BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN …………………
NAMA PYD GRED JAWATAN
NO.K.P.
TEMPAT
JANTINA
BERTUGAS
JAWATAN

PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA
20 daripada 35 orang murid kelas 3T dapat pencapaian
1.1 70
gred A dalam peperiksaan
15 daripada 35 orang murid kelas 3T dapat meningkatkan
1.2 pencapaian gred B sekurang-kurangnya dalam 60
peperiksaan yang dijalankan
Sebahagian besar ( 80%) murid kelas 3G dapat
BIDANG 1.3 menyatakan pengetahuan yang telah dipelajari 70

Sebahagian besar ( 80%) daripada murid kelas 3G dan 3T
PDP 1.4 dapat menjawab latihan yang diberikan dengan betul . 70

Sebahagian besar ( 80%) murid 3T dan 3G dapat
1.5 meningkatkan pengetahuan berdasarkan sukatan dan 70
rancangan pelajaran

Sebahagian besar ( 90%) murid 3T dan 3G dapat
1.6 menglibatkan diri dalam perbincangan, sumbangan idea 70
dan aktiviti yang dirancang.
Membantu Guru Besar membuat perancangan dan
2.1 penyediaan pelan strategik sekolah bersama AJK KMK 70
untuk 14 panitia
Memastikan RPH, Mingguan, Penggal dan Tahunan
2.2 dibuat oleh 51 orang guru 70
Merancang semua program panitia bersama 14 ketua
2.3 panitia mata pelajaran dan memastikansekurang- 70
kurangnya 90% program berjalan dengan lancar.

Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan
2.4 teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel 70
Merancang jadual waktu P & P bersama Guru Besar dan
2.5 AJK jadual waktu dan memastikan 100% guru menerima 70
jadual waktu.
Menguruskan peperiksaan awam dan pentaksiran sekolah.

2.6 2.6.1 UPSR untuk 106 murid 70
2.6.2 PBS untuk 649 murid
Merancang dan memantau Program Kecemerlangan
Akademik berjalan dengan lancar dan memastikan data
dikemaskinikan dari semasa ke semasa.

BIDANG PENGURUSAN 2.7 2.7.1 HEADCOUNT sekurang-kurangnya 2 kali setahun 70
KURIKULUM
2.7.2 GROW sekurang-kurangnya 2 kali setahun

2.7.3 Program Kecemerlangan Tahun 6 selama 9 bulan

Memantau program Pusat Sumber dan memastikan Pusat
Sumber digunakan semaksimum yang boleh
2.8 70
Memantau dan memastikan bilik-bilik Khas lain dapat
digunakan oleh murid dengan baik dan selamat.

80 SKOR 3 PENILAIAN PERTAMA PENIL PP1 PP2 . Membantu Guru Besar menentukan agihan tugas untuk 47 3.6 Staff untuk 50 orang guru dan AKP dan memastikan 70 program dijalankan mengikut Takwim Sekolah.11 70 2.2 – PBS – 2 kali setahun Memantau program J.7 dan berfungsi dengan baik.3 semasa ke semasa 70 Menguruskan dan memastikan Data e –OPERASI 3. BIDANG UMUM Memangku semua tugas Guru Besar semasa ketiadaan 4.2 guru besar di sekolah mengikut arahan. Memantau Program Pemulihan . Merancang bersama Guru Besar Program Perkembangan 3. Melengkapkan data pencerapan PDP dalam AdAPP dari 3.11.1 orang guru dan 6 orang kakitangan bukan guru sekurang.5 70 BIDANG PENTADBIRAN Mengurus PBPPP dan HRMIS serta mengemaskinikan data PBPPP mengikut takwim yang ditetapkan. 70 Membantu Guru Besar membuat penilai an prestasi 47 orang guru dan 6 orang AKP melalui PBPPP dan HRMIS 3.4 dikemaskinikan mengikut tahun semasa. 70 kurang sekali dalam Buku Pengurusan Sekolah BIDANG PENTADBIRAN Membantu Guru Besar merancang jadual pencerapan dan memastikan pencerapan dan pemantauan PDP dan buku 3. 70 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru 4.1 100 Besar dari semasa ke semasa.QAF dan KBS dijalankan 2. LINUS dan PROTIM 2.9 dijalankan dengan lancar dan memantau data LINUS 70 dikemaskinikan mengikut takwim yang ditetapkan Memantau pengurusan 50 orang murid-murid Pra Sekolah 2. Merancang dan memantau pengurusan peperiksaan berjalan dengan lancar untuk 749 orang murid 2. 100 BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 25 JUMLAH MARKAH 1770 PENCAPAIAN 70.12 70 dengan lancar untuk 612 murid Islam.1 – UPSR – sekali setahun 2.11.2 tulis untuk 47 orang guru dijalankan mengikut takwim 70 sekolah.10 berjalan dengan lancar dan memastikan murid Pra 70 Sekolah menerima pelajaran . Membantu Guru Besar memastikan aset sekolah lengkap 3.

PYD .

KOMPETENSI YSIA N ………………… PENILAIAN MELEBIHI CATATAN AKHIR SASARAN .

00 4 PENILAIAN AKHIR . 90 1 0 90 0 90.00 0.

.

.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG MARKAH KEBERHASILAN 2017 GRED NAMA PYD IHSAN SABRI BIN HASHIM DG41 JAWATAN NO. Memastikan 100% aktiviti sukan dan permainan dijalankan 3 dengan baik.P. Memastikan semua murid rumah biru menjalani aktiviti 1 latihan rumah sukan seperti yang dijadualkan. Membantu dalam memastikan setiap aset di sekolah cukup Tugas Sampingan 2 dan bertanda Membantu penolong kanan hal ehwal murid dalam 3 menjayakan program minggu anti dadah peringkat sekolah. Hal Ehwal Murid Memastikan murid beragama Islam solat zohor bersama- 2 sama pada hari Isnin hingga khamis.K. Merancang Program berkaitan dengan Persatuan Majlis 4 Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah ( MAKDIS ) BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 0 0 0 JUMLAH MARKAH 0 0 0 PENCAPAIAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SKOR ### ### ### PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR PP1 . 1 Memastikan disiplin dan kawalan murid pada hari Rabu. 920229035343 TEMPAT JANTINA LELAKI BERTUGAS SJK( C ) PEI HWA 2 JAWATAN GURU PENOLONG AGAMA PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PERTAMA AKHIR SASARAN 1 Semua murid tahun 1 lulus dam ujian Pendidikan Islam 6 daripada 8 orang murid tahun 2 lulus dalam ujian 2 Pendidikan Islam 4 daripada 6 orang murid tahun 3 lulus dalam ujian 3 Pendidikan Islam Kurikulum 6 daripada 7 orang murid tahun 4 lulus dalam ujian 4 Pendidikan Islam 4 daripada 7 orang murid tahun 5 lulus dalam ujian 5 Pendidikan Islam 2 daripada 3 orang murid tahun 6 lulus dalam ujian 6 Pendidikan Islam Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti kelab 1 olahraga 85% orang murid dari tahap 2 dapat menguasai teknik asas Kokurikulum 2 olahraga.

75 SEDERHANA 26 .100 BAIK 51 . PP2 PYD Tahap Keberhasilan dan Julat Markah Tahap Keberhasilan Julat Markah CEMERLANG 76 .50 LEMAH 0 .25 TANDA TANGAN : TARIKH: .

DG41 C ) PEI HWA 2 CATATAN AKHIR .

Skor 4 3 2 1 .