποδεχόμαστε την παρουσία του Πατέρα Θεού εντός μας ως Θεία Δομή της
Ζωής μας — και το διακηρύσσουμε έντονα με πίστη. Εγώ Ειμί Θεός- Εγώ Ειμί
υπερπροσωπική και υπερβατική Ζωή, Ύπαρξη - Συνειδητότητα, Γαλήνη
Αλήθεια και Τελειότητα. Εγώ Ειμί Υπέρτατη Μελωδία, Πάνσεπτον Άρωμα 255

Ιερόν Αγιασμα, Παντοδύναμη Ζωοδότρια Παρουσία αναγέννησης - αναβάπτισης
-ανάστασης και Τελειότητας. Ρέω και εκχέομαι προς πάσα κατεύθυνση ως Ιερές
Παλμοδονήσεις Κυματισμοί και Σκιρτήματα. Αφυπνίζω και εγείρω πάσα πνοή
στρέφοντας την προς την Θεϊκή πορεία του Φωτός.
Εγώ Ειμί Θεός, εκπέμπομαι και ακτινοβολούμαι προς πάσα κατεύθυνση με τις
Ιδέες του Πατέρα, αφυπνίζω και εγείρω τους κόσμους από τα Υλικά δεσμά.
Εγώ Ειμί Θεός, εξακοντίζομαι και διοχετεύομαι ως Κυτταρική Πανσοφία,
ανακαινίζω και αναδημιουργώ σε συμφωνία με τα θεία οριζόμενα και τη Θεία
Τάξη. Εξαγνίζω τα πάντα με την ιόχρου φλόγα της τελειότητας.
Εγώ Ειμί Θεός, διαπερνώ και υπερβαίνω την Επικράτεια Σου Κύριε
ισομεριζόμένος ευλογίες και Δωρεές, πληρώνω και ενδύω τους αδελφούς της Γης
με το θείο ένδυμα του φωτός Σου Κύριε.
Εγώ Ειμί Θεός, Αγαπώ και συγχωρώ- κατανοώ και υπηρετώ την Ενότητα,
ολότητα, ενιαιότητα, θεραπεύω και λυτρώνω, μεταλλάσσω και μετουσιώνω τα
πάντα σε Φως, Σοφία, Έλεος και Αγάπη.
Εγώ Ειμί Θεός, προλαμβάνω το κακό υπηρετώ την ανθρωπότητα, φωτίζω και
εξυψώνω, ανασταίνω και τελειοποιώ. Συνθετοποιώ και δημιουργώ, συνοικοδομώ
και ομοουσιοποιώ συν Θεώ - εν Θεώ - εκ Θεού για το Θεό και προς το ΘΕΟ.
Εγώ Ειμί Θεός, εμποτίζω τη ΖΩΗ με αγνότητα - Αγάπη - Δικαιοσύνη - Έλεος και
Αλήθεια - Αισιοδοξία και καλοσύνη — Στοργικότητα και Τρυφερότητα
-Πραότητα και γλυκύτητα - Εγκαρδιότητα και Αδελφότητα - Αγιότητα και
Χρηστότητα.
Εγώ Ειμί Θεός, ευχαριστώ , ευλογώ, ευγνωμονώ, ευλαβούμαι με ταπεινότητα,
Ιεροπρέπεια και εδραιώνω Θεϊκή Αγάπη - Θεϊκή Ειρήνη - Θεϊκή Δικαιοσύνη
-Θεϊκό Ισομερισμό των αγαθών επί παντί.
Εγώ Ειμί Θεός, εμπλουτίζω τη ζωή με ειρήνη - γαλήνη - ισορροπία
-αυταπάρνηση - ανιδιοτέλεια - ορθές σχέσεις - ορθό λόγο.
Εγώ Ειμί Θεός, κοσμώ το ολόφωτο Σαλόνι Του Πατέρα με ευγένεια, ευσέβεια,
ευλάβεια, ταπεινότητα, πίστη, γνώση, δύναμη, αφοβία για το Θεό και πολύ
προσοχή για το αμάρτημα.
256

