CENTAR ZA RAZVOJ PSIHODRAME I PSIHOTERAPIJE – Niš, član SDPS

PRELIMINARNO OBAVEŠTENJE
EDUKACIJA IZ PSIHODINAMSKE PSIHOTERAPIJE ODRASLIH

Program rada
Edukacija iz psihodinamske psihoterapije predstavlja obuku za psihoterapijski rad
koji se zasniva na psihoanalitičkoj teoriji i savremenim dostignućima u primeni
ove teorije u različitim formama psihoterapije: prevashodno u individualnoj
psihoterapiji, a delom i u nekim grupnim i akcionim radovima, organizacionom
konsaltingu i sličnim delatnostima.

Kompletna edukacija traje 1400 sati i obavi se tokom četiri godine.Stiče se
nacionalni sertifikat za psihoterapiju koji izdaje Savez društava psihoterapeuta
Srbije.

Kandidati: specijalisti psihijatrije i kliničke psihologije, specijalizanti istih grana,
lekari, psiholozi, defektolozi, sociolozi, filozofi, prosvetni radnici, studenti
završnih godina fakulteta humanističkih nauka.

Postoje tri osnovne oblasti rada:

1. Sticanje teorijskog znanja kroz radionice i seminare
2. Lično psihoterapijsko iskustvo
3. Supervizija praktičnog rada kandidata

Učešće na odgovarajućim stručnim skupovima kao i rad na stručnim
publikacijama se priznaje u edukaciji odredjenim brojem sati.

Prvi deo edukacije traje četiri semestra (prva i druga godina studija), dobija se
sertifikat saradnika u psihodinamskoj, odnosno psihoanalitičkoj terapiji. Rad se
odvija tokom deset meseci godišnje, jednodnevna radionica mesečno i individualni
rad sa kandidatima u zakazanim terminima.

Tokom školovanja obavi se 250 sati teorije, 200 sati licne terapije (prevashodno
individualna, delom i grupna iskustva i akcione varijante) i 250 h supervizije (od

Dr Zoran Milivojević. U fond su uključeni i odgovarajuća učestvovanja u seminarima. Dr Zoran Antić. U višem kursu takodje se obavi 250 sati teorije.psihoanalitički psihoterapeut. Dr Irena Milić. odnosno pravo za samostalno bavljenje psihoterapijom. po propisima SDPS. naredna četiri semestra (treća i četvrta godina studija). ECP. 4. kao i Evropske asocijacije (The European Association for Psychotherapy). mehanizmi promena. Diplomski rad i završni ispit polažu se pred tročlanom komisijom koju imenuje CRPP. kliničkim radovima i demonstracijama. Klein. Direktor programa: Dr Zoran Antić. Prvi intervju.Piaget) 3. ECP. Razvoj ličnosti (S. Dr Ljiljana Samardžic. Spitz. ECP RASPORED TEORIJSKIH TEMA Teme u prvoj i drugoj godini studija: 1. a za odredjene teme i pozvani stručnjaci drugih modaliteta. u skladu sa propisima nacionalnog stručnog udruženja (Savez društava psihoterapeuta Srbije). ECP Direktor centra: Dr Zoran Djurić. E. Jasmina Caroulidis.toga 150 individualnih i 100 grupnih. 2. 200 sati lične terapije i 250 h supervizije. Drugi deo edukacije. ECP. Edukaciju vode psihoanalitički pshoterapeuti. ECP. ECP.Sc.Freud. grupni analiticar. Mehanizmi odbrane i adaptacije. Izbor i procena pacijenata za psihoterapiju. kongresima. Ericson. . Dr Zoran Vojić. Mahler. ECP. Uvažavaju se klinički i seminarski prikazi. psihoanalitički psihoterapeut.Dr Tomislav Gajić. nakon čega kandidati stiču zvanje psihodinamskog psihoterapeuta i dobijaju nacionalni sertifikat. ECP. M. M. J. ECP. R. ciljevi. Dr Zoran Djurić. Dr Nenad Cvetković. Struktura ličnosti. spec.. spec.M. STRUČNI KOLEGIJUM: Dr Tamara Čavić. kao i demonstracija kliničkog rada kod edukatora. predstavlja završni deo školovanja. Osnovni pojmovi psihodinamske psihoterapije: uredjenje.

Odnosi izmedju različitih vrsta psihoterapija 4. Transfer: uzroci nastajanja. Kontratransfer: nevoljna participacija Drugog učesnika. Razgraničenja. tehnologija rada. Transfer: manifestacije. Kontratransfer 8. Metodi evaluacije i procene efikasnosti psihoterapije Teme u trećoj i četvrtoj godini studija: Veći broj tema ima iste naslove kao u osnovnom seminaru. Negativna terapijska reakcija. ali se obim i kvalitet materije razlikuju. Psihoterapijski dogovor i savez. vrste. Proces prorade i sticanje uvida. upotreba 7. uzajamna prava i obaveze pacijenata/ klijenata i terapeuta. prediktori uspečnosti. Otpori 9. procena rizika. Regresija u terapijskom procesu: reakcija Prvog učesnika na situaciju tretmana 6. statut EAP. Završne radnje u savetovanju i psihoterapiji 19.Psihodinamika i terapija neurotičnih osoba 13. Primena psihodinamičkog savetovanja u školi 18. Indikacije i kontraindikacije za terapiju 3. Zbrinjavanje osoba sa PTSP 16. Procesi regresije i progresije. 6. Intervencije uopšte. 5. Psihodinamika tretman situacije kao transakcije dvoje / dva učesnika 5. Otpori 9. voluntarna participacija Drugog učesnika . Mehanizmi trajnih terapijskih promena 11. Terapijski ugovor. Intervencije: interpretacije i druge intervencije 10. 1. izmedju savetovanja. Acting out 12. psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije. kao i način rada. Psihodinamika i terapija psihotičnih pacijenata 15. Psihodinamika i terapija borderline ličnosti 14. Značaj edukacije i etičkih standarda 20. sličnosti i razlike. značenje i vodjenje 8. uzajamni odnosi edukanata i edukatora 2. Uredjenje (setting) psihodinamske psihoterapije. Etički i metodološki standardi psihodinamske (psihoanalitičke) psihoterapije: statut SDPS. Problemi nasilja u porodici 17. analizabilnost. Postavljanje ciljeva terapije. filozofija ‚‚ovde i sada“ 7. Ličnost terapeuta.

