Latihan 1

Arahan: Padankan tong kitar semula dengan bahan buangan yang betul.

N Tong Kitar Semula Bahan Buangan
o
1

Tong Jingga
2

Tong Coklat
3

Tong Biru

.Latihan 2 Arahan: Lukiskan logo kitar semula di bawah pada ruang yang disediakan.