PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

SARAWAK,
WILAYAH MIRI,
BLOK 1, MCLD,JALAN SHELL,
LUTONG,98000 MIRI,SARAWAK

PENILAIAN PENGETAHUAN
( KNOWLEDGE ASSESSMENT )

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY C04
UNIT CODE
TAJUK UNIT
INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
KOMPETENSI/COMPETENCY
INSTALLATION
UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NO.
MASA/TIME

TARIKH/DATE

KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE: %
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENT:

TandatanganPegawaiPenilai/As
Tarikh/Date :
sessor’s Signature

Nama/Name :

6. Dilarang membawa keluar kertas soalan. Dilarang meniru semasa penilaian. Sila jawab semua soalan. 5. KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 11 MUKASURAT BERCETAK . EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT Arahan kepada calon/Instruction to candidate: 1. MukaSurat/ Page :2 NO. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan. 4. KOD / CODE NO. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan. 3. 2.

EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT SOALAN BAHAGIAN A: SOALAN ANEKA PILIHAN ARAHANINSTRUCTION: Pilih dan bulatkan jawapan yang paling tepat dan sesuai. Di bawah adalah senarai alatan tangan(hand tool) kecuali A.Mouse D. SOALAN/QUESTION : BAHAGIAN A: SOALAN ANEKA PILIHAN ARAHANINSTRUCTION: Pilih dan bulatkan jawapan yang paling tepat dan sesuai. Pilih pernyataan yang salah bagi fungsi multimeter : A.Power Saw B.Playar Muncung Tirus C.Projector LCD 3.Sepana 2. Antara berikut yang manakah adalah peranti masukan komputer? A. 1. MukaSurat/ Page :3 NO.Monitor C. .Printer B. KOD / CODE NO.Pena Penguji (Testpent) D. Mengukur ketinggian suhu.

Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan ini . Mengukur Arus Ulang Alik C. Berikut adalah komponen utama di dalam sebuah komputer kecuali ? A. Mengukur Voltan DC D. Antara berikut yang manakah fungsi bagi pena penguji(tespent)? A. Keyboard C. Webcam 6. Membuat ujian keterusan 4. Menebuk lubang Screw C. Printer B. Perkakasan Input/Output D. Monitor D. Menguji Arus Terus 7. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT B. MukaSurat/ Page :4 NO. Mengikir D. Antara berikut yang manakan bukan peranti keluaran komputer? A. Projektor LCD 5. Menguji kehadiran arus B. Memori C. CPU B.

MukaSurat/ Page :5 NO. KOD / CODE NO. Testpent C. Antara berikut yang manakah bukan ciri-ciri pemilihan lokasi pemasangan A. Memasang peralatan di tempat yang stabil B. Menebuk lubang D. Playar Muncung Tirus D. Memasang peralatan di tempat yang tidak lembab C. Memotong Wayar C. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT “digunakan untuk memmbentuk kaki komponen” A. Mencairkan timah atau memateri B. Apakah fungsi bagi peralatan dalam rajah 1 di bawah Rajah 1 A. Playar Gabung B. Memasang peralatan mengikut SOP yang diberikan . Pita Pengukur 8. Membuang timah 9.

EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT D. MukaSurat/ Page :6 NO. Terpelantik(trip) ( /20 markah ) BAHAGIAN B: Isikan jawapan di tempat yang kosong Input Monitor Testpent Longnose Speaker pliers Output Printer Cutter Pliers Sepana Keyboard 1. Alat ini digunakan untuk menguji kehadiran arus. Litar Pintas C. ______________digunakan untuk membentuk kaki komponen elektronik. _______________ 2. Memasang pada kawasan terbuka pada perubahan cuaca. mouse adalah peranti __________sebuah komputer ( /10 markah) . KOD / CODE NO. _________________ia mengeluarkan maklumat dengan memaparkan pada skrin. 5. _________________ia mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi/audio 4. Keybord. Litar Terbuka B. 10. Voltan Berlebihan D. Berikut adalah kerosakan yang sering berlaku pada litar pemasangan elektrik kecuali A. 3.

