Pelan Operasi

2017

SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 1

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.00 Sumber : Sumbangan PIBG Jawatankuasa : Guru Besar. SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 2 .PELAN OPERASI Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. Penasihat Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU Guru pembantu Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan halatuju masa depan dan langkah-langkah yang perludiambil menjelang peperiksaan UPSR. PPPM 2013-2125 : Anjakan Nama Program / Projek : Kem Motivasi Objektif Program / Projek : Keyakinan murid Tahun 6 untuk menghadapi peperiksaan UPSR meningkat dari 10% kepada 90% selepas program Tanggungjawab : J/K Kecemerlangan UPSR Tempoh / Hari : 2 hari / 11 – 12 Mei 2017 Tempat : Sekolah Kebangsaan Seri Tanjong Sasaran : Semua murid tahun 6 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM500. Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.

Lantikan J/Kuasa GKMP .Pra dan Post SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 3 .12 17 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid 7 Penilaian.Tetapkan tarikh Penyelaras Program .Bentang kertas kerja Guru B & K . Tarikh Status / Pelan Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran Jangkaan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 17 Kertas cadangan PK PTD diluluskan PK KOKU .Agihan tugas 2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 17 Penerangan Semua guru dan murid program disampaikan 3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 17 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG diedarkan Semua ibu bapa .surat pemberitahuan . Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 15 Mei 17 Kajian Keyakinan Murid Murid .surat jemputan Penceramah / fasilitator luar 4 Penyediaan bahan AJK 8 Mei 17 Siap untuk Tiada digunakan 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 10 Mei 17 Siap untuk Tiada digunakan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 11 .Anggaran kos .

Setiausaha Guru-Guru.00 Sumber : Peruntukan Kokurikulum Jawatankuasa : Guru Besar. Ahli Jawatan Kuasa SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 4 . Timbalan Pengerusi Setiausaha Kokurikulum. Pengerusi Penolong Kanan Kokurikulum. Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid PPPM 2013-2125 : Anjakan Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan Dan Kelab Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum Tempoh / Hari : Januari – Disember 2017 Tempat : Sekolah Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 200.PELAN OPERASI Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid.

Bentang kertas kerja Kokurikulum. Pelaporan dan Post Mortem Setiausaha Oktober 2017 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua Kokurikulum dan pemimpin pelajar SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 5 .Anggaran kos . .Lantikan J/Kuasa Setiausaha Kurikulum . Kokurikulum diluluskan Penolong Kanan . Tarikh Status / Pelan Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran Jangkaan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari – Jun 2017 Kertas cadangan Pengetua.surat pemberitahuan Kokurikulum 4 Penyediaan bahan AJK April 2017 Siap untuk Tiada digunakan 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April 2017 Siap untuk Tiada digunakan 6 Pelaksanaan Program Setiausaha dan AJK April – Oktober 2017 Keakuran jadual Semua guru dan Kelab dan Persatuan pemimpin pelajar 7 Penilaian.Agihan tugas 2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan April 2017 Penerangan Semua guru Kelab dan Kokurikulum program Persatuan disampaikan 3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru. dan Setiausaha April 2017 diedarkan Pemimpin Pelajar .Tetapkan tarikh .

SK Seri Tanjong – JBA0017 Page 6 .