You are on page 1of 4

18. 07. 2017.

Antifaistiki gens una sumus SBPeriskop

Naslovnica Drutvo i politika Kultura i zabava Kolumne Kolumne II Intervju Biznis Sport

SRP. Himna SBperiskopa


SB Periskop
Antifaistiki gens una sumus
17 od Ladislav Babi
Like Page 2017

Pretraga
Posljednje komentirano
Pretraga

Edo Bare o Antifaistiki gens una


sumus
Registracija / Prijava
Edo Bare o Dajana Miklo: Kada se
Registriraj se ovjek osjea komotno u svojoj koi,
osloboen gnjeva, ljutnje, bijesa,
Prijava zavisti i ljubomore, osjea se
komotno svuda (Galerija)

Zadnjih tridesetak godina, od jugoslavenske krize i posljedinog raspada te kruno o Zemlja ovriteljskih parazita
drave, u nastalim fragmentima koji uglavnom nastoje revidirati povijest na
nacionalistikoj osnovi, tako da bi ista kao svjedoila o vjekovnim milenijum o Obilan dnevni red trai
hrvatstvima, srpstvima, bonjatvima i tojaznamtinama, sve se vie izdrljivost gradskih vijenika
relativizira ideja antifaizma. Nai primatski preci nisu poznavali ni hrvatstvo,
ni antifaizam kao opciju, naprosto stoga to Hrvata niti faista u to vrijeme Frog o Obilan dnevni red trai
ni od korova! Ue ili ire grupe ljudi, pokreti u kojima uestvuju, nisu izdrljivost gradskih vijenika
oduvijek niti vjeni, ve su entiteti u nastajanju (i nestajanju), jednako
promjenljivi kao ideje kojima se nadahnjuju i atributi kojima ih opisujemo.
Zarad ega srbijanske i hrvatske nacionalistike reakcije, u dosluhu s
ovinizmima i zloinima? Izbjegnimo sebinu ljudsku grabe za materijalnim
bogatstvima na to se gotovo cijela politika povijest u krajnjoj instanci Tjedni najitaniji
moe svesti koju elite prikladno umotaju u arene kouljice lai radi
masovnog upranjavanja bez grinje savjesti. Srbi su se kao narod a
naroito sa vlastitom, samostalnom dravom profilirali prije zapadnih Obilan dnevni red trai izdrljivost
susjeda, pa strahuju od razgradnje i razrjeivanja nacionalnog bia. Hrvati gradskih vijenika
u tom pogledu kasne; tek su u fazi formiranja kao jedinstveni narod (da im
Katarina Peovi Vukovi: I Mussolini
ne spominjem dravu), strahujui od ometanja tog procesa. Daklem, oboje
je ukidao humanistiku
ive u uasnom strahu od drugoga, smatrajui ga zaprekom formiranju i/ili
Tag Cloud
iivljavanju vlastitog nacionalnog bia. Upravo stoga zauzimaju gard (ne Intervju prof dr. Cirila Toplak: U
samo obrambeni) prema susjedu, podozrivo ga tretirajui ponajveom
Biznis Broani Crkva Drutvo prijetnjom odvijanju tih procesa, posebno s obzirom na niz uzajamnih
dananjem svijetu revolucija je
neizvediva
Drava Ekologija Europa Ex slinosti i zajednikih povijesnih iskustava. Pa na svaki nain, naroito
Jugoslavija Faizam Film Glazba revidiranjem, prilagodbama, izmiljanjem povijesnih injenica/injenica i Vanja Krni: Jedna etnja, rekord
ekskluzivnim prisvajanjima pojedinih vrijednosti, uestvuju u formiranju i koraka, jeftina pia, glazba nekad i
Gospodarstvo ouvanju svoje ugroene nacije, prvotno se fizikim nasiljem meusobno
Hrvatska
zatvoreni lokali nae mladosti.
Informiranje odjeljujui. To je, svakako, pojednostavljeni opis, posve nezanimljiv ljudima
