Bahagian A: Kenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. dan tulis jawapan pada kotak di bawah. PENDIDIKAN JASMANI NAMA:___________________________________________ KELAS:_________________________________ ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN. (18 Markah) Berjalan Membongkok Mengilas Berlari Memusing Skip Melonjak Menolak Menarik Membuai Meringkuk Mencongklang Menggelongsor Melompat sebelah kaki Mengimbang Meregang Melompat Mengayun pergerakan lokomotor adalah pergerakan yang berubah tempat asal PERGERAKAN BUKAN pergerakan lokomotor adalah pergerakan yang tidak berubah tempat LOKOMOTOR .

(5 Markah) Bahagian C: Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Namakan pergerakan berikut. (4 Markah) .Bahagian B.

.Bahagian D: Nyatakan pergerakan di bawah berdasarkan tahap kelajuan yang betul.

(6 Markah) Menolak Berjalan Berlari Menggelongsor sisi Melompat Mengimbang PANTAS PE PERLAHAN a) RG a) ER b) b) Bahagian E: Padankan c) c) AK dan gariskan gambar dengan kenyataan yang betul. (4 Markah) A .