SMA METROPOLITAN

Jl. Gunung Cupu No. 58 - Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Laporan Nilai Raport
Tahun Pelajaran 2005-2006

Aspek : Pemahaman Konsep
Mata Pelajaran
No No. Induk Nama Siswa L/P
Agm Pkn Ind Eng Mat Fis Bio Kim
1 12701 Abul Wahab L
2 12705 Agus Sirajul L
3 12710 Cindi Kaudia P
4 12715 Dita Agusrini P
5 12720 Eni Johan P
6 12725 Ferry Hidayat L
7 12730 Ginanjar L
8 12735 Harun Rasyid L
9 12740 Heni Jayusman P
10 12745 Ika Permatasari P
11 12750 Jefri Sulaiman L
12 12755 Kiki Almaja P
13 12760 Lady Febrini P
14 12765 Muhammad Rian L
15 12770 Neni Trijaya P
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-Rata

Kebayoran Lama a Selatan Nilai Raport aran 2005-2006 Mata Pelajaran Rata-Rata Sej Geo Eko Sos Sen Jas Pic Tik Mulok . 58 .TROPOLITAN o.

Nama Kelompok : Fatimah Azzahra A Mega Hajrawat Nurul Reski Hardiyant Khayzuran Afifah .