lienih nacionalistikih budalatina, neprihvatljiv cijepljenim nacionalistima, Jozefina Birindi spravlja za vas:
Internet Intervju Kapitalizam a mogue interesantan tek onima koji dvoje na koju bi stranu prevagnuli. Na Krem salata s tjesteninom i frape od
Knjievnost Knjievnost Kultura tragu reenog govori se i o hrvatskom (srpskom, bonjakom, slovenskom, lubenice
Likovnost Manjine Mediji ) antifaizmu.
Meunarodni odnosi Za razliku od termina ljevica, koji objedinjuje niz razliitih, ne nuno
Nacionalizam Novinari Novinarstvo kompatibilnih ideja, antifaizam je nadideoloki termin. Stoga je smisleno Tjedni najkomentiraniji
Obrazovanje Poezija Politiari govoriti o hrvatskoj ljevici kako je, primjerice, uvar nazvao svoj asopis
kao i inim nacionalnim ljevicama (koje su nutar sebe daleko od
Politike stranke Politika homogenosti) ali, budimo odmah naisto. Hrvatski antifaizam naprosto ne
Obilan dnevni red trai
izdrljivost gradskih vijenika (
Povijest Psihologija egzistira! Antifaizam nije ni ideoloka ni nacionalna, ve iskljuivo ljudska
51 )
Slavonski Brod Sloboda reakcija na iskonsko i do sada najvee zlo koje se uplelo u povijest
ovjeanstva, bilo pobijeeno uz stravine ljudske rtve, ali ne i poraeno.
Solidarnost Sport Svijet Umjetnost Praktino se antifaizam moe realizirati u svakom nacionalnom korpusu Intervju prof dr. Cirila Toplak:
U dananjem svijetu revolucija
Vlada Zabava Zdravlje ivot (pa samo u tako ogranienom smislu moemo govoriti o hrvatskom ili
francuskom antifaizmu), no ukoliko on predstavlja iskljuivo obranu od zla je neizvediva ( 33 )
Znanost
nagnutog nad vlastitim narodom, nije drugo negoli zabludjela derivacija
iskonskog antifaizma, koja e kad-tad inklinirati faizaciji u odnosu na Jozefina Birindi spravlja za
druge. A taj, ili postoji kao nedjeliva etika cjelina u obrani opeljudskih vas: Krem salata s tjesteninom i
Sigurnosna provjera vrijednosti, bez obzira nad kim sa vri njihovo silovanje, ili ne postoji. frape od lubenice ( 20 )
Dienje hrvatskim, srpskim i inim antifaizmima izdvojenima prvenstveno
od antifaizama susjeda, a potom (po prirodi stvari) od cjelovitog, Vanja Krni: Jedna etnja,
opeljudskog korpusa antifaizma, nuno pribliava narode faizmu ili rekord koraka, jeftina pia,
kolaboraciji s njim, radi ouvanja nacionalnih vrijednosti, ega ni ne moraju glazba nekad i zatvoreni lokali
biti svijesni. Svatko tko se dii izjavom da je hrvatski antifaist, ne zna o nae mladosti. ( 8 )
emu govori, i u tom izrazu njegov drugi dio tek je kamuflaa u osnovi
zastranjelog hrvatstva. Sve to ne znai da ne postoje hrvatski (i ini) Dajana Miklo: "Kada se ovjek
antifaisti, ljudi koji njeguju iskonske antifaistike vrijednosti, ali hrvatski osjea komotno u svojoj koi,
antifaizam kao sintagma ukoliko bi zaista odgovarala osnovnom osloboen gnjeva, ljutnje,
znaenju antifaizma je posve bespredmetna (sem u manipulativne bijesa, zavisti i ljubomore,
svrhe), prema tome zavaajua i nepotrebna kovanica. Kao ahisti, i osjea se komotno... ( 6 )
antifaisti su gens una sumus!

