You are on page 1of 6

Curs 3 procedura civila briciu 19.10.

2016

Transmiterea calitatii procesuale art 39 NCPC

Transmiterea calitatii procesuale intervine ca urmare a schimbarii rap jur de dr substantial =>ex: in locul
cedentului pare cesionarul

Daca n-ar interveni transmiterea, ar insemna ca in cazul unei cesiuni, ar trebui resprinsa cerera de
chemare in jud fata de cedent pt ca el nu ar mai avea cal proc activa si ar trebui reintrodusa de catre
cesionar.

pe cale legala-> prin succesiune (art 412) (pf) sau reorganizare (pj)
pe cale conventionala-> prin cesiune, vanzare, donatie, etc.

exista situatii in care calitatea nu poate fi transmisa niciodata (divortul)-> de regula, daca moare
una dintre partile implicate in divort, procesul inceteaza. Datorita naturii procedurii care e
prersonala, transmiterea in caz de divort, de pp nu e posibila. Totusi, exista situatii in care se poate
transmite si in materia divortului calitatea procesuala. Ex: daca decedeaza reclamantul care a cerut
divortul paratului, succesorii acestuia pot solicita continuarea procedurii pt a obtine hot de divort ale
carei efecte se vor produce atipic, nu la data pronuntarii hotararii, pt ca ar insemna ca ai fost
casatorit o perioada cu un mort => efectele se vor produce de la data decesului.
exisa situatii in care calitatea poate fi transmisa , daca actiunea a fost pusa in miscare anterior (art
1024 NCPC- revocarea donatiei pt ingratitudine; art 1391 NCC- repararea prejudiciului
nepatrimonial)
NCC prevede situatii in care se distinge intre termenul de intorducere a actiunii catre titularul
dreptului si cel al introducerii de catre mostenior (art 423- actiunea in stabilirea maternitatii; art 433-
tagada paternitatii)

Situatii pe art 39:

1) A se judeca cu B- si B decedeaza. Ce se intampla daca B are mostenitor pe C? B nu mai poate sta


in proces, in mod automat va veni C
2) A se judeca cu B pt un dr de dreanta, iar A , reclamantul, cedeaza creanta lui C printr-un contr de
cesiune. In acest caz, codul de spune mai intai ca procesul va continua intre A si B , dar ne spune
imediat dupa ca acest C, care e cEsionar, va fi obligat sa intervina in proces, daca are cunostinta.
Daca le nu intervine, oricare din parti sau chiar instanta din oficiu poate sa il introduca. !! nu e o
exceptie de la pp disponibilitatii, pt ca nu se introduce o parte noua in process, ci o parte care a
dobandit cal procesuala prin transmitere=> aparenta excpetie de la pp disponibilitatii.
A va fi sau nu pastrat in proces? De multe ori apar dispute intre cedent si cesionar. Legiuitorul a
fost prudent, ii pastreaza intiai in process si dupa imprejurari si pozitia celorlalte parti (sunt sau
nu sunt contestatii etc) decide daca procesul continua cu toti 3 sau daca il elminia pe A din
proces si ramane doar cu C, cesionarul.
Daca acest C nu intervine si nu e intordus de nimeni in proces, totusi, hot pronuntata va produce
de drept efecte contra succesorului lui A cu titlu particular (C)si va fi mereu opozabila acestuia
din urma, cu exc cazului in care a dob dr cu buna credinta si nu poate fi evins.=> acest tert
dobanditor al dr litigious va suporta efectele hotararii, fie ca intervine, fie ca nu.

Exceptia lipsei calitatii procesuale- este de ordine publica si conduce la stoparea procesului.

Instanta nu trebuie sa confunde intre existenta calitatii si identitatea intre parat si cel pretins obligat in
rap jur obligational.

- Exceptia se solutioneaza inaintea fondului. In cazul actiunilor reale, exceptia se poate uni cu
fondul, deoarece problema calitatii se confunda cu cea de fond
- Actiunea se va respinge ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa si
impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva
- Nu exista autoritate de lucru judecat in ce priveste fondul, dar exista asupra problemei calitatii
procesuale
- Ex: in mat prorpr sau alte actiuni reale, problema calitatii proc active e data de calitatea de
titular al dreptului. Daca el chiar e titularul, inseamna ca deja a castigat procesul, prin
solutionarea exceptiei. Drept urmare, instanta in cazul asta se va pronunta la finalul procesuui
asupra exceptiei, dupa administraarea tuturor probelor. Actiunea va pute fi reluata de catre pers
care are cal proc activa.

