PENULISAN REFLEKTIF

1.0 Pengalaman semasa menyiapkan tugasan 1.

Kajian soal selidik bagi subjek GSA 1072 pada tugasan 1 merupakan satu
cabaran baru bagi saya semasa menyiapkannya. Tugasan ini banyak memberi
pengalaman yang tidak pernah saya alami. Pada tugasan 1 ini, saya telah membuat
keputusan untuk membuat kajian penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan siswa guru IPG Kampus Ilmu
Khas. Bagi menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan, borang soal selidik
telah saya siapkan pada hari ke-3 setelah tugasan ini diberi. Seterusnya borang soal
selidik ini telah saya edarkan pada responden dan dikutip dalam masa 2 hari, siswa
guru IPGKIK sangat memberi kerjasama semasa tugasan ini sedang dijalankan.
Borang soal selidik yang diedarkan diisi dengan lengkap oleh siswa guru IPG.

Daripada maklumat berdasarkan soal selidik, saya telah mengumpulkan
kesemua data yang telah dilengkapkan oleh siswa guru serta menganalisis data
tersebut dengan pelbagai cara yang telah saya pelajari dalam subjek Statistik ini.
Analisis data ini juga dapat diperwakilkan menggunakan visual seperti graf bar, ogif,
plot kotak, carta pai dan sebagainya. Data yang telah dibuat menunjukkan siswa
guru IPGKIK kerap menggunakan TMK dalam PdP. Semasa kajian ini dijalankan,
pengalaman mengajar saya erti kesabaran dan menyiapkan tugasan ini disebabkan
beberapa perkara masalah yang dihadapi.

2.0 Masalah dihadapi/penambahbaikan

Masalah yang dihadapi semasa kajian ini dijalankan ialah saya tidak pasti akan
kajian yang saya lakukan ini menepati tugasan serta objektif-objektif. Selain itu,
masa yang tidak mencukupi semasa kajian dijalankan kerana lewat memulakannya.
Cara mengatasi masalah yang pertama, saya telah berjumpa dengan pensyarah
Puan Khalida dari Jabatan Sains dan Matematik. Puan Khalida telah memberi tunjuk
ajar bagaimana kajian ini perlu dilakukan supaya menepati objektif-objektif kajian
tersebut. Seterusnya saya berjumpa Puan Khalida buat kali ke-2 supaya pensyarah
dapat menyemak kajian yang saya jalankan itu mengikut turutan yang betul. Untuk
penambahbaikan masalah yang ke-2 saya hadapi adalah saya perlu memulakan
tugasan yang diberi dengan awalnya supaya masa yang diberi mencukupi untuk

TMK ini digunakan semasa menganalisis data iaitu perwakilan data secara visual. Graf-graf yang dibina dengan menggunakan Microsoft Excel juga mempunyai pelbagai grafik-grafik yang kreatif dan sesuai digunakan. Selain itu juga. masih terdapat masalah yang telah saya hadapi semasa menyiapkan tugasan ini. Penggunaan Microsoft Excel ini banyak membantu saya semasa membina graf-graf tersebut kerana dapat menjimatkan masa dan tenaga.0 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Walaupun saya membuat kajian penggunaan TMK di kalangan siswa guru. Tetapi. Maka. 4. saya perlu memilih topik yang sesuai atau mengikut isu semasa sesuatu tempat supaya keputusan kajian selidik itu dapat diterima pakai kelak. tugasan ini berjalan dengan lancar setelah ditunjuk ajar oleh Puan Khalida iaitu penyarah bagi subjek ini. Sebagai seorang penyelidik. saya tidak perlu lagi membina graf secara manual pada kertas graf. rangkaian internet telah membantu saya dalam pencarian maklumat-maklumat dengan tajuk tugasan saya ini. Melalui Microsoft Word juga. penjadualan juga sangat mudah dilakukan simbol-simbol rumus bagi pengiraan sisihan piawai juga mudah digunakan. ogif dan plot kotak. Jelaslah penggunaan TMK memberi keberkesanan dan memudahkan saya menyiapkan tugasan dengan sempurna.menyiapkan kajian serta dihantar pada tarikh yang ditentukan.0 Kesimpulan Kesimpulannya. Di samping itu juga. Walaubagaimanapun. perisian data Microsoft Word juga salah satu TMK yang sangat membantu saya dalam menyiapkan tugasan dimana tugasan ini perlu ditaip dan dicetak sebelum dihantar. 3. saya juga menggunakan TMK dalam menyiapkan tugasan ini. . Saya telah menggunakan Microsoft Excel untuk perwakilan data secara visual iaitu carta pai. Di mana saya menggunakan internet untuk mencari penjelasan tentang kajian yang telah saya lakukan. tugasan bagi subjek Statistik Asas GSA 1072 ini banyak memberi pengalaman yang baru kepada saya kerana secara tidak langsung saya dapat belajar bagaimana kajian soal selidik dijalankan.penggunaan internet bagi mencari maklumat lagi mudah berbanding menggunakan buku dan sebagainya kerana kepelbagaian maklumat dalam internet yang telah dimuat turun oleh pelbagai individu.