K. teorija i tehnika (posebno učenje M. 10.Rizični pacijenti (agresivni. Menningera) 11.Metode evaluacije psihoterapije.PTSP – metode zbrinjavanja 16.Interpretacije. Klein. Stracheya.Negativna terapijska reakcija 18. LITERATURA Informacije o stručnoj literaturi daju se u samim radionicama.Uvid i prorada u terapiji 12. mogu se obradjivati i druge teme.Faze terapijskog procesa.Psihoanalitički terapeut kao konsultant u školi 20. Metodološki i epistemološki aspekti psihoterapije Pored obaveznih radionica. Pristup referencama obezbedjuju edukatori. borderline. Završavanje terapije 14. .Mehanizmi trajnih terapijskih promena 13.Razvojna i dinamska razgraničenja različitih simptom-formacija (neurotični.Acting out 17. zavisno od potreba kandidata. suicidalni i ostali) 19. psihotični) 15. J.

(1991). (Ed. 11. (1934). N Y. (1996). Mainly Practice 7. And Holmes.Sad. Int J Psy An. Klein. Mainly Theory 6.B. 9. Int J Psy An. Int J Psy An. The Development of A Child. 1992. Antić 12. Open Univ Press 14.N. Bateman. Bgd 4.. Matica srpska. The Fundamentals of Psychoanalytic Technique. 3.Z. Bgd . 15:127 8. Zavist i zahvalnost.R. Spisi o psihoanalitičkoj tehnici I i II.. Int J Psy An. H.. An Introduction to Counselling.. J. Melanie Klein Today. M.delimični pregled - 1.N. Tadić. Milivojević. On the Development of Mental Functioning. E. M.(Ed. (1952). Klein.Naomi. Pacijent i analitičar. 1. Routledge.Z. Odabrana dela. Meara 16. Strachey. Spillius. 2012. Spillius. Hall and Lindsey 9. Psihoterapija dece i omladine… itd 15. Novi Sad.Jalom. The nature of the Therapeutic Action of Psychoanalysis. Z. 2. (1958. Vol. J.). Greenson 5. I. Čari psihoterapije LITERATURA ZA VIŠI KURS -delimični pregled - 1.. 39:84 4. 7. Holder A. Introduction to Psychoanalysis- Contemporary theory and practice. Vol. Psihopolis. M. 2012. (1998). Freud S. Karnac Books...... London.LITERATURA ZA OSNOVNI KURS . Milivojević.(1999). Emocije – Psihoterapija I razumevanje emocija.). 4:419 2. Dare C.Y.). Gabard G. Klein. Zagreb (1983). Cathexis.(1923). Naprijed. 10. Paideia. A. The Origins of Transference. E. Sugerman 6. . 33:433 3. Sandler J. Menninger 8. M.. Z. Klein. London and N. 2. 5. Formule ljubavi. 1972.John McLeod. Psihopolis. Freud S. 1990. Djurić 13.B. zbirka prevedenih radova. Etchegoyen. Melanie Klein Today.

Antić. (1984). London 18.. Int J Psy An. Individual Psychotherapy and the Science of Psychodinamics.A. Šta psihoanalitičari žele?. Illusion and Spontaneity in Psychoanalysis.Milivojević.Klauber. Universals of Psychoanalysis in the Treatment of Psychotic and Borderline States. O. Butterworths 11. (1992). Vienna. N. O. R. Madison 17.Kernberg.) Teorija tehnike interpretacija u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Logika relacija izmedju osnovnih iskaza različitih psihoterapijskih sistema.Dž.Klauber. 12:17 12. (1980).Malan.. J. Int Univ Press.Kernberg. N.U. London 27.Erić. Psychoanalyysis. Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic strategies. Psychoanalytic Psychotherapy and supportive Psychotherapy: Contemporary Controversies. Free Assoc Books. (1999). Z. (2003).H. H.Hejli. Psihodrama 24. Interpretation as Implicative reasoning.F.. Free Ass Books. A. 15..Djurić 22. D..P.Y. New York.. Yale Univ Press.Antić. J. (1980)..F. D. Strategije psihoterapije. (1979). 16. Et al.F..10.Greenson..Kernberg... 13. O. London 28. (1987). Avalske sveske. Bgd. Psihopolis. The Technique and Practice of Psychoanalysis.. Psihopolis 23.Sugermann. Formule ljubavi. Z. Difficulties in the Analytic Encounter. Psihopolis 25. .Sandler.Rey. (1989). J. Internal World and External Reality.Milivojevic. (1995). Jason Aronson. Z. Lj. Bgd .Psihoterapija. (2012). Paideia... 2012.(1996. Bgd 21. Vol II. Nemiroff. Dreher A. (1996).Thome and Koechelle 26. 2012. (2012). Psihopolis. (20011) Emocije. Jason Aronson. Haven 14. 19. Z.Djurić..Antić. IMZ 20.