http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/antifasisticki-gens-una-sumus 1/4
18. 07. 2017. Antifaistiki gens una sumus SBPeriskop
Pogledajmo par primjera u to su se pretvorili iskrivljeni derivati antifaizma,
tonije, oni koji ih prisvajaju kao pretpostavljene temeljne vrijednosti drutva.
U Hrvatskoj, gdje je na sceni reustaizacija zemlje pod krinkom objektivnog
povijesnog vrednovanja, u praksi se stanje svodi na inzistiranje o dva
navodno podjednaka totalitarizma, kako bi se narod to bezbolnije i
neprimjetnije prilagodio prihvaanju iskonskog zla. Eliminiramo li komuniste
kao glavne pokretae i voe ustanka, koja to politika opcija preostaje kao
djelatni nositelj antifaizma, ne samo u Hrvatskoj? Ni jedna! Detektirati
slabosti hrvatske ljevice nimalo nije teko, a u osnovi se svode na
nedjelotvornost, protivno izvanrednoj uinkovitosti desnice i satelitskih joj
krajnea. Zato? Pa stoga to ne znaju bi li kakali ili pikili, ne shvaajui da
obje radnje predstavljaju dio cjeline nedjeljivih fiziolokih procesa prema
kojima treba zauzeti jasno i nedvosmisleno stajalite. U strahu od
pripisivanja anacionalnosti, ak antinacionalnih osjeaja, oni svoj mlaki,
razvodnjeni antifaizam nastoje ojaati pridjevom hrvatski! Slino je i u
Srbiji, gdje neprestano prizivanje jasenovakih rtava, uz istovremeno
ukljuivanje etnika u antifaistiki korpus, te djela koje je vladajua vrhuka
inicirala za nedavnih ratova na tlu raspale drave, do paradoksa dovode
pojam srpskog antifaizma. Ili antifaizam jeste, ili ga nema u obliku u koji
se iskreno, cjelovito, moralno i etiki formirano pravo ljudsko bie moe
pouzdati kao trajnom otporu faistikom zlu. Ako on kao iskonska vrijednost
ovjeanstva (to nesumnjivo jeste) postoji, onda se hrvatski, srpski i ini
antifaizmi po niemu ne bi smjeli razlikovati ukoliko su nepatvoreni, a
nikako partikularni derivati njegove humanistike biti ime nacionalni
pridjevi postaju suvini. To su dobro osjetili jedinstveni, pod zajednikom
vrhovnom komandom okupljeni partizanski antifaisti, branei openitije i
ljudskije vrijednosti od nacionalnih. Upravo ta svijest je i uobliila bratstvo i
jedinstvo (is)kovano u krvi, koje se pobjedom nacionalnih kontrarevolucija
na sve mogue naine zatajuje i unitava. Prikrivanjem injenica o
zajednikoj borbi na zajednikom teritoriju, pod zajednikom komandom,
posmrtnim odricanjem od zajednikog Vrhovnog komandanta (pred kojim su
puzali poput crva), te neprirodnim diobama jedinstvenog antifaistikog
fronta na separirane, gotovo nepovezano prikazane nacionalne dijelove.
Francuski, ameriki, idovski ili ruski antifaisti svakako postoje, pa ak i oni
koji su do dana dananjeg zadrali iskonski antifaistiki stav otpora spram
svakog i svaijeg faizma, ali obezvrjeivanje njega od poslijeratne politike
(Vijetnam, Alir, Palestina, amerike intervencije irom svijeta, staljinistike
istke,) govori o pogrenosti termina sa nacionalnim predznakom, ukoliko
takav koreliramo sa originalnim antifaitikim zasadama (nigdje deklarativno
iskazanih, ali razumljivih sa stajalita humanistike etike). im se kolo sree
okrenulo, pa tko bi gori, eto je doli, a tko doli gori ustaje, preesto je teko
u nacionalnim politikama nai uvjerljivih antifaistikih elemenata. Sem
nerijetko sasvim manifestativnih, koji se kao reminiscencija na prolost i
vjenu patnju (vie iz politikih negoli humanistikih i memorabilnih
