You are on page 1of 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK 2017

Program: PPG- PJJ Nama Pelajar:


Kod : BCN 3143 Semester / Tahun: Semester 2, Tahun 4
Nama Kursus: Novel dan Drama Ambilan: Okt 2013
Kumpulan: BC01, BC02
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
1. Penghasilan Produk 29 Julai 2017 09 Sept 2017
2. Penghasilan Peta Minda 29 Julai 2017 09 Sept 2017
3. Tugasan Bertulis (1000pp) 29 Julai 2017 09 Sept 2017
4. Kuiz 09 Sept 2017 09 Sept 2017

Hasil Pembelajaran Kursus

1.
2.
3.
4.

1 2 3

Objektif Kerja Kursus


Pelajar akan dapat:

1.
2.
3.
4. 1-8 20

2013-2025 4

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasa berikut:

Tugasan 1:30%

1/
30%

Tugasan 2:40%

1
10%
2 1000
30%
3 1-8 20 10%

Arahan Pelaksanaan Tugasan

1.
2.
2.1
a.
b.
c.
d.
e.
2.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. 12
1.5
4. APA /
2009
5.
6.
7.
Nama Pelajar
Angka Giliran
No. Kad Pengenalan
Kumpulan / Unit /
Kod dan Nama Kursus
Nama Pensyarah
Tarikh Serahan
8.
9.
10.
11. 70% 70%

Disediakan oleh Disemak oleh:


( YU CHEE HAN ) ( YIP YONG PENG )
Penyelaras Kursus BCN3143 Pakar Bidang (SME)
Jabatan Bahasa Jabatan Bahasa
IPGK Ipoh IPGK Ipoh

Disahkan oleh:

_________________________________
( SURAYA BINTI HARUN )
Ketua Jabatan Bahasa
Jabatan Bahasa
IPGK Ipoh
RUBRIK PEMARKAHAN
BCN 3143 NOVEL DAN DRAMA

Tugasan 1 (Kumpulan) (20%)

SKALA KRITERIA
Amat
Cemerlang
18.0-20.0
(A+)

Cemerlang
15.0-17.5
(A, A-)
Kepujian
12.0-14.5
(B+, B, B-)
Lulus
10.0-11.5
(C+, C)
Gagal
<10.0
(C-, D,D+,
E,F)

Tugasan 2(1) (Individu) (10%)

SKALA KRITERIA
Amat Cemerlang
9.0-10.0
(A+)


Cemerlang
7.5 -8.5
(A, A-)
Kepujian
6.0-7.0
(B+, B, B-)
Lulus
5.0-5.5
(C+, C)

Gagal
<5.0
(C-, D,D+, E,F)
Tugasan 2 (2) (Individu) (30%)

SKALA KRITERIA
Amat Cemerlang
27.0-30.0
(A+)
Cemerlang
22.5-26.5
(A, A-)
Kepujian
18.0-22.0
(B+, B, B-)
Lulus
15.0-17.5
(C+, C)
Gagal
<15.0
(C-, D,D+, E,F)

Tugasan 2 (3) (Individu) (10%)


SKALA KRITERIA
Amat Cemerlang
9.0-10.0
(A+)
Cemerlang
7.5 -8.5
(A, A-)
Kepujian
6.0-7.0
(B+, B, B-)
Lulus
5.0-5.5
(C+, C)
Gagal
<5.0
(C-, D,D+, E,F)