1) Lima puluh lapan ribu tujuh ratus lima dalam angka

A 58 705 C 50 705
B 50 750 D 5 875

2) Namakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 97 345
A Puluh C Ribu
B Ratus D Puluh ribu

3) Antara nombor-nombor berikut, yang manakah paling kecil?
A 23 641 C 23 146
B 23 461 D 23 164

4) Cerakinkan 29 673 mengikut nilai tempat
A 9 000 + 700 +30 + 6 + 20 000
B 9 000 + 70 + 3 + 600 + 20 000
C 9 000 + 70 + 300 + 6 + 20 000
D 900 + 70 + 3 + 6 000 + 20 000

5)
23 096 26 093 23 690 29 063

Rajah di atas menunjukkan 4 kad nombor. Susun kad-kad tersebut mengikut
tertib menurun.

A 23 096, 23 690, 26 093, 29 063

B 23 096, 26 093, 23 690, 29 063

C 29 063, 23 690, 26 093, 23 096

D 29 063, 26 093, 23 690, 23 096

6)
12 098, 12 102, 12 106, 12 110

Rajah di atas menunjukkan urutan nombor. Apakah pola bagi urutan nombor
tersebut
A Menambah nombor sebelum dengan 2
B Menambah nombor sebelum dengan 4
C Menolak nombor sebelum dengan 2
D Menolak nombor sebelum dengan 4

42 368 Apakah nombor yang sesuai diisi dalam petak di atas? A 41 268 C 42 266 B 42 268 D 42 366 9) 35 694 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah A 35 600 C 36 000 B 35 700 D 40 000 10) 49 848 dibundarkan kepada ratus yang terdekat ialah A 49 800 C 49 940 B 49 900 D 50 000 11) Antara nombor-nombor berikut. 42 168. _________. 7) 62 638 Apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris? A Ratus C Ribu B Puluh D Puluh ribu 8) 42 068. yang manakah tidak memberikan 60 000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat? A 63 649 C 56 156 B 54 461 D 61 174 12) + 2 750 = 63 742 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam ? A 60 992 C 62 909 B 62 099 D 69 209 13) Tambahkan 741 kepada 8 036 A 7 787 C 7 787 B 8 777 D 7 877 .

14) 39 412 + 4 621 = 23 143 + A 20 890 C 40 550 B 44 030 D 32 120 15) Tolakkan 12 108 daripada 49 432 A 37 324 C 37 432 B 37 342 D 34 732 16) 56 421 – 17 574 = A 34 788 C 38 847 B 37 488 D 38 874 17) .33 350 = 7 091 Apakah nombor yang perlu ditulis di dalam kotak di atas? A 40 441 C 41 440 B 40 414 D 44 041 18) 61 412 . 12 518 dan 27 212 ialah A 63 146 C 64 656 B 63 156 D 64 566 22) 48 342 44 132 = A 94 427 C 94 742 B 94 247 D 92 472 . = 24 012 Apakah nombor yang perlu di tulis dalam kotak di atas? A 34 700 C 34 007 B 37 400 D 34 070 19) 17 064 adalah lebih besar daripada A 16 740 C 17 604 B 17 406 D 17 640 20) Berapakah beza antara 49 002 – 28 902? A 20 100 C 58 828 B 34 596 D 77 904 21) Hasil tambah bagi nombor 23 426.

Selepas bekerja selama 3 bulan. A 35 505 C 12 437 B 5 305 D 14 173 26) Sebuah kilang mempunyai 34 098 orang pekerja pada awal tahun. Ridwan pula mempunyai 3 462 biji guli biru dan 12 380 biji guli merah. Kira jumlah ternakan di ladangnya jika bilangan ayam di ladangnya ialah 8 870 ekor.23) Sebuah kereta Myvi berharga RM 45 600. Kini kilang itu mempunyai 28 468 orang pekerja. sejumlah pekerja dari kilang itu telah berhenti kerja. Kira bilangan pekerja yang berhenti kerja. Berapa banyakkah wang yang Encik Farhan perlu kumpul lagi untuk membeli kereta tersebut? A 32 055 C 33 055 B 32 155 D 33 155 24) Jadual di bawah menunjukkan jisim surat khabar yang dikumpul dalam masa tiga hari semasa satu kempen kitar semula. A 13 809 kg C 39 428 kg B 25 619 kg D 75 028 kg 25) Aiman menternak ayam dan itik di ladangnya. HARI KG ISNIN 13 809 SELASA 25 619 RABU 35 600 Cari jumlah surat khabar yang dikumpul dalam masa tiga hari kempen tersebut. A 5 034 C 5 568 B 5 206 D 5 630 27) Zainal mempunyai 72 824 biji guli biru dan 984 buji guli merah. Bilangan itik yang diternak adalah RM 3567 kurang daripada bilangan ayam. Encik Farhan ada RM 12 445 sahaja. Berapakah jumlah guli yang dimiliki oleh mereka berdua? A 89 880 C 86 180 B 89 650 D 86 450 .

Apakah nilai bagi X? A 42 500 C 43 800 B 48 000 D 50 500 31) P .28) Beza antara 82 999 dan 31 292 ialah A 43 800 C 43 707 B 43 700 D 43 780 29) HARI BILANGAN BIJI TELUR Selasa 4 200 Rabu 1 850 Khamis 3 125 Jadual di atas menunjukkan bilangan biji telur yang dijual oleh Encik Hanif dalam 3 hari berturut-turut. Haziq membeli 4 buah kotak. Berapa biji manikkah yang dibeli oleh Haziq? A 5 584 C 2 134 B 5 084 D 3434 .767 = 84 233 A 85 550 C 85 000 B 80 500 D 85 500 32) 38 700 + 36 911 – 21 897 A 48 814 C 56 814 B 53 714 D 68 714 33) 887 + 30 281 – 11 872 = A 19 386 C 22 386 B 21 386 D 24 386 34) Sebuah kotak mengandungi 1 396 biji manik. Berapakah jumlah biji telur yang dijual? A 8 275 C 9 075 B 8 375 D 9 175 30) Rajah menunjukkan satu garis nombor.

yang manakah betul? A 39 x 10 = 390 C 90 x 100 = 900 B 41 x 100 = 41 000 D 16 x 1000 = 1600 40) 45 x 18 = A 780 C 790 B 810 D 820 KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB .35) 2 154 X 10 = A 20 154 C 21 540 B 20 054 D 205 36) 142 X 100 = A 14 200 C 12 400 B 1 420 D 1 240 37) 5 348 X 6 = A 24 088 C 32 088 B 30 078 D 34 078 38) Sebuah kamus ada 1 192 muka surat. Berapakah jumlah muka surat yang ada bagi 7 buah kamus yang sama itu? A 7 152 C 8 344 B 7 252 D 8 444 39) Antara berikut.