You are on page 1of 2

14 Antilliaans Dagblad Zaterdag 1 juli 2017

Curaçao

Het gemis van Curaçao
Door Jeannette van Ditzhuijzen keer leuker. We leerden ook vinden. Vaak geënsceneerd,
Twee Curaçaose studenten samenwerken.” Kevin beaamt zoals bij de leguaan. ,,Als je die
studeerden vorige week summa dat: ,,Het helpt om met iemand in je tuin ziet, heeft iemand
cum laude af aan de te werken die dezelfde achter- hem naar jou gestuurd. Hij
Hogeschool voor de Kunsten grond heeft en met hetzelfde wordt gezien als slecht. Mijn
Fotografie in Utrecht: Rachel perspectief kijkt.” foto is juist een eerbetoon aan
Morón en Kevin Osepa. Van de Hun werk, dat sinds deze het dier.” De foto van zijn zusje
25 kandidaten waren ze de week op een expositie in de en hem, met elk een andere
enigen met een dergelijke hogeschool hangt, overlapt vader, symboliseert de gewoon-
onderscheiding. ,,We zijn elkaar thematisch. Beiden lieten te om onechte kinderen heel
supertrots op elkaar.” een stuk van zichzelf achter, vroeg, voor de mis, te dopen,
Rachel en Kevin kenden toen ze naar Nederland vertrok- vandaar de titel ‘Yunan di Skuri-
elkaar vaag van het Peter Stuy- ken. Kevins identiteit is duide- dat’ (kinderen van de duister-
vesant College en kwamen twee lijk gevormd door de Curaçaose nis). Het zelfportret met prijs-
jaar geleden in Utrecht in de- cultuur en de brua. De magie kaartje verwijst naar de bescher-
zelfde klas terecht. Rachel: van Curaçao die hij zo mist, is ming tegen het boze oog met
,,Daarna was school nog 200 dan ook in zijn werk terug te blauwsel.

Utrecht, de stad waar Rachel woont, in de eerste echte sneeuw die
ze meemaakte. FOTO RACHEL MORÓN

‘Yunan di Skuridat’. Kinderen van de duisternis.
FOTO KEVIN OSEPA

Oshun, een Afrikaanse godin die staat voor liefde
en vruchtbaarheid. Haar kleur is geel.
FOTO KEVIN OSEPA

Foto genomen vanuit het huis van Rachels groot-
ouders op Curaçao die kort tevoren waren overle- De vloer van de bibliotheek in Warschau.
Het voormalige Joodse getto in Sevilla. FOTO RACHEL MORÓN den. FOTO RACHEL MORÓN FOTO RACHEL MORÓN
Antilliaans Dagblad Zaterdag 1 juli 2017 15
Curaçao

in foto’s verbeeld
,,De foto toont dat we met anders vermoord zouden wor- vloer niet. Je ziet het vuur er
iets goedkoops als blauwsel den. Daarom zitten er veel Jood- nog in terug.”
bescherming kunnen bieden.” se elementen in dit examen- Kevin en Rachel gaan nu
Zijn examenwerk heet niet voor werk.” eerst vakantie vieren en komen
niets ‘Mester blousé’. Voor dit project fotografeerde in augustus naar Curaçao. Daar
Rachel noemde haar examen- ze verschillende plekken waar gaan ze een expositie voorberei-
werk ‘In the middle of the At- zijzelf of haar familie ooit woon- den die in september of oktober
lantic, a part of me was left de. Het voormalige getto van in Gallery Alma Blou komt te
behind’. Ze voelde zich niet Sevilla bijvoorbeeld, waar niets hangen.
echt thuis in Nederland en bleef meer aan de Joden herinnert, Voorlopig blijven ze nog in
een immigrant. Tot ze zich behalve het bordje ‘Juderia’. ,,In Nederland wonen. Kevin: ,,Er
realiseerde dat haar Joodse Warschau fotografeerde ik de valt hier nog zo veel te ontdek-
voorouders hetzelfde hadden vloer van de bibliotheek. De ken. Maar op den duur wil ik
meegemaakt. synagoge ernaast is gebombar- zeker terug.” Rachel: ,,Dat geldt
,,Zij waren ook immigranten. deerd en ook de bibliotheek voor mij ook. Ik wil op Curaçao
Zij moesten weg uit Spanje, brandde af. Later is de biblio- laten zien wat je allemaal kan
Polen en Roemenië omdat ze theek gerestaureerd, maar de bereiken.”

‘Yuana Mandá’. Eerbetoon aan de leguaan. FOTO KEVIN OSEPA

‘Barbulètè’. Veel dieren bij elkaar symboliseren de
dood. Door vlinders bij elkaar te zetten wilde Kevin
Zelfportret met blauwsel. FOTO KEVIN OSEPA brua niet als ‘eng’ presenteren. FOTO KEVIN OSEPA

Kevin Osepa en Rachel Morón zijn heel erg trots op elkaar.
FOTO FRANS DE GRAAFF

Jongen die bij Knipbaai van de
rotsen duikt. Rachel Morón: ,,In onze verhalen zit veel van Curaçao.” Kevin Osepa: ,,Ik ervaar Nederland als heel nuchter.”
FOTO RACHEL MORÓN FOTO FRANS DE GRAAFF FOTO FRANS DE GRAAFF