32 KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS

ASSALAMUALIAKUM
Antara senarai kemahiran yang perlu murid-murid kuasai di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran bagi pemulihan khas.Semuanya terdapat 32 kemahiran.Juga disertakan juga beberapa
contoh bagi setiap kemahiran.Semoga semuanya kita praktikkan bersama-sama.

1. Huruf Kecil
2. Huruf Besar
3. Huruf Vokal
4. Sukukata KV (Contoh : ma, pe, li)
5. Perkataan KV+KV (Contoh : meja, tali, topi)
6. Sukukata V+KV (Contoh : api, ibu, ubi)
7. Perkataan KV+KV+KV (Contoh : kereta, kelapa)
8. Perkataan KVK (Contoh : jam, pen, kek)
9. Sukukata KVK (Contoh : pah, tah, lis)
10. Perkataan V+KVK (Contoh : ikan, awan, emas)
11. Perkataan KV+KVK (Contoh : lalat, gajah, kipas)
12. Perkataan KVK+KV (Contoh : lembu, jambu)
13. Perkataan KVK+KVK (Contoh : cantik, bantal)
14. Perkataan KV+KV+KVK (Contoh : teratak, sekolah)
15. Perkataan KVK+KV+KVK (Contoh : Sembilan)
16. Perkataan KVKK (Contoh : wang)
17. Sukukata KVKK (Contoh : bang, yang)
18. Perkataan KV+KVKK (Contoh : pisang, bawang)
19. Perkataan V+KVKK (Contoh : udang)
20. Perkataan KVK+KVKK (Contoh : kambing)
21. Perkataan KVKK+KV (Contoh : tangga)
22. Perkataan KVK+KVK (Contoh : kertas, dakwat)
23. Perkataan KVKK+KVKK (Contoh : longkang, pinggang)
24. Perkataan KV+KV+KVKK (Contoh : teropong)
25. Perkataan KV+KVK+KVKK (Contoh : belimbing, terompah)
26. Perkataan KVK+KV+KVKK (Contoh : tempurung)
27. Perkataan KVKK+KV+KVK (Contoh : tengkorak)
28. Perkataan KV+KVKK+KVK (Contoh : perangkap)
29. Perkataan diftong & vokal berganding (Contoh : pandai,pulau, taat)
30. Perkataan huruf konsonan bergabung (digraf) (Contoh : nganga,nyanyi)
31. Membaca dan membina ayat mudah
32. Bacaan dan pemahaman

— Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. .— Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. — Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. — Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. — Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. — Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’. — Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. — Konstruk 12: Keupayaan membaca. — Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. — Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. — Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. — Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.