Capacitate procesuala (legitimation ad processum)

a) Capacitate de folosinta:

- Orice pers care are folosinta dr civile


- Exceptie- asociatiile, societatile, alte entitati fara personalitate juridica

Sanctiune- nulitatea absoluta, exc nulitatii poate fi invocata in orice stare a procesului de orica parte sau
de instanta, din oficiu

b) Capacitatea de exercitiu:

- Pers lipsite de capacitate de exercitiu sunt minorii sub 14 ani si cei pusi sub interdictie=> au cap
de exercitiu restransa minorii intre 14 si 18 ani si capacitate deplina cei care au implinit 18 ani.
Cei fara cap sau cu cap restrnsa stau in proces prin reprezentant

Conflict de interese intre reprezentat si reprezentant => art 58: instanta va numi un curator (atentie, nu
e aceeasi curatela ca cea din civil) acesta e un curator judiciar, desemnat nu de autoritea tutelara, ci chiar
de instanta care judeca procesul in care a aparut acest conflict. In dr proc civila, curatorul e un avocat din
baroul din circumscritia intantei care jdueca procesul in care a aparut conflictul. Onorariul curatorului e
stabilit de instanta si va fi suportat de pers interesata( chiar de minor, iar daca acesta nu are
posibilitati=> va fi suportat de cealalta parte si daca nici aia nu are => va fi suportat de stat)

Sanctiune- nulitatea relativa- nulitatea intervine numai dupa ce instanta va acorda un termen in vederea
confirmarii actelor facute de cel fara cap de exercitu, de catre reprez legal au de cel care il asista. Daca
acestia nu confirma actul, atunci va interveni anularea lui. Ea va putea fi invocata in mod atipic si de
catre aealalta persoana decat cea protejata, adica de orice participant la proces, inclusiv de instanta,
din oficiu.(art 57) => reclamant A, parat B (minor de 17 ani) , vine la proces dar nu e insotit de parinti.
Evident, reclamantul si instanta au tot interesul sa invoce ca B nu e reprezentat sau asistat legal, pt ca
daca nu invoca se va pron o hot care va putea sa ii fie fav reclamantului, dar sa fie ulterior atacata de
minorul asistat legal, spunand ca actul respectiv a fost nul.de aceea si ceilalti participanti la proces pot
invoca nul rel. => e nevoie sa existe un interes legitim si personal => daca se jud un proces intre A si B,
iar B e minor neastistat legal in proces si nimeni nu invoca si B castiga procesul, A nu va putea invoca in
apel faptul ca hot nu e legala pt ca B nu a fost legal reprezentat, din cauza ca NU are un interes legitim si
personal. El are un interes, dar nu e legitim, pt ca el invoca de fapt ca un act de procedura e nul sau
anulabil pt ca el in realitate a fost facut cu nerespectarea unor reguli dictate pt protectia altuia,nu a ta.
Pana sa se pronunte hot avea interes si legitim si personal, dar in apel nu mai are. !!atentie la art 57 alin
(3), care trebuie coroborat cu regula asta, pt ca el se refera la termen.

Clasificarea actiunilor

1) Dupa scopul urmarit de reclamant:

Actiuni in realizare
- reprezinta regula, prin ele se urmareste recunoasterea unui drept fata de o anumita persoana si
obligarea paratului sa se conformeze dreptului respectiv.
Ex: act in revendicare, act in plata unei sume de bani etc

Actiuni in constatare
- se urmareste numai constatarea existentei sau inexistentei unui drept, nu si executarea. Reclamantul
nu isi propune sa realizeze dreptul, ci numai sa il constate. Ex: ai stapanirea imoblilului, esti posesor, dar
cineva te tulbura, iti ameninta proprietatea fara se te deposedeze. Atunci nu ai de ce sa ceri altceva
decat clarificareaa porblemei juridice, nu ai ce sa il oblige sa iti predea pt ca posesia e la tine.
-sunt actiuni contencioase! Pt simplul fapt ca nu se cere xecutarea nu ins ca trebuie confundate cu
actiunile gratioase (infiintareaa unui partid etc..)
Tipuri de actiuni in constatare:
-declaratorii
-interogatorii
-provocatorii

Caracteristici:
o nu se poate folosi aceasta procedura pt constatarea starii unui lcuru sau pt conservarea unor
probe.