razloga) koriste u prikrivanju aktualnog djelovanja. Preivjeli, ak i oni koji
nisu upoznali pakao iz kojeg su se prethodni izbavili, svoje ine opravdavaju
rtvama zaglavjelih, koji se sada jo manje mogu usprotiviti aktualnoj politici
negoli onoj koja ih je kotala ivota. Jednostavno, sumirajui antifaizam s
nacionalnim predznakom jednak je nonsens kao, primjerice, hrvatski zakon
gravitacije! On ili jeste ili nije, ili je tek vjeto prikrivena inaica s pojedinim
ogranieno primjenjenim elementima antifaizma.
Niz slinih primjera ukazuje da se iskonska antifaistika ljudska pozicija,
svakodnevno u skladu s politikim okolnostima praktino skoro iskljuivo
javlja kao njen limitirani ogranak, primjenljiv na obranu vlastitog naroda! Kao
to za virusna oboljenja postoji ograniena, uglavnom palijativna terapija
antiviroticima, ni za virus nacionalizma koji nagriza opeljudske vrijednosti
nije naen univerzalni lijek. On je jo uvijek prebiva u neizdiferenciranoj
smjesi socijalne evolucije, kao tek potencijalno ostvarenje vieg stupnja
nae ljudskosti. Svakako da autor ovakvim stavom ne minimizira patnje
rtava pod faistikim izmama ma koje provenijencije one ostaju
besprimjerna, aljenja vrijedna i svake realne utjehe liena ljudska tragedija.
Mogue i u veine svjedoka stradanja ili udom preivjelih, ne dolazi do
opeljudske katarze nakon linog iskustva; proienja koje bi stubokom
promijenilo odnos prema faizmu openito, centrirajui se ne spram
nepostojeih nacionalnih antifaizmima, ve prema opeljudskom. Onom
koji se bori protiv zatiranja ljudskosti ma kojeg ovjeka planete, gajei
podjednaku empatiju prema svim rtvama faizma irom svijeta. Kao
ilustracija moe posluiti poznati filmski producent i oskarovac Branko
Lustig. ovjek bi smatrao da preivjeli logora Auschwitza, logora smrti u
kojem se nagledao iste u stradanjima ljudi sa sviju strana kontinenta, ne
moe temeljem vlastitog iskustva uasa kojem je jedva izbjegao vie
nikad zatajiti svoju ljudskost u izraavanju protivljenja tom zlu. Da e jasno i
glasno, bez kalkulacija (emu bi kalkulirao uspjean, bogati ovjek svjetskog
ugleda?) u svakoj prilici jasno izraziti antifaistiki stav. A desilo se upravo
suprotno, to rijei ne mogu zatakati a djela nedvosmisleno potvruju.
Virus nacionalizma pretvorio ga je, kako se ini, u iskljuivog Hrvata!
Njegova poslijednja cveba u zagebakoj Gradskoj skuptitni (ima dosta njih,
naroito u svojstvu izaslanika dravne inovnice za poslove koje ona
svjetonazorski odbija lino vriti), to potvruje. Da je doslijedni a ne
kriptosjebani antifaist po zamisli velikohrvata, svojim glasom protiv
promjene imena Trga marala Tita usprotivio bi se banditskoj
(bandievskoj!) sprezi koja e to ostvariti. Kao izabrani vijenik sa stranake
liste zagrebakog gradonaelnika, svakako nije morao dati ostavku ve
doslijedno braniti ljudski stav (ukoliko ga posjeduje) koji je zatajio,
kamuflirajui to muljanjima s boletinama, zamrzavanjima statusa poslanika
i inim nemoralnim postupcima kakvima se elite slue u dostizanju i ouvanju
svojih ciljeva. Pa, eto, i uz pomo rtve nekad pomahnitalog a danas sve
vitalnijeg faizma, koji amenuje brisanje javnog sjeanja na najveeg borca
s ovih prostora protiv njega. Upravo nadvlada hrvatstva nad ljudskou
bijae jeziac na vagi koji ga je nakon traginih linih ivotnih iskustava
prisilio prikloniti se prevrtljivim mutikaama u koaliciji s neoustakom
desnicom. Jedno je biti rtva u konclogoru, drugo je producirati u

