30/7/2017 CALENDARIS I RELIGIO

CALENDARIS I RELIGIÓ
per Eduard Farré Olivé
Versió per internet basada en un treball original presentat a la
Universitat Oberta de Catalunya dins l'assignatura optativa
d'Antropologia de les Religions de la llicenciatura d'Humanitats l'any
2004

Introducció
Introducció El fet religiós està íntimament relacionat amb
Bases el pas del temps i amb la seva mesura.
Mesopotàmia
Egipte Els eterns mites de l'origen i del final
Mesoamèrica s'ubiquen dins d'un espai més o menys ampli de
Conclusions temps. Les celebracions religioses, festivals i
Bibliografia
cerimònies sempre encaixen dins d'un
Torna a l'inici
entramat temporal que facilita i obliga la seva
constant repetició. No es pot concebre un ritu
Texto en español
religiós fora de l'àmbit temporal; n'hi ha que
Complementos
tenen a veure amb l'edat de les persones,
altres amb les estacions, amb l'edat de la
Lluna, amb el naixement, amb la mort...

Hi ha una gran relació entre el calendari i la
religió en les diverses cultures a partir de la
més remota antiguitat; els primers vestigis
d'escriptura són uns ossos d'origen animal
gravats amb marques que, en la majoria dels
casos, s'han identificat com a registres o
comptes dels dies acumulats en períodes
mensuals o lunars.

En l'estudi de les cultures més antigues podem
intuir els orígens del calendari en les primeres
imbricacions entre els cicles de la vida i els
cultes a les divinitats.

http://www.eduardfarre.com/calendari/cal1.html 1/2

html 2/2 .com/calendari/cal1.eduardfarre.30/7/2017 CALENDARIS I RELIGIO http://www.