You are on page 1of 1

djo-Deutsche Jugend in Europa

Bundesverband e. V.
Berln, Nmecko,
hled od 1. 9. 2017 na dobu jednoho roku

dobrovolnka nebo
dobrovolnici

v rmci Evropsk dobrovoln sluby programu Erasmus+

djo-Deutsche Jugend in Europa je veejn prospn nezvisl svaz mldee inn


v oblasti interkulturn prce s mlde. Zasazujeme se o sjednocenou
a demokratickou Evropu, ve kter je rozdlujc charakter hranic pekonn. V rmci
mezinrodn prce s mlde, kulturnho vzdlvn a integrace organizujeme setkn
a vmny mldee zamen na porozumn a usmen. Dalm titm na prce
je podpora zapojen mladch lid do obansk spolenosti.

Co t ek - rok v Berln
- seznmen se strukturou prce s mlde v Nmecku
- monost samostatn realizovat vlastn projekt

Tv koly - podpora referen/referentek v oblasti mezinrodnch vmn


mldee (projektov a finann management)
- ast na setknch se zahraninmi projektovmi partnery
- komunikace se zahraninmi projektovmi partnery
- ast na projektech djo-Deutsche Jugend in Europa

Pedpoklady - vk mezi 18 a 30 lety


- bydlit v esku
- zjem o esko-nmeckou vmnu
- znalost nmeckho jazyka (min. B1)
- zjem aktivn se astnit na mezinrodnch projektech

Zsk proplacen nklady na ubytovn do 320 , pspvek na stravovn, jzdn


pro mstskou hromadnou dopravu a bude pojitn(a). K tomu ti bude vyplceno
kapesn. Pracovn doba je 35 hodin tdn s nrokem na 26 dn dovolen v roce.

M zjem? Tak zali strukturovan ivotopis a krtk motivan dopis v nmin nebo
anglitin Theres du Vinage: theres-duvinage@djo.de

Vce informac: djo-Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V.


Kuglerstrae 5, 10439 Berlin
tel. +49 30 446 778 10
www.djo.de

Obecn informace o Evropsk dobrovoln slub v Nmecku nalezne na www.ahoj.info/volunteering.

Koordinan centrum esko-nmeckch vmn mldee | Riegrova 17 | 306 14 Plze, CZ


Tel.: +420 377 634 755 | Fax: +420 377 634 752 | tandem@tandem-org.cz | www.tandem-org.cz