SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INDAH

JALAN THEAN TEIK, 11500 AYER ITAM, PULAU PINANG

JADUAL RANCANGAN 12 MINGGU

NAMA GURU : AISSWARYA A/P SIVA SUBRAMANIAM

MINGGU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT CATATAN

1 1 Sesi Kaunseling Kelompok  1 Bimbingan Kelas :  1 Bimbingan Kelas : * Tiada sebarang sesi CUTI
(KK) Pembangunan Diri Pengurusan Diri dijalankan bagi memberi PENISYTIHARAAN
3 -7 JUL  Membersihkan Bilik  Menghiaskan (BG) peluang kepada Sambutan P.PINANG
Gerakan (BG) yang kini dengan barangan seperti, Raya Peringkat Sekolah SKSI
dijadikan sebagai bilik BNK 2 tisu, cermin, meja, kerusi
. dan sebagainya.

2  1 Sesi Kaunseling  2 KI  2 KI  2 KI  2 KI 15/7 (Sabtu) :
Individu (KI) dan  Menghiaskan (BG)  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK Majlis Anugerah
10-14 JUL dipantau oleh dengan alat bantu Bidang Akademik Cemerlang
pensyarah sesi kauseling  Menghiaskan (BG) Sekolah
pembimbing, Dr  Pengurusan dengan hiasan kata-
Khoo Bee Lee pengedaran brosur kata hikmat
 1 KK perkhidmatan
kepada setiap kelas
3 CUTI PERISTIWA SKSI  2 KI  1 KI  1 KI  1 KI
 Menambahbaik  2 KK  Bimbingan Kelas :  2 KK
perhiasan sedia ada Bidang Akademik

lorong sepanjang Bidang 11 OGOS BBK Pembangunan Diri  Menghias semula lorong sepanjang BBK 7  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  Menghias semula  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK 14 OGOS.17 JUL-21 Bilik Bimbingan &  Menambahbaik JUL Kaunseling (BBK) perhiasan sedia ada di BBK 4  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  2 KK  Membersihkan Bilik  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK 24 JUL-28 Kaunseling Individu Bidang Akademik JUL (BKI) dalam BBK  Mengemas BKI 5  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KK  Menghiaskan BKI  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK 31 JUL-4 Bidang  Program OGOS Pembangunan Diri Jaya Waris  Mengemas BKI 6  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KK  Menghias semula  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK 7 OGOS.  1 KI Bidang lorong sepanjang  Gabungan 18 OGOS  1 KK BBK Program HIP 1 Pembangunan Diri  Persiapan bagi  Menghias semula Program Ceramah lorong sepanjang Motivasi Murid BBK Tahun 6  Persiapan bagi Program Ceramah .

Motivasi Murid Tahun 6 8  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KK  Persiapan bagi  1 KK  Bimbingan Kelas :  1 KK 21 OGOS. Program Ceramah Bidang  Program 25 OGOS Motivasi Murid Pembangunan Diri Motivasi Murid Tahun 6 Tahun 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KK  1 KK  1 KK  1 KK  1 KK 4 SEP-8 SEP  Persiapan  Persiapan bagi  Persiapan bagi  Persiapan bagi  Persiapan bagi Program Khas muird Program Khas Program Khas bagi Program Tahun 6 & Program muird Tahun 6 & muird Tahun 6 & Program Khas muird Persedianan ke Program Program Khas muird Tahun 6 & Sekolah Menengah Persedianan ke Persedianan ke Tahun 6 & Program Sekolah Sekolah Menengah Program Persedianan Menengah Persedianan ke Sekolah ke Sekolah Menengah Menengah .

10  Program Khas bagi 11 SEP-15 UPSR murid Tahun 6 SEP 11  1 KI  1 KI  1 KI CUTI AWAL MUHARAM  1 KI  1 KK  1 KK  1 KK  1 KK 18 SEP-22  Gabungan SEP Program BNK & HIP 2 12  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KI  1 KK  1 KK  1 KK  1 KK  1 KK 25 SEP-29  Program Persediaan SEP Sebelum Ke Sekolah Menengah .