Εγώ Ειμί Θεός, υψώνω τον πλανήτη γη, την αγαπημένη μητέρα γη και
στροβιλίζεται μέσα στην αγκαλιά της Αγάπης Σου Πατέρα Ήλιε Μητέρα Εστία,
ταυτιζόμενος συνειδητά μαζί Σας μεταλλάσσεται σε Μεγαλόπρεπη Ακτινοβόλο
Διάνοια και καλοκάγαθη ανιδιοτελή Υπηρεσία επί παντί.
Εγώ Ειμί Θεός, και ευλογώ Αδελφές και Αδελφούς να υψωθούν στην Αρχή του
Φωτός, μέσω της εν Χριστώ πορείας του ηθικού και εξαγιασμένου τρόπου ζωής.
Ευλογώ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ τον εναγκαλιζόμενο με τόση στοργή τα παιδιά Σου
υποσχόμενος αναμάρτητη πλέον Ζωή, υπηρέτης αιώνιος στο δικό σου διάταγμα.
Οικοδόμος χαρούμενος στο θαυμάσιο σχέδιο, ο δρομέας ο πύρινος στου φωτός
την πορεία. Κατάρτισε με Κύριε για Υπηρεσία εν Τελειώτητη ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Στο βιβλίο, τα ίδια πράγματα ειπώθηκαν πολλές φορές, με διαφορετική διάταξη,
για να αφομοιωθούν και να ενεργοποιηθούν από τους Αδελφούς μας.

Περιληπτικές Αλήθειες
Ο Θεός Υποκλίνεται στους αγνούς και αταλάντευτα Ανιδιοτελείς
Αδιατάρακτος ο Θεός πάει εκεί που Του επιτρέπουμε, χωρίς να επεμβαίνει. Η
πλέον Δυναμική Κατάκτηση κάθε οδοιπόρου είναι ο Δημιουργικός οραματισμός.
Η Κάθαρση, πειθάρχηση και εξαγνισμός του νου ανοίγει την πόρτα Του Θεού =
Μύηση - Ταύτιση. Η ενορατική απεικόνιση Του Χριστού μέσα στο κεφάλι μας
φέρει

ταύτιση

Συνειδήσεων

=

Μυστική

Συνάντηση.

Ο

Δημιουργικός

οραματισμός και η δύναμη του Λόγου μας είναι η βάση Υπηρεσίας στην
Ολότητα. Ο ενσυνείδητος εναγκαλισμός της Απειροσύνης, επιβεβαιώνει το
ενιαίο, τη Σοφία και Συμπόνια Του Θεού. Η σωστή Αξιολόγηση των Θείων
πραγμάτων, αποκαλύπτει την αδιάψευστη Αιώνια Αλήθεια και ΖΩΗ. Με την
επικέντρωση μας στο Δημιουργικό Αίτιο, Λόγο Του Θεού βιώνουμε τη Ζώσα Δρώσα ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. Η κάθε απόσπαση από τις υλικές έλξεις πάθη και
επιθυμίες είναι θεραπεία, λύτρωση - μεταμόρφωση. Όλες οι Ιδέες και Αρχές Του
257

