Naniniwala si Toates na ang pananaw ni Skinner ay maaaring patunayan na kapakipakinabang lalong lalo

na sa tamang pag-uugali at pagkakaroon ng mabuting kapaligiran. Humanga din siya sa kahalagahan ng
konsepto ng positibong pampatibay na nagpapaliwanag sa pag-uugali at pagbabago nito. Sa katunayan,
isa sa mga layunin ng aklat niya ay ipakita ang katibayan ng sentralidad ng simulain ng pampatibay,
habang ipinaglalaban na ang pagpapatibay ay ang natatanging proseso sa pagtukoy ng ugali ( Schlinger,
2011).

Sinipi ni Toates ang pagpapaliwanag ni Carpenter (1974) na hindi kayang ipaliwanag ng "operant
conditioning" ang ibang uri ng pagkatuto kabilang ang "incidental learning" na mangyayari sa isang
pagtugon katulad ng pagkatuto ng ilang katotohanan o anumang sinabi sa partikulaar na pangyayari.
Ipinaliwanag na ito ay nauukol sa mga teorya at ang pagpapatibay ay maaaring kailangan sa lahat ng
pagkakataon (Schlinger, 2011).

Iginiit ni Toates na tayo ay biktima ng indibidwal at sosyal na pagsubok kung saan ang maikling panahong
pakinabang sa pag-uugali ay mangyayari sa mas mahabang panahong paggugol ng masasamang dulot.
Binanggit niya na mas kapakipakinabang na ipaliwanag ang gayon sa pangyayaring ang "maladaptive
reinforcement" ay umusbong sa mga grupo sa halip sa sama-samang responsibilidad o kasamaan sa
lipunan dahil ang nauna ay maaaring subokin. Ipinagpapalagay ni Toates ang pananaw ni Skinner sa
paglutas ng ganitong problema sa pamamagitan ng pagpapahayag ng, "Ang pagsisikap sa pananaliksik ay
kailangang ipokus ang kung paano makakakuha ng "reversal of reinforcers", para kaaya-ayang mga kilos
ay kaagad na mapagtibay sa bawat antas (Schlinger, 2011).