You are on page 1of 1

MATLAMAT / OBJEKTIF

1. MENGENALPASTI PELAJAR-PELAJAR YANG


BERBAKAT DALAM SUKAN BADMINTON UNTUK
MEWAKILI SEKOLAH KHUSUSNYA DAN MEWAKILI
BAHAGIAN BINTULU AMNYA.

2. PELAJAR MENGETAHUI ASAS-ASAS PERATURAN


DAN FASILITI SUKAN BADMINTON.

3. PELAJAR MEMPELAJARI ASAS-ASAS PERMAINAN


BADMINTON SEPERTI CARA SERVIS, PERGERAKAN
KAKI, DAN PELBAGAI TEKNIK PUKULAN.

4. PELAJAR MEMPELAJARI SEMANGAT KESUKANAN


YANG DIPUPUK DALAM SUKAN BADMINTON.

5. PELAJAR MEMPELAJARI CARA-CARA


MENGANJURKAN SESUATU SUKAN.