Θεού είναι Διδάσκαλοι Γιατροί - φάρμακα Αιώνιες Δυνάμεις Ζωής. Η Αγνότητα
- Ανιδιοτέλεια και Υπευθυνότητα, αναγκάζουν Το Θεό να αναδυθεί από εντός
μας. Οι επιλογές μας μαρτυρούν την πνευματική μας θέση και τη σχέση παλαιού,
νέου και επόμενου. Το εξαγιάσου να λάβεις, επιτάσσει την απόρριψη σε ότι δεν
είναι Ιερό - Όσιο, εποικοδομητικό, Θεϊκό και αληθές. Υπηρετώντας Αδελφούς Αδελφές και ολότητα, με ενέργεια και ακτινοβολίες θεραπεύουμε και
θεραπευόμαστε. Αφού σιγήσει ο νους και οι εντός μας διάλογοι, προβάλλει ο
Θεός ως παλμοδονήσεις και Κυτταρική Πανσοφία. Η ασύνετη χρήση και
φόρτιση με ενέργεια, χωρίς αγνές προθέσεις και πειθαρχημένους φορείς είναι
κίνδυνος. Η πρόωρη αφύπνιση της κουνταλίνη γίνεται ανεξέλεγκτο πυρηνικό
εργοστάσιο μέσα μας. Ο παρατηρών, η παρατήρηση και το παρατηρούμενο είναι
ο ίδιος ο Εαυτός - Εγώ Ειμί Θεός. Αιώνιος και αδέκαστος ο Νόμος ανταπόδοσης,
ανταμείβει για όσα ακριβώς σπείραμε. Χιλιόχρονη η σχέση ψυχής με τα
ανθρώπινα = Σοφός περιοδικός Θεϊκός Νόμος = Επαναγέννησης. Η κάθαρση
πάσης δυσαρμονίας επιτρέπει την ακτινοβολία κυττάρων και κέντρων. Η εκ
Θεού σκοπούμενη παγκοσμιοποίηση δεν θα έχει αντιπαλότητες αλλά ισομερισμό
αγαθών. Πριν προσπαθήσετε να φορτωθείτε με ενέργειες μάθετε να προσφέρετε
πρώτα ανιδιοτελώς και επί παντί. Όσοι φορτωθήκατε με ανεξέλεγκτες ενέργειες
μην εξοργίζεστε, ήρεμοι καλωσορίστε και ακτινοβολήστετες. Για να λάβετε
Ανώτερη γνώση, στήστε ενέδρα στο Θεό, επικεντρωμένοι στην Απειροσύνη
αθέατοι και αθόρυβοι. Όποιος κατατροπώσει το διανοουμενίζοντα θυελλώδη νου
του, γνωρίζει, βιώνει και εκδηλώνει τον εντός του Θεό. Όποιος υπερβεί τα
στεγανά διαχωριστικά ύλης - πνεύματος έχει διεισδύσει στην Αιωνιότητα. Η
εντολή τέλειοι γίνεσθε, απαιτεί να γίνουμε Θεϊκές ενσυνείδητες, Εκπορεύσεις και
Διοχετεύσεις. Το κατά την πίστη σου γέννοιτω, λέει, θα λάβεις τόσο όσο
πιστεύεις, αποδέχεσαι και χωράς εντός σου. Το ουκ επ άρτω μόνον, αποκαλύπτει
την εκ Θεού δυνατότητα του ανθρώπου, να ζήση χωρίς υλικές τροφές όταν, μέσα
από την εφαρμογή των Θεϊκών Ιδιοτήτων, το σώμα εξαϋλώνεται και γίνεται
πνεύμα ανενδεές, ενέργεια, φως, αιώνια ζωή. Το μεταμορφούσθε τη ανακοινώσει
του νοός, αποκαλύπτει ότι ο νους και οι επιλογές μας καταστρέφουν ή διασώζουν
την, εκ Θεού, δωρηθείσα Ζωή = καλύπτουν με νεφελώματα, ή λαμπρύνουν τα
258

κύτταρα μας. Ιεραρχία = Αναληφθέντες Διδάσκαλοι επιβλέπουν, κατευθύνουν
και Υπηρετούν Θεό - Πλανήτη, Ανθρωπότητα, Ολότητα. Διαλογισμός, Συνειδητή
είσοδος στην εσωτερική μας Γαλήνη, Απόλυτο τάξη, Ιερή Ηρεμία τον εντός μας
Θεό. Το άτομο Του Θεού, του Χριστού, της ύλης, του Θεατού και Αθέατου είναι
ΕΝΑ και το ΑΥΤΟ, που συνειδητά σπεύδει στην πηγή του, με αναλαμπές στη
μονάδα του χρόνου, ως παλλόμενο φως, ως πνεύμα εν κινήσει, ως Παντεπόπτης
Θεός, που δια της Θεοτριβής καλεί και έλκει τα πάντα κοντά Του. Η παραμονή
μας στην Απόλυτο Τάξη Θεό επιλύει ανάγκες και προβλήματα. Αφεθείτε με
δυνατή πίστη ΕΚΕΙ. Ο Θεός είναι μέσα στην κυτταρική δομή του παντός, ως
Άφθαρτη ουσία και παρουσία, ως ηλεκτρονική δομή πάσης πνοής, εάν αποσυρθεί
θα βασιλεύσει σκοτάδι, χάος και ανυπαρξία. Εάν η ανθρωπότητα καλέσει
ταυτόχρονα το Θεό, θα διαλάμψει ταυτόχρονα και ακαριαία σε κάθε έναν μας ως
πανταχού παρουσία, ουσία ζωής, Αλήθειας και Τελειότητας. Αγκαλιάζοντας
νοητικά και συνειδητά τα σύμπαντα, με αγνές ανιδιοτελείς και υπεύθυνες
προθέσεις, διευρύνετε την αγαθοποιό ΑΥΡΑ Σας, επισκιάζετε θετικά και
δημιουργικά το χώρο — χρόνο, τα όντα, τη ζωή, υπηρετείτε καλώς και η διάχυτη
Θεϊκή Εποπτεύουσα Παρουσία, σας εμπλουτίζει με Ευλογίες και Πνευματικές
δωρεές ανεκτίμητες. Όσο διευρύνετε την αύρα σας, θεραπεύετε και θεραπεύεστε,
με ανώδυνη μακροβιότητα.
Ο τελειότερος τρόπος υπηρεσίας είναι, να γίνουμε ακτινοβόλα όντα,
καταυγαστήρες Φωτός μέσα στ