UJIAN BERTULIS

MAC
1.5 JAM

SMK CONVENT BUTTERWORTH
JALAN NEW FERRY, 12100 BUTTERWORTH

Reka Bentuk & Teknologi
UJIAN 1 2017
TINGKATAN 1

ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

NAMA : _________________________________________

KELAS : ________________________

1

......................... Lukisan e................. Bahasa c.. ...........Jawab semua soalan 1...................................... Alat muzik b............... [3 markah] 2.................................... ............................................. Nyatakan definasi reka bentuk dan teknologi...................................... Produk Konkrit Produk Abstrak a................................ . Tandakan [ / ] pada petak yang berkaitan produk konkrit dan abstrak.. Pengiklanan d........................... Pakaian [5 markah] 2 ....................................

Menunjukkan objek yang dekat dan jauh [4 markah] 3 . Membahagikan ruang kawasan c.3. Padankan fungsi garisan dengan gambar yang berkenaannya a. Menunjukkan keseimbangan b. Menunjukkan kestabilan dan kerehatan d.

........... Rajah 1 menunjukkan gambar A dan B..... Nyatakan jenis keseimbangan yang ditunjukkan dalam Rajah 2............................................ Nyatakan kategori rupa pada gambar dalam Rajah 1 A B Rajah 1 A ............. [2 markah] 5.... .................. B . a b .. Rajah 2 [2 markah] 4 ..................................4.........

...................6..................................... Merah e............. Kuning [5 markah] 5 ..... ............. [3 markah] 7............. ....... Hijau c. Tandakan (/) dalam petak berkenaan mengikut kumpulan warna primer dan sekunder.... iii.......................................... ii.......... Jingga d......... Biru b.. Warna primer Warna sekunder a........................... Rajah 3 menunjukkan sederet rumah..................... Rajah 3 Nyatakan tiga jenis elemen yang ada dalam Rajah 3 i.................... ...........

Keseimbangan Kontras Prinsip reka bentuk Pengulangan dan teknologi Rajah 4 [4 markah] 9. Berdasarkan gambar pada Rajah 6.8. Lengkapkan peta buih di Rajah 4 mengenai prinsip reka bentuk dan teknologi. nyatakan kriteria reka bentuk yang ditunjukkan. a 6 .

.................................. Apakah teknik pembinaan objek yang ditunjukkan di Rajah 7? Teknik Objek Pembinaan a.....b Rajah 6 a...................... b.............. [2 markah] 10... b........ .... ............................................................................................................... 7 ...............

Tandakan (/) mengenai etika dalam reka bentuk dan ( x ) bagi yang salah pada petak yang disediakan i. Rajah 7 [4 markah] 11. Mesra alam sekitar [4 markah] 8 .c. Kolektif iii. d. Keaslian ii. Intergriti iv.

a. [6 markah] 9 . ii. ii. c. Nyatakan dua prinsip yang terdapat dalam setiap objek berikut. b. i. ii.12. i. i.

......................... [3 markah] 15....... [2 markah] 14.................................................. Melahirkan nilai-nilai estetika iii................... ii... i................................. iii.......... Senaraikan tiga kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi......................................................................................... ...................................................... Tandakan ( / ) bagi peranan reka bentuk kepada masyarakat ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan..........13................. ................................................ ii......... ............ .................. Melindungi dan memelihara etika sosial [3 markah] * * * * KERTAS SOALAN TAMAT * * * * 10 .... .......................................... Nyatakan dua kepentingan reka bentuk dan teknologi........ Melindungi hak cipta rakyat ii........ i................................. i...........................

................ Nurhaniza Bt Md Noor …. Disemak oleh Pn............ Thilagavathy Krishnasamy ……………………………...Disediakan oleh Pn.....………………………… Disahkan oleh Pn Norazlin bt Ishak ....... 11 ....