.............................. .................... Berikan lokasi pemasangan yang bersesuaian............. ...........................................? ................. Nyatakan keselamatan umum bagi pemasangan peralatan elektronik? ................................................................................. KOD / CODE NO.......... (10 markah) 2................................................... ....................... EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT BAHAGIAN C : Jawapan Pendek 1............................................................................................. MukaSurat/ Page :7 NO................................

......................................................................................................................................................... ............................... ........................................................................................ ....................... Nyatakan fungsi bagi monitor? .............................................................................................. Nyatakan punca kerosakan pada litar? .................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT ............................. ................................................................ KOD / CODE NO...................................................................................... (6 markah) 6..................................................... (4 markah) 5.................... MukaSurat/ Page :8 NO............. Nyatakan komponen input bagi sebuah komputer? ........................... (10markah) 3..... .......................................... .......................................................... Senaraikan komponen utama bagi sebuah system computer ............... (6 markah) 4.......................

.......................................... EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... (4 markah ) 7.................................. Nyatakan kegunaan bagi peralatan power saw? ..................... (2 markah) b) Soldering Sucker (Penyedut timah) .............................................. (2 markah) c) Test Pen (Pena Penguji) .................................................................................................................................................................................................................................................. .................... KOD / CODE NO............................................................................................ ............................................................................................................... ................................................................................... ........................ ................................ (2 markah) 8.. MukaSurat/ Page :9 NO.................................................................... Nyatakan fungsi peralatan dibawah a) Soldering Iron (Pemateri) ........................................ (2 markah) d) Crimping Tool ................................

........... Nyatakan masalah kerosakan yang selalu berlaku selepas pemasangan set computer? ............................................ EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT .................................................................. MukaSurat/ Page :10 NO................................................................................................ . Berikan 3 cara penjagaan peralatan tangan ........................................................................................................................................... ... KOD / CODE NO..................................................................................................................................................................... ....................................................... (2 markah) ( /50 markah) BAHAGIAN D – SOALAN PADANAN Arahan : Padankan jawapan yang betul bagi setiap penyataan di bawah: ..................................................................... ........................... ..................................................... (6 markah) 10............................... (2 markah) 9..............................................................................................................................................................................................................................

Digunakan untuk memasukkan teks ke dalam komputer. KOD / CODE NO. Multimeter digunakan untuk mengukur arus Voltan Ac sahaja ( ) 4. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT 1. Memaparkan maklumat yang kelihatan di atas skrin SPEAKAR 2. Soldering iron digunakan untuk menyambung dua keping logam ( ) 3. KEYBORD 4. Keyboard adalah peranti masukan dalam sebuah komputer ( ) 5. MONITOR 3. PROJEKTOR LCD 5. PRINTER ( /10markah) BAHAGIAN E – SOALAN BETUL SALAH Arahan: Jawab betul (√) atau salah (X). Mengeluarkan maklumat dalam bentuk salinan kertas. 1. Pemilihan lokasi juga adalah perkara yang di ambil kira dalam proses pemasangan peralatan elektronik ( ) ( /10markah) . Mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi/audio. Penggunaan utama testpent adalah mengetat dan melonggarkan skru ( ) 2. Fungsi yang sama seperti monitor tetapi lebih digunakan untuk ditayangkan disebuah bilik atau kawasan yang luas. MukaSurat/ Page :11 NO.

EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT KEPUTUSAN PENILAIAN MARKAH MARKAH PERATUS MARKAH MARKAH DIPEROLEHI DIPEROLEHI PENUH ( 15% ) 100 KEPUTUSAN LULUS / GAGAL TANDA TANGAN PP NAMA PEGAWAI PENILAI TARIKH CATATAN / ULASAN . KOD / CODE NO. MukaSurat/ Page :12 NO.

