isla leavit

barcos cant. hombres por barco arqueros espadachines
10 80 32 64

Chart Title
70
60
50
40
30
20
10
0
s
ro es es es
e
hi
n br br
qu m m
ar d ac ho ho
pa es os
es i n er
ch qu
da ar
pa
es

Row 3 Row 5 Row 6
espada chines hombres arqueros hombres
51.2 8

espada chines mujeres arqueros mujeres
12.8 24