You are on page 1of 2

Lokalproducerade varor Till och från matbutiken

Stora delar av matvarornas klimatpåverkan beror på hur långt och på vilket sätt de Varför inte promenera eller ta cykeln till matvarubutiken? När du ska göra stora
har transporterats. För att minska utsläpp från transporter är det viktigt att välja inköp och behöver bil,passa på att handla när du ändå har andra ärenden.
närproducerade varor som inte har fraktats så långt.
Hemma i köket
Säsongsanpassad mat Koka upp vatten till matlagningen i vattenkokare. Ha alltid lock på grytor när du
Anpassa matinköp efter årstid. Vintertid är ofta grönsaker såsom paprika, tomat, kokar saker. Använd eftervärmen från spis och ugn. Om du ska värma en portion
gurka och sallad odlade i växthus där det går åt stora mängder energi för up- eller bara en mugg tevatten kan mikrovågsugnen med fördel användas istället för
pvärmning, eller transporterade långt. Välj istället rotfrukter som har skördats spisen.
tidigare under året.
På restaurangen
Släng ingen mat Om du väljer bort biffen och frågar efter närproducerade och ekologiska alterna-
Vi slänger upp till 30 % av den mat som vi köper. Matproduktion är energikrävande tiv så är det bättre att äta på restaurang än hemma. Det beror på att det är mer
och mat är en värdefull resurs som vi måste hushålla med. Genom att minska svin- energieffektivt att tillaga mat på restaurang gemensamt med andras mat jämfört
net minskar du resursslöseriet och därmed också dina koldioxidutsläpp. med att laga hemma.

Hur produceras varorna? Miljömärkning
Det är ofta svårt att som konsument veta hur matvarorna som du köper är pro- Om du väljer närproducerade, lokala matvaror kan du enkelt få veta hur de har
ducerade. Ta de miljömärkningar som finn till din hjälp. Genom att välja exempelvis producerats, kanske kan du till och med besöka platsen där maten har odlats och
KRAV, EU-lövet och Svenskt Sigill så garanteras du att varan är producerad på ett preparerats. När du inte hittar lokalproducerade varor kan de olika märkningarna
miljöriktigt sätt. hjälpa dig att välja produkter där extra miljöhänsyn har tagits. Dessa märkningar
innebär ofta att mindre och miljömässigt bättre kemikalier har används i produk-
Minska på köttet tionen, ekologiska metoder har använts samt att hänsyn har tagits till miljön runt
Sedan 1990 har svenskar ökat sitt köttintag med 50 %. Nötkött är det livsmedel som omkring. Numera innefattar KRAV-märket och Svenskt Sigill – Klimatcertifierad
bidrar till mest koldioxidutsläpp. Om du kan minska köttportionerna, byta ut köttet även klimataspekten.
mot vegetariska rätter eller använda kyckling eller fisk istället så kan du minska
middagens koldioxidutsläpp. När du väl äter kött ska du se till att det kommer från Förpackningar
naturbetesdjur där produktionen har lägre klimatpåverkan och dessutom positiva Många livsmedel som finns i butikerna har onödigt mycket förpackningar. När du
effekter för ängs- och betesmarker. handlar från lokala producenter kan ofta många förpackningar undvikas. Ta med din
egen tygkasse när du handlar så slipper du slösa på material och resurser.
Tips på länkar

Du kan läsa mer om klimatmärkning av produkter på
www.klimatmarkningen.se

Råd och information om energianvändning finns hos
Energimyndigheten www.energimyndigheten.se

På Naturvårdsverkets hemsida får du veta mer om klimatförändringar och hur
din matkonsumtion påverkar www.naturvardsverket.se

Livsmedelsverket har gett ut skrifter om matens miljöpåverkan. Information
hittar du på www.livsmedelsverket.se

Konsumentverket ger tips om vad du som konsument kan tänka på när du
handlar mat www.konsumentverket.se

Vill du hitta lokala matproducenter i och runt omkring Tranås kommun så hittar
du dessa på www.narodlat.nu
Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare:

ska an?
Martina Berg
0140-681 91 martina.berg@tranas.se
i n
www.tranas.se/energiochklimat
n d u m åverk
u r ka limatp
H n s k
e
mat