You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

36700, LANGKAP, PERAK.

Sijil Penghargaan
Mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada

EN. KHAIRUDDIN B. NASRI


GURU BESAR SK. ST. ANTHONY LANGKAP

Kerana telah memberi sumbangan sebagai

AHLI PANEL PENILAI

Bagi menjayakan

PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS FASA 1

Pada

26 JUN 2015 di SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

.
(EN. RUZAIMI B. ZAMIN)
Guru Besar
Sek. Keb. Degong
36700, Langkap, Perak.