RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PEMULIHAN

)

HARI TARIKH 01.03.2017
RABU
KELAS MASA 8.45 -9.45
3 (BM / PEMULIHAN)

KEHADIRAN
/
TEMA / TAJUK
PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP

STANDARD 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal 1.0 Menyebut, membaca dan memahami
PEMBELAJARAN yang mengandungi perkataan suku kata perkataan suku kata terbuka.
tertutup.
KONSTRUK 5 3
Pada akhir PdP ini, murid akan dapat, Pada akhir PdP ini, murid akan dapat,
membina dan menulis ayat tunggal yang menyebut, membaca dan memahami
OBJEKTIF
mengandungi perkataan suku kata perkataan suku kata terbuka. (alu, isi, api,
tertutup dengan betul. ( biskut, cincin, ibu, ubi)
doktor)

AKTIVITI

EMK NILAI MURNI PEDAGOGI
KEMAHIRAN BELAJAR CARA
SAINS & TEKNOLOGI KEBERANIAN KEBERSIHAN FIZIKAL TMK
BELAJAR
HORMAT-
NILAI MURNI PATRIOTISME KASIH SAYANG KEMAHIRAN BERFIKIR
MENGHORMATI
KEMAHIRAN BERFIKIR KEPIMPINAN RASIONAL HEMAH TINGGI KONSTRUKTIVISME
PEMBELAJARAN
SEMANGAT
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR PENCEGAHAN RASUAH KEADILAN AKSES KENDIRI
BERMASYARAKAT
PEN KESIHATAN, REPRODUKTIF PEMBELAJARAN
KAJIAN MASA DEPAN KEJUJURAN KEBEBASAN
& SOSIAL MASTERI
KESELAMATAN JALAN KAJIAN MASA
PENDIDIKAN PENGGUNA KERJASAMA KERAJINAN
RAYA DEPAN
KECERDASAN
KREATIVITI DAN INOVASI KEUSAHAWANAN BERDIKARI KESYUKURAN
PELBAGAI
TEKNOLOGI MAKLUMAT &
KESEDERHANAAN KONTEKSTUAL
KOMUNIKASI

BBM

REFLEKSI