C 3.D (20 MARKAH) BAHAGIAN B 1. MukaSurat/ Page :13 NO. A 2. A 9. MONITOR 5. A 4. D 10. C 8. KOD / CODE NO. D 6. INPUT (10 MARKAH) . LONGNOSE PLIERS 3. B 5. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. A 7. TESTPEN 2. SPEAKER 4.

Nyatakan 3 keselamatan umum bagi pemasangan peralatan elektronik?  Baca arahan yang diberi dalam installation Manual. Nyatakan fungsi bagi monitor?  Memaparkan maklumat yang kelihatan di atas skrin .  Jangan meletakkan peralatan dengan bahagian belakangnya melekat di tembok 3. di luar bilik atau di dekat sumber panas. 4. KOD / CODE NO.  Simpan arahan-arahan ini dengan selamat  Patuhi semua amaran (warning). MukaSurat/ Page :14 NO.  Jangan memasang peralatan di tempat yang sangat lembab atau berdebu. Berikan lokasi pemasangan yang bersesuaian.?  Jangan memasang peralatan di tempat yang tidak stabil atau tempat yang terkena getaran berlebihan. 2. Nyatakan punca kerosakan pada litar?  Litar terbuka  Litar pintas  Kerosakan bumi  Pertambahan voltan bekalan secara mendadak. terkena sinar matahari langsung. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT BAHAGIAN C 1.

Senaraikan komponen utama bagi sebuah system computer  CPU (Unit Pemproses Pusat): memproses data  Ingatan Sementara:  Ingatan Kekal:  Perkakasan atau Peranti Input / Output 6. Angle Iron. 8. Nyatakan komponen input bagi sebuah komputer  Keyboard  Mouse 7. Nyatakan fungsi peralatan dibawah i. permainan komputer.PVC ataupun kayu. MukaSurat/ Page :15 NO. Nyatakan kegunaan bagi peralatan power saw?  Alat yang digunakan untuk memotong kepingan logam (metal sheet). EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT  Maklumat yang biasa dipaparkan di atas skrin adalah: gambar. SOLDERING IRON(PEMATRI TIMAH) Memanaskan atau mematri timah supaya melekat pada PCB / Mencabut atau mencantumkan sesuatu komponen pada PCB ii. SOLDERING SUCKER (PENYEDUT TIMAH) . tayangan filem 5. KOD / CODE NO.

v. iii. Screen : Screen tidak mempunyai paparan b) Software . mengetat dan Melonggarkan skru iv.Virus : Komputer mengalami kekejangan . 3. Pastikan alatan tangan yang hendak digunakan adalah bersesuaian dengan kerja-kerja yang akan dilakukan . Nyatakan masalah kerosakan yang selalu berlaku selepas pemasangan set computer? a) Hardware . KOD / CODE NO. Jangan gunakan alatan tangan sekiranya anda tidak berpengetahuan mengenai teknik-teknik pengunaannya. Berikan 3 cara penjagaan peralatan tangan (6markah) i. iv. ii. 2. Letakan alatan tangan ditempat yang sesuai dan selamat disepanjang penggunaanya. CRIMPING TOOL Memotong wire dan membuang penebat pada wire mengikut saiz wire yang tertulis pada badan wire stripper 9. EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT Digunakan untuk menyedut timah dan membersihkan permukaan litar bercetak (PCB) kembali kepada keadaan asal iii.Pastikan alatan tangan berkeadaan baik dan selamat sebelum digunakan . Melakukan kerja-kerja ringan. Pastikan alatan tangan dikendalikan mengikut tatacara yang ditentukan dan selamat. 1. MukaSurat/ Page :16 NO. 10. TEST PEN (PENA PENGUJI) Mengesan kehadiran arus elektrik.

SPEAKER 5. KOD / CODE NO. MONITOR 2. PROJECTOR LCD 3. MukaSurat/ Page :17 NO. KEYBOARD BAHAGIAN E 1. PRINTER 4. X 2. √ 3. √ 5. X 4. √ . EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT BAHAGIAN D 1.

EE-021-2:2012-C03/KA(1/1) Drpd/of :11 SULIT . KOD / CODE NO. MukaSurat/ Page :18 NO.