You are on page 1of 2

Hoe zit je als financieel talent

het snelst bij de directie aan tafel?

NS Finance Business Rally 2010
22, 23 en 24 september, Berlijn

De naam “Nederlandse Spoorwegen” vertelt natuurlijk Onze ambitie een klantgerichte, multimodale dienstver- Kortom; ben je benieuwd naar jouw (toekomstige)
alles over onze oorsprong, maar we doen veel meer dan lener te zijn biedt perspectieven voor bedrijfseconomi- mogelijkheden binnen NS? Stap in de trein naar Berlijn
dat! Naast vervoerbedrijf is NS eveneens een van de sche studenten. Want zelden tref je een organisatie die en ontmoet de CFO’s en Finance Trainees van NS!
grootste retail- en horecabedrijven van Nederland. Ook op financieel-economisch gebied zo veel verschillende
zijn we internationaal actief in onder meer Engeland en invalshoeken heeft. Hierdoor kun jij jezelf als Finance Neem voor meer informatie contact op met Marieke
Duitsland. De veelzijdigheid van (financiële) activiteiten trainee zeer veelzijdig ontwikkelen. Op verschillende Antens, Corporate Recruiter, via het telefoonnummer:
en de dynamische omgeving waarin onze organisatie werkterreinen, op alle niveaus en in de volle breedte 06 -19 13 49 09 of lees de achterzijde van deze flyer.
dagelijks opereert, maken NS tot een boeiend bedrijf. van zowel het finance vakgebied als de NS organisatie.
NS is volop in beweging. Ga mee

www.werkenbijns.nl

Gedurende drie dagen neem je in teamverband deel Donderdag 23 september selectieronde nodigen we een aantal mensen uit
aan een intensieve business course waarbij je Berlijn: presentatie van de uitwerking van de business voor een kennismakingsgesprek met één van onze
kennismaakt met vele facetten van NS, zoals mobiliteit, case aan de CFO’s. De boog kan echter niet altijd CFO’s om daarna 20 kandidaten te selecteren voor
vastgoed, retail en horeca. Dat doe je in de ICE naar gespannen zijn en daarom is er in de middag en avond de NS Finance Business Rally. Houd er rekening
Berlijn. Met 250 kilometer per uur in exclusieve coupés voldoende gelegenheid om te ontspannen. Zo kun je mee dat het kennismakingsgesprek tussen
voorzien van alle comfort. Bijgestaan door CFO’s en onze CFO’s en Finance trainees beter leren kennen. 14 en 17 september plaatsvindt.
Finance trainees.
Vrijdag 24 september Ben jij een derde- of vierdejaars student of wellicht
Woensdag 22 september Vertrek vanuit Berlijn naar de finale in Utrecht om het net afgestudeerd? Heb jij interesse in financieel
Startschot voor de NS Finance Business Rally 2010! eindresultaat te presenteren aan de directie van NS. strategische vraagstukken? Stuur dan uiterlijk
Op deze dag vertrek je direct naar Berlijn. 12 september 2010 je motivatie, cijferlijst en CV
Onderweg werk je op hoge snelheid met jouw team Wij hebben 20 plaatsen gereserveerd voor financiële naar marieke.antens@ns.nl.
aan de uitwerking van een actueel strategisch toptalenten met een bedrijfseconomische/bedrijfskundige
vraagstuk met natuurlijk een financieel accent. achtergrond op academisch niveau. In de eerste

Related Interests