Ex: Nu se poate cere constatarea faptului ca in urma unui accident de circulatie reclamantul a
dobandit o stare de infirmitate. Acest elem reprezinta o componenta a unui lant care ar putea sa
duca la constituirea unui dr de creanta.

o Au un character subsidiary fata de act in realizare. Asta ins ca o act in constatare va fi


inadmisibila ori de cate ori partea are la dispozitie o cale procedurala pt realizarea dreptului
(inainte erau respinse ca lipsite de interes)
o Nu sunt susceptibilie de executare silita, insa numai in ceea ce priveste capatul de cerere
principal. Cand vb de cheltuieli, acestea sunt executorii.

Actiuni in constituire

-le avem in materia actiunilor nepatrimoniale - ex: divort, punere sub interdictie, stabilirea filiatiei etc

-de principiu, produc efecte numai ex nunc

Urmaresc crearea unei situatii juridice noi, diferite de cea de la data intorducerii cererii.

2) Dupa natura dreptului dedus judecatii:


- Personale
- Reale
- Mixte

3) In raport cu calea aleasa de catre parte:

- Cereri principale instanta de jud e investita


- Cereri aditionale- modifica/completeaza o cerere principala
- Cereri accesorii- solutionarea lor depinde de o cererea principal-> ex: cer plata unei sume de
bani capat de cerere principal, si plata dobanzilor- capatul 2 e o cerer accesorie
- Cereri incidentale- au o independent proprie, dar nu sunt introductive de inst, ci sunt facute in
cadrul unui proces deja facut, el ear putea fi oricand cereri principale, dar cel care le formuleaza
o face deja in cadrul procesului inceput => ex: cerera de chemare in garantie, cererea
reconventionala etc
=>cererile aditionale, accesorii si incidentale sunt de competenta instantei care judeca
cererea principal

Instanta judecatoreasca
Sediul materiei: art 41-54 ncpc
Notiune: inst are rolul de a stabili legea aplicabila situatiei de fapt si de a se pronunta asupra situatiei
concrete.

a) Compunerea instantei:
Numarul de judecatori care formeaza completul de judecata
-In prima instanta: complet de un judecator, indiferent de instanta ( judecatorie, tribunal, curte de apel
etc, mai putin ICCJ)
Exceptie: litigiile privind conflictele de munca si de asigurari sociale se solutioneaza de
un complet format dintr-un judecator si 2 asitenti judiciari
-in apel: complet format din doi judecatori
-in recurs: complet format din trei judecatori

-completele speciale formate in cadrul ICCJ:


completele ordinare sunt de 3 judecatori

1. complete de 5 judecatori ( 2 in materie penala, 2 in alte materii-> judeca recursurile impotriva hot
pron de iccj atunci cand exista dr de recurs, sau in alte cazuri prev de lege: ex-> art 136)
2. complete de 25 de judecatori ( recursul in interesul legii)
3. completul de 13 judecatori ( hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pana
la 31 dec 2016: 9 judecatori)
4. sectiile unite

b) Constituirea instantei:
-are in vedere alcatuirea mai completa a acesteia prin participarea si a altor persoane sau organe
prevazute de lege: Judecatori impreuna cu grefier, magistrate asistent, poate si procuror

Relevanta practica a diferentei dintre constituirea si compunerea instantei:

1) Ambele institutii vizeaza deopotriva: cazurile de incompatibilitate de la art 42(fara pct 1)


cercetarea la fata locului, motivul de recurs de la art 488 alin (1) pct 1
2) Anumite institutii de aplica numai compunerii instantei

Incompatibilitatea

Art 41-54 ncpc


Cazuri de incompatibilitate absoluta:

1) judecatorul care a pronuntat o incheieire interlocutorie(= acea incheiere prin care se transeaza aspect
ede drept litigioase care reolva partial litigiul-ex: problema calitatii procesuale active) sau o hotarare
prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel, recurs, contestatiile in anulare sau
revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudecare(aici avem situatia judecatorului care a pronuntat o hot
interlocutiorie sau de solutionare) => nu se confunda cu incompatibilitatile in functie

2) nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, arbitru, expert, procuror, avocat, asistent
judiciar, magistrate-assistant sau mediator in aceeasi cauza

Alte cazuri de incompatbilitate: