Sejarah thn 5 2017

BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF)

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Sejarah?

A. peristiwa yang telah berlaku
B. kajian tentang masa akan dating
C. Asal usul sesuatu kajian
D. susur-galur keturunan manusia

2. Istilah Sejarah dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu ___________ yang bermaksud
pokok atau pohon.

A. sejarahtun C. civitas
B. syajaratun D. civilization

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

3. Alatan di atas boleh ditemukan di ____________________ .

A. Perpustakaan Negara C. Muzium Negara
B. Arkib Negara D. Zoo Negara

4. Alatan berikut, yang manakah merupakan sumber asli dan belum ditafsir?

A. majalah C. ensiklopedia
B. artifak D. laporan tahunan jabatan

1

I. II dan III B. cogan kata 8. I. tanaman yang manakah diusahakan di kawasan tanah tinggi? I kelapa III teh II getah IV sayur-sayuran A. bersih C. Siapakah yang bertanggungjawab menyelaraskan program akademik di sekolah? A. Antara berikut. Antara berikut. II dan III C. Bendera dan lencana sekolah ialah ____________ sekolah. III dan IV 2 . II. I. warna-warni B. Sejarah thn 5 2017 5. I. kotor 10. Antara berikut. II. GPK Hal Ehwal Murid D. siapakah yang membentuk keluarga asas? I datuk III anak II bapa IV ibu A. A. III dan IV 6. II dan IV D. Guru Penyelia Petang C. maklumat yang manakah tercatat dalam sijil kelahiran? I tempat lahir III alamat II tarikh lahir IV tarikh masuk sekolah A. identiti C. visi D. III dan IV B. II dan IV D. Guru Besar B. III dan IV B. GPK Kokurikulum 9. III dan IV 7. A. I. I. I dan II C. logo B. II dan III C. besar D. II. I dan III D. Sekolah yang _______________ akan menaikkan semangat murid untuk belajar. II.

I. II. II. kerana beliau mengingkari perintah raja D. III dan IV 13. nombor telefon C. yang manakah tidak terdapat pada alamat lengkap? A. II. I. Antara berikut. pembentukan pulau-pulau 15. II. poskod D. kerana beliau menentang undang-undang British 12. II dan III C. jalan 14. III dan IV 3 . Apakah benua yang terbentuk selepas pencairan air batu? I Benua Eropah III Benua Afrika II Benua Asia IV Benua Artik A. Sejarah thn 5 2017 11. II dan IV D. III dan IV B. Mengapakah pencairan air batu berlaku? A. II. II dan III C. I. peningkatan suhu bumi D. yang manakah cara untuk memelihara tempat-tempat bersejarah? I menaik taraf bangunan asal II mewartakan tempat bersejarah III reka bentuk asal bangunan dikekalkan IV bangunan dibaik pulih A. III dan IV 16. tempat B. I. peningkatan air laut C. I. pembebasan gas oksigen B. II dan IV D. I. Mengapakah pada tahun 1877. I. I. kerana beliau membunuh pembesar tempatan C. Mengapakah alam sekitar sangat penting kepada manusia dan haiwan? I membekal sumber air III membentuk sumber makanan II membekal udara bersih IV menjadi habitat haiwan A. I. Dato’ Maharaja Lela dihukum gantung di Pasir Salak? A. III dan IV B. Antara berikut. II dan III C. II dan IV D. kerana beliau menyekat kemaraan komunis B. III dan IV B. II.

Sabah II Kota Tampan. II. II. I dan II C. Laut Jawa B. II dan III B. 20. I. meleperkan kulit kayu D. I. A. Sarawak A. Selain digunakan untuk menggali tanah. Apakah kegunaan alat di atas kepada masyarakat Zaman Paleolitik? I memotong daging III menangkap ikan II menetak pokok IV memburu binatang A. memburu binatang B. I. bercucuk tanam C. Kelantan III Tingkayu. mengetam kayu ( 20 markah ) 4 . III dan IV B. III dan IV Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. Perak IV Gua Niah. II dan IV D. Di manakah lokasi terawal masyarakat Zaman Paleolitik? I Gua Cha. Selat Sunda C. Sejarah thn 5 2017 17. Apakah laluan air yang terbentuk selepas Pentas Sunda ditenggelami? A. Pulau Borneo 18. II dan III C. I dan III D. beliung juga digunakan untuk _____________ . Selat Melaka D. III dan IV Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. 19.

menasihati Herodotus perhiasan prasejarah Zaman Mesolitik Paleolitik belajar salam bertulis Pentas Sunda 1. Petempatan zaman ____________________ di Malaysia ialah di Kota Tampan. 4. 1. Kajian sejarah terhadap sumber daripada bahan bertulis atau bercetak dikenal sebagai kaedah _____________________ . Kita perlu memberi ____________________ ketika melawat rakan-rakan. 7. nasihat . A. Dalam sesebuah keluarga perlulah sentiasa ______________________ agar hubungan kekeluargaan lebih akrab. Zaman Mesolitik. 10. Manusia pada zaman logam sudah pandai membuat ________________________ daripada manik. Perak dan Gua Niah di Sarawak. 6. Ibn Khaldun berpendapat sejarah menceritakan tentang manusia dan 5 . 9. 5. Sejarah thn 5 2017 BAHAGIAN B (SOALAN SUBJEKTIF) Jawab semua soalan. _______________________ ialah sejarawan Yunani manakala Ibn Khaldun pula ialah sejarawan Islam. _____________________ ialah zaman manusia belum mempunyai tulisan. Kewujudan _______________________ dapat membuktikan negara kita pernah melalui Zaman Air Batu. Zaman prasejarah dapat dibahagikan kepada empat tahap iaitu Zaman Paleolitik. Sekolah yang bersih dan ceria akan dapat meningkatkan semangat untuk ______________________ . 8. 3. 2. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul. __________________________ dan Zaman Logam. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah. ( 10 markah ) B.

8. 3. ( 10 Markah ) . Salasilah keluarga penting untuk kita mengetahui asal usul keluarga kita. Kaedah lisan merupakan cara temubual bagi mendapatkan maklumat sejarah. perkahwinan dan pengambilan anak angkat. 10. 6. Manusia Paleolitik pandai membuat tembikar daripada tanah liat. 2. 4. Kepulauan Melayu terdiri daripada Benua Asia. Sumber pertama ialah bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Manusia Zaman Logam menjalankan aktiviti perdagangan menggunakan sistem barter. Artifak ialah tinggalan haiwan dan tumbuhan dari zaman lampau. Sejarah thn 5 2017 perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.Soalan tamat - SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 6 . Selat Melaka. Tanah Melayu dan Pulau Jawa. 9. 5. Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah. 7. Candi Lembah Bujang dibina pada tahun 1885 yang merupakan tapak arkeologi yang terkenal di Asia.

perhiasan 10. X 2. bertulis 4. Paleolitik SOALAN SUBJEKTIF (BAH. B 15. A 10. C 4. Sejarah thn 5 2017 1. D 17. √ 6. pentas sunda 8. A 7. A 14. X 9. √ 3. A 2. √ 10. Prasejarah 3. D 12. C 19. belajar 7. A 16. B 18. Herodotus 2. X 8. A 8. zaman Mesolitik 9. C 6. B) 1. X 4. B 5. A) 1. √ 7. B 3. D SOALAN SUBJEKTIF (BAH. B 9. C 13. A 20. salam 5. √ 5. D 11. √ 7 . nasihat-menasihati 6.