You are on page 1of 6

BAHAGIAN B

(30 markah)

Soalan 21
Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan diberi.

amat daripada dengan tentang


dengan demikian selain itu di samping itu

Sesiapa pun tahu _____________ laman sosial Facebook. Facebook

_____________ popular di seluruh dunia dengan jumlah penggunanya dianggarkan tidak

kurang _____________ 250 juta orang. Facebook merupakan kaedah komunikasi masa

kini yang tidak memerlukan kos yang besar. Selain dapat digunakan untuk bertanya

khabar, Facebook juga dapat digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang

kesesakan trafik. _____________ risiko untuk terperangkap dalam kesesakan jalanraya

dapat dielakkan. Bagi usahawan pula, Facebook digunakan untuk mempromosikan

produk perniagaan. Teknik perniagaan menjadi lebih meluas dan mantap.

( 4 markah)

Soalan 22

(a) Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.

Ayat tanya:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

Jawapan : Pada waktu puncak jalanraya sibuk dengan kenderaan yang lalu-lalang.

( 2 markah)
(b) Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

( 2 markah )

(c) Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

( 2 markah )
Soalan 23

(a) Bina ayat majmuk berdasarkan ayat yang diberi.


Ibu berpesan supaya memakai kasut ketika bermain di padang.
Ibu berpesan supaya memakai selipar ketika bermain di padang.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

( 2 markah )

(b) Tandakan ( / ) pada ayat yang betul dan ( X ) pada ayat yang salah.

1 Pak Mat duduk bersila di lantai sambil makan goreng pisang.

2 Lelaki yang berbaju biru itu ialah bapa Amirul Haqim.

3 Tolong jangan menyandar pada dinding yang baharu dicat itu.

( 3 markah )

Soalan 24

Baca petikan cerita di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

Setiap pasukan dibekalkan dengan kamera digital dasar laut. Aku menjaga kamera
dengan cermat. Setelah selesai merakamkan gambar, kami pun naik ke darat. Aku dan
rakan-rakan menyerahkan hasil kajian kepada panel juri. Aku dan rakan-rakan berdebar-
debar menanti keputusan daripada panel juri. Akhirnya, hasil kajian kami diumumkan
sebagai johan. Kami sangat gembira dan bersyukur kerana berjaya dipilih sebagai
pemenang. Oleh yang demikian kami masih berpeluang untuk terus bersaing dengan
peserta pada peringkat kebangsaan nanti. Kami berasa amat bertuah sekali.
a) Perkataan Aku dan rakan-rakan dalam petikan di atas dapat ditukar dengan kata
ganti nama diri, iaitu _________________________________________________.
( 1 markah )

b) Mengapakah mereka berdebar-debar ?


________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(2 markah)

c) Mengapakah mereka berasa amat bertuah?


________________________________________________________________________
____________________________________________________________
( 2 markah )

d) Pada pendapat kamu apakah pertandingan yang disertai oleh mereka?


Mengapakah kamu berpendapat begitu?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
( 3 markah)

Soalan 25

Wahai kawanku dengarlah pesanan,


Untuk dirimu jadikan panduan,
Cintai keindahan jaga kebersihan,
Persekitaran indah tiada pencemaran.

Alam sekitar harus dijaga,


Janganlah buang sampah merata-rata,
Barulah indah pandangan mata,
Kawasan bersih sepanjang masa.
Kesihatan diri tiada ganti,
Menjadi tanggungjawab diri sendiri,
Oleh itu jagalah diri,
Agar tidak susah di hati

Jadilah rakyat bertimbang rasa,


Kepada alam membuat jasa,
Flora dan fauna terus dijaga,
Alam akan sentiasa sejahtera

a) Apakah maksud rangkap pertama syair di atas?


________________________________________________________________________
____________________________________________________________
( 2 markah )

b) Apakah yang harus kita lakukan jika kita mendapati kawan kita membuang sampah
merata-rata?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
( 1 markah)

c) Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
berdasarkan syair tersebut.

Persekitaran yang tiada pencemaran akan kelihatan indah.

Kita bertanggungjawab menjaga kesihatan orang ramai.

( 1 markah )
Flora dan fauna harus dipelihara
Alam akan sentiasa sejahtera

d) Terangkan maksud dalam syair di atas.


________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
( 3 markah )