http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/antifasisticki-gens-una-sumus 2/4
18. 07. 2017. Antifaistiki gens una sumus SBPeriskop
egzistencijalnom miru Schindlerovu listu, a tree ispravno postupiti u
konkretnoj politikoj praksi, namjesto pljunuti na spomenute etape svog
ivotnog puta. Za ovjeka koji je umjesto Auschwitza i Bergen-Belsena
jednako mogao zavriti u Jasenovcu, to je etiki poraz posebno s obzirom
na eksterminaciju veine njegove obitelji u faistikim konclagerima irom
kontinenta. Potujui sve mogue patnje kroz koje je proao u ivotu kao i
njegove nedvoumne profesionalne uspjehe, ispravne ljude vie boli njegova
izdaja humanih principa, negoli esih-hasanbegovievsko neoustako
prenemaganje, uz uglavnom glasnu utnju hrvatskih graana. Istina, politika
je kurva, ali kurve pruaju uitak, a hrvatska politika uglavnom stravu, uas,
nesigurnost i osjeaj straha za budunost.
Nemoralno je vlastitu rtvu prolih okolnosti apriorno koristiti u pravdanju
aktuelnih stavova i djela: to potvruju Lustig, hrvatski, srpski, bonjaki i ini
nacionalisti, idovi koji podravaju politiku svoje drave, Francuzi i Ameri
koji interveniraju irom svijeta, Preivjeli vi konclogor, bili uvjereni
antifaisti, komunisti ili ma koji uvjereni svatarci to ne pravda niti ini
nedodirljivim suvremeno ponaanje, niti apriorno cementira etiki stav koji
se mora svakodnevno potvrivati. Kad Hrvati i ini narodi budu sposobni,
spremni mentalno i moralno separirati opeljudske od nacionalnih
vrijednosti, onda e se zauzimanje za njih moi smatrati ispravnim,
nepatvorenim i konkretnim prilogom njihovoj promociji i uvrenju. Treba
imati bioloka, mentalna i etika muda u danoj situaciji rei: tu je kraj
mojem hrvatstvu (ili ma kojoj nacionalnoj svetinji) jer ono ne moe biti
iznad ljudskosti!. Samo u pozitivnoj korelaciji s njom, a kad doe do
razlaza, pravi ovjek zna donijeti odluku. Dodue, nije da nismo ljudi dali
ba oni pravi, svakodnevno smo prinueni dokazivati.

diogenpro

Like 2

4 comments Skip to comment form

Vitrina
17.07.2017 u 09:12 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Antifaizam je kao i kranstvo. Ima ga vie vrsta, ali svi vjeruju u slobodu, kao
krani u Krista.

Popac
17.07.2017 u 11:21 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Obratiti panju na etvrti pasus. Otro, jasno, usmjereno.

Maki
17.07.2017 u 18:43 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Antifaizam je (u Hrvatskoj) pred ustakom ideologijom u defanzivi. Stjee se


dojam da su im se partizanski sinovi pridruili.

Edo Bare
18.07.2017 u 13:53 (UTC 2) Prijavite se za odgovor

Gens una sumus? Hrvatska je raslojena na neprirodan nain! Pa i antifaisti.

Odgovori
Ukoliko elite ostaviti komentar, morate se prijaviti.

Opi uvjeti koritenja Pravila prenoenja sadraja Zatita privatnosti Impressum Kontakt Newsletter

Omogueno sa WordPress i Graphene Tema

http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/antifasisticki-gens-una-sumus 3/4
18. 07. 2017. Antifaistiki gens una sumus SBPeriskop

http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/antifasisticki-gens-una-sumus 4/4