SMK SEREMBAN 2

LAPORAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2016

TOPIK BUTIRAN KETERANGAN

NAMA PROGRAM MINGGU PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Berdasarkan aktiviti
OBJEKTIF

TARIKH PELAKSANAAN

SASARAN Con PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1

PENCAPAIAN MEMBERI KESEDARAN TENTANG
KEPENTINGAN MEMELIHARA ALAM SEKITAR

PERBELANJAAN RM

1. Melukis Poster Ting 1
PENGISIAN PROGRAM 2. Pertandingan folio Ting 2 dan 3
3. Pertandingan menghsilkan powerpoint Ting 4
4. Kuiz Bertulis P.Moral -Ting 5
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Mengadakan lebih banyak aktiviti di luar bilik darjah

IMPAK/REFLEKSI PELAJAR-PELAJAR TELAH MENGAMBIL
BAHAGIAN DENGAN AKTIF.

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

.................................... ....................................... ............................
( ) Pn.A.Parameswari En Nor Azan Bin Alias
Ketua Panita P.Moral Ketua Bidang Kemanusiaan