Nama Kumpulan : Tarikh

:

B I N G G O

c e r m i n m a t a
d f t y q a a w w r
z g s u w s t q q f
x h e i e i a a p g
c j n o r l h s t q
v k i p t e a d k s
b l k a t m r f l x
n q a s y a i g h z
m w t d u k y h g z
a p a s a r r a y a
s e y g i p r j r p
l a l u l i n t a s
d r u h o y e i v u

1. Mei Lan menukar bingkai ___________________nya yang rosak kerana terjatuh ke
lantai.

2. Cikgu Lim memastikan _______________lagu yang diterangkannya difahami oleh murid-
murid.

3. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan

4. Ramai orang ke _____________________ untuk membeli barang-barang keperluan.

5. Kesesakan ____________________ berpunca daripada lampu isyarat yang tidak
berfungsi.

6. Cahaya __________________ pada waktu pagi membekalkan vitamin D.

Nama Kumpulan : Tarikh : B I N G G O a t u r c a r a l g q a z f e p t q e a x n x t n l y r m m c d c g d k u t a b v a v h e j i y h a b t b j r h o p l r n a n k a g p g e r m n m l m f q h m a q g q y a q w j b j w a a t t a e k u a e n s g a w r n t h r y d f t r t m q r B a l a i r a y a p 1. . 6. 4. 2. __________________ baharu akan dibina di Taman Sentosa. 5. Semua murid perlu mendapatkan___________________ daripada ibu bapa. ___________________ ini perlu dilukis dalam buku latihan. 3. Sifat _______________ Hamin menawan hati kita. __________________majlis akan dimulakan sebenar lagi. Guru Besar menyampaikan__________kepada penceramah motivasi itu.