Назив радне организације - Објекат - Пословна јединица УГ-5а

Датум год.

ДНЕВНИ ОБРАЧУН ПИЋА-РОБЕ
(КЊИГА ШАНКА)
ПРОДАТО Остало
Стање Мањ- на
Ред. Јед. Прим- Укупно
НАЗИВ ПИЋА-РОБЕ из претх. Цена Вредност Вишак
бр. мере љено (4 + 5) Количина ак залихи
дана јед. мере (7 x 8) (6 - 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. BARCELONA
2. CALIPSO
3. COKO-MOKO
4. JAGODICI FUNNY BUBBLE
5. JAGODICI DINO
6. KAPRI
7. KAPRI KORNET
8. KAPRI CASA
9. KROFNICA
10. LENI
11. PLAZMA STAPIC
12. RUMENKO
13. SMOTHE
14. SARENKO
15. KING BADEM
16. KING CLASIC
17. KING JAGODA
18. KING COKOLADA
19. KING KARAMELA
20. KING RAPSODY
21. KING OPSESIJA
22. MACO
23. KORNET
24. BLA BLA
25. MILKA KORNET
26.
BazaPropisa.net © K&M soft

MILKA STAPIC
27. MAXIMO CHEESE CAKE
28. MAXIMO EXTRA MALINA
29. MAXIMO COK I JAG
30. SENDVIC
31. RUM KOKTEL
32. SNEGULJICA
33. ICE COFFE
34. CMOK
35.
УКУПНО:

Пословођа радње Точилац пића